Update locales and add Swedish

Signed-off-by: Andrey Nering <andrey.nering@gmail.com>
release/v1.0
Unknwon 7 years ago committed by Andrey Nering
parent 0a76d260fa
commit 4cb21115dc

@ -46,7 +46,7 @@ The goal of this project is to make the easiest, fastest, and most painless way
- Mail service
- Administration panel
- Supports MySQL, PostgreSQL, SQLite3 and [TiDB](https://github.com/pingcap/tidb) (experimental)
- Multi-language support ([19 languages](https://crowdin.com/project/gogs))
- Multi-language support ([20 languages](https://crowdin.com/project/gogs))
## System Requirements

@ -400,8 +400,8 @@ DEFAULT_INTERVAL = 8
MAX_RESPONSE_ITEMS = 50
[i18n]
LANGS = en-US,zh-CN,zh-HK,zh-TW,de-DE,fr-FR,nl-NL,lv-LV,ru-RU,ja-JP,es-ES,pt-BR,pl-PL,bg-BG,it-IT,fi-FI,tr-TR,cs-CZ,sr-SP
NAMES = English,简体中文,繁體中文(香港),繁體中文(台湾),Deutsch,Français,Nederlands,Latviešu,Русский,日本語,Español,Português do Brasil,Polski,български,Italiano,Suomalainen,Türkçe,čeština,Српски
LANGS = en-US,zh-CN,zh-HK,zh-TW,de-DE,fr-FR,nl-NL,lv-LV,ru-RU,ja-JP,es-ES,pt-BR,pl-PL,bg-BG,it-IT,fi-FI,tr-TR,cs-CZ,sr-SP,sv-SE
NAMES = English,简体中文,繁體中文(香港),繁體中文(台湾),Deutsch,Français,Nederlands,Latviešu,Русский,日本語,Español,Português do Brasil,Polski,български,Italiano,Suomalainen,Türkçe,čeština,Српски,Svenska
; Used for datetimepicker
[i18n.datelang]
@ -423,6 +423,8 @@ it-IT = it
fi-FI = fi
tr-TR = tr
cs-CZ = cs-CZ
sr-SP = sr
sv-SE = sv
; Extension mapping to highlight class
; e.g. .toml=ini

@ -126,7 +126,7 @@ uname_holder=Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa
password_holder=Heslo
switch_dashboard_context=Přepnout kontext přehledu
my_repos=Mé repositáře
show_more_repos=Show more repositories...
show_more_repos=Zobrazit více repositářů...
collaborative_repos=Společné repositáře
my_orgs=Mé organizace
my_mirrors=Má zrcadla
@ -151,7 +151,7 @@ forget_password=Zapomněli jste heslo?
sign_up_now=Potřebujete účet? Zaregistrujte se.
confirmation_mail_sent_prompt=Nový potvrzovací e-mail byl zaslán na <b>%s</b>, prosíme, zkontrolujte si vaši doručenou poštu během následující %d hodin pro dokončení registračního procesu.
active_your_account=Aktivujte si váš účet
prohibit_login=Login Prohibited
prohibit_login=Přihlášení zakázáno
prohibit_login_desc=Vašemu účtu je zakázáno se přihlásit, kontaktujte prosím správce webu.
resent_limit_prompt=Omlouváme se, ale před chvílí jste požádal o aktivační e-mail. Prosíme, počkejte 3 minuty a pak to zkuste znovu.
has_unconfirmed_mail=Zdravím, %s, máte nepotvrzenou e-mailovou adresu (<b>%s</b>). Pokud jste nedostali e-mail pro potvrzení nebo potřebujete zaslat nový, klikněte prosím na tlačítku níže.
@ -190,11 +190,11 @@ AuthName=Název ověření
AdminEmail=E-mailová adresa správce
NewBranchName=Název nové větve
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
CommitSummary=Shrnutí revize
CommitMessage=Zpráva revize
CommitChoice=Výběr revize
TreeName=Cesta k souboru
Content=Content
Content=Obsah
require_error=` nemůže být prázdný.`
alpha_dash_error=` musí být pouze písmena, číslice či znaky - a _ .`
@ -232,7 +232,7 @@ org_still_own_repo=Tato organizace stále vlastní repositáře, musíte je nejd
target_branch_not_exist=Cílová větev neexistuje.
[user]
change_avatar=Change your avatar
change_avatar=Změnit vaši uživatelskou ikonu
join_on=Připojil se dne
repositories=Repositáře
activity=Veřejná aktivita
@ -248,7 +248,7 @@ form.name_pattern_not_allowed=Vzor uživatelského jména '%s' není povolen.
[settings]
profile=Profil
password=Heslo
avatar=Avatar
avatar=Uživatelská ikona
ssh_keys=Klíče SSH
social=Sociální účty
applications=Aplikace
@ -269,7 +269,7 @@ change_username_prompt=Tato změna ovlivní vztah odkazů k vašemu účtu.
continue=Pokračovat
cancel=Zrušit
lookup_avatar_by_mail=Vyhledávat Avatar podle emailu
lookup_avatar_by_mail=Vyhledávat uživatelskou ikonu podle emailu
federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
enable_custom_avatar=Povolit uživatelskou ikonu uživatele
choose_new_avatar=Vybrat novou ikonu uživatele
@ -357,7 +357,7 @@ fork_from=Rozštěpit z
fork_visiblity_helper=Nemůžete změnit viditelnost repositáře rozštěpení.
repo_desc=Popis
repo_lang=Jazyk
repo_gitignore_helper=Select .gitignore templates
repo_gitignore_helper=Vyberte šablony .gitignore
license=Licence
license_helper=Vyberte licenční soubor
readme=Soubor README
@ -365,12 +365,12 @@ readme_helper=Vyberte šablonu souboru README
auto_init=Inicializovat tento repositář s vybranými soubory a šablonou
create_repo=Vytvořit repositář
default_branch=Výchozí větev
mirror_prune=Prune
mirror_prune=Vyčistit
mirror_prune_desc=Remove any remote-tracking references that no longer exist on the remote
mirror_interval=Odstup zrcadlení (hodina)
mirror_address=Adresa zrcadla
mirror_address_desc=Prosím, přidejte do adresy potřebné přihlašovací údaje.
mirror_last_synced=Last Synced
mirror_last_synced=Naposledy synchronizováno
watchers=Sledující
stargazers=Sledující
forks=Rozštěpení
@ -427,33 +427,33 @@ file_view_raw=Zobrazit v surovém stavu
file_permalink=Trvalý odkaz
file_too_large=Tento soubor je příliš velký pro zobrazení
editor.new_file=New file
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.new_file=Nový soubor
editor.upload_file=Nahrát soubor
editor.edit_file=Upravit soubor
editor.preview_changes=Náhled změn
editor.cannot_edit_non_text_files=Netextové soubory není možné upravovat
editor.edit_this_file=Edit this file
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.edit_this_file=Upravit tento soubor
editor.must_be_on_a_branch=Musíte mít zvolenu větev pro úpravu či návrh změn tohoto souboru
editor.fork_before_edit=Musíte provést rozvětvení repositáře před úpravou souboru
editor.delete_this_file=Odstranit tento soubor
editor.must_have_write_access=Musíte mít přístup pro zápis pro dělání či navrhování změn tohoto souboru
editor.file_delete_success=Soubor '%s' byl úspěšně odstraněn!
editor.name_your_file=Name your file...
editor.name_your_file=Pojmenujte váš soubor...
editor.filename_help=To add directory, just type it and press /. To remove a directory, go to the beginning of the field and press backspace.
editor.or=nebo
editor.cancel_lower=cancel
editor.commit_changes=Commit Changes
editor.add_tmpl=Add '%s/<filename>'
editor.add=Add '%s'
editor.cancel_lower=zrušit
editor.commit_changes=Uložit změny revize
editor.add_tmpl=Přidat '%s/<nazev_souboru>'
editor.add=Přidat '%s'
editor.update=Aktualizovat "%s"
editor.delete=Delete '%s'
editor.commit_message_desc=Add an optional extended description...
editor.commit_directly_to_this_branch=Commit directly to the <strong class="branch-name">%s</strong> branch.
editor.create_new_branch=Create a <strong>new branch</strong> for this commit and start a pull request.
editor.delete=Smazat '%s'
editor.commit_message_desc=Přidat dobrovolný rozšířený popis...
editor.commit_directly_to_this_branch=Uložte změny revize přímo do větve <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Vytvořit <strong>novou větev</strong> pro tuto revizi a spustit požadavek na stažení.
editor.new_branch_name_desc=Nový název větve...
editor.cancel=Zrušit
editor.filename_cannot_be_empty=Filename cannot be empty.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
editor.filename_cannot_be_empty=Název souboru nemůže být prázdný.
editor.branch_already_exists=Repositář větev '%s' již obsahuje.
editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
@ -461,9 +461,9 @@ editor.file_changed_while_editing=Obsah souboru se změnil od začátku úprav.
editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
editor.add_subdir=Add subdirectory...
editor.unable_to_upload_files=Failed to upload files to '%s' with error: %v
editor.upload_files_to_dir=Upload files to '%s'
editor.add_subdir=Přidat podadresář...
editor.unable_to_upload_files=Nepodařilo se nahrát soubor '%s'. Chyba: %v
editor.upload_files_to_dir=Nahrát soubory do '%s'
commits.commits=Revize
commits.search=Hledání revizí
@ -490,11 +490,11 @@ issues.create=Vytvořit úkol
issues.new_label=Nový štítek
issues.new_label_placeholder=Název štítku...
issues.create_label=Vytvořit štítek
issues.label_templates.title=Load a predefined set of labels
issues.label_templates.info=There arent any labels yet. You can click on the "New Label" button above to create one or use a predefined set below.
issues.label_templates.helper=Select a label set
issues.label_templates.use=Use this label set
issues.label_templates.fail_to_load_file=Failed to load label template file '%s': %v
issues.label_templates.title=Nahrát předdefinovanou sadu značek
issues.label_templates.info=Nejsou zadány žádné značky. Pro vytvoření nové klikněte na tlačítko Nová značka nebo použijte předdefinovanou sadu.
issues.label_templates.helper=Vyberte sadu značek
issues.label_templates.use=Použít tuto sadu značek
issues.label_templates.fail_to_load_file=Nepodařilo se nahrát soubor šablony značek '%s': %v
issues.open_tab=%d otevřených
issues.close_tab=%d zavřených
issues.filter_label=Štítek
@ -522,8 +522,8 @@ issues.next=Další
issues.open_title=otevřený
issues.closed_title=zavřený
issues.num_comments=%d komentářů
issues.commented_at=`commented <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Are you sure you want to delete this comment?
issues.commented_at=`okomentoval <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Jste si jist, že chcete smazat tento komentář?
issues.no_content=Není zde žádný obsah.
issues.close_issue=Zavřít
issues.close_comment_issue=Okomentovat a zavřít
@ -536,7 +536,7 @@ issues.commit_ref_at=`odkázal na tento úkol z revize <a id="%[1]s" href="#%[1]
issues.poster=Autor
issues.collaborator=Spolupracovník
issues.owner=Vlastník
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Sign in</a> to join this conversation.
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Přihlašte se</a> pro zapojení do konverzace.
issues.edit=Upravit
issues.cancel=Zrušit
issues.save=Uložit
@ -551,8 +551,8 @@ issues.label_deletion=Smazání štítku
issues.label_deletion_desc=Smazání tohoto štítku jej smaže také ze všech návazných úkolech. Chcete pokračovat?
issues.label_deletion_success=Štítek byl úspěšně smazán!
issues.num_participants=%d účastníků
issues.attachment.open_tab=`Click to see "%s" in a new tab`
issues.attachment.download=`Click to download "%s"`
issues.attachment.open_tab=`Klikněte pro zobrazení "%s" v nové záložce`
issues.attachment.download=`Klikněte pro stažení "%s"`
pulls.new=Nový požadavek na natažení
pulls.compare_changes=Porovnat změny
@ -625,32 +625,32 @@ wiki.last_updated=Naposledy aktualizováno: %s
settings=Nastavení
settings.options=Možnosti
settings.collaboration=Spolupráce
settings.collaboration.admin=Admin
settings.collaboration.write=Write
settings.collaboration.read=Read
settings.collaboration.undefined=Undefined
settings.collaboration.admin=Správce
settings.collaboration.write=Zápis
settings.collaboration.read=Čtení
settings.collaboration.undefined=Neurčeno
settings.hooks=Webové háčky
settings.githooks=Háčky Gitu
settings.basic_settings=Základní nastavení
settings.mirror_settings=Mirror Settings
settings.sync_mirror=Sync Now
settings.mirror_sync_in_progress=Mirror syncing is in progress, please refresh page in about a minute.
settings.mirror_settings=Nastavení zrcadla
settings.sync_mirror=Provést synchronizaci
settings.mirror_sync_in_progress=Synchronizace zrcadel probíhá, prosím načtěte znovu stránku přibližně za minutu.
settings.site=Oficiální stránky
settings.update_settings=Změnit nastavení
settings.change_reponame_prompt=Tato změna ovlivní vztah odkazů k repositáři.
settings.advanced_settings=Pokročilá nastavení
settings.wiki_desc=Enable wiki system
settings.use_internal_wiki=Use builtin wiki
settings.wiki_desc=Povolit systém Wiki
settings.use_internal_wiki=Použít vestavěný systém Wiki
settings.use_external_wiki=Používat externí Wiki
settings.external_wiki_url=URL externí Wiki
settings.external_wiki_url_desc=Návštěvníci budou při kliknutí na záložku přesměrování na tuto URL.
settings.issues_desc=Enable issue tracker
settings.use_internal_issue_tracker=Use builtin lightweight issue tracker
settings.issues_desc=Povolit systém úkolů
settings.use_internal_issue_tracker=Povolit věstavěný odlehčený systém úkolů
settings.use_external_issue_tracker=Použít externí systém úkolů
settings.tracker_url_format=Formát URL externího systému úkolů
settings.tracker_issue_style=External Issue Tracker Naming Style:
settings.tracker_issue_style.numeric=Numeric
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alphanumeric
settings.tracker_issue_style=Styl pojmenování externího systému úkolů:
settings.tracker_issue_style.numeric=Číselný
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerický
settings.tracker_url_format_desc=Můžete použít zástupné výrazy <code>{user} {repo} {index}</code> pro uživatelské jméno, název repositáře a index úkolu.
settings.pulls_desc=Povolit požadavky na stažení, aby veřejné příspěvky mohly být akceptovány
settings.danger_zone=Nebezpečná zóna
@ -720,7 +720,7 @@ settings.event_send_everything=Potřebuji <strong>vše</strong>.
settings.event_choose=Nech mne vybrat, co potřebuji.
settings.event_create=Vytvořit
settings.event_create_desc=Větev nebo značka byla vytvořena
settings.event_pull_request=Pull Request
settings.event_pull_request=Požadavek na stažení
settings.event_pull_request_desc=Pull request opened, closed, reopened, edited, assigned, unassigned, label updated, label cleared, or synchronized.
settings.event_push=Nahrát
settings.event_push_desc=Nahrání pomocí Gitu do repositáře
@ -760,7 +760,7 @@ diff.stats_desc=<strong> %d změnil soubory</strong>, kde provedl <strong>%d př
diff.bin=binární
diff.view_file=Zobrazit soubor
diff.file_suppressed=File diff suppressed because it is too large
diff.too_many_files=Some files were not shown because too many files changed in this diff
diff.too_many_files=Některé soubory nejsou zobrazny, neboť je v této revizi změněno mnoho souborů
release.releases=Vydání
release.new_release=Nové vydání
@ -791,7 +791,7 @@ release.deletion=Smazání vydání
release.deletion_desc=Smazáním tohoto vydání se také smaže odpovídající značka. Chcete pokračovat?
release.deletion_success=Vydání bylo úspěšně smazáno!
release.tag_name_already_exist=Vydání s touto značkou již existuje.
release.tag_name_invalid=Tag name is not valid.
release.tag_name_invalid=Název štítku není platný.
release.downloads=Soubory ke stažení
[org]
@ -959,7 +959,7 @@ users.edit_account=Upravit účet
users.max_repo_creation=Limit počtu vytvořených repositářů
users.max_repo_creation_desc=(Nastavte na -1 pro použití výchozího systémového limitu)
users.is_activated=Tento účet je aktivován
users.prohibit_login=This account is prohibited to login
users.prohibit_login=Tento účet má zakázáno přihlášení
users.is_admin=Tento účet je správce
users.allow_git_hook=Tento účet má právo vytváře háčky Gitu
users.allow_import_local=Tento účet má právo importovat místní repositáře
@ -990,7 +990,7 @@ auths.enabled=Povolený
auths.updated=Upravený
auths.auth_type=Typ ověření
auths.auth_name=Název ověření
auths.security_protocol=Security Protocol
auths.security_protocol=Protokol zabezpečení
auths.domain=Doména
auths.host=Server
auths.port=Port
@ -1115,17 +1115,17 @@ config.picture_service=Služba ikon uživatelů
config.disable_gravatar=Zakázat službu Gravatar
config.enable_federated_avatar=Enable Federated Avatars
config.git_config=Git Configuration
config.git_disable_diff_highlight=Disable Diff Syntax Highlight
config.git_max_diff_lines=Max Diff Lines (for a single file)
config.git_max_diff_line_characters=Max Diff Characters (for a single line)
config.git_max_diff_files=Max Diff Files (to be shown)
config.git_gc_args=GC Arguments
config.git_migrate_timeout=Migration Timeout
config.git_mirror_timeout=Mirror Update Timeout
config.git_clone_timeout=Clone Operation Timeout
config.git_pull_timeout=Pull Operation Timeout
config.git_gc_timeout=GC Operation Timeout
config.git_config=Konfigurace Gitu
config.git_disable_diff_highlight=Zakázat zvýraznění syntaxe v rozdílovém zobrazení
config.git_max_diff_lines=Maximální počet rozdílových řádků jednoho souboru
config.git_max_diff_line_characters=Maximální počet zobrazených rozdílových znaků
config.git_max_diff_files=Maximální počet zobrazených rozdílových souborů
config.git_gc_args=Parametry GC
config.git_migrate_timeout=Časový limit migrace
config.git_mirror_timeout=Časový limit aktualizace zrcadla
config.git_clone_timeout=Časový limit operace naklonování
config.git_pull_timeout=Časový limit operace stažení
config.git_gc_timeout=Časový limit operace GC
config.log_config=Nastavení logů
config.log_mode=Způsob logování

@ -432,31 +432,31 @@ editor.upload_file=Datei hochladen
editor.edit_file=Datei bearbeiten
editor.preview_changes=Vorschau der Änderungen
editor.cannot_edit_non_text_files=Nicht-Text Dateien können nicht bearbeitet werden
editor.edit_this_file=Diese Datei bearbeiten
editor.must_be_on_a_branch=Du musst dich in einer Branch befinden um Änderungen an dieser Datei vorzuschlagen oder vorzunehmen
editor.fork_before_edit=Um die Datei zu bearbeiten müssen Sie das Repository forken
editor.delete_this_file=Diese Datei löschen
editor.must_have_write_access=Du musst Schreibzugriff haben um Änderungen an dieser Datei vorzuschlagen oder vorzunehmen
editor.edit_this_file=Datei bearbeiten
editor.must_be_on_a_branch=Sie müssen sich in einem Branch befinden, um Änderungen an dieser Datei vorzuschlagen oder vorzunehmen
editor.fork_before_edit=Um die Datei zu bearbeiten, müssen Sie das Repository forken
editor.delete_this_file=Datei löschen
editor.must_have_write_access=Du musst Schreibzugriff haben, um Änderungen an dieser Datei vorzuschlagen oder vorzunehmen
editor.file_delete_success=Die Datei '%s' wurde erfolgreich gelöscht!
editor.name_your_file=Dateinamen eingeben...
editor.filename_help=Um einen Ordner hinzuzufügen, gib den Namen ein und drücke /. Um einen Ordner zu entfernen, gehe zum Anfang des Feldes und drücke auf die Rücktaste.
editor.or=oder
editor.cancel_lower=abbrechen
editor.commit_changes=Änderungen im Commit
editor.commit_changes=Änderungen einchecken
editor.add_tmpl=Hinzufügen von '%s/<filename>'
editor.add='%s' hinzufügen
editor.update='%s' ändern
editor.delete='%s' löschen
editor.commit_message_desc=Eine optionale, erweiterte Commit Beschreibung...
editor.commit_directly_to_this_branch=Änderungen direkt dem Branch <strong class="branch-name">%s</strong> hinzufügen.
editor.create_new_branch=Erstellen Sie einen <strong>neuen Branch</strong> für diesen Commit und starten Sie einen Pull Request.
editor.commit_message_desc=Eine ausführlichere Beschreibung kann hinzugefügt werden...
editor.commit_directly_to_this_branch=Direkt in den <strong class="branch-name">%s</strong> Branch einchecken.
editor.create_new_branch=Einen <strong>neuen Branch</strong> für diesen Commit erstellen und einen Pull Request starten.
editor.new_branch_name_desc=Neuer Branch Name...
editor.cancel=Abbrechen
editor.filename_cannot_be_empty=Der Dateiname darf nicht leer sein.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' existiert bereits in diesem Repository.
editor.directory_is_a_file='%s' im übergeordneten Verzeichnis ist eine Datei und kein Verzeichnis.
editor.filename_is_a_directory=Die Datei '%s' existiert bereits als Verzeichnis in diesem Repository.
editor.file_editing_no_longer_exists=Die Datei '%s' welche Sie bearbeiten existiert in diesem Repository nicht mehr.
editor.file_editing_no_longer_exists=Die Datei '%s', welche Sie bearbeiten, existiert in diesem Repository nicht mehr.
editor.file_changed_while_editing=Seit dem Start der Bearbeitung hat sich die Datei geändert. <a target="_blank" href="%s">Hier klicken</a> um die Änderungen zu sehen, oder nochmals <strong>Commit drücken</strong> um die Änderungen zu überschreiben.
editor.file_already_exists=Eine Datei mit dem Namen '%s' existiert bereits in diesem Repository.
editor.no_changes_to_show=Keine Änderungen vorhanden.
@ -536,7 +536,7 @@ issues.commit_ref_at=`hat dieses Issue <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a> aus
issues.poster=Ersteller
issues.collaborator=Mitarbeiter
issues.owner=Besitzer
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Anmelden</a> um an der Diskussion teilzunehmen.
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Anmelden</a>, um an der Diskussion teilzunehmen.
issues.edit=Bearbeiten
issues.cancel=Abbrechen
issues.save=Speichern
@ -720,8 +720,8 @@ settings.event_send_everything=Ich brauche <strong>alles</strong>.
settings.event_choose=Lass mich auswählen, was ich brauche.
settings.event_create=Erstellen
settings.event_create_desc=Branch/Tag erstellt
settings.event_pull_request=Pull Request
settings.event_pull_request_desc=Pull-Request geöffnet, geschlossen, wieder geöffnet, bearbeitet, nicht zugewiesen, Label aktualisiert, Label gelöscht oder nicht synchronisiert.
settings.event_pull_request=Pull-Request
settings.event_pull_request_desc=Pull-Request geöffnet, geschlossen, wieder geöffnet, bearbeitet, zugewiesen, nicht zugewiesen, Label aktualisiert, Label gelöscht oder synchronisiert.
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push auf ein Repository
settings.active=Aktiv

@ -25,7 +25,7 @@ captcha=Captcha
repository=Repositorio
organization=Organización
mirror=Mirror
mirror=Réplica
new_repo=Nuevo repositorio
new_migrate=Nueva migración
new_mirror=Nueva réplica
@ -190,11 +190,11 @@ AuthName=Nombre de autorización
AdminEmail=Correo electrónico del administrador
NewBranchName=Nuevo nombre de rama
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
Content=Content
CommitSummary=Resumen del commit
CommitMessage=Mensaje de commit
CommitChoice=Hacer commit de la elección
TreeName=Ruta del archivo
Content=Contenido
require_error=` no puede estar vacío.`
alpha_dash_error=` los caracteres deben ser Alfanumericos o dash(-_).`
@ -370,7 +370,7 @@ mirror_prune_desc=Remover referencias remotas que no existan remotamente
mirror_interval=Intervalo de la réplica (en horas)
mirror_address=Dirección de la réplica
mirror_address_desc=Por favor, incluya las credenciales de usuario necesarias en la dirección.
mirror_last_synced=Last Synced
mirror_last_synced=Última sincronización
watchers=Seguidores
stargazers=Fans
forks=Forks
@ -428,45 +428,45 @@ file_permalink=Permalink
file_too_large=Este archivo es demasiado grande para ser mostrado
editor.new_file=Nuevo archivo
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.cannot_edit_non_text_files=Cannot edit non-text files
editor.edit_this_file=Edit this file
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.delete_this_file=Delete this file
editor.must_have_write_access=You must have write access to make or propose changes to this file
editor.file_delete_success=File '%s' has been deleted successfully!
editor.name_your_file=Name your file...
editor.filename_help=To add directory, just type it and press /. To remove a directory, go to the beginning of the field and press backspace.
editor.or=or
editor.cancel_lower=cancel
editor.commit_changes=Commit Changes
editor.add_tmpl=Add '%s/<filename>'
editor.add=Add '%s'
editor.update=Update '%s'
editor.delete=Delete '%s'
editor.commit_message_desc=Add an optional extended description...
editor.commit_directly_to_this_branch=Commit directly to the <strong class="branch-name">%s</strong> branch.
editor.create_new_branch=Create a <strong>new branch</strong> for this commit and start a pull request.
editor.new_branch_name_desc=New branch name...
editor.cancel=Cancel
editor.filename_cannot_be_empty=Filename cannot be empty.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
editor.add_subdir=Add subdirectory...
editor.unable_to_upload_files=Failed to upload files to '%s' with error: %v
editor.upload_files_to_dir=Upload files to '%s'
editor.upload_file=Subir archivo
editor.edit_file=Editar archivo
editor.preview_changes=Vista previa de los cambios
editor.cannot_edit_non_text_files=Sólo puede editar archivos de texto
editor.edit_this_file=Editar este archivo
editor.must_be_on_a_branch=Debes estar en una rama para hacer o proponer cambios en este archivo
editor.fork_before_edit=Debes hacer un fork de este repositorio antes de editar el archivo
editor.delete_this_file=Eliminar este archivo
editor.must_have_write_access=Debes tener permisos de escritura para hacer o proponer cambios a este archivo
editor.file_delete_success=¡El archivo '%s' ha sido eliminado con éxito!
editor.name_your_file=Nombre de archivo...
editor.filename_help=Para añadir un directorio, simplemente escribelo y presiona /. Para eliminar un directorio, ve al principio del campo y presiona retroceso.
editor.or=o
editor.cancel_lower=cancelar
editor.commit_changes=Hacer commit de los cambios
editor.add_tmpl=Añadir '%s<filename>'
editor.add=Añadir '%s'
editor.update=Actualizar '%s'
editor.delete=Eliminar '%s'
editor.commit_message_desc=Añadir una descripción extendida opcional...
editor.commit_directly_to_this_branch=Hacer commit directamente en la rama <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Crear una <strong>nueva rama</strong> para este commit y hacer un pull request.
editor.new_branch_name_desc=Nombre de la rama nueva...
editor.cancel=Cancelar
editor.filename_cannot_be_empty=El nombre del archivo no puede estar vacío.
editor.branch_already_exists=La rama '%s' ya existe en este repositorio.
editor.directory_is_a_file=La entrada '%s' en el directorio padre es un archivo no un directorio en este repositorio.
editor.filename_is_a_directory=El nombre del fichero '%s' es un directorio existente en este repositorio.
editor.file_editing_no_longer_exists=El archivo '%s' que estás editando ya no existe en este repositorio.
editor.file_changed_while_editing=El contenido del archivo ha sido modificado desde que empezó a editarlo. <a target="_blank" href="%s">Clic aquí</a> para ver qué ha sido modificado o <strong>presiona confirmar de nuevo</strong> para sobrescribir estos cambios.
editor.file_already_exists=Ya existe un archivo con nombre '%s' en este repositorio.
editor.no_changes_to_show=No existen cambios para mostrar.
editor.fail_to_update_file=Error al actualizar/crear el archivo '%s', error: %v
editor.add_subdir=Añadir subdirectorio...
editor.unable_to_upload_files=Error al subir archivos a '%s', error: %v
editor.upload_files_to_dir=Subir archivos a '%s'
commits.commits=Commits
commits.search=Buscar Commits
commits.search=Buscar commits
commits.find=Buscar
commits.author=Autor
commits.message=Mensaje
@ -490,11 +490,11 @@ issues.create=Crear incidencia
issues.new_label=Nueva Etiqueta
issues.new_label_placeholder=Nombre etiqueta...
issues.create_label=Crear etiqueta
issues.label_templates.title=Load a predefined set of labels
issues.label_templates.info=There arent any labels yet. You can click on the "New Label" button above to create one or use a predefined set below.
issues.label_templates.helper=Select a label set
issues.label_templates.use=Use this label set
issues.label_templates.fail_to_load_file=Failed to load label template file '%s': %v
issues.label_templates.title=Carga un conjunto predefinido de etiquetas
issues.label_templates.info=Tdavía no hay ninguna etiqueta. Puede hacer clic en el botón "Nueva etiqueta" para crear una o utilizar un conjunto predefinido abajo.
issues.label_templates.helper=Seleccionar un conjunto de etiquetas
issues.label_templates.use=Usar este conjunto de etiquetas
issues.label_templates.fail_to_load_file=Error al cargar el archivo de plantilla de etiqueta '%s': %v
issues.open_tab=%d abiertas
issues.close_tab=%d cerradas
issues.filter_label=Etiqueta
@ -536,7 +536,7 @@ issues.commit_ref_at=`mencionada esta incidencia en un commit <a id="%[1]s" href
issues.poster=Autor
issues.collaborator=Colaborador
issues.owner=Propietario
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Sign in</a> to join this conversation.
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s"> Inicie sesión</a> para unirse a esta conversación.
issues.edit=Editar
issues.cancel=Cancelar
issues.save=Guardar
@ -551,8 +551,8 @@ issues.label_deletion=Borrado de Etiqueta
issues.label_deletion_desc=Al borrar la etiqueta su información será eliminada de todas las incidencias relacionadas. Desea continuar?
issues.label_deletion_success=Etiqueta borrada con éxito!
issues.num_participants=%d participantes
issues.attachment.open_tab=`Click to see "%s" in a new tab`
issues.attachment.download=`Click to download "%s"`
issues.attachment.open_tab='Haga clic para ver "%s" en una pestaña nueva'
issues.attachment.download=`Haga clic para descargar "%s"`
pulls.new=Nuevo Pull Request
pulls.compare_changes=Comparar cambios
@ -570,8 +570,8 @@ pulls.tab_conversation=Conversación
pulls.tab_commits=Commits
pulls.tab_files=Archivos modificados
pulls.reopen_to_merge=Por favor reabra este Pull Request para proceder con la operación de fusionado.
pulls.merged=Fuisionado
pulls.has_merged=¡Este pull request se ha completado con éxito!
pulls.merged=Fusionado
pulls.has_merged=¡Este Pull Request se ha completado con éxito!
pulls.data_broken=Los datos de este pull request ya no están disponibles porque se ha eliminado la información del fork.
pulls.is_checking=Se está procediendo a la búsqueda de conflictos, por favor actualice la página en unos momentos.
pulls.can_auto_merge_desc=Este Pull Request puede ser fusionado automáticamente.
@ -632,9 +632,9 @@ settings.collaboration.undefined=Indefinido
settings.hooks=Webhooks
settings.githooks=Git Hooks
settings.basic_settings=Configuración Básica
settings.mirror_settings=Mirror Settings
settings.sync_mirror=Sync Now
settings.mirror_sync_in_progress=Mirror syncing is in progress, please refresh page in about a minute.
settings.mirror_settings=Configuración de réplica
settings.sync_mirror=Sincronizar ahora
settings.mirror_sync_in_progress=Sincronización de réplica en curso, por favor actualice la página en unos minutos.
settings.site=Sitio oficial
settings.update_settings=Actualizar configuración
settings.change_reponame_prompt=Este cambio afectará a los enlaces al repositorio.
@ -721,7 +721,7 @@ settings.event_choose=Déjeme elegir lo que necesito.
settings.event_create=Crear
settings.event_create_desc=Rama o etiqueta creada
settings.event_pull_request=Pull Request
settings.event_pull_request_desc=Pull request opened, closed, reopened, edited, assigned, unassigned, label updated, label cleared, or synchronized.
settings.event_pull_request_desc=Pull request, abierta, cerrada, reabierta, editada, asignada, desasignada, con etiqueta actualizada, con etiqueta eliminada, o sincronizada.
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push a un repositorio
settings.active=Activo
@ -1122,7 +1122,7 @@ config.git_max_diff_line_characters=Carácteres de Diff máximos (para una sola
config.git_max_diff_files=Máximo de archivos de Diff (que se mostrarán)
config.git_gc_args=Argumentos de GC
config.git_migrate_timeout=Tiempo de espera de migración
config.git_mirror_timeout=Tiempo de espera de actualización de espejos
config.git_mirror_timeout=Tiempo de espera de actualización de réplicas
config.git_clone_timeout=Tiempo de espera de operación de clones
config.git_pull_timeout=Tiempo de espera de operación de pull
config.git_gc_timeout=Tiempo de espera de operación de GC
@ -1188,7 +1188,7 @@ hours=%[2]s %[1]d horas
days=%[2]s %[1]d días
weeks=%[2]s %[1]d semanas
months=%[2]s %[1]d meses
years=%s %d años
years=%[2]s %[1]d años
raw_seconds=segundos
raw_minutes=minutos

@ -115,16 +115,16 @@ test_git_failed=Le test de la commande "git" a échoué : %v
sqlite3_not_available=Votre version publiée ne prend pas en charge SQLite3. Veuillez télécharger la version binaire officielle à cette adresse %s.
invalid_db_setting=Paramètres de base de données incorrects : %v
invalid_repo_path=Chemin vers la racine du dépôt invalide : %v
run_user_not_match=L'utilisateur entré n'est pas l'utilisateur actuel : %s -> %s
run_user_not_match=L'utilisateur d'exécution saisi n'est pas l'utilisateur d'exécution actuel : %s -> %s
save_config_failed=La sauvegarde de la configuration a échoué : %v
invalid_admin_setting=Paramètres du compte administrateur invalides : %v
install_success=Bienvenue ! Nous sommes heureux que vous ayez choisi Gitea, amusez-vous et prenez soin de vous.
invalid_log_root_path=Le chemin principal des fichiers logs est invalide: %v
invalid_log_root_path=L'emplacement racine des fichiers logs est invalide : %v
[home]
uname_holder=Nom d'utilisateur ou e-mail
password_holder=Mot de passe
switch_dashboard_context=Basculer le Contexte du Tableau de Bord
switch_dashboard_context=Basculer le contexte du tableau de bord
my_repos=Mes dépôts
show_more_repos=Afficher plus de dépôts...
collaborative_repos=Dépôts collaboratifs
@ -144,7 +144,7 @@ create_new_account=Créer un nouveau compte
register_hepler_msg=Déjà enregistré ? Connectez-vous !
social_register_hepler_msg=Déjà enregistré ? Associez-le !
disable_register_prompt=Désolé, les enregistrements ont été désactivés. Veuillez contacter l'administrateur du site.
disable_register_mail=Désolé, la Confirmation par Mail des Enregistrements a été désactivée.
disable_register_mail=Désolé, la confirmation par e-mail des enregistrements a été désactivée.
remember_me=Se souvenir de moi
forgot_password=Mot de passe oublié
forget_password=Mot de passe oublié ?
@ -162,13 +162,13 @@ reset_password=Réinitialiser le mot de passe
invalid_code=Désolé, votre code de confirmation est invalide ou a expiré.
reset_password_helper=Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe
password_too_short=Le mot de passe doit contenir 6 caractères minimum.
non_local_account=Les comptes non-locaux ne peuvent pas changer leur mot de passe via Gitea.
non_local_account=Les comptes non locaux ne peuvent pas changer leur mot de passe via Gitea.
[mail]
activate_account=Veuillez activer votre compte
activate_email=Veuillez vérifier votre adresse e-mail
reset_password=Réinitialiser votre mot de passe
register_success=Succès de l'enregistrement, Bienvenue
register_success=Inscription réussie, bienvenue
register_notify=Bienvenue à bord
[modal]
@ -179,13 +179,13 @@ modify=Modifier
[form]
UserName=Nom d'utilisateur
RepoName=Nom du dépôt
Email=Adresse E-mail
Email=Adresse e-mail
Password=Mot de passe
Retype=Confirmez le mot de passe
SSHTitle=Nom de la clé SSH
HttpsUrl=URL HTTPS
PayloadUrl=URL des Données Utiles
TeamName=Nom d'équipe
PayloadUrl=URL des données utiles
TeamName=Nom de l'équipe
AuthName=Nom d'autorisation
AdminEmail=E-mail de l'administrateur
@ -196,9 +196,9 @@ CommitChoice=Choix de commit
TreeName=Chemin du fichier
Content=Contenu
require_error=` Ne peut être vide `
alpha_dash_error=` doivent être des caractères alpha, numeriques ou console (-_) valides `
alpha_dash_dot_error=` doivent être des caractères alpha, numeriques, console (-_) valides ou des points `
require_error=` ne peut pas être vide.`
alpha_dash_error=` doivent être des caractères alpha, numériques ou tirets (-_) valides.`
alpha_dash_dot_error=` doivent être des caractères alpha, numériques, tirets (-_) valides ou des points.`
size_error=` doit être à la taille de %s.`
min_size_error=` %s caractères minimum `
max_size_error=` %s caractères maximum `
@ -699,7 +699,7 @@ settings.webhook.test_delivery_desc=Envoyer un faux push pour tester la configur
settings.webhook.test_delivery_success=Le webhook de test a été ajouté à la file d'attente de livraison. L'affichage dans l'historique de livraison peut prendre quelques secondes.
settings.webhook.request=Requête
settings.webhook.response=Réponse
settings.webhook.headers=Entêtes 
settings.webhook.headers=Entêtes
settings.webhook.payload=Payload
settings.webhook.body=Corps
settings.githooks_desc=Les Hooks Git sont alimentés par Git lui même. Les Hooks compatibles sont modifiables dans la liste ci-dessous pour effectuer des opérations personnalisées.
@ -773,7 +773,7 @@ release.source_code=Code source
release.new_subheader=Publier une version pour itérer sur le produit.
release.edit_subheader=Un changelog détaillé peut aider les utilisateurs à comprendre ce qui a été amélioré.
release.tag_name=Nom du tag
release.target=Cible 
release.target=Cible
release.tag_helper=Choisissez un tag existant ou créez-en un nouveau à publier.
release.title=Titre
release.content=Contenu

@ -126,7 +126,7 @@ uname_holder=Nome Utente o E-mail
password_holder=Password
switch_dashboard_context=Cambia Dashboard Context
my_repos=I miei Repository
show_more_repos=Show more repositories...
show_more_repos=Visualizza altre repositories...
collaborative_repos=Repository Condivisi
my_orgs=Le mie Organizzazioni
my_mirrors=I miei Mirror
@ -151,8 +151,8 @@ forget_password=Password dimenticata?
sign_up_now=Bisogno di un account? Iscriviti ora.
confirmation_mail_sent_prompt=Una nuova email di conferma è stata inviata a <b>%s</b>, verifica la tua casella di posta entro le prossime %d ore per completare la registrazione.
active_your_account=Attiva il tuo Account
prohibit_login=Login Prohibited
prohibit_login_desc=Your account is prohibited to login, please contact site admin.
prohibit_login=Accesso Vietato
prohibit_login_desc=Il tuo account è impossibilitato al login, contatta l'amministratore del sito.
resent_limit_prompt=Siamo spiacenti, si stanno inviando e-mail di attivazione troppo spesso. Si prega di attendere 3 minuti.
has_unconfirmed_mail=Ciao %s, hai un indirizzo di posta elettronica non confermato (<b>%s</b>). Se non hai ricevuto una e-mail di conferma o vuoi riceverla nuovamente, fare clic sul pulsante qui sotto.
resend_mail=Clicca qui per inviare nuovamente l'e-mail di attivazione
@ -162,7 +162,7 @@ reset_password=Reimposta la tua Password
invalid_code=Siamo spiacenti, il codice di conferma è scaduto o non valido.
reset_password_helper=Clicca qui per reimpostare la password
password_too_short=La lunghezza della password non può essere meno 6 caratteri.
non_local_account=Non-local accounts cannot change passwords through Gitea.
non_local_account=Gli account non locali non possono modificare le password tramite Gitea.
[mail]
activate_account=Per favore attiva il tuo account
@ -189,12 +189,12 @@ TeamName=Nome Team
AuthName=Nome autorizzazione
AdminEmail=Email dell'Admin
NewBranchName=New branch name
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
Content=Content
NewBranchName=Nuovo nome del branch
CommitSummary=Riepilogo dei commit
CommitMessage=Messaggio di commit
CommitChoice=Scelta di commit
TreeName=Percorso del file
Content=Contenuto
require_error=` non può essere vuoto.`
alpha_dash_error=` ammessi solo caratteri alfanumerici o trattini(-_).`
@ -232,7 +232,7 @@ org_still_own_repo=Questa organizzazione ha ancora la proprietà del repository,
target_branch_not_exist=Il ramo (branch) di destinazione non esiste.
[user]
change_avatar=Change your avatar
change_avatar=Cambia il tuo avatar
join_on=Si è unito il
repositories=Repository
activity=Attività pubblica
@ -269,7 +269,7 @@ change_username_prompt=Questa modifica influenzerà il modo in cui i link si rif
continue=Continua
cancel=Annulla
lookup_avatar_by_mail=Lookup Avatar by mail
lookup_avatar_by_mail=Ricerca Avatar per mail
federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
enable_custom_avatar=Abilita avatar personalizzato
choose_new_avatar=Scegli un nuovo avatar
@ -357,7 +357,7 @@ fork_from=Forka da
fork_visiblity_helper=Non puoi cambiare la visibilità di un repository forkato.
repo_desc=Descrizione
repo_lang=Lingua
repo_gitignore_helper=Select .gitignore templates
repo_gitignore_helper=Seleziona i templates di .gitignore
license=Licenza
license_helper=Selezionare un file di licenza
readme=Readme
@ -365,7 +365,7 @@ readme_helper=Seleziona un template per il readme
auto_init=Inizializzare questo repository con i file e il modello selezionati
create_repo=Crea Repository
default_branch=Ramo (Branch) predefinito
mirror_prune=Prune
mirror_prune=Rimuovi
mirror_prune_desc=Remove any remote-tracking references that no longer exist on the remote
mirror_interval=Intervallo Mirror (in ore)
mirror_address=Indirizzo del mirror
@ -425,14 +425,14 @@ file_raw=Originale
file_history=Cronologia
file_view_raw=Vedi originale
file_permalink=Permalink
file_too_large=This file is too large to be shown
editor.new_file=New file
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.cannot_edit_non_text_files=Cannot edit non-text files
editor.edit_this_file=Edit this file
file_too_large=Questo file è troppo grande per essere mostrato
editor.new_file=Nuovo file
editor.upload_file=Carica File
editor.edit_file=Modifica file
editor.preview_changes=Anteprima modifiche
editor.cannot_edit_non_text_files=Non è possibile modificare i file non di testo
editor.edit_this_file=Modifica questo file
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.delete_this_file=Delete this file

@ -194,7 +194,7 @@ CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
Content=Content
Content=コンテンツ
require_error=空にできません
alpha_dash_error=アルファベット、数字、ハイフン"-"、アンダースコア"_"のいずれかの必要があります
@ -248,7 +248,7 @@ form.name_pattern_not_allowed=ユーザ名のパターン '%s' は許可され
[settings]
profile=プロフィール
password=パスワード
avatar=Avatar
avatar=アバター
ssh_keys=SSH キー
social=SNSアカウント
applications=アプリケーション
@ -269,7 +269,7 @@ change_username_prompt=この変更はリンクをアカウントに関連付け
continue=続行
cancel=キャンセル
lookup_avatar_by_mail=Lookup Avatar by mail
lookup_avatar_by_mail=メールからアバターを取得
federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
enable_custom_avatar=カスタムのアバターを有効にする
choose_new_avatar=新しいアバターを選択
@ -370,7 +370,7 @@ mirror_prune_desc=Remove any remote-tracking references that no longer exist on
mirror_interval=ミラー 間隔(時)
mirror_address=ミラー アドレス
mirror_address_desc=Please include necessary user credentials in the address.
mirror_last_synced=Last Synced
mirror_last_synced=最終同期
watchers=ウォッチャー
stargazers=Stargazers
forks=フォーク
@ -429,29 +429,29 @@ file_too_large=このファイルは大きすぎるため、表示できませ
editor.new_file=New file
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.edit_file=ファイルを編集
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.cannot_edit_non_text_files=Cannot edit non-text files
editor.edit_this_file=Edit this file
editor.edit_this_file=このファイルを編集
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.delete_this_file=Delete this file
editor.delete_this_file=このファイルを削除
editor.must_have_write_access=You must have write access to make or propose changes to this file
editor.file_delete_success=File '%s' has been deleted successfully!
editor.name_your_file=Name your file...
editor.filename_help=To add directory, just type it and press /. To remove a directory, go to the beginning of the field and press backspace.
editor.or=or
editor.cancel_lower=cancel
editor.commit_changes=Commit Changes
editor.cancel_lower=キャンセル
editor.commit_changes=変更をコミット
editor.add_tmpl=Add '%s/<filename>'
editor.add=Add '%s'
editor.update=Update '%s'
editor.delete=Delete '%s'
editor.add='%s' を追加
editor.update='%s' を更新
editor.delete='%s' を削除
editor.commit_message_desc=Add an optional extended description...
editor.commit_directly_to_this_branch=Commit directly to the <strong class="branch-name">%s</strong> branch.
editor.create_new_branch=Create a <strong>new branch</strong> for this commit and start a pull request.
editor.new_branch_name_desc=New branch name...
editor.cancel=Cancel
editor.cancel=キャンセル
editor.filename_cannot_be_empty=Filename cannot be empty.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
@ -616,7 +616,7 @@ wiki.save_page=ページを保存
wiki.last_commit_info=%s このページを編集 %s
wiki.edit_page_button=編集
wiki.new_page_button=新規ページ
wiki.delete_page_button=Delete Page
wiki.delete_page_button=ページの削除
wiki.delete_page_notice_1=This will delete the page <code>"%s"</code>. Please be certain.
wiki.page_already_exists=既に同じ名前のWiki ページが存在します。
wiki.pages=ページ
@ -625,15 +625,15 @@ wiki.last_updated=最終更新 %s
settings=設定
settings.options=オプション
settings.collaboration=コラボレーション
settings.collaboration.admin=Admin
settings.collaboration.write=Write
settings.collaboration.read=Read
settings.collaboration.admin=管理
settings.collaboration.write=書込
settings.collaboration.read=読込
settings.collaboration.undefined=Undefined
settings.hooks=Webhooks
settings.githooks=Git のフック
settings.basic_settings=基本設定
settings.mirror_settings=Mirror Settings
settings.sync_mirror=Sync Now
settings.sync_mirror=今すぐ同期
settings.mirror_sync_in_progress=Mirror syncing is in progress, please refresh page in about a minute.
settings.site=公式サイト
settings.update_settings=設定の更新
@ -649,7 +649,7 @@ settings.use_internal_issue_tracker=Use builtin lightweight issue tracker
settings.use_external_issue_tracker=外部課題トラッキングシステムを使用
settings.tracker_url_format=外部課題トラッキングツール URLのフォーマット
settings.tracker_issue_style=External Issue Tracker Naming Style:
settings.tracker_issue_style.numeric=Numeric
settings.tracker_issue_style.numeric=数値
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alphanumeric
settings.tracker_url_format_desc=You can use placeholder <code>{user} {repo} {index}</code> for user name, repository name and issue index.
settings.pulls_desc=Enable pull requests to accept public contributions
@ -665,10 +665,10 @@ settings.transfer_desc=リポジトリをあなたが管理者権限を持って
settings.transfer_notices_1=-新しい所有者が個人ユーザーの場合、あなたがアクセスできなくなります。
settings.transfer_notices_2=- You will conserve access if new owner is an organization and if you're one of the owners.
settings.transfer_form_title=操作を確認するために、以下の情報を入力してください。
settings.wiki_delete=Erase Wiki Data
settings.wiki_delete_desc=Once you erase wiki data there is no going back. Please be certain.
settings.wiki_delete=Wikiのデータ消去
settings.wiki_delete_desc=Wikiのデータを消去すると元に戻すことは出来ません。よく確認してください。
settings.wiki_delete_notices_1=- This will delete and disable the wiki for %s
settings.wiki_deletion_success=Repository wiki data have been erased successfully.
settings.wiki_deletion_success=Wikiのデータ消去が完了しました。
settings.delete=このリポジトリを削除
settings.delete_desc=リポジトリを削除すると元に戻せません。確実に確認してください。
settings.delete_notices_1=-この操作は<strong>元に戻せません</strong> 。

@ -6,7 +6,7 @@ explore=Izpētīt
help=Palīdzība
sign_in=Pierakstīties
sign_out=Izrakstīties
sign_up=Pieteikties
sign_up=Reģistrēties
register=Reģistrēties
website=Mājas lapa
version=Versija
@ -96,8 +96,8 @@ offline_mode=Iespējot bezsaistes režīmu
offline_mode_popup=Atspējot CDN arī produkcijas režīmā, visi resursu faili tiks piegādāti no servera.
disable_gravatar=Atspējot Gravatar pakalpojumu
disable_gravatar_popup=Atspējot Gravatar un citus avotus, visus avatarus augšupielādēts lietotāji vai izmantos noklusēto attēlu.
federated_avatar_lookup=Enable Federated Avatars Lookup
federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
federated_avatar_lookup=Iespējot apvienoto profila bilžu meklētāju
federated_avatar_lookup_popup=Iespējot apvienoto profila bilžu meklētāju, lai izmantotu atvērtā koda apvienoto servisu balstītu uz libravatar.
disable_registration=Atspējot lietotāju reģistrāciju
disable_registration_popup=Atspējot lietotāju reģistrāciju, tikai administrators varēs izveidot jaunus lietotāju kontus.
enable_captcha=Iespējot drošības kodu
@ -189,12 +189,12 @@ TeamName=Komandas nosaukums
AuthName=Autorizācijas nosaukums
AdminEmail=Admin e-pasta adrese
NewBranchName=New branch name
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
Content=Content
NewBranchName=Jauna atzara nosaukums
CommitSummary=Revīzijas kopsavilkums
CommitMessage=Revīzijas ziņojums
CommitChoice=Revīzijas izvēle
TreeName=Faila ceļš
Content=Saturs
require_error=` nedrīkst būt tukšs.`
alpha_dash_error=` drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta burtus, ciparus vai domuzīmes (-_).`
@ -269,8 +269,8 @@ change_username_prompt=Šī izmaiņa ietekmēs saites, kas norāda uz Jūsu kont
continue=Turpināt
cancel=Atcelt
lookup_avatar_by_mail=Lookup Avatar by mail
federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
lookup_avatar_by_mail=Meklēt profila bildes pēc e-pasta
federated_avatar_lookup=Apvienotais profila bilžu meklētājs
enable_custom_avatar=Iespējot maināmu profila attēlu
choose_new_avatar=Izvēlēties jaunu profila attēlu
update_avatar=Saglabāt profila bildi
@ -357,7 +357,7 @@ fork_from=Atdalīt no
fork_visiblity_helper=Atdalītam repozitorijam nav iespējams nomainīt tā redzamību
repo_desc=Apraksts
repo_lang=Valoda
repo_gitignore_helper=Select .gitignore templates
repo_gitignore_helper=Izvēlieties .gitignore sagatavi
license=Licence
license_helper=Izvēlieties licences failu
readme=LasiMani
@ -370,7 +370,7 @@ mirror_prune_desc=Izdzēst visas ārējās atsauces, kas ārējā repozitorijā
mirror_interval=Spoguļošanas intervāls (stundās)
mirror_address=Spoguļa adrese
mirror_address_desc=Lūdzu iekļaujiet adresē nepieciešamo lietotājvārdu/paroli.
mirror_last_synced=Last Synced
mirror_last_synced=Pēdējo reizi sinhronizēts
watchers=Novērotāji
stargazers=Zvaigžņdevēji
forks=Atdalītie repozitoriji
@ -427,43 +427,43 @@ file_view_raw=Rādīt neapstrādātu
file_permalink=Patstāvīgā saite
file_too_large=Šis fails ir par lielu, lai to parādītu
editor.new_file=New file
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.cannot_edit_non_text_files=Cannot edit non-text files
editor.edit_this_file=Edit this file
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.delete_this_file=Delete this file
editor.must_have_write_access=You must have write access to make or propose changes to this file
editor.file_delete_success=File '%s' has been deleted successfully!
editor.name_your_file=Name your file...
editor.filename_help=To add directory, just type it and press /. To remove a directory, go to the beginning of the field and press backspace.
editor.or=or
editor.cancel_lower=cancel
editor.commit_changes=Commit Changes
editor.add_tmpl=Add '%s/<filename>'
editor.add=Add '%s'
editor.update=Update '%s'
editor.delete=Delete '%s'
editor.commit_message_desc=Add an optional extended description...
editor.commit_directly_to_this_branch=Commit directly to the <strong class="branch-name">%s</strong> branch.
editor.create_new_branch=Create a <strong>new branch</strong> for this commit and start a pull request.
editor.new_branch_name_desc=New branch name...
editor.cancel=Cancel
editor.filename_cannot_be_empty=Filename cannot be empty.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' already exists in this repository.
editor.directory_is_a_file=Entry '%s' in the parent path is a file not a directory in this repository.
editor.filename_is_a_directory=The filename '%s' is an existing directory in this repository.
editor.file_editing_no_longer_exists=The file '%s' you are editing no longer exists in the repository.
editor.file_changed_while_editing=File content has been changed since you started editing. <a target="_blank" href="%s">Click here</a> to see what have been changed or <strong>press commit again</strong> to overwrite those changes.
editor.file_already_exists=A file with name '%s' already exists in this repository.
editor.no_changes_to_show=There are no changes to show.
editor.fail_to_update_file=Failed to update/create file '%s' with error: %v
editor.add_subdir=Add subdirectory...
editor.unable_to_upload_files=Failed to upload files to '%s' with error: %v
editor.upload_files_to_dir=Upload files to '%s'
editor.new_file=Jauns fails
editor.upload_file=Augšupielādēt failu
editor.edit_file=Labot failu
editor.preview_changes=Priekšskatīt izmaiņas
editor.cannot_edit_non_text_files=Nevar rediģēt failus, kas nav teksta faili
editor.edit_this_file=Rediģēt šo failu
editor.must_be_on_a_branch=Ir jābūt izvēlētam atzaram, lai varētu veikt vai piedāvāt izmaiņas šim failam
editor.fork_before_edit=Lai varētu labot failu ir nepieciešams atdalīt repozitoriju
editor.delete_this_file=Dzēst šo failu
editor.must_have_write_access=Jums ir jābūt rakstīšanas tiesībām, lai varētu veikt vai piedāvāt izmaiņas šim failam
editor.file_delete_success=Fails '%s' ir veiksmīgi izdzēsts!
editor.name_your_file=Ievadiet faila nosaukumu...
editor.filename_help=Lai pievienotu direktoriju, ierakstiet tās nosaukumu un nospiediet /. Lai noņemtu direktoriju, ielieciet kursoru pirms faila nosaukuma un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
editor.or=vai
editor.cancel_lower=atcelt
editor.commit_changes=Pabeigt revīziju
editor.add_tmpl=Pievienot '%s/<filename>'
editor.add=Pievienot '%s'
editor.update=Atjaunināt '%s'
editor.delete=Dzēst '%s'
editor.commit_message_desc=Pievienot neobligātu paplašinātu aprakstu...
editor.commit_directly_to_this_branch=Apstiprināt revīzijas izmaiņas atzarā <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Izveidot <strong>jaunu atzaru</strong> un izmaiņu pieprasījumu šai revīzijai.
editor.new_branch_name_desc=Jaunā atzara nosaukums...
editor.cancel=Atcelt
editor.filename_cannot_be_empty=Nav ievadīts faila nosaukums.
editor.branch_already_exists=Atzars '%s' šajā repozitorijā jau eksistē.
editor.directory_is_a_file=Ieraksts '%s' vecāka ceļā ir fails nevis direktorija šajā repozitorijā.
editor.filename_is_a_directory=Faila nosaukums '%s' sakrīt ar direktorijas nosaukumu šajā repozitorijā.
editor.file_editing_no_longer_exists=Fails '%s', ko labojat, vairs neeksistē repozitorijā.
editor.file_changed_while_editing=Faila saturs ir mainījies kopš brīža, kad sākāt to labot. <a target="_blank" href="%s">Nospiediet šeit</a>, lai redzētu kas ir mainījies vai <strong>nospiediet atkārtoti pabeigt revīziju</strong>, lai pārrakstītu izmaiņas.
editor.file_already_exists=Fails ar nosaukumu '%s' repozitorijā jau eksistē.
editor.no_changes_to_show=Nav izmaiņu, ko rādīt.
editor.fail_to_update_file=Neizdevās izmainīt/izveidot failu '%s', kļūda: %v
editor.add_subdir=Pievienot apakšdirektoriju...
editor.unable_to_upload_files=Neizdevās augšupielādēt failus uz direktoriju '%s', kļūda: %v
editor.upload_files_to_dir=Augšupielādēt failus uz direktoriju '%s'
commits.commits=Revīzijas
commits.search=Meklēt revīzijas
@ -490,11 +490,11 @@ issues.create=Pieteikt problēmu
issues.new_label=Jauna etiķete
issues.new_label_placeholder=Etiķetes nosaukums...
issues.create_label=Izveidot etiķeti
issues.label_templates.title=Load a predefined set of labels
issues.label_templates.info=There arent any labels yet. You can click on the "New Label" button above to create one or use a predefined set below.
issues.label_templates.helper=Select a label set
issues.label_templates.use=Use this label set
issues.label_templates.fail_to_load_file=Failed to load label template file '%s': %v
issues.label_templates.title=Ielādēt sākotnēji noteikto etiķešu kopu
issues.label_templates.info=Nav definēta neviena etiķete. Nospiediet pogu "Izveidot etiķeti", lai to izveidotu vai izmantojiet zemāk piedāvātās etiķetes.
issues.label_templates.helper=Izvēlieties etiķešu kopu
issues.label_templates.use=Izmantot šo etiķešu kopu
issues.label_templates.fail_to_load_file=Neizdevās ielādēt etiķetes sagataves failu '%s': %v
issues.open_tab=%d atvērti
issues.close_tab=%d aizvērti
issues.filter_label=Etiķete
@ -536,7 +536,7 @@ issues.commit_ref_at=`pieminēja šo problēmu revīzijā <a id="%[1]s" href="#%
issues.poster=Autors
issues.collaborator=Līdzstrādnieks
issues.owner=Īpašnieks
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Sign in</a> to join this conversation.
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Pierakstieties</a>, lai pievienotos šai sarunai.
issues.edit=Labot
issues.cancel=Atcelt
issues.save=Saglabāt
@ -551,8 +551,8 @@ issues.label_deletion=Etiķetes dzēšana
issues.label_deletion_desc=Dzēšot šo etiķeti, tā tiks noņemta no visām saistītajām problēmām. Vai vēlaties turpināt?
issues.label_deletion_success=Etiķete tika veiksmīgi izdzēsta!
issues.num_participants=%d dalībnieki
issues.attachment.open_tab=`Click to see "%s" in a new tab`
issues.attachment.download=`Click to download "%s"`
issues.attachment.open_tab=`Noklikšķiniet, lai apskatītos "%s" jaunā logā`
issues.attachment.download=`Noklikšķiniet, lai lejupielādētu "%s"`
pulls.new=Jauns izmaiņu pieprasījums
pulls.compare_changes=Salīdzināt izmaiņas
@ -632,9 +632,9 @@ settings.collaboration.undefined=Nedefinētas
settings.hooks=Tīmekļa āķi
settings.githooks=Git āķi
settings.basic_settings=Pamatiestatījumi
settings.mirror_settings=Mirror Settings
settings.sync_mirror=Sync Now
settings.mirror_sync_in_progress=Mirror syncing is in progress, please refresh page in about a minute.
settings.mirror_settings=Spoguļa iestatījumi
settings.sync_mirror=Sinhronizēt tagad
settings.mirror_sync_in_progress=Notiek spoguļa sinhronizācija, uzgaidiet aptuveni minūti un atjaunojiet lapu.
settings.site=Oficiālā mājas lapa
settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
settings.change_reponame_prompt=Šī izmaiņa ietekmēs saites, kas ir saistītas ar šo repozitoriju.
@ -644,8 +644,8 @@ settings.use_internal_wiki=Izmantot iebūvēto vikivietni
settings.use_external_wiki=Izmantot ārējo vikivietni
settings.external_wiki_url=Ārējās Vikivietnes adrese
settings.external_wiki_url_desc=Apmeklētāji tiks novirzīti uz adresi, kad viņi uzklikšķinās uz cilnes.
settings.issues_desc=Enable issue tracker
settings.use_internal_issue_tracker=Use builtin lightweight issue tracker
settings.issues_desc=Iespējot problēmu sekotāju
settings.use_internal_issue_tracker=Izmantot iebūvētu vieglu problēmu sekotāju
settings.use_external_issue_tracker=Izmantot ārējo problēmu sekotāju
settings.tracker_url_format=Ārējā problēmu sekotāja adreses formāts
settings.tracker_issue_style=Ārējā problēmu reģistra nosaukumu stils:
@ -720,8 +720,8 @@ settings.event_send_everything=Vēlos saņemt <strong>visu</strong>.
settings.event_choose=Atzīmēt, ko vēlos saņemt.
settings.event_create=Izveidot
settings.event_create_desc=Atzara vai taga izveidošana
settings.event_pull_request=Pull Request
settings.event_pull_request_desc=Pull request opened, closed, reopened, edited, assigned, unassigned, label updated, label cleared, or synchronized.
settings.event_pull_request=Izmaiņu pieprasījums
settings.event_pull_request_desc=Atvērts, aizvērts, atkāroti atvērts, labots, piešķirts vai noņemts izmaiņu pieprasījums, vai mainīta etiķete, vai veikta sinhronizācija.
settings.event_push=Izmaiņu nosūtīšana
settings.event_push_desc=Git izmaiņu nosūtīšana uz repozitoriju
settings.active=Aktīvs
@ -1113,18 +1113,18 @@ config.cookie_life_time=Sīkdatņu glabāšanas ilgums
config.picture_config=Attēlu konfigurācija
config.picture_service=Lokāli attēli
config.disable_gravatar=Atspējot Gravatar
config.enable_federated_avatar=Enable Federated Avatars
config.enable_federated_avatar=Iespējot apvienotās profila bildes
config.git_config=Git konfigurācija
config.git_disable_diff_highlight=Disable Diff Syntax Highlight
config.git_max_diff_lines=Max Diff Lines (for a single file)
config.git_max_diff_line_characters=Max Diff Characters (for a single line)
config.git_max_diff_files=Max Diff Files (to be shown)
config.git_disable_diff_highlight=Atspējot salīdzināšanas sintakses iekrāsošanu
config.git_max_diff_lines=Maksimālais salīdzināmo rindu skaits vienam failam
config.git_max_diff_line_characters=Maksimālais salīdzināmo simbolu skaits vienai rindai
config.git_max_diff_files=Maksimālais salīdzināmo failu skaits, ko attēlot
config.git_gc_args=GC argumenti
config.git_migrate_timeout=Migrācijas noilgums
config.git_mirror_timeout=Mirror Update Timeout
config.git_clone_timeout=Clone Operation Timeout
config.git_pull_timeout=Pull Operation Timeout
config.git_mirror_timeout=Spoguļa atjaunošanas noilgums
config.git_clone_timeout=Klonēšanas darbības noilgums
config.git_pull_timeout=Izmaiņu saņemšanas darbības noilgums
config.git_gc_timeout=GC darbības noilgums
config.log_config=Žurnalizēšanas konfigurācija

@ -193,8 +193,8 @@ NewBranchName=New branch name
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
Content=Content
TreeName=Bestandspad
Content=Inhoud
require_error=kan niet leeg zijn.
alpha_dash_error=moet een valide alfanumeriek of dash(-_) karakter zijn.
@ -232,7 +232,7 @@ org_still_own_repo=De organisatie heeft nog eigendomen op repositories. U moet d
target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
[user]
change_avatar=Change your avatar
change_avatar=Wijzig je profielfoto
join_on=Aangemeld op
repositories=repositories
activity=Openbare activiteit
@ -248,7 +248,7 @@ form.name_pattern_not_allowed=Het gebruikersnaam patroon '%s' is niet toegestaan
[settings]
profile=Profiel
password=Wachtwoord
avatar=Avatar
avatar=Profielfoto
ssh_keys=SSH-sleutels
social=Sociale netwerk-accounts
applications=Toepassingen
@ -269,7 +269,7 @@ change_username_prompt=Deze verandering zal de weg links hebben betrekking op uw
continue=Doorgaan
cancel=Annuleren
lookup_avatar_by_mail=Lookup Avatar by mail
lookup_avatar_by_mail=Zoek profielfoto per email
federated_avatar_lookup=Federated Avatar Lookup
enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
@ -370,7 +370,7 @@ mirror_prune_desc=Remove any remote-tracking references that no longer exist on
mirror_interval=Mirror interval(uur)
mirror_address=Kopie-adres
mirror_address_desc=Gelieve noodzakelijke gebruikersgegevens in de adresbalk.
mirror_last_synced=Last Synced
mirror_last_synced=Laatste synchronisatie
watchers=Volgers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
@ -427,15 +427,15 @@ file_view_raw=Weergave ruwe
file_permalink=Permalink
file_too_large=This file is too large to be shown
editor.new_file=New file
editor.upload_file=Upload file
editor.edit_file=Edit file
editor.preview_changes=Preview Changes
editor.cannot_edit_non_text_files=Cannot edit non-text files
editor.edit_this_file=Edit this file
editor.must_be_on_a_branch=You must be on a branch to make or propose changes to this file
editor.fork_before_edit=You must fork this repository before editing the file
editor.delete_this_file=Delete this file
editor.new_file=Nieuw bestand
editor.upload_file=Bestand uploaden
editor.edit_file=Bewerk bestand
editor.preview_changes=Wijzigingen nagaan
editor.cannot_edit_non_text_files=Kan niet-tekstbestanden niet bewerken
editor.edit_this_file=Bestand aanpassen
editor.must_be_on_a_branch=Je moet in een branch zijn om aanpassingen te maken of voor te stellen
editor.fork_before_edit=Je moet deze repository eerst vorken om dit bestand aan te kunnen passen
editor.delete_this_file=Verwijder dit bestand
editor.must_have_write_access=You must have write access to make or propose changes to this file
editor.file_delete_success=File '%s' has been deleted successfully!
editor.name_your_file=Name your file...

@ -189,11 +189,11 @@ TeamName=Nazwa zespołu
AuthName=Nazwa autoryzacji
AdminEmail=E-mail administratora
NewBranchName=New branch name
NewBranchName=Nazwa nowej gałęzi
CommitSummary=Commit summary
CommitMessage=Commit message
CommitChoice=Commit choice
TreeName=File path
TreeName=Ścieżka pliku
Content=Content