[skip ci] Updated translations via Crowdin

release/v1.3
GiteaBot 6 years ago
parent 84498301ca
commit 72fc829b05

@ -84,6 +84,11 @@ disable_gravatar_popup=Изключва Gravatar и външни източни
federated_avatar_lookup=Използване на външни аватари
federated_avatar_lookup_popup=Позволява използване на външни аватари от услуги съвместими с libravatar.
disable_registration=Изключи саморегистрацията
disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация, само администратор може да създава профили.
enable_captcha=Включи Captcha
enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
require_sign_in_view=Включи задължително вписване за преглед на страници
require_sign_in_view_popup=Само вписани потребители могат да виждат страниците, анонимните посетители виждат само страниците за регистрация и вход.
admin_title=Настройки на профил на администратора
admin_name=Потребителско име
admin_password=Парола
@ -166,6 +171,7 @@ include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
unknown_error=Неизвестна грешка:
auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
@ -251,6 +257,7 @@ access_token_deletion=Изтрий индивидуален API ключ за д
delete_account=Изтриване на собствения профил
delete_prompt=Тази операция ще изтрие Вашия профил завинаги и тя <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
confirm_delete_account=Потвърди изтриването
delete_account_title=Изтриване на профил
@ -258,7 +265,9 @@ delete_account_title=Изтриване на профил
owner=Притежател
repo_name=Име на хранилището
visibility=Видимост
visiblity_helper=Това хранилище е <span class="ui red text">Частно</span>
visiblity_fork_helper=(Промяна на тази стойност ще се отрази на всички разклонения)
clone_helper=Нуждаете се от помощ при клониране? Посетете <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Помощ</a>!
fork_repo=Разклони хранилището
fork_from=Разклонение от
repo_desc=Описание
@ -280,14 +289,69 @@ forks=Разклонения
need_auth=Изисква потребител и парола
migrate_type=Тип мигриране
migrate_type_helper=Това хранилище ще бъде <span class="text blue">огледало</span>
migrate_repo=Мигрирай хранилище
migrate.clone_address=Адрес за клониране
migrate.clone_address_desc=Това може да е HTTP/HTTPS/GIT адрес или локален път на сървъра.
migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
migrate.invalid_local_path=Невалиден път - не съществува или не е директория.
migrate.failed=Грешка при миграция: %v
mirror_from=огледало от
forked_from=разклонено от
copy_link=Копирай
copy_link_success=Копирано!
copy_link_error=Натиснете ⌘-C или Ctrl-C за да копирате
copied=Успешно копиране
unwatch=Не наблюдавам
watch=Наблюдаван
unstar=Не харесвам
star=Харесван
fork=Разклонения
no_desc=Няма описание
quick_guide=Бърз справочник
clone_this_repo=Клонирай хранилището
code=Код
branch=Клон
tree=ИН на ревизия
filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
branches=Клонове
tags=Маркери
issues=Задачи
pulls=Заявки за сливане
labels=Етикети
milestones=Етапи
commits=Ревизии
releases=Версии
file_raw=Директен файл
file_history=История
file_view_raw=Виж директен файл
file_permalink=Постоянна връзка
file_too_large=Този файл е твърде голям за да се визуализира
editor.new_file=Нов файл
editor.upload_file=Качи файл
editor.edit_file=Редактирай файл
editor.preview_changes=Преглед на промени
editor.edit_this_file=Редактирай този файл
editor.must_be_on_a_branch=Трябва да сте избрали клон за да предложите промени в този файл
editor.fork_before_edit=Първо трябва да разклоните хранилището преди да редактирате файл
editor.delete_this_file=Изтрий този файл
editor.must_have_write_access=Трябва да имате права за писане за да предложите промени в този файл
editor.file_delete_success=Файл '%s' е изтрит успешно!
editor.name_your_file=Име на файл...
editor.filename_help=За да добавите директория, въведете името ѝ и натиснете /. За да я премахнете, позиционирайте се в началото на полето и натиснете BackSpace.
editor.or=или
editor.cancel_lower=отказ
editor.commit_changes=Промени в ревизия
editor.add_tmpl=Добави '%s/<filename>'
editor.add=Добави '%s'
editor.update=Модифицирай '%s'
editor.delete=Изтрий '%s'
editor.commit_message_desc=Добавяне на опционално разширено описание...
editor.commit_directly_to_this_branch=Запази ревизия директно в клон <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Създай <strong>нов клон</strong> от тази ревизия и изпрати заявки за сливане.
editor.new_branch_name_desc=Име на нов клон...
editor.cancel=Отказ
@ -352,12 +416,14 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=отворен %[1]s от %[2]s
issues.previous=Предишна
issues.next=Следваща
issues.open_title=Отворени
issues.closed_title=Затворени
issues.num_comments=%d коментара
issues.commented_at=`коментира <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Желаете ли да изтриете този коментар?
issues.no_content=Все още няма съдържание.
issues.close_issue=Затвори
@ -365,9 +431,13 @@ issues.close_comment_issue=Kоментирай и затвори
issues.reopen_issue=Отвори повторно
issues.reopen_comment_issue=Kоментирай и oтвори отново
issues.create_comment=Коментирай
issues.closed_at=`затвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`повторно отвори <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.collaborator=Сътрудник
issues.owner=Притежател
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Впишете се</a> за да се присъедините към разговора.
issues.edit=Редакция
issues.cancel=Отказ
issues.save=Запис
@ -391,6 +461,7 @@ pulls.compare_compare=сравни
pulls.filter_branch=Филтър по клон
pulls.no_results=Няма резултати.
pulls.nothing_to_compare=Няма нищо за сравняване, защото родителският клон и върхът са еднакви.
pulls.has_pull_request=`Вече има заявка за сливане между тези две цели: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Създай заявка за сливане
pulls.title_desc=заяви обединяване на %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
@ -399,7 +470,25 @@ pulls.tab_commits=Ревизии
pulls.tab_files=Променени файлове
pulls.merged=Обединени
pulls.data_broken=Данните от тази заявка за сливане са невалидни поради изтрита информация за някое разклонение.
pulls.is_checking=Проверката за конфликт все още е в ход. Моля обновете страницата след малко.
pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Моля, използвайте инструменти на командния ред за да разрешите конфликтите.
pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
milestones.new=Нов етап
milestones.open_tab=%d отворени
milestones.close_tab=%d затворени
milestones.closed=Затворен %s
milestones.no_due_date=Няма краен срок
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.new_subheader=Създайте етапи за да организирате задачите.
milestones.create=Създай етап
milestones.title=Заглавие
milestones.desc=Описание
milestones.due_date=Краен срок (опционален)
milestones.clear=Изчисти
milestones.invalid_due_date_format=Невалиден формат на крайния срок, трябва да е 'гггг-мм-дд'.
milestones.create_success=Етап '%s' е създаден успешно!
milestones.edit=Редактирай етап
milestones.cancel=Отказ
@ -489,6 +578,11 @@ settings.webhook.response=Отговор
settings.webhook.headers=Заглавки
settings.webhook.payload=Съдържание
settings.webhook.body=Тяло
settings.githooks_desc=Git куките се изпълняват от Git. Вие може да промените файловете с поддържаните куки в списъка по-долу, за да изпълните външни операции.
settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
settings.githook_name=Име на куката
settings.githook_content=Съдържание на куката
settings.update_githook=Запази куката
settings.payload_url=URL адрес на изпращане
settings.content_type=Тип на съдържанието
settings.secret=Тайна
@ -512,6 +606,7 @@ settings.update_hook_success=Уеб-куката е запазена успеш
settings.delete_webhook=Изтрий уеб-куката
settings.recent_deliveries=Последни изпращания
settings.hook_type=Тип на куката
settings.add_slack_hook_desc=Добавяне на интеграция със <a href="%s">Slack</a> във Вашето хранилище.
settings.slack_token=API ключ
settings.slack_domain=Домейн
settings.slack_channel=Канал
@ -591,6 +686,7 @@ settings.location=Локация
settings.update_settings=Запази настройките
settings.delete=Изтрий организацията
settings.delete_account=Изтриване на тази организация
settings.delete_prompt=Организацията ще бъде изтрита и операцията <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие!
settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
settings.delete_org_title=Изтрий организацията
@ -628,29 +724,260 @@ teams.repositories=Хранилища на екипа
teams.search_repo_placeholder=Име на хранилище...
teams.add_team_repository=Добави хранилище на екипа
teams.remove_repo=Премахни
teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
[admin]
dashboard=Табло
users=Потребители
organizations=Организации
repositories=Хранилища
authentication=Удостоверявания
config=Конфигурация
notices=Системни известия
monitor=Наблюдение
first_page=Първа
last_page=Последна
total=Общо: %d
dashboard.statistic=Статистика
dashboard.operations=Операции
dashboard.system_status=Наблюдение на системния статус
dashboard.statistic_info=Gitea базата данни има <b>%d</b> потребители, <b>%d</b> организации, <b>%d</b> публични ключове, <b>%d</b> хранилища, <b>%d</b> наблюдавания, <b>%d</b> харесвания, <b>%d</b> действия, <b>%d</b> достъпи, <b>%d</b> задачи, <b>%d</b> коментари, <b>%d</b> социални регистрации, <b>%d</b> последователи, <b>%d</b> огледала, <b>%d</b> версии, <b>%d</b> начини на удостоверяване, <b>%d</b> уеб-куки, <b>%d</b> етапи, <b>%d</b> етикети, <b>%d</b> задачи на куки, <b>%d</b> екипи, <b>%d</b> задачи при актуализация, <b>%d</b> прикачени файлове.
dashboard.operation_name=Име на операцията
dashboard.operation_switch=Превключи
dashboard.operation_run=Изпълни
dashboard.delete_inactivate_accounts=Изтрий всички неактивни профили
dashboard.delete_repo_archives=Изтрий всички архиви на хранилища
dashboard.server_uptime=Операционно време
dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
dashboard.memory_obtained=Получена памет
dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
dashboard.memory_allocate_times=Брой заделяния на памет
dashboard.memory_free_times=Брой освобождавания на памет
dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
dashboard.gc_times=Брой GC
users.new_account=Създай нов профил
users.name=Име
users.activated=Активиран
users.admin=Администратор
users.repos=Хранилища
users.created=Създаване
users.send_register_notify=Прати уведомление на потребителя при регистрация
users.edit=Редакция
users.auth_source=Начин на удостоверяване
users.local=Локално
users.auth_login_name=Потребителско име за вход
users.password_helper=Оставете празна ако не се променя.
users.edit_account=Редактирай профил
users.max_repo_creation=Макс. брой хранилища
users.max_repo_creation_desc=(Задайте -1 за да се използва глобалния лимит)
users.is_admin=Този профил има административни права
users.allow_import_local=Този профил има права за импорт на локални хранилища
users.update_profile=Запази профила
users.delete_account=Изтрий този профил
orgs.name=Име
orgs.teams=Екипи
orgs.members=Участници
repos.owner=Притежател
repos.name=Име
repos.private=Частно
repos.watches=Наблюдавания
repos.stars=Харесвания
repos.issues=Задачи
auths.new=Добави нов начин на удостоверяване
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Активно
auths.updated=Последна модификация
auths.auth_type=Тип на удостоверяване
auths.auth_name=Име на удостоверяване
auths.security_protocol=Протокол за защита
auths.domain=Домейн
auths.host=Сървър
auths.port=Порт
auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
auths.bind_password=Парола за свръзка
auths.user_base=Базов OU за търсене
auths.user_dn=Име (DN) на потребител
auths.attribute_username=Атрибут за име
auths.attribute_username_placeholder=Оставете празно за да използва потребителското име от форма за вписване.
auths.attribute_name=Атрибут за име
auths.attribute_surname=Атрибут за фамилия
auths.attribute_mail=Атрибут за ел. поща
auths.attributes_in_bind=Извличане на атрибути от контекста на име (DN) за свръзка
auths.filter=Филтър за потребител
auths.admin_filter=Филтър за администратор
auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
auths.smtphost=SMTP сървър
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Разрешени домейни
auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
auths.tips=Съвети
auths.activated=Това удостоверяване е активно
auths.deletion_success=Удостоверяването е изтрито успешно!
config.server_config=Сървърни настройки
config.app_name=Име на приложението
config.app_ver=Версия на приложението
config.app_url=URL адрес на приложението
config.domain=Домейн
config.offline_mode=Офлайн режим
config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
config.run_user=Потребителски контекст
config.run_mode=Режим на изпълнение
config.repo_root_path=Основен път към хранилища
config.static_file_root_path=Път към статични файлове
config.log_file_root_path=Път към журнал
config.script_type=Тип на скрипта
config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
config.ssh_config=SSH конфигурация
config.ssh_enabled=Активен
config.ssh_domain=Домейн
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт за слушане
config.ssh_root_path=Основен път
config.ssh_key_test_path=Път до ключове
config.ssh_keygen_path=Път до генератор ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Проверка за минимален размер на ключове
config.ssh_minimum_key_sizes=Минимален размер на ключове
config.db_config=Настройки на базата данни
config.db_type=Тип
config.db_host=Сървър
config.db_name=Име
config.db_user=Потребител
config.db_ssl_mode=SSL режим
config.db_ssl_mode_helper=(само за postgres)
config.db_path=Път
config.db_path_helper=(за "sqlite3" и "tidb")
config.service_config=Настройка на услугата
config.register_email_confirm=Изисквай потвърждение на адреси на ел. поща
config.disable_register=Изключи нови регистрации
config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
config.require_sign_in_view=Изисквай вписване за преглед
config.mail_notify=Уведомяване по ел. поща
config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
config.enable_captcha=Включи Captcha
config.active_code_lives=Кодове за активиране
config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
config.queue_length=Дължина на опашка
config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
config.mailer_config=Конфигурация на мейлър
config.mailer_enabled=Активен
config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
config.mailer_name=Име
config.mailer_host=Сървър
config.mailer_user=Потребител
config.send_test_mail=Изпрати тестово писмо
config.test_mail_sent=Тестово писмо беше изпратено до '%s'.
config.oauth_config=OAuth конфигурация
config.oauth_enabled=Активна
config.cache_config=Конфигурация на кеша
config.cache_adapter=Кеш адаптер
config.cache_interval=Кеш интервал
config.cache_conn=Кеш на връзката
config.session_config=Конфигурация на сесии
config.session_provider=Доставчик на сесии
config.provider_config=Конфигурация на доставчик
config.cookie_name=Име на бисквитката
config.enable_set_cookie=Включи използване на бисквитки
config.gc_interval_time=GC през интервал
config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
config.https_only=HTTPS само
config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
config.picture_config=Конфигурация на изображения
config.picture_service=Услуги за снимки
config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
config.enable_federated_avatar=Включи външни аватари
config.git_config=Конфигурация на git
config.git_disable_diff_highlight=Забрани оцветяване на синтаксис при преглед на разлики
config.git_max_diff_lines=Максимален брой различни редове (за файл)
config.git_max_diff_line_characters=Максимален брой различни символи (на ред)
config.git_max_diff_files=Максимален брой променени файлове (при показване)
config.git_gc_args=Аргументи на GC
config.git_migrate_timeout=Време за отказ при миграция
config.git_mirror_timeout=Време за отказ при синхр. на огледало
config.git_clone_timeout=Време за отказ при клониране
config.git_pull_timeout=Време за отказ при сливане
config.git_gc_timeout=Време за отказ при GC
config.log_config=Конфигурация на журнал
config.log_mode=Режим на журнал
monitor.cron=Cron задачи
monitor.name=Име
monitor.schedule=График
monitor.next=Следващ път
monitor.previous=Предишен път
monitor.execute_times=Брой изпълнения
monitor.process=Изпълнявани процеси
monitor.desc=Описание
monitor.start=Начален час
monitor.execute_time=Време за изпълнение
notices.system_notice_list=Системни известия
notices.actions=Действия
notices.select_all=Избери всички
notices.deselect_all=Без избрани
notices.inverse_selection=Обърни избора
notices.delete_selected=Изтрий избраните
notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
notices.type=Тип
notices.type_1=Хранилище
notices.desc=Описание
notices.op=Oп.
[action]
create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=предаде към <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
close_issue=`затвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`повторно отвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`затвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`повторно отвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
push_tag=предаде маркер <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> към <a href="%[1]s">[3]s</a>
[tool]
ago=преди %s

@ -85,6 +85,11 @@ disable_gravatar_popup=Vypnout službu Gravatar a ostatní zdroje. Všechny ikon
federated_avatar_lookup=Povolit vyhledání avatarů z veřejných zdrojů
federated_avatar_lookup_popup=Povolte vyhledání avatarů z veřejných zdrojů pro využití služeb založených na libravatar.
disable_registration=Vypnout možnost se zaregistrovat
disable_registration_popup=Vypnout možnost registrace, pouze správce může vytvořit účty.
enable_captcha=Povolit službu CAPTCHA
enable_captcha_popup=Vyžadovat správně zadaný text CAPTCHA při registraci.
require_sign_in_view=Zapnout nutnost přihlášení pro zobrazení stránek
require_sign_in_view_popup=Stránky budou zobrazeny pouze přihlášeným uživatelům, ostatní návštěvníci uvidí pouze přihlašovací a registrační formulář.
admin_title=Nastavení účtu správce
admin_name=Uživatelské jméno
admin_password=Heslo
@ -166,6 +171,7 @@ include_error=` musí obsahovat řetězec '%s'.`
unknown_error=Neznámá chyba:
auth_failed=Ověření selhalo: %v
target_branch_not_exist=Cílová větev neexistuje.
@ -251,6 +257,7 @@ access_token_deletion=Smazání osobní přístupové poukázky
delete_account=Smazat váš účet
delete_prompt=Tato operace permanentně smaže váš účet a tato změna <strong>nemůže</strong> být vrácena!
confirm_delete_account=Potvrdit smazání
delete_account_title=Smazání účtu
@ -258,7 +265,9 @@ delete_account_title=Smazání účtu
owner=Vlastník
repo_name=Název repositáře
visibility=Viditelnost
visiblity_helper=Tento repositář je <span class="ui red text">soukromý</span>
visiblity_fork_helper=(Změna této hodnoty ovlivní všechny repositáře rozštěpení)
clone_helper=Potřebujete pomoci s klonováním? Navštivte <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">nápovědu</a>!
fork_repo=Repositář rozštěpení
fork_from=Rozštěpit z
repo_desc=Popis
@ -281,14 +290,69 @@ forks=Rozštěpení
need_auth=Ověření je vyžadováno
migrate_type=Typ migrace
migrate_type_helper=Tento repositář bude <span class="text blue">zrcadlem</span>
migrate_repo=Přenést repositář
migrate.clone_address=Naklonovat adresu
migrate.clone_address_desc=Tím může být HTTP/HTTPS/GIT URL nebo cesta k lokálnímu serveru.
migrate.permission_denied=Není dovoleno importovat místní repositáře.
migrate.invalid_local_path=Neplatná místní cesta, buď neexistuje nebo není adresářem.
migrate.failed=Přenesení selhalo: %v
mirror_from=zrcadlo
forked_from=rozštěpen z
copy_link=Kopie
copy_link_success=Zkopírováno!
copy_link_error=Pro zkopírování stiskněte ⌘-C nebo Ctrl-C
copied=V pořádku zkopírováno
unwatch=Přestat sledovat
watch=Sledovat
unstar=Odoblíbit
star=Oblíbit
fork=Rozštěpit
no_desc=Bez popisu
quick_guide=Krátká příručka
clone_this_repo=Naklonovat tento repositář
code=Zdrojový kód
branch=Větev
tree=Strom
filter_branch_and_tag=Filtr pro větev nebo značku
branches=Větve
tags=Značky
issues=Úkoly
pulls=Požadavky na natažení
labels=Štítky
milestones=Mezníky
commits=Revize
releases=Vydání
file_raw=Surový
file_history=Historie
file_view_raw=Zobrazit v surovém stavu
file_permalink=Trvalý odkaz
file_too_large=Tento soubor je příliš velký pro zobrazení
editor.new_file=Nový soubor
editor.upload_file=Nahrát soubor
editor.edit_file=Upravit soubor
editor.preview_changes=Náhled změn
editor.edit_this_file=Upravit tento soubor
editor.must_be_on_a_branch=Musíte mít zvolenu větev pro úpravu či návrh změn tohoto souboru
editor.fork_before_edit=Musíte provést rozvětvení repositáře před úpravou souboru
editor.delete_this_file=Odstranit tento soubor
editor.must_have_write_access=Musíte mít přístup pro zápis pro dělání či navrhování změn tohoto souboru
editor.file_delete_success=Soubor '%s' byl úspěšně odstraněn!
editor.name_your_file=Pojmenujte váš soubor...
editor.filename_help=Pro vložení adresáře prostě napište jméno a přidejte /. K odstranění adresáře běžte na začátek pole a stiskněte backspace.
editor.or=nebo
editor.cancel_lower=zrušit
editor.commit_changes=Uložit změny revize
editor.add_tmpl=Přidat '%s/<nazev_souboru>'
editor.add=Přidat '%s'
editor.update=Aktualizovat "%s
editor.delete=Smazat '%s'
editor.commit_message_desc=Přidat dobrovolný rozšířený popis...
editor.commit_directly_to_this_branch=Uložte změny revize přímo do větve <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Vytvořit <strong>novou větev</strong> pro tuto revizi a spustit požadavek na stažení.
editor.new_branch_name_desc=Nový název větve...
editor.cancel=Zrušit
@ -353,12 +417,14 @@ issues.filter_sort.recentupdate=Nedávno aktualizované
issues.filter_sort.leastupdate=Nejdřívější změny
issues.filter_sort.mostcomment=Nejvíce komentované
issues.filter_sort.leastcomment=Nejméně komentované
issues.opened_by=otevřeno %[1]s uživatelem <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=otevřeno %[1]s uživatelem %[2]s
issues.previous=Předchozí
issues.next=Další
issues.open_title=otevřený
issues.closed_title=zavřený
issues.num_comments=%d komentářů
issues.commented_at=`okomentoval <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Jste si jist, že chcete smazat tento komentář?
issues.no_content=Není zde žádný obsah.
issues.close_issue=Zavřít
@ -366,9 +432,13 @@ issues.close_comment_issue=Okomentovat a zavřít
issues.reopen_issue=Znovuotevřít
issues.reopen_comment_issue=Okomentovat a znovuotevřít
issues.create_comment=Okomentovat
issues.closed_at=`zavřel <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`znovuotevřel <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`odkázal na tento úkol z revize <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Autor
issues.collaborator=Spolupracovník
issues.owner=Vlastník
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Přihlašte se</a> pro zapojení do konverzace.
issues.edit=Upravit
issues.cancel=Zrušit
issues.save=Uložit
@ -392,6 +462,7 @@ pulls.compare_compare=porovnat
pulls.filter_branch=Filtrovat větev
pulls.no_results=Nebyly nalezeny žádné výsledky.
pulls.nothing_to_compare=Není co porovnávat, protože základní a hlavní větve jsou shodné.
pulls.has_pull_request=`Požadavek na natažení mezi těmito větvemi již existuje: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Vytvořit požadavek na natažení
pulls.title_desc=chce sloučit %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do větve <code>%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=sloučil %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do větve <code>%[3]s</code> před %[4]s
@ -400,7 +471,25 @@ pulls.tab_commits=Revize
pulls.tab_files=Změněné soubory
pulls.merged=Sloučený
pulls.data_broken=Data této žádosti na natažení byla narušena z důvodu smazání informací o rozštěpení.
pulls.is_checking=Kontrola konfliktů stále pokračuje, prosíme obnovte za několik okamžiků stránku.
pulls.can_auto_merge_desc=Tento požadavek na natažení může být automaticky sloučen.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Prosíme proveďte sloučení ručně, aby byly vyřešeny konflitky.
pulls.merge_pull_request=Sloučit požadavek na stažení
milestones.new=Nový milník
milestones.open_tab=%d otevřených
milestones.close_tab=%d zavřených
milestones.closed=Zavřen dne %s
milestones.no_due_date=Bez lhůty dokončení
milestones.open=Otevřít
milestones.close=Zavřít
milestones.new_subheader=Vytvořte milníky k organizaci vašich úkolů.
milestones.create=Vytvořit milník
milestones.title=Název
milestones.desc=Popis
milestones.due_date=Termín (volitelný)
milestones.clear=Zrušit
milestones.invalid_due_date_format=Formát data termínu je neplatný, musí být 'yyyy-mm-dd'.
milestones.create_success=Milník '%s' byl úspěšně vytvořen!
milestones.edit=Upravit milník
milestones.cancel=Zrušit
@ -489,6 +578,11 @@ settings.webhook.response=Odpověď
settings.webhook.headers=Hlavičky
settings.webhook.payload=Datová část
settings.webhook.body=Tělo zprávy
settings.githooks_desc=Jelikož háčky Gitu jsou spravovány Gitem samotným, můžete v seznamu níže upravit soubory podporovaných háčku k provádění uživatelských operací.
settings.githook_edit_desc=Je-li háček neaktivní, bude zobrazen vzorový obsah. Nebude-li zadán žádný obsah, háček bude vypnut.
settings.githook_name=Název háčku
settings.githook_content=Obsah háčku
settings.update_githook=Upravit háček
settings.payload_url=URL obsahu
settings.content_type=Typ obsahu
settings.secret=Tajný klíč
@ -512,6 +606,7 @@ settings.update_hook_success=Webový háček byl upraven.
settings.delete_webhook=Smazat webový háček
settings.recent_deliveries=Nedávné dodávky
settings.hook_type=Typ háčku
settings.add_slack_hook_desc=Přidat integraci <a href="%s">Slacku</a> do vašeho repositáře.
settings.slack_token=Poukázka
settings.slack_domain=Doména
settings.slack_channel=Kanál
@ -592,6 +687,7 @@ settings.location=Umístění
settings.update_settings=Upravit nastavení
settings.delete=Smazat organizaci
settings.delete_account=Smazat tuto organizaci
settings.delete_prompt=Organizace bude trvale smazána a tato změna <strong>nemůže</strong> být vrácena!
settings.confirm_delete_account=Potvrdit smazání
settings.delete_org_title=Smazání organizace
@ -629,29 +725,256 @@ teams.repositories=Repositáře týmu
teams.search_repo_placeholder=Hledat repositář...
teams.add_team_repository=Přidat repositář týmu
teams.remove_repo=Smazat
teams.add_nonexistent_repo=Repositář, který se snažíte přidat, neexistuje. Prosím, nejdříve jej vytvořte.
[admin]
dashboard=Přehled
users=Uživatelé
organizations=Organizace
repositories=Repositáře
authentication=Způsoby ověření
config=Nastavení
notices=Systémová oznámení
monitor=Sledování
first_page=První
last_page=Poslední
total=Celkem: %d
dashboard.statistic=Statistika
dashboard.operations=Operace
dashboard.system_status=Stav sledování systému
dashboard.statistic_info=Databáze Gitea obsahuje <b>%d</b> uživatelů, <b>%d</b> organizací, <b>%d</b> veřejných klíčů, <b>%d</b> repositářů, <b>%d</b> hlídání, <b>%d</b> oblíbení, <b>%d</b> akcí, <b>%d</b> přístupů, <b>%d</b> úkolů, <b>%d</b> komentářů, <b>%d</b> sociálních účtů, <b>%d</b> sledování, <b>%d</b> zrcadel, <b>%d</b> vydání, <b>%d</b> zdrojů přihlášení, <b>%d</b> webových háčků, <b>%d</b> milníků, <b>%d</b> štítků, <b>%d</b> háčků, <b>%d</b> týmů, <b>%d</b> úkolu změn, <b>%d</b> příloh.
dashboard.operation_name=Název operace
dashboard.operation_switch=Přepnout
dashboard.operation_run=Spustit
dashboard.delete_inactivate_accounts=Smazat všechny neaktivní účty
dashboard.delete_repo_archives=Smazat všechny archívy repositářů
dashboard.server_uptime=Doba provozu serveru
dashboard.current_goroutine=Aktuální Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Aktuální využití paměti
dashboard.total_memory_allocated=Přidělené paměti celkem
dashboard.memory_obtained=Celkem získané paměti
dashboard.pointer_lookup_times=Časy vyhledávání ukazatelů
dashboard.memory_allocate_times=Časy přidělení paměti
dashboard.memory_free_times=Časy uvolnění paměti
dashboard.current_heap_usage=Aktuální využití paměti zásobníku
dashboard.heap_memory_obtained=Získaná paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_idle=Nečinná paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_in_use=Používána paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_released=Uvolněná paměť zásobníku
dashboard.heap_objects=Objekty zásobníku
dashboard.bootstrap_stack_usage=Využití zásobníku prvotního zavedení
dashboard.stack_memory_obtained=Celkem získané paměti zásobníku
dashboard.mspan_structures_usage=Užití struktur MSpan
dashboard.mspan_structures_obtained=Získané struktury MSpan
dashboard.mcache_structures_usage=Užití struktur MCache
dashboard.mcache_structures_obtained=Získané struktury MCache
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Získaná analytická tabulka
dashboard.gc_metadata_obtained=Získané metadata GC
dashboard.other_system_allocation_obtained=Získaná alokace ostatních systémových prostředků
dashboard.next_gc_recycle=Příští recyklace GC
dashboard.last_gc_time=Doba od poslední recyklace GC
dashboard.total_gc_time=Celková pauza GC
dashboard.total_gc_pause=Celková pauza GC
dashboard.last_gc_pause=Poslední pauza GC
dashboard.gc_times=Časy GC
users.new_account=Vytvořit nový účet
users.name=Jméno
users.activated=Aktivován
users.admin=Správce
users.repos=Repositáře
users.created=Vytvořen
users.send_register_notify=Poslat upozornění na registraci uživateli
users.edit=Upravit
users.auth_source=Zdroj způsobu ověření
users.local=Místní
users.auth_login_name=Přihlašovací jméno způsobu ověření
users.password_helper=Nechte prázdné, pokud se nemá změnit.
users.edit_account=Upravit účet
users.max_repo_creation=Limit počtu vytvořených repositářů
users.max_repo_creation_desc=(Nastavte na -1 pro použití výchozího systémového limitu)
users.is_admin=Tento účet je správce
users.allow_import_local=Tento účet má právo importovat místní repositáře
users.update_profile=Upravil profil účtu
users.delete_account=Smazat tento účet
orgs.name=Název
orgs.teams=Týmy
orgs.members=Členové
repos.owner=Vlastník
repos.name=Název
repos.private=Soukromý
repos.watches=Sledovače
repos.stars=Oblíbení
repos.issues=Úkoly
auths.new=Přidat nový zdroj
auths.name=Název
auths.type=Typ
auths.enabled=Povolený
auths.updated=Upravený
auths.auth_type=Typ ověření
auths.auth_name=Název ověření
auths.security_protocol=Protokol zabezpečení
auths.domain=Doména
auths.host=Server
auths.bind_dn=Připojení DN
auths.bind_password=Heslo připojení
auths.user_base=Výchozí bod hledání uživatelů
auths.user_dn=DN uživatele
auths.attribute_username=Atribut uživatelského jména
auths.attribute_username_placeholder=Zanechat prázdné pro použití hodnoty pole uživatelského jména z přihlašovacího formuláře.
auths.attribute_name=Křestní jméno
auths.attribute_surname=Příjmení
auths.attribute_mail=E-mailová adresa
auths.attributes_in_bind=Vyzvednout atributy v kontextu Bind DN
auths.filter=Uživatelský filtr
auths.admin_filter=Správcovský filtr
auths.smtp_auth=Typ ověření SMTP
auths.smtphost=Server SMTP
auths.smtpport=Port SMTP
auths.allowed_domains=Povolené domény
auths.enable_tls=Povolit šifrování TLS
auths.skip_tls_verify=Přeskočit ověření TLS
auths.pam_service_name=Název služby PAM
auths.enable_auto_register=Povolit zaregistrování se
auths.tips=Tipy
auths.activated=Tento způsob ověřování je aktivní
auths.deletion_success=Způsob ověřování byl úspěšně smazán!
config.server_config=Nastavení serveru
config.app_name=Název aplikace
config.app_ver=Verze aplikace
config.app_url=URL aplikace
config.domain=Doména
config.offline_mode=Režim off-line
config.disable_router_log=Vypnout log směrovače
config.run_user=Účet pro spouštění
config.run_mode=Režim spouštění
config.repo_root_path=Kořenový adresář repositářů
config.static_file_root_path=Kořenový adresář statického souboru
config.log_file_root_path=Kořenový adresář souboru logu
config.script_type=Typ skriptu
config.reverse_auth_user=Uživatel obráceného ověření
config.ssh_config=Nastavení SSH
config.ssh_enabled=Zapnutý
config.ssh_domain=Doména
config.ssh_listen_port=Port pro naslouchání
config.ssh_root_path=Kořenová cesta
config.ssh_key_test_path=Cesta testu klíčů
config.ssh_keygen_path=Cesta ke generátoru klíčů ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Kontrola minimální velikosti klíčů
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimální velikost klíčů
config.db_config=Nastavení databáze
config.db_type=Typ
config.db_host=Server
config.db_name=Název
config.db_user=Uživatel
config.db_ssl_mode=Režim SSL
config.db_ssl_mode_helper=(pouze pro 'postgres')
config.db_path=Cesta
config.db_path_helper=(pro "sqlite3" a "tidb")
config.service_config=Nastavení služby
config.register_email_confirm=Vyžadovat potvrzení e-mailem
config.disable_register=Vypnout registraci
config.show_registration_button=Ukázat tlačítko registrace
config.require_sign_in_view=Vyžadovat zobrazení přihlášení
config.mail_notify=Upozornění e-mailem
config.disable_key_size_check=Vypnout kontrolu minimální velikosti klíčů
config.enable_captcha=Povolit službu CAPTCHA
config.active_code_lives=Doba života aktivního kódu
config.webhook_config=Nastavení webových háčků
config.queue_length=Délka fronty
config.deliver_timeout=Časový limit doručení
config.mailer_config=Nastavení odesílání e-mailů
config.mailer_enabled=Zapnutý
config.mailer_disable_helo=Zakázat HELO
config.mailer_name=Název
config.mailer_host=Server
config.mailer_user=Uživatel
config.send_test_mail=Odeslat zkušební E-mail
config.test_mail_sent=Zkušební e-mail byl odeslán na '%s'.
config.oauth_config=Nastavení ověření OAuth
config.oauth_enabled=Zapnutý
config.cache_config=Nastavení mezipaměti
config.cache_adapter=Adaptér mezipaměti
config.cache_interval=Interval mezipaměti
config.cache_conn=Připojení mezipaměti
config.session_config=Nastavení relace
config.session_provider=Poskytovatel relace
config.provider_config=Nastavení poskytovatele
config.cookie_name=Název souboru cookie
config.enable_set_cookie=Povolit nastavení cookie
config.gc_interval_time=Čas intervalu GC
config.session_life_time=Doba trvání relace
config.https_only=Pouze protokol HTTPS
config.cookie_life_time=Doba života souboru cookie
config.picture_config=Nastavení ikony uživatele
config.picture_service=Služba ikon uživatelů
config.disable_gravatar=Zakázat službu Gravatar
config.git_config=Konfigurace Gitu
config.git_disable_diff_highlight=Zakázat zvýraznění syntaxe v rozdílovém zobrazení
config.git_max_diff_lines=Maximální počet rozdílových řádků jednoho souboru
config.git_max_diff_line_characters=Maximální počet zobrazených rozdílových znaků
config.git_max_diff_files=Maximální počet zobrazených rozdílových souborů
config.git_gc_args=Parametry GC
config.git_migrate_timeout=Časový limit migrace
config.git_mirror_timeout=Časový limit aktualizace zrcadla
config.git_clone_timeout=Časový limit operace naklonování
config.git_pull_timeout=Časový limit operace stažení
config.git_gc_timeout=Časový limit operace GC
config.log_config=Nastavení logů
config.log_mode=Způsob logování
monitor.cron=Naplánované úlohy
monitor.name=Název
monitor.schedule=Rozvrh
monitor.next=Příští čas spuštění
monitor.previous=Předešlý čas spuštění
monitor.execute_times=Doby provádění
monitor.process=Spuštěné procesy
monitor.desc=Popis
monitor.start=Čas zahájení
monitor.execute_time=Doba provádění
notices.system_notice_list=Systémová oznámení
notices.actions=Akce
notices.select_all=Vybrat vše
notices.deselect_all=Zrušit výběr všech
notices.inverse_selection=Inverzní výběr
notices.delete_selected=Smazat vybrané
notices.delete_all=Smazat všechna oznámení
notices.type=Typ
notices.type_1=Repositář
notices.desc=Popis
[action]
create_repo=vytvořil repositář <a href="%s">%s</a>
rename_repo=přejmenoval repositář z <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=odeslal do <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`vytvořil úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`uzavřel úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`znovuotevřel úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`vytvořil požadavek na stažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`zavřel požadavek na stažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`znovuotevřel požadavek na stažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`přidal komentář k úkolu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`sloučil požadavek na stažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=předal repositář <code>%s</code> uživateli/organizaci <a href="%s">%s</a>
push_tag=nahrál značku <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> do <a href="%[1]s">%[3]s</a>
[tool]
ago=před %s

@ -110,9 +110,12 @@ disable_gravatar_popup=Desactivar Gravatar y cualquier otra fuente personalizada
federated_avatar_lookup=Habilitar búsqueda de Avatares Federados
federated_avatar_lookup_popup=Habilitar búsqueda de avatares federador para usar el servicio federado de código abierto basado en libravatar.
disable_registration=Desactivar Auto-Registro
disable_registration_popup=Desactivar auto-registro del usuario, solo el administrador podrá crear cuentas nuevas.
openid_signin_popup=Activar inicio de sesión vía OpenID
enable_captcha=Activar Captcha
enable_captcha_popup=Requerir CAPTCHA para auto-registro de usuario.
require_sign_in_view=Activar el Inicio de Sesión obligatorio para Ver Páginas
require_sign_in_view_popup=Solo los usuarios logados pueden ver páginas, los visitantes anónimos solo podrán ver las páginas de login/registro.
admin_setting_desc=No es necesario crear una cuenta de administrador ahora mismo, el usuario que tenga ID=1 obtendrá privilegios de administrador automáticamente.
admin_title=Configuración de la cuenta de administrador
admin_name=Nombre de usuario
@ -439,14 +442,20 @@ form.reach_limit_of_creation=Ya han alcanzado su límite de repositorios de %d.
need_auth=Requiere autorización
migrate_type=Tipo de migración
migrate_type_helper=Este repositorio será una <span class="text blue">réplica</span>
migrate_repo=Migrar Repositorio
migrate.clone_address=Clonar dirección
migrate.clone_address_desc=Puede ser una URL HTTP/HTTPS/GIT o una ruta local del servidor.
migrate.clone_local_path=o ruta del servidor local
migrate.permission_denied=No te está permitido importar repositorios locales.
migrate.invalid_local_path=Rutal local inválida, no existe o no es un directorio.
migrate.failed=Migración fallida: %v
mirror_from=espejo de
forked_from=forked de
copy_link=Copiar
copy_link_success=¡Copiado!
copy_link_error=Presione ⌘ + C o Ctrl-C para copiar
copied=Copiado OK
unwatch=Dejar de seguir
watch=Seguir
@ -454,6 +463,7 @@ unstar=Eliminar destacado
star=Destacar
download_archive=Descargar este repositorio
no_desc=Sin descripción
quick_guide=Guía rápida
clone_this_repo=Clonar este repositorio
create_new_repo_command=Crear un nuevo repositorio desde línea de comandos
@ -489,10 +499,16 @@ editor.delete_this_file=Eliminar este archivo
editor.must_have_write_access=Debes tener permisos de escritura para hacer o proponer cambios a este archivo
editor.file_delete_success=¡El archivo '%s' ha sido eliminado con éxito!
editor.name_your_file=Nombra tu archivo...
editor.filename_help=Para añadir un directorio, simplemente escribelo y presiona /. Para eliminar un directorio, ve al principio del campo y presiona retroceso.
editor.or=o
editor.cancel_lower=cancelar
editor.commit_changes=Crear commit de los cambios
editor.add_tmpl=Añadir '%s<filename>'
editor.add=Añadir '%s'
editor.update=Actualizar '%s'
editor.delete=Eliminar '%s'
editor.commit_message_desc=Añadir una descripción extendida opcional...
editor.commit_directly_to_this_branch=Hacer commit directamente en la rama <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Crear una <strong>nueva rama</strong> para este commit y hacer un pull request.
editor.new_branch_name_desc=Nombre de la rama nueva...
editor.cancel=Cancelar
@ -544,6 +560,8 @@ issues.label_templates.title=Carga un conjunto predefinido de etiquetas
issues.label_templates.helper=Seleccionar un conjunto de etiquetas
issues.label_templates.use=Usar este conjunto de etiquetas
issues.label_templates.fail_to_load_file=Error al cargar el archivo de plantilla de etiqueta '%s': %v
issues.add_label_at=`añadida la etiqueta <div class="ui label" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> %s`
issues.remove_label_at=`eliminada la etiqueta <div class="ui label" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> %s`
issues.deleted_milestone=`(eliminado)`
issues.self_assign_at=`auto asignado este %s`
issues.add_assignee_at='fue asignado por <b>%s</b> %s'
@ -573,12 +591,14 @@ issues.action_close=Cerrar
issues.action_label=Etiqueta
issues.action_assignee=Asignado a
issues.action_assignee_no_select=Sin asignado
issues.opened_by=abierta %[1]s por <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=abierta %[1]s por %[2]s
issues.previous=Página Anterior
issues.next=Página Siguiente
issues.open_title=Abierta
issues.closed_title=Cerrada
issues.num_comments=%d comentarios
issues.commented_at=`comentado <a href="#%s"> %s`</a>
issues.delete_comment_confirm=¿Seguro que deseas eliminar este comentario?
issues.no_content=Aún no existe contenido.
issues.close_issue=Cerrar
@ -586,9 +606,13 @@ issues.close_comment_issue=Comentar y cerrar
issues.reopen_issue=Reabrir
issues.reopen_comment_issue=Comentar y reabrir
issues.create_comment=Comentar
issues.closed_at=`cerró <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`reabrió <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`mencionada esta incidencia en un commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Autor
issues.collaborator=Colaborador
issues.owner=Propietario
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Inicie sesión</a> para unirse a esta conversación.
issues.edit=Editar
issues.cancel=Cancelar
issues.save=Guardar
@ -621,6 +645,7 @@ pulls.compare_compare=comparar con
pulls.filter_branch=Filtrar rama
pulls.no_results=Sin resultados.
pulls.nothing_to_compare=Nada que comparar. Las dos ramas coinciden.
pulls.has_pull_request=`Ya existe un pull request entre estas dos ramas: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Crear Pull Request
pulls.title_desc=desea fusionar %[1]d commits de <code>%[2]s</code> en <code>%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=fusionados %[1]d commits de <code>%[2]s</code> en <code>%[3]s</code> %[4]s
@ -629,12 +654,25 @@ pulls.tab_commits=Commits
pulls.tab_files=Archivos modificados
pulls.merged=Fusionado
pulls.data_broken=Los datos de este pull request ya no están disponibles porque se ha eliminado la información del fork.
pulls.is_checking=Se está procediendo a la búsqueda de conflictos, por favor actualice la página en unos momentos.
pulls.can_auto_merge_desc=Este Pull Request puede ser fusionado automáticamente.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Por favor, fusiona manualmente para resolver los conflictos.
pulls.merge_pull_request=Fusionar Pull Request
milestones.new=Nuevo hito
milestones.open_tab=%d abiertas
milestones.close_tab=%d cerradas
milestones.closed=Cerrada %s
milestones.no_due_date=Sin fecha límite
milestones.open=Abrir
milestones.close=Cerrar
milestones.new_subheader=Cree milestones para organizar las incidencias.
milestones.create=Crear hito
milestones.title=Título
milestones.desc=Descripción
milestones.due_date=Fecha límite (opcional)
milestones.clear=Limpiar
milestones.invalid_due_date_format=El formato de la fecha límite no es válido, debe ser 'yyyy-mm-dd'.
milestones.create_success=¡El milestone '%s' ha sido creado con éxito!
milestones.edit=Editar Milestone
milestones.cancel=Cancelar
@ -748,6 +786,11 @@ settings.webhook.request=Petición
settings.webhook.response=Respuesta
settings.webhook.headers=Encabezado
settings.webhook.body=Cuerpo del mensaje
settings.githooks_desc=Los Git Hooks son una funcionalidad del propio Git, puedes editar los ficheros de los hooks soportados en la siguiente lista para aplicar operaciones personalizadas.
settings.githook_edit_desc=Si el hook no está activo, se mostrará contenido de ejemplo. Dejar el contenido vacío deshabilitará este hook.
settings.githook_name=Nombre del Hook
settings.githook_content=Contenido del Hook
settings.update_githook=Actualizar Hook
settings.payload_url=URL de Payload
settings.content_type=Tipo de contenido
settings.secret=Secreto
@ -771,6 +814,7 @@ settings.update_hook_success=Se ha actualizado el Webhook.
settings.delete_webhook=Borrar Webhook
settings.recent_deliveries=Envíos Recientes
settings.hook_type=Tipo de Hook
settings.add_slack_hook_desc=Añade integración con <a href="%s">Slack</a> a tu repositorio.
settings.slack_token=Token
settings.slack_domain=Dominio
settings.slack_channel=Canal
@ -938,29 +982,255 @@ teams.repositories=Repositorios del equipo
teams.search_repo_placeholder=Buscar repositorio...
teams.add_team_repository=Añadir repositorio al equipo
teams.remove_repo=Eliminar
teams.add_nonexistent_repo=El repositorio que estás intentando añadir no existe, por favor, créalo primero.
[admin]
dashboard=Panel de control
users=Usuarios
organizations=Organizaciones
repositories=Repositorios
authentication=Autenticaciones
config=Configuración
notices=Notificaciones del sistema
monitor=Monitorización
first_page=Primera
last_page=Última
dashboard.statistic=Estadísticas
dashboard.operations=Operaciones
dashboard.system_status=Estado del Monitor del Sistema
dashboard.statistic_info=La base de datos de Gitea contiene <b>%d</b> usuarios, <b>%d</b> organizaciones, <b>%d</b> claves públicas, <b>%d</b> repositorios, <b>%d</b> vigilados, <b>%d</b> destacados, <b>%d</b> acciones, <b>%d</b> accesos, <b>%d</b> incidencias, <b>%d</b> comentarios, <b>%d</b> cuentas de redes sociales, <b>%d</b> seguidores, <b>%d</b> mirrors, <b>%d</b> releases, <b>%d</b> fuentes de login, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> milestones, <b>%d</b> etiquetas, <b>%d</b> hooks, <b>%d</b> equipos, <b>%d</b> tareas actualizadas, <b>%d</b> adjuntos.
dashboard.operation_name=Nombre de la operación
dashboard.operation_switch=Interruptor
dashboard.operation_run=Ejecutar
dashboard.delete_inactivate_accounts=Eliminar todas las cuentas inactivas
dashboard.delete_repo_archives=Eliminar todos los archivos de repositorios
dashboard.server_uptime=Tiempo de actividad del servidor
dashboard.current_goroutine=Gorutinas actuales
dashboard.current_memory_usage=Uso de memoria actual
dashboard.total_memory_allocated=Total de Memoria Reservada
dashboard.memory_obtained=Memoria Obtenida
dashboard.pointer_lookup_times=Tiempos de búsqueda de punteros
dashboard.memory_allocate_times=Tiempos de Reserva de Memoria
dashboard.memory_free_times=Tiempos de Liberado de Memoria
dashboard.current_heap_usage=Uso de Heap actual
dashboard.heap_memory_obtained=Memoria de Heap Obtenida
dashboard.heap_memory_idle=Memoria de Heap Inactiva
dashboard.heap_memory_in_use=Memoria de Heap en Uso
dashboard.heap_memory_released=Memoria de Heap Liberada
dashboard.heap_objects=Objetos en el Heap
dashboard.bootstrap_stack_usage=Uso de la Pila de Bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Memoria de Pila Obtenida
dashboard.mspan_structures_usage=Uso de Estructuras MSpan
dashboard.mspan_structures_obtained=Estructuras MSpan Obtenidas
dashboard.mcache_structures_usage=Uso de estructuras MCache
dashboard.mcache_structures_obtained=Estructuras MCache Obtenidas
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profiling Bucket Hash Table Obtenido
dashboard.gc_metadata_obtained=Metadatos del Recolector de Basuras Obtenidos
dashboard.other_system_allocation_obtained=Otros Recursos del Sistema Asignados
dashboard.next_gc_recycle=Siguiente Reciclado del Recolector de Basuras
dashboard.last_gc_time=Tiempo desde el Último GC
dashboard.total_gc_time=Pausa Total por GC
dashboard.total_gc_pause=Pausa Total por GC
dashboard.last_gc_pause=Última Pausa por GC
dashboard.gc_times=Ejecuciones GC
users.new_account=Crear Nueva Cuenta
users.name=Nombre
users.activated=Activado
users.admin=Administrador
users.repos=Repositorios
users.created=Creado
users.last_login=Último inicio de sesión
users.never_login=Nunca inició sesión
users.send_register_notify=Enviar notificación de registro al usuario
users.edit=Editar
users.auth_source=Fuente de Autenticación
users.auth_login_name=Nombre de Inicio de sesión de autenticación
users.password_helper=Deje el campo vacío si no desea cambiar la contraseña.
users.edit_account=Editar Cuenta
users.max_repo_creation=Límite máximo de repositorios
users.max_repo_creation_desc=(Configura a -1 para usar el límite global por defecto)
users.is_admin=Esta cuenta tiene permisos de administrador
users.allow_import_local=Esta cuenta dispone de permisos para importar repositorios locales
users.update_profile=Actualizar Perfil de la Cuenta
users.delete_account=Eliminar esta Cuenta
orgs.name=Nombre
orgs.teams=Equipos
orgs.members=Miembros
repos.owner=Propietario
repos.name=Nombre
repos.private=Privado
repos.watches=Vigilantes
repos.stars=Estrellas
repos.issues=Incidencias
auths.new=Añadir nuevo origen
auths.name=Nombre
auths.type=Tipo
auths.enabled=Activo
auths.updated=Actualizado
auths.auth_type=Tipo de autenticación
auths.auth_name=Nombre de autenticación
auths.security_protocol=Protocolo de seguridad
auths.domain=Dominio
auths.port=Puerto
auths.bind_password=Contraseña Bind
auths.user_base=Base de búsqueda de usuarios
auths.user_dn=DN de Usuario
auths.attribute_username=Atributo de nombre de usuario
auths.attribute_username_placeholder=Dejar vacío para usar el campo de inicio de sesión como nombre de usuario.
auths.attribute_name=Atributo nombre
auths.attribute_surname=Atributo apellido
auths.attribute_mail=Atributo correo electrónico
auths.attributes_in_bind=Buscar atributos en el contexto del Bind DN
auths.filter=Filtro de usuario
auths.admin_filter=Filtro de aministrador
auths.smtp_auth=Tipo de autenticación SMTP
auths.smtpport=Puerto SMTP
auths.allowed_domains=Dominios Permitidos
auths.enable_tls=Habilitar cifrado TLS
auths.skip_tls_verify=Omitir la verificación TLS
auths.pam_service_name=Nombre del Servicio PAM
auths.enable_auto_register=Hablilitar Auto-Registro
auths.tips=Consejos
auths.activated=Esta autenticación ha sido activada
auths.deletion_success=¡La autenticación ha sido eliminada con éxito!
config.server_config=Configuración del servidor
config.app_name=Nombre de la Aplicación
config.app_ver=Versión de la Aplicación
config.app_url=URL de la Aplicación
config.domain=Dominio
config.offline_mode=Modo Sin Conexión
config.disable_router_log=Deshabilitar Log del Router
config.run_user=Ejecutada como Usuario
config.run_mode=Modo de ejecución
config.git_version=Versión de Git
config.repo_root_path=Ruta del Repositorio
config.static_file_root_path=Ruta de los Ficheros Estáticos
config.log_file_root_path=Ruta de los Ficheros de Log
config.script_type=Tipo de Script
config.reverse_auth_user=Autenticación Inversa de Usuario
config.ssh_config=Configuración SSH
config.ssh_enabled=Habilitado
config.ssh_domain=Dominio
config.ssh_port=Puerto
config.ssh_listen_port=Puerto de escucha
config.ssh_root_path=Ruta raíz
config.ssh_key_test_path=Ruta de la clave de prueba
config.ssh_keygen_path=Ruta del generador de claves ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Tamaño mínimo de la clave de verificación
config.ssh_minimum_key_sizes=Tamaños de clave mínimos
config.db_config=Configuración de la Base de Datos
config.db_type=Tipo
config.db_name=Nombre
config.db_user=Usuario
config.db_ssl_mode=Modo SSL
config.db_ssl_mode_helper=(sólo para "postgres")
config.db_path=Ruta
config.db_path_helper=(para "sqlite3" y "tidb")
config.service_config=Configuración del servicio
config.register_email_confirm=Solicitar Confirmación por Correo Electrónico
config.disable_register=Deshabilitar el Registro
config.show_registration_button=Mostrar Botón de Registro
config.require_sign_in_view=Solicitar la Vista de Inicio de Sesión
config.mail_notify=Notificación por Correo Electrónico
config.disable_key_size_check=Deshabilitar la comprobación de Tamaño Mínimo de Clave
config.enable_captcha=Activar Captcha
config.active_code_lives=Habilitar Vida del Código
config.webhook_config=Configuración de Webhooks
config.queue_length=Tamaño de Cola de Envío
config.deliver_timeout=Timeout de Entrega
config.mailer_config=Configuración del servidor de correo
config.mailer_enabled=Activado
config.mailer_disable_helo=Desactivar HELO
config.mailer_name=Nombre
config.mailer_user=Usuario
config.send_test_mail=Enviar email de prueba
config.test_mail_sent=El email de prueba ha sido enviado a '%s'.
config.oauth_config=Configuración OAuth
config.oauth_enabled=Activado
config.cache_config=Configuración de la Caché
config.cache_adapter=Adaptador de la Caché
config.cache_interval=Intervalo de la Caché
config.cache_conn=Conexión de la Caché
config.session_config=Configuración de la Sesión
config.session_provider=Proveedor de la Sesión
config.provider_config=Configuración del Proveedor
config.cookie_name=Nombre de la Cookie
config.enable_set_cookie=Activar Establecimiento de Cookie
config.gc_interval_time=Intervalo de tiempo del GC
config.session_life_time=Tiempo de Vida de la Sesión
config.https_only=Sólo HTTPS
config.cookie_life_time=Tiempo de Vida de la Cookie
config.picture_config=Configuración de Imagen
config.picture_service=Servicio de Imágen
config.disable_gravatar=Desactivar Gravatar
config.enable_federated_avatar=Habilitar Avatares Federados
config.git_config=Configuración de Git
config.git_disable_diff_highlight=Desactivar resaltado de sintaxis del Diff
config.git_max_diff_lines=Líneas de Diff máximas (por un solo archivo)
config.git_max_diff_line_characters=Carácteres de Diff máximos (para una sola línea)
config.git_max_diff_files=Máximo de archivos de Diff (que se mostrarán)
config.git_gc_args=Argumentos de GC
config.git_migrate_timeout=Tiempo de espera de migración
config.git_mirror_timeout=Tiempo de espera de actualización de réplicas
config.git_clone_timeout=Tiempo de espera de operación de clones
config.git_pull_timeout=Tiempo de espera de operación de pull
config.git_gc_timeout=Tiempo de espera de operación de GC
config.log_config=Configuración del Log
config.log_mode=Modo del Log
monitor.cron=Tareas de Cron
monitor.name=Nombre
monitor.schedule=Agenda
monitor.next=Siguiente
monitor.previous=Anterior
monitor.execute_times=Ejecuciones
monitor.process=Procesos en ejecución
monitor.desc=Descripción
monitor.start=Hora de Inicio
monitor.execute_time=Tiempo de ejecución
notices.system_notice_list=Notificaciones del Sistema
notices.actions=Acciones
notices.select_all=Sleccionar todo
notices.deselect_all=Deseleccionar todo
notices.inverse_selection=Selección inversa
notices.delete_selected=Eliminar seleccionado
notices.delete_all=Eliminar todas las notificaciones
notices.type=Tipo
notices.type_1=Repositorio
notices.desc=Descripción
[action]
create_repo=creó el repositorio <a href="%s">%s</a>
rename_repo=repositorio renombrado de <code>%[1]s</code> a <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=hizo push a <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> en <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`incidencia abierta <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`cerró la incidencia <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`reabrió la incidencia <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`creado pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`cerró el pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`reabrió el pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`comentó en la incidencia <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`fusionado pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=transfirió el repositorio <code>%s</code> a <a href="%s">%s</a>
push_tag=hizo push del tag <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> a <a href="%[1]s">%[3]s</a>
[tool]
ago=hace %s

@ -88,6 +88,11 @@ disable_gravatar=Poista käytöstä Gravatar palvelu
disable_gravatar_popup=Poista käytöstä Gravatar ja mukautetut lähteet, kaikki profiilikuvat on käyttäjien palvelimelle lähettämiä tai oletus.
federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
disable_registration=Poista käytöstä itse-rekisteröinti
disable_registration_popup=Poista käyttäjän itse rekisteröinti, vain ylläpito voi luoda tilejä.
enable_captcha=Ota käyttöön Captcha
enable_captcha_popup=Pakollinen captcha käyttäjän itse rekisteröityessä.
require_sign_in_view=Ota käyttöön vaadi sisäänkirjautuminen nähdäksesi sivut
require_sign_in_view_popup=Vain sisään kirjautuneet käyttäjät voivat nähdä sivut, vierailijat tulevat näkemään vain kirjautumis/rekisteröinti sivut.
admin_title=Ylläpito tili asetukset
admin_name=Käyttäjätunnus
admin_password=Salasana
@ -168,6 +173,7 @@ include_error=` täytyy sisältää tekstiosa '%s'.`
unknown_error=Tuntematon virhe:
auth_failed=Todennus epäonnistui: %v
target_branch_not_exist=Kohde branchia ei ole olemassa.
@ -257,6 +263,7 @@ twofa_disabled=Kaksivaiheinen todennus on otettu pois käytöstä.
delete_account=Poista tilisi
delete_prompt=Toiminto poistaa tilisi pysyvästi ja tätä <strong>EI VOI</strong> peruuttaa myöhemmin!
confirm_delete_account=Varmista poisto
delete_account_title=Tilin poisto
@ -264,7 +271,9 @@ delete_account_title=Tilin poisto
owner=Omistaja
repo_name=Repon nimi
visibility=Näkyvyys
visiblity_helper=Tämä repo on <span class="ui red text">yksityinen</span>
visiblity_fork_helper=(Arvon vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin forkkeihin)
clone_helper=Tarvitsetko apua kloonauksessa? Vieraile osoitteessa <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Apua</a>!
fork_repo=Forkkaa repo
fork_from=Forkkaa lähteestä
repo_desc=Kuvaus
@ -285,14 +294,63 @@ forks=Haarat
need_auth=Tarvitaan lupa
migrate_type=Siirtotyyppi
migrate_type_helper=Tämä repo tulee olemaan <span class="text blue">peili</span>
migrate_repo=Siirrä repo
migrate.clone_address=Kloonaa osoite
migrate.clone_address_desc=Tämä voi olla HTTP/HTTPS/GIT URL tai paikallisen palvelimen polku.
migrate.permission_denied=Sinun ei sallita tuovan paikallisia repoja.
migrate.invalid_local_path=Virheellinen paikallinen polku, ei ole olemassa tai ei ole hakemisto.
migrate.failed=Siirto epäonnistui: %v
mirror_from=peilaus alkaen
forked_from=forkattu lähteestä
copy_link=Kopioi
copy_link_success=Kopioitu!
copy_link_error=Paina ⌘-C tai Ctrl-C kopioidaksesi
copied=Kopioitu OK
unwatch=Lopeta tarkkailu
watch=Tarkkaile
unstar=Peru ääni
star=Äänestä
no_desc=Ei kuvausta
quick_guide=Pikaopas