[skip ci] Updated translations via Crowdin

release/v1.8
GiteaBot 4 years ago
parent 44371b96f5
commit 4aa2f4f45f

@ -542,6 +542,9 @@ forks=Rozštěpení
pick_reaction=Vyberte svoji reakci
reactions_more=a %d dalších
archive.title=Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
archive.issue.nocomment=Tento repozitář je archivovaný. Nemůžete komentovat úkoly.
archive.pull.nocomment=Tento repozitář je archivovaný. Nemůžete komentovat požadavky na natažení.
form.reach_limit_of_creation=Již jste dosáhli svůj limit %d repozitářů.
form.name_reserved=Jméno repozitáře „%s“ je rezervované.
@ -579,6 +582,7 @@ quick_guide=Krátká příručka
clone_this_repo=Naklonovat tento repozitář
create_new_repo_command=Vytvořit nový repozitář na příkazové řádce
push_exist_repo=Nahrání existujícího repozitáře z příkazové řádky
empty_message=Tento repozitář nemá žádný obsah.
code=Zdrojový kód
code.desc=Přístup ke zdrojovým kódům, souborům, revizím a větvím.
@ -662,6 +666,7 @@ ext_issues.desc=Odkaz na externí systém úkolů.
issues.desc=Organizování hlášení chyb, úkolů a milníků.
issues.new=Nový úkol
issues.new.title_empty=Název nesmí být prázdný
issues.new.labels=Štítky
issues.new.no_label=Bez štítku
issues.new.clear_labels=Zrušit štítky
@ -692,6 +697,8 @@ issues.remove_milestone_at=`odstranil(a) toto z milníku <b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(odstraněno)`
issues.self_assign_at=`přiřadil(a) sobě toto %s`
issues.add_assignee_at=`byl přiřazen <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`byl odstraněn z přiřazení <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`odstranil(a) jejich přiřazení %s`
issues.change_title_at=`změnil(a) název z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`odstranil(a) větev <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d otevřených
@ -1173,6 +1180,18 @@ settings.choose_branch=Vyberte větev…
settings.no_protected_branch=Nejsou tu žádné chráněné větve.
settings.edit_protected_branch=Upravit
settings.protected_branch_required_approvals_min=Požadovaná schválení nesmí být záporné číslo.
settings.archive.button=Archivovat repozitář
settings.archive.header=Archivovat tento repozitář
settings.archive.text=Archivní repozitář bude kompletně jen pro čtení. Nezobrazuje se v přehledu, nelze přidávat revize ani nové úkoly a požadavky na natažení.
settings.archive.success=Repozitář byl úspěšně archivován.
settings.archive.error=Nastala chyba při archivování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
settings.archive.error_ismirror=Nemůžete archivovat zrcadlený repozitář.
settings.archive.branchsettings_unavailable=Nastavení větví není dostupné, pokud je repozitář archivovaný.
settings.unarchive.button=Obnovit repozitář
settings.unarchive.header=Obnovit tento repozitář
settings.unarchive.text=Obnovení repozitáře vrátí možnost přijímání revizí a nahrávání. Stejně tak se obnoví i možnost zadávání nových úkolů a požadavků na natažení.
settings.unarchive.success=Repozitář byl úspěšně obnoven.
settings.unarchive.error=Nastala chyba při obnovování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
diff.browse_source=Procházet zdrojové kódy
diff.parent=rodič

Loading…
Cancel
Save