You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/options/locale/locale_cs-CZ.ini

2606 lines
149 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

home=Domů
dashboard=Přehled
explore=Procházet
help=Nápověda
sign_in=Přihlásit se
sign_in_with=Přihlásit se pomocí
sign_out=Odhlásit se
sign_up=Registrovat se
link_account=Propojit účet
register=Registrovat se
website=Webové stránky
version=Verze
powered_by=Běží na %s
page=Strana
template=Šablona
language=Jazyk
notifications=Oznámení
active_stopwatch=Aktivní sledování času
create_new=Vytvořit…
user_profile_and_more=Profily a nastavení…
signed_in_as=Přihlášen jako
enable_javascript=S JavaScriptem funguje tato webová stránka lépe.
toc=Obsah
licenses=Licence
return_to_gitea=Vrátit se do Gitea
username=Uživatelské jméno
email=E-mailová adresa
password=Heslo
access_token=Přístupový token
re_type=Zadejte znovu heslo
captcha=CAPTCHA
twofa=Dvoufaktorové ověřování
twofa_scratch=Dvoufaktorový pomocný kód
passcode=Přístupový kód
u2f_insert_key=Vložte bezpečnostní klíč
u2f_sign_in=Stiskněte tlačítko na svém zabezpečovacím klíči. Pokud zabezpečovací klíč nemá žádné tlačítko, vložte jej znovu.
u2f_press_button=Stiskněte prosím tlačítko na zabezpečovacím klíči…
u2f_use_twofa=Použít dvoufaktorový kód z vašeho telefonu
u2f_error=Nepodařilo se přečíst váš zabezpečovací klíč.
u2f_unsupported_browser=Váš prohlížeč nepodporuje U2F zabezpečovací klíče.
u2f_error_1=Došlo k neznámé chybě. Opakujte akci.
u2f_error_2=Přesvědčte se, zda používáte správné šifrované (https://) URL.
u2f_error_3=Server nemohl zpracovat váš požadavek.
u2f_error_4=Zabezpečovací klíč není pro tento požadavek povolen. Prosím ujistěte se, zda klíč není již registrován.
u2f_error_5=Požadavek vypršel dříve, než se podařilo přečíst váš klíč. Znovu načtěte tuto stránku a akci opakujte.
u2f_reload=Znovu načíst
repository=Repozitář
organization=Organizace
mirror=Zrcadlo
new_repo=Nový repozitář
new_migrate=Nová migrace
new_mirror=Nové zrcadlo
new_fork=Nové rozštěpení repozitáře
new_org=Nová organizace
new_project=Nový projekt
new_project_board=Nová projektová nástěnka
manage_org=Spravovat organizace
admin_panel=Administrace
account_settings=Nastavení účtu
settings=Nastavení
your_profile=Profil
your_starred=Oblíbené
your_settings=Nastavení
all=Vše
sources=Zdrojové kódy
mirrors=Zrcadla
collaborative=Spolupráce
forks=Rozštěpení
activities=Aktivity
pull_requests=Požadavky na natažení
issues=Úkoly
milestones=Milníky
ok=OK
cancel=Zrušit
save=Uložit
add=Přidat
add_all=Přidat vše
remove=Odstranit
remove_all=Odstranit vše
write=Zapsat
preview=Náhled
loading=Načítá se…
step1=Krok 1:
step2=Krok 2:
error404=Stránka, kterou se snažíte zobrazit, buď <strong>neexistuje</strong>, nebo <strong>nemáte oprávnění</strong> ji zobrazit.
[error]
occurred=Nastala chyba
report_message=Pokud jste si jisti, že se jedná o chybu Gitea, prosím vyhledejte problém na <a href="https://github.com/go-gitea/gitea/issues">GitHub</a> a v případě potřeby otevřete nový problém.
[startpage]
app_desc=Snadno přístupný vlastní Git
install=Jednoduchá na instalaci
install_desc=Jednoduše <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-binary/">spusťte binárku</a> pro vaši platformu, nasaďte ji pomocí <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea/tree/master/docker">Docker</a>, nebo ji získejte z<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-package/">balíčku</a>.
platform=Multiplatformní
platform_desc=Gitea běží všude, kde <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a> může kompilovat: Windows, macOS, Linux, ARM, atd. Vyberte si ten, který milujete!
lightweight=Lehká
lightweight_desc=Gitea má minimální požadavky a může běžet na Raspberry Pi. Šetřete energii vašeho stroje!
license=Open Source
license_desc=Vše je na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Připojte se tím, že <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">přispějete</a> a uděláte tento projekt ještě lepší. Nestyďte se být přispěvatel!
[install]
install=Instalace
title=Výchozí konfigurace
docker_helper=Pokud spouštíte Gitea v Dockeru, přečtěte si <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">dokumentaci</a>, než budete měnit jakákoliv nastavení.
requite_db_desc=Gitea vyžaduje MySQL, PostgreSQL, MSSQL nebo SQLite3.
db_title=Nastavení databáze
db_type=Typ databáze
host=Hostitel
user=Uživatelské jméno
password=Heslo
db_name=Název databáze
db_helper=Poznámka k uživatelům MySQL: používejte prosím formát uložení dat InnoDB a pokud používáte „utf8mb4“, vaše verze InnoDB musí být větší než 5.6.
db_schema=Schéma
db_schema_helper=Ponechte prázdné pro výchozí nastavení databáze („public“).
ssl_mode=SSL
charset=Znaková sada
path=Cesta
sqlite_helper=Cesta k souboru SQLite3 databáze.<br>Pokud spouštíte Gitea jako službu, zadejte absolutní cestu.
err_empty_db_path=Cesta k SQLite3 databázi nemůže být prázdná.
no_admin_and_disable_registration=Nemůžete vypnout registraci účtů bez vytvoření účtu správce.
err_empty_admin_password=Heslo administrátora nemůže být prázdné.
err_empty_admin_email=Email administrátora nemůže být prázdný.
err_admin_name_is_reserved=Uživatelské jméno administrátora není platné, uživatelské jméno je rezervované
err_admin_name_pattern_not_allowed=Uživatelské jméno administrátora je neplatné, uživatelské jméno odpovídá vyhrazenému vzoru
err_admin_name_is_invalid=Uživatelské jméno administrátora není platné
general_title=Obecná nastavení
app_name=Název stránky
app_name_helper=Zde můžete zadat název vaší společnosti.
repo_path=Kořenový adresář repozitářů
repo_path_helper=Všechny vzdálené repozitáře Gitu budou uloženy do tohoto adresáře.
lfs_path=Kořenový adresář Git LFS
lfs_path_helper=V tomto adresáři budou uloženy soubory, které jsou sledovány Git LFS. Pokud ponecháte prázdné, LFS zakážete.
run_user=Spustit jako uživatel
run_user_helper=Zadejte uživatelské jméno, pod kterým Gitea běží v operačním systému. Pozor: tento uživatel musí mít přístup ke kořenovému adresáři repozitářů.
domain=Doména SSH serveru
domain_helper=Doména nebo adresa hostitele pro URL použité pro SSH klonování.
ssh_port=Port SSH serveru
ssh_port_helper=Číslo portu, na kterém SSH server naslouchá. Když ponecháte prázdné, SSH server zakážete.
http_port=Port, na kterém Gitea naslouchá HTTP protokolu
http_port_helper=Číslo portu, na kterém bude naslouchat webový server Gitea.
app_url=Základní URL Gitea
app_url_helper=Základní adresa pro HTTP(S) URL adresy pro klonování a e-mailová oznámení.
log_root_path=Adresář logů
log_root_path_helper=Soubory protokolu budou zapsány do tohoto adresáře.
optional_title=Dodatečná nastavení
email_title=Nastavení e-mailu
smtp_host=Server SMTP
smtp_from=Odeslat e-mail jako
smtp_from_helper=E-mailová adresa, kterou bude Gitea používat. Zadejte běžnou e-mailovou adresu, nebo použijte formát "Jméno"<email@example.com>.
mailer_user=Uživatelské jméno SMTP
mailer_password=Heslo pro SMTP
register_confirm=Pro registraci vyžadovat potvrzení e-mailu
mail_notify=Povolit e-mailová oznámení
server_service_title=Nastavení serveru a dalších služeb
offline_mode=Povolit místní režim
offline_mode_popup=Zakázat sítě pro doručování obsahu a poskytovat veškerý obsah lokálně.
disable_gravatar=Zakázat Gravatar
disable_gravatar_popup=Zakážete Gravatar a jiné cizí zdroje avatarů. Pokud uživatel nenahraje avatar, bude použit výchozí.
federated_avatar_lookup=Povolit avatary z veřejných zdrojů
federated_avatar_lookup_popup=Povolte vyhledání avatarů z veřejných zdrojů pro využití služeb založených na libravatar.
disable_registration=Vypnout možnost uživatelské registrace
disable_registration_popup=Vypnout možnost registrace. Pouze správci budou moci vytvářet účty.
allow_only_external_registration_popup=Povolit registraci pouze prostřednictvím externích služeb
openid_signin=Povolit přihlášení pomocí OpenID
openid_signin_popup=Umožňuje uživateli přihlásit se pomocí OpenID.
openid_signup=Povolit automatickou registraci pomocí OpenID
openid_signup_popup=Umožňuje uživateli automaticky se registrovat pomocí OpenID.
enable_captcha=Povolit CAPTCHA při registraci
enable_captcha_popup=Vyžadovat správně zadaný text CAPTCHA při registraci.
require_sign_in_view=Vyžadovat přihlášení k zobrazení stránek
require_sign_in_view_popup=Povolí přístup ke stránkám jen přihlášeným uživatelům. Návštěvníci uvidí jen přihlašovací a registrační stránky.
admin_setting_desc=Vytvoření účtu správce je nepovinné. První registrovaný uživatel se automaticky stane správcem.
admin_title=Nastavení účtu správce
admin_name=Uživatelské jméno správce
admin_password=Heslo
confirm_password=Potvrdit heslo
admin_email=E-mailová adresa
install_btn_confirm=Nainstalovat Gitea
test_git_failed=Chyba při testu příkazu 'git': %v
sqlite3_not_available=Tato verze Gitea nepodporuje SQLite3. Stáhněte si oficiální binární verzi od %s (nikoli verzi „gobuild“).
invalid_db_setting=Nastavení databáze je neplatné: %v
invalid_repo_path=Kořenový adresář repozitářů není správný: %v
run_user_not_match="Run as" uživatelské jméno není aktuální uživatelské jméno: %s -> %s
save_config_failed=Uložení konfigurace se nezdařilo: %v
invalid_admin_setting=Nastavení účtu správce není správné: %v
install_success=Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali Gitea. Štastné používání!
invalid_log_root_path=Kořenový adresář logů není správný: %v
default_keep_email_private=Jako počáteční nastavení skrýt e-mailové adresy
default_keep_email_private_popup=Nastaví e-mailové adresy novým uživatelským účtům jako skryté.
default_allow_create_organization=Dovolí novým uživatelům zakládat organizace
default_allow_create_organization_popup=Povolit novým uživatelským účtům vytvářet organizace.
default_enable_timetracking=Povolit sledování času ve výchozím nastavení
default_enable_timetracking_popup=Povolí sledování času pro nové repozitáře.
no_reply_address=Skrytá e-mailová doména
no_reply_address_helper=Název domény pro uživatele se skrytou e-mailovou adresou. Příklad: Pokud je název skryté e-mailové domény nastaven na „noreply.example.org“, uživatelské jméno „joe“ bude zaznamenáno v Gitu jako „joe@noreply.example.org“.
password_algorithm=Hash algoritmus hesla
[home]
uname_holder=Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa
password_holder=Heslo
switch_dashboard_context=Přepnout kontext přehledu
my_repos=Repozitáře
show_more_repos=Zobrazit více repozitářů…
collaborative_repos=Společné repozitáře
my_orgs=Mé organizace
my_mirrors=Má zrcadla
view_home=Zobrazit %s
search_repos=Nalézt repozitář…
filter=Ostatní filtry
filter_by_team_repositories=Filtrovat podle repozitářů týmu
show_archived=Archivováno
show_both_archived_unarchived=Zobrazeny jak archivované tak nearchivované
show_only_archived=Zobrazeny pouze archivované
show_only_unarchived=Zobrazeny pouze nearchivované
show_private=Soukromé
show_both_private_public=Zobrazeny jak veřejné tak soukromé
show_only_private=Zobrazeny pouze soukromé
show_only_public=Zobrazeny pouze veřejné
issues.in_your_repos=Ve vašich repozitářích
[explore]
repos=Repozitáře
users=Uživatelé
organizations=Organizace
search=Vyhledat
code=Zdrojový kód
search.fuzzy=Fuzzy
search.match=Shoda
repo_no_results=Nebyly nalezeny žádné odpovídající repozitáře.
user_no_results=Nebyly nalezeni žádní odpovídající uživatelé.
org_no_results=Nebyly nalezeny žádné odpovídající organizace.
code_no_results=Nebyl nalezen žádný zdrojový kód odpovídající hledanému výrazu.
code_search_results=Výsledky hledání pro „%s“
code_last_indexed_at=Naposledy indexováno %s
[auth]
create_new_account=Registrovat účet
register_helper_msg=Již máte účet? Přihlaste se!
social_register_helper_msg=Již máte účet? Připojte ho!
disable_register_prompt=Registrace jsou vypnuty. Prosíme, kontaktujte správce systému.
disable_register_mail=E-mailové potvrzení o registraci je zakázané.
remember_me=Pamatovat si toto zařízení
forgot_password_title=Zapomenuté heslo
forgot_password=Zapomenuté heslo?
sign_up_now=Potřebujete účet? Zaregistrujte se.
sign_up_successful=Účet byl úspěšně vytvořen.
confirmation_mail_sent_prompt=Na adresu <b>%s</b> byl zaslán nový potvrzovací e-mail. Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu během následujících %s, abyste dokončili proces registrace.
must_change_password=Aktualizujte své heslo
allow_password_change=Vyžádat od uživatele změnu hesla (doporučeno)
reset_password_mail_sent_prompt=Na adresu <b>%s</b> byl zaslán potvrzovací e-mail. Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu během následujících %s, abyste dokončili proces obnovení účtu.
active_your_account=Aktivujte si váš účet
account_activated=Účet byl aktivován
prohibit_login=Přihlášení zakázáno
prohibit_login_desc=Vašemu účtu je zakázáno se přihlásit, kontaktujte prosím správce serveru.
resent_limit_prompt=Omlouváme se, ale před chvílí jste požádal o zaslání aktivačního e-mailu. Počkejte prosím 3 minuty a pak to zkuste znovu.
has_unconfirmed_mail=Zdravím, %s, máte nepotvrzenou e-mailovou adresu (<b>%s</b>). Pokud jste nedostali e-mail pro potvrzení nebo potřebujete zaslat nový, klikněte prosím na tlačítku níže.
resend_mail=Klikněte zde pro odeslání aktivačního e-mailu
email_not_associate=Tato e-mailová adresa není spojena s žádným účtem.
send_reset_mail=Zaslat e-mail pro obnovení účtu
reset_password=Obnovení účtu
invalid_code=Tento potvrzující kód je neplatný nebo mu vypršela platnost.
reset_password_helper=Obnovit účet
reset_password_wrong_user=Jste přihlášen(a) jako %s, ale odkaz pro obnovení účtu je pro %s
password_too_short=Délka hesla musí být minimálně %d znaků.
non_local_account=Externě ověřovaní uživatelé nemohou aktualizovat své heslo prostřednictvím webového rozhraní Gitea.
verify=Ověřit
scratch_code=Pomocný kód
use_scratch_code=Použijte pomocný kód
twofa_scratch_used=Použili jste váš pomocný kód. Byli jste přesměrování na stránku s nastavením dvoufaktorového ověřování, takže můžete odstranit registraci vašeho zařízení nebo vygenerovat nový pomocný kód.
twofa_passcode_incorrect=Vaše heslo je neplatné. Pokud jste ztratili vaše zařízení, použijte pomocný kód k přihlášení.
twofa_scratch_token_incorrect=Váš pomocný kód není správný.
login_userpass=Přihlásit se
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Zaregistrovat nový účet
oauth_signup_title=Dokončit nový účet
oauth_signup_submit=Dokončit účet
oauth_signin_tab=Propojit s existujícím účtem
oauth_signin_title=Přihlaste se pro ověření propojeného účtu
oauth_signin_submit=Propojit účet
openid_connect_submit=Připojit
openid_connect_title=Připojení k existujícímu účtu
openid_connect_desc=Zvolené OpenID URI není známé. Přidružte nový účet zde.
openid_register_title=Vytvořit nový účet
openid_register_desc=Zvolené OpenID URI není známé. Přidružte nový účet zde.
openid_signin_desc=Zadejte své OpenID URI. Například: https://anne.me, bob.openid.org.cn nebo gnusocial.net/carry.
disable_forgot_password_mail=Obnovení účtu je zakázané. Prosíme, kontaktujte správce systému.
email_domain_blacklisted=Nemůžete se registrovat s vaší e-mailovou adresou.
authorize_application=Autorizovat aplikaci
authorize_redirect_notice=Budete přesměrováni na %s, pokud autorizujete tuto aplikaci.
authorize_application_created_by=Tuto aplikaci vytvořil %s.
authorize_application_description=Pokud povolíte přístup, bude moci přistupovat a zapisovat do všech vašich informací o účtu včetně soukromých repozitářů a organizací.
authorize_title=Autorizovat „%s“ pro přístup k vašemu účtu?
authorization_failed=Autorizace selhala
authorization_failed_desc=Autorizace selhala, protože jsme detekovali neplatný požadavek. Kontaktujte prosím správce aplikace, kterou jste se pokoušeli autorizovat.
sspi_auth_failed=SSPI autentizace selhala
password_pwned=Heslo, které jste zvolili, je na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://haveibeenpwned.com/Passwords">seznamu odcizených hesel</a>, která byla dříve odhalena při narušení veřejných dat. Zkuste to prosím znovu s jiným heslem.
password_pwned_err=Nelze dokončit požadavek na HaveIBeenPwned
[mail]
activate_account=Prosíme, aktivujte si váš účet
activate_email=Ověřte vaši e-mailovou adresu
reset_password=Obnovit váš účet
register_success=Registrace byla úspěšná
register_notify=Vítejte v Gitea
[modal]
yes=Ano
no=Ne
modify=Aktualizovat
[form]
UserName=Uživatelské jméno
RepoName=Název repozitáře
Email=E-mailová adresa
Password=Heslo
Retype=Zadejte znovu heslo
SSHTitle=Název klíče SSH
HttpsUrl=HTTPS URL
PayloadUrl=URL nákladu
TeamName=Název týmu
AuthName=Název ověření
AdminEmail=E-mailová adresa správce
NewBranchName=Název nové větve
CommitSummary=Shrnutí revize
CommitMessage=Zpráva revize
CommitChoice=Výběr revize
TreeName=Cesta k souboru
Content=Obsah
SSPISeparatorReplacement=Oddělovač
SSPIDefaultLanguage=Výchozí jazyk
require_error=` nemůže být prázdný.`
alpha_dash_error=` by měl obsahovat pouze alfanumerické znaky, pomlčku („-“) a podtržítka („_“). `
alpha_dash_dot_error=` by měl obsahovat pouze alfanumerické znaky, pomlčku („-“), podtržítka („_“) nebo tečku („.“). `
git_ref_name_error=` musí být správný název odkazu Git.`
size_error=` musí být minimálně velikosti %s.`
min_size_error=` musí obsahovat nejméně %s znaků.`
max_size_error=` musí obsahovat maximálně %s znaků.`
email_error=` není správná e-mailová adresa.`
url_error=` není správná URL.`
include_error=` musí obsahovat řetězec „%s“.`
glob_pattern_error=`zástupný vzor je neplatný: %s.`
unknown_error=Neznámá chyba:
captcha_incorrect=CAPTCHA kód není správný.
password_not_match=Zadaná hesla nesouhlasí.
lang_select_error=Vyberte jazyk ze seznamu.
username_been_taken=Uživatelské jméno je již obsazeno.
username_change_not_local_user=Uživatelé, kteří jsou ověřováni jinak než lokálně, si nemohou změnit uživatelské jméno.
repo_name_been_taken=Název repozitáře je již použit.
repository_files_already_exist=Soubory pro tento repozitář již existují. Obraťte se na správce systému.
repository_files_already_exist.adopt=Soubory pro tento repozitář již existují a mohou být pouze přijaty.
repository_files_already_exist.delete=Soubory pro tento repozitář již existují. Musíte je odstranit.
repository_files_already_exist.adopt_or_delete=Soubory pro tento repozitář již existují. Přijměte je, nebo je odstraňte.
visit_rate_limit=Dosaženo limitu rychlosti dotazů při vzdáleném přístupu.
2fa_auth_required=Vzdálený přístup vyžaduje dvoufaktorové ověřování.
org_name_been_taken=Název organizace je již použit.
team_name_been_taken=Název týmu je již použit.
team_no_units_error=Povolit přístup alespoň do jedné sekce repozitáře.
email_been_used=Tato e-mailová adresa je již používána.
email_invalid=Emailová adresa je neplatná.
openid_been_used=OpenID addresa „%s“ je již použita.
username_password_incorrect=Uživatelské jméno nebo heslo není správné.
password_complexity=Heslo nesplňuje požadavky na složitost:
password_lowercase_one=Alespoň jedno malé písmeno
password_uppercase_one=Alespoň jedno velké písmeno
password_digit_one=Alespoň jedna číslice
password_special_one=Alespoň jeden speciální znak (interpunkce, závorky, uvozovky, atd.)
enterred_invalid_repo_name=Zadaný název repozitáře není správný.
enterred_invalid_org_name=Zadaný název organizace není správný.
enterred_invalid_owner_name=Nové jméno vlastníka není správné.
enterred_invalid_password=Zadané heslo není správné.
user_not_exist=Tento uživatel neexistuje.
team_not_exist=Tento tým neexistuje.
last_org_owner=Nemůžete odstranit posledního uživatele z týmu „vlastníci“. Musí existovat alespoň jeden vlastník pro organizaci.
cannot_add_org_to_team=Organizace nemůže být přidána jako člen týmu.
invalid_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč: %s
invalid_gpg_key=Nelze ověřit váš GPG klíč: %s
invalid_ssh_principal=Neplatný SSH Principal certifikát: %s
unable_verify_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč; znovu zkontrolujte chyby.
auth_failed=Ověření selhalo: %v
still_own_repo=Váš účet vlastní jeden nebo více repozitářů; smažte je nebo převeďte.
still_has_org=Váš účet je člen jedné nebo více organizací; nejdříve je opusťte.
org_still_own_repo=Organizace stále vlastní jeden nebo více repozitářů; smažte je nebo převeďte.
target_branch_not_exist=Cílová větev neexistuje.
[user]
change_avatar=Změnit váš avatar…
join_on=Připojil se dne
repositories=Repozitáře
activity=Veřejná aktivita
followers=Sledující
starred=Oblíbené repozitáře
projects=Projekty
following=Sledovaní
follow=Sledovat
unfollow=Přestat sledovat
heatmap.loading=Načítání teplotní mapy…
user_bio=Životopis
disabled_public_activity=Tento uživatel zakázal veřejnou viditelnost aktivity.
form.name_reserved=Uživatelské jméno „%s“ je rezervováno.
form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolen v uživatelském jméně.
form.name_chars_not_allowed=Uživatelské jméno %s obsahuje neplatné znaky.
[settings]
profile=Profil
account=Účet
password=Heslo
security=Zabezpečení
avatar=Avatar
ssh_gpg_keys=SSH / GPG klíče
social=Účty sociálních sítí
applications=Aplikace
orgs=Spravovat organizace
repos=Repozitáře
delete=Smazat účet
twofa=Dvoufaktorové ověřování
account_link=Propojené účty
organization=Organizace
uid=UID
u2f=Bezpečnostní klíče
public_profile=Veřejný profil
biography_placeholder=Řekněte nám něco o sobě
profile_desc=Vaše e-mailová adresa bude použita pro oznámení a další operace.
password_username_disabled=Externí uživatelé nemohou měnit svoje uživatelské jméno. Kontaktujte prosím svého administrátora pro více detailů.
full_name=Celé jméno
website=Web
location=Místo
update_theme=Aktualizovat motiv vzhledu
update_profile=Aktualizovat profil
update_language_not_found=Jazyk „%s“ není k dispozici.
update_profile_success=Váš profil byl aktualizován.
change_username=Vaše uživatelské jméno bylo změněno.
change_username_prompt=Poznámka: změna uživatelského jména změní také URL účtu.
change_username_redirect_prompt=Staré uživatelské jméno bude přesměrovávat, dokud nebude znovu obsazeno.
continue=Pokračovat
cancel=Zrušit
language=Jazyk
ui=Motiv vzhledu
privacy=Soukromí
keep_activity_private=Skrýt aktivitu z profilové stránky
keep_activity_private_popup=Učinit aktivitu viditelnou pouze pro vás a administrátory
lookup_avatar_by_mail=Vyhledat avatar pomocí e-mailové adresy
federated_avatar_lookup=Vyhledání avatarů ve veřejných zdrojích
enable_custom_avatar=Použít vlastní avatar
choose_new_avatar=Vybrat nový avatar
update_avatar=Aktualizovat avatar
delete_current_avatar=Smazat aktuální avatar
uploaded_avatar_not_a_image=Nahraný soubor není obrázek.
uploaded_avatar_is_too_big=Nahraný soubor překročil maximální velikost.
update_avatar_success=Vaše avatar byl aktualizován.
change_password=Aktualizovat heslo
old_password=Stávající heslo
new_password=Nové heslo
retype_new_password=Zadat znovu nové heslo
password_incorrect=Zadané heslo není správné.
change_password_success=Vaše heslo bylo aktualizováno. Od teď se přihlašujte novým heslem.
password_change_disabled=Externě ověřovaní uživatelé nemohou aktualizovat své heslo prostřednictvím webového rozhraní Gitea.
emails=E-mailová adresa
manage_emails=Správa e-mailových adres
manage_themes=Vyberte výchozí motiv vzhledu
manage_openid=Správa OpenID adres
email_desc=Vaše hlavní e-mailová adresa bude použita pro oznámení a další operace.
theme_desc=Toto bude váš výchozí motiv vzhledu napříč stránkou.
primary=Hlavní
activated=Aktivován
requires_activation=Vyžaduje aktivaci
primary_email=Nastavit jako hlavní
activate_email=Odeslat aktivaci
activations_pending=Čekající aktivace
delete_email=Smazat
email_deletion=Odstranit e-mailovou adresu
email_deletion_desc=E-mailová adresa a přidružené informace budou z vašeho účtu odstraněny. Revize Gitu s touto e-mailovou adresou zůstanou nezměněny. Pokračovat?
email_deletion_success=E-mailová adresa byla odstraněna.
theme_update_success=Váš motiv vzhledu byl aktualizován.
theme_update_error=Vybraný motiv vzhledu neexistuje.
openid_deletion=Odstranit OpenID adresu
openid_deletion_desc=Pokud odstraníte OpenID adresu, nebudete ji moci použít k přihlašování. Pokračovat?
openid_deletion_success=OpenID adresa byla odstraněna.
add_new_email=Přidat novou e-mailovou adresu
add_new_openid=Přidat novou OpenID URI
add_email=Přidat e-mailovou adresu
add_openid=Přidat OpenID URI
add_email_confirmation_sent=Potvrzovací e-mail byl odeslán na „%s“. Prosím zkontrolujte příchozí poštu během následujících %s pro potvrzení vaší e-mailové adresy.
add_email_success=Nová e-mailová adresa byla přidána.
email_preference_set_success=Nastavení e-mailu bylo úspěšně nastaveno.
add_openid_success=Nová OpenID adresa byla přidána.
keep_email_private=Schovat e-mailovou adresu
keep_email_private_popup=Vaše e-mailová adresa bude skryta před ostatními uživateli.
openid_desc=OpenID vám umožní delegovat ověřování na externího poskytovatele.
manage_ssh_keys=Správa klíčů SSH
manage_ssh_principals=Spravovat SSH Principal certifikáty
manage_gpg_keys=Správa GPG klíčů
add_key=Přidat klíč
ssh_desc=Tyto veřejné SSH klíče jsou propojeny s vaším účtem. Odpovídající soukromé klíče umožní plný přístup k vašim repozitářům.
principal_desc=Tyto SSH Principal certifikáty jsou přidruženy k vašemu účtu a umožňují plný přístup do vašich repozitářů.
gpg_desc=Tyto veřejné GPG klíče jsou propojeny s vaším účtem. Uchovejte vaše soukromé klíče, protože umožňují ověření revizí.
ssh_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu na to <a href="%s">vytvoření vlastních klíčů SSH</a> nebo vyřešte <a href="%s">běžné problémy</a>, se kterými se můžete potkat při použití SSH.
gpg_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu <a href="%s">o GPG</a>.
add_new_key=Přidat klíč SSH
add_new_gpg_key=Přidat GPG klíč
key_content_ssh_placeholder=Začíná s „ssh-ed25519“, „ssh-rsa“, „ecdsa-sha2-nistp256“, „ecdsa-sha2-nistp384“, „ecdsa-sha2-nistp521“, „sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com“, nebo „sk-ssh-ed25519@openssh.com“
key_content_gpg_placeholder=Začíná s „-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----“
add_new_principal=Přidat SSH Principal certifikát
ssh_key_been_used=Tento SSH klíč byl na server již přidán.
ssh_key_name_used=SSH klíč se stejným jménem již u vašeho účtu existuje.
ssh_principal_been_used=Tento SSH Principal certifikát již byl přidán na server.
gpg_key_id_used=Veřejný GPG klíč se stejným ID již existuje.
gpg_no_key_email_found=Tento GPG klíč není použitelný s žádnou e-mailovou adresou propojenou s vaším účtem.
subkeys=Podklíče
key_id=ID klíče
key_name=Název klíče
key_content=Obsah
principal_content=Obsah
add_key_success=SSH klíč „%s“ byl přidán.
add_gpg_key_success=GPG klíč „%s“ byl přidán.
add_principal_success=Byl přidán SSH Principal certifikát „%s“.
delete_key=Odstranit
ssh_key_deletion=Odstraňte SSH klíč
gpg_key_deletion=Odstraňte GPG klíč
ssh_principal_deletion=Odstranit SSH Principal certifikát
ssh_key_deletion_desc=Odstranění SSH klíče zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
gpg_key_deletion_desc=Odstranění GPG klíče zneplatníte ověření revizí, které jsou jím podepsány. Pokračovat?
ssh_principal_deletion_desc=Odstranění SSH Principal certifikátu zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
ssh_key_deletion_success=SSH klíč byl odstraněn.
gpg_key_deletion_success=GPG klíč byl odstraněn.
ssh_principal_deletion_success=SSH Principal certifikát byl odstraněn.
add_on=Přidáno dne
valid_until=Platné do
valid_forever=Platné navždy
last_used=Naposledy použito dne
no_activity=Žádná aktuální aktivita
can_read_info=Čtení
can_write_info=Zápis
key_state_desc=Tento klíč byl použit během posledních 7 dní
token_state_desc=Tato poukázka byla použita během posledních 7 dní
principal_state_desc=Tento SSH Principal certifikát byl použit během posledních 7 dní
show_openid=Zobrazit na profilu
hide_openid=Odstranit z profilu
ssh_disabled=SSH zakázáno
ssh_externally_managed=Tento SSH klíč je spravován externě pro tohoto uživatele
manage_social=Správa propojených účtů sociálních sítí
social_desc=Tyto účty sociálních síti jsou propojeny s vaším Gitea účtem. Ujistěte se, že je všechny znáte, protože mohou být použity k přihlášení do vašeho Gitea účtu.
unbind=Odpojit
unbind_success=Účet sociální sítě byl odpojen od vašeho Gitea účtu.
manage_access_token=Spravovat přístupové poukázky
generate_new_token=Vygenerovat novou poukázku
tokens_desc=Tyto poukázky umožňují přístup k vašemu účtu pomocí Gitea API.
new_token_desc=Aplikace používající poukázku mají plný přístup k vašemu účtu.
token_name=Název poukázky
generate_token=Vygenerovat poukázku
generate_token_success=Váše nová poukázka byla vytvořena. Zkopírujte ji nyní protože se již znovu nezobrazí.
generate_token_name_duplicate=<strong>%s</strong> byl již použit jako název aplikace. Použijte prosím nový.
delete_token=Smazat
access_token_deletion=Odstranit přístupovou poukázku
access_token_deletion_desc=Smazání poukázky zruší přístup k vašemu účtu pro aplikace, které ji používají. Pokračovat?
delete_token_success=Poukázka byla odstraněna. Aplikace, které ji používají již nemají přístup k vašemu účtu.
manage_oauth2_applications=Spravovat OAuth2 aplikace
edit_oauth2_application=Upravit OAuth2 aplikaci
oauth2_applications_desc=OAuth2 aplikace umožní aplikacím třetích stran bezpečně ověřit uživatele v této instanci Gitea.
remove_oauth2_application=Odstranit OAuth2 aplikaci
remove_oauth2_application_desc=Odstraněním OAuth2 aplikace odeberete přístup všem podepsaným přístupovým poukázkám. Pokračovat?
remove_oauth2_application_success=Aplikace byla odstraněna.
create_oauth2_application=Vytvořit novou OAuth2 aplikaci
create_oauth2_application_button=Vytvořit aplikaci
create_oauth2_application_success=Úspěšně jste vytvořili novou OAuth2 aplikaci.
update_oauth2_application_success=Úspěšně jste aktualizovali OAuth2 aplikaci.
oauth2_application_name=Název aplikace
oauth2_select_type=Jaký typ aplikace se hodí?
oauth2_type_web=Webová (např. Node.JS, Tomcat, Go)
oauth2_type_native=Nativní (např. Mobil, Desktop, Prohlížeč)
oauth2_redirect_uri=URI přesměrování
save_application=Uložit
oauth2_client_id=ID klienta
oauth2_client_secret=Tajný klíč klienta
oauth2_regenerate_secret=Obnovit tajný klíč
oauth2_regenerate_secret_hint=Ztratili jste svůj tajný klíč?
oauth2_client_secret_hint=Tajný klíč nebude na této stránce viditelný při další návštěvě. Prosím, uložte si svůj tajný klíč.
oauth2_application_edit=Upravit
oauth2_application_create_description=OAuth2 aplikace poskytuje přístup aplikacím třetích stran k uživatelským účtům na této instanci.
oauth2_application_remove_description=Odebráním OAuth2 aplikace zabrání přístupu ověřeným uživatelům na této instanci. Pokračovat?
authorized_oauth2_applications=Autorizovat OAuth2 aplikaci
authorized_oauth2_applications_description=Úspěšně jste povolili přístup k vašemu osobnímu účtu této aplikaci třetí strany. Zrušte prosím přístup aplikacím, které již nadále nepotřebujete.
revoke_key=Zrušit
revoke_oauth2_grant=Zrušit přístup
revoke_oauth2_grant_description=Zrušením přístupu této aplikaci třetí strany ji zabráníte v přístupu k vašim datům. Jste si jisti?
revoke_oauth2_grant_success=Úspěšně jste zrušili přístup.
twofa_desc=Dvoufaktorový způsob ověřování zvýší zabezpečení vašeho účtu.
twofa_is_enrolled=Váš účet aktuálně <strong>používá</strong> dvoufaktorové ověřování.
twofa_not_enrolled=Váš účet aktuálně nepoužívá dvoufaktorové ověřování.
twofa_disable=Zakázat dvoufaktorové ověřování
twofa_scratch_token_regenerate=Obnovit pomocnou poukázku
twofa_scratch_token_regenerated=Vaše pomocná poukázka je nyní %s. Uložte ji na bezpečném místě.
twofa_enroll=Povolit dvoufaktorové ověřování
twofa_disable_note=Dvoufaktorové ověřování můžete zakázat, když bude potřeba.
twofa_disable_desc=Zakážete-li dvoufaktorové ověřování, bude váš účet méně zabezpečený. Pokračovat?
regenerate_scratch_token_desc=Jestli jste někam založili vaši pomocnou poukázku nebo jste ji již použili k přihlášení, můžete ji resetovat zde.
twofa_disabled=Dvoufaktorové ověřování bylo zakázáno.
scan_this_image=Naskenujte tento obrázek s vaší ověřovací aplikací:
or_enter_secret=Nebo zadejte tajný kód: %s
then_enter_passcode=A zadejte přístupový kód zobrazený ve vaší aplikaci:
passcode_invalid=Přístupový kód není platný. Zkuste to znovu.
twofa_enrolled=Ve vašem účtu bylo povoleno dvoufaktorové ověřování. Uložte si pomocný token (%s) na bezpečném místě, protože bude zobrazen pouze jednou!
twofa_failed_get_secret=Nepodařilo se získat tajemství.
u2f_desc=Bezpečnostní klíče jsou hardwarová zařízení obsahující kryptografické klíče. Mohou být použity pro dvoufaktorové ověřování. Bezpečnostní klíče musí podporovat <a rel="noreferrer" href="https://fidoalliance.org/">FIDO U2F</a> standard.
u2f_require_twofa=Váš účet musí mít povolené dvoufaktorové ověřování, aby bylo možné použít bezpečnostní klíč.
u2f_register_key=Přidat bezpečnostní klíč
u2f_nickname=Přezdívka
u2f_press_button=Stiskněte tlačítko na vašem bezpečnostním klíči pro jeho registraci.
u2f_delete_key=Odebrat bezpečnostní klíč
u2f_delete_key_desc=Pokud odstraníte bezpečnostní klíč, již se s ním nebudete moci přihlásit. Pokračovat?
manage_account_links=Správa propojených účtů
manage_account_links_desc=Tyto externí účty jsou propojeny s vaším Gitea účtem.
account_links_not_available=K vašemu Gitea účtu nejsou aktuálně připojené žádné externí účty.
remove_account_link=Odstranit propojený účet
remove_account_link_desc=Odstraněním propojeného účtu zrušíte jeho přístup k vašemu Gitea účtu. Pokračovat?
remove_account_link_success=Propojený účet byl odstraněn.
orgs_none=Nejste členem žádné organizace.
repos_none=Nevlastníte žádné repozitáře
delete_account=Smazat váš účet
delete_prompt=Tato operace natrvalo odstraní váš uživatelský účet. <strong>NELZE</strong> ji vrátit zpět.
delete_with_all_comments=Váš účet je mladší než %s. Aby se zabránilo fantomovým komentářům, všechny komentáře k úkolům/požadavkům na natažení budou smazány.
confirm_delete_account=Potvrdit smazání
delete_account_title=Smazat uživatelský účet
delete_account_desc=Jste si jisti, že chcete trvale smazat tento účet?
email_notifications.enable=Povolit e-mailová oznámení
email_notifications.onmention=E-mail pouze při zmínce
email_notifications.disable=Zakázat e-mailová oznámení
email_notifications.submit=Nastavit předvolby e-mailu
[repo]
owner=Vlastník
owner_helper=Některé organizace se nemusejí v seznamu zobrazit kvůli maximálnímu dosaženému počtu repozitářů.
repo_name=Název repozitáře
repo_name_helper=Dobrý název repozitáře většinou používá krátká, zapamatovatelná a unikátní klíčová slova.
repo_size=Velikost repozitáře
template=Šablona
template_select=Vyberte šablonu.
template_helper=Z repozitáře vytvořit šablonu
template_description=Šablony repozitářů umožňují uživatelům generovat nové repositáře se stejnou strukturou, soubory a volitelnými nastaveními.
visibility=Viditelnost
visibility_description=Pouze majitelé nebo členové organizace to budou moci vidět, pokud mají práva.
visibility_helper=Nastavit repozitář jako soukromý
visibility_helper_forced=Váš administrátor vynutil, že nové repozitáře budou soukromé.
visibility_fork_helper=(Změna tohoto ovlivní všechny rozštěpení repozitáře.)
clone_helper=Potřebujete pomoci s klonováním? Navštivte <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">nápovědu</a>.
fork_repo=Rozštěpení repozitáře
fork_from=Rozštěpit z
fork_visibility_helper=Viditelnost rozštěpeného repozitáře nemůže být změněna.
use_template=Použít tuto šablonu
generate_repo=Generovat repozitář
generate_from=Generovat z
repo_desc=Popis
repo_desc_helper=Zadejte krátký popis (volitelné)
repo_lang=Jazyk
repo_gitignore_helper=Vyberte šablony .gitignore.
issue_labels=Štítky úkolů
issue_labels_helper=Vyberte sadu štítků úkolů.
license=Licence
license_helper=Vyberte licenční soubor.
readme=README
readme_helper=Vyberte šablonu souboru README.
auto_init=Inicializovat repozitář (Přidá .gitignore, License a README)
trust_model_helper_collaborator=Spolupracovník: Důvěřovat podpisům spolupracovníků
trust_model_helper_committer=Přispěvatel: Důvěřovat podpisům, které se shodují s přispěvateli
create_repo=Vytvořit repozitář
default_branch=Výchozí větev
mirror_prune=Vyčistit
mirror_prune_desc=Odstranit zastaralé reference na vzdálené sledování
mirror_interval=Interval zrcadlení (platné časové jednotky jsou „h“, „m“ a „s“). 0 zakáže automatickou synchronizaci.
mirror_interval_invalid=Interval zrcadlení není platný.
mirror_address=Klonovat z URL
mirror_address_desc=Zadejte nějaké přístupové údaje do sekce Ověření klonování.
mirror_address_url_invalid=Poskytnutá URL je neplatná. Všechny komponenty musíte správně nahradit escape sekvencí.
mirror_address_protocol_invalid=Zadaná URL je neplatná. Mohou být zrcadleny pouze umístění http(s):// nebo git://.
mirror_last_synced=Poslední synchronizace
watchers=Sledující
stargazers=Sledující
forks=Rozštěpení
pick_reaction=Vyberte svoji reakci
reactions_more=a %d dalších
unit_disabled=Správce webu zakázal tuto sekci repozitáře.
language_other=Jiný
adopt_search=Zadejte uživatelské jméno pro hledání nepřijatých repozitářů... (ponechte prázdné pro nalezení všech)
adopt_preexisting_label=Přijmout soubory
adopt_preexisting=Přijmout již existující soubory
adopt_preexisting_content=Vytvořit repozitář z %s
adopt_preexisting_success=Přijaty soubory a vytvořen repozitář z %s
delete_preexisting_label=Smazat
delete_preexisting=Odstranit již existující soubory
delete_preexisting_content=Odstranit soubory v %s
delete_preexisting_success=Smazány nepřijaté soubory v %s
transfer.accept=Přijmout převod
transfer.accept_desc=Převést do „%s“
transfer.reject=Odmítnout převod
transfer.reject_desc=Zrušit převod do „%s“
transfer.no_permission_to_accept=Nemáte oprávnění k přijetí
transfer.no_permission_to_reject=Nemáte oprávnění k odmítnutí
desc.private=Soukromý
desc.public=Veřejný
desc.private_template=Soukromá šablona
desc.public_template=Šablona
desc.internal=Interní
desc.internal_template=Interní šablona
desc.archived=Archivováno
template.items=Položky šablony
template.git_content=Obsah gitu (výchozí větev)
template.git_hooks=Háčky Gitu
template.git_hooks_tooltip=Momentálně nemůžete po přidání upravovat nebo odebrat háčky gitu. Vyberte pouze v případě, že důvěřujete šabloně repozitáře.
template.webhooks=Webové háčky
template.topics=Témata
template.avatar=Avatar
template.issue_labels=Štítky úkolů
template.one_item=Musíte vybrat alespoň jednu položku šablony
template.invalid=Musíte vybrat repositář šablony
archive.title=Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
archive.issue.nocomment=Tento repozitář je archivovaný. Nemůžete komentovat úkoly.
archive.pull.nocomment=Tento repozitář je archivovaný. Nemůžete komentovat požadavky na natažení.
form.reach_limit_of_creation_1=Již jste dosáhli svůj limit %d repozitář.
form.reach_limit_of_creation_n=Již jste dosáhli svůj limit %d repozitářů.
form.name_reserved=Jméno repozitáře „%s“ je rezervované.
form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolený v názvu repozitáře.
need_auth=Ověření klonování
migrate_options=Možnosti migrace
migrate_service=Migrační služba
migrate_options_mirror_helper=Tento repozitář bude <span class="text blue">zrcadlem</span>
migrate_options_mirror_disabled=Administrátor vašeho webu zakázal nová zrcadla.
migrate_items=Položky pro migrování
migrate_items_wiki=Wiki
migrate_items_milestones=Milníky
migrate_items_labels=Štítky
migrate_items_issues=Úkoly
migrate_items_pullrequests=Požadavky na natažení
migrate_items_merge_requests=Sloučit požadavky
migrate_items_releases=Vydání
migrate_repo=Migrovat repozitář
migrate.clone_address=Migrovat / klonovat z URL
migrate.clone_address_desc=HTTP(S) nebo URL pro klonování existujícího repozitáře
migrate.clone_local_path=nebo místní cesta serveru
migrate.permission_denied=Není dovoleno importovat místní repozitáře.
migrate.invalid_local_path=Místní cesta je neplatná, buď neexistuje nebo není adresářem.
migrate.failed=Přenesení selhalo: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Zrcadlení LFS objektů není podporováno - použijte místo toho „git lfs fetch --all“ a „git lfs push --all“.
migrate.migrate_items_options=Pro migraci dalších položek je vyžadován přístupový token
migrated_from=Migrováno z <a href="%[1]s">%[2]s</a>
migrated_from_fake=Migrováno z %[1]s
migrate.migrate=Migrovat z %s
migrate.migrating=Probíhá migrace z <b>%s</b> ...
migrate.migrating_failed=Migrace z <b>%s</b> se nezdařila.
migrate.github.description=Migrace dat z Github.com nebo Github Enterprise.
migrate.git.description=Migrace nebo zrcadlení git dat ze služeb Git
migrate.gitlab.description=Migrace dat z GitLab.com nebo vlastního gitlab serveru.
migrate.gitea.description=Migrace dat ze serveru Gitea.com nebo vlastního serveru Gitea.
migrate.gogs.description=Migrace dat z notabug.org nebo vlastního serveru Gogs.
mirror_from=zrcadlo
forked_from=rozštěpen z
generated_from=generováno z
fork_from_self=Nemůžete rozštěpit váš vlastní repozitář.
fork_guest_user=Přihlaste se pro rozštěpení tohoto repozitáře.
watch_guest_user=Pro sledování tohoto repozitáře se přihlaste.
star_guest_user=Pro hodnocení tohoto repozitáře se přihlaste.
copy_link=Kopie
copy_link_success=Odkaz byl zkopírován
copy_link_error=Pro zkopírování použijte ⌘-C nebo Ctrl-C
copied=V pořádku zkopírováno
unwatch=Přestat sledovat
watch=Sledovat
unstar=Odoblíbit
star=Oblíbit
fork=Rozštěpit
download_archive=Stáhnout repozitář
no_desc=Bez popisu
quick_guide=Krátká příručka
clone_this_repo=Naklonovat tento repozitář
create_new_repo_command=Vytvořit nový repozitář na příkazové řádce
push_exist_repo=Nahrání existujícího repozitáře z příkazové řádky
empty_message=Tento repozitář nemá žádný obsah.
code=Zdrojový kód
code.desc=Přístup ke zdrojovým kódům, souborům, revizím a větvím.
branch=Větev
tree=Strom
clear_ref=`Vymazat aktuální referenci"
filter_branch_and_tag=Filtr pro větev nebo značku
branches=Větve
tags=Značky
issues=Úkoly
pulls=Požadavky na natažení
project_board=Projekty
labels=Štítky
org_labels_desc=Štítky na úrovni organizace, které mohou být použity se <strong>všemi repozitáři</strong> v rámci této organizace
org_labels_desc_manage=spravovat
milestones=Milníky
commits=Revize
commit=Revize
release=Vydání
releases=Vydání
tag=Značka
released_this=vydal(a) toto
file_raw=Surový
file_history=Historie
file_view_source=Zobrazit zdroj
file_view_rendered=Zobrazit vykreslené
file_view_raw=Zobrazit v surovém stavu
file_permalink=Trvalý odkaz
file_too_large=Soubor je příliš velký pro zobrazení.
video_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5 video.
audio_not_supported_in_browser=Váš prohlížeč nepodporuje značku pro HTML5 audio.
stored_lfs=Uloženo pomocí Git LFS
symbolic_link=Symbolický odkaz
commit_graph=Graf revizí
commit_graph.select=Vybrat větve
commit_graph.hide_pr_refs=Skrýt požadavky na natažení
commit_graph.monochrome=Černobílé
commit_graph.color=Barevné
blame=Blame
normal_view=Normální zobrazení
line=řádek
lines=řádky
editor.new_file=Nový soubor
editor.upload_file=Nahrát soubor
editor.edit_file=Upravit soubor
editor.preview_changes=Náhled změn
editor.cannot_edit_lfs_files=LFS soubory nemohou být upravovány přes webové rozhraní.
editor.cannot_edit_non_text_files=Binární soubory nemohou být upravovány přes webové rozhraní.
editor.edit_this_file=Upravit soubor
editor.this_file_locked=Soubor je uzamčen
editor.must_be_on_a_branch=Musíte mít zvolenu větev pro úpravu či návrh změn tohoto souboru.
editor.fork_before_edit=Musíte rozštěpit tento repozitář pro vytvoření nebo navržení změny tohoto souboru.
editor.delete_this_file=Smazat soubor
editor.must_have_write_access=Musíte mít přístup pro zápis pro dělání či navrhování změn tohoto souboru.
editor.file_delete_success=Soubor „%s“ byl smazán.
editor.name_your_file=Pojmenujte váš soubor…
editor.filename_help=Přidejte adresář pomocí zapsání jeho jména následovaného lomítkem („/“). Smažte adresář pomocí stisku backspace na začátku vstupního pole.
editor.or=nebo
editor.cancel_lower=Zrušit
editor.commit_signed_changes=Odevzdat podepsané změny
editor.commit_changes=Uložit změny revize
editor.add_tmpl=Přidán „<nazev_souboru>“
editor.add=Přidat „%s“
editor.update=Aktualizovat „%s“
editor.delete=Smazat „%s“
editor.commit_message_desc=Přidat volitelný rozšířený popis…
editor.signoff_desc=Přidat Signed-off-by podpis tvůrce revize na konec zprávy o revizi.
editor.commit_directly_to_this_branch=Uložte změny revize přímo do větve <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Vytvořit <strong>novou větev</strong> pro tuto revizi a spustit požadavek na natažení.
editor.create_new_branch_np=Vytvořte <strong>novou větev</strong> z této revize.
editor.propose_file_change=Navrhnout změnu souboru
editor.new_branch_name_desc=Název nové větve…
editor.cancel=Zrušit
editor.filename_cannot_be_empty=Jméno nemůže být prázdné.
editor.filename_is_invalid=Jméno souborů je neplatné: '%s'.
editor.branch_does_not_exist=Větev „%s“ v tomto repozitáři neexistuje.
editor.branch_already_exists=Repozitář větev „%s“ již obsahuje.
editor.directory_is_a_file=Jméno adresáře „%s“ je již použito jako jméno souboru v tomto repozitáři.
editor.file_is_a_symlink=„%s“ je symbolický odkaz. Symbolické odkazy nemohou být upravovány ve webovém editoru
editor.filename_is_a_directory=Jméno souboru „%s“ je již použito jako jméno adresáře v tomto repozitáři.
editor.file_editing_no_longer_exists=Upravovaný soubor „%s“ již není součástí tohoto repozitáře.
editor.file_deleting_no_longer_exists=Odstraňovaný soubor „%s“ již není součástí tohoto repozitáře.
editor.file_changed_while_editing=Obsah souboru byl změněn od doby, kdy jste začaly s úpravou. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">Klikněte zde</a>, abyste je zobrazili, nebo <strong>potvrďte změny ještě jednou</strong> pro jejich přepsání.
editor.file_already_exists=Soubor „%s“ již existuje v tomto repozitáři.
editor.commit_empty_file_header=Potvrďte prázdný soubor
editor.commit_empty_file_text=Soubor, který se chystáte odevzdat, je prázdný. Pokračovat?
editor.no_changes_to_show=Žádné změny k zobrazení.
editor.fail_to_update_file=Nepodařilo se aktualizovat/vytvořit soubor „%s“.
editor.fail_to_update_file_summary=Chybové hlášení:
editor.push_rejected_no_message=Změna byla serverem zamítnuta bez zprávy. Prosím, zkontrolujte háčky Gitu.
editor.push_rejected=Změna byla serverem zamítnuta. Prosím, zkontrolujte háčky Gitu.
editor.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí:
editor.add_subdir=Přidat adresář…
editor.unable_to_upload_files=Nepodařilo se nahrát soubor „%s“. Chyba: %v
editor.upload_file_is_locked=Soubor '%s' uzamkl %s.
editor.upload_files_to_dir=Nahrát soubory do „%s“
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Nelze vytvořit revizi v chráněné větvi „%s“.
editor.no_commit_to_branch=Nelze odevzdat přímo do větve, protože:
editor.user_no_push_to_branch=Uživatel nemůže nahrávat do větve
editor.require_signed_commit=Větev vyžaduje podepsané revize
commits.desc=Procházet historii změn zdrojového kódu.
commits.commits=Revize
commits.no_commits=Žádné společné revize. '%s' a '%s' mají zcela odlišnou historii.
commits.search=Hledání revizí…
commits.search.tooltip=Můžete předřadit klíčová slova s „author:“, „committer:“, „after:“ nebo „before:“, např. „revert author:Alice before:2019-04-01“.
commits.find=Vyhledat
commits.search_all=Všechny větve
commits.author=Autor
commits.message=Zpráva
commits.date=Datum
commits.older=Starší
commits.newer=Novější
commits.signed_by=Podepsáno
commits.signed_by_untrusted_user=Podepsáno nedůvěryhodným uživatelem
commits.signed_by_untrusted_user_unmatched=Podepsáno nedůvěryhodným uživatelem, který nesouhlasí s tvůrcem revize
commits.gpg_key_id=ID GPG klíče
ext_issues=Ext. úkoly
ext_issues.desc=Odkaz na externí systém úkolů.
projects=Projekty
projects.desc=Spravovat úkoly a požadavky na natažení na projektových nástěnkách.
projects.description=Popis (volitelné)
projects.description_placeholder=Popis
projects.create=Vytvořit projekt
projects.title=Název
projects.new=Nový projekt
projects.new_subheader=Koordinujte, sledujte a aktualizujte svou práci na jednom místě, aby projekty zůstaly transparentní a v plánu.
projects.create_success=Projekt '%s' byl vytvořen.
projects.deletion=Odstranit projekt
projects.deletion_desc=Odstranění projektu jej odstraní ze všech souvisejících úkolů. Pokračovat?
projects.deletion_success=Projekt byl odstraněn.
projects.edit=Upravit projekty
projects.edit_subheader=Projekty organizují úkoly a sledují pokrok.
projects.modify=Aktualizovat projekt
projects.edit_success=Projekt '%s' byl aktualizován.
projects.type.none=Žádný
projects.type.basic_kanban=Základní Kanban
projects.type.bug_triage=Třídění chyb
projects.template.desc=Šablona projektu
projects.template.desc_helper=Vyberte šablonu projektu pro začátek
projects.type.uncategorized=Nezařazené
projects.board.edit=Upravit nástěnku
projects.board.edit_title=Název nástěnky
projects.board.new_title=Název nové nástěnky
projects.board.new_submit=Odeslat
projects.board.new=Nová nástěnka
projects.board.set_default=Nastavit jako výchozí
projects.board.set_default_desc=Nastavit tuto nástěnku jako výchozí pro nekategorizované úkoly a požadavky na natažení
projects.board.delete=Smazat nástěnku
projects.board.deletion_desc=Smazáním projektové nástěnky přesune všechny související problémy do kategorie „Nezařazené“. Pokračovat?
projects.open=Otevřít
projects.close=Zavřít
issues.desc=Organizování hlášení chyb, úkolů a milníků.
issues.filter_assignees=Filtrovat zpracovatele
issues.filter_milestones=Filtrovat milník
issues.filter_projects=Filtrovat projekt
issues.filter_labels=Filtrovat štítky
issues.filter_reviewers=Filtrovat posuzovatele
issues.new=Nový úkol
issues.new.title_empty=Název nesmí být prázdný
issues.new.labels=Štítky
issues.new.add_labels_title=Použít štítky
issues.new.no_label=Bez štítku
issues.new.clear_labels=Zrušit štítky
issues.new.projects=Projekty
issues.new.add_project_title=Nastavit projekt
issues.new.clear_projects=Vymazat projekty
issues.new.no_projects=Žádný projekt
issues.new.open_projects=Otevřít projekty
issues.new.closed_projects=Uzavřené projekty
issues.new.no_items=Žádné položky
issues.new.milestone=Milník
issues.new.add_milestone_title=Nastavit milník
issues.new.no_milestone=Bez milníku
issues.new.clear_milestone=Smazat milník
issues.new.open_milestone=Otevřít milník
issues.new.closed_milestone=Zavřené milníky
issues.new.assignees=Zpracovatelé
issues.new.add_assignees_title=Přiřadit uživatele
issues.new.clear_assignees=Smazat zpracovatele
issues.new.no_assignees=Bez zpracovatelů
issues.new.no_reviewers=Žádní posuzovatelé
issues.new.add_reviewer_title=Požádat o posouzení
issues.choose.get_started=Začínáme
issues.choose.blank=Výchozí
issues.choose.blank_about=Vytvořit úkol z výchozí šablony.
issues.no_ref=Není určena žádná větev/značka
issues.create=Vytvořit úkol
issues.new_label=Nový štítek
issues.new_label_placeholder=Název štítku
issues.new_label_desc_placeholder=Popis
issues.create_label=Vytvořit štítek
issues.label_templates.title=Nahrát předdefinovanou sadu značek
issues.label_templates.info=Neexistují žádné štítky. Vytvořte štítek pomocí „Nový štítek“ nebo použijte přednastavenou sadu štítků:
issues.label_templates.helper=Vyberte sadu značek
issues.label_templates.use=Použít sadu štítků
issues.label_templates.fail_to_load_file=Nepodařilo se nahrát soubor šablony značek „%s“: %v
issues.add_label=přidal(a) %s štítek %s
issues.add_labels=přidal(a) %s štítky %s
issues.remove_label=odstranil(a) %s štítek %s
issues.remove_labels=odstranil(a) %s štítky %s
issues.add_remove_labels=přidáno %s a odebráno %s štítků %s
issues.add_milestone_at=`přidal(a) toto do milníku <b>%s</b> %s`
issues.add_project_at=`přidal(a) toto do projektu <b>%s</b> %s`
issues.change_milestone_at=`upravil(a) milník z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.change_project_at=`upravil(a) projekt z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`odstranil(a) toto z milníku <b>%s</b> %s`
issues.remove_project_at=`odstranil(a) toto z projektu <b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(odstraněno)`
issues.deleted_project=`(odstraněno)`
issues.self_assign_at=`přiřadil(a) sobě toto %s`
issues.add_assignee_at=`byl přiřazen <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`byl odstraněn z přiřazení <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`odstranil(a) jejich přiřazení %s`
issues.change_title_at=`změnil(a) název z <b><strike>%s</strike></b> na <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`odstranil(a) větev <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d otevřených
issues.close_tab=%d zavřených
issues.filter_label=Štítek
issues.filter_label_exclude=`Chcete-li vyloučit štítky, použijte <code>alt</code> + <code>click/enter</code>`
issues.filter_label_no_select=Všechny štítky
issues.filter_milestone=Milník
issues.filter_milestone_no_select=Všechny milníky
issues.filter_assignee=Zpracovatel
issues.filter_assginee_no_select=Všichni zpracovatelé
issues.filter_type=Typ
issues.filter_type.all_issues=Všechny úkoly
issues.filter_type.assigned_to_you=Přiřazené vám
issues.filter_type.created_by_you=Vytvořené vámi
issues.filter_type.mentioning_you=Zmiňující vás
issues.filter_type.review_requested=Požadováno posouzení
issues.filter_sort=Seřadit
issues.filter_sort.latest=Nejnovější
issues.filter_sort.oldest=Nejstarší
issues.filter_sort.recentupdate=Nedávno aktualizované
issues.filter_sort.leastupdate=Dlouho neaktualizované
issues.filter_sort.mostcomment=Nejvíce komentované
issues.filter_sort.leastcomment=Nejméně komentované
issues.filter_sort.nearduedate=Nejbližší datum dokončení
issues.filter_sort.farduedate=Nejvzdálenější datum dokončení
issues.filter_sort.moststars=Nejvíce hvězdiček
issues.filter_sort.feweststars=Nejméně hvězdiček
issues.filter_sort.mostforks=Nejvíce rozštěpení
issues.filter_sort.fewestforks=Nejméně rozštěpení
issues.action_open=Otevřít
issues.action_close=Zavřít
issues.action_label=Štítek
issues.action_milestone=Milník
issues.action_milestone_no_select=Žádný milník
issues.action_assignee=Zpracovatel
issues.action_assignee_no_select=Bez zpracovatele
issues.opened_by=otevřeno %[1]s uživatelem <a href="%[2]s">%[3]s</a>
pulls.merged_by=od <a href="%[2]s">%[3]s</a> sloučen %[1]s
pulls.merged_by_fake=od %[2]s sloučen %[1]s
issues.closed_by=od <a href="%[2]s">%[3]s</a> uzavřen %[1]s
issues.opened_by_fake=od %[2]s otevřen %[1]s
issues.closed_by_fake=od %[2]s uzavřen %[1]s
issues.previous=Předchozí
issues.next=Další
issues.open_title=otevřený
issues.closed_title=zavřený
issues.num_comments=%d komentářů
issues.commented_at=`okomentoval <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Jste si jist, že chcete smazat tento komentář?
issues.context.copy_link=Kopírovat odkaz
issues.context.quote_reply=Citovat odpověď
issues.context.reference_issue=Odkázat v novém úkolu
issues.context.edit=Upravit
issues.context.delete=Smazat
issues.no_content=Není zde žádný obsah.
issues.close_issue=Zavřít
issues.pull_merged_at=`sloučil(a) revizi <a href="%[1]s">%[2]s</a> do <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.close_comment_issue=Okomentovat a zavřít
issues.reopen_issue=Znovuotevřít
issues.reopen_comment_issue=Okomentovat a znovuotevřít
issues.create_comment=Okomentovat
issues.closed_at=`uzavřel(a) tento úkol <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`znovuotevřel(a) tento úkol <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`odkázal na tento úkol z revize <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_issue_from=`<a href="%[3]s">odkazoval(a) na tento úkol %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_pull_from=`<a href="%[3]s">odkazoval(a) na tento požadavek na natažení %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closing_from=`<a href="%[3]s">odkazoval(a) na požadavek na natažení %[4]s, který uzavře tento úkol</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopening_from=`<a href="%[3]s">odkazoval(a) na požadavek na natažení %[4]s, který znovu otevře tento úkol</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closed_from=`<a href="%[3]s">uzavřel(a) tento úkol %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopened_from=`<a href="%[3]s">znovu otevřel(a) tento úkol %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_from=`z %[1]s`
issues.poster=Autor
issues.collaborator=Spolupracovník
issues.owner=Vlastník
issues.re_request_review=Znovu požádat o posouzení
issues.is_stale=Od tohoto posouzení došlo ke změnám v tomto požadavku na natažení
issues.remove_request_review=Odstranit žádost o posouzení
issues.remove_request_review_block=Nelze odstranit žádost o posouzení
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Přihlaste se</a> pro zapojení do konverzace.
issues.edit=Upravit
issues.cancel=Zrušit
issues.save=Uložit
issues.label_title=Název štítku
issues.label_description=Popis štítku
issues.label_color=Barva štítku
issues.label_count=%d štítků
issues.label_open_issues=%d otevřených úkolů
issues.label_edit=Upravit
issues.label_delete=Smazat
issues.label_modify=Upravit štítek
issues.label_deletion=Smazat štítek
issues.label_deletion_desc=Odstranění štítku jej smaže ze všech úkolů. Pokračovat?
issues.label_deletion_success=Štítek byl odstraněn.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Od začátku abecedy
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Od konce abecedy
issues.label.filter_sort.by_size=Nejmenší velikost
issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Největší velikost
issues.num_participants=%d účastníků
issues.attachment.open_tab=`Klikněte pro zobrazení „%s“ v nové záložce`
issues.attachment.download=`Klikněte pro stažení „%s“`
issues.subscribe=Odebírat
issues.unsubscribe=Zrušit odběr
issues.lock=Uzamknout konverzaci
issues.unlock=Odemknout konverzaci
issues.lock.unknown_reason=Úkol nelze z neznámého důvodu uzamknout.
issues.lock_duplicate=Úkol nemůže být uzamčený dvakrát.
issues.unlock_error=Nelze odemknout úkol, který je uzamčený.
issues.lock_with_reason=uzamkl(a) jako <strong>%s</strong> a omezil(a) konverzaci na spolupracovníky %s
issues.lock_no_reason=uzamkl(a) a omezil(a) konverzaci na spolupracovníky %s
issues.unlock_comment=odemkl(a) tuto konverzaci %s
issues.lock_confirm=Uzamknout
issues.unlock_confirm=Odemknout
issues.lock.notice_1=- Další uživatelé nemohou komentovat tento úkol.
issues.lock.notice_2=- Vy a ostatní spolupracovníci s přístupem k tomuto repozitáři můžete stále přidávat komentáře, které ostatní uvidí.
issues.lock.notice_3=- V budoucnu budete moci vždy znovu tento úkol odemknout.
issues.unlock.notice_1=- Všichni budou moci znovu komentovat tento úkol.
issues.unlock.notice_2=- V budoucnu budete moci vždy znovu tento úkol uzamknout.
issues.lock.reason=Důvod pro uzamčení
issues.lock.title=Uzamknout konverzaci u tohoto úkolu.
issues.unlock.title=Odemknout konverzaci u tohoto úkolu.
issues.comment_on_locked=Nemůžete komentovat uzamčený úkol.
issues.tracker=Sledování času
issues.start_tracking_short=Spustit časovač
issues.start_tracking=Spustit sledování času
issues.start_tracking_history=`započal(a) práci %s`
issues.tracker_auto_close=Časovač se automaticky zastaví po zavření tohoto úkolu
issues.tracking_already_started=`Již jste spustili sledování času na <a href="%s">jiném úkolu</a>!`
issues.stop_tracking=Zastavit časovač
issues.stop_tracking_history=`ukončil(a) práci %s`
issues.cancel_tracking=Zahodit
issues.cancel_tracking_history=`zrušil(a) sledování času %s`
issues.add_time=Přidat čas ručně
issues.add_time_short=Přidat čas
issues.add_time_cancel=Zrušit
issues.add_time_history=`přidal(a) strávený čas %s`
issues.del_time_history=`odstranil(a) strávený čas %s`
issues.add_time_hours=Hodiny
issues.add_time_minutes=Minuty
issues.add_time_sum_to_small=Čas nebyl zadán.
issues.time_spent_total=Celkový strávený čas
issues.time_spent_from_all_authors=`Celkový strávený čas: %s`
issues.due_date=Termín dokončení
issues.invalid_due_date_format=Termín dokončení musí být ve formátu 'rrrr-mm-dd'.
issues.error_modifying_due_date=Změna termínu dokončení selhala.
issues.error_removing_due_date=Odstranění termínu dokončení selhalo.
issues.push_commit_1=přidal(a) %d revizi %s
issues.push_commits_n=přidal(a) %d revize %s
issues.force_push_codes=`vynucené nahrání %[1]s z <a href="%[3]s">%[2]s</a> do <a href="%[5]s">%[4]s</a> %[6]s`
issues.due_date_form=rrrr-mm-dd
issues.due_date_form_add=Přidat termín dokončení
issues.due_date_form_edit=Upravit
issues.due_date_form_remove=Odstranit
issues.due_date_not_writer=Potřebujete práva na zápis do repozitáře pro úpravy termínu dokončení úkolu.
issues.due_date_not_set=Žádný termín dokončení.
issues.due_date_added=přidal(a) termín dokončení %s %s
issues.due_date_modified=upravil(a) termín dokončení z %s na %s %s
issues.due_date_remove=odstranil(a) termín dokončení %s %s
issues.due_date_overdue=Zpožděné
issues.due_date_invalid=Termín dokončení není platný nebo je mimo rozsah. Použijte prosím formát „rrrr-mm-dd“.
issues.dependency.title=Závislosti
issues.dependency.issue_no_dependencies=Tento úkol momentálně nemá žádné závislosti.
issues.dependency.pr_no_dependencies=Tento požadavek na natažení momentálně nemá žádné závislosti.
issues.dependency.add=Přidat závislost…
issues.dependency.cancel=Zrušit
issues.dependency.remove=Odstranit
issues.dependency.remove_info=Odstranit tuto závislost
issues.dependency.added_dependency=`přidal(a) novou závislost %s`
issues.dependency.removed_dependency=`odstranil(a) závislost %s`
issues.dependency.issue_closing_blockedby=Uzavření tohoto požadavku na natažení je blokováno následujícími úkoly
issues.dependency.pr_closing_blockedby=Uzavření tohoto úkolu je blokováno následujícími úkoly
issues.dependency.issue_close_blocks=Tento úkol blokuje uzavření následujících úkolů
issues.dependency.pr_close_blocks=Tento požadavek na natažení blokuje uzavření následujících úkolů
issues.dependency.issue_close_blocked=Musíte zavřít všechny úkoly, které blokují tento úkol, aby jej bylo možné zavřít.
issues.dependency.pr_close_blocked=Musíte zavřít všechny úkoly, které blokují tento požadavek na natažení, aby jej bylo možné sloučit.
issues.dependency.blocks_short=Blokuje
issues.dependency.blocked_by_short=Závisí na
issues.dependency.remove_header=Odstranit závislost
issues.dependency.issue_remove_text=Tímto krokem odeberete závislost z úkolu. Pokračovat?
issues.dependency.pr_remove_text=Tímto krokem odeberete závislost z požadavku na natažení. Pokračovat?
issues.dependency.setting=Povolit závislosti pro úkoly a požadavky na natažení
issues.dependency.add_error_same_issue=Úkol nemůže záviset sám na sobě.
issues.dependency.add_error_dep_issue_not_exist=Související úkol neexistuje.
issues.dependency.add_error_dep_not_exist=Závislost neexistuje.
issues.dependency.add_error_dep_exists=Závislost již existuje.
issues.dependency.add_error_cannot_create_circular=Nemůžete vytvořit závislost dvou úkolů, které se vzájemně blokují.
issues.dependency.add_error_dep_not_same_repo=Oba úkoly musí být ve stejném repozitáři.
issues.review.self.approval=Nemůžete schválit svůj požadavek na natažení.
issues.review.self.rejection=Nemůžete požadovat změny ve svém vlastním požadavku na natažení.
issues.review.approve=schválil tyto změny %s
issues.review.comment=posoudil %s
issues.review.left_comment=zanechal komentář
issues.review.content.empty=Je potřeba zanechat poznámku s uvedením požadované změny (požadovaných změn).
issues.review.reject=požadované změny %s
issues.review.wait=byl požádán o posouzení %s
issues.review.add_review_request=vyžádal posouzení od %s %s
issues.review.remove_review_request=odstranil žádost o posouzení na %s %s
issues.review.remove_review_request_self=odmítl posoudit %s
issues.review.pending=Čekající
issues.review.review=Posouzení
issues.review.reviewers=Posuzovatelé
issues.review.outdated=Zastaralé
issues.review.show_outdated=Zobrazit zastaralé
issues.review.hide_outdated=Skrýt zastaralé
issues.review.show_resolved=Zobrazit vyřešené
issues.review.hide_resolved=Skrýt vyřešené
issues.review.resolve_conversation=Vyřešit konverzaci
issues.review.un_resolve_conversation=Nevyřešit konverzaci
issues.review.resolved_by=označil tuto konverzaci jako vyřešenou
issues.assignee.error=Ne všichni zpracovatelé byli přidáni z důvodu neočekávané chyby.
issues.reference_issue.body=Tělo zprávy
pulls.desc=Povolit požadavky na natažení a posuzování kódu.
pulls.new=Nový požadavek na natažení
pulls.compare_changes=Nový požadavek na natažení
pulls.compare_changes_desc=Vyberte větev pro sloučení a větev pro natažení.
pulls.compare_base=sloučit do
pulls.compare_compare=natáhnout z
pulls.filter_branch=Filtrovat větev
pulls.no_results=Nebyly nalezeny žádné výsledky.
pulls.nothing_to_compare=Tyto větve jsou stejné. Není potřeba vytvářet požadavek na natažení.
pulls.has_pull_request=`Požadavek na natažení mezi těmito dvěma větvemi již existuje: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Vytvořit požadavek na natažení
pulls.title_desc=chce sloučit %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=sloučil %[1]d revizí z větve <code>%[2]s</code> do větve <code>%[3]s</code> před %[4]s
pulls.change_target_branch_at=`změnil(a) cílovou větev z <b>%s</b> na <b>%s</b> %s`
pulls.tab_conversation=Konverzace
pulls.tab_commits=Revize
pulls.tab_files=Změněné soubory
pulls.reopen_to_merge=Prosíme, otevřete znovu tento požadavek na natažení, aby se provedlo sloučení.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Tento požadavek na natažení nemůže být znovu otevřen protože větev byla smazána.
pulls.merged=Sloučený
pulls.merged_as=Požadavek na natažení byl sloučen jako <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.manually_merged=Sloučeno ručně
pulls.is_closed=Požadavek na natažení byl uzavřen.
pulls.has_merged=Požadavek na natažení byl sloučen.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Začněte název s <strong>%s</strong></a> a zamezíte tak nechtěnému sloučení požadavku na natažení.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Požadavek na natažení je označen jako ve vývoji. Odstraňte <strong>%s</strong> prefix z titulku, až bude hotový
pulls.data_broken=Tento požadavek na natažení je rozbitý kvůli chybějícím informacím o rozštěpení.
pulls.files_conflicted=Tento požadavek na natažení obsahuje změny, které kolidují s cílovou větví.
pulls.is_checking=Právě probíhá kontrola konfliktů při sloučení. Zkuste to za chvíli.
pulls.is_empty=Tato větev je stejná jako cílová větev.
pulls.required_status_check_failed=Některé požadované kontroly nebyly úspěšné.
pulls.required_status_check_missing=Některé požadované kontroly chybí.
pulls.required_status_check_administrator=Jako administrátor stále můžete sloučit tento požadavek na natažení.
pulls.blocked_by_approvals=Tento požadavek na natažení ještě nemá dostatek schválení. Uděleno %d z %d schválení.
pulls.blocked_by_rejection=Tento požadavek na natažení obsahuje změny požadované oficiálním posuzovatelem.
pulls.blocked_by_official_review_requests=Tento požadavek na natažení obsahuje oficiální žádosti o posouzení.
pulls.blocked_by_outdated_branch=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože je zastaralý.
pulls.blocked_by_changed_protected_files_1=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože mění chráněný soubor:
pulls.blocked_by_changed_protected_files_n=Tento požadavek na natažení je zablokován, protože mění chráněné soubory:
pulls.can_auto_merge_desc=Tento požadavek na natažení může být automaticky sloučen.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Tento požadavek na natažení nemůže být automaticky sloučen, neboť se v něm nachází konflikty.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Pro vyřešení konfliktů proveďte ruční sloučení.
pulls.num_conflicting_files_1=%d konfliktní soubor
pulls.num_conflicting_files_n=%d konfliktních souborů
pulls.approve_count_1=%d schválení
pulls.approve_count_n=%d schválení
pulls.reject_count_1=%d žádost o změnu
pulls.reject_count_n=%d žádosti o změnu
pulls.waiting_count_1=%d čekající posouzení
pulls.waiting_count_n=%d čekající posouzení
pulls.no_merge_desc=Tento požadavek na natažení nemůže být sloučen, protože všechny možnosti repozitáře na sloučení jsou zakázány.
pulls.no_merge_helper=Povolte možnosti sloučení v nastavení repozitáře nebo proveďte sloučení požadavku na natažení ručně.
pulls.no_merge_wip=Požadavek na natažení nemůže být sloučen protože je označen jako nedokončený.
pulls.no_merge_not_ready=Tento požadavek na natažení není připraven na sloučení, zkontrolujte stav posouzení a kontrolu stavu.
pulls.no_merge_access=Nemáte oprávnění sloučit tento požadavek na natažení.
pulls.merge_pull_request=Sloučit požadavek na natažení
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase a sloučit
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase a sloučit (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash a sloučit
pulls.merge_manually=Sloučeno ručně
pulls.require_signed_wont_sign=Větev vyžaduje podepsané revize, ale toto sloučení nebude podepsáno
pulls.invalid_merge_option=Nemůžete použít tuto možnost sloučení pro tento požadavek na natažení.
pulls.merge_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při sloučení. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_conflict_summary=Chybové hlášení
pulls.rebase_conflict=Sloučení selhalo: Došlo ke konfliktu při rebase revize: %[1]s. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.rebase_conflict_summary=Chybové hlášení
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
pulls.unrelated_histories=Sloučení selhalo: Základní revize nesdílí společnou historii. Tip: Zkuste jinou strategii
pulls.merge_out_of_date=Sloučení selhalo: Základ byl aktualizován při generování sloučení. Tip: Zkuste to znovu.
pulls.push_rejected=Sloučení selhalo: Nahrání bylo zamítnuto. Zkontrolujte háčky Gitu pro tento repozitář.
pulls.push_rejected_summary=Úplná zpráva o odmítnutí
pulls.push_rejected_no_message=Sloučení se nezdařilo: Nahrání bylo odmítnuto, ale nebyla nalezena žádná vzdálená zpráva.<br>Zkontrolujte háčky gitu pro tento repozitář
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Nemůžete provést operaci znovuotevření protože je tu čekající požadavek na natažení (#%d) s identickými vlastnostmi.`
pulls.status_checking=Některé kontroly jsou nedořešeny
pulls.status_checks_success=Všechny kontroly byly úspěšné
pulls.status_checks_warning=Některé kontroly nahlásily varování
pulls.status_checks_failure=Některé kontroly se nezdařily
pulls.status_checks_error=Některé kontroly nahlásily chyby
pulls.status_checks_requested=Požadováno
pulls.status_checks_details=Podrobnosti
pulls.update_branch=Aktualizovat větev
pulls.update_branch_success=Aktualizace větve byla úspěšná
pulls.update_not_allowed=Nemáte oprávnění aktualizovat větev
pulls.outdated_with_base_branch=Tato větev je zastaralá oproti základní větvi
pulls.closed_at=`uzavřel(a) tento požadavek na natažení <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`znovuotevřel(a) tento požadavek na natažení <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.merge_instruction_hint=`Můžete také zobrazit <a class="show-instruction">instrukce příkazové řádky</a>.`
pulls.merge_instruction_step1_desc=Z vašeho repositáře projektu se podívejte na novou větev a vyzkoušejte změny.
pulls.merge_instruction_step2_desc=Slučte změny a aktualizujte je na Gitea.
milestones.new=Nový milník
milestones.open_tab=%d otevřených
milestones.close_tab=%d zavřených
milestones.closed=Zavřen dne %s
milestones.update_ago=Aktualizováno před %s
milestones.no_due_date=Bez lhůty dokončení
milestones.open=Otevřít
milestones.close=Zavřít
milestones.new_subheader=Milník organizuje úkoly a sledují pokrok.
milestones.completeness=%d%% Dokončeno
milestones.create=Vytvořit milník
milestones.title=Název
milestones.desc=Popis
milestones.due_date=Termín (volitelný)
milestones.clear=Zrušit
milestones.invalid_due_date_format=Termín dokončení musí být ve formátu 'rrrr-mm-dd'.
milestones.create_success=Milník „%s“ byl vytvořen.
milestones.edit=Upravit milník
milestones.edit_subheader=Milník organizuje úkoly a sledují pokrok.
milestones.cancel=Zrušit
milestones.modify=Aktualizovat milník
milestones.edit_success=Milník „%s“ byl aktualizován.
milestones.deletion=Smazat milník
milestones.deletion_desc=Odstranění milníku jej smaže ze všech souvisejících úkolů. Pokračovat?
milestones.deletion_success=Milník byl odstraněn.
milestones.filter_sort.closest_due_date=Nejbližší datum dokončení
milestones.filter_sort.furthest_due_date=Nejvzdálenější datum dokončení
milestones.filter_sort.least_complete=Nejméně dokončené
milestones.filter_sort.most_complete=Nejvíce dokončené
milestones.filter_sort.most_issues=Nejvíce úkolů
milestones.filter_sort.least_issues=Nejméně úkolů
signing.will_sign=Tato revize bude podepsána klíčem '%s'
signing.wont_sign.error=Došlo k chybě při kontrole, zda může být revize podepsána
signing.wont_sign.nokey=K podpisu této revize není k dispozici žádný klíč
signing.wont_sign.never=Revize nejsou nikdy podepsány
signing.wont_sign.always=Revize jsou vždy podepsány
signing.wont_sign.pubkey=Revize nebude podepsána, protože nemáte veřejný klíč spojený s vaším účtem
signing.wont_sign.twofa=Pro podepsání revizí musíte mít povoleno dvoufaktorové ověření
signing.wont_sign.parentsigned=Revize nebude podepsána, protože nadřazená revize není podepsána
signing.wont_sign.basesigned=Sloučení nebude podepsáno, protože základní revize není podepsána
signing.wont_sign.headsigned=Sloučení nebude podepsáno, protože základní revize není podepsána
signing.wont_sign.commitssigned=Sloučení nebude podepsáno, protože všechny přidružené revize nejsou podepsány
signing.wont_sign.approved=Sloučení nebude podepsáno, protože požadavek na natažení není schválen
signing.wont_sign.not_signed_in=Nejste přihlášeni
ext_wiki=Ext. Wiki
ext_wiki.desc=Odkaz do externí Wiki.
wiki=Wiki
wiki.welcome=Vítejte ve Wiki.
wiki.welcome_desc=Wiki vám umožní psát a sdílet dokumentaci se spolupracovníky.
wiki.desc=Pište a sdílejte dokumentaci se spolupracovníky.
wiki.create_first_page=Vytvořte první stránku
wiki.page=Stránka
wiki.filter_page=Filtr stránky
wiki.new_page=Stránka
wiki.default_commit_message=Napište poznámku k této aktualizaci stránky (nepovinný).
wiki.save_page=Uložit stránku
wiki.last_commit_info=%s upravil tuto stránku %s
wiki.edit_page_button=Změnit stránku
wiki.new_page_button=Nová stránka
wiki.file_revision=Revize stránky
wiki.wiki_page_revisions=Revize Wiki stránky
wiki.back_to_wiki=Zpět na wiki stránku
wiki.delete_page_button=Smazat stránku
wiki.delete_page_notice_1=Odstranění Wiki stránky „%s“ nemůže být vráceno zpět. Pokračovat?
wiki.page_already_exists=Stránka Wiki se stejným názvem již existuje.
wiki.reserved_page=Jméno Wiki stránky „%s“ je rezervováno.
wiki.pages=Stránky
wiki.last_updated=Naposledy aktualizováno: %s
activity=Aktivita
activity.period.filter_label=Období:
activity.period.daily=1 den
activity.period.halfweekly=3 dny
activity.period.weekly=1 týden
activity.period.monthly=1 měsíc
activity.period.quarterly=3 měsíce
activity.period.semiyearly=6 měsíců
activity.period.yearly=1 rok
activity.overview=Přehled
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> aktivní požadavek na natažení
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> aktivní požadavky na natažení
activity.merged_prs_count_1=Sloučený požadavek na natažení
activity.merged_prs_count_n=Sloučené požadavky na natažení
activity.opened_prs_count_1=Navrhovaný požadavek na natažení
activity.opened_prs_count_n=Navrhované požadavky na natažení
activity.title.user_1=%d uživatel
activity.title.user_n=%d uživatelů
activity.title.prs_1=%d Požadavek na natažení
activity.title.prs_n=%d Požadavků na natažení
activity.title.prs_merged_by=%s sloučil %s
activity.title.prs_opened_by=%s navrhl %s
activity.merged_prs_label=Sloučený
activity.opened_prs_label=Navrhovaný
activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> aktivní úkol
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> aktivní úkoly
activity.closed_issues_count_1=Uzavřený úkol
activity.closed_issues_count_n=Uzavřené úkoly
activity.title.issues_1=%d úkol
activity.title.issues_n=%d úkolů
activity.title.issues_created_by=%s vytvořil %s
activity.closed_issue_label=Uzavřený
activity.new_issues_count_1=Nový úkol
activity.new_issues_count_n=Nové úkoly
activity.new_issue_label=Otevřený
activity.title.unresolved_conv_1=%d nevyřešená konverzace
activity.title.unresolved_conv_n=%d nevyřešených konverzací
activity.unresolved_conv_desc=Tyto nedávno změněné úkolu a požadavky na natažení ještě nebyly vyřešeny.
activity.unresolved_conv_label=Otevřít
activity.title.releases_1=%d Vydání
activity.title.releases_n=%d Vydání
activity.title.releases_published_by=%s publikoval %s
activity.published_release_label=Publikováno
activity.no_git_activity=V tomto období nebyla žádná aktivita v revizích.
activity.git_stats_exclude_merges=Při vyloučení slučování,
activity.git_stats_author_1=%d autor
activity.git_stats_author_n=%d autoři
activity.git_stats_pushed_1=nahrál
activity.git_stats_pushed_n=nahrály
activity.git_stats_commit_1=%d revize
activity.git_stats_commit_n=%d revizí
activity.git_stats_push_to_branch=do %s a
activity.git_stats_push_to_all_branches=do všech větví.
activity.git_stats_on_default_branch=Na %s,
activity.git_stats_file_1=%d soubor
activity.git_stats_file_n=%d soubory
activity.git_stats_files_changed_1=se změnil
activity.git_stats_files_changed_n=se změnily
activity.git_stats_additions=a bylo zde
activity.git_stats_addition_1=%d přidání
activity.git_stats_addition_n=%d přidání
activity.git_stats_and_deletions=a
activity.git_stats_deletion_1=%d odebrání
activity.git_stats_deletion_n=%d odebrání
search=Vyhledat
search.search_repo=Hledat repozitář
search.fuzzy=Fuzzy
search.match=Shoda
search.results=Výsledky hledání „%s“ v <a href="%s">%s</a>
settings=Nastavení
settings.desc=Nastavení je místo, kde můžete měnit nastavení repozitáře
settings.options=Repozitář
settings.collaboration=Spolupracovníci
settings.collaboration.admin=Správce
settings.collaboration.write=Zápis
settings.collaboration.read=Čtení
settings.collaboration.owner=Vlastník
settings.collaboration.undefined=Neurčeno
settings.hooks=Webové háčky
settings.githooks=Háčky Gitu
settings.basic_settings=Základní nastavení
settings.mirror_settings=Nastavení zrcadla
settings.sync_mirror=Synchronizovat nyní
settings.mirror_sync_in_progress=Právě probíhá synchronizace zrcadla. Zkuste to za chvíli.
settings.email_notifications.enable=Povolit e-mailová oznámení
settings.email_notifications.onmention=E-mail pouze při zmínce
settings.email_notifications.disable=Zakázat e-mailová oznámení
settings.email_notifications.submit=Nastavit předvolby e-mailu
settings.site=Webová stránka
settings.update_settings=Aktualizovat nastavení
settings.advanced_settings=Pokročilá nastavení
settings.wiki_desc=Povolit Wiki repozitáře
settings.use_internal_wiki=Používat vestavěnou Wiki
settings.use_external_wiki=Používat externí Wiki
settings.external_wiki_url=URL externí Wiki
settings.external_wiki_url_error=URL externí wiki platné URL.
settings.external_wiki_url_desc=Když návštěvníci kliknou na záložku Wiki, jsou přesměrování na URL externí Wiki.
settings.issues_desc=Povolit systém úkolů repozitáře
settings.use_internal_issue_tracker=Použít vestavěný systém úkolů
settings.use_external_issue_tracker=Použít externí systém úkolů
settings.external_tracker_url=URL externího systému úkolů
settings.external_tracker_url_error=URL externího systému úkolu není platné URL.
settings.external_tracker_url_desc=Když návštěvníci kliknou na záložku úkolů, jsou přesměrování na externí systém úkolů.
settings.tracker_url_format=Formát URL externího systému úkolů
settings.tracker_url_format_error=Formát URL externího systému úkolu není platné URL.
settings.tracker_issue_style=Formát čísel externího systému úkolů
settings.tracker_issue_style.numeric=Číselný
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerický
settings.tracker_url_format_desc=Použijte zástupné symboly <code>{user}</code>, <code>{repo}</code> a <code>{index}</code> pro uživatelské jméno, jméno repozitáře a číslo úkolu.
settings.enable_timetracker=Povolit sledování času
settings.allow_only_contributors_to_track_time=Povolit sledování času pouze přispěvatelům
settings.pulls_desc=Povolit požadavky na natažení
settings.pulls.ignore_whitespace=Ignorovat bílé znaky při konfliktech
settings.pulls.allow_merge_commits=Povolit slučování revizí
settings.pulls.allow_rebase_merge=Povolit rebase pro slučovací revize
settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=Povolit rebase s vyžádanou slučovací revizí (--no-ff)
settings.pulls.allow_squash_commits=Povolit squash pro slučovací revize
settings.projects_desc=Povolit projekty v repozitáři
settings.admin_settings=Nastavení správce
settings.admin_enable_health_check=Povolit kontrolu stavu repozitáře (git fsck)
settings.admin_enable_close_issues_via_commit_in_any_branch=Zavřít úkol pomocí revize v jiné než výchozí větvi
settings.danger_zone=Nebezpečná zóna
settings.new_owner_has_same_repo=Nový vlastník již repozitář se stejným názvem má. Vyberte prosím jiné jméno.
settings.convert=Převést na běžný repozitář
settings.convert_desc=Můžete převést toto zrcadlo na běžný repozitář. Tato změna nemůže být vrácena.
settings.convert_notices_1=Tato operace převede toto zrcadlo na běžný repozitář a tato změna nemůže být vrácena.
settings.convert_confirm=Převést repozitář
settings.convert_succeed=Zrcadlo bylo převedeno na běžný repozitář.
settings.convert_fork=Převést na běžný repozitář
settings.convert_fork_desc=Můžete převést toto rozštěpení na běžný repozitář. Tuto akci nelze vrátit zpět.
settings.convert_fork_notices_1=Tato operace převede rozštěpení na běžný repozitář a nelze ji vrátit zpět.
settings.convert_fork_confirm=Převést repozitář
settings.convert_fork_succeed=Rozštěpení bylo překonvertován na běžný repozitář.
settings.transfer=Předat vlastnictví
settings.transfer.rejected=Převod repozitáře byl zamítnut.
settings.transfer.success=Převod repozitáře byl úspěšný.
settings.transfer_abort=Zrušit převod
settings.transfer_abort_invalid=Nemůžete zrušit neexistující převod repozitáře.
settings.transfer_abort_success=Převod repozitáře do %s byl úspěšně zrušen.
settings.transfer_desc=Předat tento repozitář uživateli nebo organizaci, ve které máte administrátorská práva.
settings.transfer_form_title=Zadejte jméno repozitáře pro potvrzení:
settings.transfer_in_progress=V současné době probíhá převod. Zrušte jej, pokud chcete převést tento repozitář jinému uživateli.
settings.transfer_notices_1=- Ztratíte přístup k repozitáři, pokud jej převedete na uživatele.
settings.transfer_notices_2=- Zůstane vám přístup k repozitáři, pokud jej převedete na organizaci kterou (spolu)vlastníte.
settings.transfer_owner=Nový vlastník
settings.transfer_perform=Provést převod
settings.transfer_started=Tento repozitář byl označen pro převod a čeká na potvrzení od „%s“
settings.transfer_succeed=Repozitář byl předán.
settings.signing_settings=Nastavení ověřování podpisu
settings.trust_model=Model důvěry podpisu
settings.trust_model.default=Výchozí model důvěry
settings.trust_model.default.desc=Použít výchozí model důvěry pro tuto instalaci.
settings.trust_model.collaborator=Spolupracovník
settings.trust_model.collaborator.long=Spolupracovník: Důvěřovat podpisům spolupracovníků
settings.trust_model.collaborator.desc=Platné podpisy spolupracovníků tohoto repozitáře budou označeny jako „důvěryhodné“ - (ať se shodují s autorem, či nikoli). V opačném případě budou platné podpisy označeny jako „nedůvěryhodné“, pokud se podpis shoduje s autorem a „neodpovídající“, pokud ne.
settings.trust_model.committer=Tvůrce revize
settings.trust_model.committer.long=Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům, které odpovídají autorům (což odpovídá GitHub a přinutí Giteu nastavit jako tvůrce pro Giteou podepsané revize)
settings.trust_model.committer.desc=Platné podpisy budou označeny pouze jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem, jinak budou označeny jako „neodpovídající“. To přinutí Giteu, aby byla autorem podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-authored-by: a Co-committed-by: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Spolupracovník+Tvůrce revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Spolupracovník+Tvůrce revize: Důvěřovat podpisům od spolupracovníků, které odpovídají tvůrci revize
settings.trust_model.collaboratorcommitter.desc=Platné podpisy spolupracovníků tohoto repozitáře budou označeny jako „důvěryhodné“, pokud se shodují s autorem. V opačném případě budou platné podpisy označeny jako "nedůvěryhodné", pokud se podpis shoduje s autorem a „neodpovídajícím“ v opačném případě. To přinutí Giteu, aby byla označena jako autor podepsaných revizí se skutečným autorem označeným jako Co-Authored-By: a Co-Committed-By: na konci revize. Výchozí klíč Gitea musí odpovídat uživateli v databázi.
settings.wiki_delete=Odstranit data Wiki
settings.wiki_delete_desc=Smazání Wiki dat repozitáře je trvalé a nemůže být vráceno zpět.
settings.wiki_delete_notices_1=- Natrvalo odstraní a zakáže wiki repozitáře pro %s.
settings.confirm_wiki_delete=Odstranit data Wiki
settings.wiki_deletion_success=Wiki data repozitáře byla odstraněna.
settings.delete=Smazat tento repozitář
settings.delete_desc=Smazání repozitáře je trvalé a nemůže být vráceno zpět.
settings.delete_notices_1=- Tuto operaci <strong>nelze</strong> zvrátit.
settings.delete_notices_2=- Tato operace trvale smaže repozitář <strong>%s</strong> včetně kódu, úkolů, komentářů, Wiki dat a nastavení spolupracovníků.
settings.delete_notices_fork_1=- Rozštěpení repozitáře bude nezávislé po smazání.
settings.deletion_success=Repozitář byl odstraněn.
settings.update_settings_success=Nastavení repozitáře bylo aktualizováno.
settings.confirm_delete=Smazat repozitář
settings.add_collaborator=Přidat spolupracovníka
settings.add_collaborator_success=Spolupracovník byl přidán.
settings.add_collaborator_inactive_user=Nelze přidat neaktivního uživatele jako spolupracovníka.
settings.add_collaborator_duplicate=Spolupracovník je již přidán k tomuto repozitáři.
settings.delete_collaborator=Odstranit
settings.collaborator_deletion=Odstranit spolupracovníka
settings.collaborator_deletion_desc=Odstranění spolupracovníka zruší jeho přístup do tohoto repozitáře. Pokračovat?
settings.remove_collaborator_success=Spolupracovník byl smazán.
settings.search_user_placeholder=Hledat uživatele…
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organizace nemůže být přidána jako spolupracovník.
settings.change_team_access_not_allowed=Změna přístupu týmu k repozitáře se omezuje na vlastníka organizace
settings.team_not_in_organization=Tým není ve stejné organizaci jako repozitář
settings.teams=Týmy
settings.add_team=Přidat tým
settings.add_team_duplicate=Tým již má repozitář
settings.add_team_success=Tým má nyní přístup k repozitáři.
settings.search_team=Vyhledat tým…
settings.change_team_permission_tip=Oprávnění týmu je nastaveno na stránce nastavení týmu a nelze je změnit pro každý repozitář
settings.delete_team_tip=Tento tým má přístup ke všem repositářům a nemůže být odstraněn
settings.remove_team_success=Přístup týmu k repozitáři byl odstraněn.
settings.add_webhook=Přidat webový háček
settings.add_webhook.invalid_channel_name=Kanál webového háčku nemůže být prázdný a nemůže obsahovat pouze znak #.
settings.hooks_desc=Webové háčky automaticky vytvářejí dotazy HTTP POST na server, když nastane určitá událost v Gitea. Čtěte více v <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">příručce webových háčků</a>.
settings.webhook_deletion=Odstranit webový háček
settings.webhook_deletion_desc=Odstranění webového háčku smaže jeho nastavení a historii doručení. Pokračovat?
settings.webhook_deletion_success=Webový háček byl smazán.
settings.webhook.test_delivery=Test doručitelnosti
settings.webhook.test_delivery_desc=Vyzkoušet tento webový háček pomocí falešné události.
settings.webhook.test_delivery_success=Falešná událost byla přidána do fronty doručení. Může to trvat několik sekund, než se zobrazí v historii doručení.
settings.webhook.request=Požadavek
settings.webhook.response=Odpověď
settings.webhook.headers=Hlavičky
settings.webhook.payload=Obsah
settings.webhook.body=Tělo zprávy
settings.githooks_desc=Jelikož háčky Gitu jsou spravovány Gitem samotným, můžete upravit soubory háčků k provádění uživatelských operací.
settings.githook_edit_desc=Je-li háček neaktivní, bude zobrazen vzorový obsah. Nebude-li zadán žádný obsah, háček bude vypnut.
settings.githook_name=Název háčku
settings.githook_content=Obsah háčku
settings.update_githook=Aktualizovat háček
settings.add_webhook_desc=Gitea odešle dotaz <code>POST</code> s nastaveným Content Type na cílovou URL. Čtěte více v <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">průvodci webovými háčky</a>.
settings.payload_url=Cílové URL
settings.http_method=HTTP metoda
settings.content_type=POST Content Type
settings.secret=Tajný klíč
settings.slack_username=Uživatelské jméno
settings.slack_icon_url=URL ikony uživatele
settings.discord_username=Uživatelské jméno
settings.discord_icon_url=URL ikony
settings.slack_color=Barva
settings.event_desc=Spuštěno na:
settings.event_push_only=Události nahrání
settings.event_send_everything=Všechny události
settings.event_choose=Vlastní události…
settings.event_header_repository=Události repozitáře
settings.event_create=Vytvořit
settings.event_create_desc=Větev nebo značka vytvořena.
settings.event_delete=Smazat
settings.event_delete_desc=Větev nebo značka smazána.
settings.event_fork=Rozštěpit
settings.event_fork_desc=Repozitář rozštěpen.
settings.event_release=Vydání
settings.event_release_desc=Vydání v tomto repozitáři bylo publikováno, aktualizováno nebo smazáno.
settings.event_push=Nahrát
settings.event_push_desc=Nahrání pomocí Gitu do repozitáře.
settings.event_repository=Repozitář
settings.event_repository_desc=Repozitář vytvořen nebo smazán.
settings.event_header_issue=Události úkolů
settings.event_issues=Úkoly
settings.event_issues_desc=Úkol otevřen, uzavřen, znovu otevřen nebo upraven.
settings.event_issue_assign=Úkol přiřazen
settings.event_issue_assign_desc=Úkol přiřazen nebo nepřiřazen.
settings.event_issue_label=Úkol oštítkován
settings.event_issue_label_desc=Štítky úkolu aktualizovány nebo vymazány.
settings.event_issue_milestone=Úkolu přidán milník
settings.event_issue_milestone_desc=Úkolu přidán nebo odebrán milník.
settings.event_issue_comment=Komentář k úkolu
settings.event_issue_comment_desc=Komentář úkolu přidán, upraven nebo smazán.
settings.event_header_pull_request=Události požadavku na natažení
settings.event_pull_request=Požadavek na stažení
settings.event_pull_request_desc=Požadavek na natažení otevřen, uzavřen, znovu otevřen nebo upraven.
settings.event_pull_request_assign=Požadavek na natažení přiřazen
settings.event_pull_request_assign_desc=Požadavek na natažení přiřazen nebo nepřiřazen.
settings.event_pull_request_label=Požadavek na natažení oštítkován
settings.event_pull_request_label_desc=Štítky požadavku na natažení aktualizovány nebo vymazány.
settings.event_pull_request_milestone=Požadavku na natažení přidán milník
settings.event_pull_request_milestone_desc=Požadavku na natažení přidán nebo odebrán milník.
settings.event_pull_request_comment=Požadavek na natažení okomentován
settings.event_pull_request_comment_desc=Komentář požadavku na natažení vytvořen, upraven nebo odstraněn.
settings.event_pull_request_review=Požadavek na natažení přezkoumán
settings.event_pull_request_review_desc=Požadavek na natažení schválen, odmítnut nebo zkontrolován.
settings.event_pull_request_sync=Požadavek na natažení synchronizován
settings.event_pull_request_sync_desc=Požadavek na natažení synchronizován.
settings.branch_filter=Filtr větví
settings.branch_filter_desc=Povolené větve pro události nahrání, vytvoření větve a smazání větve jsou určeny pomocí zástupného vzoru. Pokud je prázdný nebo <code>*</code>, všechny události jsou ohlášeny. Podívejte se na dokumentaci syntaxe na <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a>. Příklady: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.active=Aktivní
settings.active_helper=Informace o spuštěných událostech budou odeslány na URL webového háčku.
settings.add_hook_success=Webový háček byl přidán.
settings.update_webhook=Aktualizovat webový háček
settings.update_hook_success=Webový háček byl aktualizován.
settings.delete_webhook=Odstranit webový háček
settings.recent_deliveries=Nedávné dodávky
settings.hook_type=Typ háčku
settings.add_slack_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Slack</a> do vašeho repozitáře.
settings.slack_token=Poukázka
settings.slack_domain=Doména
settings.slack_channel=Kanál
settings.add_discord_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Discord</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Dingtalk</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_telegram_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Telegram</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_matrix_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Matrix</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_msteams_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Microsoft Teams</a> do vašeho repozitáře.
settings.add_feishu_hook_desc=Integrovat <a href="%s">Feishu</a> do vašeho repozitáře.
settings.deploy_keys=Klíče pro nasazení
settings.add_deploy_key=Přidat klíč pro nasazení
settings.deploy_key_desc=Klíče pro nasazení mají k tomuto repozitáři přístup pouze pro čtení.
settings.is_writable=Povolit zápis
settings.is_writable_info=Povolit tomuto klíči pro nasazení <strong>nahrávání</strong> do tohoto repozitáře.
settings.no_deploy_keys=Dosud nejsou žádné klíče pro nasazení.
settings.title=Název
settings.deploy_key_content=Obsah
settings.key_been_used=Klíč pro nasazení se stejným obsahem je již používán.
settings.key_name_used=Klíč pro nasazení se stejným jménem již existuje.
settings.add_key_success=Klíč pro nasazení „%s“ byl přidán.
settings.deploy_key_deletion=Odstranit klíč pro nasazení
settings.deploy_key_deletion_desc=Odstranění klíče pro nasazení zruší jeho přístup k repozitáři. Pokračovat?
settings.deploy_key_deletion_success=Klíč pro nasazení byl odstraněn.
settings.branches=Větve
settings.protected_branch=Ochrana větví
settings.protected_branch_can_push=Povolit nahrání?
settings.protected_branch_can_push_yes=Můžete nahrávat
settings.protected_branch_can_push_no=Nemůžete nahrávat
settings.branch_protection=Ochrana větví pro větev „<b>%s</b>“
settings.protect_this_branch=Povolit ochranu větví
settings.protect_this_branch_desc=Zabraňuje smazání a omezuje gitu nahrávání a slučování do větve.
settings.protect_disable_push=Zakázat nahrávání
settings.protect_disable_push_desc=Žádné nahrávání do této větve nebude povoleno.
settings.protect_enable_push=Povolit nahrávání
settings.protect_enable_push_desc=Každý, kdo má přístup k zápisu, bude moci nahrávat do této větve (ale ne vynucená nahrávání).
settings.protect_whitelist_committers=Povolit nahrání jen vyjmenovaným
settings.protect_whitelist_committers_desc=Pouze povolení uživatelé budou moci nahrávat do této větve (ale ne vynucení nahrávání).
settings.protect_whitelist_deploy_keys=Povolit nahrání klíčům pro nasazení s přístupem pro zápis.
settings.protect_whitelist_users=Povolení uživatelé pro nahrávání:
settings.protect_whitelist_search_users=Hledat uživatele…
settings.protect_whitelist_teams=Povolené týmy pro nahrávání:
settings.protect_whitelist_search_teams=Vyhledat týmy…
settings.protect_merge_whitelist_committers=Povolit vyjmenovaným slučování
settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=Povolit pouze vyjmenovaným uživatelům nebo týmům slučovat požadavky na natažení do této větve.
settings.protect_merge_whitelist_users=Povolení uživatelé pro slučování:
settings.protect_merge_whitelist_teams=Povolené týmy pro slučování:
settings.protect_check_status_contexts=Povolit kontrolu stavu
settings.protect_check_status_contexts_desc=Požadovat kontrolu stavu před sloučením. Vyberte, jaké kontroly stavu musí projít před tím, než je možné větev sloučit do větve, která vyhovuje tomuto pravidlu. Pokud je povoleno, revize musí být nejprve nahrány do jiné větve, projít kontrolou stavu, a následné sloučeny nebo přímo nahrány do větve, která vyhovuje tomuto pravidlu. Pokud nejsou vybrány žádné kontexty, musí být poslední potvrzení úspěšné bez ohledu na kontext.
settings.protect_check_status_contexts_list=Kontroly stavu pro tento repozitář zjištěné během posledního týdne
settings.protect_required_approvals=Požadovaná schválení:
settings.protect_required_approvals_desc=Umožnit sloučení pouze požadavkům na natažení s dostatečným pozitivním hodnocením.
settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Omezit schválení na povolené uživatele nebo týmy
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Do požadovaných schválení se započítají pouze posouzení od povolených uživatelů nebo týmů. Bez seznamu povolených se započítává schválení od kohokoli s právem zápisu.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Povolení posuzovatelé:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Povolené týmy pro posuzování:
settings.dismiss_stale_approvals=Odmítnout nekvalitní schválení
settings.dismiss_stale_approvals_desc=Pokud budou do větve nahrány nové revize, které mění obsah tohoto požadavku na natažení, všechna stará schválení budou zamítnuta.
settings.require_signed_commits=Vyžadovat podepsané revize
settings.require_signed_commits_desc=Odmítnout nahrání do této větve pokud nejsou podepsaná nebo jsou neověřitelná.
settings.protect_protected_file_patterns=Chráněné vzory souborů (oddělené středníkem „\;“):
settings.protect_protected_file_patterns_desc=Chráněné soubory, které nemají povoleno být měněny přímo, i když uživatel má právo přidávat, upravovat nebo mazat soubory v této větvi. Více vzorů lze oddělit pomocí středníku („\;“). Podívejte se na <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> dokumentaci pro syntaxi vzoru. Příklady: <code>.drone.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.add_protected_branch=Zapnout ochranu
settings.delete_protected_branch=Vypnout ochranu
settings.update_protect_branch_success=Ochrana větví pro větev „%s“ byla aktualizována.
settings.remove_protected_branch_success=Ochrana větví pro větev „%s“ byla zakázána.
settings.protected_branch_deletion=Zakázat ochranu větví
settings.protected_branch_deletion_desc=Zakázání ochrany větví umožní uživatelům s právem zápisu nahrávat do této větve. Pokračovat?
settings.block_rejected_reviews=Blokovat sloučení při zamítavých posouzeních
settings.block_rejected_reviews_desc=Slučování nebude možné, pokud o změny požádají oficiální posuzovatelé, i když je k dispozici dostatek schválení.
settings.block_on_official_review_requests=Blokovat sloučení při oficiální žádosti o posouzení
settings.block_on_official_review_requests_desc=Slučování nebude možné, pokud mají oficiální požadavek na posouzení, i když mají k dispozici dostatek schválení.
settings.block_outdated_branch=Blokovat sloučení, pokud je požadavek na natažení zastaralý
settings.block_outdated_branch_desc=Slučování nebude možné, pokud je hlavní větev za základní větví.
settings.default_branch_desc=Vybrat výchozí větev repozitáře pro požadavky na natažení a revize kódu:
settings.choose_branch=Vyberte větev…
settings.no_protected_branch=Nejsou tu žádné chráněné větve.
settings.edit_protected_branch=Upravit
settings.protected_branch_required_approvals_min=Požadovaná schválení nesmí být záporné číslo.
settings.bot_token=Poukázka pro robota
settings.chat_id=ID chatu
settings.matrix.homeserver_url=URL adresa Homeserveru
settings.matrix.room_id=ID místnosti
settings.matrix.access_token=Přístupový token
settings.matrix.message_type=Typ zprávy
settings.archive.button=Archivovat repozitář
settings.archive.header=Archivovat tento repozitář
settings.archive.text=Archivní repozitář bude kompletně jen pro čtení. Nezobrazuje se v přehledu, nelze přidávat revize ani nové úkoly a požadavky na natažení.
settings.archive.success=Repozitář byl úspěšně archivován.
settings.archive.error=Nastala chyba při archivování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
settings.archive.error_ismirror=Nemůžete archivovat zrcadlený repozitář.
settings.archive.branchsettings_unavailable=Nastavení větví není dostupné, pokud je repozitář archivovaný.
settings.unarchive.button=Obnovit repozitář
settings.unarchive.header=Obnovit tento repozitář
settings.unarchive.text=Obnovení repozitáře vrátí možnost přijímání revizí a nahrávání. Stejně tak se obnoví i možnost zadávání nových úkolů a požadavků na natažení.
settings.unarchive.success=Repozitář byl úspěšně obnoven.
settings.unarchive.error=Nastala chyba při obnovování repozitáře. Prohlédněte si záznam pro více detailů.
settings.update_avatar_success=Avatar repozitáře byl aktualizován.
settings.lfs=LFS
settings.lfs_filelist=LFS soubory uložené v tomto repozitáři
settings.lfs_no_lfs_files=V tomto repozitáři nejsou uloženy žádné LFS soubory
settings.lfs_findcommits=Najít revize
settings.lfs_lfs_file_no_commits=Pro tento LFS soubor nebyly nalezeny žádné revize
settings.lfs_noattribute=Tato cesta nemá uzamykatelný atribut ve výchozí větvi
settings.lfs_delete=Odstranit LFS soubor s OID %s
settings.lfs_delete_warning=Smazání LFS souboru může při checkout způsobit „objekt neexistuje“. Jste si jisti?
settings.lfs_findpointerfiles=Najít soubory ukazatelů
settings.lfs_locks=Zámky
settings.lfs_invalid_locking_path=Neplatná cesta: %s
settings.lfs_invalid_lock_directory=Adresář nelze uzamknout: %s
settings.lfs_lock_already_exists=Zámek již existuje: %s
settings.lfs_lock=Zámek
settings.lfs_lock_path=Umístění souboru k zamčení...
settings.lfs_locks_no_locks=Žádné zámky
settings.lfs_lock_file_no_exist=Uzamčený soubor neexistuje ve výchozí větvi
settings.lfs_force_unlock=Vynutit odemknutí
settings.lfs_pointers.found=Nalezeno %d blob ukazatel(ů) - %d přiřazeno, %d není přiřazeno (%d chybí v úložišti)
settings.lfs_pointers.sha=Blob SHA
settings.lfs_pointers.oid=OID
settings.lfs_pointers.inRepo=V repozitáři
settings.lfs_pointers.exists=Existuje v úložišti
settings.lfs_pointers.accessible=Přístupné uživateli
settings.lfs_pointers.associateAccessible=Přiřadit přístupné %d OID
diff.browse_source=Procházet zdrojové kódy
diff.parent=rodič
diff.commit=revize
diff.git-notes=Poznámky
diff.data_not_available=Rozdílový obsah není dostupný
diff.options_button=Možnosti rozdílového porovnání
diff.show_diff_stats=Zobrazit statistiky
diff.download_patch=Stáhněte soubor opravy
diff.download_diff=Stáhněte rozdílový soubor
diff.show_split_view=Rozdělené zobrazení
diff.show_unified_view=Jednotný pohled
diff.whitespace_button=Bílý znak
diff.whitespace_show_everything=Zobrazit všechny změny
diff.whitespace_ignore_all_whitespace=Ignorovat bílé znaky při porovnávání řádků
diff.whitespace_ignore_amount_changes=Ignorovat změny v množství bílých znaků
diff.whitespace_ignore_at_eol=Ignorovat změny v bílých znacích na konci řídku
diff.stats_desc=<strong> %d změnil soubory</strong>, kde provedl <strong>%d přidání</strong> a <strong>%d odebrání</strong>
diff.stats_desc_file=%d změn: %d přidání a %d smazání
diff.bin=binární
diff.view_file=Zobrazit soubor
diff.file_before=Před
diff.file_after=Za
diff.file_image_width=Šířka
diff.file_image_height=Výška
diff.file_byte_size=Velikost
diff.file_suppressed=Diff nebyl zobrazen, protože je příliš veliký
diff.too_many_files=Některé soubory nejsou zobrazny, neboť je v této revizi změněno mnoho souborů
diff.comment.placeholder=Zanechat komentář
diff.comment.markdown_info=Je podporována úprava vzhledu pomocí markdown.
diff.comment.add_single_comment=Přidat jeden komentář
diff.comment.add_review_comment=Přidat komentář
diff.comment.start_review=Začít posuzování
diff.comment.reply=Odpovědět
diff.review=Posouzení
diff.review.header=Odeslat posouzení
diff.review.placeholder=Posoudit komentář
diff.review.comment=Okomentovat
diff.review.approve=Schválit
diff.review.reject=Požadovat změny
diff.committed_by=odevzdal
diff.protected=Chráněno
diff.image.side_by_side=Vedle sebe
diff.image.overlay=Překrytí
releases.desc=Sledování verzí projektu a souborů ke stažení.
release.releases=Vydání
release.detail=Podrobnosti vydání
release.tags=Značky
release.new_release=Nové vydání
release.draft=Koncept
release.prerelease=Předběžná verze
release.stable=Stabilní
release.edit=upravit
release.ahead.commits=<strong>%d</strong> revizí
release.ahead.target=do %s od tohoto vydání
release.source_code=Zdrojový kód
release.new_subheader=Vydání organizuje verze projektu.
release.edit_subheader=Vydání organizuje verze projektu.
release.tag_name=Název značky
release.target=Cíl
release.tag_helper=Vyberte existující značku nebo vytvořte novou značku.
release.title=Název
release.content=Obsah
release.prerelease_desc=Označit jako předběžná verze
release.prerelease_helper=Označit vydání jako nevhodné pro produkční nasazení.
release.cancel=Zrušit
release.publish=Zveřejnit vydání
release.save_draft=Uložit koncept
release.edit_release=Aktualizovat vydání
release.delete_release=Smazat vydání
release.delete_tag=Smazat značku
release.deletion=Smazat vydání
release.deletion_desc=Smazání vydání jej pouze odstraní z Gitea. Značka Gitu, obsah repozitáře a historie zůstávají nezměněny. Pokračovat?
release.deletion_success=Vydání bylo odstraněno.
release.deletion_tag_desc=Odstraní tuto značku z repozitáře. Obsah repozitáře a historie zůstanou nezměněny. Pokračovat?
release.deletion_tag_success=Značka byla odstraněna.
release.tag_name_already_exist=Vydání s touto značkou již existuje.
release.tag_name_invalid=Název štítku není platný.
release.tag_already_exist=Tato značka již existuje.
release.downloads=Soubory ke stažení
release.download_count=Stažení: %s
release.add_tag_msg=Použít název a obsah vydání jako zprávu značky.
release.add_tag=Vytvořit pouze značku
branch.name=Jméno větve
branch.search=Hledat větve
branch.already_exists=Větev pojmenovaná „%s“ již existuje.
branch.delete_head=Smazat
branch.delete=Smazat větev „%s“
branch.delete_html=Smazat větev
branch.delete_desc=Smazání větve je trvalé. <strong>NEMŮŽE</strong> být vráceno zpět. Pokračovat?
branch.deletion_success=Větev „%s“ byla smazána.
branch.deletion_failed=Nepodařilo se odstranit větev „%s“.
branch.delete_branch_has_new_commits=Větev „%s“ nemůže být smazána, protože byly přidány nové revize po sloučení.
branch.create_branch=Vytvořit větev <strong>%s</strong>
branch.create_from=z „%s“
branch.create_success=Větev „%s“ byla vytvořena.
branch.branch_already_exists=Větev „%s“ již existuje v tomto repozitáři.
branch.branch_name_conflict=Jméno větve „%s“ koliduje s již existující větví „%s“.
branch.tag_collision=Větev „%s“ nemůže být vytvořena, protože v repozitáři existuje značka se stejným jménem.
branch.deleted_by=Odstranil %s
branch.restore_success=Větev „%s“ byla obnovena.
branch.restore_failed=Nepodařilo se obnovit větev „%s“.
branch.protected_deletion_failed=Větev „%s“ je chráněna. Nemůže být smazána.
branch.default_deletion_failed=Větev „%s“ je výchozí větev. Nelze ji odstranit.
branch.restore=Obnovit větev „%s“
branch.download=Stáhnout větev „%s“
branch.included_desc=Tato větev je součástí výchozí větve
branch.included=Zahrnuje
tag.create_tag=Vytvořit značku <strong>%s</strong>
tag.create_success=Značka „%s“ byla vytvořena.
topic.manage_topics=Spravovat témata
topic.done=Hotovo
topic.count_prompt=Nelze vybrat více než 25 témat
topic.format_prompt=Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
[org]
org_name_holder=Název organizace
org_full_name_holder=Celý název organizace
org_name_helper=Jména organizací by měla být krátká a zapamatovatelná.
create_org=Vytvořit organizaci
repo_updated=Upraveno
people=Lidé
teams=Týmy
lower_members=členové
lower_repositories=repozitáře
create_new_team=Nový tým
create_team=Vytvořit tým
org_desc=Popis
team_name=Název týmu
team_desc=Popis
team_name_helper=Jména týmů by měla být krátká a zapamatovatelná.
team_desc_helper=Popište účel nebo úlohu týmu.
team_access_desc=Přístup k repozitáři
team_permission_desc=Oprávnění
team_unit_desc=Povolit přístup do částí repozitáře
team_unit_disabled=(zakázaná)
form.name_reserved=Název organizace „%s“ je rezervován.
form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolený v názvu organizace.
form.create_org_not_allowed=Nemáte oprávnění vytvářet nové organizace.
settings=Nastavení
settings.options=Organizace
settings.full_name=Celé jméno
settings.website=Webové stránky
settings.location=Umístění
settings.permission=Oprávnění
settings.repoadminchangeteam=Správce úložišť může týmům přidávat a odebírat přístup
settings.visibility=Viditelnost
settings.visibility.public=Veřejná
settings.visibility.limited=Omezená (viditelné jen pro přihlášené uživatele)
settings.visibility.limited_shortname=Omezený
settings.visibility.private=Soukromá (viditelné jen členům organizace)
settings.visibility.private_shortname=Soukromý
settings.update_settings=Upravit nastavení
settings.update_setting_success=Nastavení organizace bylo upraveno.
settings.change_orgname_prompt=Poznámka: změna názvu organizace změní i její URL.
settings.change_orgname_redirect_prompt=Staré jméno bude přesměrovávat, dokud nebude znovu obsazeno.
settings.update_avatar_success=Avatar organizace byl aktualizován.
settings.delete=Smazat organizaci
settings.delete_account=Smazat tuto organizaci
settings.delete_prompt=Organizace bude trvale odstraněna. Tato změna <strong>NEMŮŽE</strong> být vrácena!
settings.confirm_delete_account=Potvrdit smazání
settings.delete_org_title=Smazat organizaci
settings.delete_org_desc=Tato organizace bude trvale smazána. Pokračovat?
settings.hooks_desc=Přidat webové háčky, které budou spouštěny pro <strong>všechny repozitáře</strong> v této organizaci.
settings.labels_desc=Přidejte štítky, které mohou být použity pro úkoly <strong>všech repositářů</strong> v rámci této organizace.
members.membership_visibility=Viditelnost členství:
members.public=Viditelný
members.public_helper=skrýt
members.private=Skrytý
members.private_helper=zviditělnit
members.member_role=Role člena:
members.owner=Vlastník
members.member=Člen
members.remove=Smazat
members.leave=Opustit
members.invite_desc=Přidat nového člena do %s:
members.invite_now=Pozvat teď
teams.join=Připojit
teams.leave=Opustit
teams.can_create_org_repo=Vytvořit repozitáře
teams.can_create_org_repo_helper=Členové mohou vytvářet nové repozitáře v organizaci. Tvůrce získá přístup správce do nového repozitáře.
teams.read_access=Právo čtení
teams.read_access_helper=Členové mohou zobrazit a klonovat repozitáře týmu.
teams.write_access=Právo zápisu
teams.write_access_helper=Členové mohou číst a nahrávat do repozitářů týmu.
teams.admin_access=Přístup správce
teams.admin_access_helper=Členové mohou natahovat i nahrávat do repozitářů týmu a mohou přidávat spolupracovníky.
teams.no_desc=Tento tým není žádný popis
teams.settings=Nastavení
teams.owners_permission_desc=Vlastníci mají plný přístup do <strong>všech repozitářů</strong> a mají <strong>správcovský přístup</strong> do této organizace.
teams.members=Členové týmu
teams.update_settings=Upravit nastavení
teams.delete_team=Smazat tým
teams.add_team_member=Přidat člena týmu
teams.delete_team_title=Smazat tým
teams.delete_team_desc=Smazání týmu zruší přístup jeho členům. Pokračovat?
teams.delete_team_success=Tým byl odstraněn.
teams.read_permission_desc=Členství v tom týmu poskytuje právo <strong>čtení</strong>: členové mohou číst z a vytvářet klony repozitářů týmu.
teams.write_permission_desc=Členství v tom týmu poskytuje právo <strong>zápisu</strong>: členové mohou číst z a nahrávat do repozitářů týmu.
teams.admin_permission_desc=Členství v tom týmu poskytuje právo <strong>správce</strong>: členové mohou číst z, nahrávat do a přidávat spolupracovníky do repozitářů týmu.
teams.create_repo_permission_desc=Navíc tento tým uděluje oprávnění <strong>vytvořit repozitář</strong>: členové mohou vytvářet nové repozitáře v organizaci.
teams.repositories=Repozitáře týmu
teams.search_repo_placeholder=Hledat repozitář…
teams.remove_all_repos_title=Odstranit všechny repozitáře týmu
teams.remove_all_repos_desc=Tímto odeberete všechny repozitáře z týmu.
teams.add_all_repos_title=Přidat všechny repozitáře
teams.add_all_repos_desc=Tímto přidáte do týmu všechny repozitáře organizace.
teams.add_nonexistent_repo=Repozitář, který se snažíte přidat, neexistuje. Prosím, nejdříve jej vytvořte.
teams.add_duplicate_users=Uživatel je již členem týmu.
teams.repos.none=Tento tým nemůže přistoupit k žádným repozitářům.
teams.members.none=Žádní členové v tomto týmu.
teams.specific_repositories=Konkrétní repozitáře
teams.specific_repositories_helper=Členové budou mít přístup pouze do repozitářů výslovně přidaných do týmu. Výběrem tohoto <strong>nebudou</strong> automaticky odstraněny již přidané repozitáře pomocí <i>Všechny repozitáře</i>.
teams.all_repositories=Všechny repozitáře
teams.all_repositories_helper=Tým má přístup ke všem repositářům. Výběrem tohoto přidáte do týmu <strong>všechny existující</strong> repozitáře.
teams.all_repositories_read_permission_desc=Tomuto týmu je udělen přístup pro <strong>Čtení</strong> <strong>všech repozitářů</strong>: členové mohou prohlížet a klonovat repozitáře.
teams.all_repositories_write_permission_desc=Tomuto týmu je udělen přístup pro <strong>Zápis</strong> do <strong>všech repozitářů</strong>: členové mohou prohlížet a nahrávat do repozitářů.
teams.all_repositories_admin_permission_desc=Tomuto týmu je udělen <strong>Administrátorský</strong> přístup do <strong>všech repozitářů</strong>: členové mohou prohlížet, nahrávat a přidávat spolupracovníky do repozitářů.
[admin]
dashboard=Přehled
users=Uživatelské účty
organizations=Organizace
repositories=Repozitáře
hooks=Webové háčky
authentication=Zdroje ověření
emails=Uživatelské e-maily
config=Nastavení
notices=Systémová oznámení
monitor=Sledování
first_page=První
last_page=Poslední
total=Celkem: %d
dashboard.statistic=Souhrn
dashboard.operations=Operace údržby
dashboard.system_status=Status systému
dashboard.statistic_info=Databáze Gitea obsahuje <b>%d</b> uživatelů, <b>%d</b> organizací, <b>%d</b> veřejných klíčů, <b>%d</b> repozitářů, <b>%d</b> hlídání, <b>%d</b> oblíbení, <b>%d</b> akcí, <b>%d</b> přístupů, <b>%d</b> úkolů, <b>%d</b> komentářů, <b>%d</b> účtů sociálních sítí, <b>%d</b> sledování, <b>%d</b> zrcadel, <b>%d</b> vydání, <b>%d</b> zdrojů ověřování, <b>%d</b> webových háčků, <b>%d</b> milníků, <b>%d</b> štítků, <b>%d</b> háčků, <b>%d</b> týmů, <b>%d</b> úkolů změn, <b>%d</b> příloh.
dashboard.operation_name=Název operace
dashboard.operation_switch=Přepnout
dashboard.operation_run=Spustit
dashboard.clean_unbind_oauth=Vyčistit neprovázané OAuth spojení
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Všechna neprovázaná OAuth spojení byla smazána.
dashboard.task.started=Zahájen úkol: %[1]s
dashboard.task.process=Úkol: %[1]s
dashboard.task.cancelled=Úkol: %[1]s zrušeno: %[3]s
dashboard.task.error=Chyba v úkolu: %[1]s: %[3]s
dashboard.task.finished=Úkol: %[1]s začalo %[2]s skončilo
dashboard.task.unknown=Neznámý úkol: %[1]s
dashboard.cron.started=Začala naplánovaná úloha: %[1]s
dashboard.cron.process=Naplánovaná úloha: %[1]s
dashboard.cron.cancelled=Naplánovaná úloha: %s zrušena: %[3]s
dashboard.cron.error=Chyba v naplánované úloze: %s: %[3]s
dashboard.cron.finished=Naplánovaná úloha: %[1]s skončila
dashboard.delete_inactive_accounts=Smazat všechny neaktivované účty
dashboard.delete_inactive_accounts.started=Spuštěna úloha mazání všech neaktivovaných účtů.
dashboard.delete_repo_archives.started=Spuštěna úloha smazání všech archivovaných repozitářů.
dashboard.delete_missing_repos=Smazat všechny repozitáře, které nemají Git soubory
dashboard.delete_missing_repos.started=Spuštěna úloha mazání všech repozitářů, které nemají Git soubory.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Odstranit vygenerované avatary repozitářů
dashboard.update_mirrors=Aktualizovat zrcadla
dashboard.repo_health_check=Kontrola stavu všech repozitářů
dashboard.check_repo_stats=Zkontrolovat všechny statistiky repositáře
dashboard.archive_cleanup=Smazat staré archivy repozitářů
dashboard.deleted_branches_cleanup=Vyčistit odstraněné větve
dashboard.update_migration_poster_id=Aktualizovat ID autora migrace
dashboard.git_gc_repos=Provést úklid všech repozitářů
dashboard.resync_all_sshkeys=Aktualizovat soubor „.ssh/authorized_keys“ pomocí SSH klíčů Gitea.
dashboard.resync_all_sshkeys.desc=(Není potřeba pro vestavěný SSH server.)
dashboard.resync_all_sshprincipals=Aktualizovat soubor '.ssh/authorized_principals' pomocí Gitea SSH Principal certifikátů.
dashboard.resync_all_sshprincipals.desc=(Není potřeba pro vestavěný SSH server.)
dashboard.resync_all_hooks=Znovu synchronizovat háčky před přijetím, aktualizace a po přijetí všech repozitářů.
dashboard.reinit_missing_repos=Znovu inicializovat všechny chybějící repozitáře, pro které existují záznamy
dashboard.sync_external_users=Synchronizovat externí uživatelská data
dashboard.cleanup_hook_task_table=Vyčistit tabulku hook_task
dashboard.server_uptime=Doba provozu serveru
dashboard.current_goroutine=Aktuální Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Aktuální využití paměti
dashboard.total_memory_allocated=Přidělené paměti celkem
dashboard.memory_obtained=Celkem získané paměti
dashboard.pointer_lookup_times=Časy vyhledávání ukazatelů
dashboard.memory_allocate_times=Alokace paměti
dashboard.memory_free_times=Uvolnění paměti
dashboard.current_heap_usage=Aktuální využití paměti zásobníku
dashboard.heap_memory_obtained=Získaná paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_idle=Nečinná paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_in_use=Používána paměť zásobníku
dashboard.heap_memory_released=Uvolněná paměť zásobníku
dashboard.heap_objects=Objekty zásobníku
dashboard.bootstrap_stack_usage=Využití zásobníku prvotního zavedení
dashboard.stack_memory_obtained=Celkem získané paměti zásobníku
dashboard.mspan_structures_usage=Užití struktur MSpan
dashboard.mspan_structures_obtained=Získané struktury MSpan
dashboard.mcache_structures_usage=Užití struktur MCache
dashboard.mcache_structures_obtained=Získané struktury MCache
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Získaná analytická tabulka
dashboard.gc_metadata_obtained=Získané metadata GC
dashboard.other_system_allocation_obtained=Získaná alokace ostatních systémových prostředků
dashboard.next_gc_recycle=Příští recyklace GC
dashboard.last_gc_time=Doba od poslední recyklace GC
dashboard.total_gc_time=Celková pauza GC
dashboard.total_gc_pause=Celková pauza GC
dashboard.last_gc_pause=Poslední pauza GC
dashboard.gc_times=Časy GC
users.user_manage_panel=Správa uživatelských účtů
users.new_account=Vytvořit uživatelský účet
users.name=Uživatelské jméno
users.full_name=Celé jméno
users.activated=Aktivován
users.admin=Správce
users.restricted=Omezený
users.2fa=2FA
users.repos=Repozitáře
users.created=Vytvořen
users.last_login=Poslední přihlášení
users.never_login=Nikdy nepřihlášen
users.send_register_notify=Odeslat upozornění při registraci uživatele
users.new_success=Uživatelský účet „%s“ byl vytvořen.
users.edit=Upravit
users.auth_source=Zdroj ověřování
users.local=Místní
users.auth_login_name=Přihlašovací jméno způsobu ověřování
users.password_helper=Ponechte heslo prázdné, aby se nezměnilo.
users.update_profile_success=Uživatelský účet byl aktualizován.
users.edit_account=Upravit uživatelský účet
users.max_repo_creation=Maximální počet repozitářů
users.max_repo_creation_desc=(Nastavte na -1 pro použití výchozího systémového limitu.)
users.is_activated=Uživatelský účet je aktivován
users.prohibit_login=Zakázat přihlášení
users.is_admin=Je správce
users.is_restricted=Je omezený
users.allow_git_hook=Může vytvářet háčky Gitu
users.allow_git_hook_tooltip=Háčky Gitu se spustí pod uživatelem operačního systému, jako běží Gitea a budou mít stejnou úroveň přístupu k hostiteli. Díky tomu mohou uživatelé s tímto zvláštním oprávněním k háčkům Gitu přistupovat a upravovat všechny Gitea repozitáře a také databázi používanou Giteou. V důsledku toho mohou také získat oprávnění administrátora Gitey.
users.allow_import_local=Může importovat lokální repozitáře
users.allow_create_organization=Může vytvářet organizace
users.update_profile=Aktualizovat uživatelský účet
users.delete_account=Smazat uživatelský účet
users.still_own_repo=Tento uživatel stále vlastní jeden nebo více repozitářů. Tyto repozitáře nejprve smažte nebo je převeďte.
users.still_has_org=Uživatel je člen organizace. Nejprve odstraňte uživatele ze všech organizací.
users.deletion_success=Uživatelský účet byl smazán.
users.reset_2fa=Resetovat 2FA
emails.email_manage_panel=Správa e-mailů uživatele
emails.primary=Hlavní
emails.activated=Aktivován
emails.filter_sort.email=E-mail
emails.filter_sort.email_reverse=E-mail (naopak)
emails.filter_sort.name=Uživatelské jméno
emails.filter_sort.name_reverse=Uživatelské jméno (naopak)
emails.updated=E-mail aktualizován
emails.not_updated=Aktualizace požadované e-mailové adresy se nezdařila: %v
emails.duplicate_active=Tato e-mailová adresa je již aktivní pro jiného uživatele.
emails.change_email_header=Aktualizovat vlastnosti e-mailu
emails.change_email_text=Opravdu chcete aktualizovat tuto e-mailovou adresu?
orgs.org_manage_panel=Správa organizací
orgs.name=Název
orgs.teams=Týmy
orgs.members=Členové
orgs.new_orga=Nová organizace
repos.repo_manage_panel=Správa repozitáře
repos.unadopted=Nepřijaté repozitáře
repos.unadopted.no_more=Nebyly nalezeny žádné další nepřijaté repositáře
repos.owner=Vlastník
repos.name=Název
repos.private=Soukromý
repos.watches=Sledovače
repos.stars=Oblíbení
repos.forks=Rozštěpení
repos.issues=Úkoly
repos.size=Velikost
defaulthooks=Výchozí webové háčky
defaulthooks.desc=Webové háčky automaticky vytvářejí HTTP POST dotazy na server při určitých Gitea událostech. Webové háčky definované zde jsou výchozí a budou zkopírovány do všech nových repozitářů. Přečtěte si více v <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">průvodci webovými háčky</a>.
defaulthooks.add_webhook=Přidat výchozí webový háček
defaulthooks.update_webhook=Aktualizovat výchozí webový háček
systemhooks=Systémové webové háčky
systemhooks.desc=Webové háčky automaticky vytvářejí HTTP POST dotazy na server při určitých Gitea událostech. Webové háčky definované zde budou vykonány na všech repozitářích systému, proto prosím zvažte jakékoli důsledky, které to může mít na výkon. Přečtěte si více v <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">průvodci webovými háčky</a>.
systemhooks.add_webhook=Přidat systémový webový háček
systemhooks.update_webhook=Aktualizovat systémový webový háček
auths.auth_manage_panel=Správa zdroje ověřování
auths.new=Přidat zdroj ověřování
auths.name=Název
auths.type=Typ
auths.enabled=Povolený
auths.syncenabled=Povolit synchronizaci uživatele
auths.updated=Upravený
auths.auth_type=Typ ověření
auths.auth_name=Název ověření
auths.security_protocol=Protokol zabezpečení
auths.domain=Doména
auths.host=Server
auths.port=Port
auths.bind_dn=Připojení DN
auths.bind_password=Heslo připojení
auths.bind_password_helper=Upozornění: Toto heslo je ukládáno v nešifrované podobě. Použijte účet pouze pro čtení, pokud je to možné.
auths.user_base=Výchozí bod hledání uživatelů
auths.user_dn=DN uživatele
auths.attribute_username=Atribut uživatelského jména
auths.attribute_username_placeholder=Nechte prázdně a použije se uživatelské jméno zadané v Gitea.
auths.attribute_name=Atribut křestního jména
auths.attribute_surname=Atribut příjmení
auths.attribute_mail=Atribut e-mailové adresy
auths.attribute_ssh_public_key=Atribut veřejného SSH klíče
auths.attributes_in_bind=Získat atributy v kontextu Bind DN
auths.allow_deactivate_all=Povolit prázdný výsledek hledání pro deaktivaci všech uživatelů
auths.use_paged_search=Použijte vyhledávání ve stránce
auths.search_page_size=Velikost stránky
auths.filter=Uživatelský filtr
auths.admin_filter=Správcovský filtr
auths.restricted_filter=Filtr omezení
auths.restricted_filter_helper=Ponechte prázdné, pokud nechcete nastavit žádné uživatele jako omezené. Použijte hvězdičku („*“) pro nastavení všech uživatelů, kteří neodpovídají filtru administrátora, jako omezené.
auths.verify_group_membership=Ověřit členství ve skupině v LDAP
auths.group_search_base=Základní DN pro hledání skupin
auths.valid_groups_filter=Platný filtr skupin
auths.group_attribute_list_users=Skupinový atribut obsahující seznam uživatelů
auths.user_attribute_in_group=Atribut uživatele ve skupině
auths.ms_ad_sa=Atributy vyhledávání MS AD
auths.smtp_auth=Typ ověření SMTP
auths.smtphost=Server SMTP
auths.smtpport=Port SMTP
auths.allowed_domains=Povolené domény
auths.allowed_domains_helper=Nechte prázdné k povolení všech domén. Oddělte více domén pomocí čárky („,“).
auths.enable_tls=Povolit šifrování TLS
auths.skip_tls_verify=Přeskočit ověření TLS
auths.pam_service_name=Název služby PAM
auths.oauth2_provider=Poskytovatel OAuth2
auths.oauth2_icon_url=URL ikony
auths.oauth2_clientID=Klientské ID (klíč)
auths.oauth2_clientSecret=Tajný klíč klienta
auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID URL pro automatické objevování
auths.oauth2_use_custom_url=Použijte vlastní URL místo výchozích
auths.oauth2_tokenURL=URL poukázky
auths.oauth2_authURL=Autorizační URL
auths.oauth2_profileURL=URL profilu
auths.oauth2_emailURL=URL e-mailu
auths.enable_auto_register=Povolit zaregistrování se
auths.sspi_auto_create_users=Automaticky vytvářet uživatele
auths.sspi_auto_create_users_helper=Povolit SSPI autentizační metodě automaticky vytvářet nové účty pro uživatele, kteří se poprvé přihlásili
auths.sspi_auto_activate_users=Automaticky aktivovat uživatele
auths.sspi_auto_activate_users_helper=Povolit SSPI autentizační metodě automaticky aktivovat nové uživatele
auths.sspi_strip_domain_names=Odstranit názvy domén z uživatelských jmen
auths.sspi_strip_domain_names_helper=Je-li zaškrtnuto, doménová jména budou odstraněna z přihlašovacích jmen (např. „DOMAIN\user“ a „user@example.org“ se stanou jen „user“).
auths.sspi_separator_replacement=Oddělovač použitý místo \, / a @
auths.sspi_separator_replacement_helper=Znak k nahrazení oddělovače jmen na nižší úrovni (např. „DOMAIN\user“) a uživatelská jména (např. @ v „user@example.org“).
auths.sspi_default_language=Výchozí jazyk uživatele
auths.sspi_default_language_helper=Výchozí jazyk pro uživatele automaticky vytvořené pomocí SSPI auth metody. Pokud dáváte přednost automatickému zjištění jazyka, ponechte prázdné.
auths.tips=Tipy
auths.tips.oauth2.general=Ověřování OAuth2
auths.tips.oauth2.general.tip=Když registrujete způsob ověřování OAuth2, URL zpětného volání/přesměrování by mělá být: <host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
auths.tip.oauth2_provider=Poskytovatel OAuth2
auths.tip.bitbucket=Vytvořte nového OAuth konzumenta na https://bitbucket.org/account/user/<vase-uzivatelske-jmeno>/oauth-consumers/new a přidejte oprávnění „Account“ - „Read“
auths.tip.nextcloud=Zaregistrujte nového OAuth konzumenta na vaší instanci pomocí následujícího menu „Nastavení -> Zabezpečení -> OAuth 2.0 klient“
auths.tip.dropbox=Vytvořte novou aplikaci na https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Registrujte novou aplikaci na https://developers.facebook.com/apps a přidejte produkt „Facebook Login“
auths.tip.github=Registrujte novou OAuth aplikaci na https://github.com/settings/applications/new
auths.tip.gitlab=Registrujte novou aplikaci na https://gitlab.com/profile/applications
auths.tip.google_plus=Získejte klientské pověření OAuth2 z Google API konzole na https://console.developers.google.com/
auths.tip.openid_connect=Použijte OpenID URL pro objevování spojení (<server>/.well-known/openid-configuration) k nastavení koncových bodů
auths.tip.twitter=Jděte na https://dev.twitter.com/apps, vytvořte aplikaci a ujistěte se, že volba „Allow this application to be used to Sign in with Twitter“ je povolená
auths.tip.discord=Registrujte novou aplikaci na https://discordapp.com/developers/applications/me
auths.tip.gitea=Registrovat novou Oauth2 aplikaci. Návod naleznete na https://docs.gitea.io/en-us/oauth2-provider/
auths.tip.yandex=Vytvořte novou aplikaci na https://oauth.yandex.com/client/new. Vyberte následující oprávnění z „Yandex.Passport API“ sekce: „Přístup k e-mailové adrese“, „Přístup k uživatelskému avataru“ a „Přístup k uživatelskému jménu, jménu a příjmení, pohlaví“
auths.tip.mastodon=Vložte vlastní URL instance pro mastodon, kterou se chcete autentizovat (nebo použijte výchozí)
auths.edit=Upravit zdroj ověřování
auths.activated=Tento zdroj ověřování je aktivován
auths.new_success=Zdroj ověřování „%s“ byl přidán.
auths.update_success=Zdroj ověřování byl aktualizován.
auths.update=Aktualizovat zdroj ověřování
auths.delete=Smazat zdroj ověřování
auths.delete_auth_title=Smazat zdroj ověřování
auths.delete_auth_desc=Zamezíte přihlášení uživatelům pomocí tohoto zdroje ověřování, pokud ho smažete. Pokračovat?
auths.still_in_used=Zdroj ověřování je stále používán. Nejprve převeďte nebo smažte všechny uživatele, kteří používají tento způsob ověřování.
auths.deletion_success=Zdroj ověřování byl smazán.
auths.login_source_exist=Zdroj ověřování '%s' již existuje.
auths.login_source_of_type_exist=Zdroj ověřování tohoto typu již existuje.
config.server_config=Nastavení serveru
config.app_name=Název stránky
config.app_ver=Verze Gitea
config.app_url=Základní URL Gitea
config.custom_conf=Cesta ke konfiguračnímu souboru
config.custom_file_root_path=Kořenový adresář vlastních souborů
config.domain=Doména SSH serveru
config.offline_mode=Lokální režim
config.disable_router_log=Vypnout log směrovače
config.run_user=Spustit jako uživatel
config.run_mode=Režim spouštění
config.git_version=Verze Gitu
config.repo_root_path=Kořenový adresář repozitářů
config.lfs_root_path=Kořenový adresář LFS
config.static_file_root_path=Kořenový adresář statického souboru
config.log_file_root_path=Adresář logů
config.script_type=Typ skriptu
config.reverse_auth_user=Uživatel obráceného ověření
config.ssh_config=Nastavení SSH
config.ssh_enabled=Zapnutý
config.ssh_start_builtin_server=Použít vestavěný server
config.ssh_domain=Doména serveru
config.ssh_port=Port
config.ssh_listen_port=Port pro naslouchání
config.ssh_root_path=Kořenová cesta
config.ssh_key_test_path=Cesta testu klíčů
config.ssh_keygen_path=Cesta ke generátoru klíčů ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Kontrola minimální velikosti klíčů
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimální velikost klíčů
config.lfs_config=Nastavení LFS
config.lfs_enabled=Povoleno
config.lfs_content_path=Cesta k obsahu LFS
config.lfs_http_auth_expiry=Vypršení autorizace LFS HTTPS
config.db_config=Nastavení databáze
config.db_type=Typ
config.db_host=Server
config.db_name=Název
config.db_user=Uživatelské jméno
config.db_schema=Schéma
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Cesta
config.service_config=Nastavení služby
config.register_email_confirm=Pro registraci vyžadovat potvrzení e-mailu
config.disable_register=Vypnout možnost uživatelské registrace
config.allow_only_external_registration=Povolit registraci pouze prostřednictvím externích služeb
config.enable_openid_signup=Povolit automatickou registraci pomocí OpenID
config.enable_openid_signin=Povolit přihlášení pomocí OpenID
config.show_registration_button=Ukázat tlačítko registrace
config.require_sign_in_view=Vyžadovat přihlášení k zobrazení stránek
config.mail_notify=Povolit e-mailová oznámení
config.disable_key_size_check=Vypnout kontrolu minimální velikosti klíčů
config.enable_captcha=Povolit CAPTCHA
config.active_code_lives=Doba života aktivního kódu
config.reset_password_code_lives=Čas vypršení platnosti kódu pro obnovení účtu
config.default_keep_email_private=Jako počáteční nastavení skrýt e-mailové adresy
config.default_allow_create_organization=Dovolí novým uživatelům zakládat organizace
config.enable_timetracking=Povolit sledování času
config.default_enable_timetracking=Povolit sledování času ve výchozím nastavení
config.default_allow_only_contributors_to_track_time=Povolit sledování času pouze přispěvatelům
config.no_reply_address=Skrytá e-mailová doména
config.default_visibility_organization=Výchozí viditelnost pro nové organizace
config.default_enable_dependencies=Povolit závislosti úkolů ve výchozím stavu
config.webhook_config=Nastavení webových háčků
config.queue_length=Délka fronty
config.deliver_timeout=Časový limit doručení
config.skip_tls_verify=Přeskočit verifikaci TLS
config.mailer_config=Konfigurace služby SMTP
config.mailer_enabled=Zapnutý
config.mailer_disable_helo=Zakázat HELO
config.mailer_name=Název
config.mailer_host=Server
config.mailer_user=Uživatel
config.mailer_use_sendmail=Použít Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Cesta k Sendmail
config.mailer_sendmail_args=Dodatečné argumenty pro Sendmail
config.mailer_sendmail_timeout=Časový limit Sandmail
config.test_email_placeholder=E-mail (např.: test@example.com)
config.send_test_mail=Odeslat zkušební e-mail
config.test_mail_failed=Odeslání testovacího e-mailu na „%s“ selhalo: %v
config.test_mail_sent=Zkušební e-mail byl odeslán na „%s“.
config.oauth_config=Nastavení ověření OAuth
config.oauth_enabled=Zapnutý
config.cache_config=Nastavení mezipaměti
config.cache_adapter=Adaptér mezipaměti
config.cache_interval=Interval mezipaměti
config.cache_conn=Připojení mezipaměti
config.cache_item_ttl=Čas vypršení položky v mezipaměti
config.session_config=Nastavení relace
config.session_provider=Poskytovatel relace
config.provider_config=Nastavení poskytovatele
config.cookie_name=Název souboru cookie
config.gc_interval_time=Čas intervalu GC
config.session_life_time=Doba trvání relace
config.https_only=Pouze protokol HTTPS
config.cookie_life_time=Doba života souboru cookie
config.picture_config=Nastavení obrázku a avataru
config.picture_service=Služba ikon uživatelů
config.disable_gravatar=Zakázat službu Gravatar
config.enable_federated_avatar=Povolit avatary z veřejných zdrojů
config.git_config=Konfigurace Gitu
config.git_disable_diff_highlight=Zakázat zvýraznění syntaxe v rozdílovém zobrazení
config.git_max_diff_lines=Maximální počet rozdílových řádků jednoho souboru
config.git_max_diff_line_characters=Maximální počet zobrazených rozdílových znaků
config.git_max_diff_files=Maximální počet zobrazených rozdílových souborů
config.git_gc_args=Parametry GC
config.git_migrate_timeout=Časový limit migrace
config.git_mirror_timeout=Časový limit aktualizace zrcadla
config.git_clone_timeout=Časový limit operace naklonování
config.git_pull_timeout=Časový limit operace stažení
config.git_gc_timeout=Časový limit operace GC
config.log_config=Nastavení logů
config.log_mode=Způsob logování
config.own_named_logger=Pojmenovaný logger
config.routes_to_default_logger=Cesty k výchozímu loggeru
config.go_log=Použít Go log (přesměrován na výchozí)
config.router_log_mode=Režim logování směrování
config.disabled_logger=Zakázané
config.access_log_mode=Režim logování přístupu
config.access_log_template=Šablona
config.xorm_log_mode=Režim logování XORM
config.xorm_log_sql=Logovat SQL
monitor.cron=Naplánované úlohy
monitor.name=Název
monitor.schedule=Rozvrh
monitor.next=Příští čas spuštění
monitor.previous=Předešlý čas spuštění
monitor.execute_times=Vykonání
monitor.process=Spuštěné procesy
monitor.desc=Popis
monitor.start=Čas zahájení
monitor.execute_time=Doba provádění
monitor.process.cancel=Zrušit proces
monitor.process.cancel_desc=Zrušení procesu může způsobit ztrátu dat
monitor.process.cancel_notices=Zrušit: <strong>%s</strong>?
monitor.queues=Fronty
monitor.queue=Fronta: %s
monitor.queue.name=Název
monitor.queue.type=Typ
monitor.queue.exemplar=Typ vzoru
monitor.queue.numberworkers=Počet workerů
monitor.queue.maxnumberworkers=Maximální počet workerů
monitor.queue.review=Konfigurace posouzení
monitor.queue.review_add=Posoudit/přidat workery
monitor.queue.configuration=Výchozí konfigurace
monitor.queue.nopool.title=Žádný fond workerů
monitor.queue.nopool.desc=Tato fronta obaluje jiné fronty ale sama o sobě nemá fond workerů.
monitor.queue.wrapped.desc=Zabalená fronta zabalí pomalou startující frontu ukládáním požadavků do vyrovnávací paměti. Nemá vlastní fond workerů.
monitor.queue.persistable-channel.desc=Trvalý kanál obaluje dvě fronty, frontu kanálu, která má vlastní fond workerů a vyrovnávací frontu pro přetrvávající požadavky z předchozích vypnutí. Nemá sám o sobě svůj fond workerů.
monitor.queue.pool.timeout=Časový limit
monitor.queue.pool.addworkers.title=Přidat workery
monitor.queue.pool.addworkers.submit=Přidat workery
monitor.queue.pool.addworkers.desc=Přidat workery do tohoto fondu s nebo bez časového limity. Pokud nastavíte časový limit, workery budou odstraněni z fondu po uplynutí časového limitu.
monitor.queue.pool.addworkers.numberworkers.placeholder=Počet workerů
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Nastavte na 0 pro žádný časový limit
monitor.queue.pool.addworkers.mustnumbergreaterzero=Počet workerů pro přidání musí být větší než nula
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Časový limit musí být v golang tvaru, např. 5m nebo 0
monitor.queue.pool.flush.title=Vyprázdnit frontu
monitor.queue.pool.flush.desc=Vyprázdnění přidá workera, který bude ukončen po vyprázdnění fronty nebo po vypršení časového limitu.
monitor.queue.pool.flush.submit=Přidat workera pro vyprázdnění
monitor.queue.pool.flush.added=Worker pro vyprázdnění přidán pro %[1]s
monitor.queue.settings.title=Nastavení fondu
monitor.queue.settings.desc=Fondy dynamicky rostou se zesílením v závislosti na blokování jejich pracovní fronty. Tyto změny neovlivní aktuální pracovní skupiny.
monitor.queue.settings.timeout=Časový limit posílení
monitor.queue.settings.timeout.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.timeout.error=Časový limit musí být v golang tvaru, např. 5m nebo 0
monitor.queue.settings.numberworkers=Posílit počet workerů
monitor.queue.settings.numberworkers.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.numberworkers.error=Počet workerů pro přidání musí být větší nebo rovno nule
monitor.queue.settings.maxnumberworkers=Maximální počet workerů
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.placeholder=V současné době %[1]d
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.error=Maximální počet workerů musí být číslo
monitor.queue.settings.submit=Aktualizovat nastavení
monitor.queue.settings.changed=Nastavení aktualizováno
monitor.queue.settings.blocktimeout=Aktuální časový limit blokování
monitor.queue.settings.blocktimeout.value=%[1]v
monitor.queue.pool.none=Tato fronta nemá fond
monitor.queue.pool.added=Přidána skupina workerů
monitor.queue.pool.max_changed=Maximální počet workerů se změnil
monitor.queue.pool.workers.title=Aktivní skupiny workerů
monitor.queue.pool.workers.none=Žádná skupina workerů.
monitor.queue.pool.cancel=Vypnout skupinu workerů
monitor.queue.pool.cancelling=Skupina workerů se vypíná
monitor.queue.pool.cancel_notices=Vypnout tuto skupinu %s workerů?
monitor.queue.pool.cancel_desc=Opustit frontu bez skupin workerů může způsobit zablokování požadavků na neurčito.
notices.system_notice_list=Systémová oznámení
notices.view_detail_header=Zobrazit detaily oznámení
notices.actions=Akce
notices.select_all=Vybrat vše
notices.deselect_all=Zrušit výběr všech
notices.inverse_selection=Inverzní výběr
notices.delete_selected=Smazat vybrané
notices.delete_all=Smazat všechna oznámení
notices.type=Typ
notices.type_1=Repozitář
notices.type_2=Úloha
notices.desc=Popis
notices.op=Akce
notices.delete_success=Systémové upozornění bylo smazáno.
[action]
create_repo=vytvořil(a) repozitář <a href="%s">%s</a>
rename_repo=přejmenoval(a) repozitář z <code>%[1]s</code> na <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=nahrál(a) do <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> v <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`vytvořil úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`uzavřel úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`znovuotevřel úkol <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`vytvořil(a) požadavek na natažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`uzavřel požadavek na natažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`znovuotevřel(a) požadavek na natažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`přidal komentář k úkolu <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_pull=`okomentoval(a) požadavek na natažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`sloučil(a) požadavek na natažení <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=předal(a) repozitář <code>%s</code> uživateli/organizaci <a href="%s">%s</a>
push_tag=nahrána značka <a href="%s/src/tag/%s">%[2]s</a> do <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_tag=smazána značka %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_branch=smazal(a) větev %[2]s z <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_branch=Porovnat
compare_commits=Porovnat %d revizí
compare_commits_general=Porovnat revize
m