[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 3 years ago
parent beb2058186
commit 5e5b063c6f

@ -76,6 +76,7 @@ pull_requests=Değişiklik İstekleri
issues=Konular
milestones=Kilometre Taşları
ok=Tamam
cancel=İptal
save=Kaydet
add=Ekle
@ -1103,6 +1104,8 @@ issues.re_request_review=İncelemeyi yeniden iste
issues.is_stale=Bu incelemeden bu yana bu istekte değişiklikler oldu
issues.remove_request_review=İnceleme isteğini kaldır
issues.remove_request_review_block=İnceleme isteği kaldırılamadı
issues.dismiss_review=İncelemeyi Reddet
issues.dismiss_review_warning=Bu incelemeyi reddetmek istediğinizden emin misiniz?
issues.sign_in_require_desc=Bu konuşmaya katılmak için <a href="%s">oturum aç</a>.
issues.edit=Düzenle
issues.cancel=İptal
@ -1215,11 +1218,13 @@ issues.review.self.approval=Kendi değişiklik isteğinizi onaylayamazsınız.
issues.review.self.rejection=Kendi değişiklik isteğinizde değişiklik isteyemezsiniz.
issues.review.approve=%s bu değişiklikleri onayladı
issues.review.comment=%s incelendi
issues.review.left_comment=bir yorum bırak
issues.review.dismissed=%s incelemesini %s reddetti
issues.review.dismissed_label=Reddedildi
issues.review.left_comment=bir yorum yaptı
issues.review.content.empty=İstenen değişiklik(ler)i belirten bir yorum bırakmanız gerekir.
issues.review.reject=%s değişiklik istedi
issues.review.wait=%s incelemesi için istendi
issues.review.add_review_request=%s %s tarafından istenen inceleme
issues.review.wait=için %s inceleme isteği
issues.review.add_review_request=%s tarafından %s inceleme istedi
issues.review.remove_review_request=%s %s için inceleme isteği kaldırıldı
issues.review.remove_review_request_self=%s incelemeyi reddetti
issues.review.pending=Beklemede
@ -2515,9 +2520,11 @@ compare_commits_general=İşlemeleri karşılaştır
mirror_sync_push=yansıdan işlemeleri <a href="%[1]s">%[4]s</a> deposundaki <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> dalına eşitledi
mirror_sync_create=<a href="%s/src/%s">%[2]s</a> referansını <a href="%[1]s">%[3]s</a> için yansıdan senkronize etti
mirror_sync_delete=<a href="%[1]s">%[3]s</a> adresindeki <code>%[2]s</code> referansını eşitledi ve sildi
approve_pull_request=`<a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> onaylandı`
approve_pull_request=`<a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> isteğini onayladı`
reject_pull_request=`<a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> için değişiklik önerdi `
publish_release=` <a href="%[1]s">%[3]s</a> deposunda <a href="%s/releases/tag/%s"> "%[4]s" </a> sürümü yayınlandı`
review_dismissed=`<a href="%[1]s/pulls/%[2]s">%[3]s#%[2]s</a> için <b>%[4]s</b> tarafından incelemeyi reddetti`
review_dismissed_reason=Sebep:
create_branch=<a href="%[1]s">%[4]s</a> içinde <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> dalını oluşturdu
[tool]

Loading…
Cancel
Save