[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj
GiteaBot 4 years ago
parent 88986746d5
commit 78859ba274

@ -79,6 +79,7 @@ write=Escribir
preview=Vista previa
loading=Cargando…
error404=La página a la que está intentando acceder o <strong>no existe</strong> o <strong>no está autorizado</strong> para verla.
[startpage]
app_desc=Un servicio de Git autoalojado y sin complicaciones
@ -639,6 +640,7 @@ forks=Forks
pick_reaction=Escoge tu reacción
reactions_more=y %d más
unit_disabled=El administrador del sitio ha deshabilitado esta sección del repositorio.
language_other=Otros
template.items=Elementos de plantilla
template.git_content=Contenido Git (rama predeterminada)
@ -1066,6 +1068,8 @@ pulls.blocked_by_rejection=Esta Pull Request tiene cambios solicitados por un re
pulls.can_auto_merge_desc=Este Pull Request puede ser fusionado automáticamente.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Este pull request no se puede combinar automáticamente debido a conflictos.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Combinar manualmente para resolver los conflictos.
pulls.num_conflicting_files_1=%d archivo con conflicto
pulls.num_conflicting_files_n=%d archivos con conflictos
pulls.no_merge_desc=Este pull request no se puede combinar porque todas las opciones de combinación del repositorio están deshabilitadas.
pulls.no_merge_helper=Habilite las opciones de combinación en la configuración del repositorio o fusione el pull request manualmente.
pulls.no_merge_wip=Este pull request no se puede combinar porque está marcada como un trabajo en progreso.
@ -1391,6 +1395,7 @@ settings.add_discord_hook_desc=Integrar <a href="%s">Discord</a> en su repositor
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integrar <a href="%s">Dingtalk</a> en su repositorio.
settings.add_telegram_hook_desc=Integrar <a href="%s">Telegrama</a> en tu repositorio.
settings.add_msteams_hook_desc=Integrar <a href="%s">Microsoft Teams</a> en tu repositorio.
settings.add_feishu_hook_desc=Integrar <a href="%s">Slack</a> en su repositorio.
settings.deploy_keys=Claves de Implementación
settings.add_deploy_key=Añadir Clave de Implementación
settings.deploy_key_desc=Las claves de implementación tienen acceso de sólo lectura al repositorio.
@ -1561,6 +1566,7 @@ release.deletion_success=El lanzamiento ha sido eliminado.
release.tag_name_already_exist=Ya existe uno lanzamiento con esta etiqueta.
release.tag_name_invalid=El nombre de la etiqueta no es válido.
release.downloads=Descargas
release.download_count=Descargas: %s
branch.name=Nombre de la rama
branch.search=Buscar ramas
@ -2079,6 +2085,8 @@ monitor.queue.pool.addworkers.numberworkers.placeholder=Número de trabajadores
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Establecer en 0 para ningún tiempo de espera
monitor.queue.pool.addworkers.mustnumbergreaterzero=El número máximo de trabajadores a añadir debe ser mayor que cero
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=El tiempo de espera debe ser una duración golang por ejemplo. 5m o 0
monitor.queue.pool.flush.title=Vaciar cola
monitor.queue.pool.flush.desc=Al vaciar la cola se añadirá un worker que terminará una vez que la cola esté vacía, o se agote.
monitor.queue.settings.title=Ajustes del grupo
monitor.queue.settings.desc=Los grupos de trabajadores se crean dinámicamente como un impulso en respuesta al bloqueo de la cola de sus trabajadores. Estos cambios no afectarán a los grupos de trabajadores actuales.

@ -79,6 +79,7 @@ write=Rakstīt
preview=Priekšskatītījums
loading=Notiek ielāde…
error404=Lapa, ko vēlaties atvērt, <strong>neeksistē</strong> vai arī <strong>Jums nav tiesības</strong> to aplūkot.
[startpage]
app_desc=Viegli uzstādāms Git serviss
@ -104,6 +105,7 @@ password=Parole
db_name=Datu bāzes nosaukums
db_helper=Piezīme MySQL lietotājiem: izmantojiet InnoDB glabāšanas programmu, un ja izmantojat "utf8mb4", tad InnoDB versijai ir jābūt lielākai par 5.6.
db_schema=Shēma
db_schema_helper=Atstājiet tukšu, lai izmantu datu bāzes noklusēto ("public").
ssl_mode=SSL
charset=Rakstzīmju kopa
path=Ceļš
@ -112,7 +114,8 @@ err_empty_db_path=Nav norādīts SQLite3 datu bāzes ceļš.
no_admin_and_disable_registration=Reģistrāciju nevar atslēgt, kamēr nav izveidots administratora konts.
err_empty_admin_password=Administratora kontam ir obligāti jānorāda parole.
err_empty_admin_email=Administratora e-pasta adrese nevar būt tukša.
err_admin_name_is_reserved=Administratora lietotāja nav korekts, šāds lietotāja vārds ir rezervēts
err_admin_name_is_reserved=Administratora lietotāja vārds nav korekts, šāds lietotāja vārds ir rezervēts
err_admin_name_pattern_not_allowed=Administratora lietotāja vārds nav korekts, šāds lietotāja vārds ir rezervēts
err_admin_name_is_invalid=Administratora lietotāja nav korekts
general_title=Vispārīgie iestatījumi
@ -636,6 +639,7 @@ stargazers=Zvaigžņdevēji
forks=Atdalītie repozitoriji
pick_reaction=Izvēlieties reakciju
reactions_more=un vēl %d
unit_disabled=Administrators ir atspējojies šo repozitorija sadaļu.
language_other=Citas
template.items=Sagataves ieraksti
@ -749,6 +753,7 @@ editor.name_your_file=Ievadiet faila nosaukumu…
editor.filename_help=Lai pievienotu direktoriju, ierakstiet tās nosaukumu un slīpsvītru ('/'). Lai noņemtu direktoriju, ielieciet kursoru pirms faila nosaukuma un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
editor.or=vai
editor.cancel_lower=Atcelt
editor.commit_signed_changes=Apstiprināt parakstītu revīziju
editor.commit_changes=Pabeigt revīziju
editor.add_tmpl=Pievienot '<fails>'
editor.add=Pievienot '%s'
@ -781,6 +786,9 @@ editor.unable_to_upload_files=Neizdevās augšupielādēt failus uz direktoriju
editor.upload_file_is_locked=Failu '%s' ir nobloķējis %s.
editor.upload_files_to_dir=Augšupielādēt failus uz direktoriju '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Nav atļauts veikt izmaiņas aizsargātam atzaram '%s'.
editor.no_commit_to_branch=Nevar apstiprināt revīzijas atzarā:
editor.user_no_push_to_branch=Lietotājs nevar iesūtīt izmaiņas šajā atzarā
editor.require_signed_commit=Atzarā var iesūtīt tikai parakstītas revīzijas
commits.desc=Pārlūkot pirmkoda izmaiņu vēsturi.
commits.commits=Revīzijas
@ -1060,13 +1068,18 @@ pulls.blocked_by_rejection=Šo izmaiņu pieprasījumu nevar sapludināt, jo tam
pulls.can_auto_merge_desc=Šo izmaiņu pieprasījumu var automātiski sapludināt.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Šis izmaiņu pieprasījums nevar tikt automātiski sapludināts konfliktu dēļ.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Sapludiniet manuāli, lai atrisinātu konfliktus.
pulls.num_conflicting_files_1=%d fails ar konfliktiem
pulls.num_conflicting_files_n=%d faili ar konfliktiem
pulls.no_merge_desc=Šo izmaiņu pieprasījumu nav iespējams sapludināt, jo nav atļauts neviens sapludināšanas veids.
pulls.no_merge_helper=Lai sapludinātu šo izmaiņu pieprasījumu, iespējojiet vismaz vienu sapludināšanas veidu repozitorija iestatījumos vai sapludiniet to manuāli.
pulls.no_merge_wip=Šo izmaiņu pieprasījumu nav iespējams sapludināt, jo tas ir atzīmēts, ka darbs pie tā vēl nav pabeigts.
pulls.no_merge_not_ready=Izmaiņu pieprasījumu nav iespējams sapludināt, pārbaudiet recenziju statusu un statusa pārbaudes.
pulls.no_merge_access=Jums nav tiesību sapludināt šo izmaiņu pieprasījumu.
pulls.merge_pull_request=Izmaiņu pieprasījuma sapludināšana
pulls.rebase_merge_pull_request=Pārbāzēt un sapludināt
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Pārbāzēt un sapludināt (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Saspiest un sapludināt
pulls.require_signed_wont_sign=Atzarā var iesūtīt tikai parakstītas revīzijas, bet sapludināšanas revīzijas netiks parakstīta
pulls.invalid_merge_option=Nav iespējams izmantot šādu sapludināšanas veidu šim izmaiņu pieprasījumam.
pulls.merge_conflict=Sapludināšana neizdevās: sapludinot radās konflikts: %[1]s<br>%[2]s<br>Ieteikums: izvēlieties citu sapludināšanas stratēģiju
pulls.rebase_conflict=Sapludināšana neizdevās: pārbāzējot radās konflikts: %[1]s<br>%[2]s<br>%[3]s<br>Ieteikums: izvēlieties citu sapludināšanas stratēģiju
@ -1077,6 +1090,9 @@ pulls.status_checking=Dažas pārbaudes vēl tiek veiktas
pulls.status_checks_success=Visas pārbaudes ir veiksmīgas
pulls.status_checks_error=Dažas pārbaudes bija neveiksmīgas
pulls.update_branch=Atjaunot atzaru
pulls.update_branch_success=Atzara atjaunināšana veiksmīgi pabeigta
pulls.update_not_allowed=Jums nav tiesību veikt atzara atjaunošanu
pulls.outdated_with_base_branch=Atzars ir novecojis salīdzinot ar bāzes atzaru
milestones.new=Jauns atskaites punkts
milestones.open_tab=%d atvērti
@ -1109,6 +1125,18 @@ milestones.filter_sort.most_complete=Visvairāk pabeigtais
milestones.filter_sort.most_issues=Visvairāk problēmu
milestones.filter_sort.least_issues=Vismazāk problēmu
signing.will_sign=Šī revīzijas tiks parakstīta ar atslēgu '%s'
signing.wont_sign.error=Notika kļūda pārbaudot vai revīzija var tikt parakstīta
signing.wont_sign.nokey=Nav pieejama atslēga ar ko parakstīt šo revīziju
signing.wont_sign.never=Revīzijas nekad netiek parakstītas
signing.wont_sign.always=Revīzijas vienmēr tiek parakstītas
signing.wont_sign.pubkey=Revīzija netiks parakstīta, jo Jūsu kontam nav piesaistīta publiskā atslēga
signing.wont_sign.twofa=Jums jābūt ieslēgtai divu faktoru autentifikācijai, lai parakstītu revīzijas
signing.wont_sign.parentsigned=Revīzija netiks parakstīta, jo nav parakstīta vecākā revīzija
signing.wont_sign.basesigned=Sapludināšanas revīzija netiks parakstīta, jo bāzes revīzija nav parakstīta
signing.wont_sign.headsigned=Sapludināšanas revīzija netiks parakstīta, jo pamata revīzija nav parakstīta
signing.wont_sign.commitssigned=Sapludināšanas revīzija netiks parakstīta, jo visas saistītās revīzijas nav parakstītas
signing.wont_sign.approved=Sapludināsanas revīzija netiks parakstīta, jo izmaiņu pieprasījums nav apstiprināts
ext_wiki=Ārējā vikivietne
ext_wiki.desc=Ārējā vikivietne norāda uz ārējo vikivietnes adresi.
@ -1369,6 +1397,7 @@ settings.add_discord_hook_desc=Integrēt <a href="%s">Discord</a> repozitorijā.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integrēt <a href="%s">Dingtalk</a> repozitorijā.
settings.add_telegram_hook_desc=Integrēt <a href="%s">Telegram</a> repozitorijā.
settings.add_msteams_hook_desc=Integrēt <a href="%s">Microsoft Teams</a> repozitorijā.
settings.add_feishu_hook_desc=Integrēt <a href="%s">Feishu</a> repozitorijā.
settings.deploy_keys=Izvietot atslēgas
settings.add_deploy_key=Pievienot izvietošanas atslēgu
settings.deploy_key_desc=Izvietošanas atslēgām ir lasīšanas piekļuve repozitorijam.
@ -1415,6 +1444,10 @@ settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Ierobežot apstiprinājumus norād
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Tikai recenzijas no šiem lietotājiem vai komandām tiks skaitītas, lai pārbaudītu nepieciešamo apstiprinājumu skaitu. Bez šīs pazīmes, recenzijas no ikviena lietotāja, kam ir rakstīšanas piekļuve, tiks skaitītas, lai pārbaudītu nepieciešamo apstiprinājumu skaitu.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Lietotāji, kas var veikt recenzijas:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Komandas, kas var veikt recenzijas:
settings.dismiss_stale_approvals=Pieprasīt apstiprinājumus jaunākajām izmaiņām
settings.dismiss_stale_approvals_desc=Kad tiek iesūtītas jaunas revīzijas, kas izmaina izmaiņu pieprasījuma saturu, iepriekšējie apstiprinājumi tiks atzīmēti kā novecojuši un būs nepieciešams apstiprināt tos atkāroti.
settings.require_signed_commits=Pieprasīt parakstītas revīzijas
settings.require_signed_commits_desc=Noraidīt iesūtītās izmaiņas šim atzaram, ja tās nav parakstītas vai nav iespējams pārbaudīt
settings.add_protected_branch=Iespējot aizsargāšanu
settings.delete_protected_branch=Atspējot aizsargāšanu
settings.update_protect_branch_success=Atzara aizsardzība atzaram '%s' tika saglabāta.
@ -2056,6 +2089,10 @@ monitor.queue.pool.addworkers.numberworkers.placeholder=Strādņu skaits
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Norādiet 0, lai nebūtu noildzes
monitor.queue.pool.addworkers.mustnumbergreaterzero=Strādņu skaitam, ko pievienot, ir jābūt lielākam par nulli
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Noildzei ir jābūt norādītai kā ilgumam, piemēram, 5m vai 0
monitor.queue.pool.flush.title=Izlīdzināšanas rinda
monitor.queue.pool.flush.desc=Izlīdzināsana pievienos strādnieku, kas tiks apturēts tiklīdz rinda ir tukša vai tai iestājas noildze.
monitor.queue.pool.flush.submit=Pievienot izlīdzināsanas strādnieku
monitor.queue.pool.flush.added=Izlīdzināšanas strādnieks pievienots rindai %[1]s
monitor.queue.settings.title=Pūla iestatījumi
monitor.queue.settings.desc=Pūli var dinamiski augt un paildzinātu atbildi uz strādņu rindas bloķēšanu. Šis izmaiņas ietekmēs pašreizējās strādņu grupas.

Loading…
Cancel
Save