[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj
GiteaBot 4 years ago
parent 8bba797252
commit 7af6f8b465

@ -1099,6 +1099,14 @@ milestones.filter_sort.most_complete=En çok tamamlama
milestones.filter_sort.most_issues=En çok konu
milestones.filter_sort.least_issues=En az konu
signing.wont_sign.always=İşlemeler her zaman imzalanır
signing.wont_sign.pubkey=Hesabınızla ilişkilendirilmiş bir ortak anahtarınız olmadığı için işleme imzalanmayacak
signing.wont_sign.twofa=İşlemelerin imzalanması için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmiş olmanız gerekir
signing.wont_sign.parentsigned=Üst işleme imzalanmadığı için işleme imzalanmayacak
signing.wont_sign.basesigned=Temel işleme imzalanmadığı için birleştirme imzalanmayacak
signing.wont_sign.headsigned=Ana işleme imzalanmadığı için birleştirme imzalanmayacak
signing.wont_sign.commitssigned=İlişkili tüm işlemeler imzalanmadığı için birleştirme imzalanmayacak
signing.wont_sign.approved=Değişiklik İsteği onaylanmadığı için birleştirme imzalanmayacak
ext_wiki=Harici Wiki
ext_wiki.desc=Harici bir wiki'ye bağlantı.
@ -1359,6 +1367,7 @@ settings.add_discord_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Discord</a> entegre edin.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Dingtalk</a> entegre edin.
settings.add_telegram_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Telegram</a> entegre edin.
settings.add_msteams_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Microsoft Teams</a> entegre edin.
settings.add_feishu_hook_desc=Deponuza <a href="%s">Feishu</a> entegre edin.
settings.deploy_keys=Dağıtım Anahtarları
settings.add_deploy_key=Dağıtım Anahtarı Ekle
settings.deploy_key_desc=Dağıtım anahtarları, depoyu salt okunur çekme yetkisine sahip.
@ -1405,6 +1414,10 @@ settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Onayları beyaz listeye giren kulla
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Yalnızca beyaz listedeki kullanıcıların veya ekiplerin incelemeleri gerekli onaylar için dikkate alınır. Onaylı beyaz liste olmadan, yazma erişimi olan herkesin incelemeleri gerekli onaylar için dikkate alınır.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Beyaz listedeki incelemeciler:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Gözden geçirme için beyaz listedeki takımlar:
settings.dismiss_stale_approvals=Eski onayları reddet
settings.dismiss_stale_approvals_desc=Değişiklik isteğinin içeriğini değiştiren yeni işlemeler dala itildiğinde, eski onaylar reddedilir.
settings.require_signed_commits=İmzalı İşleme Gerekli
settings.require_signed_commits_desc=İmzasız veya doğrulanamaz ise bu dala itmeleri reddet
settings.add_protected_branch=Korumayı etkinleştir
settings.delete_protected_branch=Korumayı devre dışı bırak
settings.update_protect_branch_success='%s' dalı için dal koruması güncellendi.
@ -1527,6 +1540,7 @@ release.deletion_success=Sürüm silindi.
release.tag_name_already_exist=Bu etiket adına sahip bir sürüm zaten var.
release.tag_name_invalid=Etiket adı geçerli değil.
release.downloads=İndirmeler
release.download_count=İndirilen: %s
branch.name=Dal Adı
branch.search=Bölümleri ara
@ -1578,6 +1592,7 @@ team_desc_helper=Takımın amacını veya rolünü açıklayın.
team_access_desc=Depo erişimi
team_permission_desc=İzin
team_unit_desc=Depo Bölümlerine Erişime İzin Ver
team_unit_disabled=(Devre dışı)
form.name_reserved='%s' organizasyon adı rezerve edilmiştir.
form.name_pattern_not_allowed=Organizasyon adında '%s' desenine izin verilmiyor.
@ -1740,6 +1755,7 @@ users.new_account=Yeni Kullanıcı Hesabı
users.name=Kullanıcı Adı
users.activated=Aktifleştirilmiş
users.admin=Yönetici
users.restricted=Kısıtlanmış
users.repos=Depolar
users.created=Oluşturuldu
users.last_login=Son Oturum Açma
@ -1758,6 +1774,7 @@ users.max_repo_creation_desc=(Genel varsayılan sınırı kullanmak için -1 gir
users.is_activated=Kullanıcı Hesabı Etkinleştirildi
users.prohibit_login=Oturum Açmayı Devre Dışı Bırak
users.is_admin=Yöneticidir
users.is_restricted=Kısıtlı
users.allow_git_hook=Git İstemcileri Oluşturabilir
users.allow_import_local=Yerel Depoları Alabilir
users.allow_create_organization=Organizasyon Oluşturabilir
@ -1812,6 +1829,7 @@ auths.attribute_surname=Soyad Özelliği
auths.attribute_mail=E-posta Özelliği
auths.attribute_ssh_public_key=ık SSH Anahtarı Özelliği
auths.attributes_in_bind=Bağlı DN tabanındaki özellikleri çek
auths.allow_deactivate_all=Boş bir arama sonucunun tüm kullanıcıları devre dışı bırakmasına izin ver
auths.use_paged_search=Sayfalı Aramayı Kullan
auths.search_page_size=Sayfa Boyutu
auths.filter=Kullanıcı Filtresi
@ -1913,6 +1931,7 @@ config.db_type=Türü
config.db_host=Sunucu
config.db_name=İsim
config.db_user=Kullanıcı adı
config.db_schema=Şema
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Yol
@ -2018,8 +2037,38 @@ monitor.execute_time=Çalıştırma Zamanı
monitor.process.cancel=İşlemi iptal et
monitor.process.cancel_desc=Bir işlemi iptal etmek veri kaybına neden olabilir
monitor.process.cancel_notices=İptal et: <strong>%s</strong>?
monitor.queues=Kuyruklar
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Zaman aşımı bir golang süresi olmalıdır. 5dk veya 0 olabilir
monitor.queue.pool.flush.title=Kuyruk Temizleme
monitor.queue.pool.flush.desc=Temizleme, kuyruk boş olduğunda veya zaman aşımına uğradığında sona erecek bir işçi ekler.
monitor.queue.pool.flush.submit=Temizleme İşçisi Ekle
monitor.queue.pool.flush.added=%[1]s için Temizleme İşçisi eklendi
monitor.queue.settings.title=Havuz Ayarları
monitor.queue.settings.desc=Havuzlar, çalışan kuyruğunun engellenmesine yanıt olarak dinamik bir şekilde büyür. Bu değişiklikler mevcut çalışan gruplarını etkilemeyecektir.
monitor.queue.settings.timeout=Artırma Zaman Aşımı
monitor.queue.settings.timeout.placeholder=Şu anda %[1]v
monitor.queue.settings.timeout.error=Zaman aşımı bir golang süresi olmalıdır. 5dk veya 0 olabilir
monitor.queue.settings.numberworkers=Çalışan Sayısını Artır
monitor.queue.settings.numberworkers.placeholder=Şu anda %[1]d
monitor.queue.settings.numberworkers.error=Eklenecek Çalışan sayısı sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır
monitor.queue.settings.maxnumberworkers=En fazla çalışan Sayısı
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.placeholder=Şu anda %[1]d
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.error=En fazla çalışan sayısı bir sayı olmalıdır
monitor.queue.settings.submit=Ayarları Güncelle
monitor.queue.settings.changed=Ayarlar Güncellendi
monitor.queue.settings.blocktimeout=Geçerli Engelleme Zaman Aşımı
monitor.queue.settings.blocktimeout.value=%[1]v
monitor.queue.pool.none=Bu kuyruğun bir havuzu yok
monitor.queue.pool.added=Çalışan Grubu Eklendi
monitor.queue.pool.max_changed=En fazla çalışan sayısı değişti
monitor.queue.pool.workers.title=Etkin Çalışan Grupları
monitor.queue.pool.workers.none=Çalışan grubu yok.
monitor.queue.pool.cancel=Çalışan Grubunu Kapat
monitor.queue.pool.cancelling=Çalışan Grubu kapatılıyor
monitor.queue.pool.cancel_notices=Bu %s çalışan grubu kapatılsın mı?
monitor.queue.pool.cancel_desc=Herhangi bir çalışan grubu olmadan bir kuyruk bırakmak, isteklerin süresiz olarak engellenmesine neden olabilir.
notices.system_notice_list=Sistem Bildirimleri
notices.view_detail_header=Bildirim Ayrıntılarını Görüntüle

Loading…
Cancel
Save