[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 3 years ago
parent 867f4c557d
commit 9c41ad03b4

@ -205,6 +205,8 @@ default_enable_timetracking=Varsayılan Olarak Zaman Takibini Etkinleştir
default_enable_timetracking_popup=Yeni depolar için zaman takibini varsayılan olarak etkinleştir.
no_reply_address=Gizlenecek E-Posta Alan Adı
no_reply_address_helper=Gizlenmiş e-posta adresine sahip kullanıcılar için alan adı. Örneğin 'ali' kullanıcı adı, gizlenmiş e-postalar için alan adı 'yanityok.ornek.org' olarak ayarlandığında Git günlüğüne 'ali@yanityok.ornek.org' olarak kaydedilecektir.
password_algorithm=Parola Hash Algoritması
password_algorithm_helper=Parola için hash algoritmasını ayarlayın. Algoritmalar değişen gereksinimlere ve güce sahiptirler. `argon2` iyi özelliklere sahip olmasına rağmen fazla miktarda bellek kullanır ve küçük sistemler için uygun olmayabilir.
[home]
uname_holder=Kullanıcı Adı veya E-Posta Adresi

Loading…
Cancel
Save