Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 2 years ago
parent
commit
0c5fca2d85
  1. 26
      options/locale/locale_cs-CZ.ini
  2. 1
      options/locale/locale_ja-JP.ini

26
options/locale/locale_cs-CZ.ini

@ -86,6 +86,8 @@ write=Zapsat
preview=Náhled
loading=Načítá se…
step1=Krok 1:
step2=Krok 2:
error404=Stránka, kterou se snažíte zobrazit, buď <strong>neexistuje</strong>, nebo <strong>nemáte oprávnění</strong> ji zobrazit.
@ -384,6 +386,7 @@ cannot_add_org_to_team=Organizace nemůže být přidána jako člen týmu.
invalid_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč: %s
invalid_gpg_key=Nelze ověřit váš GPG klíč: %s
invalid_ssh_principal=Neplatný SSH Principal certifikát: %s
unable_verify_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč; znovu zkontrolujte chyby.
auth_failed=Ověření selhalo: %v
@ -503,9 +506,11 @@ keep_email_private_popup=Vaše e-mailová adresa bude skryta před ostatními u
openid_desc=OpenID vám umožní delegovat ověřování na externího poskytovatele.
manage_ssh_keys=Správa klíčů SSH
manage_ssh_principals=Spravovat SSH Principal certifikáty
manage_gpg_keys=Správa GPG klíčů
add_key=Přidat klíč
ssh_desc=Tyto veřejné SSH klíče jsou propojeny s vaším účtem. Odpovídající soukromé klíče umožní plný přístup k vašim repozitářům.
principal_desc=Tyto SSH Principal certifikáty jsou přidruženy k vašemu účtu a umožňují plný přístup do vašich repozitářů.
gpg_desc=Tyto veřejné GPG klíče jsou propojeny s vaším účtem. Uchovejte vaše soukromé klíče, protože umožňují ověření revizí.
ssh_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu na to <a href="%s">vytvoření vlastních klíčů SSH</a> nebo vyřešte <a href="%s">běžné problémy</a>, se kterými se můžete potkat při použití SSH.
gpg_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu <a href="%s">o GPG</a>.
@ -513,8 +518,10 @@ add_new_key=Přidat klíč SSH
add_new_gpg_key=Přidat GPG klíč
key_content_ssh_placeholder=Začíná s „ssh-ed25519“, „ssh-rsa“, „ecdsa-sha2-nistp256“, „ecdsa-sha2-nistp384“, nebo „ecdsa-sha2-nistp521“
key_content_gpg_placeholder=Začíná s „-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----“
add_new_principal=Přidat SSH Principal certifikát
ssh_key_been_used=Tento SSH klíč byl na server již přidán.
ssh_key_name_used=SSH klíč se stejným jménem již u vašeho účtu existuje.
ssh_principal_been_used=Tento SSH Principal certifikát již byl přidán na server.
gpg_key_id_used=Veřejný GPG klíč se stejným ID již existuje.
gpg_no_key_email_found=Tento GPG klíč není použitelný s žádnou e-mailovou adresou propojenou s vaším účtem.
subkeys=Podklíče
@ -524,13 +531,17 @@ key_content=Obsah
principal_content=Obsah
add_key_success=SSH klíč „%s“ byl přidán.
add_gpg_key_success=GPG klíč „%s“ byl přidán.
add_principal_success=Byl přidán SSH Principal certifikát „%s“.
delete_key=Odstranit
ssh_key_deletion=Odstraňte SSH klíč
gpg_key_deletion=Odstraňte GPG klíč
ssh_principal_deletion=Odstranit SSH Principal certifikát
ssh_key_deletion_desc=Odstranění SSH klíče zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
gpg_key_deletion_desc=Odstranění GPG klíče zneplatníte ověření revizí, které jsou jím podepsány. Pokračovat?
ssh_principal_deletion_desc=Odstranění SSH Principal certifikátu zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
ssh_key_deletion_success=SSH klíč byl odstraněn.
gpg_key_deletion_success=GPG klíč byl odstraněn.
ssh_principal_deletion_success=SSH Principal certifikát byl odstraněn.
add_on=Přidáno dne
valid_until=Platné do
valid_forever=Platné navždy
@ -540,6 +551,7 @@ can_read_info=Čtení
can_write_info=Zápis
key_state_desc=Tento klíč byl použit během posledních 7 dní
token_state_desc=Tato poukázka byla použita během posledních 7 dní
principal_state_desc=Tento SSH Principal certifikát byl použit během posledních 7 dní
show_openid=Zobrazit na profilu
hide_openid=Odstranit z profilu
ssh_disabled=SSH zakázáno
@ -870,6 +882,7 @@ editor.no_changes_to_show=Žádné změny k zobrazení.
editor.fail_to_update_file=Nepodařilo se aktualizovat/vytvořit soubor „%s“.
editor.fail_to_update_file_summary=Chybové hlášení:
editor.push_rejected_no_message=Změna byla serverem zamítnuta bez zprávy. Prosím, zkontrolujte háčky Gitu.
editor.push_rejected=Změna byla serverem zamítnuta. Prosím, zkontrolujte háčky Gitu.
editor.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí:
editor.add_subdir=Přidat adresář…
editor.unable_to_upload_files=Nepodařilo se nahrát soubor „%s“. Chyba: %v
@ -1234,6 +1247,7 @@ pulls.required_status_check_missing=Některé požadované kontroly chybí.
pulls.required_status_check_administrator=Jako administrátor stále můžete sloučit tento požadavek na natažení.
pulls.blocked_by_approvals=Tento požadavek na natažení ještě nemá dostatek schválení. Uděleno %d z %d schválení.
pulls.blocked_by_rejection=Tento požadavek na natažení obsahuje změny požadované oficiálním posuzovatelem.
pulls.blocked_by_official_review_requests=Tento požadavek na natažení obsahuje oficiální žádosti o posouzení.
pulls.blocked_by_outdated_branch=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože je zastaralý.
pulls.blocked_by_changed_protected_files_1=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože mění chráněný soubor:
pulls.blocked_by_changed_protected_files_n=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože mění chráněné soubory:
@ -1262,10 +1276,12 @@ pulls.require_signed_wont_sign=Větev vyžaduje podepsané revize, ale toto slou
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při sloučení. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_conflict_summary=Chybové hlášení
pulls.rebase_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při rebase revize: %[1]s. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.rebase_conflict_summary=Chybové hlášení
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
pulls.unrelated_histories=Sloučení selhalo: Základní revize nesdílí společnou historii. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_out_of_date=Sloučení selhalo: Základ byl aktualizován při generování sloučení. Tip: Zkuste to znovu.
pulls.push_rejected=Sloučení selhalo: Nahrání bylo zamítnuto. Zkontrolujte háčky Gitu pro tento repozitář.
pulls.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí
pulls.push_rejected_no_message=Sloučení se nezdařilo: Nahrání bylo odmítnuto, ale nebyla nalezena žádná vzdálená zpráva.<br>Zkontrolujte háčky gitu pro tento repozitář
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
@ -1282,7 +1298,10 @@ pulls.update_not_allowed=Nemáte oprávnění aktualizovat větev
pulls.outdated_with_base_branch=Tato větev je zastaralá oproti základní větvi
pulls.closed_at=`uzavřel(a) tento požadavek na natažení <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`znovuotevřel(a) tento požadavek na natažení <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.merge_instruction_hint=`Můžete také zobrazit <a class="show-instruction">instrukce příkazové řádky</a>.`
pulls.merge_instruction_step1_desc=Z vašeho repositáře projektu se podívejte na novou větev a vyzkoušejte změny.
pulls.merge_instruction_step2_desc=Slučte změny a aktualizujte je na Gitea.
milestones.new=Nový milník
milestones.open_tab=%d otevřených
@ -1507,6 +1526,7 @@ settings.trust_model.committer.long=Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům, kter
settings.trust_model.committer.desc=Platné podpisy budou označeny pouze jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem, jinak budou označeny jako „neodpovídající“. To přinutí Giteu, aby byla autorem podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-Authored-By: a Co-Committed-By: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Spolupracovník+Tvůrce revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Spolupracovník+Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům od spolupracovníků, které odpovídají tvůrci revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.desc=Platné podpisy spolupracovníků tohoto repozitáře budou označeny jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem. V opačném případě budou platné podpisy označeny jako "nedůvěryhodné", pokud se podpis shoduje s autorem a „neodpovídajícím“ v opačném případě. To přinutí Giteu, aby byla označena jako autor podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-Authored-By: a Co-Committed-By: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.wiki_delete=Odstranit data Wiki
settings.wiki_delete_desc=Smazání Wiki dat repozitáře je trvalé a nemůže být vráceno zpět.
settings.wiki_delete_notices_1=- Natrvalo odstraní a zakáže wiki repozitáře pro %s.
@ -1695,6 +1715,8 @@ settings.protected_branch_deletion=Zakázat ochranu větví
settings.protected_branch_deletion_desc=Zakázání ochrany větví umožní uživatelům s právem zápisu nahrávat do této větve. Pokračovat?
settings.block_rejected_reviews=Blokovat sloučení při zamítavých posouzeních
settings.block_rejected_reviews_desc=Slučování nebude možné, pokud o změny požádají oficiální posuzovatelé, i když je k dispozici dostatek schválení.
settings.block_on_official_review_requests=Blokovat sloučení při oficiální žádosti o posouzení
settings.block_on_official_review_requests_desc=Slučování nebude možné, pokud mají oficiální požadavek na posouzení, i když mají k dispozici dostatek schválení.
settings.block_outdated_branch=Blokovat sloučení, pokud je požadavek na natažení zastaralý
settings.block_outdated_branch_desc=Slučování nebude možné, pokud je hlavní větev za základní větví.
settings.default_branch_desc=Vybrat výchozí větev repozitáře pro požadavky na natažení a revize kódu:
@ -1816,6 +1838,7 @@ release.edit_release=Aktualizovat vydání
release.delete_release=Smazat vydání
release.delete_tag=Smazat značku
release.deletion=Smazat vydání
release.deletion_desc=Smazání vydání jej pouze odstraní z Gitea. Značka Gitu, obsah repozitáře a historie zůstávají nezměněny. Pokračovat?
release.deletion_success=Vydání bylo odstraněno.
release.deletion_tag_desc=Odstraní tuto značku z repozitáře. Obsah repozitáře a historie zůstanou nezměněny. Pokračovat?
release.deletion_tag_success=Značka byla odstraněna.
@ -2017,6 +2040,7 @@ dashboard.update_migration_poster_id=Aktualizovat ID autora migrace
dashboard.git_gc_repos=Provést úklid všech repozitářů
dashboard.resync_all_sshkeys=Aktualizovat soubor „.ssh/authorized_keys“ pomocí SSH klíčů Gitea.
dashboard.resync_all_sshkeys.desc=(Není potřeba pro vestavěný SSH server.)
dashboard.resync_all_sshprincipals=Aktualizovat soubor '.ssh/authorized_principals' pomocí Gitea SSH Principal certifikátů.
dashboard.resync_all_sshprincipals.desc=(Není potřeba pro vestavěný SSH server.)
dashboard.resync_all_hooks=Znovu synchronizovat háčky před přijetím, aktualizace a po přijetí všech repozitářů.
dashboard.reinit_missing_repos=Znovu inicializovat všechny chybějící repozitáře, pro které existují záznamy
@ -2079,6 +2103,7 @@ users.prohibit_login=Zakázat přihlášení
users.is_admin=Je správce
users.is_restricted=Je omezený
users.allow_git_hook=Může vytvářet háčky Gitu
users.allow_git_hook_tooltip=Háčky Gitu se spustí pod uživatelem operačního systému, jako běží Gitea a budou mít stejnou úroveň přístupu k hostiteli. Díky tomu mohou uživatelé s tímto zvláštním oprávněním k háčkům Gitu přistupovat a upravovat všechny Gitea repozitáře a také databázi používanou Giteou. V důsledku toho mohou také získat oprávnění administrátora Gitey.
users.allow_import_local=Může importovat lokální repozitáře
users.allow_create_organization=Může vytvářet organizace
users.update_profile=Aktualizovat uživatelský účet
@ -2208,6 +2233,7 @@ auths.tip.twitter=Jděte na https://dev.twitter.com/apps, vytvořte aplikaci a u
auths.tip.discord=Registrujte novou aplikaci na https://discordapp.com/developers/applications/me
auths.tip.gitea=Registrovat novou Oauth2 aplikaci. Návod naleznete na https://docs.gitea.io/en-us/oauth2-provider/
auths.tip.yandex=Vytvořte novou aplikaci na https://oauth.yandex.com/client/new. Vyberte následující oprávnění z „Yandex.Passport API“ sekce: „Přístup k e-mailové adrese“, „Přístup k uživatelskému avataru“ a „Přístup k uživatelskému jménu, jménu a příjmení, pohlaví“
auths.tip.mastodon=Vložte vlastní URL instance pro mastodon, kterou se chcete autentizovat (nebo použijte výchozí)
auths.edit=Upravit zdroj ověřování
auths.activated=Tento zdroj ověřování je aktivován
auths.new_success=Zdroj ověřování „%s“ byl přidán.

1
options/locale/locale_ja-JP.ini

@ -440,6 +440,7 @@ website=Webサイト
location=場所
update_theme=テーマを更新
update_profile=プロフィール更新
update_language_not_found=言語 '%s' は利用できません。
update_profile_success=プロフィールを更新しました。
change_username=ユーザー名を変更しました。
change_username_prompt=注: ユーザー名を変更すると、アカウントのURLも変わります。

Loading…
Cancel
Save