[skip ci] Updated translations via Crowdin

mj-v1.14.3
GiteaBot 3 years ago
parent 19bcd29c7e
commit cc6470425c

@ -51,6 +51,8 @@ new_migrate=Nouvelle migration
new_mirror=Nouveau miroir
new_fork=Nouvelle bifurcation
new_org=Nouvelle organisation
new_project=Nouveau projet
new_project_board=Nouveau tableau de projet
manage_org=Gérer les organisations
admin_panel=Administration du site
account_settings=Paramètres du compte
@ -70,7 +72,9 @@ pull_requests=Demandes d'ajout
issues=Tickets
milestones=Jalons
ok=OK
cancel=Annuler
save=Enregistrer
add=Ajouter
add_all=Tout Ajouter
remove=Retirer
@ -80,6 +84,8 @@ write=Écrire
preview=Aperçu
loading=Chargement…
step1=Étape 1:
step2=Étape 2:
error404=La page que vous essayez d'atteindre <strong>n'existe pas</strong> ou <strong>vous n'êtes pas autorisé</strong> à la voir.
@ -1074,6 +1080,7 @@ pulls.compare_compare=tirer les modifications depuis
pulls.filter_branch=Filtre de branche
pulls.no_results=Aucun résultat trouvé.
pulls.nothing_to_compare=Ces branches sont identiques. Il n'y a pas besoin de créer une demande de fusion.
pulls.nothing_to_compare_and_allow_empty_pr=Ces branches sont égales. Cette demande d'ajout sera vide.
pulls.has_pull_request=`Une demande de fusion entre ces branches existe déjà : <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Créer une demande d'ajout
pulls.title_desc=veut fusionner %[1]d révision(s) depuis <code>%[2]s</code> vers <code id="branch_target">%[3]s</code>
@ -1110,6 +1117,7 @@ pulls.reject_count_1=%d changement requis
pulls.reject_count_n=%d changements requis
pulls.waiting_count_1=%d en attente de revue
pulls.waiting_count_n=%d en attente de revues
pulls.wrong_commit_id=l'ID de la révision doit être un ID de révision sur la branche cible
pulls.no_merge_desc=Cette demande de fusion ne peut être appliquée directement car toutes les options de fusion du dépôt sont désactivées.
pulls.no_merge_helper=Activez des options de fusion dans les paramètres du dépôt ou fusionnez la demande manuellement.

@ -1348,6 +1348,7 @@ activity.closed_issues_count_1=Issue chiusa
activity.closed_issues_count_n=Issue chiuse
activity.title.issues_1=%d Issue
activity.title.issues_n=%d Issue
activity.title.issues_closed_from=%s chiusa da %s
activity.title.issues_created_by=%s creata da %s
activity.closed_issue_label=Chiusa
activity.new_issues_count_1=Nuova issue

@ -15,6 +15,7 @@ page=Lapa
template=Sagatave
language=Valoda
notifications=Paziņojumi
active_stopwatch=Aktīvā laika uzskaite
create_new=Izveidot…
user_profile_and_more=Profils un iestatījumi…
signed_in_as=Pierakstījies kā
@ -75,6 +76,7 @@ pull_requests=Izmaiņu pieprasījumi
issues=Problēmas
milestones=Atskaites punkti
ok=Labi
cancel=Atcelt
save=Saglabāt
add=Pievienot
@ -86,6 +88,8 @@ write=Rakstīt
preview=Priekšskatītījums
loading=Notiek ielāde…
step1=Solis 1:
step2=Solis 2:
error404=Lapa, ko vēlaties atvērt, <strong>neeksistē</strong> vai arī <strong>Jums nav tiesības</strong> to aplūkot.
@ -201,6 +205,8 @@ default_enable_timetracking=Pēc noklusējuma iespējot laika uzskaiti
default_enable_timetracking_popup=Repozitorijiem pēc noklusējuma tiks iespējota laika uzskaite atkarībā no šī iestatījuma.
no_reply_address=Neatbildēt e-pasta adreses domēns
no_reply_address_helper=Domēns lietotāja e-pasta adresei git žurnālos, ja lietotājs izvēlas paturēt savu e-pasta adresi privātu. Piemēram, ja lietotājs ir 'janis' un domēns 'neatbildet.piemers.lv', tad e-pasta adrese būs 'janis@neatbildet.piemers.lv'.
password_algorithm=Paroles jaucējsummas algoritms
password_algorithm_helper=Norādiet paroles jaucējkoda algoritmu. Alogritmiem ir dažādas prasības un stiprums. Lai arī `argon2` ir nodrošina labu drošība, tas patērē daudz operatīvās atmiņas un var nebūt piemērots sistēmām ar nelieliem resursiem.
[home]
uname_holder=Lietotājvārds vai e-pasts
@ -214,6 +220,7 @@ my_mirrors=Mani spoguļi
view_home=Skatīties %s
search_repos=Meklēt repozitoriju…
filter=Citi filtri
filter_by_team_repositories=Filtrēt pēc komandas repozitorijiem
show_archived=Arhivētie
show_both_archived_unarchived=Attēlo gan arhivētie, gan nearhivētie
@ -233,6 +240,8 @@ users=Lietotāji
organizations=Organizācijas
search=Meklēt
code=Kods
search.fuzzy=Aptuveni
search.match=Precīzi
repo_no_results=Netika atrasts neviens repozitorijs, kas atbilstu kritērijiem.
user_no_results=Netika atrasts neviens lietotājs, kas atbilstu kritērijiem.
org_no_results=Netika atrasta neviena organizācija, kas atbilstu kritērijiem.
@ -246,6 +255,7 @@ register_helper_msg=Jau ir konts? Pieraksties tagad!
social_register_helper_msg=Jau ir konts? Pievienojies!
disable_register_prompt=Reģistrācija ir atspējota. Lūdzu, sazinieties ar vietnes administratoru.
disable_register_mail=Reģistrācijas e-pasta apstiprināšana ir atspējota.
remember_me=Atcerēties šo ierīci
forgot_password_title=Aizmirsu paroli
forgot_password=Aizmirsi paroli?
sign_up_now=Nepieciešams konts? Reģistrējies tagad.
@ -278,6 +288,7 @@ twofa_scratch_token_incorrect=Ievadīts nepareizs vienreizējais kods.
login_userpass=Pierakstīties
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Reģistrēt jaunu kontu
oauth_signup_title=Pabeigt konta veidošanu
oauth_signup_submit=Pabeigt reģistrāciju
oauth_signin_tab=Savienot ar esošu kontu
oauth_signin_title=Pierakstīties, lai autorizētu saistīto kontu
@ -353,6 +364,7 @@ password_not_match=Izvēlētā parole nesakrīt ar atkārtoti ievadīto.
lang_select_error=Izvēlieties valodu no saraksta.
username_been_taken=Lietotājvārds jau ir aizņemts.
username_change_not_local_user=Ne-lokālie lietotāji nevar mainīt savus lietotājvārdus.
repo_name_been_taken=Jau eksistē repozitorijs ar šādu nosaukumu.
repository_files_already_exist=Šī repozitorija faili jau eksistē, sazinieties ar sistēmas administratoru.
repository_files_already_exist.adopt=Šī repozitorija faili jau eksistē un var tikt tikai pārņemti.
@ -364,6 +376,7 @@ org_name_been_taken=Organizācijas nosaukums jau ir aizņemts.
team_name_been_taken=Komandas nosaukums jau ir aizņemts.
team_no_units_error=Komandai ir jābūt iespējotai vismaz vienai sadaļai.
email_been_used=E-pasta adrese jau ir izmantota.
email_invalid=Epasta adrese nav korekta.
openid_been_used=OpenID adrese '%s' jau ir izmantota.
username_password_incorrect=Nepareizs lietotājvārds vai parole.
password_complexity=Parole neatbilst drošības prasībām:
@ -372,6 +385,7 @@ password_uppercase_one=Vismaz viens lielais burts
password_digit_one=Vismaz viens cipars
password_special_one=Vismaz viens speciālais simbols (punkts, iekavas, pēdiņas utt.)
enterred_invalid_repo_name=Pārliecinieties, vai ievadītā repozitorija nosaukums ir pareizs.
enterred_invalid_org_name=Ievadītais organizācijas nosaukums ir nepareizs.
enterred_invalid_owner_name=Pārliecinieties, vai ievadītā īpašnieka vārds ir pareizs.
enterred_invalid_password=Pārliecinieties, vai ievadītā parole ir pareiza.
user_not_exist=Lietotājs neeksistē.
@ -437,9 +451,11 @@ website=Mājas lapa
location=Atrašanās vieta
update_theme=Mainīt motīvu
update_profile=Mainīt profilu
update_language_not_found=Valoda '%s' nav pieejama.
update_profile_success=Jūsu profila informācija tika saglabāta.
change_username=Lietotājvārds mainīts.
change_username_prompt=Piezīme: Šī darbība izmainīs norādes uz šo kontu.
change_username_redirect_prompt=Vecais lietotāja vārds pārsūtīs kamēr vien tas nebūs izmantots.
continue=Turpināt
cancel=Atcelt
language=Valoda
@ -510,6 +526,7 @@ ssh_helper=<strong>Vajadzīga palīdzība?</strong> Iepazīstieties ar GitHub pa
gpg_helper=<strong>Vajadzīga palīdzība?</strong> Iepazīstieties ar GitHub pamācību <a href="%s">par GPG</a>.
add_new_key=Pievienot SSH atslēgu
add_new_gpg_key=Pievienot GPG atslēgu
key_content_ssh_placeholder=Sākas ar 'ssh-ed25519', 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com' vai 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'
key_content_gpg_placeholder=Sākas ar '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'
add_new_principal=Pievienot identitāti
ssh_key_been_used=Šī SSH atslēga jau ir pievienota šajā serverī.
@ -548,6 +565,7 @@ principal_state_desc=Šī identitāte ir lietota pēdējās 7 dienās
show_openid=Rādīt profilā
hide_openid=Paslēpt no profila
ssh_disabled=SSH atspējots
ssh_externally_managed=Šim lietotājam SSH atslēga tiek pāvaldīta attālināti
manage_social=Pārvaldīt piesaistītos sociālos kontus
social_desc=Šis ir saraksts ar Jūsu Gitea kontam piesaistītajiem sociālajiem kontiem. Drošības nolūkos, pārliecinieties, ka atpazīstat visus no tiem, jo tos var izmantot, lai pieslēgtos Jūsu Gitea kontam.
unbind=Atsaistīt
@ -614,6 +632,7 @@ or_enter_secret=Vai ievadiet šo noslēpumu: %s
then_enter_passcode=Ievadiet piekļuves kodu no lietojumprogrammas:
passcode_invalid=Nederīgs piekļuves kods. Mēģiniet ievadīt atkārtoti.
twofa_enrolled=Kontam tagad ir ieslēgta divu faktoru autentifikācija. Saglabājiet savu vienreizējo kodu (%s), jo tas vairāk netiks parādīts!
twofa_failed_get_secret=Neizdevās ielādēt noslēpumu.
u2f_desc=Drošības atslēgas ir ierīces, kas satur kriptogrāfiskās atslēgas. Tās var tikt izmantotas divu faktoru autentifikācijai. Drošības atslēgām ir jāatbalsta <a rel="noreferrer" href="https://fidoalliance.org/">FIDO U2F</a> standarts.
u2f_require_twofa=Jūsu kontam ir jābūt ieslēgtai divu faktoru autentifikācijai, lai izmantotu drošības atslēgas.
@ -635,6 +654,7 @@ repos_none=Jums nepieder neviens repozitorijs
delete_account=Dzēst savu kontu
delete_prompt=Šī darbība pilnībā izdzēsīs Jūsu kontu, kā arī tā ir <strong>NEATGRIEZENISKA</strong>.
delete_with_all_comments=Jūsu konts ir jaunāks par %s. Lai izveirotos no spoka komentāriem, visu problēmu un izmaiņu pieprasījumu komentāri tiks dzēsti līdz ar kontu.
confirm_delete_account=Apstiprināt dzēšanu
delete_account_title=Dzēst lietotāja kontu
delete_account_desc=Vai tiešām vēlaties dzēst šo kontu?
@ -645,7 +665,9 @@ email_notifications.disable=Nesūtīt paziņojumus
email_notifications.submit=Saglabāt sūtīšanas iestatījumus
[repo]
new_repo_helper=Repozitorijs satur projekta visus failus, tai skaitā to izmaiņu vēsturi. Jau ir pieejams citur? <a href="%s">Migrējiet repozitoriju.</a>
owner=Īpašnieks
owner_helper=Ņemot vērā maksimālā repozitoriju skaita ierobežojumu, ne visas organizācijas var tikt parādītas sarakstā.
repo_name=Repozitorija nosaukums
repo_name_helper=Labi repozitorija nosaukumi ir īsi, unikāli un tādi, ko viegli atcerēties.
repo_size=Repozitorija izmērs
@ -666,17 +688,27 @@ use_template=Izmantot Å¡o sagatavi
generate_repo=Ģenerēt repozitoriju
generate_from=Ģenerēt no
repo_desc=Apraksts
repo_desc_helper=Ievadiet īsu aprakstu (neobligāts)
repo_lang=Valoda
repo_gitignore_helper=Izvēlieties .gitignore sagatavi.
repo_gitignore_helper_desc=Izvēlieties kādi faili netiks glabāti repozitorijā no sagatavēm biežāk lietotājām valodām. Pēc noklusējuma .gitignore iekļauj valodu kompilācijas rīku artifaktus.
issue_labels=Problēmu etiķetes
issue_labels_helper=Izvēlieties problēmu etiķešu kopu.
license=Licence
license_helper=Izvēlieties licences failu.
license_helper_desc=Licence nosaka, ko citi var un ko nevar darīt ar šo kodu. Neesat pārliecintāts, kādu izvēlēties šim projektam? Aplūkojiet <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">licences izvēle</a>.
readme=LASIMANI
readme_helper=Izvēlieties LASIMANI faila sagatavi.
readme_helper_desc=Šajā vietā ir iespējams detalizēti aprakstīt šo projektu.
auto_init=Inicializēt repozitoriju (Pievieno .gitignore, licenci un README)
trust_model_helper=Izvēlieties parakstu pārbaudes uzticamības modeli. Iespējamie varianti ir:
trust_model_helper_collaborator=Līdzstrādnieka: Uzticēties līdzstrādnieku parakstiem
trust_model_helper_committer=Revīzijas iesūtītāja: Uzticēties parakstiem, kas atbilst revīzijas iesūtītājam
trust_model_helper_collaborator_committer=Līdzstrādnieka un revīzijas iesūtītāja: Uzticēties līdzstrādnieku parakstiem, kas atbilst revīzijas iesūtītājam
trust_model_helper_default=Noklusētais: Izmantojiet šī servera noklusēto uzticamības modeli
create_repo=Izveidot repozitoriju
default_branch=Noklusējuma atzars
default_branch_helper=Noklusētais atzars nosaka pamata atzaru uz kuru tiks veidoti izmaiņu pieprasījumi un koda revīziju iesūtīšana.
mirror_prune=Izmest
mirror_prune_desc=Izdzēst visas ārējās atsauces, kas ārējā repozitorijā vairs neeksistē
mirror_interval=Spoguļošanas biežums (atļautās laika vienības 'h', 'm' un 's'). Ievadiet 0, lai atslēgtu automātisko spoguļošanu.
@ -703,6 +735,12 @@ delete_preexisting=Dzēst jau eksistējošos failus
delete_preexisting_content=Dzēst failus direktorijā %s
delete_preexisting_success=Dzēst nepārņemtos failus direktorijā %s
transfer.accept=Apstiprināt īpašnieka maiņu
transfer.accept_desc=Mainīt īpašnieku uz "%s"
transfer.reject=Noraidīt īpašnieka maiņu
transfer.reject_desc=Atcelt īpašnieka maiņu uz "%s"
transfer.no_permission_to_accept=Jums nav tiesību apstiprināt
transfer.no_permission_to_reject=Jums nav tiesību noraidīt
desc.private=Privāts
desc.public=Publisks
@ -727,6 +765,8 @@ archive.title=Repozitorijs ir arhivēts. Tam var aplūkot failus un to var klon
archive.issue.nocomment=Repozitorijs ir arhivēts. Problēmām nevar pievienot jaunus komentārus.
archive.pull.nocomment=Repozitorijs ir arhivēts. Izmaiņu pieprasījumiem nevar pievienot jaunus komentārus.
form.reach_limit_of_creation_1=Sasniegts Jums noteiktais %d repozitorija ierobežojums.
form.reach_limit_of_creation_n=Sasniegts Jums noteiktais %d repozitoriju ierobežojums.
form.name_reserved=Repozitorija nosaukums '%s' ir jau rezervēts.
form.name_pattern_not_allowed=Repozitorija nosaukums '%s' nav atļauts.
@ -761,6 +801,7 @@ migrate.github.description=Migrēt datus no Github.com vai Github Enterprise ser
migrate.git.description=Migrēt vai spoguļot git datus no Git servisiem
migrate.gitlab.description=Migrēt datus no Gitlab.com vai cita Gitlab servera.
migrate.gitea.description=Migrēt datus no Gitea.com vai cita Gitea servera.
migrate.gogs.description=Migrēt datus no notabug.org vai cita Gogs servera.
mirror_from=spogulis no
forked_from=atdalīts no
@ -805,9 +846,14 @@ org_labels_desc_manage=pārvaldīt
milestones=Atskaites punkti
commits=Revīzijas
commit=Revīzija
release=Laidiens
releases=Laidieni
tag=Tags
released_this=izveidoja Å¡o laidienu
file_raw=Neapstrādāts
file_history=Vēsture
file_view_source=Skatīt avotu
file_view_rendered=Skatīt rezultātu
file_view_raw=Rādīt neapstrādātu
file_permalink=Patstāvīgā saite
file_too_large=Šis fails ir par lielu, lai to parādītu.
@ -816,6 +862,8 @@ audio_not_supported_in_browser=Jūsu pārlūks neatbalsta HTML5 audio.
stored_lfs=Saglabāts Git LFS
symbolic_link=Simboliska saite
commit_graph=Revīziju grafs
commit_graph.select=Izvēlieties atzarus
commit_graph.hide_pr_refs=Paslēpt izmaiņu pieprasījumus
commit_graph.monochrome=Melnbalts
commit_graph.color=Krāsains
blame=Vainot
@ -847,6 +895,7 @@ editor.add=Pievienot '%s'
editor.update=Atjaunināt '%s'
editor.delete=Dzēst '%s'
editor.commit_message_desc=Pievienot neobligātu paplašinātu aprakstu…
editor.signoff_desc=Pievienot revīzijas žurnāla ziņojuma beigās Signed-off-by ar revīzijas autoru.
editor.commit_directly_to_this_branch=Apstiprināt revīzijas izmaiņas atzarā <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Izveidot <strong>jaunu atzaru</strong> un izmaiņu pieprasījumu šai revīzijai.
editor.create_new_branch_np=Izveidot <strong>jaunu atzaru</strong> šai revīzijai.
@ -867,7 +916,11 @@ editor.file_already_exists=Fails ar nosaukumu '%s' šajā repozitorijā jau eksi
editor.commit_empty_file_header=Iesūtīt tukšu failu
editor.commit_empty_file_text=Fails, ko vēlaties iesūtīt, ir tukšs. Vai turpināt?
editor.no_changes_to_show=Nav izmaiņu, ko rādīt.
editor.fail_to_update_file=Neizdevās atjaunot/izveidot failu '%s'.
editor.fail_to_update_file_summary=Kļūdas ziņojums:
editor.push_rejected_no_message=Izmaiņu iesūtīšana tika noraidīta, bet serveris neatgrieza paziņojumu. Pārbaudiet git āķus šim repozitorijam.
editor.push_rejected=Serveris noraidīja šo izmaiņu. Pārbaudiet git āķus.
editor.push_rejected_summary=Pilns noraidīšanas ziņojums:
editor.add_subdir=Pievienot direktoriju…
editor.unable_to_upload_files=Neizdevās augšupielādēt failus uz direktoriju '%s', kļūda: %v
editor.upload_file_is_locked=Failu '%s' ir nobloķējis %s.
@ -898,6 +951,9 @@ ext_issues=Ārējās problēmas
ext_issues.desc=Saite uz ārējo problēmu sekotāju.
projects=Projekti
projects.desc=Pārvaldīt problēmu un izmaiņu pieprasījumu projektu dēļus.
projects.description=Apraksts (neobligāts)
projects.description_placeholder=Apraksts
projects.create=Izveidot projektu
projects.title=Nosaukums
projects.new=Jauns projekts
@ -921,6 +977,8 @@ projects.board.edit_title=Dēļa nosaukums
projects.board.new_title=Dēļa nosaukums
projects.board.new_submit=Apstiprināt
projects.board.new=Jauns dēlis
projects.board.set_default=Izvēlēties kā noklusēto
projects.board.set_default_desc=Izvēlēties šo dēli kā noklusēto nekategorizētām problēmām un izmaiņu pieteikumiem
projects.board.delete=Dzēst dēli
projects.board.deletion_desc=Dzēšot projekta dēli visas tam piesaistītās problēmas tiks pārliktas kā nekategorizētas. Vai turpināt?
projects.open=Aktīvie
@ -971,6 +1029,11 @@ issues.label_templates.info=Nav izveidota neviena etiķete. Jūs varat noklikš
issues.label_templates.helper=Izvēlieties etiķešu kopu
issues.label_templates.use=Izmantot etiķešu kopu
issues.label_templates.fail_to_load_file=Neizdevās ielādēt etiķetes sagataves failu '%s': %v
issues.add_label=pievienoja %s etiÄ·eti %s
issues.add_labels=pievienoja %s etiÄ·etes %s
issues.remove_label=noņēma %s etiķeti %s
issues.remove_labels=noņēma %s etiķetes %s
issues.add_remove_labels=pievienoja %s un noņēma %s etiķetes %s
issues.add_milestone_at=`pievienoja atskaites punktu <b>%s</b> %s`
issues.add_project_at=`pievienoja šo problēmu <b>%s</b> projektam %s`
issues.change_milestone_at=`nomainīja atskaites punktu no <b>%s</b> uz <b>%s</b> %s`
@ -999,6 +1062,7 @@ issues.filter_type.all_issues=Visas problēmas
issues.filter_type.assigned_to_you=Piešķirtās Jums
issues.filter_type.created_by_you=Jūsu izveidotās
issues.filter_type.mentioning_you=Esat pieminēts
issues.filter_type.review_requested=Pieprasīta recenzija
issues.filter_sort=Kārtot
issues.filter_sort.latest=Jaunākie
issues.filter_sort.oldest=Vecakie
@ -1020,7 +1084,10 @@ issues.action_milestone_no_select=Nav atskaites punkta
issues.action_assignee=Atbildīgais
issues.action_assignee_no_select=Nav atbildīgā
issues.opened_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> atvēra %[1]s
pulls.merged_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> sapludināja %[1]s
pulls.merged_by_fake=%[2]s sapludināja %[1]s
issues.closed_by=<a href="%[2]s">%[3]s</a> aizvēra %[1]s
issues.opened_by_fake=%[2]s atvēra %[1]s
issues.closed_by_fake=%[2]s aizvēra %[1]s
issues.previous=Iepriekšējā
issues.next=Nākamā
@ -1031,11 +1098,13 @@ issues.commented_at=` komentēja <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Vai patiešām vēlaties dzēst šo komentāru?
issues.context.copy_link=Kopēt saiti
issues.context.quote_reply=Atbildēt citējot
issues.context.reference_issue=Atsaukties uz šo jaunā problēmā
issues.context.edit=Labot
issues.context.delete=Dzēst
issues.no_content=Vēl nav satura.
issues.close_issue=Aizvērt
issues.pull_merged_at=`sapludināja revīziju <a href="%[1]s">%[2]s</a> atzarā <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.manually_pull_merged_at=`manuāli sapludināja revīziju <a href="%[1]s">%[2]s</a> atzarā <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.close_comment_issue=Komentēt un aizvērt
issues.reopen_issue=Atvērt atkārtoti
issues.reopen_comment_issue=Komentēt un atvērt atkārtoti
@ -1057,6 +1126,8 @@ issues.re_request_review=Pieprasīt atkārtotu recenziju
issues.is_stale=Šajā izmaiņu pieprasījumā ir notikušas izmaiņās, kopš veicāt tā recenziju
issues.remove_request_review=Noņemt recenzijas pieprasījumu
issues.remove_request_review_block=Nevar noņemt recenzījas pieprasījumu
issues.dismiss_review=Atmest recenziju
issues.dismiss_review_warning=Vai patiešām vēlaties atmest šo recenziju?
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Pierakstieties</a>, lai pievienotos Å¡ai sarunai.
issues.edit=Labot
issues.cancel=Atcelt
@ -1101,12 +1172,17 @@ issues.lock.title=Slēgt komentēšanu šai problēmai.
issues.unlock.title=Atļaut komentēšanu šai problēmai.
issues.comment_on_locked=Jūs nevarat komentēt slēgtai problēmai.
issues.tracker=Laika uzskaite
issues.start_tracking_short=Uzsākt taimeri
issues.start_tracking=Uzsākt laika uzskaiti
issues.start_tracking_history=` uzsāka darbu %s`
issues.tracker_auto_close=Taimeris tiks automātiski apturēts, kad šī problēma tiks aizvērta
issues.tracking_already_started=`Jau ir uzsākta laika uzskaite par <a href="%s">citu problēmu</a>!`
issues.stop_tracking=Apturēt taimeri
issues.stop_tracking_history=` beidza strādāt %s`
issues.cancel_tracking=Atmest
issues.cancel_tracking_history=` atcēla laika uzskaiti %s`
issues.add_time=Manuāli pievienot laiku
issues.del_time=Dzēst šo laika žurnāla ierakstu
issues.add_time_short=Pievienot laiku
issues.add_time_cancel=Atcelt
issues.add_time_history=` pievienoja patērēto laiku %s`
@ -1165,6 +1241,8 @@ issues.review.self.approval=Nevar apstiprināt savu izmaiņu pieprasījumi.
issues.review.self.rejection=Nevar pieprasīt izmaiņas savam izmaiņu pieprasījumam.
issues.review.approve=apstiprināja izmaiņas %s
issues.review.comment=recenzēja %s
issues.review.dismissed=atmeta %s recenziju %s
issues.review.dismissed_label=Atmesta
issues.review.left_comment=atstāja komentāru
issues.review.content.empty=Nepieciešams norādīt komentāru par prasītajām izmaiņām.
issues.review.reject=pieprasīja izmaiņas %s
@ -1175,6 +1253,7 @@ issues.review.remove_review_request_self=atteicās recenzēt %s
issues.review.pending=Nav iesūtīts
issues.review.review=Recenzija
issues.review.reviewers=Recenzenti
issues.review.outdated=Novecojis
issues.review.show_outdated=Rādīt novecojušu
issues.review.hide_outdated=Paslēpt novecojušu
issues.review.show_resolved=Rādīt atrisināto
@ -1183,6 +1262,7 @@ issues.review.resolve_conversation=Atrisināt sarunu
issues.review.un_resolve_conversation=Atcelt sarunas atrisinājumu
issues.review.resolved_by=atzīmēja sarunu kā atrisinātu
issues.assignee.error=Ne visi atbildīgie tika pievienoti, jo radās neparedzēta kļūda.
issues.reference_issue.body=Saturs
pulls.desc=Iespējot izmaiņu pieprasījumus un koda recenzēšanu.
pulls.new=Jauns izmaiņu pieprasījums
@ -1193,6 +1273,7 @@ pulls.compare_compare=salīdzināmais
pulls.filter_branch=Filtrēt atzarus
pulls.no_results=Nekas netika atrasts.
pulls.nothing_to_compare=Nav ko salīdzināt, jo bāzes un salīdzināmie atzari ir vienādi.
pulls.nothing_to_compare_and_allow_empty_pr=Šie atzari ir vienādi. Izveidotais izmaiņu pieprasījums būs tukšs.
pulls.has_pull_request=`Jau eksistē izmaiņu pieprasījums starp šiem diviem atzariem: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Izveidot izmaiņu pieprasījumu
pulls.title_desc=vēlas sapludināt %[1]d revīzijas no <code>%[2]s</code> uz <code id="branch_target">%[3]s</code>
@ -1205,6 +1286,8 @@ pulls.reopen_to_merge=Atkārtoti atveriet izmaiņu pieprasījumu, lai veiktu sap
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Šo izmaiņu pieprasīju nevar atkāroti atvērt, jo atzars ir izdzēsts.
pulls.merged=Sapludināts
pulls.merged_as=Izmaiņu pieprasījums tika sapludināts ar revīziju <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.manually_merged=Manuāli sapludināts
pulls.manually_merged_as=Izmaiņu pieprasījums tika sapludināts manuāli ar revīziju <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.is_closed=Izmaiņu pieprasījums tika aizvērts.
pulls.has_merged=Šis izmaiņu pieprasījums tika veiksmīgi sapludināts.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Sāciet virsrakstu ar <strong>%s</strong></a>, lai ierobežotu, ka izmaiņu pieprasījums netīšām tiktu sapludināts.`
@ -1212,11 +1295,13 @@ pulls.cannot_merge_work_in_progress=Šis izmaiņu pieprasījums ir atzīmēts, k
pulls.data_broken=Izmaiņu pieprasījums ir bojāts, jo dzēsta informācija no atdalītā repozitorija.
pulls.files_conflicted=Šīs izmaiņu pieprasījuma izmaiņas konfliktē ar mērķa atzaru.
pulls.is_checking=Notiek konfliktu pārbaude, mirkli uzgaidiet un atjaunojiet lapu.
pulls.is_empty=Šis atzars ir vienāds ar mērķa atzaru.
pulls.required_status_check_failed=Dažas no pārbaudēm nebija veiksmīgas.
pulls.required_status_check_missing=Trūkst dažu obligāto pārbaužu.
pulls.required_status_check_administrator=Kā administrators Jūs varat sapludināt šo izmaiņu pieprasījumu.
pulls.blocked_by_approvals=Šim izmaiņu pieprasījumam nav nepieciešamais apstiprinājumu daudzums. %d no %d apstiprinājumi piešķirti.
pulls.blocked_by_rejection=Šo izmaiņu pieprasījumu nevar sapludināt, jo tam ir peprasītas izmaiņas.
pulls.blocked_by_official_review_requests=Šim izmaiņu pieprasījumam ir oficiālas recenzijas pieprasītās izmaiņas.
pulls.blocked_by_outdated_branch=Šis izmaiņu pieprasījums ir bloķēts, jo tas nav aktuāls.
pulls.blocked_by_changed_protected_files_1=Šis izmaiņu pieprasījums ir bloķēts, jo izmaina aizsargāto failu:
pulls.blocked_by_changed_protected_files_n=Šis izmaiņu pieprasījums ir bloķēts, jo izmaina aizsargātos failus:
@ -1231,6 +1316,7 @@ pulls.reject_count_1=%d izmaiņu pieprasījums
pulls.reject_count_n=%d pieprasītas izmaiņas
pulls.waiting_count_1=nepieciešama %d recenzija
pulls.waiting_count_n=nepieciešamas %d recenzijas
pulls.wrong_commit_id=revīzijas identifikātoram ir jābūt revīzijas identifikatoram no mērķa atzara
pulls.no_merge_desc=Šo izmaiņu pieprasījumu nav iespējams sapludināt, jo nav atļauts neviens sapludināšanas veids.
pulls.no_merge_helper=Lai sapludinātu šo izmaiņu pieprasījumu, iespējojiet vismaz vienu sapludināšanas veidu repozitorija iestatījumos vai sapludiniet to manuāli.
@ -1241,11 +1327,19 @@ pulls.merge_pull_request=Izmaiņu pieprasījuma sapludināšana
pulls.rebase_merge_pull_request=Pārbāzēt un sapludināt
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Pārbāzēt un sapludināt (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Saspiest un sapludināt
pulls.merge_manually=Manuāli sapludināts
pulls.merge_commit_id=Sapludināšanas revīzijas ID
pulls.require_signed_wont_sign=Atzarā var iesūtīt tikai parakstītas revīzijas, bet sapludināšanas revīzijas netiks parakstīta
pulls.invalid_merge_option=Nav iespējams izmantot šādu sapludināšanas veidu šim izmaiņu pieprasījumam.
pulls.merge_conflict=Sapludināšana neizdevās: Veicot sapludināšanu, radās konflikts. Mēģiniet izmantot citu sapludināšanas stratēģiju
pulls.merge_conflict_summary=Kļūdas paziņojums
pulls.rebase_conflict=Sapludināšana neizdevās: Veicot pārbāzēšanu uz revīziju %[1]s, radās konflikts. Mēģiniet izmantot citu sapludināšanas stratēģiju
pulls.rebase_conflict_summary=Kļūdas paziņojums
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
pulls.unrelated_histories=Sapludināšana neizdevās: mērķa un bāzes atzariem nav kopējas vēstures. Ieteikums: izvēlieties citu sapludināšanas stratēģiju
pulls.merge_out_of_date=Sapludināšana neizdevās: sapludināšanas laikā, bāzes atzarā tika iesūtītas izmaiņas. Ieteikums: mēģiniet atkārtoti.
pulls.push_rejected=Sapludināšana neizdevās: iesūtīšana tika noraidīta. Pārbaudiet git āķus šim repozitorijam.
pulls.push_rejected_summary=Pilns noraidīšanas ziņojums
pulls.push_rejected_no_message=Sapludināšana neizdevās: Izmaiņu iesūtīšana tika noraidīta, bet serveris neatgrieza paziņojumu.<br>Pārbaudiet git āķus šim repozitorijam
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Jūs nevarat veikt atkārtotas atvēršanas darbību, jo jau eksistē izmaiņu pieprasījums (#%d) ar šādu sapludināšanas informāciju.`
pulls.status_checking=Dažas pārbaudes vēl tiek veiktas
@ -1261,7 +1355,10 @@ pulls.update_not_allowed=Jums nav tiesību veikt atzara atjaunošanu
pulls.outdated_with_base_branch=Atzars ir novecojis salīdzinot ar bāzes atzaru
pulls.closed_at=`aizvēra šo izmaiņu pieprasījumu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`atkārtoti atvēra šo izmaiņu pieprasījumu <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.merge_instruction_hint=`Varat aplūkot arī <a class="show-instruction">komandrindas instrukcijas</a>.`
pulls.merge_instruction_step1_desc=Projekta repozitorijā izveidojiet jaunu jaunu atzaru un pārbaudiet savas izmaiņas.
pulls.merge_instruction_step2_desc=Sapludināt izmaiņas un atjaunot tās Gitea.
milestones.new=Jauns atskaites punkts
milestones.open_tab=%d atvērti
@ -1365,6 +1462,7 @@ activity.closed_issues_count_1=Slēgta problēma
activity.closed_issues_count_n=Slēgtas problēmas
activity.title.issues_1=%d problēmu
activity.title.issues_n=%d problēmas
activity.title.issues_closed_from=%s aizvērts no %s
activity.title.issues_created_by=%s izveidoja %s
activity.closed_issue_label=Slēgta
activity.new_issues_count_1=Jauna problēma
@ -1402,6 +1500,8 @@ activity.git_stats_deletion_n=%d dzēšanas
search=Meklēt
search.search_repo=Meklēšana repozitorijā
search.fuzzy=Aptuveni
search.match=Precīzi
search.results=Meklēšanas rezultāti nosacījumam "%s" repozitorijā <a href="%s">%s</a>
settings=Iestatījumi
@ -1452,6 +1552,8 @@ settings.pulls.allow_merge_commits=Iespējot revīziju sapludināšanu
settings.pulls.allow_rebase_merge=Iespējot pārbāzēšanu sapludinot revīzijas
settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=Iespējot pārbāzēšanu sapludinot revīzijas (--no-ff)
settings.pulls.allow_squash_commits=Iespējot saspiešanu sapludinot revīzijas
settings.pulls.allow_manual_merge=Iespējot atzīmēt izmaiņu pieprasījumu kā manuāli sapludinātu
settings.pulls.enable_autodetect_manual_merge=Iespējot manuālo sapludināšanas noteikšanu (Piezīme: dažos speciālos gadījumos, tas var nostrādāt nekorekti)
settings.projects_desc=Iespējot repozitorija projektus
settings.admin_settings=Administratora iestatījumi
settings.admin_enable_health_check=Iespējot veselības pārbaudi (git fsck) šim repozitorijam
@ -1469,11 +1571,19 @@ settings.convert_fork_notices_1=Šī darbība mainīs atdalīto repozitoriju uz
settings.convert_fork_confirm=Konvertēt repozitoriju
settings.convert_fork_succeed=Atdalītais repozitorijs tika izmainīts par neatkarīgu repozitoriju.
settings.transfer=Mainīt īpašnieku
settings.transfer.rejected=Repozitorija īpašnieka maiņas pieprasījums tika noraidīts.
settings.transfer.success=Repozitorija īpašnieka maiņa veiksmīga.
settings.transfer_abort=Atcelt īpašnieka maiņu
settings.transfer_abort_invalid=Nevar atcelt neeksistējošu repozitorija īpašnieka maiņu.
settings.transfer_abort_success=Repozitrija īpašnieks tika veiksmīgi nomainīts uz %s.
settings.transfer_desc=Mainīt šī repozitorija īpašnieku uz citu lietotāju vai organizāciju, kurai Jums ir administratora tiesības.
settings.transfer_form_title=Ievadiet repozitorija nosaukumu, lai apstiprinātu:
settings.transfer_in_progress=Pašlaik jau tiek veikta repozitorija īpašnieka maiņa. Atceliet iepriekšējo īpašnieka maiņu, ja vēlaties mainīt uz citu.
settings.transfer_notices_1=- Jūs zaudēsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir individuāls lietotājs.
settings.transfer_notices_2=- Jūs saglabāsiet piekļuvi, ja jaunais īpašnieks ir organizācija un Jūs esat viens no tās īpašniekiem.
settings.transfer_owner=Jaunais īpašnieks
settings.transfer_perform=Veikt īpašnieka maiņu
settings.transfer_started=Šim repozitorijam tiek veikta īpašnieka maiņa un nepieciešams apstiprinājums no "%s"
settings.transfer_succeed=Repozitorijs tika pārcelts.
settings.signing_settings=Parakstu pārbaudes iestatījumi
settings.trust_model=Uzticēšanās modelis parakstiem
@ -1484,6 +1594,7 @@ settings.trust_model.collaborator.long=Līdzstrādnieka: Uzticēties līdzstrād
settings.trust_model.collaborator.desc=Ticami līdzstrādnieku paraksti tiks atzīmēti kā "uzticami" (neatkarīgi no tā vai tie atbilst revīzijas iesūtītājam vai nē). Citos gadījumos ticami paraksti tiks atzīmēti kā "neuzticami", ja paraksts atbilst revīzijas iesūtītājam vai "nesakrītošs", ja neatbilst.
settings.trust_model.committer=Revīzijas iesūtītāja
settings.trust_model.committer.long=Revīzijas iesūtītāja: Uzticēties parakstiem, kas atbilst revīzijas iesūtītājiem (Šis atbilst GitHub uzvedībai un piespiedīs Gitea parakstītām revīzijām būt Gitea kā revīzijas iesūtītājam)
settings.trust_model.committer.desc=Ticami paraksti tiks atzīmēti kā "uzticami", ja tie atbilst revīzijas iesūtītājam, citos gadījumos tie tiks atzīmēti kā "nesakrītoši". Šis nozīmē, ka Gitea būs kā revīzijas iesūtītājs parakstītām revīzijām, kur īstais revīzijas iesūtītājs tiks atīzmēts revīzijas komentāra beigās ar tekstu Co-authored-by: un Co-committed-by:. Noklusētajai Gitea atslēgai ir jāatbilst lietotājam datu bāzē.
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Līdzstrādnieka un revīzijas iesūtītāja
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Līdzstrādnieka un revīzijas iesūtītāja: Uzticēties līdzstrādnieku parakstiem, kas atbilst revīzijas iesūtītājam
settings.trust_model.collaboratorcommitter.desc=Ticami līdzstrādnieku paraksti tiks atzīmēti kā "uzticami", ja tie atbilst revīzijas iesūtītājam, citos gadījumos tie tiks atzīmēti kā "neuzticami", ja paraksts atbilst revīzijas iesūtītajam, vai "nesakrītoši", ja neatbilst. Šis nozīmē, ka Gitea būs kā revīzijas iesūtītājs parakstītām revīzijām, kur īstais revīzijas iesūtītājs tiks atīzmēts revīzijas komentāra beigās ar tekstu Co-Authored-By: un Co-Committed-By:. Noklusētajai Gitea atslēgai ir jāatbilst lietotājam datu bāzē.
@ -1672,6 +1783,8 @@ settings.protected_branch_deletion=Atspējot atzara aizsardzību
settings.protected_branch_deletion_desc=Atspējojot atzara aizsardzību, ļaus lietotājiem ar rakstīšanas tiesībām nosūtīt izmaiņas uz atzaru. Vai turpināt?
settings.block_rejected_reviews=Neļaut sapludināt izmaiņu pieprasījumus, kam ir pieprasītas izmaiņas
settings.block_rejected_reviews_desc=Sapludināšana nebūs iespējama, kad ir pieprasītas izmaiņas, pat ja ir nepieciešamais apstiprinājumu skaits.
settings.block_on_official_review_requests=Bloķēt sapludināšanu, ja ir oficiālas recenzijas pieprasītās izmaiņas
settings.block_on_official_review_requests_desc=Sapludināšana nebūs iespējama, ja ir pieprasītas oficiālas recenzijas izmaiņas, pat ja ir pietiekošs apstiprinājumu skaits.
settings.block_outdated_branch=Bloķēt sapludināšanau, ja izmaiņu pieprasījums ir novecojis
settings.block_outdated_branch_desc=Sapludināšana nebūs pieejama, ja atzars būs atpalicis no bāzes atzara.
settings.default_branch_desc=Norādiet noklusēto repozitorija atzaru izmaiņu pieprasījumiem un koda revīzijām:
@ -1741,6 +1854,7 @@ diff.whitespace_ignore_all_whitespace=Ignorēt atstarpes salīdzinot rindas
diff.whitespace_ignore_amount_changes=Ignorēt atstarpju daudzuma izmaiņas
diff.whitespace_ignore_at_eol=Ignorēt atstarpju izmaiņas rindu beigās
diff.stats_desc=<strong>%d mainītis faili</strong> ar <strong>%d papildinājumiem</strong> un <strong>%d dzēšanām</strong>
diff.stats_desc_file=%d izmaiņas: %d pievienotas un %d dzēstas
diff.bin=Binārs
diff.view_file=Parādīt failu
diff.file_before=Pirms
@ -1764,9 +1878,14 @@ diff.review.approve=Apstiprināt
diff.review.reject=Pieprasīt izmaiņas
diff.committed_by=revīziju iesūtīja
diff.protected=Aizsargāts
diff.image.side_by_side=Blakus
diff.image.swipe=Pārvelkot
diff.image.overlay=Pārklājoši
releases.desc=Pārvaldiet projekta versijas un lejupielādes.
release.releases=Laidieni
release.detail=Laidiena papildus informācija
release.tags=Tagi
release.new_release=Jauns laidiens
release.draft=Melnraksts
release.prerelease=Pirmsizlaides versija
@ -1789,12 +1908,19 @@ release.publish=Publicēt laidienu
release.save_draft=Saglabāt melnrakstu
release.edit_release=Labot laidienu
release.delete_release=Dzēst laidienu
release.delete_tag=Dzēst tagu
release.deletion=Dzēst laidienu
release.deletion_desc=Dzēšot laidienu, tas tiks izdzēsts no Gitea. Git tags, repozitorija saturs un vēsture paliks nemainīti. Vai turpināt?
release.deletion_success=Laidiens tika izdzēsts.
release.deletion_tag_desc=Tiks izdzēsts tags no repozitorija. Repozitorija saturs un vēsture netiks mainīta. Vai turpināt?
release.deletion_tag_success=Tags tika izdzēsts.
release.tag_name_already_exist=Laidiens ar šādu taga nosaukumu jau eksistē.
release.tag_name_invalid=Nekorekts taga nosaukums.
release.tag_already_exist=Tags ar šādu nosaukumu jau eksistē.
release.downloads=Lejupielādes
release.download_count=Lejupielādes: %s
release.add_tag_msg=Izmantot laidiena nosaukumu un saturu kā taga aprakstu.
release.add_tag=Izveidot tikai tagu
branch.name=Atzara nosaukums
branch.search=Meklēt atzarus
@ -1822,6 +1948,8 @@ branch.download=Lejupielādēt atzaru '%s'
branch.included_desc=Šis atzars ir daļa no noklusēta atzara
branch.included=Iekļauts
tag.create_tag=Izveidot tagu <strong>%s</strong>
tag.create_success=Tags '%s' tika izveidots.
topic.manage_topics=Pārvaldīt tēmas
topic.done=Gatavs
@ -1871,6 +1999,7 @@ settings.visibility.private_shortname=Privāta
settings.update_settings=Mainīt iestatījumus
settings.update_setting_success=Organizācijas iestatījumi tika saglabāti.
settings.change_orgname_prompt=Ņemiet vērā: Mainot organizācijas nosaukumu tiks izmainītas šīs organizācijas saites.
settings.change_orgname_redirect_prompt=Vecais vārds pārsūtīs uz jauno, kamēr vien tas nebūs izmantots.
settings.update_avatar_success=Organizācijas attēls tika saglabāts.
settings.delete=Dzēst organizāciju
settings.delete_account=Dzēst šo organizāciju
@ -1942,6 +2071,7 @@ dashboard=Infopanelis
users=Lietotāju konti
organizations=Organizācijas
repositories=Repozitoriji
hooks=Tīmekļa āķi
authentication=Autentificēšanas avoti
emails=Lietotāja e-pasts
config=Konfigurācija
@ -1973,6 +2103,7 @@ dashboard.cron.error=Kļūda Cron: %s: %[3]s
dashboard.cron.finished=Cron: %[1]s pabeigts
dashboard.delete_inactive_accounts=Dzēst visus neaktivizētos kontus
dashboard.delete_inactive_accounts.started=Uzdevums visu neaktivizēto kontu dzēšanai uzsākts.
dashboard.delete_repo_archives=Dzēst visu repozitoriju arhīvus (ZIP, TAR.GZ utt.)
dashboard.delete_repo_archives.started=Uzdevums visu repozitoriju arhīvu dzēšanai uzsākts.
dashboard.delete_missing_repos=Dzēst visus repozitorijus, kam trūkst Git failu
dashboard.delete_missing_repos.started=Uzdevums visu repozitoriju dzēšanai, kam trūkst git failu, uzsākts.
@ -1991,6 +2122,7 @@ dashboard.resync_all_sshprincipals.desc=(Nav nepieciešams iebūvētajam SSH ser
dashboard.resync_all_hooks=Pārsinhronizēt pirms-saņemšanas, atjaunošanas un pēc-saņemšanas āķus visiem repozitorijiem.
dashboard.reinit_missing_repos=Atkārtoti inicializēt visus pazaudētos Git repozitorijus par kuriem eksistē ieraksti
dashboard.sync_external_users=Sinhronizēt ārējo lietotāju datus
dashboard.cleanup_hook_task_table=Iztīrīt tīmekļa āķu vēsturi
dashboard.server_uptime=Servera darbības laiks
dashboard.current_goroutine=Izmantotās Gorutīnas
dashboard.current_memory_usage=Pašreiz izmantotā atmiņa
@ -2057,6 +2189,7 @@ users.delete_account=Dzēst lietotāja kontu
users.still_own_repo=Lietotājam pieder repozitoriji, tos sākumā ir nepieciešams izdzēst vai mainīt to īpašnieku.
users.still_has_org=Šis lietotājs ir vienas vai vairāku organizāciju biedrs, lietotāju sākumā ir nepieciešams pamest šīs organizācijas vai viņu no tām ir jāizdzēš.
users.deletion_success=Lietotāja konts veiksmīgi izdzēsts.
users.reset_2fa=Noņemt 2FA
emails.email_manage_panel=Lietotāju e-pastu pārvaldība
emails.primary=Primārais
@ -2089,8 +2222,13 @@ repos.forks=Atdalītie
repos.issues=Problēmas
repos.size=Izmērs
defaulthooks=Noklusētie tīmekļa āķi
defaulthooks.desc=Tīmekļa āķi ļauj paziņot ārējiem servisiem par noteiktiem notikumiem, kas notiek Gitea. Kad iestāsies kāds notikums, katram ārējā servisa URL tiks nosūtīts POST pieprasījums. Šeit izveidotie tīmekļa āķi tiks pievienoti visiem jaunajajiem repozitorijiem. Lai uzzinātu sīkāk skatieties <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">tīmekļa āķu rokasgrāmatā</a>.
defaulthooks.add_webhook=Pievienot noklusēto tīmekļa āķi
defaulthooks.update_webhook=Mainīt noklusēto tīmekļa āķi
systemhooks=Sistēmas tīmekļa āķi
systemhooks.desc=Tīmekļa āķi automātiski veic HTTP POST pieprasījumus uz serveri, kad notiek noteikti Gitea notikumi. Tīmekļa āķi izpildīsies uz visu servera repozitoriju notikumiem, tāpēc būtu jāņem vērā, ka tas var radīt ātrdarbības problēmas. Vairāk par tiem var uzzināt <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">tīmekļa āķu dokumentācijā</a>.
systemhooks.add_webhook=Pievienot sistēmas tīmekļa āķi
systemhooks.update_webhook=Mainīt sistēmas tīmekļa āķi
@ -2141,6 +2279,7 @@ auths.enable_tls=Iespējot TLS šifrēšanu
auths.skip_tls_verify=Izlaist TLS pārbaudi
auths.pam_service_name=PAM servisa nosaukums
auths.oauth2_provider=OAuth2 pakalpojuma sniedzējs
auths.oauth2_icon_url=Ikonas URL
auths.oauth2_clientID=Klienta ID (atslēga)
auths.oauth2_clientSecret=Klienta noslēpums
auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID Connect automātiskās atklāšanas URL
@ -2176,6 +2315,7 @@ auths.tip.twitter=Dodieties uz adresi https://dev.twitter.com/apps, izveidojiet
auths.tip.discord=Reģistrējiet jaunu aplikāciju adresē https://discordapp.com/developers/applications/me
auths.tip.gitea=Reģistrēt jaunu OAuth2 lietojumprogrammu. Pamācību iespējams atrast https://docs.gitea.io/en-us/oauth2-provider/
auths.tip.yandex=Izveidojiet jaunu aplikāciju adresē https://oauth.yandex.com/client/new. Izvēlieties sekojošas tiesības "Yandex.Passport API" sadaļā: "Access to email address", "Access to user avatar" un "Access to username, first name and surname, gender"
auths.tip.mastodon=Norādiet pielāgotu mastodon instances URL, ar kuru vēlaties autorizēties (vai izmantojiet noklusēto)
auths.edit=Labot autentifikācijas avotu
auths.activated=Autentifikācijas avots ir atkivizēts
auths.new_success=Jauna autentifikācija'%s' tika pievienota.
@ -2430,6 +2570,9 @@ mirror_sync_delete=ar spoguli sinhronizēta un izdzēsta atsauce <code>%[2]s</co
approve_pull_request=`apstiprināja <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reject_pull_request=`ieteica izmaiņas <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
publish_release=`publicēts laidiens <a href="%s/releases/tag/%s"> "%[4]s" </a> saitē <a href="%[1]s">%[3]s</a>`
review_dismissed=`atmeta recenziju no <b>%[4]s</b> izmaiņu pieprasījumam <a href="%[1]s/pulls/%[2]s">%[3]s#%[2]s</a>`
review_dismissed_reason=Iemesls:
create_branch=izveidoja atzaru <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> repozitorijā <a href="%[1]s">%[4]s</a>
[tool]
ago=pirms %s

@ -822,7 +822,7 @@ editor.name_your_file=Namnge din fil…
editor.filename_help=Lägg till en katalog genom att skriva dess namn följt utav en slash ('/'). Ta bort katalog genom att sudda i början utav fältet.
editor.or=eller
editor.cancel_lower=Avbryt
editor.commit_signed_changes=Commita signerade ändringar
editor.commit_signed_changes=Committa signerade ändringar
editor.commit_changes=Checka in ändringar
editor.add_tmpl=Lägg till '<filename>'
editor.add=Lägg till '%s'
@ -1274,7 +1274,7 @@ activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Aktiva Pull begärelser
activity.merged_prs_count_1=Sammanfogad Pull-förfrågan
activity.merged_prs_count_n=Sammanfogade Pull-förfrågningar
activity.opened_prs_count_1=Föreslagen Pull begäran
activity.opened_prs_count_n=Föreslagna Pull-begärelser
activity.opened_prs_count_n=Föreslagna Pull-förfrågningar
activity.title.user_1=%d användare
activity.title.user_n=%d användare
activity.title.prs_1=%d Pull-begäran

@ -1552,6 +1552,7 @@ settings.pulls.allow_merge_commits=允许合并
settings.pulls.allow_rebase_merge=启用变基合并提交
settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=启用变基显式合并 (--no-ff)
settings.pulls.allow_squash_commits=启用Squash合并提交
settings.pulls.allow_manual_merge=允许将合并请求标记为手动合并
settings.pulls.enable_autodetect_manual_merge=启用自动检测手动合并 (注意:在某些特殊情况下可能发生错误判断)
settings.projects_desc=启用仓库项目
settings.admin_settings=管理员设置
@ -1574,11 +1575,15 @@ settings.transfer.rejected=代码库转移被拒绝。
settings.transfer.success=代码库转移成功。
settings.transfer_abort=取消转移
settings.transfer_abort_invalid=你不能取消不存在的代码库转移。
settings.transfer_abort_success=成功取消了将代码库转让给 %s
settings.transfer_desc=您可以将仓库转移至您拥有管理员权限的帐户或组织。
settings.transfer_form_title=输入仓库名称以做确认:
settings.transfer_in_progress=当前正在进行转让。 如果你想将此代码库转让给另一个用户,请取消它。
settings.transfer_notices_1=-如果将其传输给单个用户, 您将失去对存储库的访问权限。
settings.transfer_notices_2=-如果将其转移到您 (共同) 拥有的组织,您可以继续访问该仓库。
settings.transfer_owner=新拥有者
settings.transfer_perform=执行转让
settings.transfer_started=该代码库已被标记为转让并等待来自 %s 的确认
settings.transfer_succeed=仓库已被转移。
settings.signing_settings=签名验证设置
settings.trust_model=签名信任模型
@ -1873,6 +1878,9 @@ diff.review.approve=通过
diff.review.reject=请求变更
diff.committed_by=提交者
diff.protected=受保护的
diff.image.side_by_side=双排
diff.image.swipe=滑动
diff.image.overlay=叠加
releases.desc=跟踪项目版本和下载。
release.releases=版本发布
@ -1911,6 +1919,7 @@ release.tag_name_invalid=标签名称无效。
release.tag_already_exist=此 Git标签 名称已存在
release.downloads=下载附件
release.download_count=下载:%s
release.add_tag_msg=使用发布的标题和内容作为标签消息。
release.add_tag=仅创建标签
branch.name=分支名称

Loading…
Cancel
Save