A fork of Gitea (see branch `mj`) adding Majority Judgment Polls 𐄷 over Issues and Merge Requests. https://git.mieuxvoter.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1630 lines
78 KiB

home=Startsida
dashboard=Instrumentpanel
explore=Utforska
help=HjÀlp
sign_in=Logga in
sign_in_with=Logga in med
sign_out=Logga ut
sign_up=Registrera
link_account=LĂ€nka konto
register=Registrera dig
website=Webbplats
version=Version
page=Sida
template=Mall
language=SprÄk
notifications=Notiser
create_new=Skapa

user_profile_and_more=Profil och InstÀllningar

signed_in_as=Inloggad som
enable_javascript=Denna sida fungerar bÀttre med Javascript igÄng.
username=AnvÀndarnamn
email=E-postadress
password=Lösenord
re_type=Upprepa lösenordet
captcha=CAPTCHA
twofa=TvÄfaktorsautentisering
twofa_scratch=TvÄfaktorsskrapkod
passcode=Kod
u2f_insert_key=SÀtt i din sÀkerhetsnyckel
u2f_sign_in=Tryck pÄ knappen pÄ din sÀkerhetsnyckel. Om din sÀkerhetsnyckel inte har en knapp, dra ut och sÀtt i den igen.
u2f_press_button=VÀnligen tryck pÄ knappen pÄ din sÀkerhetsnyckel

u2f_use_twofa=AnvÀnd en tvÄfaktorskod frÄn din telefon
u2f_error=Kunde inte lÀsa din sÀkerhetsnyckel.
u2f_unsupported_browser=Din webblÀsare stöder inte U2F-sÀkerhetsnycklar.
u2f_error_4=SÀkerhetsnyckeln Àr inte tillÄten för denna begÀran. Kontrollera att nyckeln inte redan Àr registrerad.
u2f_error_5=Det tog för lÄng tid att lÀsa nyckeln. Ladda om sidan och försök igen.
u2f_reload=Ladda om
repository=Utvecklingskatalog
organization=Organisation
mirror=Spegel
new_repo=Ny utvecklingskatalog
new_migrate=Ny migrering
new_mirror=Ny Spegling
new_fork=Ny förgrening av utvecklingskatalog
new_org=Ny organisation
manage_org=Hantera organisationer
admin_panel=Sidadministration
account_settings=KontoinstÀllningar
settings=instÀllningar
your_profile=Profil
your_starred=StjÀrnmÀrkt
your_settings=InstÀllningar
all=Alla
sources=KĂ€llor
mirrors=Speglar
collaborative=Kollaborativa
forks=Forks
activities=Aktiviteter
pull_requests=Pull förfrÄgningar
issues=Problem
cancel=Avbryt
preview=Förhandsgranska
loading=Laddar

[startpage]
[install]
install=Installation
title=Ursprunglig konfiguration
docker_helper=Om du kör Gitea i Docker, vÀnligen lÀs igenom <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">dokumentationen</a> innan nÄgra instÀllningar Àndras.
requite_db_desc=Gitea krÀver MySQL, PostgreSQL, MSSQL eller SQLite3.
db_title=DatabasinstÀllningar
db_type=Databastyp
host=Server
user=AnvÀndarnamn
password=Lösenord
db_name=Databasens namn
ssl_mode=SSL
path=FilvÀg
sqlite_helper=SökvÀg för SQLite3-databasen.<br>Ange en absolut sökvÀg om du kör Gitea som en tjÀnst.
no_admin_and_disable_registration=Du kan inte inaktivera sjÀlvregistrering utan att skapa ett administratörskonto.
err_empty_admin_password=Administratörslösenordet kan inte vara tomt.
general_title=AllmÀnna instÀllningar
app_name=Sajtens namn
app_name_helper=Du kan ange ditt företagsnamn hÀr.
repo_path=RotsökvÀg för utvecklingskatalog
repo_path_helper=FjÀrrutvecklingskataloger kommer att sparas i denna katalog.
lfs_path=LFS RotsökvÀg
lfs_path_helper=Filer hanterade av Git LFS kommer att sparas i denna mapp. LÀmna tom för att avaktivera.
run_user=Kör som anvÀndarnamn
run_user_helper=Ange operativsystemets anvÀndarnamn som Gitea ska köras under. Denna anvÀndare mÄste ha tillgÄng till utvecklingskatalogens rotsökvÀg.
domain=SSH-ServerdomÀn
domain_helper=DomÀn- eller hostadress för SSH-kloningslÀnkar.
ssh_port=SSH-serverport
ssh_port_helper=Portnumret som din SSH-server lyssnar pÄ. LÀmna tom för att inaktivera.
http_port=Gitea HTTP-lyssningsport
http_port_helper=Portnumret som Giteas webbserver kommer lyssna pÄ.
app_url=Gitea URL
app_url_helper=Basadressen för HTTP(S)-kloningslÀnkar och mejlnotifikationer.
log_root_path=LoggsökvÀg
log_root_path_helper=Loggfiler kommer skrivas till denna katalog.
optional_title=Övriga instĂ€llningar
email_title=MejlinstÀllningar
smtp_host=SMTP-server
smtp_from=Skicka Mejl Som
smtp_from_helper=Mejladress som Gitea kommer att anvÀnda. Anges i simpelt ('email@example.com') eller fullstÀndigt ('Name <email@example.com>') format.
mailer_user=SMTP-AnvÀndarnamn
mailer_password=SMTP-Lösenord
register_confirm=KrÀv BekrÀftelse Via Mejl För Att Registrera
mail_notify=Aktivera Mejlnotifikationer
server_service_title=InstÀllningar för Server- och TredjepartstjÀnster
offline_mode=Aktivera Lokalt LĂ€ge
offline_mode_popup=Inaktivera CDN frÄn tredjepart och distribuera samtliga resurser lokalt istÀllet.
disable_gravatar=Inaktivera Gravatar
disable_gravatar_popup=Inaktivera Gravatar- och avatarskÀllor frÄn tredjepart. Om anvÀndaren inte laddar upp en avatar sÄ kommer en standardavatar att anvÀndas.
federated_avatar_lookup=Aktivera Federerade Avatarer
federated_avatar_lookup_popup=AnvÀnd libravatar vid förenad uppslagning av avatarer.
disable_registration=Inaktivera SjÀlvregistrering
disable_registration_popup=Inaktivera sjÀlvregistrering av anvÀndare. Endast administratörer kommer kunna skapa nya konton.
openid_signin=Aktivera OpenID-inloggning
openid_signin_popup=Aktivera anvÀndarinloggning via OpenID.
openid_signup=Aktivera sjÀlvregistrering genom OpenID
openid_signup_popup=Aktivera OpenID-baserad sjÀlvregistrering av anvÀndare.
enable_captcha=Aktivera CAPTCHA
enable_captcha_popup=KrÀv captcha för anvÀndarregistrering.
require_sign_in_view=KrÀv Inloggning För Att Visa Sidor
require_sign_in_view_popup=BegrÀnsa Ätkomst till inloggande anvÀndare. Besökare kommer bara kunna se inloggnings- och registreringssidorna.
admin_setting_desc=Skapandet av administratörskonto Àr frivilligt. Den första anvÀndaren som registreras blir automatiskt administratör.
admin_title=InstÀllningar för Administratörskonto
admin_name=AnvÀndarnamn för Administratör
admin_password=Lösenord
confirm_password=BekrÀfta lösenord
admin_email=Mejladress
install_btn_confirm=Installera Gitea
test_git_failed=Misslyckades att testa 'git' kommando: %v
sqlite3_not_available=Denna version av Gitea stödjer ej SQLite3. Ladda ner den officiella binÀren frÄn %s (inte 'gobuild' versionen).
invalid_db_setting=DatabasinstÀllningarna Àr ogiltiga: %v
invalid_repo_path=Utvecklingskatalogens rotsökvÀg Àr ogiltig: %v
run_user_not_match=SystemtjÀnstanvÀndaren Àr inte den nuvarande anvÀndaren: %s -> %s
save_config_failed=Misslyckades att spara konfigurationen: %v
invalid_admin_setting=InstÀllning för administartörskontot Àr ogiltig: %v
install_success=VÀlkommen! Tack för att du valt Gitea. Ha det sÄ roligt, vÀl mött!
invalid_log_root_path=SökvÀgen för loggar Àr ogiltig: %v
default_keep_email_private=Dölj mailadresser som standard
default_keep_email_private_popup=Dölj mailadresser för nya anvÀndarkonton som standard.
default_allow_create_organization=TillÄt skapandet utav organisationer som standard
default_allow_create_organization_popup=TillÄt nya anvÀndarkonton att skapa organisationer som standard.
default_enable_timetracking=Aktivera tidredovisning som Standard
default_enable_timetracking_popup=Aktivera tidsredovisning för nya utvecklingskataloger som standard.
no_reply_address=Dold mejldomÀn
no_reply_address_helper=DomÀnnamn för anvÀndare med en dold mailadress. Exempelvis kommer anvÀndarnamnet 'joe' att loggas i Git som 'joe@noreply.example.org' om dold maildomÀn Àr satt till 'noreply.example.org'.
[home]
uname_holder=AnvÀndarnamn eller Mejladress
password_holder=Lösenord
switch_dashboard_context=VĂ€xla Visad Instrumentpanel
my_repos=Utvecklingskataloger
show_more_repos=Visa flera utvecklingskataloger

collaborative_repos=Kollaborativa Utvecklingskataloger
my_orgs=Mina organisationer
my_mirrors=Mina speglar
view_home=Visa %s
search_repos=Hitta en utvecklingskatalog

issues.in_your_repos=I dina utvecklingskataloger
[explore]
repos=Utvecklingskataloger
users=AnvÀndare
organizations=Organisationer
search=Sök
code=Kod
repo_no_results=Inga matchande utvecklingskataloger hittades.
user_no_results=Inga matchande anvÀndare hittades.
org_no_results=Inga matchande organisationer hittades.
code_no_results=Ingen kÀllkod hittades som matchar din sökterm.
code_search_results=Söktresultat för '%s'
[auth]
create_new_account=Registrera Konto
register_helper_msg=Har du redan ett konto? Logga in nu!
social_register_helper_msg=Har du redan ett konto? LĂ€nka det nu!
disable_register_prompt=Registrering inaktiverad. VÀnligen kontakta din sidadministratör.
disable_register_mail=BekrÀftelsemejl vid registrering Àr inaktiverad.
remember_me=Kom ihÄg mig
forgot_password_title=Glömt lösenord
forgot_password=Glömt lösenord?
sign_up_now=Behöver du ett konto? Registrera nu.
confirmation_mail_sent_prompt=Ett nytt bekrÀftelsemail has skickats till <b>%s</b>. VÀnligen kolla din inkorg inom dom kommande %s för att slutföra registreringsprocessen.
active_your_account=Aktivera ditt konto
account_activated=Kontot har aktiverats
prohibit_login=Inloggning otillÄten
prohibit_login_desc=Ditt konto tillÄts ej att logga in, vÀnligen kontakta din sidadministratör.
resent_limit_prompt=Du har redan begÀrt ett aktiveringsmejl nyligen. VÀnligen vÀnta 3 minuter och försök igen.
has_unconfirmed_mail=Hej %s, du har en obekrÀftad epostaddress (<b>%s</b>). Om du inte har fÄtt ett bekrÀftelsemail eller behöver ett nytt, klicka pÄ knappen nedan.
resend_mail=Klicka hÀr för att skicka ditt aktiveringsmejl igen
email_not_associate=Denna e-postadress Àr inte knutet till nÄgot konto.
invalid_code=Din bekrÀftelsekod Àr ogiltig eller har löpt ut.
password_too_short=Lösenordet fÄr ej vara kortare Àn %d tecken.
non_local_account=Externa anvÀndare kan inte Àndra sitt lösenord genom Giteas webbgrÀnssnitt.
verify=Verifiera
scratch_code=Skrapkod
use_scratch_code=AnvÀnd en skrapkod
twofa_scratch_used=Du har anvÀnt din skrapkod. Du har blivit omdirigerad till tvÄfaktorsinstÀllningarna sÄ att du kan ta bort din aktiverade enhet eller generera en ny skrapkod.
twofa_passcode_incorrect=Din kod Àr inte giltig. Om du har tappat bort din enhet, anvÀnd din skrapkod för att logga in.
twofa_scratch_token_incorrect=Din skrapkod Àr ogiltlig.
login_userpass=Logga in
login_openid=OpenID
openid_connect_submit=Anslut
openid_connect_title=Anslut ett existerande konto
openid_connect_desc=Vald OpenID URI Àr okÀnd. Associera den med ett nytt konto hÀr.
openid_register_title=Skapa nytt konto
openid_register_desc=Vald OpenID URI Àr okÀnd. Associera den med ett nytt konto hÀr.
openid_signin_desc=Ange din OpenID URI. Exempelvis: https://anne.me, bob.openid.org.cn eller gnusocial.net/carry.
[mail]
activate_account=VĂ€nligen aktivera ditt konto
activate_email=Verifiera din epostaddress
register_success=Registreringen lyckades
register_notify=VĂ€lkommen till Gitea
[modal]
yes=Ja
no=Nej
modify=Uppdatera
[form]
UserName=AnvÀndarnamn
RepoName=Utvecklingskatalogens namn
Email=E-postadress
Password=Lösenord
Retype=Upprepa lösenordet
SSHTitle=SSH-nyckelnamn
HttpsUrl=HTTPS-URL
PayloadUrl=Payload-URL
TeamName=Gruppnamn
AuthName=Auktoriseringsnamn
AdminEmail=Administratörs Epost
NewBranchName=Nytt grennamn
CommitSummary=Sammanfattning av incheckning
CommitMessage=Incheckningsmeddelande
CommitChoice=Incheckningsval
TreeName=FilsökvÀg
Content=InnehÄll
require_error=fÄr inte vara tomt
alpha_dash_error=` bör endast innehÄlla alfanumeriska tecken, bindestreck ('-') och understreck ('_').`
alpha_dash_dot_error=` bör endast innehÄlla alfanumeriska tecken, bindestreck ('-'), understreck ('_') och punkter ('.').`
git_ref_name_error=` mÄste vara ett för Git vÀlformaterat referensnamn.'
size_error=` mÄste vara av storleken %s`
min_size_error=` mÄste innehÄlla minst %s tecken.`
max_size_error=` fÄr inte innehÄlla mer Àn %s tecken.`
email_error=` Àr inte en giltlig epostaddress.`
url_error=Den givna URL-adressen Àr inte valid
include_error=` mÄste innehÄlla texten '%s'.`
unknown_error=OkÀnt fel:
captcha_incorrect=CAPTCHA-koden Àr ogiltig.
password_not_match=Lösenorden matchar inte.
username_been_taken=AnvÀndarnamnet Àr redan taget.
repo_name_been_taken=Namnet för utvecklingskatalogen Àr upptaget.
org_name_been_taken=Organisationsnamnet Àr redan taget.
team_name_been_taken=Teamnamnet Àr redan taget.
team_no_units_error=TillÄt Ätkomst för Ätminstone en del av utvecklingskatalogen.
email_been_used=Mejladressen Àr upptagen.
openid_been_used=OpenID-adressen '%s' anvÀnds redan.
username_password_incorrect=AnvÀndarnamnet eller lösenordet Àr felaktigt.
enterred_invalid_repo_name=Namnet för utvecklingskatalogen som angavs Àr felaktigt.
enterred_invalid_owner_name=Det nya namnet pÄ Àgaren Àr ogiltligt.
enterred_invalid_password=Det angivna lösenordet Àr felaktigt.
user_not_exist=AnvÀndaren finns inte.
last_org_owner=Du kan inte ta bort den sista anvÀndaren frÄn 'Àgare'-teamet. Varje organisation mÄste ha Ätminstone en Àgare.
cannot_add_org_to_team=En organisation kan inte lÀggas till som teammedlem.
invalid_ssh_key=Kunde inte verifiera din SSH-nyckel: %s
invalid_gpg_key=Kunde inte verifiera din GPG-nyckel: %s
unable_verify_ssh_key=Kunde inte verifiera SSH-nyckeln. ÅtgĂ€rda eventuella fel.
auth_failed=Autentisering misslyckades: %v
still_own_repo=En eller flera utvecklingskataloger Àgs utav ditt konto. Ta bort eller överför dessa till annan anvÀndare eller organisation först.
still_has_org=Ditt konto Àr medlem i en eller flera organisationer. LÀmna dessa först.
org_still_own_repo=Denna organisation Àger fortfarande en eller flera utvecklingskataloger. Ta bort eller för över dessa först.
target_branch_not_exist=MĂ„lgrenen finns inte.
[user]
change_avatar=Byt din avatar

join_on=Gick med
repositories=Utvecklingskataloger
activity=Offentlig Aktivitet
followers=Följare
starred=StjÀrnmÀrkta Utvecklingskataloger
following=Följer
follow=Följ
unfollow=Sluta följa
form.name_reserved=AnvÀndarnamnet '%s' Àr reserverat.
form.name_pattern_not_allowed=Mönstret '%s' Àr otillÄtet i ett anvÀndarnamn.
[settings]
profile=Profil
account=Konto
password=Lösenord
security=SĂ€kerhet
avatar=Visningsbild
ssh_gpg_keys=SSH / GPG-nycklar
social=Sociala konton
applications=Applikationer
orgs=Hantera Organisationer
repos=Utvecklingskataloger
delete=Radera konto
twofa=TvÄfaktorsautentisering
account_link=LĂ€nkade Konton
organization=Organisationer
uid=AnvÀndarID
u2f=SĂ€kerhetsnycklar
public_profile=Offentlig profil
profile_desc=Din mejladress kommer anvÀndas för notifikationer och andra ÄtgÀrder.
password_username_disabled=Externa anvÀndare kan inte Àndra sitt anvÀndarnamn. Kontakta din webbadministratör för mera information.
full_name=FullstÀndigt namn
website=Webbplats
location=Plats
update_profile=Uppdatera profil
update_profile_success=Din profil har uppdaterats.
change_username=Ditt anvÀndarnamn har Àndrats.
change_username_prompt=OBS: Àndringar av anvÀndarnamn Àndrar Àven kontots URL.
continue=FortsÀtt
cancel=Avbryt
language=SprÄk
lookup_avatar_by_mail=SlÄ upp avatarer med hjÀlp utav mejladress
federated_avatar_lookup=Förenad uppslagning av avatar
enable_custom_avatar=Aktivera Egen Avatar
choose_new_avatar=VĂ€lj ny avatar
update_avatar=Uppdatera Avatar
delete_current_avatar=Tag bort aktuell avatar
uploaded_avatar_not_a_image=Den uppladdade filen Àr inte en bild.
update_avatar_success=Din avatar har blivit uppdaterad.
change_password=Ändra Lösenordet
old_password=Nuvarande lösenord
new_password=Nytt lösenord
retype_new_password=Skriv ditt nya lösenord igen
password_incorrect=Det nuvarande lösenordet Àr felaktigt.
change_password_success=Ditt lösenord har uppdaterats. Logga in med ditt nya lösenord fortsÀttningsvis.
password_change_disabled=Externa anvÀndare kan inte Àndra sitt lösenord genom Giteas webbgrÀnssnitt.
emails=E-postadresser
manage_emails=Hantera mejladresser
manage_openid=Hantera OpenID-adresser
email_desc=Din primÀra e-postadress kommer att anvÀndas för notifieringar och andra ÄtgÀrder.
primary=PrimÀr
primary_email=SÀtt Som PrimÀr
delete_email=Ta Bort
email_deletion=Ta Bort mejladress
email_deletion_desc=Mejladressen och relaterad information kommer tas bort frÄn ditt konto. Git-commits med denna mejladress förblir oförÀndrade. Vill du fortsÀtta?
email_deletion_success=Mejladressen har tagits bort.
openid_deletion=Ta bort OpenID-adress
openid_deletion_desc=Borttagning av denna OpenID-adress frÄn ditt konto kommer förhindra framtida inloggningar med den. Vill du fortsÀtta?
openid_deletion_success=OpenID-adressen har tagits bort.
add_new_email=LĂ€gg till ny mejladress
add_new_openid=LĂ€gg till ny OpenID URI
add_email=LĂ€gg till mejladress
add_openid=LĂ€gg till OpenID URI
add_email_confirmation_sent=Ett bekrÀftelsemail har skickats till '%s'. VÀnligen kontrollera din inkorg inom de nÀrmsta %s för att slutföra bekrÀftelsen.
add_email_success=Den nya mejladressen har lagts till.
add_openid_success=Den nya OpenID-adressen har lagts till.
keep_email_private=Göm mejladress
keep_email_private_popup=Din mejladress kommer döljas för andra anvÀndare.
openid_desc=OpenID lÄter dig delegera autentiseringen till en extern leverantör.
manage_ssh_keys=Hantera SSH-nycklar
manage_gpg_keys=Hantera GPG-nycklar
add_key=LĂ€gg till nyckel
ssh_desc=Dessa publika SSH nycklar Àr associerade med ditt konto. De motsvarande privata nycklarna tillÄter full Ätkomst till dina utvecklingskataloger.
gpg_desc=Dessa publika GPG nycklar Àr associerade med ditt konto. HÄll dina privata nycklar sÀkra dÄ de tillÄter att commits kan verifieras.
ssh_helper=<strong>Behöver du hjÀlp?</strong> Kolla in Github's guide för att <a href="%s">skapa din egen SSH-nycklar</a> eller lösa <a href="%s">vanliga problem</a> som kan uppstÄ med SSH.
gpg_helper=<strong>Behöver du hjÀlp?</strong> Ta en titt pÄ Github's guide <a href="%s"> om GPG</a>.
add_new_key=LĂ€gg till SSH-nyckel
add_new_gpg_key=LĂ€gg till GPG-nyckel
ssh_key_name_used=En SSH-nyckel med samma namn Àr redan associerad med ditt konto.
gpg_key_id_used=En publik GPG-nyckel med samma ID existerar redan.
gpg_no_key_email_found=Denna GPG-nyckel Àr inte brukbar med nÄgon utav mejladresserna associerade med ditt konto.
subkeys=Undernycklar
key_id=Nyckel-ID
key_name=Nyckelnamn
key_content=InnehÄll
add_key_success=SSH-nyckel '%s' har lagts till.
add_gpg_key_success=GPG-nyckel '%s' har lagts till.
delete_key=Ta bort
ssh_key_deletion=Ta bort SSH-nyckel
gpg_key_deletion=Ta bort GPG-nyckel
ssh_key_deletion_desc=Borttagning utav en SSH-nyckel Äterkallar dess Ätkomst till ditt konto. Vill du fortsÀtta?
gpg_key_deletion_desc=Att ta bort en GPG-nyckel kommer vederlÀgga tidigare verifierade commits som signerats utav den. Vill du fortsÀtta?
ssh_key_deletion_success=SSH-nyckeln har blivit borttagen.
gpg_key_deletion_success=GPG-nyckeln har blivit borttagen.
add_on=Tillagd
valid_until=Giltig t.om.
valid_forever=Giltig för alltid
last_used=AnvÀndes senast
no_activity=Ingen nylig aktivitet
can_read_info=LĂ€s
can_write_info=Skriv
key_state_desc=Denna nyckel har anvÀnts inom dom senaste 7 dagarna
token_state_desc=Denna token har anvÀnds inom dom senaste 7 dagarna
show_openid=Synlig pÄ min profil
hide_openid=Dold frÄn min profil
ssh_disabled=SSH Àr inaktiverat
manage_social=Hantera lÀnkade sociala konton
social_desc=Dessa sociala konton Àr lÀnkade till ditt Gitea konto. Var god kontrollera att du kÀnns vid samtliga dÄ de kan anvÀndas för att logga in pÄ ditt Gitea konto.
unbind=Koppla frÄn
unbind_success=Socialt konto har frÄnkopplats ditt Gitea konto.
manage_access_token=Hantera Ă„tkomst-tokens
generate_new_token=Generera Nya Tokens
tokens_desc=Dessa tokens tillÄter Ätkomst till ditt konto via Gitea API.
new_token_desc=Applikationer som anvÀnder en token har full Ätkomst till ditt konto.
token_name=Tokennamn
generate_token=Generera Token
generate_token_success=Din nya token har genererats. Kopiera nu dÄ den inte kommer visas igen.
delete_token=Radera
access_token_deletion=Ta bort Ă„tkomst token
access_token_deletion_desc=Borttagning utav en token kommer Äterkalla Ätkomst till ditt konto för de applikationer som anvÀnder den. Vill du fortsÀtta?
delete_token_success=Token har tagits bort. Applikationer som anvÀnder den kommer inte lÀngre ha Ätkomst till ditt konto.
twofa_desc=TvÄfaktorsautentisering förbÀttrar sÀkerheten pÄ ditt konto.
twofa_is_enrolled=Ditt konto Àr för nÀrvarande <strong>uppsÀkrad</strong> med tvÄfaktorsautentisering.
twofa_not_enrolled=Ditt konto Àr för nÀrvarande inte uppsÀkrad med tvÄfaktorsautentisering.
twofa_disable=Inaktivera tvÄfaktorsautentisering
twofa_scratch_token_regenerate=Generera ny skrapkod
twofa_scratch_token_regenerated=Din skrapkod Àr nu %s. Förvara den pÄ en sÀker plats.
twofa_enroll=Aktivera tvÄfaktorsautentisering
twofa_disable_note=Du kan inaktivera tvÄfaktorsautentisering om det behövs.
twofa_disable_desc=Avaktivering av tvÄfaktorsautentisering kommer göra ditt konto mindre sÀkert. Vill du fortsÀtta?
regenerate_scratch_token_desc=Om du tappat bort din skrapkod, eller redan anvÀnt den för att logga in, sÄ kan du ÄterstÀlla den hÀr.
twofa_disabled=TvÄfaktorsautentisering har blivit avaktiverat.
scan_this_image=Skanna denna bild med ditt autentiseringsprogram:
or_enter_secret=Eller skriv in följande strÀng: %s
then_enter_passcode=Och ange den lösenkod som visas i programmet:
passcode_invalid=Koden Àr ogiltig. Försök igen.
twofa_enrolled=TvÄfaktorsautentisering har aktiverats för ditt konto. Förvara din skrapkod (%s) pÄ en sÀker plats eftersom den bara visas en gÄng!
u2f_register_key=LÀgg till sÀkerhetsnyckel
u2f_nickname=Smeknamn
u2f_press_button=Tryck pÄ knappen pÄ din sÀkerhetsnyckel för att registrera den.
u2f_delete_key=Ta Bort SĂ€kerhetsnyckel
u2f_delete_key_desc=Om du tar bort en sÀkerhetsnyckel kan du inte lÀngre logga in med den. Vill du fortsÀtta?
manage_account_links=Hantera LĂ€nkade Konton
manage_account_links_desc=Dessa externa konton Àr lÀnkade till ditt Gitea-konto.
account_links_not_available=Det finns för nÀrvarande inga externa konton lÀnkade till ditt Gitea-konto.
remove_account_link=Ta Bort LĂ€nkat Konto
remove_account_link_desc=Borttagning av lÀnkade konton kommer hÀva dess Ätkomst till ditt Gitea-konto. Vill du fortsÀtta?
remove_account_link_success=Det lÀnkade konton har tagits bort.
orgs_none=Du Àr inte en medlem i nÄgon organisation.
repos_none=Du har inga utvecklingskataloger associerade med ditt konto
delete_account=Radera ditt konto
delete_prompt=Denna ÄtgÀrd kommer ta bort ditt konto permanent. Det <strong>KAN INTE</strong> Ängras.
confirm_delete_account=BekrÀfta Borttagelsen
delete_account_title=Ta Bort AnvÀndarkonto
delete_account_desc=Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill ta bort ditt konto permanent?
[repo]
owner=Ägare
repo_name=Utvecklingskatalogens namn
repo_name_helper=Bra namn pÄ utvecklingskataloger bestÄr utav korta, unika nyckelord som Àr enkla att komma ihÄg.
visibility=Synligt för
visibility_helper=Gör utvecklingskatalogen privat
visibility_helper_forced=Din tjÀnstadministratör pÄtvingar privata utvecklingskataloger.
visibility_fork_helper=(Ändring av detta kommer pĂ„verka alla forkar.)
clone_helper=HjÀlp med kloning? Se <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">hjÀlp</a>.
fork_repo=Forka Repo
fork_from=Forka FrÄn
fork_visibility_helper=Synligheten av en forkad utvecklingskatalog kan inte Àndras.
repo_desc=Beskrivning
repo_lang=SprÄk
repo_gitignore_helper=VĂ€lj .gitignore-mallar.
license=Licens
license_helper=VĂ€lj licensfil.
readme=README
readme_helper=VÀlj en mall för README-filen.
auto_init=Initiera utvecklingskatalog (LĂ€gger till .gitignore, License and README)
create_repo=Skapa utvecklingskatalog
default_branch=Standardgren
mirror_prune=Rensa
mirror_prune_desc=Ta bort förlegade fjÀrrföljande referenser
mirror_interval_invalid=Speglingsintervallen Àr inte giltig.
mirror_address=Klona FrÄn URL
mirror_last_synced=Senaste Synkronisering
watchers=Observerare
stargazers=StjÀrnmÀrkare
forks=Förgreningar
pick_reaction=VĂ€lj din reaktion
reactions_more=och %d flera
form.reach_limit_of_creation=Du har redan nÄtt grÀnsen av %d repos.
form.name_reserved=Utvecklingskatalogsnamnet '%s' Àr reserverat.
form.name_pattern_not_allowed=Mönstret '%s' Àr otillÄtet i ett utvecklingskatalogsnamn.
need_auth=Klona Auktorisering
migrate_type=Migreringstyp
migrate_type_helper=Detta repo kommer att vara en <span class="text blue">spegling</span>
migrate_repo=Migrera Repot
migrate.clone_address=Migrera Eller Klona FrÄn URL
migrate.clone_address_desc=HTTP(S)- eller Git 'clone' lÀnken för en existerande utvecklingskatalog
migrate.clone_local_path=eller en lokal serversökvÀg
migrate.permission_denied=Du fÄr inte importera lokala repon.
migrate.invalid_local_path=Ogiltig lokal sökvÀg. Den finns inte, eller Àr inte en katalog.
migrate.failed=Migrering misslyckades: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Spegling av LFS-objekt stöds ej. AnvÀnd 'git lfs fetch --all' och 'git lfs push -all' istÀllet.
mirror_from=spegling av
forked_from=forkad frÄn
fork_from_self=Du kan inte forka din egna utvecklingskatalog.
copy_link=Kopiera
copy_link_success=LĂ€nken har kopierats
copy_link_error=Tryck pĂ„ ⌘C eller Ctrl-C för att kopiera
copied=Kopierade OK
unwatch=Avsluta bevakning
watch=Bevaka
unstar=Ta bort stjÀrnmÀrkning
star=StjÀrnmÀrk
fork=Förgrening
download_archive=Ladda Ned Utvecklingskatalogen
no_desc=Ingen beskrivning
quick_guide=Snabbguide
clone_this_repo=Klona detta repo
create_new_repo_command=Skapa en ny utvecklingskatalog pÄ kommandoraden
push_exist_repo=Pusha en existerande utvecklingskatalog frÄn kommandoraden
code=Kod
code.desc=Se kÀllkod, filer, commits och brancher.
branch=Gren
tree=TrÀd
filter_branch_and_tag=Filtrera gren eller tagg
branches=Grenar
tags=Taggar
issues=Ärenden
pulls=Pull-förfrÄgningar
labels=Etiketter
milestones=Milstenar
commits=Incheckningar
commit=Commit
releases=SlÀpp
file_raw=RĂ„
file_history=Historik
file_view_raw=Visa i rÄformat
file_permalink=PermalÀnk
file_too_large=Filen Àr för stor för att visas.
video_not_supported_in_browser=Din webblÀsare stödjer ej HTML5-taggen 'video'.
stored_lfs=Sparad med Git LFS
commit_graph=Commit-Graf
editor.new_file=Ny Fil
editor.upload_file=Ladda Upp Fil
editor.edit_file=Redigera Fil
editor.preview_changes=Förhandsgranska Àndringar
editor.cannot_edit_non_text_files=BinÀra filer kan inte redigeras genom webbgrÀnssnittet.
editor.edit_this_file=Redigera Fil
editor.must_be_on_a_branch=Du mÄste vara pÄ en branch för att göra eller föreslÄ Àndringar i denna fil.
editor.fork_before_edit=Du mÄste forka denna utvecklingskatalog för att göra eller föreslÄ förÀndringar pÄ denna fil.
editor.delete_this_file=Ta bort fil
editor.must_have_write_access=Du mÄste ha skrivÄtkomst för att göra eller föreslÄ Àndringar av denna fil.
editor.file_delete_success=Fil '%s' har tagits bort.
editor.name_your_file=Namnge din fil

editor.filename_help=LÀgg till en katalog genom att skriva dess namn följt utav en slash ('/'). Ta bort katalog genom att sudda i början utav fÀltet.
editor.or=eller
editor.cancel_lower=Avbryt
editor.commit_changes=Checka in Àndringar
editor.add=LĂ€gg till '%s'
editor.update=Uppdatera '%s'
editor.delete=Tag bort '%s'
editor.commit_message_desc=LĂ€gg till en valfri utökad beskrivning

editor.commit_directly_to_this_branch=Checka in direkt till grenen <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Skapa en <strong>ny gren</strong> för denna incheckning och pÄbörja en hÀmtningsbegÀran.
editor.new_branch_name_desc=Nytt branchnamn

editor.cancel=Avbryt
editor.filename_cannot_be_empty=Filnamnet kan inte vara tomt.
editor.branch_already_exists=Grenen '%s' finns redan i förrÄdet.
editor.directory_is_a_file=Katalognamnet '%s' anvÀnds redan som ett filnamn i denna utvecklingskatalog.
editor.file_is_a_symlink='%s' Àr en symbolisk lÀnk. Symboliska lÀnkar kan inte editeras i webbgrÀnssnittet
editor.filename_is_a_directory=Filnamn '%s' anvÀnds redan som ett katalogsnamn i denna utvecklingskatalog.
editor.file_editing_no_longer_exists=Filen som redigeras, '%s', finns inte lÀngre i den hÀr utvecklingskatalogen.
editor.file_changed_while_editing=Filens innehÄll har Àndrats sedan du pÄbörjade din Àndring.<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">Klicka hÀr</a> för att se Àndringarna eller <strong>commita Àndringarna igen</strong> för att skriva över dem.
editor.file_already_exists=En fil vid namn '%s' finns redan i denna utvecklingskatalog.
editor.no_changes_to_show=Det finns inga Àndringar att visa.
editor.fail_to_update_file=Uppdateringen/skapandet av filen '%s' misslyckades med felet: %v
editor.add_subdir=LĂ€gga till en katalog

editor.unable_to_upload_files=Uppladdning av filen '%s' misslyckades med felet: %v
editor.upload_files_to_dir=Ladda upp filer till '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Kan inte commita till den skyddade branchen '%s'.
commits.desc=BlÀddra i kÀllkodens förÀndringshistorik.
commits.commits=Incheckningar
commits.search=Sök commits

commits.find=Sök
commits.search_all=Alla brancher
commits.author=Upphovsman
commits.message=Meddelande
commits.date=Datum
commits.older=Äldre
commits.newer=Nyare
commits.signed_by=Signerad av
commits.gpg_key_id=GPG-nyckel ID
ext_issues=Externa Àrenden
ext_issues.desc=LÀnk till externt Àrendehanteringssystem.
issues.desc=Organisera felrapporteringar, Àrenden och milstolpar.
issues.new=Nytt Ärende
issues.new.labels=Etiketter
issues.new.no_label=Ingen Etikett
issues.new.clear_labels=Rensa etiketter
issues.new.milestone=Milsten
issues.new.no_milestone=Ingen Milsten
issues.new.clear_milestone=Rensa milstenar
issues.new.open_milestone=Öppna Milstenar
issues.new.closed_milestone=StÀngda Milstenar
issues.new.assignees=Tilldelade
issues.new.clear_assignees=Rensa tilldelade
issues.no_ref=Ingen branch/Tag specificerad
issues.create=Skapa Ärende
issues.new_label=Ny etikett
issues.new_label_placeholder=Etikettsnamn
issues.new_label_desc_placeholder=Beskrivning
issues.create_label=Skapa Etikett
issues.label_templates.title=Ladda en fördefinierad uppsÀttning etiketter
issues.label_templates.info=Inga etiketter finns Ànnu. Skapa en etikett med 'Ny etikett' eller anvÀnd fördefinierade etiketter:
issues.label_templates.helper=Markera en uppsÀttning etiketter
issues.label_templates.use=AnvÀnd etikettsamling
issues.label_templates.fail_to_load_file=Laddning av etikettmallen '%s' misslyckades: %v
issues.add_milestone_at=`lade till denna till milstolpe <b>%s</b> %s`
issues.change_milestone_at='modifierade milstolpen frÄn <b>%s</b> till <b>%s</b> %s'
issues.remove_milestone_at='tog bort denna frÄn milstolpen <b>%s</b> %s'
issues.deleted_milestone=`(raderad)`
issues.self_assign_at=`tilldelade denna till sig sjÀlv %s`
issues.add_assignee_at=`blev tilldelad denna av <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at='tog bort grenen <b>%s</b> %s'
issues.open_tab=%d Öppna
issues.close_tab=%d StÀngda
issues.filter_label=Etikett
issues.filter_label_no_select=Alla etiketter
issues.filter_milestone=Milsten
issues.filter_milestone_no_select=Alla milstolpar
issues.filter_assignee=FörvÀrvare
issues.filter_assginee_no_select=Alla tilldelade
issues.filter_type=Typ
issues.filter_type.all_issues=Alla Àrenden
issues.filter_type.assigned_to_you=Tilldelad dig
issues.filter_type.created_by_you=Skapade av dig
issues.filter_type.mentioning_you=NĂ€mner dig
issues.filter_sort=Sortera
issues.filter_sort.latest=Nyaste
issues.filter_sort.oldest=Äldsta
issues.filter_sort.recentupdate=Nyligen uppdaterade
issues.filter_sort.leastupdate=Äldst uppdaterad
issues.filter_sort.mostcomment=Mest kommenterade
issues.filter_sort.leastcomment=Minst kommenterade
issues.filter_sort.moststars=Flest stjÀrnor
issues.filter_sort.feweststars=Minst stjÀrnor
issues.filter_sort.mostforks=Flest forks
issues.filter_sort.fewestforks=Minst forks
issues.action_open=Öppna
issues.action_close=StÀng
issues.action_label=Etikett
issues.action_milestone=Milsten
issues.action_milestone_no_select=Ingen Milsten
issues.action_assignee=Tilldelad
issues.action_assignee_no_select=Ingen tilldelad
issues.opened_by=öppnade %[1]s av <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=öppnade %[1]s av %[2]s
issues.previous=FöregÄende
issues.next=NĂ€sta
issues.open_title=Öppen
issues.closed_title=StÀngd
issues.num_comments=%d kommentarer
issues.commented_at=`kommenterad <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill ta bort den hĂ€r kommentaren?
issues.no_content=Det finns inget innehÄll Àn.
issues.close_issue=StÀng
issues.close_comment_issue=Kommentera och stÀng
issues.reopen_issue=Återöppna
issues.reopen_comment_issue=Kommentera och Äteröppna
issues.create_comment=Kommentera
issues.closed_at=`stÀngde <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`Äteröppnade <a if="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`refererade till detta Àrende frÄn en incheckning <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Skapare
issues.collaborator=Deltagare
issues.owner=Ägare
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Logga in</a> för att delta i denna konversation.
issues.edit=Redigera
issues.cancel=Avbryt
issues.save=Spara
issues.label_title=Etikettsnamn
issues.label_description=Etikettbeskrivning
issues.label_color=EtikettsfÀrg
issues.label_count=%d etiketter
issues.label_open_issues=%d öppna Àrenden
issues.label_edit=Redigera
issues.label_delete=Radera
issues.label_modify=Redigera etikett
issues.label_deletion=Ta bort etikett
issues.label_deletion_desc=Bottagning av en etikett tar bort den frÄn alla Àrenden. FortsÀtta?
issues.label_deletion_success=Etiketten har tagits bort.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabetiskt A-Ö
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Alfabetiskt Ö-A
issues.num_participants=%d Deltagare
issues.attachment.open_tab=`Klicka för att se "%s" i en ny flik`
issues.attachment.download=`Klicka för att hÀmta "%s"`
issues.subscribe=Prenumerera
issues.unsubscribe=Avsluta prenumerationen
issues.tracker=Tidsredovisning
issues.start_tracking_short=Starta
issues.start_tracking=Starta tidsredovisning
issues.start_tracking_history=`började arbeta %s`
issues.tracking_already_started=`Du har redan pÄbörjat tidredovisning pÄ detta <a href="%s"> Àrende</a>!`
issues.stop_tracking=Stoppa
issues.stop_tracking_history=`slutade arbeta %s`
issues.add_time=LĂ€gg till tid manuellt
issues.add_time_short=LĂ€gg till tid
issues.add_time_cancel=Avbryt
issues.add_time_history=`la till tillbringad tid %s`
issues.add_time_hours=Timmar
issues.add_time_minutes=Minuter
issues.add_time_sum_to_small=Inge tid har angivits.
issues.cancel_tracking=AvfÀrda
issues.cancel_tracking_history=”avbröt tidredovisning %s'
issues.time_spent_total=Total Tid Spenderad
issues.time_spent_from_all_authors=`Total Tid Spenderad: %s`
issues.due_date=Förfallodatum
issues.invalid_due_date_format=Datumsformatet för förfallodatum mÄste följa 'yyyy-MM-dd'.
issues.error_modifying_due_date=Det gick inte att Àndra förfallodatumet.
issues.error_removing_due_date=Det gick inte att ta bort förfallodatumet.
issues.due_date_form=yyyy-MM-dd
issues.due_date_form_add=LÀgg till förfallodatum
issues.due_date_form_remove=Ta bort
issues.due_date_not_writer=Du mÄste ha skrivrÀttigheter för att Àndra ett Àrendes förfallodatum.
issues.due_date_not_set=Inget förfallodatum satt.
issues.due_date_added=lade till förfallodatumet %s %s
issues.due_date_modified=Àndrade förfallodatumet frÄn %s till %s %s
issues.due_date_remove=tog bort förfallodatumet %s %s
issues.due_date_overdue=Försenad
issues.dependency.title=Beroenden
issues.dependency.add=LĂ€gg till beroende

issues.dependency.cancel=Avbryt
issues.dependency.remove=Ta bort
issues.dependency.blocks_short=Blockerar
issues.dependency.remove_header=Ta bort beroende
issues.review.self.approval=Du kan inte godkÀnna din egen pull-begÀran.
issues.review.approve=godkÀnde dessa Àndringar %s
issues.review.hide_outdated=Dölj förÄldrade
pulls.new=Ny Pull-FörfrÄgan
pulls.compare_changes=Ny Pull-Request
pulls.compare_changes_desc=VÀlj branchen att merga in i, och ifrÄn.
pulls.compare_base=merga in i
pulls.compare_compare=pulla frÄn
pulls.filter_branch=Filtrera gren
pulls.no_results=Inga resultat hittades.
pulls.nothing_to_compare=Dessa brancher Àr ekvivalenta. Det finns ingen anledning att skapa en pull-request.
pulls.has_pull_request=`En pull-begÀran mellan dessa brancher finns redan: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Skapa PullförfrÄgan
pulls.merged_title_desc=sammanfogade %[1]d incheckningar frÄn <code>%[2]s</code> in i <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.tab_conversation=Konversation
pulls.tab_commits=Incheckningar
pulls.tab_files=Ändrade Filer
pulls.reopen_to_merge=VÀnligen Äteröppna denna Pull-förfrÄgan igen för att utföra sammanfogningen.
pulls.merged=Sammanfogat
pulls.has_merged=Pull-requested har blivit mergad.
pulls.data_broken=Pull-requesten Àr trasig pÄgrund av oexisterande information on forken.
pulls.is_checking=Merge-konfliktkontroll pÄgÄr. Försök igen senare.
pulls.can_auto_merge_desc=Denna pull-förfrÄgan kan sammanfogas automatiskt.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Pull-requesten kan inte bli mergad automatiskt pÄ grund av konflikter.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Merga manuellt för att lösa konlifterna.
pulls.no_merge_desc=Pull-requesten kan inte mergas för alla alternativ för merging Àr inaktiverade för denna utvecklingskatalog.
pulls.no_merge_helper=Aktivera mergealternativ i utvecklingskatalogsinstÀllningarna, eller merga manuellt.
pulls.merge_pull_request=Sammanfoga Pull-förfrÄgan
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase och sammanfogning
pulls.squash_merge_pull_request=Squasha och sammanfogning
pulls.invalid_merge_option=Du kan inte anvÀnda detta mergealternativet för denna pull-request.
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Du kan inte Äteruppliva denna pull-request dÄ det redan finns en identisk pull-request öppen (#%d).`
milestones.new=Ny milstolpe
milestones.open_tab=%d Öppna
milestones.close_tab=%d StÀngda
milestones.closed=StÀngt %s
milestones.no_due_date=Inget förfallodatum
milestones.open=Öppna
milestones.close=StÀng
milestones.new_subheader=Milstolpar organiserar Àrenden och följer utvecklingens fortskridning.
milestones.create=Skapa Milstolpe
milestones.title=Titel
milestones.desc=Beskrivning
milestones.due_date=Förfallodatum (valfritt)
milestones.clear=Rensa
milestones.invalid_due_date_format=Förfallodatumsformatet mÄste vara 'yyyy-MM-dd'.
milestones.create_success=Milstolpe '%s' har blivit skapad.
milestones.edit=Redigera milstolpe
milestones.edit_subheader=Milstolpar organiserar Àrenden och följer utvecklingens fortskridande.
milestones.cancel=Avbryt
milestones.modify=Uppdatera milstolpe
milestones.edit_success=Milstolpe '%s' har blivit uppdaterad.
milestones.deletion=Ta bort milstolpe
milestones.deletion_desc=Borttagning av en milstolpe tar bort den frÄn samtliga relaterade Àrende. FortsÀtta?
milestones.deletion_success=Milstolpen har blivit borttagen.
milestones.filter_sort.closest_due_date=NÀrmaste förfallodatum
milestones.filter_sort.furthest_due_date=Mest avlÀgsna förfallodatum
milestones.filter_sort.least_complete=Minst klar
milestones.filter_sort.most_complete=Mest klar
milestones.filter_sort.most_issues=Mest Àrenden
milestones.filter_sort.least_issues=Minst Àrenden
ext_wiki=Extern Wiki
ext_wiki.desc=LĂ€nk till extern wiki.
wiki=Wiki
wiki.welcome=VĂ€lkommen till Wikin.
wiki.welcome_desc=Wikin lÄter dig skriva och dela dokumentation med medarbetare.
wiki.desc=Skriv och dela dokumentation med medarbetare.
wiki.create_first_page=Skapa den första sidan
wiki.page=Sida
wiki.filter_page=Filtrera sida
wiki.new_page=Sida
wiki.default_commit_message=Skriv en anteckning om den hÀr uppdateringen (valfritt).
wiki.save_page=Spara sidan
wiki.last_commit_info=%s redigerade denna sida %s
wiki.edit_page_button=Redigera
wiki.new_page_button=Ny Sida
wiki.delete_page_button=Tag bort sida
wiki.delete_page_notice_1=Borttagning utav wiki sidan '%s' kan inte Ängras. FortsÀtta?
wiki.page_already_exists=Wiki-sida med samma namn finns redan.
wiki.reserved_page=Namnet för wikisidan '%s' Àr reserverat.
wiki.pages=Sidor
wiki.last_updated=Senast uppdaterad %s
activity=Aktiviteter
activity.period.filter_label=Period:
activity.period.daily=1 dag
activity.period.halfweekly=3 dagar
activity.period.weekly=1 vecka
activity.period.monthly=1 mÄnad
activity.overview=Översikt
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> Aktiv Pull begÀran
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Aktiva Pull begÀrelser
activity.merged_prs_count_1=Sammanfogad Pull-förfrÄgan
activity.merged_prs_count_n=Sammanfogade Pull-förfrÄgningar
activity.opened_prs_count_1=Föreslagen Pull begÀran
activity.opened_prs_count_n=Föreslagna Pull-begÀrelser
activity.title.user_1=%d anvÀndare
activity.title.user_n=%d anvÀndare
activity.title.prs_1=%d Pull-begÀran
activity.title.prs_n=%d Pull begÀrelser
activity.title.prs_merged_by=%s sammanfogad av %s
activity.title.prs_opened_by=%s föreslÄs av %s
activity.merged_prs_label=Sammanfogad
activity.opened_prs_label=Föreslagen
activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> Aktivt Àrende
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Aktiva Àrenden
activity.closed_issues_count_1=StÀngt Àrende
activity.closed_issues_count_n=StÀngda Àrenden
activity.title.issues_1=%d Àrende
activity.title.issues_n=%d Ärenden
activity.title.issues_closed_by=%s stÀngd av %s
activity.title.issues_created_by=%s skapad av %s
activity.closed_issue_label=StÀngd
activity.new_issues_count_1=Nytt Àrende
activity.new_issues_count_n=Nya Àrenden
activity.new_issue_label=Öppnad
activity.title.unresolved_conv_1=%d Olöst konversation
activity.title.unresolved_conv_n=%d Olösta konversationer
activity.unresolved_conv_desc=De nyligen förÀndrade Àrendena och pull-requesterna har inte blivit lösta Ànnu.
activity.unresolved_conv_label=Öppna
activity.title.releases_1=%d release
activity.title.releases_n=%d releaser
activity.title.releases_published_by=%s publicerad av %s
activity.published_release_label=Publicerad
search=Sök
search.search_repo=Sök utvecklingskatalog
search.results=Sökresultat för ”%s” i <a href="%s"> %s</a>
settings=InstÀllningar
settings.desc=InstÀllningarna Àr dÀr du kan hantera instÀllningar för utvecklingskatalogen
settings.options=Utvecklingskatalog
settings.collaboration=Medarbetare
settings.collaboration.admin=Administratör
settings.collaboration.write=Skriva
settings.collaboration.read=LĂ€sa
settings.collaboration.undefined=Odefinierad
settings.hooks=Webbhookar
settings.githooks=Githookar
settings.basic_settings=BasinstÀllningar
settings.mirror_settings=InstÀllningar för spegling
settings.sync_mirror=Synkronisera nu
settings.mirror_sync_in_progress=Synkronisering utav speglingar pÄgÄr. Kontrollera igen om en minut.
settings.site=Webbplats
settings.update_settings=Uppdatera instÀllningar
settings.advanced_settings=Advancerade InstÀllningar
settings.wiki_desc=Aktivera wiki för utvecklingskatalog
settings.use_internal_wiki=AnvÀnd inbyggd Wiki
settings.use_external_wiki=AnvÀnd extern wiki
settings.external_wiki_url=Extern Wiki-URL
settings.external_wiki_url_error=Den externa wiki-lÀnken Àr inte giltig.
settings.external_wiki_url_desc=Besökare omdirigeras till den externa wiki-lÀnken nÀr de trycker pÄ wiki-tabben.
settings.issues_desc=Aktivera Àrendehantering för utvecklingskatalogen
settings.use_internal_issue_tracker=AnvÀnd inbyggt Àrendehanteringssystem
settings.use_external_issue_tracker=AnvÀnd externt Àrendehanteringssystem
settings.external_tracker_url=URL För Extern Ärendehanterare
settings.external_tracker_url_error=LÀnken för Àrendehanteringsystemet Àr inte en giltig lÀnk.
settings.external_tracker_url_desc=Besökare dirigeras om till lÀnken för det externa Àrendehanteringssystemet nÀr de trycker pÄ Àrende-tabben.
settings.tracker_url_format=URL-Format För Extern Ärendehanterare
settings.tracker_issue_style=Externt Àrendenummersformat
settings.tracker_issue_style.numeric=Numerisk
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerisk
settings.tracker_url_format_desc=AnvÀnd variablerna <code>{user}</code>, <code>{repo}</code> och <code>{index}</code> för anvÀndarnamn, utvecklingskatalogsnamn och Àrenderegister.
settings.enable_timetracker=Aktivera tidsredovisning
settings.allow_only_contributors_to_track_time=LÄt endast medarbetare spÄra tidsredovisning
settings.pulls_desc=Aktivera Pull Requests för utvecklingskatalog
settings.pulls.ignore_whitespace=Ignorera blanksteg vid konflikter
settings.pulls.allow_merge_commits=Aktivera Commit Merging
settings.pulls.allow_rebase_merge=Gör det möjligt för rebasing vid sammanfogning av commits
settings.pulls.allow_squash_commits=Gör det möjligt att squasha commits vid sammanfogning
settings.admin_settings=AdministratörsinstÀllningar
settings.admin_enable_health_check=Aktivera hÀlsokontroll för utvecklingskataloger (git fsck)
settings.danger_zone=HögrisksomrÄde
settings.new_owner_has_same_repo=Den nya Àgaren har redan ett repo med det namnet. VÀnligen vÀlj ett annat namn.
settings.convert=Konvertera till vanlig utvecklingskatalog
settings.convert_desc=Du kan konvertera denna spegling till en vanlig utvecklingskatalog. Detta kan ej Ă„ngras.
settings.convert_notices_1=Denna operation kommer att omvandla speglingen till en vanlig utvecklingskatalog och detta kan inte Ă„ngras.
settings.convert_confirm=Konvertera utvecklingskatalog
settings.convert_succeed=Speglingen har blivit konverterad till en vanlig utvecklingskatalog.
settings.transfer=Överför Ägarskap
settings.transfer_desc=Överför denna utvecklingskatalog till en anvĂ€ndare eller organisation för vilken du har administratörsrĂ€ttigheter till.
settings.transfer_notices_1=- Du kommer förlora Ätkomst till denna utvecklingskatalog om du för över den till en individuell anvÀndare.
settings.transfer_notices_2=- Du kommer behÄlla Ätkomst till utvecklingskatalogen om du för över den till en organisation som du antingen Àger eller Àr delÀgare i.
settings.transfer_form_title=Ange utvecklingskatalogens namn för att bekrÀfta:
settings.wiki_delete=Ta bort wiki-data
settings.wiki_delete_desc=Borttagning av utvecklingskatalogens wiki-data Àr permanent och kan ej Ängras.
settings.wiki_delete_notices_1=- Detta kommer permanent ta bort och inaktivera utvecklingskatalogens wiki för %s.
settings.confirm_wiki_delete=Ta bort wiki-data
settings.wiki_deletion_success=Utvecklingskatalogens wiki-data har blivit borttaget.
settings.delete=Ta Bort Detta Repo
settings.delete_desc=Borttagning av en utvecklingskatalog Àr permanent och kan ej Ängras.
settings.delete_notices_1=- Denna ÄtgÀrd kan <strong>INTE</strong> Ängras.
settings.delete_notices_2=- Denna ÄtgÀrd kommer permanent ta bort utvecklingskatalogen <strong>%s</strong> inklusive kod, Àrenden, kommentarer, wiki-data samt medarbetarinstÀllningar.
settings.delete_notices_fork_1=- Forkar av denna utvecklingskatalog kommer bli sjÀlvstÀndiga efter borttagning.
settings.deletion_success=Utvecklingskatalog har tagits bort.
settings.update_settings_success=InstÀllningar för utvecklingskatalog har uppdaterats.
settings.transfer_owner=Ny Ägare
settings.make_transfer=Utför förflyttning
settings.transfer_succeed=Utvecklingskatalogen har flyttats över.
settings.confirm_delete=Ta bort utvecklingskatalog
settings.add_collaborator=LĂ€gg till medarbetare
settings.add_collaborator_success=Medarbetare har lagts till.
settings.delete_collaborator=Ta bort
settings.collaborator_deletion=Ta bort medarbetare
settings.collaborator_deletion_desc=Borttagning av en medarbetare kommer att Äterkalla deras Ätkomst till utvecklingskatalogen. Vill du fortsÀtta?
settings.remove_collaborator_success=Medarbetaren har blivit borttagen.
settings.search_user_placeholder=Sök anvĂ€ndare

settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organisationer kan inte lÀggas till som en medarbetare.
settings.add_webhook=LĂ€gg Till Webbhook
settings.hooks_desc=Webhooks gör automatiskt ett HTTP POST anrop mot en server nÀr vissa Gitea events triggas. LÀs mer om detta i <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">webhooks guiden</a>.
settings.webhook_deletion=Ta bort Webhook
settings.webhook_deletion_desc=Borttagning utav en webhook tar Àven bort dess instÀllningar och leveranshistorik. Vill du fortsÀtta?
settings.webhook_deletion_success=Webhooken har blivit borttagen.
settings.webhook.test_delivery=Testa Leverans
settings.webhook.test_delivery_desc=Testa webhooken genom ett testevent.
settings.webhook.test_delivery_success=Ett testevent har lagts till i leveranskön. Det kan ta nÄgra sekunder innan det dyker upp i leveranshistoriken.
settings.webhook.request=BegÀran
settings.webhook.response=Svar
settings.webhook.headers=Huvuden
settings.webhook.payload=InnehÄll
settings.webhook.body=InnehÄll
settings.githooks_desc=Git Hooks styrs utav Git. Du kan Àndra hook filen nedan för att stÀlla in anpassade procedurer.
settings.githook_edit_desc=Om kroken Àr inaktiv visas exempelinnehÄll. Inaktivera denna krok genom att lÀmna innehÄllet tomt.
settings.githook_name=Kroknamn
settings.githook_content=KrokinnehÄll
settings.update_githook=Uppdatera krok
settings.add_webhook_desc=Gitea kommer skicka ett <code>POST</code> anrop med en specificerad Content-Type till mÄladressen. LÀs mer om detta i <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">webhook guiden</a>.
settings.payload_url=MĂ„l-URL
settings.content_type=POST Content Type
settings.secret=Hemlighet
settings.slack_username=AnvÀndarnamn
settings.slack_icon_url=URL för ikon
settings.discord_username=AnvÀndarnamn
settings.discord_icon_url=URL för ikon
settings.slack_color=FĂ€rg
settings.event_desc=Trigga vid:
settings.event_push_only=Push Events
settings.event_send_everything=Alla events
settings.event_choose=Anpassade events

settings.event_create=Skapa
settings.event_create_desc=Branch eller tagg skapad.
settings.event_delete=Ta bort
settings.event_fork=Fork
settings.event_release=Release
settings.event_release_desc=Releasen publicerad, uppdaterad eller raderad i en utvecklingskatalog.
settings.event_push=Pusha
settings.event_push_desc=Git push till en utvecklingskatalog.
settings.event_repository=Utvecklingskatalog
settings.event_repository_desc=Utvecklingskatalogen skapad eller borttagen.
settings.event_issues=Ärenden
settings.event_issue_comment=Kommentar
settings.event_issue_comment_desc=Kommentar skapad, Àndrad eller borttagen.
settings.event_pull_request=HÀmtningsbegÀran
settings.active=Aktiv
settings.add_hook_success=Webhook har lagts till.
settings.update_webhook=Uppdatera Webhook
settings.update_hook_success=Webhook har blivit uppdaterad.
settings.delete_webhook=Ta bort webhook
settings.recent_deliveries=FĂ€rska leveranser
settings.hook_type=Kroktyp
settings.add_slack_hook_desc=Integrera <a href="%s">Slack</a> med din utvecklingskatalog.
settings.slack_token=Pollett
settings.slack_domain=DomÀn
settings.slack_channel=Kanal
settings.add_discord_hook_desc=Integrera <a href="%s">Discord</a> med din utvecklingskatalog.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integrera <a href="%s">Dingtalk</a> med din utvecklingskatalog.
settings.deploy_keys=DriftsÀttningsnycklar
settings.add_deploy_key=LÀgg till driftsÀttningsnyckel
settings.deploy_key_desc=Distributionsnycklar har skrivskyddad Ă„tkomst till utvecklingskatalogen.
settings.is_writable=Aktivera skrivÄtkomst
settings.is_writable_info=TillÄt denna distributionsnyckel att<strong>pusha</strong> till utvecklingskatalogen.
settings.no_deploy_keys=Det finns inga distributionsnycklar Ànnu.
settings.title=Titel
settings.deploy_key_content=InnehÄll
settings.key_been_used=En distributionsnyckel med identiskt innehÄller anvÀnds redan.
settings.key_name_used=En distributionsnyckel med samma namn finns redan.
settings.add_key_success=Distributionsnyckel '%s' har lagts till.
settings.deploy_key_deletion=Ta bort distributionsnyckel
settings.deploy_key_deletion_desc=Borttagning utav en distributionsnyckel kommer att Äterkalla dess Ätkomst till utvecklingskatalogen. Vill du fortsÀtta?
settings.deploy_key_deletion_success=Distributionsnyckeln har blivit borttagen.
settings.branches=Brancher
settings.protected_branch=Branchskydd
settings.protected_branch_can_push=TillÄt push?
settings.protected_branch_can_push_yes=Du kan pusha
settings.protected_branch_can_push_no=Du kan inte pusha
settings.branch_protection=Branchskydd för '<b>%s</b>'
settings.protect_this_branch=Aktivera branchskydd
settings.protect_whitelist_users=Vitlistade anvÀndare för pushning:
settings.protect_whitelist_search_users=Sök anvĂ€ndare

settings.protect_whitelist_teams=Vitlistade team för pushning:
settings.protect_whitelist_search_teams=Sök team

settings.protect_merge_whitelist_committers=Aktivera vitlista för sammanfogning
settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=TillÄt endast vitlistade anvÀndare eller team att sammanfoga pull requests i denna branch.
settings.protect_merge_whitelist_users=Vitlistade anvÀndare för sammanfogning:
settings.protect_merge_whitelist_teams=Vitlistade teams för sammanfogning:
settings.add_protected_branch=Aktivera skydd
settings.delete_protected_branch=Inaktivera skydd
settings.update_protect_branch_success=Skydd för branch '%s' har blivit uppdaterat.
settings.remove_protected_branch_success=Skydd för branch '%s' har blivit inaktiverat.
settings.protected_branch_deletion=Inaktivera skydd för branch
settings.protected_branch_deletion_desc=Genom att inaktivera branchskyddet tillÄts anvÀndare med skrivrÀttigheter att pusha till branchen. Vill du fortsÀtta?
settings.default_branch_desc=VÀlj en standard branch för Pull Requests och Code Commits:
settings.choose_branch=VĂ€lj en branch

settings.no_protected_branch=Det finns inga skyddade brancher.
diff.browse_source=BlÀddra i kÀllkod
diff.parent=förÀlder
diff.commit=incheckning
diff.data_not_available=Diff Content ej tillgÀnglig
diff.show_split_view=Delad Vy
diff.show_unified_view=Unifierad Vy
diff.whitespace_show_everything=Visa alla Àndringar
diff.stats_desc=<strong> %d Àndrade filer</strong> med <strong>%d tillÀgg</strong> och <strong>%d borttagningar</strong>
diff.bin=BinÀr
diff.view_file=Visa fil
diff.file_suppressed=Filskillnaden har hÄllits tillbaka eftersom den Àr för stor
diff.too_many_files=Vissa filer visades inte eftersom för mÄnga filer har Àndrats
diff.review.comment=Kommentar
diff.review.approve=GodkÀnn
releases.desc=Följ projektversioner och nerladdningar.
release.releases=SlÀpp
release.new_release=Nytt SlÀpp
release.draft=Utkast
release.prerelease=FörslÀpp
release.stable=Stabil
release.edit=redigera
release.ahead=<strong>%d</strong> Àndringar mot %s sedan detta slÀpp
release.source_code=KĂ€llkod
release.new_subheader=Releaser organiserar projektversioner.
release.edit_subheader=Releaser organiserar projektversioner.
release.tag_name=Taggnamn
release.target=MĂ„l
release.tag_helper=VĂ€lj en existerande tagg eller skapa en ny tagg.
release.title=Titel
release.content=InnehÄll
release.prerelease_desc=Markera som en Pre-Release
release.prerelease_helper=Markera denna Release olÀmpliga för anvÀndning i produktion.
release.cancel=Avbryt
release.publish=Publicera SlÀpp
release.save_draft=Spara Utkast
release.edit_release=Uppdatera Release
release.delete_release=Ta bort Release
release.deletion=Ta bort Release
release.deletion_desc=Borttagning utav en release tar bort dess Git tagg frÄn utvecklingskatalogen. Katalogens innehÄll och historik förblir oförÀndrat. Vill du fortsÀtta?
release.deletion_success=Releasen har blivit raderad.
release.tag_name_already_exist=En release med denna tagg existerar redan.
release.tag_name_invalid=Taggnamnet Àr inte giltigt.
release.downloads=Nedladdningar
branch.name=Branch namn
branch.search=Sök brancher
branch.already_exists=En branch namngiven '%s' finns redan.
branch.delete_head=Radera
branch.delete=Ta bort branch '%s'
branch.delete_html=Radera branch
branch.delete_desc=Borttagning utav en branch Àr permanent. Detta <strong>KAN INTE</strong> Ängras. Vill du fortsÀtta?
branch.deletion_success=Branch '%s' har blivit borttagen.
branch.deletion_failed=Det gick inte att ta bort branch '%s'.
branch.delete_branch_has_new_commits=Branch '%s' kan inte tas bort eftersom det tillkommit nya commits efter sammanslagning.
branch.create_branch=Skapa branchen <strong>%s</strong>
branch.create_from=frÄn '%s'
branch.create_success=Branch '%s' har skapats.
branch.branch_already_exists=Branch '%s' existerar redan i denna utvecklingskatalog.
branch.branch_name_conflict=Branch '%s' Àr i namnkonflikt med en redan existerande branch '%s'.
branch.tag_collision=Branch '%s' kan inte skapas eftersom en tagg med samma namn redan exiterar i denna utvecklingskatalog.
branch.deleted_by=Raderad av %s
branch.restore_success=Branch '%s' har blivit ÄterstÀlld.
branch.restore_failed=ÅterstĂ€llning av branch '%s' misslyckades.
branch.protected_deletion_failed=Branch '%s' Àr skyddad. Den kan inte bli borttagen.
topic.manage_topics=Hantera Àmnen
topic.done=Klar
topic.count_prompt=Du kan inte vÀlja fler Àn 25 Àmnen
topic.format_prompt=Ämnen mĂ„ste starta med en bokstav eller siffra, kan innehĂ„lla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken lĂ„nga.
[org]
org_name_holder=Organisationsnamn
org_full_name_holder=Organisationens FullstÀndiga Namn
org_name_helper=Organisationsnamn bör vara korta och enkla att komma ihÄg.
create_org=Skapa organisation
repo_updated=Uppdaterad
people=Personer
teams=Grupper
lower_members=medlemmar
lower_repositories=utvecklingskataloger
create_new_team=Nytt Team
create_team=Skapa Team
org_desc=Beskrivning
team_name=Gruppnamn
team_desc=Beskrivning
team_name_helper=Teamnamn bör vara korta och lÀtta att komma ihÄg.
team_desc_helper=Beskriv syftet eller rollen för teamet.
team_permission_desc=Behörighet
team_unit_desc=TillÄt Ätkomst till delar utav utvecklingskatalogen
form.name_reserved=Organisationsnamnet '%s' Àr reserverat.
form.name_pattern_not_allowed=Mönstret '%s' Àr inte tillÄtet i ett organisationsnamn.
form.create_org_not_allowed=Du tillÄts inte att skapa organisationer.
settings=InstÀllningar
settings.options=Organisation
settings.full_name=FullstÀndigt namn
settings.website=Webbplats
settings.location=Plats
settings.update_settings=Uppdatera instÀllningar
settings.update_setting_success=OrganisationsinstÀllningarna har uppdaterats.
settings.change_orgname_prompt=Notera: Àndring av organisationsnamnet Àndrar Àven organisationens URL.
settings.update_avatar_success=Organisationens avatar har uppdateras.
settings.delete=Tag bort organisation
settings.delete_account=Tag bort denna organisation
settings.delete_prompt=Organisationen kommer tas bort permanent, och det gÄr <strong>INTE</strong> att Ängra detta!
settings.confirm_delete_account=BekrÀfta borttagning
settings.delete_org_title=Ta bort organisation
settings.delete_org_desc=Denna organisation kommer tas bort permanent. Vill du fortsÀtta?
settings.hooks_desc=LÀgg till webbhook som triggas för <strong>alla utvecklingskataloger</strong> under denna organisationen.
members.membership_visibility=Synlighet för medlemskap:
members.public=Synlig
members.public_helper=gör dold
members.private=Dold
members.private_helper=gör synlig
members.member_role=Medlemsroll:
members.owner=Ägare
members.member=Medlem
members.remove=Ta bort
members.leave=LĂ€mna
members.invite_desc=LĂ€gg till en ny medlem i %s:
members.invite_now=Bjud in
teams.join=GĂ„ med
teams.leave=GĂ„ ur
teams.read_access=LÀsÄtkomst
teams.read_access_helper=Medlemmar kan se och klona teamets utvecklingskataloger.
teams.write_access=SkrivÄtkomst
teams.write_access_helper=Medlemmar kan lÀsa och pusha till teamets utvecklingskataloger.
teams.admin_access=AdministratörsÄtkomst
teams.admin_access_helper=Medlemmar kan pulla och pusha till teamets utvecklingskataloger och lÀgga till medarbetare till dessa.
teams.no_desc=Detta team har ingen beskrivning
teams.settings=InstÀllningar
teams.owners_permission_desc=Ägare har full Ă„tkomst till <strong>alla utvecklingskataloger</strong> och har <strong>administratörsĂ„tkomst</strong> till organisationen.
teams.members=Teammedlemmar
teams.update_settings=Uppdatera instÀllningar
teams.delete_team=Ta bort team
teams.add_team_member=LĂ€gg till teammedlem
teams.delete_team_title=Ta bort team
teams.delete_team_desc=Borttagning av ett team Äterkallar Ätkomsten till utvecklingskatalogen för dess medlemmar. Vill du fortsÀtta?
teams.delete_team_success=Teamet har blivit borttaget.
teams.read_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>lÀsrÀttigheter</strong>: medlemmar kan se och klona teamets utvecklingskataloger.
teams.write_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>skrivrÀttigheter</strong>: medlemmar kan lÀsa och pusha till teamets utvecklingskataloger.
teams.admin_permission_desc=Medlemskap i detta team ger <strong>administratörsrÀttigheter</strong>: medlemmar kan lÀsa, pusha och lÀgga till medarbetare till teamets utvecklingskataloger.
teams.repositories=TeamförrÄd
teams.search_repo_placeholder=Sök utvecklingskatalog

teams.add_nonexistent_repo=FörrÄdet du försöka lÀgga till finns inte, vÀnligen skapa det först.
[admin]
dashboard=Instrumentpanel
users=AnvÀndarkonto
organizations=Organisationer
repositories=Utvecklingskataloger
authentication=AutentiseringskÀlla
config=Konfiguration
notices=Systemaviseringar
monitor=Övervakning
first_page=Första
last_page=Sista
total=Totalt: %d
dashboard.statistic=Översikt
dashboard.operations=Operationer för underhÄll
dashboard.system_status=Status
dashboard.statistic_info=Gitea-databasen innehÄller <b>%d</b> anvÀndare, <b>%d</b> organisationer, <b>%d</b> publika nyckar, <b>%d</b> utvecklingskataloger, <b>%d</b> bevakare, <b>%d</b> stjÀrnor, <b>%d</b> ÄtgÀrder, <b>%d</b> Ätkomster, <b>%d</b> Àrenden, <b>%d</b> kommentarer, <b>%d</b> sociala konton, <b>%d</b> följare, <b>%d</b> speglingar, <b>%d</b> releaser, <b>%d</b> autensieringskÀllor, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> milstolpar, <b>%d</b> etiketter, <b>%d</b> hook-tjÀnster, <b>%d</b> teams, <b>%d</b> uppdateringstjÀnster, <b>%d</b> bilagor.
dashboard.operation_name=Operationsnamn
dashboard.operation_switch=Byt till
dashboard.operation_run=Kör
dashboard.clean_unbind_oauth=Rena obundna OAuth anslutningar
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alla obundna OAuth anslutningar har raderats.
dashboard.delete_repo_archives=Ta bort alla utvecklingskatalogers arkiv
dashboard.delete_repo_archives_success=Alla arkiveringar av utvecklingskatalogerna har tagits bort.
dashboard.delete_missing_repos=Ta bort alla utvecklingskataloger som saknar filer specifika för Git
dashboard.delete_missing_repos_success=Alla utvecklingskataloger som saknade sina Git-filer har tagits bort.
dashboard.git_gc_repos=Rensa skrÀpfiler pÄ samtliga utvecklingskataloger
dashboard.git_gc_repos_success=Alla utvecklingskataloger Àr klara med skrÀpborttagning.
dashboard.resync_all_sshkeys=Uppdatera filen '.ssh/authorized_keys' med Gitea SSH-nycklar. (Behövs inte för den inbyggda SSH-servern.)
dashboard.resync_all_sshkeys_success=De publika SSH-nycklar som kontrolleras av Gitea har uppdaterats.
dashboard.resync_all_hooks=Återsynkronisera pre-recieve, update och post-receive hooks för alla utvecklingskataloger.
dashboard.resync_all_hooks_success=Alla pre-receive, update and post-receive hooks i samtliga utvecklingskataloger har synkroniserats om.
dashboard.reinit_missing_repos=Återinitialisera alla saknade utvecklingskataloger som vi kĂ€nner till
dashboard.reinit_missing_repos_success=Alla utvecklingskataloger som det saknades filer frÄn har blivit Äterinitaliserade.
dashboard.sync_external_users=Synkronisera extern anvÀndardata
dashboard.sync_external_users_started=Extern synkronisering för anvÀndardata har startats.
dashboard.git_fsck=Utför hÀlsokontroller pÄ samtliga utvecklingskataloger
dashboard.git_fsck_started=HÀlsokontroller för utvecklingskatalogerna har startats.
dashboard.server_uptime=Serverns upptid
dashboard.current_goroutine=Aktuella Goroutiner
dashboard.current_memory_usage=Nuvarande MinnesanvÀndning
dashboard.total_memory_allocated=Total MinnesanvÀndning
dashboard.memory_obtained=MinnesÄtgÄng
dashboard.pointer_lookup_times=Pekaruppslagstider
dashboard.memory_allocate_times=Minneallokeringar
dashboard.memory_free_times=Minnesfrigörelser
dashboard.current_heap_usage=Nuvarande Heap anvÀndning
dashboard.heap_memory_obtained=Heap-minne som erhÄllits
dashboard.heap_memory_idle=Heap-minne som Àr inaktivt
dashboard.heap_memory_in_use=Heap-minne som anvÀnds
dashboard.heap_memory_released=Heap-minne som har slÀppts
dashboard.heap_objects=Heap objekt
dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack-anvÀndning
dashboard.stack_memory_obtained=Stackminne som erhÄlls
dashboard.mspan_structures_usage=MSpan strukturanvÀndning
dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan strukturer som erhÄllits
dashboard.mcache_structures_usage=MCache strukturanvÀndning
dashboard.mcache_structures_obtained=MCache-strukturer som erhÄllits
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering av Bucket Hash Table erhÄllen
dashboard.gc_metadata_obtained=Metainformation om SkrÀpsamlaren Ihopsamlad
dashboard.other_system_allocation_obtained=Övriga Systemallokeringar
dashboard.next_gc_recycle=NÀsta SkrÀpsamlarrunda
dashboard.last_gc_time=Tidpunkt för senaste skrÀpsamling
dashboard.total_gc_time=Total tid för pauser vid skrÀpsamling
dashboard.total_gc_pause=Total tid för pauser vid skrÀpsamling
dashboard.last_gc_pause=Senaste paus vid skrÀpsamling
dashboard.gc_times=SkrÀpsamlingstider
users.user_manage_panel=Hantering av anvÀndarkonton
users.new_account=Skapa anvÀndarkonto
users.name=AnvÀndarnamn
users.activated=Aktiverad
users.admin=Administratör
users.repos=Utvecklingskataloger
users.created=Skapad
users.last_login=Senaste inloggning
users.never_login=Aldrig varit inloggad
users.send_register_notify=Skicka notifiering vid anvÀndarregistrering
users.new_success=AnvÀndarkontot '%s' har blivit skapat.
users.edit=Redigera
users.auth_source=AutentiseringskÀlla
users.local=Lokal
users.auth_login_name=AnvÀndarnamn för inloggning
users.password_helper=LÀmna lösenordsfÀltet tomt att lÄta det förbli oförÀndrat.
users.update_profile_success=AnvÀndarkontot har blivit uppdaterat.
users.edit_account=Redigera anvÀndarkontot
users.max_repo_creation_desc=(Ange -1 för att anvÀnda global satt grÀns.)
users.is_activated=AnvÀndarkontot Àr aktiverat
users.prohibit_login=Inaktivera inloggning
users.is_admin=Är administratör
users.allow_git_hook=Kan skapa Git hooks
users.allow_import_local=Kan importera lokala utvecklingskataloger
users.allow_create_organization=Kan skapa organisationer
users.update_profile=Uppdatera anvÀndarkonto
users.delete_account=Ta bort anvÀndarkontot
users.still_own_repo=Denna anvÀndare Àger fortfarande en eller flera utvecklingskataloger. Ta bort eller överför dessa utvecklingskataloger först.
users.still_has_org=Denna anvÀndare Àr medlem i en eller flera organisationer. Ta bort anvÀndaren frÄn dessa först.
users.deletion_success=AnvÀndarkontot har blivit borttaget.
orgs.org_manage_panel=Organisationshantering
orgs.name=Namn
orgs.teams=Team
orgs.members=Medlemmar
orgs.new_orga=Ny organisation
repos.repo_manage_panel=Utvecklingskatalogshantering
repos.owner=Ägare
repos.name=Namn
repos.private=Privat
repos.watches=Vakter
repos.stars=StjÀrnor
repos.forks=Forkar
repos.issues=Ärenden
repos.size=Storlek
auths.auth_manage_panel=Hantering av autentiseringkÀlla
auths.new=LÀgg till autensieringskÀlla
auths.name=Namn
auths.type=Typ
auths.enabled=Aktiv
auths.syncenabled=Aktivera anvÀndarsynkronisering
auths.updated=Uppdaterad
auths.auth_type=Autentiseringstyp
auths.auth_name=Autentiseringsnamn
auths.security_protocol=SĂ€kerhetsprotokoll
auths.domain=DomÀn
auths.host=VĂ€rd
auths.port=Port
auths.bind_dn=Bind DN
auths.bind_password=Bind Lösenord
auths.bind_password_helper=Varning: Detta lösenord lagras i klartext. AnvÀnd ett konto med endast lÀsrÀttigheter om möjligt.
auths.user_base=AnvÀndarsökbas
auths.user_dn=AnvÀndarnas DN
auths.attribute_username=AnvÀndarnamnsattribut
auths.attribute_username_placeholder=LÀmna tomt om du vill anvÀnda det anvÀndarnamn som angivits i Gitea.
auths.attribute_name=Förnamnsattribut
auths.attribute_surname=Efternamnsattribut
auths.attribute_mail=Mejlattribut
auths.attribute_ssh_public_key=Attribut för offentlig SSH-nyckel
auths.attributes_in_bind=HĂ€mta attribut ur Bind DN Context
auths.use_paged_search=AnvÀnd paginerad sökning
auths.search_page_size=Sidstorlek
auths.filter=AnvÀndarfilter
auths.admin_filter=Administratörsfilter
auths.ms_ad_sa=MS AD sökattribut
auths.smtp_auth=SMTP Autentiseringstyp
auths.smtphost=SMTP-server
auths.smtpport=SMTP-port
auths.allowed_domains=TillÄtna DomÀner
auths.allowed_domains_helper=LÀmna tomt om du vill tillÄta alla domÀner. Separera flera domÀner med ett kommatecken (',').
auths.enable_tls=Aktivera TLS-kryptering
auths.skip_tls_verify=Skippa verifikation av TLS
auths.pam_service_name=PAM TjÀnstnamn
auths.oauth2_provider=OAuth2 leverantör
auths.oauth2_clientID=Klient ID (Nyckel)
auths.oauth2_clientSecret=Klienthemlighet
auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID Connect Auto Discovery lÀnk
auths.oauth2_use_custom_url=AnvÀnda anpassade webbadresser istÀllet för standardadresser
auths.oauth2_tokenURL=TokenlÀnk
auths.oauth2_authURL=AuktoriseringslÀnk
auths.oauth2_profileURL=Profil-URL
auths.oauth2_emailURL=E-post URL
auths.enable_auto_register=Aktivera Automatisk Registrering
auths.tips=Tips
auths.tips.oauth2.general=OAuth2 Autensiering
auths.tips.oauth2.general.tip=NÀr man registrerar en ny OAuth2-autentisering, sÄ skall callback/redirect-lÀnken vara: <host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 leverantör
auths.tip.bitbucket=Registrera en ny OAuth konsument pÄ https://bitbucket.org/account/user/<your username>/oauth-consumers/new och lÀgg till behörighet 'Account' - 'Read'
auths.tip.dropbox=Skapa en ny applikation pÄ https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Registrera en ny appliaktion pĂ„ https://developers.facebook.com/apps och lĂ€gg till produkten ”Facebook-inloggning”
auths.tip.github=Registrera en ny OAuth applikation pÄ https://github.com/settings/applications/new
auths.tip.gitlab=Registrera en ny applikation pÄ https://gitlab.com/profile/applications
auths.tip.google_plus=ErhÄll inloggningsuppgifter för OAuth2 frÄn Google API-konsolen pÄ https://console.developers.google.com/
auths.tip.openid_connect=AnvÀnd OpenID Connect Discovery lÀnken (<server>/.well-known/openid-configuration) för att ange slutpunkterna
auths.tip.twitter=GÄ till https://dev.twitter.com/app, skapa en applikation och försÀkra att alternativet "Allow this application to be used to Sign in with Twitter" Àr aktiverat
auths.edit=Redigera autensieringskÀlla
auths.activated=Denna autentiseringskÀlla Àr aktiverad
auths.new_success=Autentisering '%s' har lagts till.
auths.update_success=AutentiseringskÀllan har uppdaterats.
auths.update=Uppdatera autensieringskÀlla
auths.delete=Ta bort autentiseringskÀlla
auths.delete_auth_title=Tag bort denna autentisering
auths.delete_auth_desc=Borttagning av en autensieringskÀlla förhindrar anvÀndare frÄn att anvÀnda den för inloggning. Vill du fortsÀtta?
auths.still_in_used=AutentiseringskÀllan Àr fortfarande i bruk. Konvertera eller ta bort alla anvÀndare som anvÀnder denna autentiseringskÀlla först.
auths.deletion_success=AutentiseringskÀllan har tagits bort.
auths.login_source_exist=AutentiseringkÀllan '%s' finns redan.
config.server_config=Server-konfiguration
config.app_name=Sajtens namn
config.app_ver=Gitea Version
config.app_url=Gitea Bas-URL
config.custom_conf=Konfigurationsfil
config.domain=SSH-ServerdomÀn
config.offline_mode=OfflinelÀge
config.disable_router_log=Avaktivera Router Loggning
config.run_user=Kör som anvÀndarnamn
config.run_mode=ExekveringslÀge
config.git_version=Git version
config.repo_root_path=RotsökvÀg för utvecklingskatalog
config.lfs_root_path=LFS RotsökvÀg
config.static_file_root_path=RotsökvÀg för Statiska Filer
config.log_file_root_path=SökvÀg för loggar
config.script_type=Script-typ
config.reverse_auth_user=Motsatt autentiserings anvÀndare
config.ssh_config=SSH-konfiguration
config.ssh_enabled=Aktiverad
config.ssh_start_builtin_server=AnvÀnd inbyggd Server
config.ssh_domain=ServerdomÀn
config.ssh_port=Port
config.ssh_listen_port=Lyssningsport
config.ssh_root_path=RotsökvÀg
config.ssh_key_test_path=TestsökvÀg för nyckel
config.ssh_keygen_path=SökvÀg för nyckelgenerator ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Kontroll av minsta tillÄtna nyckelstorlek
config.ssh_minimum_key_sizes=Minsta tillÄtna nyckelstorlek
config.db_config=Databaskonfiguration
config.db_type=Typ
config.db_host=VĂ€rd
config.db_name=Namn
config.db_user=AnvÀndarnamn
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=SökvÀg
config.service_config=TjÀnstkonfiguration
config.register_email_confirm=KrÀv mejlbekrÀftelse för att registrera
config.disable_register=Inaktivera sjÀlvregistrering
config.enable_openid_signup=Aktivera sjÀlvregistrering genom OpenID
config.enable_openid_signin=Aktivera OpenID-inloggning
config.show_registration_button=Visa registreringsknapp
config.require_sign_in_view=KrÀv inloggning för att visa sidor
config.mail_notify=Aktivera Mejlnotifikationer
config.disable_key_size_check=Avaktivera kontroll av minsta tillÄtna nyckelstorlek
config.enable_captcha=Aktivera CAPTCHA
config.active_code_lives=Aktivera livstid för koder
config.default_keep_email_private=Dölj mejladresser som standard
config.default_allow_create_organization=TillÄt skapandet utav organisationer som standard
config.enable_timetracking=Aktivera tidsredovisning
config.default_enable_timetracking=Aktivera tidredovisning som Standard
config.default_allow_only_contributors_to_track_time=LÄt endast medarbetare spÄra tidsredovisning
config.no_reply_address=Dold mejldomÀn
config.webhook_config=Webbkrokskonfiguration
config.queue_length=KölÀngd
config.deliver_timeout=Tidsfrist för leverans
config.skip_tls_verify=Skippa TLS verifiering
config.mailer_config=SMTP-Mailer konfiguration
config.mailer_enabled=Aktiverad
config.mailer_disable_helo=Avaktivera HELO
config.mailer_name=Namn
config.mailer_host=Server
config.mailer_user=AnvÀndare
config.mailer_use_sendmail=AnvÀnd Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Sendmail sökvÀg
config.mailer_sendmail_args=Extra argument till sendmail
config.send_test_mail=Skicka testmeddelande
config.test_mail_failed=Det gick inte att skicka testmeddelande till '%s': %v
config.test_mail_sent=Ett testmeddelande har skickats till '%s'.
config.oauth_config=OAuth-konfiguration
config.oauth_enabled=Aktiverad
config.cache_config=Mellanlagringskonfiguration
config.cache_adapter=Mellanlagringsadapter
config.cache_interval=Mellanlagringsintervall
config.cache_conn=Mellanlagringsanslutning
config.session_config=Sessionskonfiguration
config.session_provider=Sessionsleverantör
config.provider_config=Leverantörskonfiguration
config.cookie_name=Cookie-namn
config.enable_set_cookie=Aktivera sÀttning av kaka
config.gc_interval_time=Tidsintervall för skrÀpsamling
config.session_life_time=Livstid för session
config.https_only=Endast HTTPS
config.cookie_life_time=Livstid för kaka
config.picture_config=Konfiguration för bild och avatar
config.picture_service=BildtjÀnst
config.disable_gravatar=Inaktivera Gravatar
config.enable_federated_avatar=Aktivera Förenad Uppslaging av Profilbilder
config.git_config=Git-konfiguration
config.git_disable_diff_highlight=Inaktivera Diff Syntax Highlight
config.git_max_diff_lines=Max Diff-rader (per fil)
config.git_max_diff_line_characters=Max Diff-tecken (per rad)
config.git_max_diff_files=Max Diff-filer (att visa)
config.git_gc_args=SkrÀpsamlarargument
config.git_migrate_timeout=Migreringstimeout
config.git_mirror_timeout=Spelgingsuppdateringstimeout
config.git_clone_timeout=Klonoperationstimeout
config.git_pull_timeout=Klonoperationstimeout
config.git_gc_timeout=GC-operationstimeout
config.log_config=Logg-konfiguration
config.log_mode=LoggningslÀge
monitor.cron=Cron-jobb
monitor.name=Namn
monitor.schedule=SchemalÀggning
monitor.next=NÀsta tillfÀlle
monitor.previous=FöregÄende tillfÀlle
monitor.execute_times=Antal gÄnger utförd
monitor.process=Körande Processer
monitor.desc=Beskrivning
monitor.start=Starttid
monitor.execute_time=Exekveringstid
notices.system_notice_list=Systemnotiser
notices.view_detail_header=Visa notisdetaljer
notices.actions=ÅtgĂ€rder
notices.select_all=Markera Alla
notices.deselect_all=Avmarkera alla
notices.inverse_selection=Invertera Markeringar
notices.delete_selected=Ta Bort Markerade
notices.delete_all=Ta Bort Alla Notiser
notices.type=Typ
notices.type_1=Utvecklingskatalog
notices.desc=Beskrivning
notices.op=Op.
notices.delete_success=Systemnotifikationer har blivit raderade.
[action]
create_repo=skapade utvecklingskatalog <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=döpte om utvecklingskalatogen frÄn <code>%[1]s</code> till <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`öppnade Àrende <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue='stÀngde Àrende <a href="%s/issues/%s"> %s #%[2]s'</a>
reopen_issue=`Äteröppnade Àrende <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`skapade pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`stÀngde pull-request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`öppnade upp pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`kommenterade pÄ Àrende <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`sammanslog pull-request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=överförde utvecklingskalatogen <code>%s</code> till <a href="%s">%s</a>
delete_tag=tog bort taggen %[2]s frÄn <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_branch=tog bort branchen %[2]s from <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=JÀmför %d commits
[tool]
ago=%s sedan
from_now=%s frÄn och med nu
now=nu
future=framtiden
1s=1 sekund
1m=1 minut
1h=1 timme
1d=1 dag
1w=1 vecka
1mon=1 mÄnad
1y=1 Ă„r
seconds=%d sekunder
minutes=%d minuter
hours=%d timmar
days=%d dagar
weeks=%d veckor
months=%d mÄnader
years=%d Ă„r
raw_seconds=sekunder
raw_minutes=minuter
[dropzone]
default_message=SlÀpp filer hÀr eller klicka för att ladda upp.
invalid_input_type=Du kan inte ladda upp filer av denna typen.
file_too_big=Filstorleken ({{filesize}} MB) överskrider maxstorleken ({{maxFilesize}} MB).
remove_file=Ta bort fil
[notification]
notifications=Notiser
unread=OlÀsta
read=LĂ€sta
no_unread=Inga olÀsta notifikationer.
no_read=Inga lÀsta notifikationer.
pin=Pinna notifiering
mark_as_read=Markera som lÀst
mark_as_unread=Markera som olÀst
mark_all_as_read=Markera alla som lÀsta
[gpg]
error.extract_sign=Det gick inte att extrahera signatur
error.generate_hash=Misslyckades att generera hashsumma av commiten
error.no_committer_account=Inget konto Àr kopplat till bidragsgivarens mejladress
error.no_gpg_keys_found=Ingen kÀnd nyckel hittad för denna signaturen i databasen
error.not_signed_commit=Inte en signerad commit
error.failed_retrieval_gpg_keys=Det gick inte att hÀmta nÄgon nyckel kopplad till bidragsgivarens konto
[units]
error.no_unit_allowed_repo=Du tillÄts inte Ätkomst till nÄgon del av denna utvecklingskatalog.
error.unit_not_allowed=Du har inte Ă„tkomst till denna del av utvecklingskatalogen.