[skip ci] Updated translations via Crowdin

lunny/display_deleted_branch2
GiteaBot 4 years ago
parent 76185edd76
commit 61a3eae923

@ -701,6 +701,7 @@ editor.no_changes_to_show=Gösterilecek değişiklik yok.
editor.fail_to_update_file=Şu hata ile '%s' dosyasını güncelleme/oluşturma başarısız oldu: %v
editor.add_subdir=Bir dizin ekle…
editor.unable_to_upload_files=Şu hata ile dosyalar '%s' 'a yüklenemedi: %v
editor.upload_file_is_locked='%s' dosyası %s tarafından kilitlendi.
editor.upload_files_to_dir=Dosyaları '%s' 'a yükle
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Korunan '%s' dalına işleme yapılamıyor.

Loading…
Cancel
Save