Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj
GiteaBot 3 years ago
parent
commit
4e566df1c6
 1. 1
    options/locale/locale_bg-BG.ini
 2. 61
    options/locale/locale_cs-CZ.ini
 3. 1
    options/locale/locale_de-DE.ini
 4. 1
    options/locale/locale_es-ES.ini
 5. 1
    options/locale/locale_fa-IR.ini
 6. 1
    options/locale/locale_fi-FI.ini
 7. 15
    options/locale/locale_fr-FR.ini
 8. 1
    options/locale/locale_hu-HU.ini
 9. 1
    options/locale/locale_id-ID.ini
 10. 1
    options/locale/locale_it-IT.ini
 11. 1
    options/locale/locale_ja-JP.ini
 12. 69
    options/locale/locale_ko-KR.ini
 13. 1
    options/locale/locale_lt-LT.ini
 14. 1
    options/locale/locale_lv-LV.ini
 15. 1
    options/locale/locale_ml-IN.ini
 16. 1
    options/locale/locale_nb-NO.ini
 17. 1
    options/locale/locale_nl-NL.ini
 18. 1
    options/locale/locale_nn-NO.ini
 19. 1
    options/locale/locale_no-NO.ini
 20. 1
    options/locale/locale_pl-PL.ini
 21. 1
    options/locale/locale_pt-BR.ini
 22. 1
    options/locale/locale_ru-RU.ini
 23. 1
    options/locale/locale_sr-SP.ini
 24. 1
    options/locale/locale_sv-SE.ini
 25. 1
    options/locale/locale_tr-TR.ini
 26. 1
    options/locale/locale_uk-UA.ini
 27. 1
    options/locale/locale_vi-VN.ini
 28. 1
    options/locale/locale_zh-CN.ini
 29. 1
    options/locale/locale_zh-HK.ini
 30. 1
    options/locale/locale_zh-TW.ini

1
options/locale/locale_bg-BG.ini

@ -389,6 +389,7 @@ milestones.edit=Редактирай етап
milestones.cancel=Отказ
wiki=Уики
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтър страница

61
options/locale/locale_cs-CZ.ini

@ -66,6 +66,7 @@ forks=Rozštěpení
activities=Aktivity
pull_requests=Požadavky na natažení
issues=Úkoly
milestones=Milníky
cancel=Zrušit
add=Přidat
@ -633,6 +634,7 @@ forks=Rozštěpení
pick_reaction=Vyberte svoji reakci
reactions_more=a %d dalších
template.items=Položky šablony
template.git_hooks=Háčky Gitu
template.webhooks=Webové háčky
template.topics=Témata
@ -762,12 +764,18 @@ editor.file_editing_no_longer_exists=Upravovaný soubor „%s“ již není sou
editor.file_deleting_no_longer_exists=Odstraňovaný soubor „%s“ již není součástí tohoto repozitáře.
editor.file_changed_while_editing=Obsah souboru byl změněn od doby, kdy jste začaly s úpravou. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">Klikněte zde</a>, abyste je zobrazili, nebo <strong>potvrďte změny ještě jednou</strong> pro jejich přepsání.
editor.file_already_exists=Soubor „%s“ již existuje v tomto repozitáři.
editor.commit_empty_file_header=Potvrďte prázdný soubor
editor.commit_empty_file_text=Soubor, který se chystáte odevzdat, je prázdný. Pokračovat?
editor.no_changes_to_show=Žádné změny k zobrazení.
editor.fail_to_update_file=Vytvoření nebo změna souboru „%s“ skončila chybou: %v
editor.add_subdir=Přidat adresář…
editor.unable_to_upload_files=Nepodařilo se nahrát soubor „%s“. Chyba: %v
editor.upload_file_is_locked=Soubor '%s' uzamkl %s.
editor.upload_files_to_dir=Nahrát soubory do „%s“
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Nelze vytvořit revizi v chráněné větvi „%s“.
editor.no_commit_to_branch=Nelze odevzdat přímo do větve, protože:
editor.user_no_push_to_branch=Uživatel nemůže nahrávat do větve
editor.require_signed_commit=Větev vyžaduje podepsané revize
commits.desc=Procházet historii změn zdrojového kódu.
commits.commits=Revize
@ -827,6 +835,7 @@ issues.delete_branch_at=`odstranil(a) větev <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d otevřených
issues.close_tab=%d zavřených
issues.filter_label=Štítek
issues.filter_label_exclude=`Chcete-li vyloučit štítky, použijte <code>alt</code> + <code>click/enter</code>`
issues.filter_label_no_select=Všechny štítky
issues.filter_milestone=Milník
issues.filter_milestone_no_select=Všechny milníky
@ -1013,6 +1022,7 @@ pulls.no_results=Nebyly nalezeny žádné výsledky.
pulls.nothing_to_compare=Tyto větve jsou stejné. Není potřeba vytvářet požadavek na natažení.
pulls.has_pull_request=`Požadavek na natažení mezi těmito dvěma větvemi již existuje: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Vytvořit požadavek na natažení
pulls.title_desc=chce sloučit %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=sloučil %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do větve <code>%[3]s</code> před %[4]s
pulls.tab_conversation=Konverzace
pulls.tab_commits=Revize
@ -1030,17 +1040,23 @@ pulls.is_checking=Právě probíhá kontrola konfliktů při sloučení. Zkuste
pulls.required_status_check_failed=Některé požadované kontroly nebyly úspěšné.
pulls.required_status_check_administrator=Jako administrátor stále můžete sloučit tento požadavek na natažení.
pulls.blocked_by_approvals=Tento požadavek na natažení ještě nemá dostatek schválení. Uděleno %d z %d schválení.
pulls.blocked_by_rejection=Tento požadavek na natažení obsahuje změny požadované oficiálním posuzovatelem.
pulls.can_auto_merge_desc=Tento požadavek na natažení může být automaticky sloučen.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Tento požadavek na natažení nemůže být automaticky sloučen, neboť se v něm nachází konflikty.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Pro vyřešení konfliktů proveďte ruční sloučení.
pulls.no_merge_desc=Tento požadavek na natažení nemůže být sloučen, protože všechny možnosti repozitáře na sloučení jsou zakázány.
pulls.no_merge_helper=Povolte možnosti sloučení v nastavení repozitáře nebo proveďte sloučení požadavku na natažení ručně.
pulls.no_merge_wip=Požadavek na natažení nemůže být sloučen protože je označen jako nedokončený.
pulls.no_merge_not_ready=Tento požadavek na natažení není připraven na sloučení, zkontrolujte stav posouzení a kontrolu stavu.
pulls.no_merge_access=Nemáte oprávnění sloučit tento požadavek na natažení.
pulls.merge_pull_request=Sloučit požadavek na natažení
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase a sloučit
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase a sloučit (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash a sloučit
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při sloučení: %[1]s<br>%[2]s<br>Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.rebase_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při rebase revize: %[1]s<br>%[2]s<br>%[3]s<br>Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_out_of_date=Sloučení selhalo: Základ byl aktualizován při generování sloučení. Tip: Zkuste to znovu.
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
pulls.status_checking=Některé kontroly jsou nedořešeny
pulls.status_checks_success=Všechny kontroly byly úspěšné
@ -1077,6 +1093,17 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Nejvíce dokončené
milestones.filter_sort.most_issues=Nejvíce úkolů
milestones.filter_sort.least_issues=Nejméně úkolů
signing.will_sign=Tato revize bude podepsána klíčem '%s'
signing.wont_sign.error=Došlo k chybě při kontrole, zda může být revize podepsána
signing.wont_sign.nokey=K podpisu této revize není k dispozici žádný klíč
signing.wont_sign.never=Revize nejsou nikdy podepsány
signing.wont_sign.always=Revize jsou vždy podepsány
signing.wont_sign.pubkey=Revize nebude podepsána, protože nemáte veřejný klíč spojený s vaším účtem
signing.wont_sign.twofa=Pro podepsání revizí musíte mít povoleno dvoufaktorové ověření
signing.wont_sign.parentsigned=Revize nebude podepsána, protože nadřazená revize není podepsána
signing.wont_sign.basesigned=Sloučení nebude podepsáno, protože základní revize není podepsána
signing.wont_sign.commitssigned=Sloučení nebude podepsáno, protože všechny přidružené revize nejsou podepsány
ext_wiki=Ext. Wiki
ext_wiki.desc=Odkaz do externí Wiki.
@ -1262,6 +1289,7 @@ settings.collaborator_deletion_desc=Odstranění spolupracovníka zruší jeho p
settings.remove_collaborator_success=Spolupracovník byl smazán.
settings.search_user_placeholder=Hledat uživatele…
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizace nemůže být přidána jako spolupracovník.
settings.change_team_access_not_allowed=Změna přístupu týmu k repozitáře se omezuje na vlastníka organizace
settings.team_not_in_organization=Tým není ve stejné organizaci jako repozitář
settings.add_team_duplicate=Tým již má repozitář
settings.add_team_success=Tým má nyní přístup k repozitáři.
@ -1356,6 +1384,10 @@ settings.protected_branch_can_push_yes=Můžete nahrávat
settings.protected_branch_can_push_no=Nemůžete nahrávat
settings.branch_protection=Ochrana větví pro větev „<b>%s</b>“
settings.protect_this_branch=Povolit ochranu větví
settings.protect_disable_push=Zakázat nahrávání
settings.protect_disable_push_desc=Žádné nahrávání do této větve nebude povoleno.
settings.protect_enable_push=Povolit nahrávání
settings.protect_enable_push_desc=Každý, kdo má přístup k zápisu, bude moci nahrávat do této větve (ale ne vynucená nahrávání).
settings.protect_whitelist_users=Povolení uživatelé pro nahrávání:
settings.protect_whitelist_search_users=Hledat uživatele…
settings.protect_whitelist_teams=Povolené týmy pro nahrávání:
@ -1365,16 +1397,24 @@ settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=Povolit pouze vyjmenovaným už
settings.protect_merge_whitelist_users=Povolení uživatelé pro slučování:
settings.protect_merge_whitelist_teams=Povolené týmy pro slučování:
settings.protect_check_status_contexts=Povolit kontrolu stavu
settings.protect_check_status_contexts_desc=Požadovat kontrolu stavu před sloučením. Vyberte, jaké kontroly stavu musí projít před tím, než je možné větev sloučit do větve, která vyhovuje tomuto pravidlu. Pokud je povoleno, revize musí být nejprve nahrány do jiné větve, projít kontrolou stavu, a následné sloučeny nebo přímo nahrány do větve, která vyhovuje tomuto pravidlu. Pokud nejsou vybrány žádné kontexty, musí být poslední potvrzení úspěšné bez ohledu na kontext.
settings.protect_check_status_contexts_list=Kontroly stavu pro tento repozitář zjištěné během posledního týdne
settings.protect_required_approvals=Požadovaná schválení:
settings.protect_required_approvals_desc=Umožnit sloučení pouze požadavkům na natažení s dostatečným pozitivním hodnocením.
settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Omezit schválení na povolené uživatele nebo týmy
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Do požadovaných schválení se započítají pouze posouzení od povolených uživatelů nebo týmů. Bez seznamu povolených se započítává schválení od kohokoli s právem zápisu.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Povolení posuzovatelé:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Povolené týmy pro posuzování:
settings.dismiss_stale_approvals=Odmítnout nekvalitní schválení
settings.require_signed_commits=Vyžadovat podepsané revize
settings.add_protected_branch=Zapnout ochranu
settings.delete_protected_branch=Vypnout ochranu
settings.update_protect_branch_success=Ochrana větví pro větev „%s“ byla aktualizována.
settings.remove_protected_branch_success=Ochrana větví pro větev „%s“ byla zakázána.
settings.protected_branch_deletion=Zakázat ochranu větví
settings.protected_branch_deletion_desc=Zakázání ochrany větví umožní uživatelům s právem zápisu nahrávat do této větve. Pokračovat?
settings.block_rejected_reviews=Blokovat sloučení při zamítavých posouzeních
settings.block_rejected_reviews_desc=Slučování nebude možné, pokud o změny požádají oficiální posuzovatelé, i když je k dispozici dostatek schválení.
settings.default_branch_desc=Vybrat výchozí větev repozitáře pro požadavky na natažení a revize kódu:
settings.choose_branch=Vyberte větev…
settings.no_protected_branch=Nejsou tu žádné chráněné větve.
@ -1402,6 +1442,7 @@ settings.lfs_pointers.oid=OID
settings.lfs_pointers.inRepo=V repozitáři
settings.lfs_pointers.exists=Existuje v úložišti
settings.lfs_pointers.accessible=Přístupné uživateli
settings.lfs_pointers.associateAccessible=Přiřadit přístupné %d OID
diff.browse_source=Procházet zdrojové kódy
diff.parent=rodič
@ -1493,6 +1534,7 @@ branch.protected_deletion_failed=Větev „%s“ je chráněna. Nemůže být sm
branch.restore=Obnovit větev „%s“
branch.download=Stáhnout větev „%s“
branch.included_desc=Tato větev je součástí výchozí větve
branch.included=Zahrnuje
topic.manage_topics=Spravovat témata
topic.done=Hotovo
@ -1773,6 +1815,7 @@ auths.sspi_auto_activate_users=Automaticky aktivovat uživatele
auths.sspi_strip_domain_names=Odstranit názvy domén z uživatelských jmen
auths.sspi_separator_replacement=Oddělovač použitý místo \, / a @
auths.sspi_default_language=Výchozí jazyk uživatele
auths.sspi_default_language_helper=Výchozí jazyk pro uživatele automaticky vytvořené pomocí SSPI auth metody. Pokud dáváte přednost automatickému zjištění jazyka, ponechte prázdné.
auths.tips=Tipy
auths.tips.oauth2.general=Ověřování OAuth2
auths.tips.oauth2.general.tip=Když registrujete způsob ověřování OAuth2, URL zpětného volání/přesměrování by mělá být: <host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
@ -1798,6 +1841,7 @@ auths.delete_auth_desc=Zamezíte přihlášení uživatelům pomocí tohoto zdro
auths.still_in_used=Zdroj ověřování je stále používán. Nejprve převeďte nebo smažte všechny uživatele, kteří používají tento způsob ověřování.
auths.deletion_success=Zdroj ověřování byl smazán.
auths.login_source_exist=Zdroj ověřování '%s' již existuje.
auths.login_source_of_type_exist=Zdroj ověřování tohoto typu již existuje.
config.server_config=Nastavení serveru
config.app_name=Název stránky
@ -1942,7 +1986,20 @@ monitor.process=Spuštěné procesy
monitor.desc=Popis
monitor.start=Čas zahájení
monitor.execute_time=Doba provádění
monitor.queues=Fronty
monitor.queue=Fronta: %s
monitor.queue.name=Název
monitor.queue.type=Typ
monitor.queue.review=Konfigurace posouzení
monitor.queue.pool.timeout=Časový limit
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Nastavte na 0 pro žádný časový limit
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Časový limit musí být v golang tvaru, např. 5m nebo 0
monitor.queue.settings.timeout.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.numberworkers.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.changed=Nastavení aktualizováno
monitor.queue.settings.blocktimeout.value=%[1]v
notices.system_notice_list=Systémová oznámení
@ -1980,6 +2037,8 @@ compare_commits_general=Porovnat revize
mirror_sync_push=synchronizoval(a) revize do <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a> ze zrcadla
mirror_sync_create=synchronizoval(a) novou referenci <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> do <a href="%[1]s">%[3]s</a> ze zrcadla
mirror_sync_delete=synchronizoval(a) a smazal(a) referenci <code>%[2]s</code> v <a href="%[1]s">%[3]s</a> ze zrcadla
approve_pull_request=`schválil(a) <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reject_pull_request=`navrhl(a) změny pro <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
[tool]
ago=před %s

1
options/locale/locale_de-DE.ini

@ -1108,6 +1108,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Vollständigste
milestones.filter_sort.most_issues=Meiste Issues
milestones.filter_sort.least_issues=Wenigste Issues
ext_wiki=Externes Wiki
ext_wiki.desc=Verweis auf externes Wiki.

1
options/locale/locale_es-ES.ini

@ -1106,6 +1106,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Más completa
milestones.filter_sort.most_issues=Mayoría de los problemas
milestones.filter_sort.least_issues=Menos problemas
ext_wiki=Wiki externa
ext_wiki.desc=Enlace a una wiki externa.

1
options/locale/locale_fa-IR.ini

@ -1107,6 +1107,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=بیشترین کامل شده
milestones.filter_sort.most_issues=بیشترین مسائل
milestones.filter_sort.least_issues=کمترین مسائل
ext_wiki=دانشنامه خارجی
ext_wiki.desc=پیوند به یک دانشنامه خارجی.

1
options/locale/locale_fi-FI.ini

@ -464,6 +464,7 @@ milestones.edit=Muokkaa merkkipaalua
milestones.cancel=Peruuta
wiki=Wiki
wiki.page=Sivu
wiki.filter_page=Suodatin sivu

15
options/locale/locale_fr-FR.ini

@ -639,6 +639,7 @@ reactions_more=et %d de plus
template.items=Élément du modèle
template.git_content=Contenu Git (branche par défaut)
template.git_hooks=Déclencheurs Git
template.git_hooks_tooltip=Vous ne pouvez actuellement pas modifier ou supprimer les git hooks une fois ajoutés. Sélectionnez cette option uniquement si vous faites confiance au modèle de dépôt.
template.webhooks=Déclencheurs Web
template.topics=Sujets
template.avatar=Avatar
@ -778,6 +779,8 @@ editor.unable_to_upload_files=Échec lors de l'envoie du fichier '%s' avec l’e
editor.upload_file_is_locked=Le fichier '%s' est verrouillé par %s.
editor.upload_files_to_dir=Transférer les fichiers vers '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Impossible de créer une révision sur la branche protégée '%s'.
editor.user_no_push_to_branch=L'utilisateur ne peut pas pousser vers la branche
editor.require_signed_commit=Cette branche nécessite une révision signée
commits.desc=Naviguer dans l'historique des modifications.
commits.commits=Révisions
@ -959,6 +962,7 @@ issues.add_time=Ajouter un minuteur manuellement
issues.add_time_short=Ajouter un minuteur
issues.add_time_cancel=Annuler
issues.add_time_history=` temps passé ajouté %s`
issues.del_time_history=`a supprimé le temps passé %s`
issues.add_time_hours=Heures
issues.add_time_minutes=Minutes
issues.add_time_sum_to_small=Aucun minuteur n'a été saisi.
@ -1034,6 +1038,7 @@ pulls.has_pull_request=`Une demande de fusion entre ces branches existe déjà :
pulls.create=Creer une demande d'ajout
pulls.title_desc=veut fusionner %[1]d révision(s) depuis <code>%[2]s</code> vers <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=a fusionné %[1]d révision(s) à partir de <code>%[2]s</code> vers <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.change_target_branch_at=`a changé la branche cible de <b>%s</b> à <b>%s</b> %s`
pulls.tab_conversation=Discussion
pulls.tab_commits=Révisions
pulls.tab_files=Fichiers Modifiés
@ -1103,6 +1108,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Le plus complété
milestones.filter_sort.most_issues=Le plus de tickets
milestones.filter_sort.least_issues=Le moins de tickets
ext_wiki=Wiki externe
ext_wiki.desc=Lier un wiki externe.
@ -1383,6 +1389,9 @@ settings.protected_branch_can_push_yes=Vous pouvez pousser
settings.protected_branch_can_push_no=Vous ne pouvez pas pousser
settings.branch_protection=Protection de la branche "<b>%s</b>
settings.protect_this_branch=Protection de la branche
settings.protect_this_branch_desc=Empêche les suppressions et limite les poussées et fusions sur cette branche.
settings.protect_enable_push_desc=Toute personne ayant un accès en écriture sera autorisée à pousser vers cette branche (mais pas de mise à jour forcée).
settings.protect_whitelist_committers_desc=Seuls les utilisateurs ou les équipes autorisés pourront pousser vers cette branche (mais pas de mise à jour forcée).
settings.protect_whitelist_deploy_keys=Liste blanche pour déployer les clés avec accès en écriture pour pousser
settings.protect_whitelist_users=Utilisateurs en liste blanche :
settings.protect_whitelist_search_users=Rechercher des utilisateurs…
@ -1398,6 +1407,7 @@ settings.protect_check_status_contexts_list=Contrôles qualité trouvés au cour
settings.protect_required_approvals=Agréments nécessaires :
settings.protect_approvals_whitelist_users=Réviseurs sur liste blanche :
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Équipes en liste blanche pour les révisions :
settings.require_signed_commits_desc=Rejeter les revissions vers cette branche si elles sont non signées ou non vérifiables
settings.add_protected_branch=Activer la protection
settings.delete_protected_branch=Désactiver la protection
settings.update_protect_branch_success=La protection de branche à été mise à jour pour la branche "%s".
@ -2005,6 +2015,11 @@ monitor.execute_time=Heure d'Éxécution
monitor.process.cancel=Annuler le processus
monitor.process.cancel_desc=L'annulation d'un processus peut entraîner une perte de données
monitor.process.cancel_notices=Annuler : <strong>%s</strong>?
monitor.queues=Files d'attente
monitor.queue=File d'attente : %s
monitor.queue.name=Nom
monitor.queue.type=Type
monitor.queue.pool.timeout=Expiration du délai

1
options/locale/locale_hu-HU.ini

@ -492,6 +492,7 @@ milestones.filter_sort.most_issues=Legtöbb hibajegy
milestones.filter_sort.least_issues=Legkevesebb hibajegy
wiki=Wiki
wiki.page=Oldal
wiki.filter_page=Oldal szűrése

1
options/locale/locale_id-ID.ini

@ -654,6 +654,7 @@ milestones.filter_sort.most_issues=Paling banyak masalah
milestones.filter_sort.least_issues=Paling sedikit masalah
wiki=Wiki
wiki.page=Halaman
wiki.filter_page=Halaman Penyaring

1
options/locale/locale_it-IT.ini

@ -806,6 +806,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Più completato
milestones.filter_sort.most_issues=Più problemi
milestones.filter_sort.least_issues=Meno problemi
ext_wiki=Wiki esterna
ext_wiki.desc=Collegamento a una wiki esterna.

1
options/locale/locale_ja-JP.ini

@ -1108,6 +1108,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=消化率の高い順
milestones.filter_sort.most_issues=課題の多い順
milestones.filter_sort.least_issues=課題の少ない順
ext_wiki=外部Wiki
ext_wiki.desc=外部Wikiへのリンク。

69
options/locale/locale_ko-KR.ini

@ -14,18 +14,18 @@ page=페이지
template=템플릿
language=언어
notifications=알림
create_new=ㅊㄱㄷㅁㅅㄷ...
user_profile_and_more=ㅖ개랴ㅣㄷ 뭉 ㄴㄷㅅ샤ㅜㅎㄴ...
create_new=생성하기
user_profile_and_more=프로파일 및 설정
signed_in_as=다음 사용자로 로그인됨
enable_javascript=쏘ㅑㄴ ㅈ듀냣ㄷ 재간 ㅠㄷㅅㅅㄷㄱ 쟈소 ㅓㅁㅍㅁㄴㅊ갸ㅔㅅ.
enable_javascript=이 웹사이트는 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
username=사용자명
email=이메일 주소
password=비밀번호
re_type=비밀번호 재입력
captcha=ㅊ몠촘
captcha=보안 문자
twofa=2단계 인증
twofa_scratch=ㅆ재-ㄻㅊ색 ㄴㅊㄱㅁㅅ초 챙ㄷ
twofa_scratch=2단계 일회성 코드
passcode=인증코드
u2f_insert_key=보안 키를 입력해주세요.
@ -50,11 +50,11 @@ new_mirror=새로운 미러
new_fork=새 저장소 포크
new_org=새로운 조직
manage_org=조직 관리
admin_panel=냣ㄷ ㅁ으ㅑㅜㅑㄴㅅㄱㅁ샤ㅐㅜ
admin_panel=사이트 관리
account_settings=계정 설정
settings=설정
your_profile=프로필
your_starred=ㄴㅅㅁㄱㄱㄷㅇ
your_starred=즐겨찾기
your_settings=설정
all=전체
@ -87,7 +87,7 @@ requite_db_desc=Gitea를 실행하려면 MySQL, PostgreSQL, MSSQL 또는 SQLite3
db_title=데이터베이스 설정
db_type=데이터베이스 유형
host=호스트
user=ㅕㄴㄷ구믇
user=이름
password=비밀번호
db_name=데이터베이스 이름
ssl_mode=SSL
@ -96,45 +96,45 @@ path=경로
sqlite_helper=SQLite3 데이터베이스에 대한 파일 경로입니다.<br>Gitea를 서비스로 구동할 경우, 절대 경로를 입력해주십시오.
err_empty_db_path=SQLite3 데이터베이스 경로는 필수 입력 값입니다.
no_admin_and_disable_registration=관리자 계정을 만들지 않고 등록을 비활성화할 수 없습니다.
err_empty_admin_password=쏟 ㅁ으ㅑㅜㅑㄴㅅㄱㅁ색 ㅔㅁㄴㄴ잭ㅇ ㅊ무ㅜㅐㅅ ㅠㄷ 드ㅔ쇼.
err_empty_admin_password=관리자 비밀번호는 비어 있을 수 없습니다.
err_empty_admin_email=관리자 이메일은 비어 있을 수 없습니다.
err_admin_name_is_reserved=관리자 사용자 이름이 올바르지 않습니다, 제한된 사용자 이름입니다
err_admin_name_is_invalid=관리자 사용자 이름이 올바르지 않습니다
general_title=ㅎ둗ㄱ미 ㄴㄷㅅ샤ㅜㅎㄴ
general_title=기본설정
app_name=사이트 제목
app_name_helper=ㅛㅐㅕ ㅊ무 둣ㄷㄱ ㅛㅐㅕㄱ 채ㅡㅔ무ㅛ ㅜ믇 ㅗㄷㄱㄷ.
app_name_helper=회사이름을 넣으세요.
repo_path=저장소 최상위 경로
repo_path_helper=ㄲ드ㅐㅅㄷ 햣 ㄱ데ㅐ냐새갿ㄴ 쟈ㅣㅣ ㅠㄷ ㄴㅁㅍㄷㅇ 새 소ㅑㄴ 약ㄷㅊ새교.
lfs_path=햣 ㅣㄹㄴ 깨ㅐㅅ ㅖㅁ소
repo_path_helper=Git 원격 저장소는 이 디렉터리에 저장 됩니다.
lfs_path=Git LFS 루트 경로
lfs_path_helper=Git LFS에 저장된 파일들은 이 디렉토리에 저장됩니다. LFS를 사용하지 않는다면 빈칸으로 남겨주세요.
run_user=껴ㅜ ㅁㄴ ㅕㄴㄷ구믇
run_user_helper=뚯ㄷㄱ 솓 ㅐㅔㄷㄱㅁ샤ㅜㅎ 뇬ㅅ드 ㅕㄴㄷ구믇 솜ㅅ 햣ㄷㅁ 겨ㅜㄴ ㅁㄴ. ㅜㅐㅅㄷ 솜ㅅ 소ㅑㄴ ㅕㄴㄷㄱ ㅡㅕㄴㅅ ㅗㅁㅍㄷ ㅁㅊㅊㄷㄴㄴ 새 솓 ㄱ데ㅐ냐새교 개ㅐㅅ ㅔㅁ소.
run_user=실행 사용자명
run_user_helper=Gitea 를 실행할 시스템 사용자명을 넣으세요. 시스템 사용자는 레포지토리 루트 경로에 대한 권한이 필요합니다.
domain=SSH 서버 도메인
domain_helper=애ㅡ먀ㅜ ㅐㄱ ㅙㄴㅅ ㅁㅇㅇㄱㄷㄴㄴ 랙 노ㅗ 치ㅐㅜㄷ ㅕ낀.
domain_helper=SSH clone URL 에 대한 도메인 또는 호스트 주소
ssh_port=ㄴ노 ㄴㄷㄱㅍㄷㄱ ㅖㅐㄳ
ssh_port_helper=ㅖㅐㄳ ㅜㅕㅡㅠㄷㄱ ㅛㅐㅕㄱ 노ㅗ ㄴㄷㄱㅍㄷㄱ ㅣㅑㄴㅅ둔 ㅐㅜ. ㅣㄷㅁㅍㄷ 드ㅔ쇼 새 얀뮤ㅣㄷ.
http_port=햣ㄷㅁ ㅗㅆ쎄 ㅣㅑㄴㅅ두 ㅖㅐㄳ
http_port_helper=ㅖㅐㄳ ㅜㅕㅡㅠㄷㄱ 솓 햣ㄷㅁㄴ ㅈ듀 ㄴㄷㄱㅍㄷㄱ 쟈ㅣㅣ ㅣㅑㄴㅅ두 ㅐㅜ.
app_url=햣ㄷㅁ ㅠㅁㄴㄷ ㅕ끼
app_url_helper=ㅠㅁㄴㄷ ㅁㅇㅇㄱㄷㄴㄴ 랙 ㅗㅆ쎼(ㄴ) 치ㅐㅜㄷ ㅕ낀 뭉 드먀ㅣ ㅜㅐ샤럋ㅁ샤ㅐㅜㄴ.
ssh_port_helper=SSH 서버가 실행되고 있는 포트를 입력하세요. 비워둘 경우 SSH를 사용하지 않습니다.
http_port=Gitea HTTP 수신 포트
http_port_helper=Gitea 웹서버가 수신할 포트 번호
app_url=Gitea 기본 URL
app_url_helper=HTTP(S) clone URL 및 이메일 알림 기본 주소
log_root_path=로그 경로
log_root_path_helper=ㅣㅐㅎ 랴ㅣㄷㄴ 쟈ㅣㅣ ㅠㄷ ㅈ걋ㅅ두 새 소ㅑㄴ 약ㄷㅊ새교.
log_root_path_helper=로그파일은 이 디렉토리에 저장됩니다.
optional_title=추가설정
email_title=뜨먀ㅣ ㄴㄷㅅ샤ㅜㅎㄴ
email_title=이메일 설정
smtp_host=SMTP 호스트
smtp_from=ㄴ둥 뜨먀ㅣ ㅁㄴ
smtp_from_helper=뜨먀ㅣ ㅁㅇㅇㄱㄷㄴㄴ 햣ㄷㅁ 쟈ㅣㅣ ㅕㄴㄷ. 뚯ㄷㄱ ㅁ ㅔㅣ먀ㅜ 드먀ㅣ ㅁㅇㅇㄱㄷㄴㄴ ㅐㄱ ㅕㄴㄷ 솓 "ㅜ믇" <드먀ㅣ@ㄷㅌ므ㅔㅣㄷ.kr> 래금ㅅ.
mailer_user=느쎼 ㅕㄴㄷ구믇
mailer_password=느쎼 ㅖㅁㄴㄴ잭ㅇ
register_confirm=ㄲㄷ벼ㅑㄱㄷ 뜨먀ㅣ 채ㅜ랴금샤ㅐㅜ 새 ㄲㄷ햔ㅅㄷㄱ
mail_notify=뚜뮤ㅣㄷ 뜨먀ㅣ ㅜㅐ샤럋ㅁ샤ㅐㅜㄴ
server_service_title=ㄴㄷㄱㅍㄷㄱ 뭉 쏘ㅑㄱㅇ-ㅖㅁㄱ쇼 ㄴㄷㄱ퍛ㄷ ㄴㄷㅅ샤ㅜㅎㄴ
offline_mode=뚜뮤ㅣㄷ ㅣㅐㅊ미 ㅡㅐㅇㄷ
offline_mode_popup=얀뮤ㅣㄷ 소ㅑㄱㅇ-ㅔㅁㄱ쇼 채ㅜㅅ둣 ㅇ디ㅑㅍㄷ교 ㅜㄷㅅ재간 뭉 ㄴㄷㄱㅍㄷ 미ㅣ ㄱㄷ내ㅕㄱㅊㄷㄴ ㅣㅐㅊ미ㅣㅛ.
disable_gravatar=얀뮤ㅣㄷ ㅎㄱㅁㅍㅍㅁㅅㅁㄱ
disable_gravatar_popup=얀뮤ㅣㄷ ㅎㄱㅁㅍㅁㅅㅁㄱ 뭉 소ㅑㄱㅇ-ㅔㅁㄱ쇼 ㅁㅍㅁㄴㅅㅁㄱ 내ㅕㄱㅊㄷㄴ. ㅁ ㅇㄷㄹ며ㅣㅅ ㅁㅍㅁㅅㅁㄱ 쟈ㅣㅣ ㅠㄷ ㅕㄴㄷㅇ ㅕㅟㄷㄴㄴ ㅁ ㅕㄴㄷㄱ ㅣㅐㅊ미ㅣㅛ ㅕㅔㅣㅐㅁㅇㄴ 무 ㅁㅍㅁㅅㅁㄱ.
smtp_from=이메일 발신인
smtp_from_helper=Gitea 가 사용할 이메일 주소. 이메일 주소 또는 "이름" <email@example.com> 형식으로 입력하세요.
mailer_user=SMTP 사용자이름
mailer_password=SMTP 비밀번호
register_confirm=가입시 이메일 확인 필수
mail_notify=이메일 알림 켜기
server_service_title=서버 및 기타 서비스 설정
offline_mode=로컬 모드 켜기
offline_mode_popup=타사 콘텐츠 전송 네트워크를 사용하지 않도록 설정하고 모든 리소스를 로컬로 제공하십시오.
disable_gravatar=Gravatar 사용안함
disable_gravatar_popup=Gravatar 및 타사 아바타 소스를 사용하지 않도록 설정합니다. 사용자가 로컬로 아바타를 업로드하지 않는 한 기본 아바타가 사용됩니다.
federated_avatar_lookup=아바타 연동 사용여부
federated_avatar_lookup_popup=libravatar 기반 오픈소스 서비스 사용 목적으로 연합 아바타 조회를 허용하기
disable_registration=사용자 등록 비활성화
@ -885,6 +885,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=완료율이 높은 순
milestones.filter_sort.most_issues=이슈 많은 순
milestones.filter_sort.least_issues=이슈 적은 순
ext_wiki=외부 위키
ext_wiki.desc=외부 위키에 연결하기.

1
options/locale/locale_lt-LT.ini

@ -243,6 +243,7 @@ issues.save=Saugoti
[org]

1
options/locale/locale_lv-LV.ini

@ -1106,6 +1106,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Visvairāk pabeigtais
milestones.filter_sort.most_issues=Visvairāk problēmu
milestones.filter_sort.least_issues=Vismazāk problēmu
ext_wiki=Ārējā vikivietne
ext_wiki.desc=Ārējā vikivietne norāda uz ārējo vikivietnes adresi.

1
options/locale/locale_ml-IN.ini

@ -747,6 +747,7 @@ milestones.filter_sort.least_issues=കുറഞ്ഞ ഇഷ്യൂകളെ
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> സജ്ജീവ ഇഷ്യൂകള്‍
activity.closed_issues_count_n=അടച്ച ഇഷ്യൂകള്‍
activity.title.issues_n=%d ഇഷ്യൂകള്‍

1
options/locale/locale_nb-NO.ini

@ -177,6 +177,7 @@ forgot_password=Glemt passord?
[org]

1
options/locale/locale_nl-NL.ini

@ -858,6 +858,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Meest compleet
milestones.filter_sort.most_issues=Meeste problemen
milestones.filter_sort.least_issues=Minste problemen
ext_wiki=Ext. wiki
ext_wiki.desc=Koppelen aan een externe wiki.

1
options/locale/locale_nn-NO.ini

@ -74,6 +74,7 @@
[org]

1
options/locale/locale_no-NO.ini

@ -112,6 +112,7 @@ smtp_host=SMTP-vert
[org]

1
options/locale/locale_pl-PL.ini

@ -1100,6 +1100,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Najbardziej kompletne
milestones.filter_sort.most_issues=Najwięcej zgłoszeń
milestones.filter_sort.least_issues=Najmniej zgłoszeń
ext_wiki=Zewn. wiki
ext_wiki.desc=Link do zewnętrznego wiki.

1
options/locale/locale_pt-BR.ini

@ -1108,6 +1108,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Mais completo
milestones.filter_sort.most_issues=Com mais issues
milestones.filter_sort.least_issues=Com menos issues
ext_wiki=Ext. Wiki
ext_wiki.desc=Link para uma wiki externa.

1
options/locale/locale_ru-RU.ini

@ -1066,6 +1066,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Более полное
milestones.filter_sort.most_issues=Большинство задач
milestones.filter_sort.least_issues=Меньшинство задач
ext_wiki=Внешняя вики
ext_wiki.desc=Ссылка на внешнюю вики.

1
options/locale/locale_sr-SP.ini

@ -357,6 +357,7 @@ milestones.edit=Ажурирај фазу
milestones.cancel=Откажи
wiki=Вики
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтер странице

1
options/locale/locale_sv-SE.ini

@ -834,6 +834,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Mest klar
milestones.filter_sort.most_issues=Mest ärenden
milestones.filter_sort.least_issues=Minst ärenden
ext_wiki=Extern Wiki
ext_wiki.desc=Länk till extern wiki.

1
options/locale/locale_tr-TR.ini

@ -1099,6 +1099,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=En çok tamamlama
milestones.filter_sort.most_issues=En çok konu
milestones.filter_sort.least_issues=En az konu
ext_wiki=Harici Wiki
ext_wiki.desc=Harici bir wiki'ye bağlantı.

1
options/locale/locale_uk-UA.ini

@ -1103,6 +1103,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Більш повне
milestones.filter_sort.most_issues=Найбільш проблем
milestones.filter_sort.least_issues=Найменш проблем
ext_wiki=Зов. Вікі
ext_wiki.desc=Посилання на зовнішню вікі.

1
options/locale/locale_vi-VN.ini

@ -74,6 +74,7 @@
[org]

1
options/locale/locale_zh-CN.ini

@ -1106,6 +1106,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=完成度从高到低
milestones.filter_sort.most_issues=工单从多到少
milestones.filter_sort.least_issues=工单从少到多
ext_wiki=外部百科
ext_wiki.desc=链接到外部 wiki。

1
options/locale/locale_zh-HK.ini

@ -440,6 +440,7 @@ milestones.filter_sort.most_issues=問題由多到少
milestones.filter_sort.least_issues=問題由少到多
wiki.page=頁面
wiki.filter_page=過濾頁面
wiki.default_commit_message=關於此次頁面修改的說明(非必要)。

1
options/locale/locale_zh-TW.ini

@ -741,6 +741,7 @@ milestones.filter_sort.most_complete=完成度由高到低
milestones.filter_sort.most_issues=問題由多到少
milestones.filter_sort.least_issues=問題由少到多
ext_wiki=外部 Wiki
ext_wiki.desc=連結外部 Wiki。

Loading…
Cancel
Save