Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 1 year ago
parent
commit
03e99f847c
  1. 30
      options/locale/locale_cs-CZ.ini
  2. 2
      options/locale/locale_tr-TR.ini

30
options/locale/locale_cs-CZ.ini

@ -76,6 +76,7 @@ pull_requests=Požadavky na natažení
issues=Úkoly
milestones=Milníky
ok=OK
cancel=Zrušit
save=Uložit
add=Přidat
@ -204,6 +205,7 @@ default_enable_timetracking=Povolit sledování času ve výchozím nastavení
default_enable_timetracking_popup=Povolí sledování času pro nové repozitáře.
no_reply_address=Skrytá e-mailová doména
no_reply_address_helper=Název domény pro uživatele se skrytou e-mailovou adresou. Příklad: Pokud je název skryté e-mailové domény nastaven na „noreply.example.org“, uživatelské jméno „joe“ bude zaznamenáno v Gitu jako „joe@noreply.example.org“.
password_algorithm=Hash algoritmus hesla
[home]
uname_holder=Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa
@ -382,6 +384,7 @@ password_uppercase_one=Alespoň jedno velké písmeno
password_digit_one=Alespoň jedna číslice
password_special_one=Alespoň jeden speciální znak (interpunkce, závorky, uvozovky, atd.)
enterred_invalid_repo_name=Zadaný název repozitáře není správný.
enterred_invalid_org_name=Zadaný název organizace není správný.
enterred_invalid_owner_name=Nové jméno vlastníka není správné.
enterred_invalid_password=Zadané heslo není správné.
user_not_exist=Tento uživatel neexistuje.
@ -683,6 +686,7 @@ use_template=Použít tuto šablonu
generate_repo=Generovat repozitář
generate_from=Generovat z
repo_desc=Popis
repo_desc_helper=Zadejte krátký popis (volitelné)
repo_lang=Jazyk
repo_gitignore_helper=Vyberte šablony .gitignore.
issue_labels=Štítky úkolů
@ -692,6 +696,8 @@ license_helper=Vyberte licenční soubor.
readme=README
readme_helper=Vyberte šablonu souboru README.
auto_init=Inicializovat repozitář (Přidá .gitignore, License a README)
trust_model_helper_collaborator=Spolupracovník: Důvěřovat podpisům spolupracovníků
trust_model_helper_committer=Přispěvatel: Důvěřovat podpisům, které se shodují s přispěvateli
create_repo=Vytvořit repozitář
default_branch=Výchozí větev
mirror_prune=Vyčistit
@ -720,6 +726,12 @@ delete_preexisting=Odstranit již existující soubory
delete_preexisting_content=Odstranit soubory v %s
delete_preexisting_success=Smazány nepřijaté soubory v %s
transfer.accept=Přijmout převod
transfer.accept_desc=Převést do „%s“
transfer.reject=Odmítnout převod
transfer.reject_desc=Zrušit převod do „%s“
transfer.no_permission_to_accept=Nemáte oprávnění k přijetí
transfer.no_permission_to_reject=Nemáte oprávnění k odmítnutí
desc.private=Soukromý
desc.public=Veřejný
@ -1258,6 +1270,7 @@ pulls.reopen_to_merge=Prosíme, otevřete znovu tento požadavek na natažení,
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Tento požadavek na natažení nemůže být znovu otevřen protože větev byla smazána.
pulls.merged=Sloučený
pulls.merged_as=Požadavek na natažení byl sloučen jako <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.manually_merged=Sloučeno ručně
pulls.is_closed=Požadavek na natažení byl uzavřen.
pulls.has_merged=Požadavek na natažení byl sloučen.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Začněte název s <strong>%s</strong></a> a zamezíte tak nechtěnému sloučení požadavku na natažení.`
@ -1265,6 +1278,7 @@ pulls.cannot_merge_work_in_progress=Požadavek na natažení je označen jako ve
pulls.data_broken=Tento požadavek na natažení je rozbitý kvůli chybějícím informacím o rozštěpení.
pulls.files_conflicted=Tento požadavek na natažení obsahuje změny, které kolidují s cílovou větví.
pulls.is_checking=Právě probíhá kontrola konfliktů při sloučení. Zkuste to za chvíli.
pulls.is_empty=Tato větev je stejná jako cílová větev.
pulls.required_status_check_failed=Některé požadované kontroly nebyly úspěšné.
pulls.required_status_check_missing=Některé požadované kontroly chybí.
pulls.required_status_check_administrator=Jako administrátor stále můžete sloučit tento požadavek na natažení.
@ -1295,6 +1309,7 @@ pulls.merge_pull_request=Sloučit požadavek na natažení
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase a sloučit
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase a sloučit (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash a sloučit
pulls.merge_manually=Sloučeno ručně
pulls.require_signed_wont_sign=Větev vyžaduje podepsané revize, ale toto sloučení nebude podepsáno
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při sloučení. Tip: Zkuste jinou strategii
@ -1534,11 +1549,19 @@ settings.convert_fork_notices_1=Tato operace převede rozštěpení na běžný
settings.convert_fork_confirm=Převést repozitář
settings.convert_fork_succeed=Rozštěpení bylo překonvertován na běžný repozitář.
settings.transfer=Předat vlastnictví
settings.transfer.rejected=Převod repozitáře byl zamítnut.
settings.transfer.success=Převod repozitáře byl úspěšný.
settings.transfer_abort=Zrušit převod
settings.transfer_abort_invalid=Nemůžete zrušit neexistující převod repozitáře.
settings.transfer_abort_success=Převod repozitáře do %s byl úspěšně zrušen.
settings.transfer_desc=Předat tento repozitář uživateli nebo organizaci, ve které máte administrátorská práva.
settings.transfer_form_title=Zadejte jméno repozitáře pro potvrzení:
settings.transfer_in_progress=V současné době probíhá převod. Zrušte jej, pokud chcete převést tento repozitář jinému uživateli.
settings.transfer_notices_1=- Ztratíte přístup k repozitáři, pokud jej převedete na uživatele.
settings.transfer_notices_2=- Zůstane vám přístup k repozitáři, pokud jej převedete na organizaci kterou (spolu)vlastníte.
settings.transfer_owner=Nový vlastník
settings.transfer_perform=Provést převod
settings.transfer_started=Tento repozitář byl označen pro převod a čeká na potvrzení od „%s“
settings.transfer_succeed=Repozitář byl předán.
settings.signing_settings=Nastavení ověřování podpisu
settings.trust_model=Model důvěry podpisu
@ -1833,6 +1856,8 @@ diff.review.approve=Schválit
diff.review.reject=Požadovat změny
diff.committed_by=odevzdal
diff.protected=Chráněno
diff.image.side_by_side=Vedle sebe
diff.image.overlay=Překrytí
releases.desc=Sledování verzí projektu a souborů ke stažení.
release.releases=Vydání
@ -1871,6 +1896,8 @@ release.tag_name_invalid=Název štítku není platný.
release.tag_already_exist=Tato značka již existuje.
release.downloads=Soubory ke stažení
release.download_count=Stažení: %s
release.add_tag_msg=Použít název a obsah vydání jako zprávu značky.
release.add_tag=Vytvořit pouze značku
branch.name=Jméno větve
branch.search=Hledat větve
@ -1898,6 +1925,8 @@ branch.download=Stáhnout větev „%s“
branch.included_desc=Tato větev je součástí výchozí větve
branch.included=Zahrnuje
tag.create_tag=Vytvořit značku <strong>%s</strong>
tag.create_success=Značka „%s“ byla vytvořena.
topic.manage_topics=Spravovat témata
topic.done=Hotovo
@ -2517,6 +2546,7 @@ mirror_sync_delete=synchronizoval(a) a smazal(a) referenci <code>%[2]s</code> v
approve_pull_request=`schválil(a) <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reject_pull_request=`navrhl(a) změny pro <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
publish_release=`vydána značka <a href="%s/releases/tag/%s"> "%[4]s" </a> v <a href="%[1]s">%[3]s</a>`
review_dismissed_reason=Důvod:
create_branch=vytvořena větev <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a>
[tool]

2
options/locale/locale_tr-TR.ini

@ -788,6 +788,8 @@ migrate.clone_address=URL'den Taşı / Klonla
migrate.clone_address_desc=Varolan bir deponun HTTP(S) veya Git 'klonlama' URL'si
migrate.clone_local_path=veya bir yerel sunucu yolu
migrate.permission_denied=Yerel depoları içeri aktarma izniniz yok.
migrate.permission_denied_blocked=Engellenen ana bilgisayarlardan içeri aktarmanıza izin verilmiyor.
migrate.permission_denied_private_ip=Özel IP'lerden içeri aktarmanıza izin verilmiyor.
migrate.invalid_local_path=Yerel yol geçersiz. Mevcut değil veya bir dizin değil.
migrate.failed=Göç başarısız: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=LFS nesnelerini yansılama desteklenmiyor - yerine 'git lfs fetch --all' ve 'git lfs push --all' kullanın.

Loading…
Cancel
Save