[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj
GiteaBot 4 years ago
parent d8e6acda8c
commit 59b9b77a0d

@ -19,6 +19,7 @@ create_new=IzveidotÔÇŽ
user_profile_and_more=Profils un iestat─źjumiÔÇŽ
signed_in_as=Pierakst─źjies k─ü
enable_javascript=┼á─ź lapa lab─ük darbojas, ja p─ürl┼źkam ir iesp─ôjots JavaScript.
toc=Satura r─üd─źt─üjs
username=Lietot─üjv─ürds
email=E-pasta adrese
@ -82,6 +83,8 @@ loading=Notiek iel─üdeÔÇŽ
error404=Lapa, ko v─ôlaties atv─ôrt, <strong>neeksist─ô</strong> vai ar─ź <strong>Jums nav ties─źbas</strong> to apl┼źkot.
[error]
occurred=Radusies k─╝┼źda
report_message=Ja esat dro┼ís, ka ┼í─ź ir Gitea k─╝┼źda, pirms zi┼ćo┼íanas <a href="https://github.com/go-gitea/gitea/issues">Gitea probl─ôm─üs</a> p─ürliecinieties, ka lietojat jaun─üko Gitea versiju un par ┼í─üdu k─╝┼źdu jau nav zi┼ćots.
[startpage]
app_desc=Viegli uzst─üd─üms Git serviss
@ -217,6 +220,7 @@ user_no_results=Netika atrasts neviens lietot─üjs, kas atbilstu krit─ôrijiem.
org_no_results=Netika atrasta neviena organiz─ücija, kas atbilstu krit─ôrijiem.
code_no_results=Netika atrasts pirmkods, kas atbilstu krit─ôrijiem.
code_search_results=Meklēšanas rezultāti '%s'
code_last_indexed_at=P─ôd─ôjo reizi indeks─ôts %s
[auth]
create_new_account=Re─úistr─ôt kontu
@ -379,6 +383,7 @@ user_bio=Biogr─üfija
form.name_reserved=Lietot─üjv─ürdu '%s' nedr─źkst izmantot.
form.name_pattern_not_allowed=Lietot─üjv─ürds '%s' nav at─╝auts.
form.name_chars_not_allowed=Lietot─üja v─ürds '%s' satur neat─╝autus simbolus.
[settings]
profile=Profils
@ -439,7 +444,11 @@ manage_openid=P─ürvald─źt OpenID adreses
email_desc=Prim─ür─ü e-pasta adrese tiks izmantota s┼źtot notifik─ücijas un cit─üm dab─źb─üm.
theme_desc=┼áis b┼źs noklus─ôjuma mot─źvs visiem lietot─üjiem.
primary=Prim─ür─ü
activated=Aktiviz─ôts
requires_activation=Nepieciešams aktivizēt
primary_email=Uzst─üd─źt k─ü prim─üro
activate_email=Nos┼źt─źt aktiviz─ücijas e-pastu
activations_pending=Gaida aktiviz─üciju
delete_email=No┼ćemt
email_deletion=Dz─ôst e-pasta adresi
email_deletion_desc=E-pasta adrese un ar to saist─źt─ü inform─ücija tiks dz─ôsta no ┼í─ź konta. Git rev─źzijas ar ┼ío e-pasta adresi netiks main─źtas. Vai turpin─üt?
@ -455,6 +464,7 @@ add_email=Pievienot e-pasta adresi
add_openid=Pievienot OpenID vietr─üdi
add_email_confirmation_sent=Jauns apstiprin─ü┼íanas e-pasts tika nos┼źt─źts uz '%s'. P─ürbaudiet savu e-pasta kontu tuv─üko %s laik─ü, lai apstiprin─ütu savu e-pasta adresi.
add_email_success=J┼źsu jaun─ü e-pasta adrese tika veiksm─źgi pievienota.
email_preference_set_success=E-pasta izv─ôle tika veiksm─źgi saglab─üta.
add_openid_success=J┼źsu jaun─ü OpenID adrese tika veiksm─źgi pievienota.
keep_email_private=Pasl─ôpt e-pasta adresi
keep_email_private_popup=J┼źsu e-pasta adrese neb┼źs redzama citiem lietot─üjiem.
@ -511,6 +521,7 @@ new_token_desc=Lietojumprogramm─üm, izmantojot talonus, ir pilna piek─╝uve J┼źsu
token_name=Talona nosaukums
generate_token=─óener─ôt talonu
generate_token_success=Piek─╝uves talons tika veiksm─źgi uz─úener─ôts! Nokop─ôjiet to tagad, jo v─ôl─ük to vairs neb┼źs iesp─ôjams redz─ôt.
generate_token_name_duplicate=Jau eksist─ô lietotne ar nosaukumu <strong>%s</strong>. Izmantojiet citu nosaukumu.
delete_token=Dz─ôst
access_token_deletion=Dz─ôst piek─╝uves talonu
access_token_deletion_desc=Dzēšot piekļuves talonu tiks liegta piekļuve visām aplikācijām, kas to izmanto. Vai turpināt?
@ -720,6 +731,8 @@ tags=Tagi
issues=Probl─ômas
pulls=Izmai┼ću piepras─źjumi
labels=Eti─Ěetes
org_labels_desc=Organiz─ücijas l─źme┼ća eti─Ěetes var tikt izmantotas <strong>visiem repozitorijiem</strong> ┼íaj─ü organiz─ücij─ü
org_labels_desc_manage=p─ürvald─źt
milestones=Atskaites punkti
commits=Rev─źzijas
@ -733,6 +746,7 @@ file_too_large=┼áis fails ir par lielu, lai to par─üd─źtu.
video_not_supported_in_browser=J┼źsu p─ürl┼źks neatbalsta HTML5 video.
audio_not_supported_in_browser=J┼źsu p─ürl┼źks neatbalsta HTML5 audio.
stored_lfs=Saglab─üts Git LFS
symbolic_link=Simboliska saite
commit_graph=Rev─źziju grafs
blame=Vainot
normal_view=Parastais skats
@ -784,6 +798,8 @@ editor.commit_empty_file_header=Ies┼źt─źt tuk┼íu failu
editor.commit_empty_file_text=Fails, ko v─ôlaties ies┼źt─źt, ir tuk┼ís. Vai turpin─üt?
editor.no_changes_to_show=Nav izmai┼ću, ko r─üd─źt.
editor.fail_to_update_file=Neizdev─üs izmain─źt/izveidot failu '%s', k─╝┼źda: %v
editor.push_rejected_no_message=Izmai┼ću ies┼źt─ź┼íana tika noraid─źta, bet serveris neatgrieza pazi┼ćojumu. P─ürbaudiet git ─ü─Ěus ┼íim repozitorijam.
editor.push_rejected=Izmai┼ću ies┼źt─ź┼íana tika noraid─źta ar sekojo┼íu zi┼ćojumu:<br>%s<br>P─ürbaudiet git ─ü─Ěus ┼íim repozitorijam.
editor.add_subdir=Pievienot direktorijuÔÇŽ
editor.unable_to_upload_files=Neizdev─üs aug┼íupiel─üd─ôt failus uz direktoriju '%s', k─╝┼źda: %v
editor.upload_file_is_locked=Failu '%s' ir noblo─Ě─ôjis %s.
@ -806,25 +822,37 @@ commits.date=Datums
commits.older=Vec─üki
commits.newer=Jaun─üki
commits.signed_by=Parakst─źjis
commits.signed_by_untrusted_user=Parakst─źjis neuzticams lietot─üjs
commits.signed_by_untrusted_user_unmatched=Parakst─źjis neuzticams lietot─üjs, kas neatbilst izmai┼ću autoram
commits.gpg_key_id=GPG atsl─ôgas ID
ext_issues=─Çr─ôj─üs probl─ômas
ext_issues.desc=Saite uz ─ür─ôjo probl─ômu sekot─üju.
issues.desc=Organiz─ôt k─╝┼źdu zi┼ćojumus, uzdevumus un atskaites punktus.
issues.filter_assignees=Filtr─ôt p─ôc atbild─źgajiem
issues.filter_milestones=Filtr─ôt p─ôc atskaites punkta
issues.filter_labels=Filtr─ôt p─ôc eti─Ěet─ôm
issues.filter_reviewers=Filtr─ôt p─ôc recenzentiem
issues.new=Jauna probl─ôma
issues.new.title_empty=Nosaukums nevar b┼źt tuk┼ís
issues.new.labels=Eti─Ěetes
issues.new.add_labels_title=Apstiprin─üt eti─Ěetes
issues.new.no_label=Nav eti─Ěe┼íu
issues.new.clear_labels=No┼ćemt eti─Ěetes
issues.new.no_items=Nav neviena ieraksta
issues.new.milestone=Atskaites punkts
issues.new.add_milestone_title=Uzst─üd─źt atskaites punktu
issues.new.no_milestone=Nav atskaites punktu
issues.new.clear_milestone=Not─źr─źt atskaites punktus
issues.new.open_milestone=Atv─ôrtie atskaites punktus
issues.new.closed_milestone=Aizv─ôrtie atskaites punkti
issues.new.assignees=Atbild─źgie
issues.new.add_assignees_title=Pie┼í─Ěirt lietot─üjus
issues.new.clear_assignees=No┼ćemt atbild─źgo
issues.new.no_assignees=Nav atbild─źgo
issues.new.no_reviewers=Nav recenzentu
issues.new.add_reviewer_title=Piepras─źt recenziju
issues.no_ref=Nav nor─üd─źts atzars/tags
issues.create=Pieteikt probl─ômu
issues.new_label=Jauna eti─Ěete
@ -836,6 +864,8 @@ issues.label_templates.info=Nav izveidota neviena eti─Ěete. J┼źs varat noklik┼í
issues.label_templates.helper=Izv─ôlieties eti─Ěe┼íu kopu
issues.label_templates.use=Izmantot eti─Ěe┼íu kopu
issues.label_templates.fail_to_load_file=Neizdev─üs iel─üd─ôt eti─Ěetes sagataves failu '%s': %v
issues.add_label_at=pievienoja eti─Ěeti <div class="ui label" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> %s
issues.remove_label_at=no┼ć─ôma eti─Ěeti <div class="ui label" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> %s
issues.add_milestone_at=`pievienoja atskaites punktu <b>%s</b> %s`
issues.change_milestone_at=`nomain─źja atskaites punktu no <b>%s</b> uz <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`no┼ć─ôma atskaites punktu <b>%s</b> %s`
@ -883,7 +913,9 @@ issues.action_assignee_no_select=Nav atbild─źg─ü
issues.opened_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> atv─ôra %[1]s
pulls.merged_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> sapludin─üja %[1]s
pulls.merged_by_fake=%[2]s sapludin─üja %[1]s
issues.closed_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> aizv─ôra %[1]s
issues.opened_by_fake=%[2]s atv─ôra %[1]s
issues.closed_by_fake=%[2]s aizv─ôra %[1]s
issues.previous=Iepriekšējā
issues.next=N─ükam─ü
issues.open_title=Atv─ôrta
@ -897,10 +929,13 @@ issues.context.edit=Labot
issues.context.delete=Dz─ôst
issues.no_content=V─ôl nav satura.
issues.close_issue=Aizv─ôrt
issues.pull_merged_at=`sapludin─üja rev─źziju <a href="%[1]s">%[2]s</a> atzar─ü <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.close_comment_issue=Koment─ôt un aizv─ôrt
issues.reopen_issue=Atv─ôrt atk─ürtoti
issues.reopen_comment_issue=Koment─ôt un atv─ôrt atk─ürtoti
issues.create_comment=Koment─ôt
issues.closed_at=`slēdza šo problēmu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`atkārtoti atvēra šo problēmu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`piemin─ôja ┼ío probl─ômu rev─źzij─ü <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_issue_from=`<a href="%[3]s">atsaucās uz šo problēmu %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_pull_from=`<a href="%[3]s">atsauc─üs uz ┼ío izmai┼ću piepras─źjumu %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
@ -912,6 +947,9 @@ issues.ref_from=`no %[1]s`
issues.poster=Autors
issues.collaborator=L─źdzstr─üdnieks
issues.owner=Īpašnieks
issues.re_request_review=Piepras─źt atk─ürtotu recenziju
issues.remove_request_review=No┼ćemt recenzijas piepras─źjumu
issues.remove_request_review_block=Nevar no┼ćemt recenz─źjas piepras─źjumu
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Pierakstieties</a>, lai pievienotos šai sarunai.
issues.edit=Labot
issues.cancel=Atcelt
@ -929,6 +967,8 @@ issues.label_deletion_desc=Dz─ô┼íot eti─Ěeti, t─ü tiks no┼ćemta no vis─üm probl
issues.label_deletion_success=Eti─Ěete tika izdz─ôsta.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfab─ôtiski
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Pret─ôji alfab─ôtiski
issues.label.filter_sort.by_size=Maz─ükais izm─ôrs
issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Liel─ükais izm─ôrs
issues.num_participants=%d dal─źbnieki
issues.attachment.open_tab=`Noklik┼í─Ěiniet, lai apskat─źtos "%s" jaun─ü log─ü`
issues.attachment.download=`Noklik┼í─Ěiniet, lai lejupiel─üd─ôtu "%s"`
@ -995,6 +1035,8 @@ issues.dependency.add=Pievienot atkar─źbuÔÇŽ
issues.dependency.cancel=Atcelt
issues.dependency.remove=No┼ćemt
issues.dependency.remove_info=No┼ćemt ┼ío atkar─źbu
issues.dependency.added_dependency=`pievienoja jaunu atkar─źbu %s`
issues.dependency.removed_dependency=`no┼ćema atkar─źbu %s`
issues.dependency.issue_closing_blockedby=┼á─ź izmai┼ću piepras─źjuma sapludin─ü┼íanu blo─Ě─ô sekojo┼ías probl─ômas
issues.dependency.pr_closing_blockedby=┼á─źs probl─ômas aizv─ôr┼íanu blo─Ě─ô sekojo┼ías probl─ômas
issues.dependency.issue_close_blocks=┼á─ź probl─ôma blo─Ě─ô sekojo┼íu probl─ômu aizv─ôr┼íanu
@ -1017,13 +1059,23 @@ issues.review.self.approval=Nevar apstiprin─üt savu izmai┼ću piepras─źjumi.
issues.review.self.rejection=Nevar piepras─źt izmai┼ćas savam izmai┼ću piepras─źjumam.
issues.review.approve=apstiprin─üja izmai┼ćas %s
issues.review.comment=recenz─ôja %s
issues.review.left_comment=atst─üja koment─üru
issues.review.content.empty=Nepiecie┼íams nor─üd─źt koment─üru par pras─źtaj─üm izmai┼ć─üm.
issues.review.reject=piepras─źja izmai┼ćas %s
issues.review.wait=tika piepras─źta recenzija %s
issues.review.add_review_request=piepras─źja recenziju no %s %s
issues.review.remove_review_request=no┼ćema recenzijas piepras─źjumu no %s %s
issues.review.remove_review_request_self=atteic─üs recenz─ôt %s
issues.review.pending=Nav ies┼źt─źts
issues.review.review=Recenzija
issues.review.reviewers=Recenzenti
issues.review.show_outdated=R─üd─źt novecoju┼íu
issues.review.hide_outdated=Paslēpt novecojušu
issues.review.show_resolved=R─üd─źt atrisin─üto
issues.review.hide_resolved=Pasl─ôpt atrisin─üto
issues.review.resolve_conversation=Atrisin─üt sarunu
issues.review.un_resolve_conversation=Atcelt sarunas atrisin─üjumu
issues.review.resolved_by=atz─źm─ôja sarunu k─ü atrisin─ütu
issues.assignee.error=Ne visi atbild─źgie tika pievienoti, jo rad─üs neparedz─ôta k─╝┼źda.
pulls.desc=Iesp─ôjot izmai┼ću piepras─źjumus un koda recenz─ô┼íanu.
@ -1055,14 +1107,22 @@ pulls.data_broken=Izmai┼ću piepras─źjums ir boj─üts, jo dz─ôsta inform─ücija no
pulls.files_conflicted=┼á─źs izmai┼ću piepras─źjuma izmai┼ćas konflikt─ô ar m─ôr─Ěa atzaru.
pulls.is_checking=Notiek konfliktu p─ürbaude, mirkli uzgaidiet un atjaunojiet lapu.
pulls.required_status_check_failed=Da┼żas no p─ürbaud─ôm nebija veiksm─źgas.
pulls.required_status_check_missing=Tr┼źkst da┼żu oblig─üto p─ürbau┼żu.
pulls.required_status_check_administrator=K─ü administrators J┼źs varat sapludin─üt ┼ío izmai┼ću piepras─źjumu.
pulls.blocked_by_approvals=┼áim izmai┼ću piepras─źjumam nav nepiecie┼íamais apstiprin─üjumu daudzums. %d no %d apstiprin─üjumi pie┼í─Ěirti.
pulls.blocked_by_rejection=┼áo izmai┼ću piepras─źjumu nevar sapludin─üt, jo tam ir pepras─źtas izmai┼ćas.
pulls.blocked_by_outdated_branch=┼áis izmai┼ću piepras─źjums ir blo─Ě─ôts, jo tas nav aktu─üls.
pulls.can_auto_merge_desc=┼áo izmai┼ću piepras─źjumu var autom─ütiski sapludin─üt.
pulls.cannot_auto_merge_desc=┼áis izmai┼ću piepras─źjums nevar tikt autom─ütiski sapludin─üts konfliktu d─ô─╝.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Sapludiniet manu─üli, lai atrisin─ütu konfliktus.
pulls.num_conflicting_files_1=%d fails ar konfliktiem
pulls.num_conflicting_files_n=%d faili ar konfliktiem
pulls.approve_count_1=%d apstiprin─üjums
pulls.approve_count_n=%d apstiprin─üjumi
pulls.reject_count_1=%d izmai┼ću piepras─źjums
pulls.reject_count_n=%d piepras─źtas izmai┼ćas
pulls.waiting_count_1=nepieciešama %d recenzija
pulls.waiting_count_n=nepieciešamas %d recenzijas
pulls.no_merge_desc=┼áo izmai┼ću piepras─źjumu nav iesp─ôjams sapludin─üt, jo nav at─╝auts neviens sapludin─ü┼íanas veids.
pulls.no_merge_helper=Lai sapludin─ütu ┼ío izmai┼ću piepras─źjumu, iesp─ôjojiet vismaz vienu sapludin─ü┼íanas veidu repozitorija iestat─źjumos vai sapludiniet to manu─üli.
@ -1079,13 +1139,20 @@ pulls.merge_conflict=Sapludināšana neizdevās: sapludinot radās konflikts: %[
pulls.rebase_conflict=Sapludināšana neizdevās: pārbāzējot radās konflikts: %[1]s<br>%[2]s<br>%[3]s<br>Ieteikums: izvēlieties citu sapludināšanas stratēģiju
pulls.unrelated_histories=Sapludin─ü┼íana neizdev─üs: m─ôr─Ěa un b─üzes atzariem nav kop─ôjas v─ôstures. Ieteikums: izv─ôlieties citu sapludin─ü┼íanas strat─ô─úiju
pulls.merge_out_of_date=Sapludin─ü┼íana neizdev─üs: sapludin─ü┼íanas laik─ü, b─üzes atzar─ü tika ies┼źt─źtas izmai┼ćas. Ieteikums: m─ô─úiniet atk─ürtoti.
pulls.push_rejected=Sapludin─ü┼íana neizdev─üs: Izmai┼ću ies┼źt─ź┼íana tika noraid─źta ar sekojo┼íu zi┼ćojumu:<br>%s<br>P─ürbaudiet git ─ü─Ěus ┼íim repozitorijam
pulls.push_rejected_no_message=Sapludin─ü┼íana neizdev─üs: Izmai┼ću ies┼źt─ź┼íana tika noraid─źta, bet serveris neatgrieza pazi┼ćojumu.<br>P─ürbaudiet git ─ü─Ěus ┼íim repozitorijam
pulls.open_unmerged_pull_exists=`J┼źs nevarat veikt atk─ürtotas atv─ôr┼íanas darb─źbu, jo jau eksist─ô izmai┼ću piepras─źjums (#%d) ar ┼í─üdu sapludin─ü┼íanas inform─üciju.`
pulls.status_checking=Da┼żas p─ürbaudes v─ôl tiek veiktas
pulls.status_checks_success=Visas p─ürbaudes ir veiksm─źgas
pulls.status_checks_warning=Da┼żas p─ürbaudes zi┼ćoja br─źdin─üjumus
pulls.status_checks_failure=Da┼żas p─ürbaudes neizdev─üs izpild─źt
pulls.status_checks_error=Da┼żu p─ürbau┼żu izpildes laik─ü, rad─üs k─╝┼źdas
pulls.update_branch=Atjaunot atzaru
pulls.update_branch_success=Atzara atjaunin─ü┼íana veiksm─źgi pabeigta
pulls.update_not_allowed=Jums nav ties─źbu veikt atzara atjauno┼íanu
pulls.outdated_with_base_branch=Atzars ir novecojis sal─ździnot ar b─üzes atzaru
pulls.closed_at=`aizv─ôra ┼ío izmai┼ću piepras─źjumu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`atk─ürtoti atv─ôra ┼ío izmai┼ću piepras─źjumu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
milestones.new=Jauns atskaites punkts
milestones.open_tab=%d atv─ôrti
@ -1318,8 +1385,13 @@ settings.search_user_placeholder=Mekl─ôt lietot─üjuÔÇŽ
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organiz─ücijas nevar tikt pievienotas k─ü l─źdzstr─üdnieki.
settings.change_team_access_not_allowed=Iesp─ôja main─źt komandu piek─╝uvi repozitorijam ir organiz─ücijas ─źpa┼íniekam
settings.team_not_in_organization=Komanda nav tajā pašā organizācijā kā repozitorijs
settings.teams=Komandas
settings.add_team=Pievienot komandu
settings.add_team_duplicate=Komandai jau ir piekļuve šim repozitorijam
settings.add_team_success=Komandai tagad ir piekļuve šim repozitorijam.
settings.search_team=Mekl─ôt komanduÔÇŽ
settings.change_team_permission_tip=Komandas ties─źbas tiek uzst─üd─źtas komandas iestat─źjumu lap─ü un nevar tikt individu─üli main─źtas katram repozitorijam atsevi┼í─Ěi
settings.delete_team_tip=Komandai ir piek─╝uve visiem repozitorijiem un t─ü nevar tikt no┼ćemta individu─üli
settings.remove_team_success=Komandas piek─╝uve ┼íim repozitorijam ir no┼ćemta.
settings.add_webhook=Pievienot t─źmek─╝a ─ü─Ěi
settings.add_webhook.invalid_channel_name=T─źmek─╝a ─ü─Ěa kan─üla nosaukums nevar b┼źt tuk┼ís vai satur─ôt tikai # simbolu.
@ -1354,20 +1426,45 @@ settings.event_desc=Izsaukt notikumiem:
settings.event_push_only=Izmai┼ću nos┼źt─ź┼íanas notikumi
settings.event_send_everything=Visus notikumus
settings.event_choose=Izv─ôl─ôties notikumusÔÇŽ
settings.event_header_repository=Repozitorija notikumi
settings.event_create=Izveidot
settings.event_create_desc=Atzara vai taga izveidošana.
settings.event_delete=Dz─ôst
settings.event_delete_desc=Atzars vai tags izdz─ôsts.
settings.event_fork=Atdal─źts
settings.event_fork_desc=Repozitorijs atdal─źts.
settings.event_release=Laidiens
settings.event_release_desc=Public─ôts, atjaunots vai dz─ôsts laidiens repozitorij─ü.
settings.event_push=Izmai┼ću nos┼źt─ź┼íana
settings.event_push_desc=Git izmai┼ću nos┼źt─ź┼íana uz repozitoriju.
settings.event_repository=Repozitorijs
settings.event_repository_desc=Repozitorijs izveidots vai dz─ôsts.
settings.event_header_issue=Probl─ômu notikumi
settings.event_issues=Probl─ômas
settings.event_issues_desc=Probl─ôma atv─ôrta, aizv─ôrta, atk─ürtoti atv─ôrta vai main─źta.
settings.event_issue_assign=Probl─ômas atbild─źgie
settings.event_issue_assign_desc=Probl─ômai pie┼í─Ěirti vai no┼ćemti atbild─źgie.
settings.event_issue_label=Probl─ômu eti─Ěetes
settings.event_issue_label_desc=Probl─ômai pievienotas vai no┼ćemtas eti─Ěetes.
settings.event_issue_milestone=Probl─ômas atskaites punkts
settings.event_issue_milestone_desc=Probl─ômai pievienots vai no┼ćemts atskaites punkts.
settings.event_issue_comment=Probl─ômas koment─ürs
settings.event_issue_comment_desc=Probl─ômas koment─ürs pievienots, labots vai dz─ôsts.
settings.event_header_pull_request=Izmai┼ću piepras─źjuma notikumi
settings.event_pull_request=Izmai┼ću piepras─źjums
settings.event_pull_request_desc=Izmai┼ću piepras─źjums atv─ôrts, aizv─ôrts, atk─ürtoti atv─ôrts vai main─źts.
settings.event_pull_request_assign=Izmai┼ću piepras─źjuma atbild─źgie
settings.event_pull_request_assign_desc=Izmai┼ću piepras─źjumam pie┼í─Ěirti vai no┼ćemti atbild─źgie.
settings.event_pull_request_label=Izmai┼ću piepras─źjuma eti─Ěetes
settings.event_pull_request_label_desc=Izmai┼ću piepras─źjumam pievienotas vai no┼ćemtas eti─Ěetes.
settings.event_pull_request_milestone=Izmai┼ću piepras─źjuma atskaites punkts
settings.event_pull_request_milestone_desc=Izmai┼ću piepras─źjumam pievienots vai no┼ćemts atskaites punkts.
settings.event_pull_request_comment=Izmai┼ću piepras─źjuma koment─ürs
settings.event_pull_request_comment_desc=Izmai┼ću piepras─źjuma koment─ürs pievienots, labots vai dz─ôsts.
settings.event_pull_request_review=Izmai┼ću piepras─źjums recenz─ôts
settings.event_pull_request_review_desc=Izmai┼ću piepras─źjums apstiprin─üts, noraid─źts vai atst─üts koment─ürs.
settings.event_pull_request_sync=Izmai┼ću piepras─źjums sinhroniz─ôts
settings.event_pull_request_sync_desc=Izmai┼ću piepras─źjums sinhroniz─ôts.
settings.branch_filter=Atzaru filtrs
settings.branch_filter_desc=Atzaru ierobe┼żojumi izmai┼ću ies┼źt─ź┼íanas, zaru izveido┼íanas vai dz─ô┼íanas notikumien, izmantojot, glob izteiksmi. Ja nor─üd─źts tuk┼ís vai <code>*</code>, notikumi uz visiem zariem tiks nos┼źt─źti. Skatieties <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> pieraksta dokument─üciju. Piem─ôrs: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.active=Akt─źvs
@ -1385,6 +1482,7 @@ settings.slack_channel=Kan─üls
settings.add_discord_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Discord</a> repozitorij─ü.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Dingtalk</a> repozitorij─ü.
settings.add_telegram_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Telegram</a> repozitorij─ü.
settings.add_matrix_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Matrix</a> repozitorij─ü.
settings.add_msteams_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Microsoft Teams</a> repozitorij─ü.
settings.add_feishu_hook_desc=Integr─ôt <a href="%s">Feishu</a> repozitorij─ü.
settings.deploy_keys=Izvietot atsl─ôgas
@ -1437,6 +1535,8 @@ settings.dismiss_stale_approvals=Piepras─źt apstiprin─üjumus jaun─ükaj─üm izmai
settings.dismiss_stale_approvals_desc=Kad tiek ies┼źt─źtas jaunas rev─źzijas, kas izmaina izmai┼ću piepras─źjuma saturu, iepriek┼í─ôjie apstiprin─üjumi tiks atz─źm─ôti k─ü novecoju┼íi un b┼źs nepiecie┼íams apstiprin─üt tos atk─üroti.
settings.require_signed_commits=Piepras─źt parakst─źtas rev─źzijas
settings.require_signed_commits_desc=Noraid─źt ies┼źt─źt─üs izmai┼ćas ┼íim atzaram, ja t─üs nav parakst─źtas vai nav iesp─ôjams p─ürbaud─źt
settings.protect_protected_file_patterns="Aizsarg─üto failu ┼íablons (vair─ükus var nor─üd─źt atdalot ar semikolu ';'):" ;'):
settings.protect_protected_file_patterns_desc="Aizsarg─ütie failu, ko nevar main─źt, pat ja lietot─üjam ir ties─źbas viedot jaunus, labot vai dz─ôst failus ┼íaj─ü atzar─ü. Vair─ükus ┼íablons ir iesp─ôjams nor─üd─źt atdalot tos ar semikolu (';'). S─źk─üka inform─ücija par somikoliem pieejama <a href=\"https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile\">github.com/gobwas/glob</a> dokument─ücij─ü. Piem─ôram, <code>.drone.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>." ;'). See <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> documentation for pattern syntax. Examples: <code>.drone.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.add_protected_branch=Iespējot aizsargāšanu
settings.delete_protected_branch=Atspējot aizsargāšanu
settings.update_protect_branch_success=Atzara aizsardz─źba atzaram '%s' tika saglab─üta.
@ -1445,6 +1545,8 @@ settings.protected_branch_deletion=Atsp─ôjot atzara aizsardz─źbu
settings.protected_branch_deletion_desc=Atsp─ôjojot atzara aizsardz─źbu, ─╝aus lietot─üjiem ar rakst─ź┼íanas ties─źb─üm nos┼źt─źt izmai┼ćas uz atzaru. Vai turpin─üt?
settings.block_rejected_reviews=Ne─╝aut sapludin─üt izmai┼ću piepras─źjumus, kam ir piepras─źtas izmai┼ćas
settings.block_rejected_reviews_desc=Sapludin─ü┼íana neb┼źs iesp─ôjama, kad ir piepras─źtas izmai┼ćas, pat ja ir nepiecie┼íamais apstiprin─üjumu skaits.
settings.block_outdated_branch=Blo─Ě─ôt sapludin─ü┼íanau, ja izmai┼ću piepras─źjums ir novecojis
settings.block_outdated_branch_desc=Sapludin─ü┼íana neb┼ź┼í pieejama, ja atzars b┼źs atpalicis no b─üzes atzara.
settings.default_branch_desc=Nor─üdiet noklus─ôto repozitorija atzaru izmai┼ću piepras─źjumiem un koda rev─źzij─üm:
settings.choose_branch=Izv─ôlieties atzaruÔÇŽ
settings.no_protected_branch=Nav neviena aizsarg─üt─ü atzara.
@ -1452,6 +1554,10 @@ settings.edit_protected_branch=Labot
settings.protected_branch_required_approvals_min=Piepras─źto recenziju skaits nevar b┼źt negat─źvs.
settings.bot_token=Bota talons
settings.chat_id=Tērzēšanas ID
settings.matrix.homeserver_url=M─üjas servera URL
settings.matrix.room_id=Istabas ID
settings.matrix.access_token=Piek─╝uves talons
settings.matrix.message_type=Zi┼ćas veids
settings.archive.button=Arhiv─ôt
settings.archive.header=Arhiv─ôt repozitoriju
settings.archive.text=Arhiv─ôjot repozitoriju, tas paliks tikai skat─ź┼ían─üs re┼ż─źm─ü. Tas netiks att─ôlots infopanel─ź, tam nevar─ôs ies┼źt─źt jaunas izmai┼ćas, k─ü ar─ź pieteikt jaunas probl─ômas un veidot jaunus izmai┼ću piepras─źjumus.
@ -1581,6 +1687,7 @@ branch.deleted_by=Izdz─ôsa %s
branch.restore_success=Tika atjaunots atzars '%s'.
branch.restore_failed=Neizdev─üs atjaunot atzaru '%s'.
branch.protected_deletion_failed=Atzars '%s' ir aizsarg─üts. To nevar izdz─ôst.
branch.default_deletion_failed=Atzars '%s' ir noklus─ôtais atzars un to nevar dz─ôst.
branch.restore=Atjaunot atzaru '%s'
branch.download=Lejupiel─üd─ôt atzaru '%s'
branch.included_desc=Šis atzars ir daļa no noklusēta atzara
@ -1641,6 +1748,7 @@ settings.delete_org_title=Dz─ôst organiz─üciju
settings.delete_org_desc=Organiz─ücija tiks dz─ôsta neatgriezeniski. Vai turpin─üt?
settings.hooks_desc=Pievienot t─źmek─╝a ─ü─Ěus, kas nostr─üd─üs <strong>visiem repozitorijiem</strong> ┼íaj─ü organiz─ücij─ü.
settings.labels_desc=Pievienojiet eti─Ěetes, kas var tikt izmantotas <strong>visos</strong> ┼í─źs organiz─ücijas repozitorijos.
members.membership_visibility=Dal─źbnieka redzam─źba:
members.public=Redzams
@ -1703,7 +1811,9 @@ users=Lietot─üju konti
organizations=Organiz─ücijas
repositories=Repozitoriji
hooks=Noklus─ôti t─źmek─╝a ─ü─Ěi
systemhooks=Sist─ômas t─źmek─╝a ─ü─Ěi
authentication=Autentificēšanas avoti
emails=Lietot─üja e-pasts
config=Konfigur─ücija
notices=Sist─ômas pazi┼ćojumi
monitor=Uzraudz─źba
@ -1773,6 +1883,7 @@ dashboard.gc_times=GC reizes
users.user_manage_panel=Lietot─üju kontu p─ürvald─źba
users.new_account=Izveidot lietot─üja kontu
users.name=Lietot─üjv─ürds
users.full_name=V─ürds, uzv─ürds
users.activated=Aktiviz─ôts
users.admin=Administrators
users.restricted=Ierobe┼żots
@ -1796,6 +1907,7 @@ users.prohibit_login=Atspējota pieslēgšanās
users.is_admin=Administratora ties─źbas
users.is_restricted=Ir ierobe┼żots
users.allow_git_hook=At─╝aut veidot git ─ü─Ěus
users.allow_git_hook_tooltip=Git ─ü─Ěi tiks izpild─źti ar t─üd─üm pa┼í─üm OS lietot─üja sist─ômas ties─źb─üm k─ü Gitea serveris
users.allow_import_local=At─╝auts import─ôt lok─ülus repozitorijus
users.allow_create_organization=At─╝auts veidot organiz─ücijas
users.update_profile=Main─źt lietot─üja kontu
@ -1804,6 +1916,18 @@ users.still_own_repo=Lietotājam pieder repozitoriji, tos sākumā ir nepiecieš
users.still_has_org=┼áis lietot─üjs ir vienas vai vair─üku organiz─üciju biedrs, lietot─üju s─ükum─ü ir nepiecie┼íams pamest ┼í─źs organiz─ücijas vai vi┼ću no t─üm ir j─üizdz─ô┼í.
users.deletion_success=Lietot─üja konts veiksm─źgi izdz─ôsts.
emails.email_manage_panel=Lietot─üju e-pastu p─ürvald─źba
emails.primary=Prim─ürais
emails.activated=Aktiviz─ôts
emails.filter_sort.email=E-pasts
emails.filter_sort.email_reverse=E-pasta adrese (pret─ôji alfab─ôtiski)
emails.filter_sort.name=Lietot─üjv─ürds
emails.filter_sort.name_reverse=Lietot─üja v─ürds (pret─ôji alfab─ôtiski)
emails.updated=E-pasts atjaunots
emails.not_updated=Neizdev─üs atjaunot piepras─źto e-pasta adresi: %v
emails.duplicate_active=E-pasta adrese jau ir akt─źva citam lietot─üjam.
emails.change_email_header=Atjaunot e-pasta rekviz─źtus
emails.change_email_text=Vai patiešām vēlaties atjaunot šo e-pasta adresi?
orgs.org_manage_panel=Organiz─üciju p─ürvald─źba
orgs.name=Nosaukums
@ -1825,6 +1949,9 @@ hooks.desc=T─źmek─╝a ─ü─Ěi ─╝auj pazi┼ćot ─ür─ôjiem servisiem par noteiktiem not
hooks.add_webhook=Pievienot noklus─ôto t─źmek─╝a ─ü─Ěi
hooks.update_webhook=Main─źt noklus─ôto t─źmek─╝a ─ü─Ěi
systemhooks.desc=T─źmek─╝a ─ü─Ěi autom─ütiski veic HTTP POST piepras─źjumus uz serveri, kad notiek noteikti Gitea notikumi. T─źmek─╝a ─ü─Ěi izpild─źsies uz visu servera repozitoriju notikumiem, t─üp─ôc b┼źtu j─ü┼ćem v─ôr─ü, ka tas var rad─źt ─ütrdarb─źbas probl─ômas. Vair─ük par tiem var uzzin─üt <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">t─źmek─╝a ─ü─Ěu dokument─ücij─ü</a>.
systemhooks.add_webhook=Pievienot sist─ômas t─źmek─╝a ─ü─Ěi
systemhooks.update_webhook=Main─źt sist─ômas t─źmek─╝a ─ü─Ěi
auths.auth_manage_panel=Autentifik─ücijas avotu p─ürvald─źba
auths.new=Pievienot autentifik─ücijas avotu
@ -1856,6 +1983,8 @@ auths.use_paged_search=Izmantot, dal─źto pa lap─üm, mekl─ô┼íanu
auths.search_page_size=Lapas izm─ôrs
auths.filter=Lietot─üju filts
auths.admin_filter=Administratoru filtrs
auths.restricted_filter=Ierobe┼żoto lietot─üju filtrs
auths.restricted_filter_helper=Atst─üjiet tuk┼íu, lai nevienam lietotajam neuzst─üd─źt ierobe┼żots paz─źmi. Izmantojiet zvaigzn─źti ('*'), lai uzst─üd─źtu visiem lietot─üjiem, kas neatbilst administratora filtram.
auths.ms_ad_sa=MS AD mekl─ô┼íanas atrib┼źti
auths.smtp_auth=SMTP autentifik─ücijas tips
auths.smtphost=SMTP resursdators
@ -1890,6 +2019,7 @@ auths.tips.oauth2.general=OAuth2 autentifik─ücija
auths.tips.oauth2.general.tip=Re─úistr─ôjot jaunu OAuth2 autentifik─üciju, atsauces/p─ürs┼źt─ź┼íanas URL ir j─üb┼źt: <host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 pakalpojuma sniedz─ôjs
auths.tip.bitbucket=Re─úistr─ôjiet jaunu OAuth klientu adres─ô https://bitbucket.org/account/user/<j┼źsu lietot─üjv─ürds>/oauth-consumers/new un pie┼í─Ěiriet tam "Account" - "Read" ties─źbas
auths.tip.nextcloud=Re─úistr─ôjiet jaunu OAuth klientu j┼źsu instances sad─ü─╝─ü "Settings -> Security -> OAuth 2.0 client"
auths.tip.dropbox=Izveidojiet jaunu aplik─üciju adres─ô https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Re─úistr─ôjiet jaunu aplik─üciju adres─ô https://developers.facebook.com/apps un pievienojiet produktu "Facebook Login"
auths.tip.github=Re─úistr─ôjiet jaunu aplik─üciju adres─ô https://github.com/settings/applications/new
@ -1899,6 +2029,7 @@ auths.tip.openid_connect=Izmantojiet OpenID pieslēgšanās atklāšanas URL (<s
auths.tip.twitter=Dodieties uz adresi https://dev.twitter.com/apps, izveidojiet aplik─üciju un p─ürliecinieties, ka ir atz─źm─ôts ÔÇťAllow this application to be used to Sign in with TwitterÔÇŁ
auths.tip.discord=Re─úistr─ôjiet jaunu aplik─üciju adres─ô https://discordapp.com/developers/applications/me
auths.tip.gitea=Re─úistr─ôt jaunu OAuth2 lietojumprogrammu. Pam─üc─źbu iesp─ôjams atrast https://docs.gitea.io/en-us/oauth2-provider/
auths.tip.yandex=Izveidojiet jaunu aplik─üciju adres─ô https://oauth.yandex.com/client/new. Izv─ôlieties sekojo┼ías ties─źbas "Yandex.Passport API" sada─╝─ü: "Access to email address", "Access to user avatar" un "Access to username, first name and surname, gender"
auths.edit=Labot autentifik─ücijas avotu
auths.activated=Autentifik─ücijas avots ir atkiviz─ôts
auths.new_success=Jauna autentifik─ücija'%s' tika pievienota.
@ -1993,6 +2124,7 @@ config.mailer_user=Lietot─üjs
config.mailer_use_sendmail=Izmantot Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Ce─╝┼í l─źdz sendmail programmai
config.mailer_sendmail_args=Papildus Sendmail komandrindas argumenti
config.mailer_sendmail_timeout=Sendmail noildze
config.send_test_mail=Nos┼źt─źt p─ürbaudes e-pastu
config.test_mail_failed=Neizdev─üs nos┼źt─źt p─ürbaudes e-pastu uz '%s': %v
config.test_mail_sent=P─ürbaudes e-pasts tika nos┼źt─źts uz '%s'.
@ -2143,6 +2275,7 @@ transfer_repo=main─źja repozitorija <code>%s</code> ─źpa┼ínieku uz <a href="%s">
push_tag=pievienoja tagu <a href="%s/src/tag/%s">%[2]s</a> repozitorijam <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_tag=izdz─ôsa tagu %[2]s no <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_branch=izdz─ôsa atzaru %[2]s no <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_branch=Sal─ździn─üt
compare_commits=Sal─ździn─üt %d rev─źzijas
compare_commits_general=Sal─ździn─üt rev─źzijas
mirror_sync_push=ar spoguli sinhroniz─ôtas rev─źzijas <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> uz repozitoriju <a href="%[1]s">%[4]s</a>

@ -10,6 +10,7 @@ link_account=Ba─člant─▒ hesab─▒
register=├ťye Ol
website=Web sitesi
version=S├╝r├╝m
powered_by=%s taraf─▒ndan desteklenmektedir
page=Sayfa
template=┼×ablon
language=Dil
@ -44,13 +45,13 @@ u2f_reload=Yeniden y├╝kle
repository=Depo
organization=Organizasyon
mirror=Yans─▒ma
mirror=Yans─▒
new_repo=Yeni Depo
new_migrate=Yeni G├Â├ž
new_mirror=Yeni Yans─▒ma
new_fork=Yeni Depo B├Âl├╝nmesi
new_org=Yeni Organizasyon
manage_org=Organizasyonlar─▒ Y├Ânet
new_mirror=Yeni Yans─▒
new_fork=Yeni Depo Çatalı
new_org=Yeni Kurulu┼č
manage_org=Kurulu┼člar─▒ y├Ânet
admin_panel=Site Y├Ânetimi
account_settings=Hesap Ayarlar─▒
settings=Ayarlar
@ -60,11 +61,11 @@ your_settings=Ayarlar
all=T├╝m├╝
sources=Kaynaklar
mirrors=Yans─▒malar
mirrors=Yans─▒lar
collaborative=─░┼čbirlik├ži
forks=Çatallar
activities=Aktiviteler
activities=Etkinlikler
pull_requests=De─či┼čiklik ─░stekleri
issues=Konular
milestones=Kilometre Ta┼člar─▒
@ -79,6 +80,7 @@ write=Yaz
preview=├ľnizleme
loading=Y├╝kleniyorÔÇŽ
error404=Ula┼čmaya ├žal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒z sayfa <strong>mevcut de─čil</strong> veya <strong>g├Âr├╝nt├╝leme yetkiniz yok</strong>.
[error]
occurred=Bir hata olu┼čtu
@ -107,6 +109,8 @@ user=Kullan─▒c─▒ ad─▒
password=Parola
db_name=Veritaban─▒ Ad─▒
db_helper=MySQL kullan─▒c─▒lar─▒ i├žin not: l├╝tfen InnoDB depolama motorunu kullan─▒n ve "utf8mb4" kullan─▒yorsan─▒z, InnoDB s├╝r├╝m├╝n├╝z 5.6'dan b├╝y├╝k olmal─▒d─▒r.
db_schema=┼×ema
db_schema_helper=Veritaban─▒ varsay─▒lan─▒ i├žin bo┼č b─▒rak─▒n ("genel").
ssl_mode=SSL
charset=Karakter k├╝mesi
path=Yol
@ -116,12 +120,13 @@ no_admin_and_disable_registration=Bir y├Ânetici hesab─▒ olu┼čturmadan kullan─▒c
err_empty_admin_password=Y├Ânetici parolas─▒ bo┼č olamaz.
err_empty_admin_email=Y├Ânetici e-postas─▒ bo┼č olamaz.
err_admin_name_is_reserved=Y├Ânetici Kullan─▒c─▒ Ad─▒ ge├žersiz, bu kullan─▒c─▒ ad─▒ rezerv edilen bir kelimedir
err_admin_name_pattern_not_allowed=Y├Ânetici kullan─▒c─▒ ad─▒ ge├žersiz, kullan─▒c─▒ ad─▒ ayr─▒lm─▒┼č bir desenle e┼čle┼čiyor
err_admin_name_is_invalid=Y├Ânetici Kullan─▒c─▒ Ad─▒ ge├žersiz
general_title=Genel Ayarlar
app_name=Site Ba┼čl─▒─č─▒
app_name_helper=┼×irket ad─▒n─▒z─▒ buraya girebilirsiniz.
repo_path=Depo K├Âk Dizini
repo_path=Depo K├Âk Yolu
repo_path_helper=T├╝m uzak Git depolar─▒ bu dizine kaydedilecektir.
lfs_path=Git LFS K├Âk Yolu
lfs_path_helper=Git LFS taraf─▒ndan izlenen dosyalar bu dizinde saklanacakt─▒r. LFS'yi devre d─▒┼č─▒ b─▒rakmak i├žin bo┼č b─▒rak─▒n.
@ -153,7 +158,7 @@ offline_mode_popup=├ť├ž├╝nc├╝ parti i├žerik teslim a─člar─▒n─▒ etkisizle┼čtirin
disable_gravatar=Gravatar'─▒ Devre D─▒┼č─▒ B─▒rak
disable_gravatar_popup=Gravatar ve ├╝├ž├╝nc├╝ parti avatar kaynaklar─▒n─▒ iptal edin. Kullan─▒c─▒ bir avatar y├╝klemedi─či zaman varsay─▒lan bir avatar kullan─▒lacakt─▒r.
federated_avatar_lookup=Birle┼čtirilmi┼č Avatarlar─▒ Etkinle┼čtir
federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
federated_avatar_lookup_popup=Libravatar kullanarak federe avatar aramas─▒n─▒ etkinle┼čtirin.
disable_registration=Kendi Kendine Kaydolmay─▒ Devre D─▒┼č─▒ B─▒rak
disable_registration_popup=Kullan─▒c─▒n─▒n kendi kendine kaydolmas─▒n─▒ devre d─▒┼č─▒ b─▒rak. Yaln─▒zca y├Âneticiler yeni hesaplar olu┼čturabilecek.
allow_only_external_registration_popup=Sadece d─▒┼č hizmetler arac─▒l─▒─č─▒yla kullan─▒c─▒ kayd─▒na izin ver
@ -215,6 +220,7 @@ user_no_results=E┼čle┼čen kullan─▒c─▒ bulunamad─▒.
org_no_results=E┼čle┼čen organizasyon bulunamad─▒.
code_no_results=Aranan terimlerle e┼čle┼čen bir kaynak kod bulunamad─▒.
code_search_results='%s' i├žin arama sonu├žlar─▒
code_last_indexed_at=Son endekslenen %s
[auth]
create_new_account=Hesap Olu┼čtur
@ -231,7 +237,7 @@ confirmation_mail_sent_prompt=Yeni onay e-postas─▒ <b>%s</b> adresine g├Ânderild
must_change_password=Parolan─▒z─▒ g├╝ncelleyin
allow_password_change=Kullan─▒c─▒y─▒ parola de─či┼čtirmeye zorla (├Ânerilen)
reset_password_mail_sent_prompt=<b>%s</b> adresine bir onay e-postas─▒ g├Ânderildi. Hesap kurtarma i┼člemini tamamlamak i├žin l├╝tfen gelen kutunuzu sonraki %s i├žinde kontrol edin.
active_your_account=Hesab─▒n─▒z─▒ Aktifle┼čtirin
active_your_account=Hesab─▒n─▒z─▒ Etkinle┼čtirin
account_activated=Hesap etkinle┼čtirildi
prohibit_login=Oturum A├žma Yasa─č─▒
prohibit_login_desc=Hesab─▒n─▒z ile oturum a├žman─▒z yasaklanm─▒┼č, l├╝tfen site y├Âneticinizle ileti┼čime ge├žin.
@ -302,7 +308,7 @@ TeamName=Tak─▒m ismi
AuthName=Yetkilendirme ad─▒
AdminEmail=Y├Ânetici e-postas─▒
NewBranchName=Yeni ┼čube ad─▒
NewBranchName=Yeni dal ad─▒
CommitSummary=─░┼čleme ├Âzeti
CommitMessage=─░┼čleme mesaj─▒
CommitChoice=─░┼čleme tercihi
@ -377,6 +383,7 @@ user_bio=Biyografi
form.name_reserved=%s Kullan─▒c─▒ ad─▒ rezerve edilmi┼č.
form.name_pattern_not_allowed=Kullan─▒c─▒ ad─▒nda '%s' deseni kullan─▒lamaz.
form.name_chars_not_allowed='%s' kullan─▒c─▒ ad─▒ ge├žersiz karakterler i├žeriyor.
[settings]
profile=Profil
@ -437,7 +444,11 @@ manage_openid=OpenID Adreslerini Y├Ânet
email_desc=Birincil e-posta adresiniz bilgilendirmeler ve di─čer i┼člemler i├žin kullan─▒lacakt─▒r.
theme_desc=Bu, sitedeki varsay─▒lan teman─▒z olacak.
primary=Birincil
activated=Aktifle┼čtirildi
requires_activation=Aktivasyon gerektirir
primary_email=Birincil Yap
activate_email=Aktivasyon G├Ânder
activations_pending=Aktifle┼čtirme Bekliyor
delete_email=Kald─▒r
email_deletion=E-posta Adresini Kald─▒r
email_deletion_desc=E-posta adresi ve ilgili bilgiler hesab─▒n─▒zdan kald─▒r─▒lacak. Bu e-posta adresi taraf─▒ndan yap─▒lan i┼člemeler de─či┼čmeden kalacakt─▒r. Devam edilsin mi?
@ -453,6 +464,7 @@ add_email=E-posta Adresi Ekle
add_openid=A├ž─▒k Kimlik URI 'si ekle
add_email_confirmation_sent='%s' adresine yeni bir do─črulama e-postas─▒ g├Ânderildi. E-postan─▒z─▒ do─črulamak i├žin %s i├žinde gelen kutunuzu kontrol ediniz.
add_email_success=Yeni e-posta adresi eklendi.
email_preference_set_success=E-posta tercihi ba┼čar─▒yla ayarland─▒.
add_openid_success=Yeni OpenID adresi eklendi.
keep_email_private=E-posta Adresini Gizle
keep_email_private_popup=E-posta adresiniz di─čer kullan─▒c─▒lardan gizlenir.
@ -509,6 +521,7 @@ new_token_desc=Jeton kullanan uygulamalar hesab─▒n─▒za tam eri┼čime sahiptir.
token_name=Jeton ─░smi
generate_token=Jeton ├ťret
generate_token_success=Yeni bir jeton olu┼čturuldu. Tekrar g├Âsterilmeyece─či i├žin ┼čimdi kopyalay─▒n.
generate_token_name_duplicate=<strong>%s</strong> zaten bir uygulama ad─▒ olarak kullan─▒lm─▒┼č. L├╝tfen yeni bir tane kullan─▒n.
delete_token=Sil
access_token_deletion=Eri┼čim Jetonunu Sil
access_token_deletion_desc=Bir jetonu silmek, onu kullanan uygulamalar i├žin hesab─▒n─▒za eri┼čimi iptal eder. Devam edilsin mi?
@ -639,6 +652,8 @@ stargazers=Y─▒ld─▒zlayanlar
forks=Çatallamalar
pick_reaction=Reaksiyonunu se├ž
reactions_more=ve %d daha fazla
unit_disabled=Site y├Âneticisi bu depo b├Âl├╝m├╝n├╝ devre d─▒┼č─▒ b─▒rakt─▒.
language_other=Di─čer
template.items=┼×ablon ├ľ─čeleri
template.git_content=Git ─░├žeri─či (Varsay─▒lan Dal)
@ -716,9 +731,11 @@ tags=Bi├žim ─░mleri
issues=Konular
pulls=De─či┼čiklik ─░stekleri
labels=Etiketler
org_labels_desc=Bu kurulu┼č alt─▒nda <strong>t├╝m depolarla</strong> kullan─▒labilen kurulu┼č d├╝zeyinde etiketler
org_labels_desc_manage=y├Ânet
milestones=Kilometre Ta┼člar─▒
commits=─░┼člemeler
commits=─░┼čleme
commit=─░┼čle
releases=S├╝r├╝mler
file_raw=Ham
@ -729,6 +746,7 @@ file_too_large=Bu dosya g├Âr├╝nt├╝lemek i├žin ├žok b├╝y├╝k.
video_not_supported_in_browser=Taray─▒c─▒n─▒z HTML5 'video' etiketini desteklemiyor.
audio_not_supported_in_browser=Taray─▒c─▒n─▒z HTML5 'audio' etiketini desteklemiyor.
stored_lfs=Git LFS ile depoland─▒
symbolic_link=Sembolik Ba─člant─▒
commit_graph=─░┼čleme Grafi─či
blame=Su├žlama
normal_view=Normal G├Âr├╝n├╝m
@ -752,6 +770,7 @@ editor.name_your_file=Dosyan─▒z─▒ isimlendirinÔÇŽ
editor.filename_help=B├Âl├╝ ('/') i┼čaretiyle ismini yazarak bir dizin ekleyebilirsiniz. Dizini silmek i├žin girdi sahas─▒n─▒n ba┼č─▒na backspace yazmal─▒s─▒n─▒z.
editor.or=veya
editor.cancel_lower=─░ptal
editor.commit_signed_changes=─░mzal─▒ De─či┼čiklikleri ─░┼čle
editor.commit_changes=De─či┼čiklikleri Uygula
editor.add_tmpl='<dosyaadi>' eklendi
editor.add='%s' ekle
@ -759,7 +778,7 @@ editor.update='%s' g├╝ncelle
editor.delete='%s' sil
editor.commit_message_desc=─░ste─če ba─čl─▒ uzun bir a├ž─▒klama ekleyinÔÇŽ
editor.commit_directly_to_this_branch=Do─črudan <strong class="branch-name">%s</strong> b├Âl├╝m├╝ne uygula.
editor.create_new_branch=Bu i┼člem i├žin bir <strong>yeni bran┼č</strong> olu┼čturun ve bir ├žekme istedi─či ba┼člat─▒n.
editor.create_new_branch=Bu i┼čleme i├žin <strong>yeni bir dal</strong> olu┼čturun ve bir de─či┼čiklik iste─či ba┼člat─▒n.
editor.create_new_branch_np=Bu i┼čleme i├žin <strong>yeni bir dal</strong> olu┼čtur.
editor.propose_file_change=Dosya de─či┼čikli─či ├Âner
editor.new_branch_name_desc=Yeni dal ismiÔÇŽ
@ -767,7 +786,7 @@ editor.cancel=─░ptal
editor.filename_cannot_be_empty=Dosya ad─▒ bo┼č olamaz.
editor.filename_is_invalid=Dosya ad─▒ ge├žersiz: '%s'.
editor.branch_does_not_exist=Bu depoda '%s' dal─▒ yok.
editor.branch_already_exists='%s' b├Âl├╝m├╝ bu depoda zaten mevcut.
editor.branch_already_exists='%s' dal─▒ bu depoda zaten mevcut.
editor.directory_is_a_file=Dizin ad─▒ '%s' zaten bu depoda bir dosya ad─▒ olarak kullan─▒lmaktad─▒r.
editor.file_is_a_symlink='%s' sembolik bir ba─člant─▒d─▒r. Sembolik ba─člant─▒lar web d├╝zenleyicisinde d├╝zenlenemez
editor.filename_is_a_directory=Dosya ad─▒ '%s' zaten bu depoda bir dizin ad─▒ olarak kullan─▒lmaktad─▒r.
@ -779,11 +798,16 @@ editor.commit_empty_file_header=Bo┼č bir dosya i┼čle
editor.commit_empty_file_text=─░┼čleme yapt─▒─č─▒n─▒z dosya bo┼č. Devam edilsin mi?
editor.no_changes_to_show=G├Âsterilecek de─či┼čiklik yok.
editor.fail_to_update_file=┼×u hata ile '%s' dosyas─▒n─▒ g├╝ncelleme/olu┼čturma ba┼čar─▒s─▒z oldu: %v
editor.push_rejected_no_message=De─či┼čiklik, bir ileti olmadan sunucu taraf─▒ndan reddedildi. Githooks'u kontrol edin.
editor.push_rejected=De─či┼čiklik sunucu taraf─▒ndan a┼ča─č─▒daki mesajla reddedildi:<br>%s<br> L├╝tfen githooks'u kontrol edin.
editor.add_subdir=Bir dizin ekleÔÇŽ
editor.unable_to_upload_files=┼×u hata ile dosyalar '%s' 'a y├╝klenemedi: %v
editor.upload_file_is_locked='%s' dosyas─▒ %s taraf─▒ndan kilitlendi.
editor.upload_files_to_dir=Dosyalar─▒ '%s' 'a y├╝kle
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Korunan '%s' dal─▒na i┼čleme yap─▒lam─▒yor.
editor.no_commit_to_branch=Do─črudan dala i┼čleme yap─▒lam─▒yor ├ž├╝nk├╝:
editor.user_no_push_to_branch=Kullan─▒c─▒ dala g├Ânderemez
editor.require_signed_commit=Dal imzal─▒ bir i┼čleme gerektirir
commits.desc=Kaynak kodu de─či┼čiklik ge├žmi┼čine g├Âz at─▒n.
commits.commits=─░┼člemeler
@ -798,25 +822,37 @@ commits.date=Tarih
commits.older=Daha Eski
commits.newer=Daha yeni
commits.signed_by=─░mzalayan
commits.signed_by_untrusted_user=G├╝venilmeyen kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan imzaland─▒
commits.signed_by_untrusted_user_unmatched=─░┼člemeci ile e┼čle┼čmeyen g├╝venilmeyen kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan imzalanm─▒┼č
commits.gpg_key_id=GPG Anahtar Kimli─či
ext_issues=D─▒┼čsal Konular
ext_issues.desc=D─▒┼čsal konu takip sistemine ba─čla.
issues.desc=Hata raporlar─▒n─▒, g├Ârevleri ve kilometre ta┼člar─▒n─▒ y├Ânetmenizi sa─člar.
issues.filter_assignees=Atama S├╝zgeci
issues.filter_milestones=Kilometre Ta┼č─▒ S├╝zgeci
issues.filter_labels=Etiket S├╝zgeci
issues.filter_reviewers=G├Âzden Ge├žiren S├╝zgeci
issues.new=Yeni Konu
issues.new.title_empty=Ba┼čl─▒k bo┼č olamaz
issues.new.labels=Etiketler
issues.new.add_labels_title=Etiketleri uygula
issues.new.no_label=Etiket Yok
issues.new.clear_labels=Etiketleri temizle
issues.new.no_items=├ľge yok
issues.new.milestone=Kilometre Ta┼č─▒
issues.new.add_milestone_title=Kilometre ta┼č─▒ ayarla
issues.new.no_milestone=Kilometre Ta┼č─▒ Yok
issues.new.clear_milestone=Kilometre Ta┼člar─▒n─▒ Temizle
issues.new.open_milestone=Kilometre Ta┼člar─▒n─▒ A├ž
issues.new.closed_milestone=Kapanm─▒┼č Kilometre Ta┼člar─▒
issues.new.assignees=Atananlar
issues.new.add_assignees_title=Kullan─▒c─▒ ata
issues.new.clear_assignees=Atamalar─▒ Temizle
issues.new.no_assignees=Atanan Ki┼či Yok
issues.new.no_reviewers=De─čerlendirici yok
issues.new.add_reviewer_title=─░nceleme iste
issues.no_ref=B├Âl├╝m/Etiket Belirtilmedi
issues.create=Konu Olu┼čtur
issues.new_label=Yeni Etiket
@ -859,8 +895,8 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Yak─▒n zamanda g├╝ncellenmi┼č
issues.filter_sort.leastupdate=Yak─▒n olmayan zamanda g├╝ncellenmi┼č
issues.filter_sort.mostcomment=En ├žok yorum yap─▒lan
issues.filter_sort.leastcomment=En az yorum yap─▒lan
issues.filter_sort.nearduedate=Biti┼č tarihi en yak─▒n
issues.filter_sort.farduedate=Biti┼č tarihi en uzak
issues.filter_sort.nearduedate=En yak─▒n vade tarihi
issues.filter_sort.farduedate=En uzak vade tarihi
issues.filter_sort.moststars=En ├žok y─▒ld─▒zl─▒lar
issues.filter_sort.feweststars=En az y─▒ld─▒zl─▒lar
issues.filter_sort.mostforks=En ├žok ├žatallananlar
@ -875,7 +911,9 @@ issues.action_assignee_no_select=Atanan yok
issues.opened_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> taraf─▒ndan %[1]s a├ž─▒ld─▒
pulls.merged_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> taraf─▒ndan %[1]s birle┼čtirildi
pulls.merged_by_fake=%[2]s taraf─▒ndan %[1]s birle┼čtirildi
issues.closed_by=%[1]s <a href="%[2]s">%[3]s</a> taraf─▒ndan kapat─▒ld─▒
issues.opened_by_fake=%[2]s taraf─▒ndan %[1]s a├ž─▒ld─▒
issues.closed_by_fake=%[1]s %[2]s taraf─▒ndan kapat─▒ld─▒
issues.previous=├ľnceki
issues.next=Sonraki
issues.open_title=A├ž─▒k
@ -894,10 +932,19 @@ issues.reopen_issue=Yeniden a├ž
issues.reopen_comment_issue=Yorum Yap ve Yeniden A├ž
issues.create_comment=Yorum yap
issues.commit_ref_at=`<a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a> i┼člemesinde bu konuyu i┼čaret etti`
issues.ref_issue_from=`<a href="%[3]s">bu konuya referansta bulundu %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_pull_from=`<a href="%[3]s">bu de─či┼čiklik iste─čine referansta bulundu %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closing_from=`<a href="%[3]s">bir de─či┼čiklik iste─čine referansta bulundu %[4] bu konu kapat─▒lacak </a><a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopening_from=`<a href="%[3]s">bir de─či┼čiklik iste─čine referansta bulundu %[4]s bu konu yeniden a├ž─▒lacak</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closed_from=`<a href="%[3]s">bu konuyu kapat%[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopened_from=`<a href="%[3]s">konuyu yeniden a├ž%[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_from=`%[1]s'den`
issues.poster=Poster
issues.collaborator=Katk─▒c─▒
issues.owner=Sahibi
issues.re_request_review=─░ncelemeyi yeniden iste
issues.remove_request_review=─░nceleme iste─čini kald─▒r
issues.remove_request_review_block=─░nceleme iste─či kald─▒r─▒lamad─▒
issues.sign_in_require_desc=Bu konu┼čmaya kat─▒lmak i├žin <a href="%s">oturum a├ž</a>.
issues.edit=D├╝zenle
issues.cancel=─░ptal
@ -915,6 +962,8 @@ issues.label_deletion_desc=Bir etiketi silmek onu b├╝t├╝n konulardan kald─▒r─▒r.
issues.label_deletion_success=Etiket silindi.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabetik
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Ters alfabetik
issues.label.filter_sort.by_size=En k├╝├ž├╝k boyut
issues.label.filter_sort.reverse_by_size=En b├╝y├╝k boyut
issues.num_participants=%d Kat─▒l─▒mc─▒
issues.attachment.open_tab=`Yeni bir sekmede "%s" g├Ârmek i├žin t─▒kla`
issues.attachment.download=`"%s" indirmek i├žin t─▒kla`
@ -1005,13 +1054,22 @@ issues.review.self.approval=Kendi de─či┼čiklik iste─činizi onaylayamazs─▒n─▒z.
issues.review.self.rejection=Kendi de─či┼čiklik iste─činizde de─či┼čiklik isteyemezsiniz.
issues.review.approve=%s bu de─či┼čiklikleri onaylad─▒
issues.review.comment=%s incelendi
issues.review.left_comment=bir yorum b─▒rak
issues.review.content.empty=─░stenen de─či┼čiklik(ler)i belirten bir yorum b─▒rakman─▒z gerekir.
issues.review.reject=%s de─či┼čiklik istedi
issues.review.wait=%s incelemesi i├žin istendi
issues.review.add_review_request=%s %s taraf─▒ndan istenen inceleme
issues.review.remove_review_request=%s %s i├žin inceleme iste─či kald─▒r─▒ld─▒
issues.review.remove_review_request_self=%s incelemeyi reddetti
issues.review.pending=Beklemede
issues.review.review=G├Âzden Ge├žir
issues.review.reviewers=G├Âzden Ge├žirenler
issues.review.show_outdated=Eskiyi g├Âster
issues.review.hide_outdated=Eskiyi gizle
issues.review.show_resolved=├ç├Âz├╝lenleri g├Âster
issues.review.hide_resolved=├ç├Âz├╝lenleri gizle
issues.review.resolve_conversation=Konu┼čmay─▒ ├ž├Âz
issues.review.un_resolve_conversation=Konu┼čmay─▒ ├ž├Âzme
issues.review.resolved_by=bu konu┼čmay─▒ ├ž├Âz├╝mlenmi┼č olarak i┼čaretledi
issues.assignee.error=Beklenmeyen bir hata nedeniyle t├╝m atananlar eklenmedi.
@ -1026,13 +1084,13 @@ pulls.no_results=Sonu├ž bulunamad─▒.
pulls.nothing_to_compare=Bu dallar e┼čit. De─či┼čiklik iste─či olu┼čturmaya gerek yok.
pulls.has_pull_request=`Bu dallar aras─▒nda bir de─či┼čiklik iste─či zaten var: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=De─či┼čiklik ─░ste─či Olu┼čtur
pulls.title_desc=<code id="branch_target">%[3]s</code> i├žindeki <code>%[2]s</code> i┼člemelerini %[1]d ile birle┼čtirmek istiyor
pulls.title_desc=<code>%[2]s</code> i├žindeki %[1]d i┼člemeyi <code id="branch_target">%[3]s</code> ile birle┼čtirmek istiyor
pulls.merged_title_desc=%[4]s <code>%[2]s</code> i├žindeki %[1]d i┼čleme <code>%[3]s</code> ile birle┼čtirdi
pulls.change_target_branch_at='hedef dal <b>%s</b> adresinden <b>%s</b>%s adresine de─či┼čtirildi'
pulls.tab_conversation=Sohbet
pulls.tab_commits=─░┼člemeler
pulls.tab_files=De─či┼čtirilen Dosyalar
pulls.reopen_to_merge=Bir birle┼čim uygulamak i├žin l├╝tfen bu ├žekme iste─čini yeniden a├ž─▒n.
pulls.reopen_to_merge=L├╝tfen birle┼čtirme ger├žekle┼čtirmek i├žin bu de─či┼čiklik iste─čini yeniden a├ž─▒n.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Dal silindi─činden bu de─či┼čiklik iste─či yeniden a├ž─▒lamaz.
pulls.merged=Birle┼čtirildi
pulls.merged_as=De─či┼čiklik iste─či <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a> olarak birle┼čtirildi.
@ -1044,6 +1102,7 @@ pulls.data_broken=Bu de─či┼čiklik iste─či, ├žatallama bilgilerinin eksik olmas─▒
pulls.files_conflicted=Bu de─či┼čiklik iste─činde, hedef dalla ├žak─▒┼čan de─či┼čiklikler var.
pulls.is_checking=Birle┼čtirme ├žak─▒┼čmas─▒ denetimi devam ediyor. Birka├ž dakika sonra tekrar deneyin.
pulls.required_status_check_failed=Baz─▒ gerekli denetimler ba┼čar─▒l─▒ olmad─▒.
pulls.required_status_check_missing=Gerekli baz─▒ kontroller eksik.
pulls.required_status_check_administrator=Y├Ânetici olarak, bu de─či┼čiklik iste─čini yine de birle┼čtirebilirsiniz.
pulls.blocked_by_approvals=Bu de─či┼čiklik iste─či hen├╝z onaylanmad─▒. %[2]d iste─čin %[1]d onay─▒ verildi.
pulls.blocked_by_rejection=Bu De─či┼čiklik ─░ste─činde, resmi bir inceleyeci taraf─▒ndan istenen de─či┼čiklikler var.
@ -1051,22 +1110,42 @@ pulls.blocked_by_outdated_branch=Bu de─či┼čiklik iste─či g├╝ncel olmad─▒─č─▒ i├ž
pulls.can_auto_merge_desc=Bu de─či┼čiklik iste─či otomatik olarak birle┼čtirilebilir.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Bu de─či┼čiklik iste─či, ├žak─▒┼čmalar nedeniyle otomatik olarak birle┼čtirilemiyor.
pulls.cannot_auto_merge_helper=├çak─▒┼čmalar─▒ ├ž├Âzmek i├žin el ile birle┼čtirin.
pulls.num_conflicting_files_1=%d ├žak─▒┼čan dosya
pulls.num_conflicting_files_n=%d ├žak─▒┼čan dosya
pulls.approve_count_1=%d onay
pulls.approve_count_n=%d onay
pulls.reject_count_1=%d de─či┼čiklik iste─či
pulls.reject_count_n=%d de─či┼čiklik iste─či
pulls.waiting_count_1=%d bekleyen inceleme
pulls.waiting_count_n=%d bekleyen inceleme
pulls.no_merge_desc=T├╝m depo birle┼čtirme se├ženekleri devre d─▒┼č─▒ b─▒rak─▒ld─▒─č─▒ndan, bu de─či┼čiklik iste─či birle┼čtirilemez.
pulls.no_merge_helper=Depo ayarlar─▒ndaki birle┼čtirme se├ženeklerini etkinle┼čtirin veya de─či┼čiklik iste─čini el ile birle┼čtirin.
pulls.no_merge_wip=Bu de─či┼čiklik iste─či birle┼čtirilemez ├ž├╝nk├╝ devam eden bir ├žal─▒┼čma olarak i┼čaretlendi.
pulls.no_merge_not_ready=Bu de─či┼čiklik iste─či birle┼čtirilmeye haz─▒r de─čil, inceleme durumunu ve durum kontrollerini kontrol edin.
pulls.no_merge_access=Bu de─či┼čiklik iste─čini birle┼čtirme yetkiniz yok.
pulls.merge_pull_request=De─či┼čiklik ─░ste─čini Birle┼čtir
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase ve Merge
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase ve Merge (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash ve Merge
pulls.require_signed_wont_sign=Dal imzal─▒ i┼člemeler gerektiriyor, ancak bu birle┼čtirme imzalanmayacak
pulls.invalid_merge_option=Bu de─či┼čiklik iste─či i├žin bu birle┼čtirme se├žene─čini kullanamazs─▒n─▒z.
pulls.merge_conflict=Birle┼čtirme Ba┼čar─▒s─▒z: Birle┼čirken bir ├žak─▒┼čma olu┼čtu: %[1]s<br>%[2]s<br>─░pucu: Farkl─▒ bir strateji deneyin
pulls.rebase_conflict=Birle┼čtirme Ba┼čar─▒s─▒z: Yeniden i┼čleme yaparken bir ├žak─▒┼čma vard─▒: %[1]s<br>%[2]s<br>%[3]s<br>─░pucu: Farkl─▒ bir strateji deneyin
pulls.unrelated_histories=Birle┼čtirme Ba┼čar─▒s─▒z: Birle┼čtirme ba┼čl─▒─č─▒ ve taban─▒ ortak bir ge├žmi┼či payla┼čm─▒yor. ─░pucu: Farkl─▒ bir strateji deneyin
pulls.merge_out_of_date=Birle┼čtirme Ba┼čar─▒s─▒z: Birle┼čtirme olu┼čturulurken, taban g├╝ncellendi. ─░pucu: Tekrar deneyin.
pulls.push_rejected=Birle┼čtirme ba┼čar─▒s─▒z oldu: ─░tme ┼ču mesajla reddedildi: <br>%s<br>Bu depo i├žin githooks'u inceleyin
pulls.push_rejected_no_message=Birle┼čtirme ba┼čar─▒s─▒z oldu: ─░tme reddedildi, ancak uzak bir mesaj yoktu.<br>Bu depo i├žin githooks'u inceleyin
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Ayn─▒ ├Âzelliklere sahip bekleyen bir ├žekme iste─či (#%d) oldu─čundan yeniden a├žma i┼člemini ger├žekle┼čtiremezsiniz.`
pulls.status_checking=Baz─▒ denetlemeler beklemede
pulls.status_checks_success=T├╝m denetlemeler ba┼čar─▒l─▒ oldu
pulls.status_checks_warning=Baz─▒ kontroller uyar─▒lar bildirdi
pulls.status_checks_failure=Baz─▒ kontroller ba┼čar─▒s─▒z oldu
pulls.status_checks_error=Baz─▒ kontroller hatalar bildirdi
pulls.update_branch=Dal─▒ g├╝ncelle
pulls.update_branch_success=Dal g├╝ncellemesi ba┼čar─▒yla ger├žekle┼čtirildi
pulls.update_not_allowed=Dal─▒ g├╝ncelleme izniniz yok
pulls.outdated_with_base_branch=Bu dal, temel dal ile g├╝ncel de─čil
milestones.new=Yeni Kilometre Ta┼č─▒
milestones.open_tab=%d A├ž─▒k
@ -1099,6 +1178,10 @@ milestones.filter_sort.most_complete=En ├žok tamamlama
milestones.filter_sort.most_issues=En ├žok konu
milestones.filter_sort.least_issues=En az konu
signing.will_sign=Bu i┼čleme '%s' anahtar─▒yla imzalanacak
signing.wont_sign.error=─░┼člemenin imzalan─▒p imzalanamayaca─č─▒n─▒ kontrol ederken bir hata olu┼čtu
signing.wont_sign.nokey=Bu i┼člemeyi imzalamak i├žin anahtar yok
signing.wont_sign.never=─░┼člemeler asla imzalanmaz
signing.wont_sign.always=─░┼člemeler her zaman imzalan─▒r
signing.wont_sign.pubkey=Hesab─▒n─▒zla ili┼čkilendirilmi┼č bir ortak anahtar─▒n─▒z olmad─▒─č─▒ i├žin i┼čleme imzalanmayacak
signing.wont_sign.twofa=─░┼člemelerin imzalanmas─▒ i├žin iki fakt├Ârl├╝ kimlik do─črulamay─▒ etkinle┼čtirmi┼č olman─▒z gerekir
@ -1144,18 +1227,18 @@ activity.period.quarterly=3 ay
activity.period.semiyearly=6 ay
activity.period.yearly=1 y─▒l
activity.overview=Genel Bak─▒┼č
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> Aktif ├çekme ─░ste─či
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> Aktif De─či┼čiklik ─░ste─či
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Aktif ├çekme ─░ste─či
activity.merged_prs_count_1=Birle┼čtirilmi┼č ├çekme ─░ste─či
activity.merged_prs_count_1=Birle┼čtirilmi┼č De─či┼čiklik ─░ste─či
activity.merged_prs_count_n=Birle┼čtirilmi┼č ├çekme ─░ste─či
activity.opened_prs_count_1=├ľnerilen ├çekme ─░ste─či
activity.opened_prs_count_n=├ľnerilen ├çekme ─░ste─či
activity.opened_prs_count_1=├ľnerilen De─či┼čiklik ─░ste─či
activity.opened_prs_count_n=├ľnerilen De─či┼čiklik ─░stekleri
activity.title.user_1=%d kullan─▒c─▒
activity.title.user_n=%d kullan─▒c─▒
activity.title.prs_1=%d ├çekme iste─či
activity.title.prs_n=%d ├çekme iste─či
activity.title.prs_merged_by=%s taraf─▒ndan %s birle┼čtirildi
activity.title.prs_opened_by=%s taraf─▒ndan %s ├Ânerildi
activity.title.prs_1=%d De─či┼čiklik iste─či
activity.title.prs_n=%d De─či┼čiklik iste─či
activity.title.prs_merged_by=%s %s taraf─▒ndan birle┼čtirildi
activity.title.prs_opened_by=%s %s taraf─▒ndan ├Ânerildi
activity.merged_prs_label=Birle┼čtirilen
activity.opened_prs_label=├ľnerilen
activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> Aktif Konu
@ -1193,11 +1276,11 @@ activity.git_stats_file_1=%d dosya
activity.git_stats_file_n=%d dosya
activity.git_stats_files_changed_1=de─či┼čti
activity.git_stats_files_changed_n=de─či┼čti
activity.git_stats_additions=ve oldu
activity.git_stats_addition_1=%d ekleme
activity.git_stats_addition_n=%d ekleme
activity.git_stats_additions=ve olmu┼č
activity.git_stats_addition_1=%d ekleme oldu
activity.git_stats_addition_n=%d ekleme ve
activity.git_stats_and_deletions=ve
activity.git_stats_deletion_1=%d silme
activity.git_stats_deletion_1=%d silme oldu
activity.git_stats_deletion_n=%d silme
search=Ara
@ -1331,20 +1414,45 @@ settings.event_desc=Tetikleyici A├ž─▒k:
settings.event_push_only=─░tme Olaylar─▒
settings.event_send_everything=T├╝m Olaylar
settings.event_choose=├ľzel OlaylarÔÇŽ
settings.event_header_repository=Depo Etkinlikleri
settings.event_create=Olu┼čtur
settings.event_create_desc=Dal veya etiket olu┼čturuldu─čunda.
settings.event_delete=Sil
settings.event_delete_desc=Dal veya etiket silindi.
settings.event_fork=Çatalla
settings.event_fork_desc=Depo ├žatalland─▒.
settings.event_release=S├╝r├╝m
settings.event_release_desc=S├╝r├╝m yay─▒nland─▒─č─▒nda, g├╝ncellendi─činde veya silindi─činde.
settings.event_push=Çek
settings.event_push_desc=Depo ittirildi─činde.
settings.event_repository=Depo
settings.event_repository_desc=Depo olu┼čturuldu veya silindi.
settings.event_header_issue=Konu Olaylar─▒
settings.event_issues=Konular
settings.event_issues_desc=Konu a├ž─▒ld─▒, kapat─▒ld─▒, yeniden a├ž─▒ld─▒ veya d├╝zenlendi.
settings.event_issue_assign=Konu Atand─▒
settings.event_issue_assign_desc=Konu atand─▒ veya atanmad─▒.
settings.event_issue_label=Konu Etiketlendi
settings.event_issue_label_desc=Konu etiketleri g├╝ncellendi veya temizlendi.
settings.event_issue_milestone=Konu Kilometre Ta┼č─▒ Yap─▒ld─▒
settings.event_issue_milestone_desc=Konu kilometre ta┼č─▒ yap─▒ld─▒ veya yap─▒lmad─▒.
settings.event_issue_comment=Konu Yorumu
settings.event_issue_comment_desc=Konu yorumu eklendi─činde, d├╝zenlendi─činde veya silindi─činde.
settings.event_header_pull_request=De─či┼čiklik ─░ste─či Olaylar─▒
settings.event_pull_request=İstek Çek
settings.event_pull_request_desc=De─či┼čiklik iste─či a├ž─▒ld─▒, kapat─▒ld─▒, yeniden a├ž─▒ld─▒ veya d├╝zenlendi.
settings.event_pull_request_assign=De─či┼čiklik ─░ste─či Atand─▒
settings.event_pull_request_assign_desc=De─či┼čiklik iste─či atanm─▒┼č veya atanmam─▒┼č.
settings.event_pull_request_label=De─či┼čiklik ─░ste─či Etiketlendi
settings.event_pull_request_label_desc=De─či┼čiklik iste─či etiketleri g├╝ncellendi veya temizlendi.
settings.event_pull_request_milestone=De─či┼čiklik ─░ste─či Kilometre Ta┼č─▒ Yap─▒ld─▒
settings.event_pull_request_milestone_desc=De─či┼čiklik iste─či kilometre ta┼č─▒ yap─▒ld─▒ veya yap─▒lmad─▒.
settings.event_pull_request_comment=De─či┼čiklik ─░ste─či Yorumu
settings.event_pull_request_comment_desc=De─či┼čiklik iste─či yorumu olu┼čturuldu, d├╝zenlendi veya silindi.
settings.event_pull_request_review=De─či┼čiklik ─░ste─či ─░ncelendi
settings.event_pull_request_review_desc=De─či┼čiklik iste─či onayland─▒, reddedildi veya yorumu incelendi.
settings.event_pull_request_sync=De─či┼čiklik ─░ste─či Senkronize Edildi
settings.event_pull_request_sync_desc=De─či┼čiklik iste─či senkronize edildi.
settings.branch_filter=Dal filtresi
settings.branch_filter_desc=Glob deseni olarak belirtilen itme, dal olu┼čturma ve dal silme olaylar─▒ i├žin dal beyaz listesi. Bo┼č veya <code>*</code> ise, t├╝m dallar i├žin olaylar bildirilir. S├Âzdizimi i├žin <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> belgelerine bak─▒n. ├ľrnekler: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.active=Etkin
@ -1362,6 +1470,7 @@ settings.slack_channel=Kanal
settings.add_discord_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Discord</a> entegre edin.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Dingtalk</a> entegre edin.
settings.add_telegram_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Telegram</a> entegre edin.
settings.add_matrix_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Matrix</a> entegre edin.
settings.add_msteams_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Microsoft Teams</a> entegre edin.
settings.add_feishu_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Feishu</a> entegre edin.
settings.deploy_keys=Da─č─▒t─▒m Anahtarlar─▒
@ -1378,7 +1487,7 @@ settings.add_key_success=Da─č─▒t─▒m anahtar─▒ '%s' eklenmi┼čtir.
settings.deploy_key_deletion=Da─č─▒t─▒m Anahtar─▒n─▒ Sil
settings.deploy_key_deletion_desc=Da─č─▒t─▒m anahtar─▒n─▒n silinmesi, bu depoya olan eri┼čimini iptal eder. Devam edilsin mi?
settings.deploy_key_deletion_success=Da─č─▒t─▒m anahtar─▒ silindi.
settings.branches=Bran┼člar
settings.branches=Dallar
settings.protected_branch=Bran┼č Korumas─▒
settings.protected_branch_can_push=─░tmeye izin verilsin mi?
settings.protected_branch_can_push_yes=─░tebilirsiniz
@ -1414,6 +1523,8 @@ settings.dismiss_stale_approvals=Eski onaylar─▒ reddet
settings.dismiss_stale_approvals_desc=De─či┼čiklik iste─činin i├žeri─čini de─či┼čtiren yeni i┼člemeler dala itildi─činde, eski onaylar reddedilir.
settings.require_signed_commits=─░mzal─▒ ─░┼čleme Gerekli
settings.require_signed_commits_desc=─░mzas─▒z veya do─črulanamaz ise bu dala itmeleri reddet
settings.protect_protected_file_patterns=Korumal─▒ dosya kal─▒plar─▒ (noktal─▒ virg├╝lle ayr─▒lm─▒┼č ' ;'):
settings.protect_protected_file_patterns_desc=Kullan─▒c─▒n─▒n bu bu dala dosya ekleme, d├╝zenleme veya silme haklar─▒ olsa bile do─črudan de─či┼čtirilmesine izin verilmeyen korumal─▒ dosyalar. Birden ├žok desen noktal─▒ virg├╝l kullan─▒larak ayr─▒labilir (' ;'). See <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> documentation for pattern syntax. Examples: <code>.drone.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.add_protected_branch=Korumay─▒ etkinle┼čtir
settings.delete_protected_branch=Korumay─▒ devre d─▒┼č─▒ b─▒rak
settings.update_protect_branch_success='%s' dal─▒ i├žin dal korumas─▒ g├╝ncellendi.
@ -1423,6 +1534,7 @@ settings.protected_branch_deletion_desc=Dal korumas─▒n─▒ devre d─▒┼č─▒ b─▒rakmak
settings.block_rejected_reviews=Reddedilen incelemelerde birle┼čtirmeyi engelle
settings.block_rejected_reviews_desc=Yeterli onay olsa bile resmi inceleyiciler taraf─▒ndan de─či┼čiklik istendi─činde birle┼čme m├╝mk├╝n olmayacakt─▒r.
settings.block_outdated_branch=De─či┼čiklik iste─či g├╝ncel de─čilse birle┼čtirmeyi engelle
settings.block_outdated_branch_desc=Ba┼č dal taban dal─▒n arkas─▒ndayken birle┼čtirme m├╝mk├╝n olmayacakt─▒r.
settings.default_branch_desc=De─či┼čiklik istekleri ve kod i┼člemeleri i├žin varsay─▒lan bir depo dal─▒ se├žin:
settings.choose_branch=Bir dal se├žÔÇŽ
settings.no_protected_branch=Korumal─▒ dal yok.
@ -1430,6 +1542,10 @@ settings.edit_protected_branch=D├╝zenle
settings.protected_branch_required_approvals_min=Gerekli onaylar negatif olamaz.
settings.bot_token=Bot Jetonu
settings.chat_id=Sohbet Kimli─či
settings.matrix.homeserver_url=Ev sunucusu URL'si
settings.matrix.room_id=Oda Kimli─či
settings.matrix.access_token=Eri┼čim Kodu
settings.matrix.message_type=Mesaj T├╝r├╝
settings.archive.button=Depoyu Ar┼čivle
settings.archive.header=Bu Depoyu Ar┼čivle
settings.archive.text=Depoyu ar┼čivlemek tamamen salt okunur hale getirecek. G├Âsterge panelinden gizlenir, i┼čleme yap─▒lamaz ve hi├žbir konu ya da de─či┼čiklik iste─či olu┼čturulamaz.
@ -1515,11 +1631,11 @@ release.draft=Taslak
release.prerelease=├ľn S├╝r├╝m
release.stable=Kararl─▒
release.edit=d├╝zenle
release.ahead=%s son s├╝r├╝mden beri <strong>%d</strong> i┼čleme
release.ahead=<strong>%d</strong> i┼člemeyi bu s├╝r├╝mden itibaren %s dal─▒na g├Ânderdi
release.source_code=Kaynak Kodu
release.new_subheader=S├╝r├╝mler proje versiyonlar─▒n─▒ y├Ânetmenizi sa─člar.
release.edit_subheader=S├╝r├╝mler proje versiyonlar─▒n─▒ y├Ânetmenizi sa─člar.
release.tag_name=Bi├žim imi ad─▒
release.tag_name=Etiket ad─▒
release.target=Hedef
release.tag_helper=Mevcut bir etiket se├žin veya yeni bir etiket olu┼čturun.
release.title=Ba┼čl─▒k
@ -1540,7 +1656,7 @@ release.downloads=─░ndirmeler
release.download_count=─░ndirilen: %s
branch.name=Dal Ad─▒
branch.search=B├Âl├╝mleri ara
branch.search=Dallar─▒ ara
branch.already_exists='%s' ad─▒nda bir dal zaten var.
branch.delete_head=Sil
branch.delete='%s' Dal─▒n─▒ Sil
@ -1552,7 +1668,7 @@ branch.delete_branch_has_new_commits='%s' dal─▒ silinemedi ├ž├╝nk├╝ birle┼čtirme
branch.create_branch=Bran┼č <strong>%s</strong> olu┼čtur
branch.create_from='%s'den
branch.create_success='%s' dal─▒ olu┼čturuldu.
branch.branch_already_exists=Bran┼č '%s' zaten bu depoda bulunuyor.
branch.branch_already_exists='%s' dal─▒ zaten bu depoda bulunuyor.
branch.branch_name_conflict='%s' dal ad─▒ zaten mevcut olan '%s' dal─▒yla ├žak─▒┼č─▒yor.
branch.tag_collision='%s' dal─▒, depoda ayn─▒ ada sahip bir etiket oldu─čundan olu┼čturulam─▒yor.
branch.deleted_by=%s taraf─▒ndan silindi
@ -1619,6 +1735,7 @@ settings.delete_org_title=Organizasyonu Sil
settings.delete_org_desc=Bu organizasyon kal─▒c─▒ olarak silinecektir. Devam edilsin mi?
settings.hooks_desc=Bu organizasyon alt─▒ndaki <strong>t├╝m depolar</strong> i├žin tetiklenecek webhook'lar ekle.
settings.labels_desc=Bu kurulu┼čun alt─▒ndaki <strong>t├╝m depolar</strong> ile ilgili konularda kullan─▒labilecek etiketler ekleyin.
members.membership_visibility=├ťyelik G├Âr├╝n├╝rl├╝─č├╝:
members.public=G├Âr├╝n├╝r
@ -1681,7 +1798,9 @@ users=Kullan─▒c─▒ Hesaplar─▒
organizations=Organizasyonlar
repositories=Depolar
hooks=Varsay─▒lan Web ─░stemcileri
systemhooks=Sistem Web ─░stemcileri
authentication=Yetkilendirme Kaynaklar─▒
emails=Kullan─▒c─▒ E-postalar─▒
config=Yap─▒land─▒rma
notices=Sistem Bildirimler
monitor=─░zleme
@ -1751,6 +1870,7 @@ dashboard.gc_times=GC Zamanlar─▒
users.user_manage_panel=Kullan─▒c─▒ Hesap Y├Ânetimi
users.new_account=Yeni Kullan─▒c─▒ Hesab─▒
users.name=Kullan─▒c─▒ Ad─▒
users.full_name=Tam ─░sim
users.activated=Aktifle┼čtirilmi┼č
users.admin=Y├Ânetici
users.restricted=K─▒s─▒tlanm─▒┼č
@ -1774,6 +1894,7 @@ users.prohibit_login=Oturum A├žmay─▒ Devre D─▒┼č─▒ B─▒rak
users.is_admin=Y├Âneticidir
users.is_restricted=K─▒s─▒tl─▒
users.allow_git_hook=Git ─░stemcileri Olu┼čturabilir
users.allow_git_hook_tooltip=Git ─░stemcileri Gitea ├žal─▒┼čt─▒ran i┼čletim sistemi kullan─▒c─▒s─▒ olarak y├╝r├╝t├╝l├╝r ve ayn─▒ d├╝zeyde ana bilgisayar eri┼čimine sahip olur
users.allow_import_local=Yerel Depolar─▒ Alabilir
users.allow_create_organization=Organizasyon Olu┼čturabilir
users.update_profile=Kullan─▒c─▒ Hesab─▒n─▒ G├╝ncelle
@ -1782,6 +1903,18 @@ users.still_own_repo=Bu kullan─▒c─▒ hala bir veya daha fazla depoya sahip. ├ľnce
users.still_has_org=Bu kullan─▒c─▒ bir organizasyonun ├╝yesidir. ├ľnce kullan─▒c─▒y─▒ t├╝m organizasyonlardan ├ž─▒kar─▒n.
users.deletion_success=Kullan─▒c─▒ hesab─▒ silindi.
emails.email_manage_panel=Kullan─▒c─▒ E-posta Y├Ânetimi
emails.primary=Birincil
emails.activated=Aktifle┼čtirildi
emails.filter_sort.email=E-Posta
emails.filter_sort.email_reverse=E-posta (ters)
emails.filter_sort.name=Kullan─▒c─▒ Ad─▒
emails.filter_sort.name_reverse=Kullan─▒c─▒ Ad─▒ (ters)
emails.updated=E-posta g├╝ncellendi
emails.not_updated=─░stenen e-posta adresi g├╝ncellenemedi: %v
emails.duplicate_active=Bu e-posta adresi farkl─▒ bir kullan─▒c─▒ i├žin zaten aktif.
emails.change_email_header=E-posta ├ľzelliklerini G├╝ncelle
emails.change_email_text=Bu e-posta adresini g├╝ncellemek istedi─činizden emin misiniz?
orgs.org_manage_panel=Organizasyon Y├Ânetimi
orgs.name=─░sim
@ -1803,6 +1936,9 @@ hooks.desc=Web ─░stemcileri, belirli Gitea olaylar─▒ tetiklendi─činde otomatik o
hooks.add_webhook=Varsay─▒lan Web ─░stemcisi Ekle
hooks.update_webhook=Varsay─▒lan Web ─░stemcisini G├╝ncelle
systemhooks.desc=Belirli Gitea olaylar─▒ tetiklendi─činde Web istemcileri otomatik olarak bir sunucuya HTTP POST istekleri yapar. Tan─▒mlanan web istemcileri sistemdeki t├╝m depolar ├╝zerinde ├žal─▒┼č─▒r, bu y├╝zden l├╝tfen bunun olabilecek t├╝m performans sonu├žlar─▒n─▒ g├Âz ├Ân├╝nde bulundurun. <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">web istemcileri k─▒lavuzunda</a> daha fazla bilgi edinin.
systemhooks.add_webhook=Sistem Web ─░stemcisi Ekle
systemhooks.update_webhook=Sistem Web ─░stemcisi G├╝ncelle
auths.auth_manage_panel=Kimlik Do─črulama Kaynak Y├Ânetimi
auths.new=Kimlik Do─črulama Kayna─č─▒ Ekle
@ -1834,6 +1970,8 @@ auths.use_paged_search=Sayfal─▒ Aramay─▒ Kullan
auths.search_page_size=Sayfa Boyutu
auths.filter=Kullan─▒c─▒ Filtresi
auths.admin_filter=Y├Ânetici Filtresi
auths.restricted_filter=K─▒s─▒tl─▒ S├╝zge├ž
auths.restricted_filter_helper=Hi├žbir kullan─▒c─▒y─▒ k─▒s─▒tl─▒ olarak ayarlamamak i├žin bo┼č b─▒rak─▒n. Y├Ânetici S├╝zgeci ile e┼čle┼čmeyen t├╝m kullan─▒c─▒lar─▒ k─▒s─▒tlanm─▒┼č olarak ayarlamak i├žin y─▒ld─▒z i┼čareti ('*') kullan─▒n.
auths.ms_ad_sa=MS AD Arama Nitelikleri
auths.smtp_auth=SMTP Yetkilendirme T├╝r├╝
auths.smtphost=SMTP Sunucusu
@ -1868,6 +2006,7 @@ auths.tips.oauth2.general=OAuth2 Kimlik Do─črulama
auths.tips.oauth2.general.tip=Yeni bir OAuth2 kimlik do─črulamas─▒ kaydederken, geri arama/y├Ânlendirme URL'si ┼č├Âyle olmal─▒d─▒r: <host>/kullan─▒c─▒/oauth2/<Authentication Name>/callback
auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 Sa─člay─▒c─▒s─▒
auths.tip.bitbucket=https://bitbucket.org/account/user/<kullan─▒c─▒ ad─▒n─▒z>/oauth-consumers/new ad─▒nda yeni bir OAuth t├╝keticisi kaydedin ve 'Hesap' - 'Oku' iznini ekleyin
auths.tip.nextcloud=A┼ča─č─▒daki "Ayarlar -> G├╝venlik -> OAuth 2.0 istemcisi" men├╝s├╝n├╝ kullanarak ├Ârne─činize yeni bir OAuth t├╝keticisi kaydedin
auths.tip.dropbox=https://www.dropbox.com/developers/apps adresinde yeni bir uygulama olu┼čtur
auths.tip.facebook=https://developers.facebook.com/apps adresinde yeni bir uygulama kaydedin ve "Facebook Giri┼č" ├╝r├╝n├╝n├╝ ekleyin
auths.tip.github=https://github.com/settings/applications/new adresinde yeni bir OAuth uygulamas─▒ kaydedin