A fork of Gitea (see branch `mj`) adding Majority Judgment Polls 𐄷 over Issues and Merge Requests. https://git.mieuxvoter.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1459 lines
59 KiB

home=Beginscherm
dashboard=Overzicht
explore=Verkennen
help=Help
sign_in=Inloggen
sign_in_with=Inloggen met
sign_out=Uitloggen
sign_up=Registreren
link_account=Account Koppelen
register=Registreren
website=Website
version=Versie
page=Pagina
template=Sjabloon
language=Taal
notifications=Meldingen
create_new=Maken…
user_profile_and_more=Profiel en instellingen…
signed_in_as=Aangemeld als
enable_javascript=Deze website werkt beter met JavaScript.
username=Gebruikersnaam
email=E-mail adres
password=Wachtwoord
re_type=Typ uw wachtwoord opnieuw in
captcha=CAPTCHA
twofa=Twee factor authenticatie
twofa_scratch=Eenmalige twee factor authenticatie code
passcode=PIN
u2f_insert_key=Uw beveiligingssleutel invoegen
u2f_sign_in=Druk op de knop op uw beveiligingssleutel. Als u geen knop kunt vinden, voeg deze opnieuw in.
u2f_press_button=Druk op de knop op uw beveiligingssleutel…
u2f_use_twofa=Gebruik een twee-factor code van uw telefoon
u2f_error=Wij kunnen uw beveiligingssleutel niet lezen.
u2f_unsupported_browser=Uw browser ondersteunt geen U2F beveiligingssleutels.
u2f_error_1=Er is een onbekende fout opgetreden. Probeer het opnieuw.
u2f_error_2=Zorg ervoor dat u de juiste URL (https://) gebruikt.
u2f_error_3=De server kan uw aanvraag niet verwerken.
u2f_error_4=De beveiligingssleutel is niet toegestaan voor dit verzoek. Gelieve ervoor te zorgen dat de sleutel niet al is geregistreerd.
u2f_error_5=Timeout bereikt voordat uw sleutel kon worden gelezen. Gelieve deze pagina opnieuw laden en probeer opnieuw.
u2f_reload=Herladen
repository=Repository
organization=Organisatie
mirror=Kopie
new_repo=Nieuwe repository
new_migrate=Nieuwe migratie
new_mirror=Nieuwe kopie
new_fork=Nieuwe Repository Fork
new_org=Nieuwe organisatie
manage_org=Beheer organisaties
admin_panel=Website Administratie
account_settings=Accountinstellingen
settings=Instellingen
your_profile=Profiel
your_starred=Favoriet
your_settings=Instellingen
all=Alles
sources=Bronnen
mirrors=Kopieën
collaborative=Samenwerkend
forks=Forks
activities=Activiteiten
pull_requests=Pull requests
issues=Kwesties
cancel=Annuleren
write=Schrijf
preview=Voorbeeld
loading=Laden…
[startpage]
[install]
install=Installatie
title=Initiële configuratie
docker_helper=Als je gitea draait in Docker, Lees eerst de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">documentatie</a> voordat je een instelling aanpast.
requite_db_desc=Gitea vereist MySQL, PostgreSQL, MSSQL of SQLite3.
db_title=Database-instellingen
db_type=Database-type
host=Server
user=Gebruikersnaam
password=Wachtwoord
db_name=Database naam
ssl_mode=SSL
charset=Karakterset
path=Pad
sqlite_helper=Bestandspad voor de SQLite3-database.<br>Vul een volledig pad in als je GItea als een service uitvoert.
err_empty_db_path=SQLite3 database pad mag niet leeg zijn.
no_admin_and_disable_registration=U kunt zelf-registratie van de gebruiker niet uitschakelen zonder het maken van een administrator-account.
err_empty_admin_password=Het administrator-wachtwoord mag niet leeg zijn.
general_title=Algemene Instellingen
app_name=Naam site
app_name_helper=U kan de naam van uw bedrijf hier invullen.
repo_path=Repositories basis map
repo_path_helper=Externe git repositories worden opgeslagen in deze map.
lfs_path=Git LFS root pad
lfs_path_helper=Bestanden bijgehouden door Git LFS zullenworden opgeslagen in deze map. Laat leeg om uit te schakelen.
run_user=Uitvoeren als gebruiker
run_user_helper=Geef de gebruikersnaam van het besturingssysteem waarop Gitea wordt uitgevoerd. Realiseer u dat deze gebruiker toegang tot het pad van de hoofdmap moet hebben.
domain=SSH server-domein
domain_helper=Domein of ip-adres voor SSH kloon URLs.
ssh_port=SSH server-poort
ssh_port_helper=Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt. Laat dit veld leeg om de SSH functie uit te schakelen.
http_port=Gitea HTTP-poort
http_port_helper=De poort waar de web server van Gitea naar gaat luisteren.
app_url=Gitea base URL
app_url_helper=Basisadres voor HTTP(S) kloon URL's en e-mailmeldingen.
log_root_path=Log-pad
log_root_path_helper=Logboekbestanden worden geschreven naar deze map.
optional_title=Optionele instellingen
email_title=E-mail instellingen
smtp_host=SMTP host
smtp_from=E-mails versturen als
smtp_from_helper=E-mailadres dat Gitea gaat gebruiken. Voer een gewoon e-mailadres in of gebruik de "Naam" <email@example.com> -indeling.
mailer_user=SMTP gebruikersnaam
mailer_password=SMTP wachtwoord
register_confirm=E-mailbevestiging vereist bij registreren
mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
server_service_title=Server en Third-Party Service-instellingen
offline_mode=Lokale modus inschakelen
offline_mode_popup=Schakel third-party content uit en gebruik alleen lokale middelen.
disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
disable_gravatar_popup=Gravatar en derden avatar bronnen uitschakelen. Een standaard avatar zal worden gebruikt, tenzij een gebruiker een lokale avatar uploadt.
federated_avatar_lookup=Federated Avatars toestaan
federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
disable_registration=Schakel zelf registratie uit
disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
allow_only_external_registration_popup=Registratie alleen via externe diensten toestaan
openid_signin=OpenID-inloggen inschakelen
openid_signin_popup=Gebruikerslogin via OpenID inschakelen.
openid_signup=OpenID zelf-registratie inschakelen
openid_signup_popup=OpenID zelfregistratie inschakelen.
enable_captcha=CAPTCHA inschakelen
enable_captcha_popup=Vereis captcha validatie voor zelf-registratie van gebruiker.
require_sign_in_view=Vereis inloggen om pagina's te kunnen bekijken
require_sign_in_view_popup=Beperk de toegang tot de pagina tot ingelogde gebruikers. Bezoekers zullen alleen de 'login' en het registratiegedeelte van de pagina zien.
admin_setting_desc=Het creëren van een administrator-account is optioneel. De eerste geregistreerde gebruiker wordt automatisch de beheerder.
admin_title=Instellingen beheerdersaccount
admin_name=Admin gebruikersnaam
admin_password=Wachtwoord
confirm_password=Verifieer wachtwoord
admin_email=E-mail adres
install_btn_confirm=Installeer Gitea
test_git_failed=Git test niet gelukt: 'git' commando %v
sqlite3_not_available=Deze Gitea-versie biedt geen ondersteuning voor SQLite3. Download de officiële build van %s (niet de versie van de 'gobuild').
invalid_db_setting=De database instelling zijn niet correct: %v
invalid_repo_path=Het pad van de hoofdmap van de repository is ongeldig: %v
run_user_not_match=De 'uitvoeren als' gebruikersnaam is niet de huidige gebruikersnaam: %s -> %s
save_config_failed=Kan de configuratie niet opslaan: %v
invalid_admin_setting=Instelling van de administrator-account is ongeldig: %v
install_success=Welkom! Bedankt dat u voor Gitea heeft gekozen. Veel plezier en succes ermee!
invalid_log_root_path=Ongeldig log-pad: %v
default_keep_email_private=Verberg standaard alle e-mailadressen
default_keep_email_private_popup=Verberg standaard de email-adressen van nieuwe gebruikers.
default_allow_create_organization=Standaard toestaan om organisaties aan te maken
default_allow_create_organization_popup=Standaard toestaan dat nieuwe gebruikers organisaties kunnen aanmaken.
default_enable_timetracking=Tijdregistratie standaard inschakelen
default_enable_timetracking_popup=Tijdsregistratie voor nieuwe repositories standaard inschakelen.
no_reply_address=Verborgen e-maildomein
no_reply_address_helper=Domeinnaam voor gebruikers met een verborgen e-mailadres. Bijvoorbeeld zal de gebruikersnaam 'joe' in Git worden geregistreerd als 'joe@noreply.example.org' als het verborgen email domein is ingesteld op 'noreply.example.org'.
[home]
uname_holder=Gebruikersnaam of e-mailadres
password_holder=Wachtwoord
switch_dashboard_context=Wissel voorpaginacontext
my_repos=Repositories
show_more_repos=Toon meer repositories…
collaborative_repos=Gedeelde repositories
my_orgs=Mijn organisaties
my_mirrors=Mijn kopieën
view_home=Bekijk %s
search_repos=Zoek een repository…
issues.in_your_repos=In uw repositories
[explore]
repos=Repositories
users=Gebruikers
organizations=Organisaties
search=Zoeken
code=Code
repo_no_results=Er zijn geen overeenkomende repositories gevonden.
user_no_results=Er zijn geen overeenkomende gebruikers gevonden.
org_no_results=Er zijn geen overeenkomende organisaties gevonden.
code_no_results=Geen broncode gevonden in overeenstemming met uw zoekterm.
code_search_results=Zoekresultaten voor ‘%s’
[auth]
create_new_account=Account registreren
register_helper_msg=Heeft u al een account? Klik hier om in te loggen
social_register_helper_msg=Heeft u al een account? Koppel deze nu!
disable_register_prompt=Registratie is uitgeschakeld. Neem alstublieft contact op met de pagina beheerder.
disable_register_mail=E-mailbevestiging voor registratie is uitgeschakeld.
remember_me=Onthoud mij
forgot_password_title=Wachtwoord vergeten
forgot_password=Wachtwoord vergeten?
sign_up_now=Een account nodig? Meld u nu aan.
sign_up_successful=Account is succesvol aangemaakt.
confirmation_mail_sent_prompt=Een nieuwe bevestigingsmail is gestuurd naar <b>%s</b>. De mail moet binnen %s worden bevestigd om je registratie te voltooien.
must_change_password=Uw wachtwoord wijzigen
allow_password_change=Verplicht de gebruiker om zijn/haar wachtwoord te wijzigen (aanbevolen)
active_your_account=Activeer uw account
account_activated=Account is geactiveerd
prohibit_login=Inloggen niet toegestaan
prohibit_login_desc=Je mag met dit account niet inloggen, neem contact op met de beheerder van de site.
resent_limit_prompt=Sorry, je hebt te snel na elkaar een aanvraag gedaan voor een activatiemail. Wacht drie minuten voor je volgende aanvraag.
has_unconfirmed_mail=Beste %s, u heeft een onbevestigd e-mailadres (<b>%s</b>). Als u nog geen bevestiging heeft ontvangen, of u een nieuwe aanvraag wilt doen, klik dan op de onderstaande knop.
resend_mail=Klik hier om uw activatie mail nog een keer te verzenden
email_not_associate=Dit emailadres is niet gekoppeld aan een account.
send_reset_mail=Stuur account herstel e-mail
reset_password=Account herstel
invalid_code=Uw bevestigingscode is ongeldig of is verlopen.
reset_password_helper=Account herstellen
reset_password_wrong_user=U bent ingelogd als %s, maar de account herstel link is voor %s
password_too_short=De lengte van uw wachtwoord moet tenminste %d karakters zijn.
non_local_account=Non-lokale gebruikers mogen hun wachtwoord niet wijzigen via de webinterface.
verify=Verifiëren
scratch_code=Eenmalige code
use_scratch_code=Gebruik een eenmalige code
twofa_scratch_used=Je hebt je eenmalige code gebruikt. Je wordt omgeleid naar de tweeledige-authenticatie instellingen pagina zodat je de inschrijving van het apparaat kan verwijderen of een nieuwe eenmalige code kan genereren.
twofa_passcode_incorrect=Uw wachtwoord is onjuist. Als je je geregistreerde apparaat kwijt bent gebruik dan je eenmalige code om in te loggen.
twofa_scratch_token_incorrect=Je eenmalige code is onjuist.
login_userpass=Inloggen
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Registreer nieuw account
oauth_signup_title=Voeg e-mail en wachtwoord toe (voor accountherstel)
oauth_signup_submit=Account voltooien
oauth_signin_tab=Bestaand account koppelen
oauth_signin_submit=Account koppelen
openid_connect_submit=Verbinden
openid_connect_title=Verbind met een bestaand account
openid_connect_desc=De gekozen OpenID-URI is onbekend. Koppel het aan een nieuw account hier.
openid_register_title=Nieuw account aanmaken
openid_register_desc=De gekozen OpenID-URI is onbekend. Koppel het aan een nieuw account hier.
openid_signin_desc=Geef uw OpenID-URI. Bijvoorbeeld: https://anne.me, bob.openid.org.cn of gnusocial.net/carry.
email_domain_blacklisted=Je kan je niet registreren met dit e-mailadres.
authorize_application=Autoriseer applicatie
authorize_application_created_by=Deze applicatie is gemaakt door %s.
authorization_failed=Autorisatie mislukt
[mail]
activate_account=Activeer uw account
activate_email=Verifieer uw e-mailadres
reset_password=Account herstellen
register_success=Registratie succesvol
register_notify=Welkom bij Gitea
[modal]
yes=Ja
no=Nee
modify=Update
[form]
UserName=Gebruikersnaam
RepoName=Naam van repository
Email=e-mailadres
Password=Wachtwoord
Retype=Typ uw wachtwoord opnieuw in
SSHTitle=SSH sleutel naam
HttpsUrl=HTTPS-URL
PayloadUrl=Payload url
TeamName=Team naam
AuthName=Autorisatienaam
AdminEmail=E-mail beheerder
NewBranchName=Nieuwe branch naam
CommitSummary=Commit samenvatting
CommitMessage=Commit bericht
CommitChoice=Commit keuze
TreeName=Bestandspad
Content=Inhoud
require_error=kan niet leeg zijn.
alpha_dash_error=` moet bevatten alleen alfanumerieke, dash ('-') en onderstrepingstekens ('_').`
alpha_dash_dot_error=` moet bevatten alleen alfanumerieke, dash ('-'), onderstrepingsteken ('_') en de dot ('. ') karakters.`
git_ref_name_error=` moet een correct geformatteerde git referentie naam zijn.`
size_error=moet groter zijn dan %s
min_size_error=moet minimaal %s karakters bevatten.
max_size_error=mag maximaal %s karakters bevatten.
email_error=is niet een valide e-mail adres.
url_error=is niet een valide URL.
include_error=` moet substring '%s' bevatten.`
unknown_error=Onbekende fout:
captcha_incorrect=De CAPTCHA-code is onjuist.
password_not_match=De wachtwoorden komen niet overeen.
username_been_taken=Deze naam is al in gebruik.
repo_name_been_taken=De repository-naam wordt al gebruikt.
org_name_been_taken=Naam van de organisatie wordt al gebruikt.
team_name_been_taken=De teamnaam is al in gebruik.
team_no_units_error=Toegang verlenen tot ten minste één repository sectie.
email_been_used=Het emailadres is al in gebruik.
openid_been_used=OpenID adres '%s' reeds gebruikt.
username_password_incorrect=Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist.
password_digit_one=Minstens één cijfer
enterred_invalid_repo_name=De repository-naam die u hebt ingevoerd is niet correct.
enterred_invalid_owner_name=De nieuwe eigenaarnaam is niet geldig.
enterred_invalid_password=Het ingevoerde wachtwoord is onjuist.
user_not_exist=De gebruiker bestaat niet.
cannot_add_org_to_team=Een organisatie kan niet worden toegevoegd als een teamlid.
invalid_ssh_key=Kan de SSH-sleutel niet verifiëren: %s
invalid_gpg_key=Kan de GPG-sleutel niet verifiëren: %s
unable_verify_ssh_key=Kan de SSH-sleutel niet verifiëren; controleer hem op fouten.
auth_failed=Verificatie mislukt: %v
still_own_repo=Je account is nog eigenaar van één of meerdere repositories. Deze moeten eerst verwijderd of overgedragen worden.
still_has_org=Je account is lid van één of meerdere organisaties. Verlaat deze eerst.
target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
[user]
change_avatar=Wijzig je profielfoto…
join_on=Aangemeld op
repositories=repositories
activity=Openbare activiteit
followers=Volgers
starred=Repositories met ster
following=Volgt
follow=Volg
unfollow=Niet meer volgen
heatmap.loading=Heatmap wordt geladen…
user_bio=Biografie
form.name_reserved=De gebruikersnaam '%s' is gereserveerd.
form.name_pattern_not_allowed=Het patroon '%s' is niet toegestaan in een gebruikersnaam.
[settings]
profile=Profiel
account=Account
password=Wachtwoord
security=Beveiliging
avatar=Profielfoto
ssh_gpg_keys=SSH / GPG sleutels
social=Sociale netwerk-accounts
applications=Applicaties
orgs=Beheer organisaties
repos=Repositories
delete=Verwijder account
twofa=Twee factor authenticatie
account_link=Gekoppelde Accounts
organization=Organisaties
uid=uid
u2f=Beveiligingssleutels
public_profile=Openbaar profiel
password_username_disabled=Niet-lokale gebruikers kunnen hun gebruikersnaam niet veranderen. Neem contact op met de sitebeheerder voor meer details.
full_name=Volledige naam
website=Website
location=Locatie
update_theme=Thema bijwerken
update_profile=Profiel bijwerken
update_profile_success=Je profiel is bijgewerkt.
change_username=Je gebruikersnaam is gewijzigd.
change_username_prompt=Let op: Als je je gebruikersnaam aanpast, verandert je account-URL ook.
continue=Doorgaan
cancel=Annuleren
language=Taal
ui=Thema
federated_avatar_lookup=Gefedereerde Avatars inschakelen
enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
update_avatar=Update Avatar
delete_current_avatar=Verwijder huidige avatar
uploaded_avatar_not_a_image=Het geüploade bestand is geen afbeelding.
update_avatar_success=Je avatar is bijgewerkt.
change_password=Wachtwoord bijwerken
old_password=Huidige wachtwoord
new_password=Nieuw wachtwoord
retype_new_password=Herhaal Nieuw Wachtwoord
password_incorrect=Het wachtwoord is niet correct.
change_password_success=Je wachtwoord is bijgewerkt. Log vanaf nu in met je nieuwe wachtwoord.
password_change_disabled=Niet-lokale gebruikers kunnen hun wachtwoord niet in de webinterface van Gitea wijzigen.
emails=E-mailadressen
manage_emails=E-mailadressen beheren
manage_themes=Selecteer standaardthema
manage_openid=Beheer OpenID-adressen
email_desc=Uw primaire e-mailadres zal worden gebruikt voor meldingen en andere administratieve taken.
theme_desc=Dit zal het standaardthema worden op de gehele site.
primary=Primair
primary_email=Maak primair
delete_email=Verwijder
email_deletion=Verwijder e-mailadres
email_deletion_desc=Het e-mailadres en verwante informatie worden verwijderd uit je account. Git commits van dit e-mailadres blijven ongewijzigd. Wil je doorgaan?
email_deletion_success=Het e-mailadres is verwijderd.
theme_update_success=Je thema is bijgewerkt.
theme_update_error=Het geselecteerde thema bestaat niet.
openid_deletion=OpenID adres verwijderen
openid_deletion_desc=Als u dit OpenID-adres verwijdert, kunt u dit niet meer gebruiken om in te loggen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?
openid_deletion_success=Het OpenID adres is verwijderd.
add_new_email=Nieuw e-mailadres toevoegen
add_new_openid=Voeg nieuwe OpenID-URI toe
add_email=E-mailadres toevoegen
add_openid=Voeg OpenID URL toe
add_email_confirmation_sent=Een bevestigingse-mail is naar '%s' gestuurd. Houd je inbox de komende %s in de gaten om je e-mailadres te bevestigen.
add_email_success=Het nieuwe e-mailadres is toegevoegd.
add_openid_success=Het nieuwe OpenID-adres is toegevoegd.
keep_email_private=Verberg e-mailadres
keep_email_private_popup=Je e-mailadres wordt verborgen voor andere gebruikers.
openid_desc=Met OpenID kan je authenticatie uitbesteden aan een externe provider.
manage_ssh_keys=Beheer SSH sleutels
manage_gpg_keys=Beheer GPG sleutels
add_key=Sleutel toevoegen
ssh_desc=Deze publieke SSH sleutels worden geassocieerd met uw account. De bijbehorende private sleutels geven volledige toegang toe tot je repositories.
gpg_desc=Deze publieke GPG-sleutels zijn verbonden met je account. Houd je privé-sleutels veilig, omdat hiermee commits kunnen worden ondertekend.
ssh_helper=<strong>Weet u niet hoe?</strong> Lees dan onze handleiding voor het <a href="%s"> genereren van SSH sleutels</a> of voor <a href="%s"> algemene SSH</a> problemen.
gpg_helper=<strong>Hulp nodig?</strong> Neem een kijkje op de GitHub handleiding <a href="%s">over GPG</a>.
add_new_key=SSH sleutel toevoegen
add_new_gpg_key=GPG sleutel toevoegen
ssh_key_name_used=Een SSH-sleutel met dezelfde naam is al toegevoegd aan uw account.
gpg_key_id_used=Een publieke GPG-sleutel met dit ID bestaat al.
gpg_no_key_email_found=Deze GPG-sleutel kan met geen van de e-mailadressen van dit account gebruikt worden.
subkeys=Subkeys
key_id=Key-ID
key_name=Sleutel naam
key_content=Inhoud
add_key_success=De SSH-sleutel '%s' is toegevoegd.
add_gpg_key_success=De GPG-sleutel '%s' is toegevoegd.
delete_key=Verwijder
ssh_key_deletion=Verwijder SSH-sleutel
gpg_key_deletion=Verwijder GPG-sleutel
ssh_key_deletion_desc=Als je een SSH-sleutel verwijdert, heb er geen toegang meer mee. Doorgaan?
gpg_key_deletion_desc=Als je een GPG-sleutel verwijdert, kunnen hiermee ondertekende commits niet meer geverifieerd worden. Doorgaan?
ssh_key_deletion_success=De SSH-sleutel is verwijderd.
gpg_key_deletion_success=De GPG-sleutel is verwijderd.
add_on=Toegevoegd op
valid_until=Geldig tot en met
valid_forever=Voor altijd geldig
last_used=Laatst gebruikt op
no_activity=Geen recente activiteiten
can_read_info=Lezen
can_write_info=Schrijven
key_state_desc=Deze sleutel werd gebruikt in de laatste 7 dagen
token_state_desc=Dit token werd gebruikt in de laatste 7 dagen
show_openid=Tonen op profiel
hide_openid=Verbergen van profiel
ssh_disabled=SSH uitgeschakeld
manage_social=Beheer gekoppelde sociale accounts
social_desc=Deze sociale accounts zijn verbonden aan je Gitea-account. Zorg er voor dat je ze allemaal herkent, omdat ermee ingelogd kan worden op je Gitea-account.
unbind=Ontkoppelen
unbind_success=Dit sociale account is verwijderd van je Gitea-account.
manage_access_token=Beheer toegangstokens
generate_new_token=Nieuw Token genereren
tokens_desc=Deze tokens geven toegang tot je account via de API van Gitea.
new_token_desc=Applicaties die dit token gebruiken hebben volledige toegang tot je account.
token_name=Symbolische naam
generate_token=Token genereren
generate_token_success=Je nieuwe token is gegenereerd. Kopieer hem nu, want hij kan niet opnieuw worden weergegeven.
delete_token=Verwijderen
access_token_deletion=Verwijder toegangstoken
access_token_deletion_desc=Als je een token verwijdert, heeft de applicatie die hem gebruikt geen toegang meer tot je account. Doorgaan?
delete_token_success=De token is verwijderd. Applicaties die hem gebruiken, verliezen toegang tot je account.
remove_oauth2_application_success=De applicatie is verwijderd.
create_oauth2_application_button=Maak applicatie
oauth2_application_name=Applicatie naam
oauth2_type_web=Web (bijv. Node.JS, Tomcat, Go)
oauth2_type_native=Native (bijv. Mobiel, Desktop, Browser)
save_application=Opslaan
oauth2_client_id=Client-ID
oauth2_application_edit=Wijzig
revoke_key=Intrekken
revoke_oauth2_grant=Toegang intrekken
twofa_desc=Tweefactorauthenticatie verbetert de beveiliging van je account.
twofa_is_enrolled=Je account is momenteel <strong>ingeschreven</strong> voor two-factor authenticatie.
twofa_not_enrolled=Je account is momenteel niet ingeschreven voor two-factor authenticatie.
twofa_disable=Schakel tweetrapsauthenticatie uit
twofa_scratch_token_regenerate=Genereer een nieuwe herstelcode
twofa_scratch_token_regenerated=Je herstelcode is nu %s. Bewaar hem op een veilige plek.
twofa_enroll=Two-factor authenticatie inschakelen
twofa_disable_note=Je kan tweefactorauthenticatie indien nodig uitschakelen.
twofa_disable_desc=Het uitschakelen van tweefactorauthenticatie maakt je account minder veilig. Doorgaan?
twofa_disabled=Two-factor authenticatie is uitgeschakeld.
scan_this_image=Scan deze afbeelding met je authenticatie applicatie:
or_enter_secret=Of voer deze geheime code in: %s
passcode_invalid=De code is niet correct. Probeer het nogmaals.
u2f_register_key=Voeg beveiligingssleutel toe
u2f_nickname=Gebruikersnaam
u2f_press_button=Druk op de knop op je beveiligingssleutel om hem te registreren.
u2f_delete_key=Verwijder beveiligingssleutel
u2f_delete_key_desc=Als je een beveiligingssleutel verwijdert, kan je er niet meer mee inloggen. Doorgaan?
manage_account_links=Gekoppelde accounts beheren
manage_account_links_desc=Deze externe accounts zijn gekoppeld aan je Gitea-account.
account_links_not_available=Er zijn momenteel geen externe accounts aan je Gitea-account gelinkt.
remove_account_link=Gekoppeld account verwijderen
remove_account_link_desc=Als je een gekoppeld account verwijdert, verliest dit account toegang tot je Gitea-account. Doorgaan?
remove_account_link_success=Het gekoppelde account is verwijderd.
orgs_none=U bent geen lid van een organisatie.
repos_none=U bezit geen repositories
delete_account=Verwijder uw account
delete_prompt=Als je doorgaat, wordt je gebruikersaccount permanent verwijderd. Dit <strong>KAN NIET</strong> ongedaan gemaakt worden.
confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
delete_account_title=Verwijder gebruikers account
delete_account_desc=Weet je zeker dat je dit gebruikersaccount permanent wil verwijderen?
[repo]
owner=Eigenaar
repo_name=Naam van repository
repo_name_helper=Goede repository-namen zijn kort, makkelijk te onthouden en uniek.
visibility=Zichtbaarheid
visibility_helper=Maak repository privé
visibility_helper_forced=De sitebeheerder verplicht alle repositories om privé te zijn.
visibility_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
fork_repo=Repository forken
fork_from=Afsplitsing van
fork_visibility_helper=De zichtbaarheid van een geforkte repository kan niet worden veranderd.
repo_desc=Omschrijving
repo_lang=Taal
repo_gitignore_helper=Selecteer .gitignore templates.
license=Licentie
license_helper=Selecteer een licentie bestand.
readme=README
readme_helper=Selecteer een README-bestandssjabloon.
auto_init=Initialiseer repository (voegt .gitignore, License en README toe)
create_repo=Nieuwe repository
default_branch=Standaard branch
mirror_prune=Opschonen
mirror_prune_desc=Verwijder verouderde remote-tracking-referenties
mirror_address=Klonen van URL
mirror_last_synced=Laatst gesynchroniseerd
watchers=Volgers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
pick_reaction=Kies je reactie
reactions_more=en %d meer
form.reach_limit_of_creation=U hebt uw limiet van %d repositories al bereikt.
form.name_reserved=Repositorienaam '%s' is gereserveerd.
form.name_pattern_not_allowed=Het patroon '%s' is niet toegestaan in de naam van een repository.
migrate_type=Migratie type
migrate_type_helper=Deze repository zal een <span class="text blue">kopie</span> zijn
migrate_items_wiki=Wiki
migrate_items_milestones=Mijlpalen
migrate_items_labels=Labels
migrate_repo=Migreer repository
migrate.clone_address=Migreer / kloon van URL
migrate.clone_address_desc=De HTTP(s)- of 'git clone'-URL van een bestaande repository
migrate.clone_local_path=of een lokaal pad
migrate.permission_denied=U bent niet gemachtigd om deze lokale repositories te importeren.
migrate.invalid_local_path=Het lokale pad is ongeldig, bestaat niet of is geen map.
migrate.failed=Migratie is mislukt: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Het kopiëren van LFS-objecten wordt niet ondersteund - gebruik in plaats daarvan 'git lfs fetch --all' en 'git lfs push --all'.
mirror_from=kopie van
forked_from=geforked van
fork_from_self=U kunt geen repository forken die u al heeft.
copy_link=Kopieer
copy_link_success=De link is gekopieerd
copy_link_error=Druk op ⌘-C of Ctrl-C om te kopiëren
copied=Gekopieerd
unwatch=Negeren
watch=Volgen
unstar=Ontster
star=Ster
fork=Vork
download_archive=Download repository
no_desc=Geen omschrijving
quick_guide=Snelstart gids
clone_this_repo=Kloon deze repository
create_new_repo_command=Maak een nieuwe repository aan vanaf de console
push_exist_repo=Push een bestaande repositorie vanaf de console
empty_message=Deze repository bevat geen inhoud.
code=Code
code.desc=Toegang tot broncode, bestanden, commits en branches.
branch=Branch
tree=Tree
filter_branch_and_tag=Filter op branch of tag
branches=Branches
tags=Labels
issues=Kwesties
pulls=Pull-aanvragen
labels=Labels
milestones=Mijlpalen
commits=Commits
commit=Commit
releases=Publicaties
file_raw=Ruw
file_history=Geschiedenis
file_view_raw=Weergave ruw bestand
file_permalink=Permalink
file_too_large=Dit bestand is te groot om te tonen.
video_not_supported_in_browser=Je browser ondersteunt de HTML5 'video'-tag niet.
audio_not_supported_in_browser=Je browser ondersteunt de HTML5 'audio'-tag niet.
stored_lfs=Opgeslagen met Git LFS
commit_graph=Commit grafiek
editor.new_file=Nieuw bestand
editor.upload_file=Upload bestand
editor.edit_file=Bewerk bestand
editor.preview_changes=Voorbeeld tonen
editor.cannot_edit_non_text_files=Binaire bestanden kunnen niet worden bewerkt in de webinterface.
editor.edit_this_file=Bewerk bestand
editor.delete_this_file=Verwijder bestand
editor.file_delete_success=Bestand '%s' is verwijderd.
editor.name_your_file=Bestandsnaam…
editor.or=of
editor.cancel_lower=Annuleer
editor.commit_changes=Wijzigingen doorvoeren
editor.add='%s' toevoegen
editor.update='%s' updaten
editor.delete='%s' verwijderen
editor.commit_message_desc=Voeg een optionele uitgebreide omschrijving toe…
editor.create_new_branch=Maak een <strong>nieuwe branch</strong> voor deze commit en start van een pull-aanvraag.
editor.new_branch_name_desc=Nieuwe branch naam…
editor.cancel=Annuleer
editor.filename_cannot_be_empty=Bestandsnaam mag niet leeg zijn.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' bestaat al in deze repository.
editor.file_already_exists=Een bestand met de naam '%s' bestaat al in deze repository.
editor.no_changes_to_show=Er zijn geen wijzigingen om weer te geven.
editor.fail_to_update_file=Update/maken van bestand '%s' is mislukt: %v
editor.add_subdir=Een map toevoegen…
editor.unable_to_upload_files=Uploaden van bestand '%s' is mislukt: %v
editor.upload_files_to_dir=Bestanden uploaden naar '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Kan niet committen naar de beveiligde branch '%s'.
commits.desc=Bekijk de broncode-wijzigingsgeschiedenis.
commits.commits=Commits
commits.search=Zoek commits…
commits.find=Zoek
commits.search_all=Alle branches
commits.author=Auteur
commits.message=Bericht
commits.date=Datum
commits.older=Ouder
commits.newer=Nieuwer
commits.signed_by=Getekend door
commits.gpg_key_id=GPG sleutel-ID
ext_issues=Ext. issues
issues.new=Nieuw probleem
issues.new.title_empty=Titel kan niet leeg zijn
issues.new.labels=Labels
issues.new.no_label=Geen label
issues.new.clear_labels=Verwijder labels
issues.new.milestone=Mijlpaal
issues.new.no_milestone=Geen mijlpaal
issues.new.clear_milestone=Verwijder mijlpaal
issues.new.open_milestone=Open mijlpalen
issues.new.closed_milestone=Gesloten mijlpalen
issues.new.assignees=Toegewezen aan
issues.new.clear_assignees=Verwijder toegewezen aan
issues.new.no_assignees=Niet toegewezen
issues.no_ref=Geen Branch/Tag gespecificeerd
issues.create=Maak probleem
issues.new_label=Nieuw Label
issues.new_label_placeholder=Labelnaam
issues.new_label_desc_placeholder=Beschrijving
issues.create_label=Maak label
issues.label_templates.title=Laad een vooraf gedefinieerde set labels
issues.label_templates.helper=Selecteer een labelset
issues.label_templates.use=Label Set gebruiken
issues.change_milestone_at='mijlpaal bewerkt van <b>%s</b> <b>%s</b> %s'
issues.remove_milestone_at=' %s is verwijderd uit de <b>%s</b> mijlpaal'
issues.deleted_milestone=` (verwijderd)`
issues.self_assign_at=`heeft dit %s aan zichzelf toegewezen`
issues.add_assignee_at=`was toegekend door <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d Open
issues.close_tab=%d gesloten
issues.filter_label=Label
issues.filter_label_no_select=Alle labels
issues.filter_milestone=Mijlpaal
issues.filter_milestone_no_select=Alle mijlpalen
issues.filter_assignee=Aangewezene
issues.filter_assginee_no_select=Alle toegewezen personen
issues.filter_type=Type
issues.filter_type.all_issues=Alle kwesties
issues.filter_type.assigned_to_you=Aan jou toegewezen
issues.filter_type.created_by_you=Aangemaakt door jou
issues.filter_type.mentioning_you=Vermelden jou
issues.filter_sort=Sorteer
issues.filter_sort.latest=Nieuwste
issues.filter_sort.oldest=Oudste
issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
issues.filter_sort.moststars=Meeste sterren
issues.filter_sort.feweststars=Minste sterren
issues.filter_sort.mostforks=Meeste forks
issues.filter_sort.fewestforks=Minste forks
issues.action_open=Open
issues.action_close=Sluit
issues.action_label=Label
issues.action_milestone=Mijlpaal
issues.action_milestone_no_select=Geen mijlpaal
issues.action_assignee=Toegewezene
issues.action_assignee_no_select=Geen verantwoordelijke
issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
pulls.merged_by_fake=samengevoegd %[1]s door %[2]s
issues.opened_by_fake=%[1]s werd geopend door %[2]s
issues.previous=Vorige
issues.next=Volgende
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Gesloten
issues.num_comments=%d opmerkingen
issues.commented_at=`reageerde <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Weet u zeker dat u deze reactie wilt verwijderen?
issues.no_content=Er is nog geen inhoud.
issues.close_issue=Sluit
issues.close_comment_issue=Reageer en sluit
issues.reopen_issue=Heropen
issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
issues.create_comment=Reageer
issues.closed_at=`gesloten om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`heropend om <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`verwees naar dit probleem vanuit commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>`
issues.poster=Poster
issues.collaborator=Medewerker
issues.owner=Eigenaar
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Log in</a> om deel te nemen aan deze discussie.
issues.edit=Bewerken
issues.cancel=Annuleren
issues.save=Opslaan
issues.label_title=Labelnaam
issues.label_description=Label omschrijving
issues.label_color=Labelkleur
issues.label_count=%d labels
issues.label_open_issues=%d geopende problemen
issues.label_edit=Bewerken
issues.label_delete=Verwijder
issues.label_modify=Label bewerken
issues.label_deletion=Verwijder label
issues.label_deletion_desc=Als je een label verwijdert, wordt hij van alle issues verwijderd. Doorgaan?
issues.label_deletion_success=Het label is verwijderd.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabetisch
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Omgekeerd alfabetisch
issues.num_participants=%d deelnemers
issues.attachment.open_tab=`Klik om "%s" in een nieuw tabblad te bekijken`
issues.attachment.download=`Klik om "%s" te downloaden`
issues.subscribe=Abonneren
issues.unsubscribe=Uitschrijven
issues.lock=Gesprek vergrendelen
issues.lock_confirm=Vergrendel
issues.unlock_confirm=Ontgrendelen
issues.lock.reason=Reden voor vergrendeling
issues.comment_on_locked=Je kunt geen commentaar geven op een vergrendeld probleem.
issues.tracker=Tijdregistratie
issues.start_tracking_short=Start
issues.start_tracking=Start tijdregistratie
issues.start_tracking_history=`%s is begonnen`
issues.tracking_already_started=Je houd al tijd bij voor dit <a href="%s">issue</a>!`
issues.stop_tracking=Stop
issues.stop_tracking_history=`gestopt met werken aan %s`
issues.add_time=Tijd handmatig toevoegen
issues.add_time_short=Timer toevoegen
issues.add_time_cancel=Annuleren
issues.add_time_history=`heeft besteedde tijd toegevoegd: %s`
issues.add_time_hours=Uren
issues.add_time_minutes=Minuten
issues.add_time_sum_to_small=Geen tijd opgegeven.
issues.cancel_tracking=Annuleren
issues.cancel_tracking_history=`tijd bijhouden geannuleerd: %s`
issues.time_spent_total=Totaal besteedde tijd
issues.time_spent_from_all_authors=`Totaal besteedde tijd: %s`
issues.due_date=Vervaldatum
issues.error_modifying_due_date=Deadline aanpassen mislukt.
issues.error_removing_due_date=Deadline verwijderen mislukt.
issues.due_date_form=jjjj-mm-dd
issues.due_date_form_add=Vervaldatum toevoegen
issues.due_date_form_edit=Bewerk
issues.due_date_form_remove=Verwijder
issues.due_date_not_writer=Je hebt schrijftoegang in deze repository nodig om de deadline van een kwestie aan te passen.
issues.due_date_not_set=Geen vervaldatum ingesteld.
issues.due_date_overdue=Over tijd
issues.due_date_invalid=De deadline is ongeldig of buiten bereik. Gebruik het formaat 'jjjj-mm-dd'.
issues.dependency.title=Afhankelijkheden
issues.dependency.issue_no_dependencies=Deze kwestie heeft momenteel geen afhankelijkheden.
issues.dependency.add=Voeg afhankelijkheid toe…
issues.dependency.cancel=Annuleer
issues.dependency.remove=Verwijder
issues.dependency.remove_info=Verwijder afhankelijkheid
issues.dependency.blocks_short=Blokkeert
issues.dependency.blocked_by_short=Afhankelijk van
issues.dependency.remove_header=Verwijder afhankelijkheid
issues.dependency.add_error_dep_not_exist=Afhankelijkheid bestaat niet.
issues.dependency.add_error_dep_exists=Afhankelijkheid bestaat al.
issues.review.comment=beoordeeld %s
issues.review.content.empty=Je moet een reactie achterlaten die de gewenste verandering(en) beschrijft.
issues.review.pending=In behandeling
issues.review.review=Review
issues.review.reviewers=Reviewers
issues.review.show_outdated=Toon verouderd
issues.review.hide_outdated=Verouderde verbergen
pulls.new=Nieuwe Pull aanvraag
pulls.compare_changes_desc=Selecteer de samen te voegen doel- en bron-branch.
pulls.compare_base=samenvoegen met
pulls.compare_compare=trekken van
pulls.filter_branch=Filter branch
pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
pulls.create=Pull verzoek aanmaken
pulls.merged_title_desc=heeft %[1]d commits samengevoegd van <code>%[2]s</code> naar <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.tab_conversation=Discussie
pulls.tab_commits=Commits
pulls.tab_files=Bestanden gewijzigd
pulls.reopen_to_merge=Heropen dit pull request aub om een een merge actie uit te voeren.
pulls.merged=Samengevoegd
pulls.can_auto_merge_desc=Dit pull-request kan automatisch samengevoegd worden.
pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase en Merge
pulls.squash_merge_pull_request=Squash en Merge
milestones.new=Nieuwe mijlpaal
milestones.open_tab=%d geopend
milestones.close_tab=%d gesloten
milestones.closed=%s werd gesloten
milestones.no_due_date=Geen vervaldatum
milestones.open=Open
milestones.close=Sluit
milestones.new_subheader=Gebruik mijlpalen om kwesties te organiseren en om voortgang bij te houden.
milestones.completeness=%d%% Voltooid
milestones.create=Mijlpaal maken
milestones.title=Titel
milestones.desc=Beschrijving
milestones.due_date=Vervaldatum (optioneel)
milestones.clear=Leegmaken
milestones.invalid_due_date_format=Het formaat van de deadline is moet 'jjjj-mm-dd' zijn.
milestones.create_success=De mijlpaal '%s' is aangemaakt.
milestones.edit=Bewerk mijlpaal
milestones.cancel=Annuleer
milestones.modify=Mijlpaal bijwerken
milestones.edit_success=Mijlpaal '%s' is bijgewerkt.
milestones.deletion=Mijlpaal verwijderen
milestones.deletion_desc=Als je een mijlpaal verwijdert, wordt hij van alle gerelateerde kwesties verwijderd. Doorgaan?
milestones.deletion_success=De mijlpaal is verwijderd.
milestones.filter_sort.closest_due_date=Dichtstbijzijnde deadline
milestones.filter_sort.furthest_due_date=Verste deadline
milestones.filter_sort.least_complete=Minst compleet
milestones.filter_sort.most_complete=Meest compleet
milestones.filter_sort.most_issues=Meeste problemen
milestones.filter_sort.least_issues=Minste problemen
ext_wiki=Ext. wiki
ext_wiki.desc=Koppelen aan een externe wiki.
wiki=Wiki
wiki.welcome=Welkom op de wiki.
wiki.create_first_page=Maak de eerste pagina
wiki.page=Pagina
wiki.filter_page=Filter pagina
wiki.new_page=Pagina
wiki.default_commit_message=Schrijf een notitie over deze aanpassing (optioneel).
wiki.save_page=Pagina opslaan
wiki.last_commit_info=%s heeft deze pagina aangepast %s
wiki.edit_page_button=Bewerken
wiki.new_page_button=Nieuwe pagina
wiki.delete_page_button=Verwijder pagina
wiki.delete_page_notice_1=Het verwijderen van wiki-pagina '%s' kan niet ongedaan gemaakt worden. Doorgaan?
wiki.page_already_exists=Er bestaat al een wiki-pagina met deze naam.
wiki.reserved_page=De wiki-paginanaam '%s' is gereserveerd.
wiki.pages=Pagina’s
wiki.last_updated=Laatst bijgewerkt: %s
activity=Activiteit
activity.period.filter_label=Periode:
activity.period.daily=1 dag
activity.period.halfweekly=3 dagen
activity.period.weekly=1 week
activity.period.monthly=1 maand
activity.overview=Overzicht
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Actieve Pull Requests
activity.title.user_1=%d gebruiker
activity.title.user_n=%d gebruikers
activity.title.prs_1=%d Pull aanvraag
activity.title.prs_n=%d Pull aanvragen
activity.title.prs_merged_by=%s samengevoegd door %s
activity.title.prs_opened_by=%s voorgesteld door %s
activity.merged_prs_label=Samengevoegd
activity.opened_prs_label=Voorgesteld
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Actieve onderwerpen
activity.closed_issues_count_1=Gesloten problemen
activity.closed_issues_count_n=Gesloten problemen
activity.title.issues_1=%d Probleem
activity.title.issues_n=%d Problemen
activity.title.issues_closed_by=%s gesloten door %s
activity.title.issues_created_by=%s gemaakt door %s
activity.closed_issue_label=Gesloten
activity.new_issues_count_1=Nieuw probleem
activity.new_issues_count_n=Nieuwe problemen
activity.new_issue_label=Geopend
activity.title.unresolved_conv_1=%d open conversatie
activity.title.unresolved_conv_n=%d open conversaties
activity.unresolved_conv_label=Open
activity.title.releases_1=%d Release
activity.title.releases_n=%d Releases
activity.title.releases_published_by=%s gepubliceerd door %s
activity.published_release_label=Gepubliceerd
activity.git_stats_files_changed_1=is veranderd
activity.git_stats_and_deletions=en
search=Zoek
search.search_repo=Zoek repository
search.results=Zoek resultaat voor "%s" in <a href="%s">%s</a>
settings=Instellingen
settings.options=Repository
settings.collaboration.admin=Beheerder
settings.collaboration.write=Schrijf
settings.collaboration.read=Lees
settings.collaboration.undefined=Ongedefinieerd
settings.hooks=Webhooks
settings.githooks=Git-hooks
settings.basic_settings=Basis instellingen
settings.mirror_settings=Kopie Settings
settings.sync_mirror=Synchroniseer
settings.site=Website
settings.update_settings=Instellingen bewerken
settings.advanced_settings=Geavanceerde opties
settings.use_internal_wiki=Ingebouwde wiki gebruiken
settings.use_external_wiki=Externe wiki gebruiken
settings.external_wiki_url=Externe wiki-URL
settings.tracker_url_format=URL-formaat externe issuetracker
settings.tracker_issue_style.numeric=Nummeriek
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanummeriek
settings.enable_timetracker=Tijdregistratie inschakelen
settings.admin_settings=Beheerdersinstellingen
settings.danger_zone=Gevaren zone
settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repository met deze naam
settings.convert=Converteren naar gewone repository
settings.convert_confirm=Converteer Repository
settings.transfer=Eigendom overdragen
settings.transfer_form_title=Voer de repository naam in als bevestiging:
settings.wiki_delete=Wiki-gegevens verwijderen
settings.confirm_wiki_delete=Wiki-gegevens verwijderen
settings.delete=Verwijder deze repository
settings.delete_notices_1=- Deze bewerking kan <strong>NIET</strong> ongedaan gemaakt worden.
settings.deletion_success=De repository is verwijderd.
settings.update_settings_success=De repository-instellingen zijn bijgewerkt.
settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
settings.make_transfer=Overdracht uitvoeren
settings.transfer_succeed=De repository is overgedragen.
settings.confirm_delete=Verwijder repository
settings.add_collaborator=Medewerker toevoegen
settings.add_collaborator_success=De medewerker is toegevoegd.
settings.delete_collaborator=Verwijder
settings.collaborator_deletion=Verwijder medewerker
settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker…
settings.add_webhook=Webhook toevoegen
settings.webhook_deletion=Verwijder webhook
settings.webhook_deletion_success=Webhook is verwijderd.
settings.webhook.test_delivery=Test-bezorging
settings.webhook.test_delivery_desc=Test deze webhook met een nep-gebeurtenis.
settings.webhook.request=Verzoek
settings.webhook.response=Antwoord
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Inhoud
settings.webhook.body=Inhoud
settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
settings.githook_name=Haak naam
settings.githook_content=Haak inhoud
settings.update_githook=Haak bijwerken
settings.payload_url=Doel URL
settings.secret=Geheim
settings.slack_username=Gebruikersnaam
settings.slack_icon_url=Icoon URL
settings.discord_username=Gebruikersnaam
settings.discord_icon_url=Icoon URL
settings.slack_color=Kleur
settings.event_desc=Trigger op:
settings.event_send_everything=Alle gebeurtenissen
settings.event_create=Creëer
settings.event_create_desc=Branch, of tag aangemaakt.
settings.event_delete=Verwijder
settings.event_fork=Fork
settings.event_release=Release
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push naar een repository.
settings.event_repository=Repository
settings.event_repository_desc=Repository gemaakt of verwijderd.
settings.event_issues=Kwesties
settings.event_pull_request=Pull request
settings.active=Actief
settings.add_hook_success=De webhook is toegevoegd.
settings.update_webhook=Bewerk webhook
settings.update_hook_success=Webhook is bijgewerkt.
settings.delete_webhook=Verwijder webhook
settings.recent_deliveries=Recente bezorgingen
settings.hook_type=Type hook
settings.slack_token=Slack token
settings.slack_domain=Slack domein
settings.slack_channel=Slack kanaal
settings.deploy_keys=Installeer sleutels
settings.add_deploy_key=Toevoegen deploy sleutel
settings.is_writable=Schrijf toegang inschakelen
settings.title=Titel
settings.deploy_key_content=Inhoud
settings.deploy_key_deletion=Verwijder deploy sleutel
settings.branches=Branches
settings.protected_branch=Branch bescherming
settings.protected_branch_can_push=Push toestaan?
settings.protected_branch_can_push_yes=U mag pushen
settings.protected_branch_can_push_no=U mag niet pushen
settings.protect_this_branch=Branch bescherming inschakelen
settings.protect_whitelist_search_users=Zoek gebruiker…
settings.protect_whitelist_search_teams=Zoek teams…
settings.protect_required_approvals=Vereiste goedkeuringen:
settings.add_protected_branch=Bescherming aanzetten
settings.delete_protected_branch=Bescherming uitzetten
settings.protected_branch_deletion=Branch bescherming uitschakelen
settings.choose_branch=Kies een branch…
settings.edit_protected_branch=Bewerken
settings.chat_id=Chat-ID
diff.browse_source=Bladeren bron
diff.parent=bovenliggende
diff.commit=commit
diff.data_not_available=Diff gegevens niet beschikbaar
diff.show_split_view=Zij-aan-zij weergave
diff.show_unified_view=Gecombineerde weergave
diff.whitespace_button=Witregel
diff.whitespace_show_everything=Toon alle wijzigingen
diff.whitespace_ignore_at_eol=Negeren van wijzigingen in witruimte op EOL
diff.stats_desc=<strong>%d gewijzigde bestanden</strong> met <strong>toevoegingen van %d</strong> en <strong>%d verwijderingen</strong>
diff.bin=BIN
diff.view_file=Bestand weergeven
diff.file_suppressed=Diff onderdrukt omdat het te groot bestand
diff.comment.placeholder=Opmerking toevoegen
diff.comment.markdown_info=Styling met markdown wordt ondersteund.
diff.comment.add_single_comment=Één reactie toevoegen
diff.comment.add_review_comment=Voeg commentaar toe
diff.comment.start_review=Review starten
diff.comment.reply=Reageer
diff.review=Review
diff.review.header=Review versturen
diff.review.comment=Opmerking
diff.review.approve=Goedkeuren
diff.review.reject=Wijzigingen aanvragen
release.releases=Publicaties
release.new_release=Nieuwe release
release.draft=Concept
release.prerelease=Voorlopige versie
release.stable=Stabiel
release.edit=bewerken
release.ahead=<strong>%d</strong> aanpassingen aan %s sinds deze versie
release.source_code=Broncode
release.tag_name=Tagnaam
release.target=Doel
release.tag_helper=Kies een bestaande tag, of creëer een nieuwe tag bij publiceren.
release.title=Titel
release.content=Inhoud
release.prerelease_desc=Markeren als voorlopige versie
release.prerelease_helper=Markeer deze release als ongeschikt voor productiedoeleinden.
release.cancel=Annuleren
release.publish=Release publiceren
release.save_draft=Concept opslaan
release.edit_release=Update release
release.delete_release=Verwijder release
release.deletion=Verwijder release
release.tag_name_already_exist=Een versie met deze naam bestaat al.
release.downloads=Downloads
branch.name=Branch naam
branch.search=Zoek branches
branch.already_exists=Een branch genaamd '%s' bestaat al.
branch.delete_head=Verwijder
branch.delete=Verwijder branch '%s'
branch.delete_html=Verwijder branch
branch.deletion_success=Branch '%s' is verwijderd.
branch.create_branch=Maak branch <strong>%s</strong>
branch.create_from=van '%s'
branch.create_success=Branch '%s' is aangemaakt.
branch.branch_already_exists=Branch '%s' bestaat al in deze repository.
branch.deleted_by=Verwijderd door %s
branch.restore_success=Branch '%s' is hersteld.
topic.manage_topics=Beheer topics
topic.done=Klaar
[org]
org_name_holder=Organisatienaam
org_full_name_holder=Volledige naam organisatie
create_org=Nieuwe organisatie aanmaken
repo_updated=Geupdate
people=Mensen
teams=Teams
lower_members=leden
lower_repositories=repositories
create_new_team=Nieuw team
create_team=Maak team
org_desc=Omschrijving
team_name=Teamnaam
team_desc=Omschrijving
team_permission_desc=Machtiging
form.create_org_not_allowed=U mag geen organisaties maken.
settings=Instellingen
settings.options=Organisatie
settings.full_name=Volledige naam
settings.website=Website
settings.location=Locatie
settings.visibility.public=Publiek
settings.update_settings=Instellingen bijwerken
settings.update_setting_success=Organisatie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
settings.update_avatar_success=De avatar van de organisatie is aangepast.
settings.delete=Verwijder organisatie
settings.delete_account=Verwijder deze organisatie
settings.confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
settings.delete_org_title=Verwijder organisatie
members.membership_visibility=Zichtbaarheid lidmaatschap:
members.public=Zichtbaar
members.public_helper=verborgen maken
members.private=Verborgen
members.private_helper=maak zichtbaar
members.member_role=Rol van lid:
members.owner=Eigenaar
members.member=Lid
members.remove=Verwijderen
members.leave=Verlaat
members.invite_desc=Voeg nieuw lid toe aan %s:
members.invite_now=Nu uitnodigen
teams.join=Lid worden
teams.leave=Vertlaat
teams.read_access=Leestoegang
teams.write_access=Schrijf toegang
teams.no_desc=Dit team heeft geen omschrijving
teams.settings=Instellingen
teams.members=Team leden
teams.update_settings=Instellingen bijwerken
teams.delete_team=Verwijder team
teams.add_team_member=Nieuwe team lid aanmaken
teams.delete_team_title=Verwijder team
teams.delete_team_success=Het team is verwijderd.
teams.repositories=Teamrepositories
teams.search_repo_placeholder=Repository zoeken…
teams.add_nonexistent_repo=De opslagplaats die u probeert toe te voegen bestaat niet: maak deze eerst aan.
teams.add_duplicate_users=Gebruiker is al een teamlid.
[admin]
dashboard=Overzicht
users=Gebruikersacount
organizations=Organisaties
repositories=Repositories
authentication=Authenticatie bronnen
config=Configuratie
notices=Systeem aankondigingen
monitor=Bijhouden
first_page=Eerste
last_page=Laatste
total=Totaal: %d
dashboard.statistic=Overzicht
dashboard.operations=Onderhoudswerkzaamheden
dashboard.system_status=Systeemtatus
dashboard.operation_name=Bewerking naam
dashboard.operation_switch=Omschakelen
dashboard.operation_run=Uitvoeren
dashboard.sync_external_users=Externe gebruikersgegevens synchroniseren
dashboard.server_uptime=Uptime server
dashboard.current_goroutine=Huidige Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Huidig geheugen gebruik
dashboard.total_memory_allocated=Totaal toegewezen geheugen
dashboard.memory_obtained=Geheugen gebruikt
dashboard.pointer_lookup_times=Aanwijzer Lookup keer
dashboard.memory_allocate_times=Geheugentoewijzingen
dashboard.current_heap_usage=Huidige Heap gebruik
dashboard.heap_memory_obtained=Heap geheugen verkregen
dashboard.heap_memory_idle=Heap geheugen inactief
dashboard.heap_memory_in_use=Heap geheugen In gebruik
dashboard.heap_memory_released=Heap geheugen vrijgegeven
dashboard.heap_objects=Heap-objecten
dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack gebruik
dashboard.stack_memory_obtained=Stapel geheugen verkregen
dashboard.mspan_structures_usage=MSpan structuren gebruik
dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan structuren verkregen
dashboard.mcache_structures_usage=MCache structuren gebruik
dashboard.mcache_structures_obtained=MCache structuren verkregen
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering emmer hashtabel verkregen
dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadada verkregen
dashboard.other_system_allocation_obtained=Andere systeem toewijzing verkregen
dashboard.next_gc_recycle=Volgende GC recycle
dashboard.last_gc_time=Sinds vorige GC verwerkingstijd
dashboard.total_gc_time=Totaal GC verwerkingstijd
dashboard.total_gc_pause=Totaal GC verwerkingstijd
dashboard.last_gc_pause=Laatste GC verwerkingstijd
dashboard.gc_times=GC verwerkingen
users.new_account=Nieuw account aanmaken
users.name=Gebruikersnaam
users.activated=Geactiveerd
users.admin=Beheerder
users.repos=Repos
users.created=Aangemaakt
users.last_login=Laatste keer ingelogd
users.never_login=Nooit ingelogd
users.edit=Bewerken
users.auth_source=Authenticatiebron
users.local=Lokaal
users.prohibit_login=Inloggen uitschakelen
users.is_admin=Is beheerder
users.update_profile=Update gebruikers account
users.delete_account=Verwijder gebruikers account
orgs.org_manage_panel=Organisaties beheren
orgs.name=Naam
orgs.teams=Teams
orgs.members=Leden
orgs.new_orga=Nieuwe organisatie
repos.repo_manage_panel=Repositories beheren
repos.owner=Eigenaar
repos.name=Naam
repos.private=Prive
repos.watches=Volgers
repos.stars=Sterren
repos.forks=Forks
repos.issues=Kwesties
repos.size=Grootte
auths.name=Naam
auths.type=Type
auths.enabled=Ingeschakeld
auths.updated=Bijgewerkt
auths.auth_type=Authenticatietype
auths.auth_name=Authenticatienaam
auths.security_protocol=Beveiligingsprotocol
auths.domain=Domein
auths.host=Host
auths.port=Poort
auths.bind_dn=Binden DN
auths.bind_password=Bind wachtwoord
auths.user_dn=User DN
auths.attribute_username=Gebruikersnaam attribuut
auths.attribute_surname=Achternaam attribuut
auths.attribute_mail=E-mail attribuut
auths.search_page_size=Paginagrootte
auths.filter=Gebruikersfilter
auths.admin_filter=Beheerdersfilter
auths.smtp_auth=SMTP-authenticatietype
auths.smtphost=SMTP host
auths.smtpport=SMTP poort
auths.allowed_domains=Toegelaten domeinen
auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
auths.skip_tls_verify=TLS-verificatie overslaan
auths.pam_service_name=PAM servicenaam
auths.oauth2_provider=OAuth2 Provider
auths.oauth2_clientID=Client-ID (sleutel)
auths.oauth2_tokenURL=Token URL
auths.oauth2_authURL=Autorisatie URL
auths.oauth2_profileURL=Profiel URL
auths.oauth2_emailURL=E-mail URL
auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
auths.tips=Tips
auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 Provider
config.server_config=Serverconfiguratie
config.app_name=Naam site
config.app_ver=Gitea versie
config.app_url=Gitea basis URL
config.domain=SSH server-domein
config.offline_mode=Lokale modus
config.disable_router_log=Router-log uitschakelen
config.run_user=Uitvoeren als gebruiker
config.run_mode=Uitvoer modus
config.git_version=Git versie
config.repo_root_path=Repository basis pad
config.lfs_root_path=LFS rootpad
config.static_file_root_path=Statische bestanden basis pad
config.log_file_root_path=Log-pad
config.script_type=Script type
config.reverse_auth_user=Omgekeerde verificatie gebruiker
config.ssh_config=SSH-configuratie
config.ssh_enabled=Ingeschakeld
config.ssh_start_builtin_server=Gebruik de ingebouwde server
config.ssh_domain=Server-domein
config.ssh_port=Poort
config.ssh_listen_port=Luister op poort
config.ssh_root_path=Root-pad
config.ssh_key_test_path=Pad voor key-tests
config.ssh_keygen_path=Pad van keygen ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Controleer minimale key-lengte
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimale key-lengtes
config.db_config=Databaseconfiguratie
config.db_type=Type
config.db_host=Host
config.db_name=Naam
config.db_user=Gebruikersnaam
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Pad
config.service_config=Serviceconfiguratie
config.show_registration_button=Registeren knop weergeven
config.disable_key_size_check=Controle op key-lengte uitschakelen
config.enable_captcha=CAPTCHA inschakelen
config.active_code_lives=Actieve Code leven
config.default_allow_create_organization=Standaard toestaan om organisaties aan te maken
config.enable_timetracking=Tijdregistratie inschakelen
config.default_enable_timetracking=Tijdregistratie standaard inschakelen
config.no_reply_address=Verborgen e-maildomein
config.webhook_config=Webhook configuratie
config.queue_length=Lengte van wachtrij
config.deliver_timeout=Bezorging verlooptijd
config.mailer_config=SMTP Mailerconfiguatie
config.mailer_enabled=Ingeschakeld
config.mailer_disable_helo=Schakel HELO uit
config.mailer_name=Naam
config.mailer_host=Host
config.mailer_user=Gebruiker
config.mailer_use_sendmail=Gebruik Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Sendmail pad
config.mailer_sendmail_args=Extra argumenten voor Sendmail
config.send_test_mail=Test e-mail verzenden
config.test_mail_failed=Verzenden van een testmail naar '%s' is mislukt: %v
config.test_mail_sent=Test-email is verstuurd naar '%s'.
config.oauth_config=OAuth-configuratie
config.oauth_enabled=Ingeschakeld
config.cache_config=Cache-configuratie
config.cache_adapter=Cache-adapter
config.cache_interval=Cache-interval
config.cache_conn=Cache-connectie
config.session_config=Sessieconfiguratie
config.session_provider=Sessieprovider
config.provider_config=Provider config
config.cookie_name=Cookie naam
config.enable_set_cookie=Set Cookie inschakelen
config.gc_interval_time=GC interval time
config.session_life_time=Sessie duur
config.https_only=Alleen HTTPS
config.cookie_life_time=Cookie duur leeftijd
config.picture_config=Foto en avatar configuratie
config.picture_service=Foto service
config.disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
config.enable_federated_avatar=Federated avatars toestaan
config.git_config=Git configuratie
config.git_gc_args=GC Parameters
config.git_migrate_timeout=Migratie time-out
config.git_mirror_timeout=Kopie Update Timeout
config.git_gc_timeout=GC operatie timeout
config.log_config=Logconfiguratie
config.log_mode=Log-modus
monitor.cron=Cron-taken
monitor.name=Naam
monitor.schedule=Planning
monitor.next=Volgende
monitor.previous=Vorige
monitor.process=Draaiende processen
monitor.desc=Omschrijving
monitor.start=Starttijd
monitor.execute_time=Uitvoertijd
notices.system_notice_list=Systeem aankondigingen
notices.actions=Acties
notices.select_all=Alles selecteren
notices.deselect_all=Alles deselecteren
notices.inverse_selection=Selectie omkeren
notices.delete_selected=Selectie verwijderen
notices.delete_all=Verwijder alle berichten
notices.type=Type
notices.type_1=Opslagplaats
notices.desc=Beschrijving
[action]
create_repo=repository aangemaakt in <a href="%s">%s</a>
rename_repo=hernoemde repository van <code>%[1]s</code> naar <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`opende issue in <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`sloot kwestie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`heropende kwestie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`maakte pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`sloot pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`heropende pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`voegde pull request samen <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=repository verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
compare_commits=Vergelijk %d commits
[tool]
ago=%s geleden
from_now=%s vanaf nu
now=nu
future=toekomst
1s=1 seconde
1m=1 minuut
1h=1 uur
1d=1 dag
1w=1 week
1mon=1 maand
1y=1 jaar
seconds=%d seconden
minutes=%d minuten
hours=%d uur
days=%d dagen
weeks=%d weken
months=%d maanden
years=%d jaren
raw_seconds=seconden
raw_minutes=minuten
[dropzone]
default_message=Sleep bestanden hier heen of klik om te uploaden.
invalid_input_type=U kunt geen bestanden van dit type uploaden.
file_too_big=Bestandsgrootte ({{filesize}} MB) overschrijdt de maximale grootte ({{maxFilesize}} MB).
remove_file=Verwijder bestand
[notification]
notifications=Notificaties
unread=Ongelezen
read=Gelezen
mark_as_read=Markeer als gelezen
mark_as_unread=Markeer als ongelezen
mark_all_as_read=Markeer alles als gelezen
[gpg]
error.generate_hash=Genereren van commit hash mislukt
error.no_gpg_keys_found=Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database
error.not_signed_commit=Geen ondertekende commit
[units]