A fork of Gitea (see branch `mj`) adding Majority Judgment Polls 𐄷 over Issues and Merge Requests. https://git.mieuxvoter.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2115 lines
166 KiB

home=Головна
dashboard=Панель управління
explore=Огляд
help=Довідка
sign_in=Увійти
sign_in_with=Увійти через
sign_out=Вийти
sign_up=Реєстрація
link_account=Прив'язати обліковий запис
register=Реєстрація
website=Веб-сайт
version=Версія
page=Сторінка
template=Шаблон
language=Мова
notifications=Сповіщення
create_new=Створити…
user_profile_and_more=Профіль і налаштування…
signed_in_as=Увійшов як
enable_javascript=Цей веб-сайт працює краще з JavaScript.
username=Ім'я кристувача
email=Адреса електронної пошти
password=Пароль
re_type=Введіть пароль ще раз
captcha=CAPTCHA
twofa=Двофакторна авторизація
twofa_scratch=Двофакторний одноразовий пароль
passcode=Код доступу
u2f_insert_key=Вставте ключ безпеки
u2f_sign_in=Натисніть кнопку на вашому ключі безпеки. Якщо не вдається знайти кнопки, повторно вставте ключ.
u2f_press_button=Будь ласка, натисніть кнопку на ключі захисту...
u2f_use_twofa=Використовуйте дво-факторний код з вашого телефону
u2f_error=Не вдалося прочитати ваш ключ безпеки.
u2f_unsupported_browser=Ваш браузер не підтримує U2F ключі безпеки.
u2f_error_1=Сталася невідома помилка. Спробуйте ще раз.
u2f_error_2=Будь ласка, не забудьте використовувати правильний, шифрований (https://) URL.
u2f_error_3=Серверу не вдалося обробити ваш запит.
u2f_error_4=Пред'явлений ключ безпеки не підходить для цього запиту. Переконайтеся, що ключ ще не зареєстровано.
u2f_error_5=Тайм-аут досягнуто до того, як ваш ключ безпеки було прочитано. Перезавантажте сторінку та спробуйте ще раз.
u2f_reload=Оновити
repository=Репозиторій
organization=Організація
mirror=Дзеркало
new_repo=Новий репозиторій
new_migrate=Нова міграція
new_mirror=Нове дзеркало
new_fork=Новий репозиторій - копія
new_org=Нова організація
manage_org=Керування організаціями
admin_panel=Панель Адміністратора
account_settings=Налаштування облікового запису
settings=Налаштування
your_profile=Профіль
your_starred=Обрані
your_settings=Налаштування
all=Усі
sources=Власні
mirrors=Дзеркала
collaborative=Спільні
forks=Форки
activities=Дії
pull_requests=Запити на злиття
issues=Проблеми
milestones=Етапи
cancel=Відмінити
add=Додати
add_all=Додати все
remove=Видалити
remove_all=Видалити все
write=Писати
preview=Попередній перегляд
loading=Завантаження…
[startpage]
app_desc=Зручний власний сервіс хостингу репозиторіїв Git
install=Легко встановити
install_desc=Достатньо запустити <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-binary/">виконуваний файл</a> для вашої платформи. Або розмістіть Gitea в <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea/tree/master/docker">Docker</a> чи <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/alvaroaleman/ansible-gitea/blob/master/Vagrantfile">Vagrant</a>, чи просто <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-package/">встановіть пакунок</a>.
platform=Платформонезалежність
platform_desc=Gitea виконується на платформі, для якої можливо скомпілювати <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a>: Windows, macOS, Linux, ARM, та інших. Оберіть ту, яка вам до вподоби!
lightweight=Невибагливість
lightweight_desc=Gitea має низькі вимоги до ресурсів та може працювати на недорогому Raspberry Pi. Збережіть свою машину енергію!
license=Відкритий вихідний код
license_desc=Відвідайте <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Приєднайтесь до нас та <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">зробіть свій внесок</a> до проєкту, щоб зробити його ще краще. Не бійтеся долучитися!
[install]
install=Встановлення
title=Початкова конфігурація
docker_helper=Якщо ви запускаєте Gitea всередині Docker, будь ласка уважно прочитайте <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">документацію</a> перед тим, як щось змінити на цій сторінці.
requite_db_desc=Gitea потребує MySQL, PostgreSQL, MSSQL або SQLite3.
db_title=Налаштування бази даних
db_type=Тип бази даних
host=Хост
user=Ім'я кристувача
password=Пароль
db_name=Ім'я бази даних
db_helper=Примітка для користувачів MySQL: будь-ласка використовуйте механізм зберігання InnoDB, і якщо ви використовуєте 'utf8mb4', ваша версія InnoDB повинна бути більше 5.6.
ssl_mode=SSL
charset=Кодування символів
path=Шлях
sqlite_helper=Шлях до файлу для бази даних SQLite3.<br>Введіть абсолютний шлях, якщо ви запускаєте Gіtea як сервіс.
err_empty_db_path=Шлях до файлу бази даних SQLite3 не може бути порожнім.
no_admin_and_disable_registration=Ви не можете вимкнути реєстрацію до створення облікового запису адміністратора.
err_empty_admin_password=Пароль адміністратора не може бути порожнім.
err_empty_admin_email=Електронна адреса адміністратора не може бути порожньою.
err_admin_name_is_reserved=Неправильне ім'я користувача-адміністратора - ім'я зарезервоване
err_admin_name_is_invalid=Неправильне ім'я користувача-адміністратора
general_title=Загальні налаштування
app_name=Назва сайту
app_name_helper=Тут ви можете ввести назву своєї компанії.
repo_path=Кореневий шлях репозиторія
repo_path_helper=Всі вилучені Git репозиторії будуть збережені в цей каталог.
lfs_path=Кореневої шлях Git LFS
lfs_path_helper=У цій папці будуть зберігатися файли Git LFS. Залиште порожнім, щоб вимкнути LFS.
run_user=Запуск від імені Користувача
run_user_helper=Введіть ім'я користувача операційної системи, під яким працює Gitea. Зверніть увагу, що цей користувач повинен бути доступ до кореневого шляху репозиторія.
domain=Домен SSH сервера
domain_helper=Домен або хост-адреса для клонування через SSH - впливає на URL-адресу.
ssh_port=Порт SSH сервера
ssh_port_helper=Номер порту, який використовує SSH сервер. Залиште порожнім, щоб вимкнути SSH.
http_port=Gitea HTTP порт
http_port_helper=Номер порту, який буде прослуховуватися Giteas веб-сервером.
app_url=Базова URL-адреса Gitea
app_url_helper=Базова адреса для HTTP(S) клонування через URL та повідомлень електронної пошти.
log_root_path=Шлях до лог файлу
log_root_path_helper=Файли журналу будуть записані в цей каталог.
optional_title=Додаткові налаштування
email_title=Налаштування Email
smtp_host=SMTP хост
smtp_from=Відправляти Email від імені
smtp_from_helper=Електронна пошта для використання в Gіtea. Введіть звичайну електронну адресу або використовуйте формат: "Ім'я" <email@example.com>.
mailer_user=SMTP Ім'я кристувача
mailer_password=SMTP Пароль
register_confirm=Потрібно підтвердити електронну пошту для реєстрації
mail_notify=Увімкнути сповіщення електронною поштою
server_service_title=Сервер і налаштування зовнішніх служб
offline_mode=Увімкнути локальний режим
offline_mode_popup=Відключити сторонні мережі доставки контенту і обслуговувати всі ресурси локально.
disable_gravatar=Вимкнути Gravatar
disable_gravatar_popup=Відключити Gravatar і сторонні джерела аватарів. Якщо користувач не завантажить аватар локально то за замовчуванням буде використовуватися стандартний аватар.
federated_avatar_lookup=Увімкнути федеративні аватари
federated_avatar_lookup_popup=Увімкнути зовнішний Аватар за допомогою Libravatar.
disable_registration=Вимкнути самостійну реєстрацію
disable_registration_popup=Вимкнути самостійну реєстрацію користувачів, тільки адміністратор може створювати нові облікові записи.
allow_only_external_registration_popup=Дозволити реєстрацію тільки через сторонні сервіси
openid_signin=Увімкнути реєстрацію за допомогою OpenID
openid_signin_popup=Увімкнути вхід за допомогою OpenID.
openid_signup=Увімкнути самостійну реєстрацію за допомогою OpenID
openid_signup_popup=Увімкнути самореєстрацію користувачів на основі OpenID.
enable_captcha=Увімкнути CAPTCHA
enable_captcha_popup=Вимагати перевірку CAPTCHA при самостійній реєстрації користувача.
require_sign_in_view=Вимагати авторизації для перегляду сторінок
require_sign_in_view_popup=Обмеження доступу до сторінки для користувачів, які виконали вхід. Відвідувачі побачать тільки сторінки входу і реєстрації.
admin_setting_desc=Створення облікового запису адміністратора необов'язково. Перший зареєстрований користувач автоматично стає адміністратором.
admin_title=Налаштування облікового запису адміністратора
admin_name=Ім'я кристувача Адміністратора
admin_password=Пароль
confirm_password=Підтвердження пароля
admin_email=Адреса електронної пошти
install_btn_confirm=Встановлення Gitea
test_git_failed=Не в змозі перевірити 'git' команду: %v
sqlite3_not_available=Ця версія Gitea не підтримує SQLite3. Будь ласка, завантажте офіційну бінарну версію з %s (не версію gobuild).
invalid_db_setting=Налаштування бази даних є некоректними: %v
invalid_repo_path=Помилковий шлях до кореня репозиторію: %v
run_user_not_match=Ім'я користувача 'run as' не є поточним ім'ям користувача: %s -> %s
save_config_failed=Не в змозі зберегти конфігурацію: %v
invalid_admin_setting=Неприпустимі налаштування облікового запису адміністратора: %v
install_success=Ласкаво просимо! Дякуємо вам за вибір Gitea. Розважайтеся, і будьте обережні!
invalid_log_root_path=Неприпустимий шлях для логів: %v
default_keep_email_private=Приховати адресу електронної пошти за замовчуванням
default_keep_email_private_popup=Приховати адресу електронної пошти нових облікових записів за замовчуванням.
default_allow_create_organization=Дозволити створення організацій за замовчуванням
default_allow_create_organization_popup=Дозволити новим обліковим записам користувачів створювати організації за замовчуванням.
default_enable_timetracking=Увімкнути відстеження часу за замовчуванням
default_enable_timetracking_popup=Включити відстеження часу для нових репозиторіїв за замовчуванням.
no_reply_address=Прихований поштовий домен
no_reply_address_helper=Доменне ім'я для користувачів із прихованою електронною адресою. Наприклад, ім'я користувача 'joe' буде входити в Git як 'joe@noreply.example.org', якщо для прихованого домену електронної пошти встановлено 'noreply.example.org'.
[home]
uname_holder=Ім'я користувача або Ел. пошта
password_holder=Пароль
switch_dashboard_context=Переключити контекст панелі управління
my_repos=Репозиторії
show_more_repos=Показати більше репозиторіїв…
collaborative_repos=Спільні репозиторії
my_orgs=Мої організації
my_mirrors=Мої дзеркала
view_home=Переглянути %s
search_repos=Шукати репозиторій…
issues.in_your_repos=В ваших репозиторіях
[explore]
repos=Репозиторії
users=Користувачі
organizations=Організації
search=Пошук
code=Код
repo_no_results=Відповідних репозиторіїв не знайдено.
user_no_results=Відповідних користувачів не знайдено.
org_no_results=Відповідних організацій не знайдено.
code_no_results=Відповідний пошуковому запитанню код не знайдено.
code_search_results=Результати пошуку '%s'
[auth]
create_new_account=Реєстрація облікового запису
register_helper_msg=Вже зареєстровані? Увійдіть зараз!
social_register_helper_msg=Вже є аккаунт? Зв'яжіть його зараз!
disable_register_prompt=Вибачте, можливість реєстрації відключена. Будь ласка, зв'яжіться з адміністратором сайту.
disable_register_mail=Підтвердження реєстрації електронною поштою вимкнено.
remember_me=Запам'ятати мене
forgot_password_title=Забув пароль
forgot_password=Забули пароль?
sign_up_now=Потрібен обліковий запис? Зареєструйтеся зараз.
sign_up_successful=Обліковий запис було успішно створено.
confirmation_mail_sent_prompt=Новий лист для підтвердження було відправлено на <b>%s</b>, будь ласка, перевірте вашу поштову скриньку протягом %s для завершення реєстрації.
must_change_password=Оновіть свій пароль
allow_password_change=Вимагати в користувача змінити пароль (рекомендується)
reset_password_mail_sent_prompt=Електронний лист із підтвердженням надіслано <b>%s</b>. Перевірте папку 'Вхідні' в межах наступних %s, щоб завершити процес відновлення облікового запису.
active_your_account=Активувати обліковий запис
account_activated=Обліковий запис активовано
prohibit_login=Вхід заборонений
prohibit_login_desc=Вхід для вашого профілю був заборонений, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором сайту.
resent_limit_prompt=Вибачте, ви вже запросили активацію по електронній пошті нещодавно. Будь ласка, зачекайте 3 хвилини, а потім спробуйте ще раз.
has_unconfirmed_mail=Привіт %s, у вас є непідтверджена електронна адреса (<b>%s </b>). Якщо ви не отримали електронний лист із підтвердженням або вам потрібно надіслати новий, натисніть на кнопку нижче.
resend_mail=Натисніть тут, щоб вислати лист активації знову
email_not_associate=Ця електронна пошта не пов'язана ні з одним обліковим записом.
send_reset_mail=Надіслати електронний лист для відновлення облікового запису
reset_password=Відновлення облікового запису
invalid_code=Цей код підтвердження недійсний або закінчився.
reset_password_helper=Відновити обліковий запис
reset_password_wrong_user=Ви ввійшли як %s, але посилання для відновлення облікового запису для %s
password_too_short=Довжина пароля не може бути меншою за %d символів.
non_local_account=Нелокальні акаунти не можуть змінити пароль через Gitea.
verify=Підтвердити
scratch_code=Одноразовий пароль
use_scratch_code=Використовувати одноразовий пароль
twofa_scratch_used=Ви використовували одноразовий пароль. Ви були перенаправлені на сторінку налаштувань для генерації нового коду або відключення двуфакторної автентифікації.
twofa_passcode_incorrect=Ваш пароль є невірним. Якщо ви втратили пристрій, використовуйте ваш одноразовий пароль.
twofa_scratch_token_incorrect=Невірний одноразовий пароль.
login_userpass=Увійти
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Зареєструвати обліковий запис
oauth_signup_title=Додати Email та пароль (для відновлення аккаунту)
oauth_signup_submit=Повний обліковий запис
oauth_signin_tab=Посилання на існуючий обліковий запис
oauth_signin_title=Увійдіть щоб авторизувати пов'язаний обліковий запис
oauth_signin_submit=Прив'язати обліковий запис
openid_connect_submit=Під’єднатися
openid_connect_title=Підключитися до існуючого облікового запису
openid_connect_desc=Вибраний OpenID URI невідомий. Пов'яжіть його з новим обліковим записом тут.
openid_register_title=Створити новий обліковий запис
openid_register_desc=Вибраний OpenID URI невідомий. Пов'яжіть йогоз новим обліковим записом тут.
openid_signin_desc=Введіть свій ідентифікатор OpenID. Наприклад: https://anne.me, bob.openid.org.cn або gnusocial.net/carry.
disable_forgot_password_mail=Відновлення облікового запису вимкнено. Зверніться до адміністратора сайту.
email_domain_blacklisted=З вказаним email реєстрація неможлива.
authorize_application=Авторизувати програму
authorize_redirect_notice=Вас буде переадресовано до %s, якщо ви авторизуєте цю програму.
authorize_application_created_by=Ця програма створена %s.
authorize_application_description=Якщо ви надасте цей доступ, то він матиме доступ до всіх ваших даних облікового запису, включаючи приватні репозиторії та організації.
authorize_title=Авторизуйвати "%s" для доступу до вашого облікового запису?
authorization_failed=Помилка авторизації
authorization_failed_desc=Авторизація не вдалася, оскільки ми виявили недійсний запит. Зверніться до супровідника програми, яку ви намагалися авторизувати.
sspi_auth_failed=Помилка SSPI-автентифікації
[mail]
activate_account=Будь ласка, активуйте ваш обліковий запис
activate_email=Підтвердить вашу адресу електронної пошти
reset_password=Відновлення вашого облікового запису
register_success=Реєстрація успішна
register_notify=Ласкаво просимо у Gitea
[modal]
yes=Так
no=Ні
modify=Оновлення
[form]
UserName=Ім’я користувача
RepoName=Назва репозиторію
Email=Адреса електронної пошти
Password=Пароль
Retype=Введіть пароль ще раз
SSHTitle=Iм'я SSH ключа
HttpsUrl=Адреса HTTPS
PayloadUrl=URL обробника
TeamName=Назва команди
AuthName=Назва авторизації
AdminEmail=Email адміністратора
NewBranchName=Ім'я нової гілки
CommitSummary=Резюме коміту
CommitMessage=Повідомлення коміту
CommitChoice=Вибір коміта
TreeName=Шлях до файлу
Content=Зміст
SSPISeparatorReplacement=Розділювач
SSPIDefaultLanguage=Типова мова
require_error=` не може бути пустим.`
alpha_dash_error=` повинен містити тільки літерно-цифрові символи, дефіс ('-') та підкреслення ('_'). `
alpha_dash_dot_error=` повинен містити тільки літерно-цифрові символи, дефіс ('-') , підкреслення ('_') та точки ('.'). `
git_ref_name_error=` повинен бути правильним посилальним ім'ям Git.`
size_error=` повинен бути розмір %s.`
min_size_error=` повинен бути принаймні %s символів.`
max_size_error=` повинен бути не більш як %s символів.`
email_error=` не є адресою електронної пошти.`
url_error=` не є припустимою URL-Адресою.`
include_error=`повинен бути текст '%s'`
glob_pattern_error=` неприпустимий шаблон glob: %s.`
unknown_error=Невідома помилка:
captcha_incorrect=Код CAPTCHA неправильний.
password_not_match=Паролі не співпадають.
lang_select_error=Оберіть мову з переліку.
username_been_taken=Ім'я користувача вже зайнято.
repo_name_been_taken=Ім'я репозіторію вже використовується.
visit_rate_limit=Обмеження швидкості віддаленого доступу.
2fa_auth_required=Для віддаленого доступу необхідна двуфакторна аутентифікація.
org_name_been_taken=Назва організації вже зайнято.
team_name_been_taken=Назва команди вже зайнято.
team_no_units_error=Дозволити доступ до принаймні одного розділу репозитарію.
email_been_used=Ця електронна адреса вже використовується.
openid_been_used=OpenID адреса '%s' вже використовується.
username_password_incorrect=Неправильне ім'я користувача або пароль.
password_complexity=Пароль не відповідає вимогам до складності:
password_lowercase_one=Принаймні одна буква в нижньому регістрі
password_uppercase_one=Принаймні одна буква в верхньому регістрі
password_digit_one=Принаймні одна цифра
password_special_one=Принаймні один спеціальний символ (пунктуація, дужки, лапки тощо)
enterred_invalid_repo_name=Невірно введено ім'я репозиторію.
enterred_invalid_owner_name=Ім'я нового власника не є дійсним.
enterred_invalid_password=Введений вами пароль некоректний.
user_not_exist=Даний користувач не існує.
team_not_exist=Команда не існує.
last_org_owner=Ви не можете вилучити останнього користувача з команди 'власники'. У кожній команді має бути хоча б один власник.
cannot_add_org_to_team=Організацію неможливо додати як учасника команди.
invalid_ssh_key=Неможливо перевірити ваш SSH ключ: %s
invalid_gpg_key=Неможливо перевірити ваш GPG ключ: %s
unable_verify_ssh_key=Не вдається підтвердити ключ SSH; подвійно перевірте його на наявність похибки.
auth_failed=Помилка автентифікації: %v
still_own_repo=Ваш обліковий запис володіє одним або декількома репозиторіями; видаліть або перенесіть їх в першу чергу.
still_has_org=Ваш обліковий запис є учасником однієї чи декількох організацій; вийдіть з них в першу чергу.
org_still_own_repo=Ця організація як і раніше володіє одним або декількома репозиторіями; спочатку видаліть або перенесіть їх.
target_branch_not_exist=Цільової гілки не існує.
[user]
change_avatar=Змінити свій аватар…
join_on=Приєднався(-лась)
repositories=Репозиторії
activity=Публічна активність
followers=Читачі
starred=Обрані Репозиторії
following=Читає
follow=Підписатися
unfollow=Відписатися
heatmap.loading=Завантаження карти активності…
user_bio=Біографія
form.name_reserved=Ім'я користувача "%s" зарезервовано.
form.name_pattern_not_allowed=Шаблон '%s' не дозволено в імені користувача.
[settings]
profile=Профіль
account=Обліковий запис
password=Пароль
security=Безпека
avatar=Аватар
ssh_gpg_keys=SSH / GPG ключі
social=Соціальні облікові записи
applications=Додатки
orgs=Керування організаціями
repos=Репозиторії
delete=Видалити обліковий запис
twofa=Двофакторна авторизація
account_link=Прив'язані облікові записи
organization=Організації
uid=Ідентифікатор Uid
u2f=Ключі безпеки
public_profile=Загальнодоступний профіль
profile_desc=Ваша адреса електронної пошти використовуватиметься для сповіщення та інших операцій.
password_username_disabled=Нелокальним користувачам заборонено змінювати ім'я користувача. Щоб отримати докладнішу інформацію, зв'яжіться з адміністратором сайту.
full_name=Повне ім'я
website=Веб-сайт
location=Місцезнаходження
update_theme=Оновити тему
update_profile=Оновити профіль
update_profile_success=Профіль успішно оновлено.
change_username=Ваше Ім'я кристувача було змінено.
change_username_prompt=Примітка. Зміни в імені також змінюють URL-адресу облікового запису.
continue=Продовжити
cancel=Відмінити
language=Мова
ui=Тема
lookup_avatar_by_mail=Знайти Аватар за адресою електронної пошти
federated_avatar_lookup=Знайти зовнішній аватар
enable_custom_avatar=Увімкнути користувацькі аватари
choose_new_avatar=Оберіть новий аватар
update_avatar=Оновити аватар
delete_current_avatar=Видалити поточний аватар
uploaded_avatar_not_a_image=Завантажений файл не є зображенням.
uploaded_avatar_is_too_big=Файл, що завантажувався, перевищив максимальний розмір.
update_avatar_success=Ваш аватар був змінений.
change_password=Оновити пароль
old_password=Поточний пароль
new_password=Новий пароль
retype_new_password=Введіть новий пароль ще раз
password_incorrect=Поточний пароль неправильний.
change_password_success=Ваш пароль був оновлений. Тепер увійдіть в систему, використовуючи новий пароль.
password_change_disabled=Нелокальні акаунти не можуть змінити пароль через Gitea.
emails=Адреса електронної пошти
manage_emails=Керування адресами ел. пошти
manage_themes=Виберіть тему за замовчуванням
manage_openid=Керування OpenID
email_desc=Ваша основна адреса електронної пошти використовуватиметься для сповіщення та інших операцій.
theme_desc=Ця тема буде типовою для всього сайту.
primary=Основний
primary_email=Зробити основним
delete_email=Видалити
email_deletion=Видалити адресу електронної пошти
email_deletion_desc=Електронна адреса та пов'язана з нею інформація буде видалена з вашого облікового запису. Git коміти, здійснені через цю електронну адресу, залишиться без змін. Продовжити?
email_deletion_success=Адресу електронної пошти було видалено.
theme_update_success=Тему оновлено.
theme_update_error=Вибрана тема не існує.
openid_deletion=Видалити адресу OpenID
openid_deletion_desc=Видалення цієї OpenID-адреси з вашого облікового запису забороняє вам входити з ним. Продовжити?
openid_deletion_success=Адреса OpenID була видалена.
add_new_email=Додати нову адресу електронної пошти
add_new_openid=Додати новий OpenID URI
add_email=Додати адресу електронної пошти
add_openid=Додати OpenID URI
add_email_confirmation_sent=Електронний лист із підтвердженням було відправлено на '%s', будь ласка, перевірте вашу поштову скриньку протягом наступних %s, щоб підтвердити адресу.
add_email_success=Додано нову адресу електронної пошти.
add_openid_success=Нова адреса OpenID була додана.
keep_email_private=Приховати адресу електронної пошти
keep_email_private_popup=Вашу адресу електронної пошти буде приховано від інших користувачів.
openid_desc=OpenID дозволяє делегувати аутентифікацію зовнішньому постачальнику послуг.
manage_ssh_keys=Керувати SSH ключами
manage_gpg_keys=Керувати GPG ключами
add_key=Додати ключ
ssh_desc=Ці відкриті SSH-ключі пов'язані з вашим обліковим записом. Відповідні приватні ключі дозволяють отримати повний доступ до ваших репозиторіїв.
gpg_desc=Ці публічні ключі GPG пов'язані з вашим обліковим записом. Тримайте свої приватні ключі в безпеці, оскільки вони дозволяють здійснювати перевірку комітів.
ssh_helper=<strong>Потрібна допомога?</strong> Дивіться гід на GitHub з <a href="%s"> генерації ключів SSH</a> або виправлення <a href="%s">типових неполадок SSH</a>.
gpg_helper=<strong> Потрібна допомога? </strong> Перегляньте посібник GitHub <a href="%s"> про GPG </a>.
add_new_key=Додати SSH ключ
add_new_gpg_key=Додати GPG ключ
ssh_key_been_used=Цей SSH ключ вже був додано до сервера.
ssh_key_name_used=Ключ SSH з таким самим ім'ям вже додано до вашого облікового запису.
gpg_key_id_used=Публічний ключ GPG з таким самим ідентифікатором вже існує.
gpg_no_key_email_found=Цей ключ GPG непридатний для використання з будь-якою електронною адресою, що пов'язана з вашим обліковим записом.
subkeys=Підключі
key_id=ID ключа
key_name=Ім'я ключа
key_content=Зміст
add_key_success=SSH ключ '%s' додано.
add_gpg_key_success=GPG ключ '%s' додано.
delete_key=Видалити
ssh_key_deletion=Видалити SSH ключ
gpg_key_deletion=Видалити GPG ключ
ssh_key_deletion_desc=Видалення ключа SSH скасовує доступ до вашого облікового запису. Продовжити?
gpg_key_deletion_desc=Видалення GPG ключа скасовує перевірку підписаних ним комітів. Продовжити?
ssh_key_deletion_success=SSH ключ був видалений.
gpg_key_deletion_success=GPG було видалено.
add_on=Додано
valid_until=Дійсний до
valid_forever=Дійсний завжди
last_used=Останнє використання
no_activity=Жодної діяльності
can_read_info=Читати
can_write_info=Написати
key_state_desc=Цей ключ використовувався в останні 7 днів
token_state_desc=Цей токен використовувався в останні 7 днів
show_openid=Показати у профілю
hide_openid=Не показувати у профілі
ssh_disabled=SSH вимкнено
manage_social=Керувати зв'язаними обліковими записами соціальних мереж
social_desc=Ці адреси соціальних мереж пов'язані з вашим обліковим записом Gitea. Переконайтеся, що ви їх впізнаєте, оскільки вони можуть бути використані для входу в обліковий запис Gitea.
unbind=Від'єднати
unbind_success=Зв'язаний зовнішній обліковий запис було видалено.
manage_access_token=Керування токенами доступу
generate_new_token=Згенерувати новий токен
tokens_desc=Ці токени надають доступ до вашого облікового запису за допомогою Gitea API.
new_token_desc=Додатки, що використовують токен, мають повний доступ до вашого облікового запису.
token_name=Ім'я токену
generate_token=Згенерувати токен
generate_token_success=Ваш новий токен був створений. Скопіюйте його зараз, оскільки він не буде показаний знову.
delete_token=Видалити
access_token_deletion=Видалити токен доступу
access_token_deletion_desc=Видалення токена скасовує доступ до вашого облікового запису для програм, що використовують його. Продовжити?
delete_token_success=Токен був знищений. Програми, що використовують його, більше не мають доступу до вашого облікового запису.
manage_oauth2_applications=Керування програмами OAuth2
edit_oauth2_application=Редагувати програму OAuth2
oauth2_applications_desc=Програми OAuth2 дають можливість вашим стороннім програмам надійно аутентифікувати користувачів у цьому екземплярі Gitea.
remove_oauth2_application=Видалити програму OAuth2
remove_oauth2_application_desc=Видалення програми OAuth2 скасовує доступ до всіх підписаних маркерів доступу. Продовжити?
remove_oauth2_application_success=Програму видалено.
create_oauth2_application=Створити нову програму OAuth2
create_oauth2_application_button=Створити програму
create_oauth2_application_success=Ви успішно створили нову програму OAuth2.
update_oauth2_application_success=Ви успішно оновили програму OAuth2.
oauth2_application_name=Назва програми
oauth2_select_type=Який тип програми підходить?
oauth2_type_web=Веб (напр. Node.JS, Tomcat, Go)
oauth2_type_native=Рідний (напр. мобільний, робочий стіл, веб-переглядач)
oauth2_redirect_uri=URI перенаправлення
save_application=Зберегти
oauth2_client_id=ID Клієнта
oauth2_client_secret=Ключ клієнта
oauth2_regenerate_secret=Відновити ключ
oauth2_regenerate_secret_hint=Ви втратили свій ключ?
oauth2_client_secret_hint=Ключ не буде видимим, якщо ви знову зайдете на цю сторінку. Збережіть свій ключ.
oauth2_application_edit=Редагувати
oauth2_application_create_description=Програми OAuth2 надають вашим стороннім програмам доступ до облікових записів користувачів у цьому екземплярі.
oauth2_application_remove_description=Видалення програми OAuth2 скасує доступ до авторизованих облікових записів користувачів у цьому екземплярі. Продовжити?
authorized_oauth2_applications=Авторизовані програми OAuth2
authorized_oauth2_applications_description=Ви надали цим програмам третіх сторін доступ до вашого облікового запису Gitea. Будь ласка, скасуйте доступ для програм, які більше не потрібні.
revoke_key=Відкликати
revoke_oauth2_grant=Скасувати доступ
revoke_oauth2_grant_description=Скасування доступу для цієї програми третьої сторони не дозволить їй отримувати доступ до ваших даних. Ви впевнені?
revoke_oauth2_grant_success=Ви успішно скасували доступ.
twofa_desc=Двофакторна автентифікація підвищує безпеку вашого облікового запису.
twofa_is_enrolled=Ваш обліковий запис на даний час <strong>використовує</strong> двофакторну автентифікацію.
twofa_not_enrolled=Ваш обліковий запис наразі не використовує двофакторну автентифікаціїю.
twofa_disable=Вимкнути двофакторну автентифікацію
twofa_scratch_token_regenerate=Перестворити токен одноразового пароля
twofa_scratch_token_regenerated=Ваш новий scratch-токен %s. Зберігайте його в безпечному місці.
twofa_enroll=Увімкнути двофакторну автентифікацію
twofa_disable_note=При необхідності можна відключити двофакторну автентифікацію.
twofa_disable_desc=Вимкнення двофакторної автентифікації зробить ваш обліковий запис менш безпечним. Продовжити?
regenerate_scratch_token_desc=Якщо ви втратили свій токен одноразового пароля або вже використовували його для входу, ви можете скинути його тут.
twofa_disabled=Двофакторна автентифікація вимкнена.
scan_this_image=Проскануйте це зображення вашим додатком для двуфакторної автентифікації:
or_enter_secret=Або введіть секрет: %s
then_enter_passcode=І введіть пароль, який відображається в додатку:
passcode_invalid=Некоректний пароль. Спробуй ще раз.
twofa_enrolled=Для вашого облікового запису було включена двофакторна автентифікація. Зберігайте свій scratch-токен (%s) у безпечному місці, оскільки він показується лише один раз!
u2f_desc=Ключами безпеки є апаратні пристрої що містять криптографічні ключі. Вони можуть бути використані для двофакторної автентифікації. Ключ безпеки повинен підтримувати стандарт <a rel="noreferrer" href="https://fidoalliance.org/">FIDO U2F</a>.
u2f_require_twofa=Для використання ключів безпеки ваш обліковий запис має використовувати двофакторну автентифікацію.
u2f_register_key=Додати ключ безпеки
u2f_nickname=Псевдонім
u2f_press_button=Натисніть кнопку на ключі безпеки, щоб зареєструвати його.
u2f_delete_key=Видалити ключ безпеки
u2f_delete_key_desc=Якщо ви видалите ключ безпеки, ви більше не зможете увійти за допомогою нього. Продовжити?
manage_account_links=Керування обліковими записами
manage_account_links_desc=Ці зовнішні акаунти прив'язані до вашого аккаунту Gitea.
account_links_not_available=Наразі немає зовнішніх облікових записів, пов'язаних із вашим обліковим записом Gitea.
remove_account_link=Видалити облікові записи
remove_account_link_desc=Видалення пов'язаного облікового запису відкликає його доступ до вашого облікового запису Gitea. Продовжити?
remove_account_link_success=Зв'язаний обліковий запис видалено.
orgs_none=Ви не є учасником будь-якої організації.
repos_none=У вас немає власних репозиторіїв
delete_account=Видалити ваш обліковий запис
delete_prompt=Ця операція остаточно видалить обліковий запис користувача. Це <strong>НЕ МОЖЛИВО</strong> відмінити.
confirm_delete_account=Підтвердження видалення
delete_account_title=Видалити цей обліковий запис
delete_account_desc=Ви впевнені, що хочете остаточно видалити цей обліковий запис?
email_notifications.enable=Увімкнути сповіщення email
email_notifications.onmention=Повідомлення email тільки коли згадують
email_notifications.disable=Вимкнути email сповіщення
email_notifications.submit=Налаштувати параметри email
[repo]
owner=Власник
repo_name=Назва репозиторію
repo_name_helper=Хороші назви репозиторіїв використовують короткі, унікальні ключові слова що легко запам'ятати.
repo_size=Розмір репозиторію
template=Шаблон
template_select=Оберіть шаблон.
template_helper=Зробити репозиторій шаблоном
template_description=Шаблонні репозиторії дозволяють користувачам генерувати нові репозиторії із такою ж структурою директорій, файлами та додатковими налаштуваннями.
visibility=Видимість
visibility_description=Тільки власник або члени організації які мають віповідні права, зможуть побачити.
visibility_helper=Створити приватний репозиторій
visibility_helper_forced=Адміністратор вашого сайту налаштував параметри: всі нові репозиторії будуть приватними.
visibility_fork_helper=(Ці зміни вплинуть на всі форки.)
clone_helper=Потрібна допомога у клонуванні? Відвідайте сторінку <a target="_blank" rel="noopener" href="%s">Допомога</a>.
fork_repo=Форкнути репозиторій
fork_from=Форк з
fork_visibility_helper=Неможливо змінити видимість форкнутого репозиторію.
use_template=Застосувати цей шаблон
generate_repo=Згенерувати репозиторій
generate_from=Генерувати з
repo_desc=Опис
repo_lang=Мова
repo_gitignore_helper=Виберіть шаблон .gitignore.
issue_labels=Мітки проблем
issue_labels_helper=Вибрати мітку для проблеми.
license=Ліцензія
license_helper=Виберіть ліцензійний файл.
readme=README
readme_helper=Виберіть шаблон README.
auto_init=Ініціалізувати репозиторій (Додає .gitignore, LICENSE та README)
create_repo=Створити репозиторій
default_branch=Головна гілка
mirror_prune=Очистити
mirror_prune_desc=Видалення застарілих посилань які ви відслідковуєте
mirror_interval=Інтервал дзеркалювання (допустимі значення 'h', 'm', 's'). 0 - щоб вимкнути автоматичну синхронізацію.
mirror_interval_invalid=Інтервал дзеркалювання є неприпустимим.
mirror_address=Клонування з URL-адреси
mirror_address_desc=Покласти будь-які необхідні облікові дані у розділі клонування авторизації.
mirror_address_url_invalid=Надана URL-адреса є неприпустимою. Ви повинні екранувати всі компоненти URL-адреси правильно.
mirror_address_protocol_invalid=Надана URL-адреса є неприпустимою. Тільки http(s):// або git:// можливо використовувати при дзеркальні.
mirror_last_synced=Остання синхронізація
watchers=Спостерігачі
stargazers=Зацікавлені
forks=Форки
pick_reaction=Залиште свою оцінку
reactions_more=додати %d більше
template.items=Елементи шаблону
template.git_content=Вміст Git (типова гілка)
template.git_hooks=Перехоплювачі Git
template.git_hooks_tooltip=Наразі ви не зможете змінити чи видалити перехоплювачі git після додавання. Обирайте цей варіант лише тоді, коли довіряєте шаблонному репозиторію.
template.webhooks=Webhook'и
template.topics=Теми
template.avatar=Аватар
template.issue_labels=Мітки проблем
template.one_item=Слід обрати хоча б один елемент шаблону
template.invalid=Слід обрати шаблонний репозиторій
archive.title=Це архівний репозитарій. Ви можете переглядати і клонувати файли, але не можете робити пуш або відкривати питання/запити.
archive.issue.nocomment=Це архівний репозитарій. Ви не можете коментувати запити.
archive.pull.nocomment=Це архівний репозитарій. Ви не можете коментувати пулл-реквести.
form.reach_limit_of_creation=Ви досягли максимальної кількості %d створених репозиторіїв.
form.name_reserved=Назву репозиторію '%s' зарезервовано.
form.name_pattern_not_allowed=Шаблон '%s' не дозволено в назві репозиторія.
need_auth=Клонувати з авторизацією
migrate_type=Тип міграції
migrate_type_helper=Даний репозиторій буде <span class="text blue">дзеркалом</span>
migrate_items=Деталі міграції
migrate_items_wiki=Вікі
migrate_items_milestones=Етапи
migrate_items_labels=Мітки
migrate_items_issues=Проблеми
migrate_items_pullrequests=Запити на злиття
migrate_items_releases=Релізи
migrate_repo=Перенести репозиторій
migrate.clone_address=Міграція / клонувати з URL-адреси
migrate.clone_address_desc=URL-адреса HTTP(S) або Git "clone" існуючого репозиторія
migrate.clone_local_path=або шлях до локального серверу
migrate.permission_denied=Вам не дозволено імпортувати локальні репозиторії.
migrate.invalid_local_path=Локальний шлях недійсний. Він не існує або не є каталогом.
migrate.failed=Міграція не вдалася: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Дзеркалювання LFS об'єктів не підтримується - використовуйте 'git lfs fetch --all' і 'git lfs push --all' вручну.
migrate.migrate_items_options=Під час міграції з github введіть ім'я користувача і будуть показані параметри міграції.
migrated_from=Перенесено з <a href="%[1]s">%[2]s</a>
migrated_from_fake=Перенесено з %[1]s
migrate.migrating=Міграція із <b>%s</b>...
migrate.migrating_failed=Міграція із <b>%s</b> не вдалася.
mirror_from=дзеркало
forked_from=форк від
generated_from=згенеровано з
fork_from_self=Ви не можете форкнути репозиторій, так як ви його власник.
fork_guest_user=Увійдіть, щоб зробити форк репозитарію.
copy_link=Копіювати
copy_link_success=Посилання було скопійоване
copy_link_error=Натисніть ⌘-C або Ctrl-C, щоб скопіювати
copied=Скопійовано
unwatch=Не стежити
watch=Слідкувати
unstar=Видалити із обраних
star=В обрані
fork=Форк
download_archive=Скачати репозиторій
no_desc=Без опису
quick_guide=Короткий посібник
clone_this_repo=Кнонувати цей репозиторій
create_new_repo_command=Створити новий репозиторій з командного рядка
push_exist_repo=Опублікувати існуючий репозиторій з командного рядка
empty_message=Цей репозиторій порожній.
code=Код
code.desc=Доступ до коду, файлів, комітів та гілок.
branch=Гілка
tree=Дерево
filter_branch_and_tag=Фільтрувати гілку або тег
branches=Гілки
tags=Теги
issues=Проблеми
pulls=Запити на злиття
labels=Мітки
milestones=Етап
commits=Коміти
commit=Коміт
releases=Релізи
file_raw=Неформатований
file_history=Історія
file_view_raw=Перегляд Raw
file_permalink=Постійне посилання
file_too_large=Цей файл завеликий щоб бути показаним.
video_not_supported_in_browser=Ваш браузер не підтримує тег 'video' HTML5.
audio_not_supported_in_browser=Ваш браузер не підтримує тег HTML5 'audio'.
stored_lfs=Збережено з Git LFS
commit_graph=Графік комітів
blame=Звинувачення
normal_view=Звичайний вигляд
line=рядок
lines=рядки
editor.new_file=Новий файл
editor.upload_file=Завантажити файл
editor.edit_file=Редагування файлу
editor.preview_changes=Попередній перегляд змін
editor.cannot_edit_lfs_files=Файли LFS не можна редагувати в веб-інтерфейсі.
editor.cannot_edit_non_text_files=Бінарні файли не можливо редагувати у веб-інтерфейсі.
editor.edit_this_file=Редагувати файл
editor.this_file_locked=Файл заблоковано
editor.must_be_on_a_branch=Ви повинні бути у гілці щоб зробити, або запропонувати зміни до цього файлу.
editor.fork_before_edit=Необхідно зробити форк цього репозиторій, щоб внести або запропонувати зміни в цей файл.
editor.delete_this_file=Видалити файл
editor.must_have_write_access=Ви повинні мати доступ на запис щоб запропонувати зміни до цього файлу.
editor.file_delete_success=Файл '%s' видалено.
editor.name_your_file=Дайте назву файлу…
editor.filename_help=Щоб додати каталог, наберіть його назву, а потім - косу риску ('/'). Щоб видалити каталог, перейдіть до початку поля і натисніть backspace.
editor.or=або
editor.cancel_lower=Скасувати
editor.commit_changes=Закомітити зміни
editor.add_tmpl=Додати '<filename>'
editor.add=Додати '%s'
editor.update=Оновити '%s'
editor.delete=Видалити '%s'
editor.commit_message_desc=Додати необов'язковий розширений опис…
editor.commit_directly_to_this_branch=Зробіть коміт прямо в гілку <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Створити <strong>нову гілку</strong> для цього коміту та відкрити запит на злиття.
editor.create_new_branch_np=Створити <strong>нову гілку</strong> для цього коміту.
editor.propose_file_change=Запропонувати зміну файлу
editor.new_branch_name_desc=Ім'я нової гілки…
editor.cancel=Відмінити
editor.filename_cannot_be_empty=Ім'я файлу не може бути порожнім.
editor.filename_is_invalid=Ім'я файлу неприпустиме: "%s".
editor.branch_does_not_exist=Гілка '%s' відсутня в цьому репозиторії.
editor.branch_already_exists=Гілка '%s' вже присутня в репозиторії.
editor.directory_is_a_file=Ім'я каталогу "%s" уже використовується як ім'я файлу в цьому репозиторії.
editor.file_is_a_symlink='%s' є символічним посиланням. Символічні посилання не можливо редагувати в веб-редакторі
editor.filename_is_a_directory=Назва файлу '%s' вже використовується як ім'я каталогу в цьому репозиторії.
editor.file_editing_no_longer_exists=Редагований файл '%s' більше не існує в цьому репозиторії.
editor.file_deleting_no_longer_exists=Видалений файл '%s' більше не існує в цьому сховищі.
editor.file_changed_while_editing=Зміст файлу змінився з моменту початку редагування. <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> Натисніть тут </a>, щоб переглянути що було змінено, або <strong>закомітьте зміни ще раз</strong>, щоб переписати їх.
editor.file_already_exists=Файл з назвою "%s" уже існує у цьому репозиторію.
editor.commit_empty_file_header=Закомітити порожній файл
editor.commit_empty_file_text=Файл, який ви збираєтеся закомітити, порожній. Продовжити?
editor.no_changes_to_show=Нема змін для показу.
editor.fail_to_update_file=Не вдалося оновити/створити файл '%s' через помилку: %v
editor.add_subdir=Додати каталог…
editor.unable_to_upload_files=Не вдалося завантажити файли до '%s' через помилку: %v
editor.upload_file_is_locked=Файл '%s' заблоковано %s.
editor.upload_files_to_dir=Завантажувати файли до '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Заборонено вносити коміт до захищеної гілки '%s'.
commits.desc=Переглянути історію зміни коду.
commits.commits=Коміти
commits.no_commits=Немає спільних комітів. '%s' та '%s' мають різну історію.
commits.search=Знайти коміт…
commits.search.tooltip=Можна вказати префікс ключових слів із "автор:", "'комітер:", "до:" або "опісля:", напр. "повернути автору: Аліса до: 2019-04-01".
commits.find=Пошук
commits.search_all=Усі гілки
commits.author=Автор
commits.message=Повідомлення
commits.date=Дата
commits.older=Давніше
commits.newer=Новіше
commits.signed_by=Підписано
commits.gpg_key_id=Ідентифікатор GPG ключа
ext_issues=Зов. Проблеми
ext_issues.desc=Посилання на зовнішню систему відстеження проблем.
issues.desc=Організація звітів про помилки, завдань та етапів.
issues.new=Нова проблема
issues.new.title_empty=Заголовок не може бути пустим
issues.new.labels=Мітки
issues.new.no_label=Без мітки
issues.new.clear_labels=Очистити мітки
issues.new.milestone=Етап
issues.new.no_milestone=Етап відсутній
issues.new.clear_milestone=Очистити етап
issues.new.open_milestone=Активні етапи
issues.new.closed_milestone=Закриті етапи
issues.new.assignees=Виконавеці
issues.new.clear_assignees=Прибрати виконавеців
issues.new.no_assignees=Немає виконавеця
issues.no_ref=Не вказана гілка або тег
issues.create=Створити проблему
issues.new_label=Нова мітка
issues.new_label_placeholder=Назва мітки
issues.new_label_desc_placeholder=Опис
issues.create_label=Створити мітку
issues.label_templates.title=Завантажити визначений набір міток
issues.label_templates.info=Ще немає міток. Натисніть 'Нова мітка' або використовуйте попередньо визначений набір міток:
issues.label_templates.helper=Оберіть набір міток
issues.label_templates.use=Використовувати набір міток
issues.label_templates.fail_to_load_file=Не вдалося завантажити файл шаблона мітки '%s': %v
issues.add_label_at=додано <div class="ui label has-emoji" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> мітку %s
issues.remove_label_at=видалено <div class="ui label has-emoji" style="color: %s\; background-color: %s">%s</div> мітку %s
issues.add_milestone_at=`додав(ла) до <b>%s</b> етапу %s`
issues.change_milestone_at=`змінено цільової етап з <b>%s</b> на <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=`видалено з етапу<b>%s</b> %s`
issues.deleted_milestone=`(видалено)`
issues.self_assign_at=`самостійно призначений %s`
issues.add_assignee_at=`був призначений <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`був знятий з призначення <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`видалено призначення %s`
issues.change_title_at=`змінився заголовок з <b><strike>%s</strike></b> на <b>%s</b> %s`
issues.delete_branch_at=`видалена гілка <b>%s</b> %s`
issues.open_tab=%d відкрито
issues.close_tab=%d закрито
issues.filter_label=Мітка
issues.filter_label_exclude=`Використовуйте <code>Alt</code> + <code>клік/Enter</code> для виключення міток`
issues.filter_label_no_select=Всі мітки
issues.filter_milestone=Етап
issues.filter_milestone_no_select=Всі етапи
issues.filter_assignee=Виконавець
issues.filter_assginee_no_select=Всі виконавеці
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Всі проблеми
issues.filter_type.assigned_to_you=Призначене вам
issues.filter_type.created_by_you=Створено вами
issues.filter_type.mentioning_you=Вас згадано
issues.filter_sort=Сортувати
issues.filter_sort.latest=Найновіші
issues.filter_sort.oldest=Найстаріші
issues.filter_sort.recentupdate=Нещодавно оновлено
issues.filter_sort.leastupdate=Найдавніше оновлені
issues.filter_sort.mostcomment=Найбільш коментовані
issues.filter_sort.leastcomment=Найменш коментовані
issues.filter_sort.nearduedate=Найновіша дата
issues.filter_sort.farduedate=Найстаріша дата
issues.filter_sort.moststars=Найбільш обраних
issues.filter_sort.feweststars=Найменш обраних
issues.filter_sort.mostforks=Найбільше форків
issues.filter_sort.fewestforks=Найменше форків
issues.action_open=Відкрити
issues.action_close=Закрити
issues.action_label=Мітка
issues.action_milestone=Етап
issues.action_milestone_no_select=Етап відсутній
issues.action_assignee=Виконавець
issues.action_assignee_no_select=Немає виконавеця
issues.opened_by=%[1]s відкрито <a href="%[2]s">%[3]s</a>
pulls.merged_by=злито %[1]s з <a href="%[2]s">%[3]s</a>
pulls.merged_by_fake=об'єднано %[1]s згідно з %[2]s
issues.closed_by=закрито %[1]s з <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.opened_by_fake=%[1]s відкрито %[2]s
issues.closed_by_fake=закрито %[1]s згідно з %[2]s
issues.previous=Попередній
issues.next=Далі
issues.open_title=Відкрито
issues.closed_title=Закрито
issues.num_comments=%d коментарів
issues.commented_at=`прокоментував(ла) <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Ви впевнені, що хочете видалити цей коментар?
issues.context.copy_link=Скопіювати посилання
issues.context.quote_reply=Цитувати відповідь
issues.context.edit=Редагувати
issues.context.delete=Видалити
issues.no_content=Тут ще немає жодного змісту.
issues.close_issue=Закрити
issues.close_comment_issue=Прокоментувати і закрити
issues.reopen_issue=Відкрити знову
issues.reopen_comment_issue=Прокоментувати та відкрити знову
issues.create_comment=Коментар
issues.closed_at=`закрито <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`повторно відкрито <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`згадано цю проблему в коміті <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_issue_from=`<a href="%[3]s">послався на цю проблему %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_pull_from=`<a href="%[3]s">послався на цей запит злиття %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closing_from=`<a href="%[3]s">послався на запит злиття %[4]s, який закриває цю проблему</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopening_from=`<a href="%[3]s">послався на запит злиття %[4]s, який повторно відкриває цю проблему</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closed_from=`<a href="%[3]s">закрив цю проблему %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopened_from=`<a href="%[3]s">повторно відкрив цю проблему %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_from=`із %[1]s`
issues.poster=Автор
issues.collaborator=Співавтор
issues.owner=Власник
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Підпишіться</a> щоб приєднатися до обговорення.
issues.edit=Редагувати
issues.cancel=Відмінити
issues.save=Зберегти
issues.label_title=Назва мітки
issues.label_description=Опис мітки
issues.label_color=Колір мітки
issues.label_count=%d міток
issues.label_open_issues=%d відкритих проблем
issues.label_edit=Редагувати
issues.label_delete=Видалити
issues.label_modify=Редагувати мітку
issues.label_deletion=Видалити мітку
issues.label_deletion_desc=Видалення мітки видаляє її з усіх обговорень. Продовжити?
issues.label_deletion_success=Мітку було видалено.
issues.label.filter_sort.alphabetically=За алфавітом
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=З кінця алфавіту
issues.num_participants=%d учасників
issues.attachment.open_tab=`Натисніть щоб побачити "%s" у новій вкладці`
issues.attachment.download=`Натисніть щоб завантажити "%s"`
issues.subscribe=Підписатися
issues.unsubscribe=Відписатися
issues.lock=Блокування обговорення
issues.unlock=Розблокування обговорення
issues.lock.unknown_reason=Неможливо заблокувати проблему з невідомою причиною.
issues.lock_duplicate=Проблема не може бути заблокованим двічі.
issues.unlock_error=Не можливо розблокувати проблему, яка не заблокована.
issues.lock_with_reason=заблоковано як <strong>%s</strong> та обмежене обговорення для співавторів %s
issues.lock_no_reason=заблоковано та обмежене обговорення для співавторів %s
issues.unlock_comment=розблоковане обговорення %s
issues.lock_confirm=Заблокувати
issues.unlock_confirm=Розблокувати
issues.lock.notice_1=- Інші користувачі не можуть додавати нові коментарі до цієї проблеми.
issues.lock.notice_2=- Ви й інші співавтори, які мають доступ до цього репозиторію, можете залишати коментарі, які інші можуть бачити.
issues.lock.notice_3=- Ви завжди зможете розблокувати цю проблему в майбутньому.
issues.unlock.notice_1=- Кожен зможе прокоментувати це питання ще раз.
issues.unlock.notice_2=- Ви завжди зможете заблокувати цю проблему в майбутньому.
issues.lock.reason=Причина блокування
issues.lock.title=Заблокувати обговорення цієї проблеми.
issues.unlock.title=Розблокувати обговорення цієї проблеми.
issues.comment_on_locked=Ви не можете коментувати заблоковану проблему.
issues.tracker=Відстеження часу
issues.start_tracking_short=Запустити
issues.start_tracking=Почати відстеження часу
issues.start_tracking_history=`почав працювати %s`
issues.tracker_auto_close=Таймер буде автоматично зупинено, коли ця проблема буде закрита
issues.tracking_already_started=`Ви вже почали відстежувати час для цієї <a href="%s"> проблеми</a>!`
issues.stop_tracking=Стоп
issues.stop_tracking_history=`перестав(-ла) працювати %s`
issues.add_time=Вручну додати час
issues.add_time_short=Додати час
issues.add_time_cancel=Відмінити
issues.add_time_history=`додав(-ла) витрачений час %s`
issues.add_time_hours=Години
issues.add_time_minutes=Хвилини
issues.add_time_sum_to_small=Час не введено.
issues.cancel_tracking=Відмінити
issues.cancel_tracking_history=`скасував відстеження часу %s`
issues.time_spent_total=Загальний витрачений час
issues.time_spent_from_all_authors=`Загальний витрачений час: %s`
issues.due_date=Дата завершення
issues.invalid_due_date_format=Дата закінчення має бути в форматі 'ррр-мм-дд'.
issues.error_modifying_due_date=Не вдалося змінити дату завершення.
issues.error_removing_due_date=Не вдалося видалити дату завершення.
issues.due_date_form=рррр-мм-дд
issues.due_date_form_add=Додати дату завершення
issues.due_date_form_edit=Редагувати
issues.due_date_form_remove=Видалити
issues.due_date_not_writer=Вам потрібен доступ до запису в репозиторії, щоб оновити дату завершення проблем.
issues.due_date_not_set=Термін виконання не встановлений.
issues.due_date_added=додав(ла) дату завершення %s %s
issues.due_date_modified=термін змінено з %s %s на %s
issues.due_date_remove=видалив(ла) дату завершення %s %s
issues.due_date_overdue=Прострочено
issues.due_date_invalid=Термін дії не дійсний або знаходиться за межами допустимого діапазону. Будь ласка використовуйте формат 'yyyy-mm-dd'.
issues.dependency.title=Залежності
issues.dependency.issue_no_dependencies=Ця проблема в даний час не має залежностей.
issues.dependency.pr_no_dependencies=Цей запит на злиття в даний час не має залежностей.
issues.dependency.add=Додати залежність…
issues.dependency.cancel=Відмінити
issues.dependency.remove=Видалити
issues.dependency.remove_info=Видалити цю залежність
issues.dependency.added_dependency=<div class="notranslate"> 0%</div>[2]s</a> додано нову залежність %[3]s'
issues.dependency.removed_dependency=<div class="notranslate"> 0%</div>[2]s</a> видалено залежність %[3]s'
issues.dependency.issue_closing_blockedby=Закриття цього запиту на злиття заблокує наступні проблеми
issues.dependency.pr_closing_blockedby=Закриття цієї проблеми заблокує наступні проблеми
issues.dependency.issue_close_blocks=Ця проблема блокує закриття залежних проблем
issues.dependency.pr_close_blocks=Цей пулл-реквест блокує закриття залежних проблем
issues.dependency.issue_close_blocked=Вам потрібно закрити всі проблеми, що блокують цю проблему, перед її закриттям.
issues.dependency.pr_close_blocked=Вам потрібно закрити всі проблеми, що блокують цей пулл-реквест, перед його злиттям.
issues.dependency.blocks_short=Блоки
issues.dependency.blocked_by_short=Залежить від
issues.dependency.remove_header=Видалити залежність
issues.dependency.issue_remove_text=Це призведе до видалення залежності з цієї проблеми. Продовжити?
issues.dependency.pr_remove_text=Це призведе до видалення залежності з цього пулл-реквесту. Продовжити?
issues.dependency.setting=Увімкнути залежності для проблем та пулл-реквестів
issues.dependency.add_error_same_issue=Ви не можете зробити проблему залежною від себе.
issues.dependency.add_error_dep_issue_not_exist=Залежність для проблеми не існує.
issues.dependency.add_error_dep_not_exist=Залежність не існує.
issues.dependency.add_error_dep_exists=Залежність уже існує.
issues.dependency.add_error_cannot_create_circular=Ви не можете створити залежність з двома проблемами, які блокують одна одну.
issues.dependency.add_error_dep_not_same_repo=Обидві проблеми повинні бути в одному репозиторії.
issues.review.self.approval=Ви не можете схвалити власний пулл-реквест.
issues.review.self.rejection=Ви не можете надіслати запит на зміну на власний пулл-реквест.
issues.review.approve=зміни затверджено %s
issues.review.comment=рецензовано %s
issues.review.content.empty=Запрошуючи зміни, ви зобов'язані залишити коментар з поясненнями своїх побажань відносно Pull Request'а.
issues.review.reject=зробив запит змін %s
issues.review.pending=Очікування
issues.review.review=Рецензії
issues.review.reviewers=Рецензенти
issues.review.show_outdated=Показати застарілі
issues.review.hide_outdated=Приховати застарілі
issues.assignee.error=Додано не всіх виконавців через непередбачену помилку.
pulls.desc=Увімкнути запити на злиття та огляд коду.
pulls.new=Новий запит на злиття
pulls.compare_changes=Новий запит на злиття
pulls.compare_changes_desc=Порівняти дві гілки і створити запит на злиття для змін.
pulls.compare_base=злити в
pulls.compare_compare=pull з
pulls.filter_branch=Фільтр по гілці
pulls.no_results=Результатів не знайдено.
pulls.nothing_to_compare=Ці гілки однакові. Немає необхідності створювати запитів на злиття.
pulls.has_pull_request=`Вже існує запит на злиття між двома цілями: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Створити запит на злиття
pulls.title_desc=хоче злити %[1]d комітів з <code>%[2]s</code> в <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=злито %[1]d комітів з <code>%[2]s</code> до <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.change_target_branch_at=`змінена цільова гілка з <b>%s</b> на <b>%s</b> %s`
pulls.tab_conversation=Обговорення
pulls.tab_commits=Коміти
pulls.tab_files=Змінені файли
pulls.reopen_to_merge=Будь ласка перевідкрийте цей запит щоб здіснити операцію злиття.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Цей запит не можна повторно відкрити, оскільки гілку видалено.
pulls.merged=Злито
pulls.merged_as=Запит на злиття був влитиий як <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.is_closed=Запит на злиття було закрито.
pulls.has_merged=Запит на злиття було об'єднано.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Почніть заголовок з <strong>%s</strong></a> щоб запобігти випадковому злиттю запитів.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Цей пулл-реквест вже в стадії виконання. Видаліть префікс <strong>%s</strong> з заголовку після того як роботи будуть завершені
pulls.data_broken=Зміст цього запиту було порушено внаслідок видалення інформації Форком. Цей запит тягнеться через відсутність інформації про вилучення.
pulls.files_conflicted=Цей запит має зміни, що конфліктують з цільовою гілкою.
pulls.is_checking=Триває перевірка конфліктів, будь ласка обновіть сторінку дещо пізніше.
pulls.required_status_check_failed=Деякі необхідні перевірки виконані з помилками.
pulls.required_status_check_administrator=Як адміністратор ви все одно можете об'єднати цей запит на злиття.
pulls.blocked_by_approvals=Цей pull-запит ще не має достатньо схвалень. %d від %d схвалень надано.
pulls.can_auto_merge_desc=Цей запит можна об'єднати автоматично.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Цей запит на злиття не може бути злитий автоматично через конфлікти.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Злийте вручну для вирішення конфліктів.
pulls.no_merge_desc=Цей запити на злиття неможливо злити, оскільки всі параметри об'єднання репозиторія вимкнено.
pulls.no_merge_helper=Увімкніть параметри злиття в налаштуваннях репозиторія або злийте запити на злиття вручну.
pulls.no_merge_wip=Цей пулл-реквест не можливо об'єднати, тому-що він вже виконується.
pulls.merge_pull_request=Об'єднати запит на злиття
pulls.rebase_merge_pull_request=Зробити Rebase і злити
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase та злитя (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Об'єднати (Squash) і злити
pulls.invalid_merge_option=Цей параметр злиття не можна використовувати для цього Pull Request'а.
pulls.merge_conflict=Помилка злиття: при злитті виник конфлікт: %[1]s<br>%[2]s<br>Підказка: спробуйте іншу стратегію
pulls.rebase_conflict=Помилка злиття: виник конфлікт при виконанні rebase коміту: %[1]s<br>%[2]s<br>%[3]s<br>Підказка: спробуйте іншу стратегію
pulls.unrelated_histories=Помилка злиття: head та base злиття не мають спільної історії. Підказка: спробуйте іншу стратегію
pulls.merge_out_of_date=Помилка злиття: base було оновлено, поки відбувалося злиття. Підказка: спробуйте знову.
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Ви не можете знову відкрити, оскільки вже існує запит на злиття (%d) з того ж репозиторія з тією ж інформацією про злиття і в очікуванні.`
pulls.status_checking=Деякі перевірки знаходяться на розгляді
pulls.status_checks_success=Всі перевірки були успішними
pulls.status_checks_error=Деякі перевірки не вдалися
milestones.new=Новий етап
milestones.open_tab=%d відкрито
milestones.close_tab=%d закрито
milestones.closed=Закрито %s
milestones.no_due_date=Немає дати завершення
milestones.open=Відкрити
milestones.close=Закрити
milestones.new_subheader=Створюйте етапи для організації ваших завдань.
milestones.completeness=%d%% завершено
milestones.create=Створити етап
milestones.title=Заголовок
milestones.desc=Опис
milestones.due_date=Дата завершення (опціонально)
milestones.clear=Очистити
milestones.invalid_due_date_format=Дата завершення має бути в форматі 'рррр-мм-дд'.
milestones.create_success=Етап '%s' створений.
milestones.edit=Редагувати етап
milestones.edit_subheader=Використовуйте кращий опис контрольної точки, щоб уникнути нерозуміння з боку інших людей.
milestones.cancel=Відмінити
milestones.modify=Оновити етап
milestones.edit_success=Етап '%s' був оновлений.
milestones.deletion=Видалити етап
milestones.deletion_desc=Видалення етапу призведе до його видалення з усіх пов'язаних завдань. Продовжити?
milestones.deletion_success=Етап успішно видалено.
milestones.filter_sort.closest_due_date=Найближче за датою
milestones.filter_sort.furthest_due_date=Далі за датою
milestones.filter_sort.least_complete=Менш повне
milestones.filter_sort.most_complete=Більш повне
milestones.filter_sort.most_issues=Найбільш проблем
milestones.filter_sort.least_issues=Найменш проблем
ext_wiki=Зов. Вікі
ext_wiki.desc=Посилання на зовнішню вікі.
wiki=Вікі
wiki.welcome=Ласкаво просимо до Вікі.
wiki.welcome_desc=Wiki дозволяє писати та ділитися документацією з співавторами.
wiki.desc=Пишіть та обмінюйтеся документацією із співавторами.
wiki.create_first_page=Створити першу сторінку
wiki.page=Сторінка
wiki.filter_page=Фільтр сторінок
wiki.new_page=Сторінка
wiki.default_commit_message=Напишіть примітку про оновлення цієї сторінки (необов'язково).
wiki.save_page=Зберегти сторінку
wiki.last_commit_info=%s редагував цю сторінку %s
wiki.edit_page_button=Редагувати
wiki.new_page_button=Нова сторінка
wiki.file_revision=Ревізії сторінки
wiki.wiki_page_revisions=Ревізії вікі сторінок
wiki.back_to_wiki=Повернутись на сторінку Вікі
wiki.delete_page_button=Видалити сторінку
wiki.delete_page_notice_1=Видалення сторінки вікі '%s' не може бути скасовано. Продовжити?
wiki.page_already_exists=Вікі-сторінка з таким самим ім'ям вже існує.
wiki.reserved_page=Назва сторінки вікі '%s' зарезервована.
wiki.pages=Сторінки
wiki.last_updated=Останні оновлення %s
activity=Активність
activity.period.filter_label=Період:
activity.period.daily=1 день
activity.period.halfweekly=3 дні
activity.period.weekly=1 тиждень
activity.period.monthly=1 місяць
activity.period.quarterly=3 місяці
activity.period.semiyearly=6 місяців
activity.period.yearly=1 рік
activity.overview=Огляд
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> Активний запити на злиття
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Активні запити на злиття
activity.merged_prs_count_1=Злитий запит на злиття
activity.merged_prs_count_n=Злиті запити на злиття
activity.opened_prs_count_1=Запропонований запит на злиття
activity.opened_prs_count_n=Запропонованих запитів на злиття
activity.title.user_1=%d користувачем
activity.title.user_n=%d користувачами
activity.title.prs_1=%d Запит на злиття
activity.title.prs_n=%d Запитів на злиття
activity.title.prs_merged_by=%s злито %s
activity.title.prs_opened_by=%s запропоновано %s
activity.merged_prs_label=Злито
activity.opened_prs_label=Запропоновано
activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> Активна проблема
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Активні проблеми
activity.closed_issues_count_1=Закрита проблема
activity.closed_issues_count_n=Закриті проблеми
activity.title.issues_1=%d Проблема
activity.title.issues_n=%d Проблеми
activity.title.issues_closed_by=%s закрита(і) %s
activity.title.issues_created_by=%s створена(і) %s
activity.closed_issue_label=Закрито
activity.new_issues_count_1=Нова Проблема
activity.new_issues_count_n=%d Проблем
activity.new_issue_label=Відкриті
activity.title.unresolved_conv_1=%d Незавершене обговорення
activity.title.unresolved_conv_n=%d Незавершених обговорень
activity.unresolved_conv_desc=Список всіх старих тікетів і Pull Request'ів з недавньої активністю, але ще не закритих або прийнятих.
activity.unresolved_conv_label=Відкрити
activity.title.releases_1=%d Реліз
activity.title.releases_n=%d Релізів
activity.title.releases_published_by=%s опубліковано %s
activity.published_release_label=Опубліковано
activity.no_git_activity=У цей період не було здійснено жодних дій.
activity.git_stats_exclude_merges=Не враховуючи злиття,
activity.git_stats_author_1=%d автор
activity.git_stats_author_n=%d автори
activity.git_stats_pushed_1=відправлено
activity.git_stats_pushed_n=відправлено
activity.git_stats_commit_1=%d коміт
activity.git_stats_commit_n=%d коміти
activity.git_stats_push_to_branch=в %s та
activity.git_stats_push_to_all_branches=до всіх гілок.
activity.git_stats_on_default_branch=На %s,
activity.git_stats_file_1=%d файл
activity.git_stats_file_n=%d файли
activity.git_stats_files_changed_1=змінено
activity.git_stats_files_changed_n=змінено
activity.git_stats_additions=і були
activity.git_stats_addition_1=%d добавка
activity.git_stats_addition_n=%d добавки
activity.git_stats_and_deletions=та
activity.git_stats_deletion_1=%d видалений
activity.git_stats_deletion_n=%d видалені
search=Пошук
search.search_repo=Пошук репозиторію
search.results=Результати пошуку для "%s" в <a href="%s">%s</a>
settings=Налаштування
settings.desc=У налаштуваннях ви можете змінювати різні параметри цього репозиторія
settings.options=Репозиторій
settings.collaboration=Співавтори
settings.collaboration.admin=Адміністратор
settings.collaboration.write=Запис
settings.collaboration.read=Читати
settings.collaboration.owner=Власник
settings.collaboration.undefined=Не визначено
settings.hooks=Веб-хуки
settings.githooks=Git хуки
settings.basic_settings=Базові налаштування
settings.mirror_settings=Налаштування дзеркала
settings.sync_mirror=Синхронізувати зараз
settings.mirror_sync_in_progress=Синхронізуються репозиторії-дзеркала. Зачекайте хвилину і обновіть сторінку.
settings.email_notifications.enable=Увімкнути сповіщення email
settings.email_notifications.onmention=Повідомнення email тільки при згадуванні
settings.email_notifications.disable=Вимкнути email сповіщення
settings.email_notifications.submit=Налаштувати параметри email
settings.site=Веб-сайт
settings.update_settings=Оновити налаштування
settings.advanced_settings=Додаткові налаштування
settings.wiki_desc=Увімкнути репозиторії Вікі
settings.use_internal_wiki=Використовувати вбудовані Вікі
settings.use_external_wiki=Використовувати зовнішні Вікі
settings.external_wiki_url=URL зовнішньої вікі
settings.external_wiki_url_error=Зовнішня URL-адреса wiki не є допустимою URL-адресою.
settings.external_wiki_url_desc=Відвідувачі будуть перенаправлені на URL-адресу, коли вони клацають по вкладці.
settings.issues_desc=Увімкнути відстеження проблем в репозиторію
settings.use_internal_issue_tracker=Використовувати вбудовану систему відстеження проблем
settings.use_external_issue_tracker=Використовувати зовнішню систему обліку завдань
settings.external_tracker_url=URL зовнішньої системи відстеження проблем
settings.external_tracker_url_error=URL зовнішнього баг-трекера не є допустимою URL-адресою.
settings.external_tracker_url_desc=Відвідувачі перенаправляються на зовнішню URL-адресу, коли натискають вкладку 'Проблеми'.
settings.tracker_url_format=Формат URL зовнішнього трекера задач
settings.tracker_url_format_error=Неправильний формат URL-адреси зовнішнього баг-трекера.
settings.tracker_issue_style=Формат номеру для зовнішньої системи обліку задач
settings.tracker_issue_style.numeric=Цифровий
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Буквено-цифровий
settings.tracker_url_format_desc=Використовуйте шаблони <code>{user}</code>, <code>{repo}</code> та <code>{index}</code> для імені користувача, репозиторію та номеру задічі.
settings.enable_timetracker=Увімкнути відстеження часу
settings.allow_only_contributors_to_track_time=Враховувати тільки учасників розробки в підрахунку часу
settings.pulls_desc=Увімкнути запити на злиття в репозиторій
settings.pulls.ignore_whitespace=Ігнорувати пробіл у конфліктах
settings.pulls.allow_merge_commits=Дозволити коміти злиття
settings.pulls.allow_rebase_merge=Увімкнути Rebasing коміти перед злиттям
settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=Ввімкнути Rebase з явним злиттям (--no-ff)
settings.pulls.allow_squash_commits=Увімкнути об'єднувати коміти перед злиттям
settings.admin_settings=Налаштування адміністратора
settings.admin_enable_health_check=Включити перевірки працездатності репозиторію (git fsck)
settings.admin_enable_close_issues_via_commit_in_any_branch=Закрити проблему за допомогою коміта, зробленого не головній гілці
settings.danger_zone=Небезпечна зона
settings.new_owner_has_same_repo=Новий власник вже має репозиторій з такою назвою. Будь ласка, виберіть інше ім'я.
settings.convert=Перетворити на звичайний репозиторій
settings.convert_desc=Ви можете сконвертувати це дзеркало у звичайний репозиторій. Це не може бути скасовано.
settings.convert_notices_1=Ця операція перетворить дзеркало у звичайний репозиторій і не може бути скасована.
settings.convert_confirm=Перетворити репозиторій
settings.convert_succeed=Репозиторій успішно перетворений в звичайний.
settings.transfer=Передати новому власнику
settings.transfer_desc=Передати репозиторій користувачеві або організації, де ви маєте права адміністратора.
settings.transfer_notices_1=- Ви втратите доступ до репозиторія, якщо ви переведете його окремому користувачеві.
settings.transfer_notices_2=- Ви збережете доступ, якщо новим власником стане організація, власником якої ви є.
settings.transfer_form_title=Введіть ім'я репозиторія як підтвердження:
settings.wiki_delete=Видалити вікі-дані
settings.wiki_delete_desc=Будьте уважні! Як тільки ви видалите Вікі - шляху назад не буде.
settings.wiki_delete_notices_1=- Це назавжди знищить і відключить wiki для %s.
settings.confirm_wiki_delete=Видалити Вікі-дані
settings.wiki_deletion_success=Дані wiki були видалені.
settings.delete=Видалити цей репозиторій
settings.delete_desc=Будьте уважні! Як тільки ви видалите репозиторій - шляху назад не буде.
settings.delete_notices_1=- Цю операцію <strong>НЕ МОЖНА</strong> відмінити.
settings.delete_notices_2=- Ця операція назавжди видалить все з репозиторію <strong>%s</strong>, включаючи дані Git, пов'язані з ним завдання, коментарі і права доступу для співробітників.
settings.delete_notices_fork_1=- Всі форки стануть незалежними репозиторіями після видалення.
settings.deletion_success=Репозиторій успішно видалено.
settings.update_settings_success=Налаштування репозиторію було оновлено.
settings.transfer_owner=Новий власник
settings.make_transfer=Здіснити перенесення
settings.transfer_succeed=Репозиторій був перенесений.
settings.confirm_delete=Видалити репозиторій
settings.add_collaborator=Додати співавтора
settings.add_collaborator_success=Додано співавтора.
settings.add_collaborator_inactive_user=Не можливо додати неактивного користувача якості співавтора.
settings.add_collaborator_duplicate=Співавтора уже додано до цього репозиторію.
settings.delete_collaborator=Видалити
settings.collaborator_deletion=Видалити співавтора
settings.collaborator_deletion_desc=Цей користувач більше не матиме доступу для спільної роботи в цьому репозиторії після видалення. Ви хочете продовжити?
settings.remove_collaborator_success=Співавтор видалений.
settings.search_user_placeholder=Пошук користувача…
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Організації не можуть бути додані як співавтори.
settings.change_team_access_not_allowed=Зміна доступу команди до репозитарію обмежена власником організації
settings.team_not_in_organization=Команда та репозитарій мають привязки до різних організацій
settings.add_team_duplicate=Команда вже має привязку до репозитарію
settings.add_team_success=Команда отримала доступ до репозиторію.
settings.remove_team_success=Доступ команди до репозиторію видалений.
settings.add_webhook=Додати веб-хук
settings.add_webhook.invalid_channel_name=Назва каналу Webhook не може бути порожньою і не може містити лише символ #.
settings.hooks_desc=Веб-хуки автоматично робить HTTP POST-запити на сервер, коли відбуваються певні події Gitea. Дізнайтеся більше в <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> інструкції по використанню web-хуків </a>.
settings.webhook_deletion=Видалити веб-хук
settings.webhook_deletion_desc=Видалення цього веб-хука призведе до видалення всієї пов'язаної з ним інформації, включаючи історію. Бажаєте продовжити?
settings.webhook_deletion_success=Webhook видалено.
settings.webhook.test_delivery=Перевірити доставку
settings.webhook.test_delivery_desc=Перевірте цей веб-хук з підробленою подією.
settings.webhook.test_delivery_success=Тест веб-хука був доданий в чергу доставки. Це може зайняти кілька секунд, перш ніж він відобразиться в історії доставки.
settings.webhook.request=Запит
settings.webhook.response=Відповідь
settings.webhook.headers=Заголовки
settings.webhook.payload=Зміст
settings.webhook.body=Тіло
settings.githooks_desc=Git-хукі надаються Git самим по собі, ви можете змінювати файли підтримуваних хуков зі списку нижче щоб виконувати зовнішні операції.
settings.githook_edit_desc=Якщо хук неактивний, буде представлено зразок змісту. Порожнє значення у цьому полі призведе до вимкнення хуку.
settings.githook_name=Ім'я хуку
settings.githook_content=Зміст хука
settings.update_githook=Оновити хук
settings.add_webhook_desc=Gitea буде відправляти <code>POST</code> запити на вказану URL адресу, з інформацією про події, що відбуваються. Подробиці на сторінці <a target="_blank" rel="noopener" href="%s"> інструкції по використанню web-хуків </a>.
settings.payload_url=Цільова URL-адреса
settings.http_method=Метод HTTP
settings.content_type=Тип змісту
settings.secret=Секрет
settings.slack_username=Ім'я кристувача
settings.slack_icon_url=URL іконки
settings.discord_username=Ім'я кристувача
settings.discord_icon_url=URL іконки
settings.slack_color=Колір
settings.event_desc=Тригер:
settings.event_push_only=Push події
settings.event_send_everything=Всі події
settings.event_choose=Власні події…
settings.event_create=Створити
settings.event_create_desc=Гілку або тег створено.
settings.event_delete=Видалити
settings.event_fork=Форк
settings.event_release=Реліз
settings.event_release_desc=Реліз опублікований, оновлений або видалений з репозиторія.
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push до репозиторію.
settings.event_repository=Репозиторій
settings.event_repository_desc=Репозиторій створений або видалено.
settings.event_issues=Проблеми
settings.event_issue_comment=Коментар проблеми
settings.event_issue_comment_desc=Коментар проблеми створено, видалено чи відредаговано.
settings.event_pull_request=Запити до злиття
settings.branch_filter=Фільтр гілок
settings.branch_filter_desc=Білий список повідомлень push гілок, створення гілок та видалення гілок, визначається як glob шаблон. Якщо пустий або <code>*</code>, повідомлення для вісіх гілок ввімкнено. Дівіться <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> документацію на синтаксис. Приклад: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.active=Активний
settings.active_helper=Інформацію про викликані події буде надіслано за цією веб-хук URL-адресою.
settings.add_hook_success=Веб-хук було додано.
settings.update_webhook=Оновити веб-хук
settings.update_hook_success=Веб-хук було оновлено.
settings.delete_webhook=Видалити веб-хук
settings.recent_deliveries=Недавні розсилки
settings.hook_type=Тип хука
settings.add_slack_hook_desc=Інтеграція <a href="%s">Slack</a> у ваш репозиторії.
settings.slack_token=Токен
settings.slack_domain=Домен
settings.slack_channel=Канал
settings.add_discord_hook_desc=Інтеграція <a href="%s">Discord</a> у ваш репозиторії.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Інтеграція <a href="%s">Dingtalk</a> у ваш репозиторії.
settings.add_telegram_hook_desc=Інтегруйте <a href="%s">Telegram</a> у своє сховище.
settings.add_msteams_hook_desc=Інтегруйте <a href="%s">Microsoft Teams</a> у своє сховище.
settings.deploy_keys=Ключі для розгортування
settings.add_deploy_key=Додати ключ для розгортування
settings.deploy_key_desc=Ключі розгортання доступні тільки для читання. Це не те ж саме що і SSH-ключі аккаунта.
settings.is_writable=Увімкнути доступ для запису
settings.is_writable_info=Чи може цей ключ бути використаний для виконання <strong>push</strong> в репозиторій? Ключі розгортання завжди мають доступ на pull.
settings.no_deploy_keys=Ви не додавали ключі розгортання.
settings.title=Заголовок
settings.deploy_key_content=Зміст
settings.key_been_used=Зміст ключа розгортання вже використовується.
settings.key_name_used=Ключ розгортання з таким заголовком вже існує.
settings.add_key_success=Новий ключ розгортання '%s' успішно доданий.
settings.deploy_key_deletion=Видалити ключ для розгортування
settings.deploy_key_deletion_desc=Видалення ключа розгортки унеможливить доступ до репозиторія з його допомогою. Ви впевнені?
settings.deploy_key_deletion_success=Ключі розгортання було видалено.
settings.branches=Гілки
settings.protected_branch=Захист гілки
settings.protected_branch_can_push=Дозволити push?
settings.protected_branch_can_push_yes=Ви можете виконувати push
settings.protected_branch_can_push_no=Ви не можете виконувати push
settings.branch_protection=Захист гілки <b>%s</b>
settings.protect_this_branch=Захистити цю гілку
settings.protect_this_branch_desc=Запобігає видаленню гілки та обмежує виконання в ній push та злиття.
settings.protect_disable_push=Заборонити Push
settings.protect_disable_push_desc=Для цієї гілки буде заборонено виконання push.
settings.protect_enable_push=Дозволити Push
settings.protect_enable_push_desc=Будь-хто із правом запису зможе виконувати push для цієї гілки (за виключенням force push).
settings.protect_whitelist_committers=Білий список обмеження Push
settings.protect_whitelist_committers_desc=Лише користувачі та команди з білого списку зможуть виконувати push в цій гілці (за виключеням force push).
settings.protect_whitelist_deploy_keys=Білий список ключів розгортання з правом на запис
settings.protect_whitelist_users=Користувачі, які можуть робити push в цю гілку:
settings.protect_whitelist_search_users=Пошук користувачів…
settings.protect_whitelist_teams=Команди, учасники яких можуть робити push в цю гілку:
settings.protect_whitelist_search_teams=Пошук команд…
settings.protect_merge_whitelist_committers=Обмежити право на прийняття Pull Request'ів в цю гілку списком
settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=Ви можете додавати користувачів або цілі команди в 'білий' список цієї гілки. Тільки присутні в списку зможуть приймати запити на злиття. В іншому випадку будь-хто з правами запису до головного репозиторію буде володіти такою можливістю.
settings.protect_merge_whitelist_users=Користувачі з правом на прийняття Pull Request'ів в цю гілку:
settings.protect_merge_whitelist_teams=Команди, яким дозволено злиття:
settings.protect_check_status_contexts=Увімкнути перевірку стану
settings.protect_check_status_contexts_desc=Необхідно перевірити статус, перш ніж об'єднати. Виберіть, які перевірки статусу слід провести, перш ніж гілку можна об'єднати в гілку, яка відповідає цим правилам. Коли цей пункт увімкнено, комміт спочатку відбувається до іншої гілки, яка потім об'єднується або відправляється безпосередньо до гілки, яка пройшла перевірку на відповідність цим правилам. Якщо жодний контекст не вибраний, то останній коміт буде успішним, не беручи до уваги контекст.
settings.protect_check_status_contexts_list=Перевірки статусу знайдено для репозитарію за минулий тиждень
settings.protect_required_approvals=Необхідно схвалення:
settings.protect_required_approvals_desc=Дозволити об'єднання запитів на злиття лише із достатньою кількістю позитивних рецензій.
settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Обмежити схвалення користувачами та командами з білого списку
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Лише рецензії користувачів та команд в білому списку впливають на число отриманих затверджень. Без білого списку будуть враховані рецензії будь-кого із доступом на запис.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Білий список рецензентів:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Білий список команд рецензентів:
settings.add_protected_branch=Увімкнути захист
settings.delete_protected_branch=Вимкнути захист
settings.update_protect_branch_success=Налаштування захисту гілки '%s' були успішно змінені.
settings.remove_protected_branch_success=Захист гілки '%s' був успішно відключений.
settings.protected_branch_deletion=Відключити захист гілки
settings.protected_branch_deletion_desc=Будь-який користувач з дозволами на запис зможе виконувати push в цю гілку. Ви впевнені?
settings.default_branch_desc=Головна гілка є 'базовою' для вашого репозиторія, на яку за замовчуванням спрямовані всі запити на злиття і яка є обличчям вашого репозиторія. Перше, що побачить відвідувач - це зміст головної гілки. Виберіть її з уже існуючих:
settings.choose_branch=Оберіть гілку…
settings.no_protected_branch=Немає захищених гілок.
settings.edit_protected_branch=Редагувати
settings.protected_branch_required_approvals_min=Число необхідних схвалень не може бути від'ємним.
settings.bot_token=Токен для бота
settings.chat_id=Чат ID
settings.archive.button=Архівний репозиторій
settings.archive.header=Відправити репозиторій в архів
settings.archive.text=Архівування репозиторія зробить його доступним лише для читання. Він не відображається на панелі, в нього не можуть вноситись зміни і не можна створювати запити з проблем та пулл-реквести.
settings.archive.success=Репозиторію успішно присвоєно статус архівного.
settings.archive.error=Сталася помилка при спробі архівувати репозиторій. Докладнішу інформацію див. у журналі.
settings.archive.error_ismirror=Неможливо архівувати дзеркальний репозиротрій.
settings.archive.branchsettings_unavailable=Параметри гілки не доступні, якщо репозиторій архівний.
settings.unarchive.button=Зняти архівний статус
settings.unarchive.header=Зняти архівний статус для репозиторія
settings.unarchive.text=Зняття статусу архівного відновить запис в репозиторій, а також відкриє можливість створювати запити з нових проблем та пулл-запити.
settings.unarchive.success=Статус архівний успішно знято.
settings.unarchive.error=Сталася помилка при спробі скасувати архівний статус репозиторія. Докладнішу інформацію див. у журналі.
settings.update_avatar_success=Аватар репозиторію оновлений.
settings.lfs=LFS
settings.lfs_filelist=Файли LFS, які зберігаються в цьому репозиторії
settings.lfs_no_lfs_files=В цьому репозиторії відсутні файли LFS
settings.lfs_findcommits=Знайти коміти
settings.lfs_lfs_file_no_commits=Не знайдено комітів для цього файлу LFS
settings.lfs_noattribute=Цей шлях не має атрибуту блокування в гілці за замовчуванням
settings.lfs_delete=Видалити файл LFS з OID %s
settings.lfs_delete_warning=Видалення файлу LFS може спричинити помилки "Об'єкт не існує" під час перевірки. Ви впевнені?
settings.lfs_findpointerfiles=Знайти файли-посилання
settings.lfs_locks=Блокування
settings.lfs_invalid_locking_path=Неприпустимий шлях: %s
settings.lfs_invalid_lock_directory=Не можливо заблокувати каталог: %s
settings.lfs_lock_already_exists=Блокування вже використовується: %s
settings.lfs_lock=Блокувати
settings.lfs_lock_path=Шлях до файлу для блокування...
settings.lfs_locks_no_locks=Відсутнє блокування
settings.lfs_lock_file_no_exist=Заблокований файл не існує у гілці за замовчуванням
settings.lfs_force_unlock=Примусове розблокування
settings.lfs_pointers.found=Знайдено %d посилань на blob - %d пов'язаних, %d непов'язаних (%d відсутні у сховищі)
settings.lfs_pointers.sha=Blob SHA
settings.lfs_pointers.oid=OID
settings.lfs_pointers.inRepo=В репозиторії
settings.lfs_pointers.exists=Наявний у сховищі
settings.lfs_pointers.accessible=Доступний для користувача
settings.lfs_pointers.associateAccessible=Пов'язати доступні %d OID
diff.browse_source=Переглянути джерело
diff.parent=джерело
diff.commit=коміт
diff.git-notes=Примітки
diff.data_not_available=Різниця недоступна
diff.options_button=Параметри порівняння
diff.show_diff_stats=Показати статистику
diff.download_patch=Завантажити патч
diff.download_diff=Завантажити файл різниці
diff.show_split_view=Розділений перегляд
diff.show_unified_view=Об'єднаний перегляд
diff.whitespace_button=Пробіли
diff.whitespace_show_everything=Показати всі зміни
diff.whitespace_ignore_all_whitespace=Ігнорувати пробіли, порівнюючи рядки
diff.whitespace_ignore_amount_changes=Ігнорувати зміни у кількості пробілів
diff.whitespace_ignore_at_eol=Ігнорувати зміни у пробілах в кінці рядка
diff.stats_desc=<strong> %d змінених файлів</strong> з <strong>%d додано</strong> та <strong>%d видалено</strong>
diff.bin=BIN
diff.view_file=Переглянути файл
diff.file_before=Перед
diff.file_after=Після
diff.file_image_width=Ширина
diff.file_image_height=Висота
diff.file_byte_size=Розмір
diff.file_suppressed=Різницю між файлами не показано, бо вона завелика
diff.too_many_files=Деякі файли не було показано, через те що забагато файлів було змінено
diff.comment.placeholder=Залишити коментар
diff.comment.markdown_info=Стилізація з markdown підтримується.
diff.comment.add_single_comment=Додати простий коментар
diff.comment.add_review_comment=Додати коментар
diff.comment.start_review=Розпочати рецензію
diff.comment.reply=Відповідь
diff.review=Рецензія
diff.review.header=Надіслати рецензію
diff.review.placeholder=Рецензійований коментарій
diff.review.comment=Коментар
diff.review.approve=Затвердити
diff.review.reject=Запит змін
releases.desc=Відслідковувати версії проекту (релізи) та завантаження.
release.releases=Релізи
release.new_release=Новий реліз
release.draft=Чернетка
release.prerelease=Пре-реліз
release.stable=Стабільний
release.edit=редагувати
release.ahead=<strong>%d</strong> комітів %s після цього релізу
release.source_code=Код
release.new_subheader=Публікація релізів допоможе зберігати чітку історію розвитку вашого проекту.
release.edit_subheader=Публікація релізів допоможе зберігати чітку історію розвитку вашого проекту.
release.tag_name=Назва тегу
release.target=Ціль
release.tag_helper=Виберіть існуючий тег або створіть новий.
release.title=Заголовок
release.content=Зміст
release.prerelease_desc=Позначити як пре-реліз
release.prerelease_helper=Позначте цей випуск непридатним для ПРОД використання.
release.cancel=Відмінити
release.publish=Опублікувати реліз
release.save_draft=Зберегти чернетку
release.edit_release=Оновити реліз
release.delete_release=Видалити реліз
release.deletion=Видалити реліз
release.deletion_desc=Видалення релізу видаляє Git-тег з репозиторіїв. Зміст репозиторія і історія залишаться незмінними. Продовжити?
release.deletion_success=Реліз, було видалено.
release.tag_name_already_exist=Реліз з цим ім'ям мітки вже існує.
release.tag_name_invalid=Неприпустиме ім'я тега.
release.downloads=Завантажити
branch.name=Ім'я гілки
branch.search=Пошук гілок
branch.already_exists=Гілка з ім'ям '%s' вже існує.
branch.delete_head=Видалити
branch.delete=Видалити гілку '%s'
branch.delete_html=Видалити гілку
branch.delete_desc=Видалення гілки <strong>НЕЗВОРОТНЕ</strong>. Дію не можна скасувати. Продовжити?
branch.deletion_success=Гілка '%s' видалена.
branch.deletion_failed=Не вдалося видалити гілку "%s".
branch.delete_branch_has_new_commits=Гілку '%s' не можна видалити, оскільки після злиття були додані нові коміти.
branch.create_branch=Створити гілку <strong>%s</strong>
branch.create_from=з '%s'
branch.create_success=Створено гілку "%s".
branch.branch_already_exists=Гілка '%s' вже присутня в репозиторії.
branch.branch_name_conflict=Ім'я гілки '%s' конфліктує з уже існуючою гілкою '%s'.
branch.tag_collision=Гілка '%s' не може бути створена, так як вже існує тег з таким ім'ям.
branch.deleted_by=Видалено %s
branch.restore_success=Гілку "%s" відновлено.
branch.restore_failed=Не вдалося відновити гілку '%s'.
branch.protected_deletion_failed=Гілка '%s' захищена. Її не можна видалити.
branch.restore=Відновити гілку '%s'
branch.download=Завантажити гілку '%s'
branch.included_desc=Ця гілка є частиною типової гілки
branch.included=Включено
topic.manage_topics=Керувати тематичними мітками
topic.done=Готово
topic.count_prompt=Ви не можете вибрати більше 25 тем
topic.format_prompt=Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
[org]
org_name_holder=Назва організації
org_full_name_holder=Повна назва організації
org_name_helper=Назва організації має бути простою та зрозумілою.
create_org=Створити організацію
repo_updated=Оновлено
people=Учасники
teams=Команди
lower_members=учасники
lower_repositories=репозиторії
create_new_team=Нова команда
create_team=Створити команду
org_desc=Опис
team_name=Назва команди
team_desc=Опис
team_name_helper=Назва команди має бути простою та зрозумілою.
team_desc_helper=Опишіть мету або роль команди.
team_access_desc=Доступ до репозиторія
team_permission_desc=Права доступу
team_unit_desc=Дозволити доступ до розділів репозиторію
form.name_reserved=Назву організації '%s' зарезервовано.
form.name_pattern_not_allowed=Шаблон '%s' не дозволено в назві організації.
form.create_org_not_allowed=Вам не дозволено створювати організації.
settings=Налаштування
settings.options=Організація
settings.full_name=Повне ім'я
settings.website=Веб-сайт
settings.location=Розташування
settings.permission=Дозволи
settings.repoadminchangeteam=Адміністратор репозитарію може додавати та видаляти доступ для команд
settings.visibility=Видимість
settings.visibility.public=Публічний
settings.visibility.limited=Обмежений (Видимий лише для користувачів, що ввійшли в систему)
settings.visibility.private=Приватний (Видимий лише членам організації)
settings.update_settings=Оновити налаштування
settings.update_setting_success=Налаштування організації оновлені.
settings.change_orgname_prompt=Ця зміна змінить посилання на організацію.
settings.update_avatar_success=Аватар організації оновлений.
settings.delete=Видалити організацію
settings.delete_account=Видалити цю організацію
settings.delete_prompt=Організація буде остаточно видалена. Це <strong>НЕ МОЖЛИВО</strong> відмінити!
settings.confirm_delete_account=Підтвердіть видалення
settings.delete_org_title=Видалити організацію
settings.delete_org_desc=Ця організація буде безповоротно видалена. Продовжити?
settings.hooks_desc=Додайте webhooks, який буде викликатися для <strong>всіх репозиторіїв</strong> якими володіє ця організація.
members.membership_visibility=Видимість учасника:
members.public=Показувати
members.public_helper=зробити прихованим
members.private=Прихований
members.private_helper=зробити видимим
members.member_role=Роль учасника:
members.owner=Власник
members.member=Учасник
members.remove=Видалити
members.leave=Покинути
members.invite_desc=Додати нового учасника до %s:
members.invite_now=Запросити зараз
teams.join=Приєднатися
teams.leave=Покинути
teams.can_create_org_repo=Створити репозиторії
teams.can_create_org_repo_helper=Учасники можуть створювати нові репозиторії в організації. Автор отримає доступ адміністратора до нового репозиторію.
teams.read_access=Доступ для читання
teams.read_access_helper=Учасники можуть переглядати та клонувати репозиторії команд.
teams.write_access=Доступ на запис
teams.write_access_helper=Учасники можуть читати і виконувати push в репозиторії команд.
teams.admin_access=Доступ адміністратора
teams.admin_access_helper=Учасники можуть виконувати pull, push в репозиторії команд і додавати співавторів в команду.
teams.no_desc=Ця команда не має опису
teams.settings=Налаштування
teams.owners_permission_desc=Власник має повний доступ до <strong>усіх репозиторіїв</strong> та має <strong>права адміністратора</strong> організації.
teams.members=Учасники команди
teams.update_settings=Оновити налаштування
teams.delete_team=Видалити команду
teams.add_team_member=Додати учасника команди
teams.delete_team_title=Видалити команду
teams.delete_team_desc=Видалення команди скасовує доступ до репозиторія для її учасників. Продовжити?
teams.delete_team_success=Команду було видалено.
teams.read_permission_desc=Ця команда має доступ для <strong>читання</strong>: учасники можуть переглядати та клонувати репозиторії.
teams.write_permission_desc=Ця команда надає доступ на <strong>запис</strong>: учасники можуть отримувати й виконувати push команди до репозитрію.
teams.admin_permission_desc=Ця команда надає <strong>адміністраторський</strong> доступ: учасники можуть читати, виконувати push команди та додавати співробітників до репозиторію.
teams.create_repo_permission_desc=Крім того, ця команда надає дозвіл <strong>Створити репозиторій</strong>: учасники можуть створювати нові репозиторії в організації.
teams.repositories=Репозиторії команди
teams.search_repo_placeholder=Пошук репозиторію…
teams.remove_all_repos_title=Видалити всі репозиторії команди
teams.remove_all_repos_desc=Це видалить усі репозиторії команди.
teams.add_all_repos_title=Додати всі репозиторії
teams.add_all_repos_desc=Це додасть всі репозиторії організації до команди.
teams.add_nonexistent_repo=Ви намагаєтеся додати у репозиторій якого не існує. Будь ласка, спочатку створіть його.
teams.add_duplicate_users=Користувач уже є членом команди.
teams.repos.none=Для команди немає доступних репозиторіїв.
teams.members.none=Немає членів в цій команді.
teams.specific_repositories=Конкретні репозиторії
teams.specific_repositories_helper=Учасники матимуть доступ лише до репозиторіїв, які були явно додані до команди. Вибір цього пункту <strong>не призводить</strong> до автоматичного видалення репозиторіїв, доданих з <i>Всі репозиторії</i>.
teams.all_repositories=Всі репозиторії
teams.all_repositories_helper=Команда має доступ до всіх репозиторіїв. Вибір цього пункту <strong>додасть всі наявні</strong> репозиторії до команди.
teams.all_repositories_read_permission_desc=Ця команда надає дозвіл <strong>Перегляд</strong> для <strong>всіх репозиторіїв</strong>: учасники можуть переглядати та клонувати їх.
teams.all_repositories_write_permission_desc=Ця команда надає дозвіл <strong>Запис</strong> для <strong>всіх репозиторіїв</strong>: учасники можуть переглядати та виконувати push в репозиторіях.
teams.all_repositories_admin_permission_desc=Ця команда надає дозвіл <strong>Адміністрування</strong> для <strong>всіх репозиторіїв</strong>: учасники можуть переглядати, виконувати push та додавати співробітників.
[admin]
dashboard=Панель управління
users=Облікові записи користувачів
organizations=Організації
repositories=Репозиторії
hooks=Типові веб-хуки
authentication=Джерела автентифікації
config=Конфігурація
notices=Сповіщення системи
monitor=Моніторинг
first_page=Перша
last_page=Остання
total=Разом: %d
dashboard.statistic=Підсумок
dashboard.operations=Технічне обслуговування
dashboard.system_status=Статус системи
dashboard.statistic_info=У базі даних Gitea записано <b>%d</b> користувачів, <b>%d</b> організацій, <b>%d</b> публічних ключів, <b>%d</b> репозиторіїв, <b>%d</b> підписок на репозиторії, <b>%d</b> додавань в обране, <b>%d</b> дій, <b>%d</b> доступів, <b>%d</b> задач, <b>%d</b> коментарів, <b>%d</b> соціальних облікових записів, <b>%d</b> підписок на користувачів, <b>%d</b> зеркал, <b>%d</b> релізів, <b>%d</b> джерел входу, <b>%d</b> веб-хуків, <b>%d</b> етапів, <b>%d</b> міток, <b>%d</b> задач хуків, <b>%d</b> команд, <b>%d</b> задач по оновленню, <b>%d</b> приєднаних файлів.
dashboard.operation_name=Назва операції
dashboard.operation_switch=Перемкнути
dashboard.operation_run=Запустити
dashboard.clean_unbind_oauth=Очистити список незавершених авторизацій OAuth
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Всі незавершені зв'язки OAuth були видалені.
dashboard.delete_inactivate_accounts=Видалити всі неактивовані облікові записи
dashboard.delete_inactivate_accounts_success=Усі неактивовані облікові записи успішно видалено.
dashboard.delete_repo_archives=Видалити всі архіви репозиторіїв
dashboard.delete_repo_archives_success=Всі архіви репозиторіїв були видалені.
dashboard.delete_missing_repos=Видалити всі записи про репозиторії з відсутніми файлами Git
dashboard.delete_missing_repos_success=Всі записи про репозиторії з відсутніми файлами Git видалені.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Видалити репозиторій з згенерованими аватарами
dashboard.delete_generated_repository_avatars_success=Репозиторій з згенерованими аватарами видалено.
dashboard.git_gc_repos=Виконати очистку сміття для всіх репозиторіїв
dashboard.git_gc_repos_success=Всі репозиторії завершили збирання сміття.
dashboard.resync_all_sshkeys=Перезаписати файл '.ssh/authorized_keys' для SSH ключів Gitea. (Не потрібно для вбудованого SSH сервера.)
dashboard.resync_all_sshkeys_success=Всі відкриті ключі були перезаписані.
dashboard.resync_all_hooks=Пересинхронізувати перед-прийнятні, оновлюючі та пост-прийнятні хуки в усіх репозиторіях.
dashboard.resync_all_hooks_success=Були пересинхронізовані всі pre-receive, update і post-receive Git хуки.
dashboard.reinit_missing_repos=Переініціалізувати усі репозитрії git-файли яких втрачено
dashboard.reinit_missing_repos_success=Усі репозитрії git-файли яких втрачено, успішно переініціалізовано.
dashboard.sync_external_users=Синхронізувати дані зовнішніх користувачів
dashboard.sync_external_users_started=Запущена синхронізація зовнішніх користувачів.
dashboard.git_fsck=Запустити перевірку даних всіх репозиторіїв (git fsck)
dashboard.git_fsck_started=Перевірка даних репозиторіїв запущена.
dashboard.server_uptime=Uptime серверу
dashboard.current_goroutine=Поточна кількість Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Поточне використання пам'яті
dashboard.total_memory_allocated=Виділено пам'яті загалом
dashboard.memory_obtained=Отримано пам'яті
dashboard.pointer_lookup_times=Пошуків вказівника
dashboard.memory_allocate_times=Виділення пам'яті
dashboard.memory_free_times=Звільнень пам'яті
dashboard.current_heap_usage=Поточне використання динамічної пам'яті
dashboard.heap_memory_obtained=Отримано динамічної пам'яті
dashboard.heap_memory_idle=Не використовується динамічною пам'яттю
dashboard.heap_memory_in_use=Використовується динамічною пам'яттю
dashboard.heap_memory_released=Звільнено динамічної пам'яті
dashboard.heap_objects=Об'єктів динамічної пам'яті
dashboard.bootstrap_stack_usage=Використання стеку Bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Зайнято пам'яті стеком
dashboard.mspan_structures_usage=Використання структур MSpan
dashboard.mspan_structures_obtained=Отримано структур MSpan
dashboard.mcache_structures_usage=Використання структур MCache
dashboard.mcache_structures_obtained=Отримано структур MCache
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Отримано хеш-таблиць профілювання
dashboard.gc_metadata_obtained=Отримано метаданих збирача сміття (GC)
dashboard.other_system_allocation_obtained=Отримання інших виділень пам'яті
dashboard.next_gc_recycle=Наступний цикл збирача сміття (GC)
dashboard.last_gc_time=З останнього запуску збирача сміття (GC)
dashboard.total_gc_time=Загальна пауза збирача сміття (GC)
dashboard.total_gc_pause=Загальна пауза збирача сміття (GC)
dashboard.last_gc_pause=Остання пауза збирача сміття (GC)
dashboard.gc_times=Кількість запусків збирача сміття (GC)
users.user_manage_panel=Керування обліковими записами користувачів
users.new_account=Створити обліковий запис
users.name=Ім'я кристувача
users.activated=Активовано
users.admin=Адміністратор
users.repos=Репозиторії
users.created=Створено
users.last_login=Останній вхід
users.never_login=Ніколи не входив
users.send_register_notify=Надіслати повідомлення про реєстрацію користувача
users.new_success=Обліковий запис '%s' створений.
users.edit=Редагувати
users.auth_source=Джерело автентифікації
users.local=Локальні
users.auth_login_name=Логін для авторизації
users.password_helper=Залиште пароль порожнім, щоб не змінювати його.
users.update_profile_success=Обліковий запис користувача було оновлено.
users.edit_account=Редагувати обліковий запис
users.max_repo_creation=Максимальне число репозиторіїв
users.max_repo_creation_desc=(Введіть -1, щоб використовувати глобальний ліміт за замовчуванням.)
users.is_activated=Обліковий запис користувача увімкнено
users.prohibit_login=Вимкнути вхід
users.is_admin=Адміністратор
users.allow_git_hook=Може створювати Git хуки
users.allow_import_local=Може імпортувати локальні репозиторії
users.allow_create_organization=Може створювати організацій
users.update_profile=Оновити обліковий запис
users.delete_account=Видалити цей обліковий запис
users.still_own_repo=Ваш обліковий запис все ще володіє одним або кількома репозиторіями, спочатку вам потрібно видалити або передати їх.
users.still_has_org=Цей обліковий запис все ще є учасником однієї або декількох організацій. Для продовження, покиньте або видаліть організації.
users.deletion_success=Обліковий запис користувача було видалено.
orgs.org_manage_panel=Керування організаціями
orgs.name=Назва
orgs.teams=Команди
orgs.members=Учасники
orgs.new_orga=Нова організація
repos.repo_manage_panel=Керування репозиторіями
repos.owner=Власник
repos.name=Назва
repos.private=Приватний
repos.watches=Стежать
repos.stars=В обраному
repos.forks=Форки
repos.issues=Проблеми
repos.size=Розмір
hooks.desc=Веб-хуки автоматично створюють HTTP POST-запити до сервера, коли виконуються певні події Gitea. Визначені тут веб-хуки є типовими і копіюються у всі нові сховища. Детальніше читайте в <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">інструкції по використанню web-хуків</a>.
hooks.add_webhook=Додати типовий веб-хук
hooks.update_webhook=Змінити типовий веб-хук
auths.auth_manage_panel=Керування джерелом автентифікації
auths.new=Додати джерело автентифікації
auths.name=Ім'я
auths.type=Тип
auths.enabled=Увімкнено
auths.syncenabled=Увімкнути синхронізацію користувача
auths.updated=Оновлено
auths.auth_type=Тип автентифікації
auths.auth_name=Назва автентифікації
auths.security_protocol=Протокол безпеки
auths.domain=Домен
auths.host=Хост
auths.port=Порт
auths.bind_dn=Прив'язати DN
auths.bind_password=Прив'язати пароль
auths.bind_password_helper=Попередження: цей пароль зберігається у вигляді простого тексту. Використовуйте обліковий запис тільки для читання, якщо це можливо.
auths.user_base=База пошуку користувачів
auths.user_dn=DN користувача
auths.attribute_username=Атрибут імені користувача
auths.attribute_username_placeholder=Залиште порожнім, щоб використовувати ім'я користувача для реєстрації.
auths.attribute_name=Атрибут імені
auths.attribute_surname=Атрибут Surname
auths.attribute_mail=Атрибут Email
auths.attribute_ssh_public_key=Атрибут Відкритий SSH ключ
auths.attributes_in_bind=Витягувати атрибути в контексті Bind DN
auths.use_paged_search=Використовувати посторінковий пошук
auths.search_page_size=Розмір сторінки
auths.filter=Користувацький фільтр
auths.admin_filter=Фільтр адміністратора
auths.ms_ad_sa=Атрибути пошуку MS AD
auths.smtp_auth=Тип автентифікації SMTP
auths.smtphost=SMTP хост
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Дозволені домени
auths.allowed_domains_helper=Залиште порожнім, щоб дозволити всі домени. Розділіть кілька доменів за допомогою коми (',').
auths.enable_tls=Увімкнути TLS-шифрування
auths.skip_tls_verify=Пропустити перевірку TLS
auths.pam_service_name=Ім'я служби PAM
auths.oauth2_provider=Постачальник OAuth2
auths.oauth2_clientID=ID клієнта (ключ)
auths.oauth2_clientSecret=Ключ клієнта
auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID Connect URL для автоматизації входу
auths.oauth2_use_custom_url=Використовувати для користувача URL замість URL за замовчуванням
auths.oauth2_tokenURL=URL токену
auths.oauth2_authURL=URL авторизації
auths.oauth2_profileURL=URL профілю
auths.oauth2_emailURL=URL електронної пошти
auths.enable_auto_register=Увімкнути автоматичну реєстрацію
auths.sspi_auto_create_users=Автоматично створювати користувачів
auths.sspi_auto_create_users_helper=Дозволити автоматичне створення нових облікових записів для користувачів, які вперше увійшли з використання автентифікації SSPI
auths.sspi_auto_activate_users=Автоматично активувати користувачів
auths.sspi_auto_activate_users_helper=Дозволити автоматичну активацію облікових записів, створених при автентифікації SSPI
auths.sspi_strip_domain_names=Вилучати назви доменів з імен користувачів
auths.sspi_strip_domain_names_helper=Якщо увімкнено, доменні імена будуть видалятися з імені входу (наприклад, "DOMAIN\user" та "user@example.org" стануть "user").
auths.sspi_separator_replacement=Використовувати замість \, / та @ роздільник
auths.sspi_separator_replacement_helper=Символ, який замінює роздільники імен входу нижнього рівня (наприклад, \ в "DOMAIN\user") та основних імен користувачів (наприклад, @ "user@example.org").
auths.sspi_default_language=Типова мова користувача
auths.sspi_default_language_helper=Типова мова для користувачів, які створюються автоматично при SSPI-автентифікації. Залиште не вказаним, якщо надаєте перевагу автоматичному визначенню мови.
auths.tips=Поради
auths.tips.oauth2.general=OAuth2 автентифікація
auths.tips.oauth2.general.tip=При додаванні нового OAuth2 провайдера, URL адреса переадресації по завершенні автентифікації повинена виглядати так:<host>/user/oauth2/<Authentication Name>/callback
auths.tip.oauth2_provider=Постачальник OAuth2
auths.tip.bitbucket=Створіть OAuth URI на сторінці https://bitbucket.org/account/user/<your username>/oauth-consumers/new і додайте права 'Account' - 'Read'
auths.tip.dropbox=Додайте новий додаток на https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Створіть новий додаток на https://developers.facebook.com/apps і додайте модуль "Facebook Login"
auths.tip.github=Додайте OAuth додаток на https://github.com/settings/applications/new
auths.tip.gitlab=Додайте новий додаток на https://gitlab.com/profile/applications
auths.tip.google_plus=Отримайте облікові дані клієнта OAuth2 в консолі Google API на сторінці https://console.developers.google.com/
auths.tip.openid_connect=Використовуйте OpenID Connect Discovery URL (<server>/.well-known/openid-configuration) для автоматичної настройки входу OAuth
auths.tip.twitter=Перейдіть на https://dev.twitter.com/apps, створіть програму і переконайтеся, що включена опція «Дозволити цю програму для входу в систему за допомогою Twitter»
auths.tip.discord=Зареєструйте новий додаток на https://discordapp.com/developers/applications/me
auths.tip.gitea=Зареєструйте новий додаток OAuth2. Керівництво можна знайти на https://docs.gitea.io/en-us/oauth2-provider/
auths.edit=Редагувати джерело автентифікації
auths.activated=Ця аутентифікація активована
auths.new_success=Метод аутентифікації '%s' був доданий.
auths.update_success=Параметри аутентифікації оновлені.
auths.update=Оновити джерело автентифікації
auths.delete=Видалити джерело автентифікації
auths.delete_auth_title=Видалити джерело автентифікації
auths.delete_auth_desc=Це джерело аутентифікації буде видалене, ви впевнені, що ви хочете продовжити?
auths.still_in_used=Ця перевірка справжності досі використовується деякими користувачами. Видаліть або змініть для цих користувачів тип входу в систему.
auths.deletion_success=Канал аутентифікації успішно знищений.
auths.login_source_exist=Джерело входу '%s' вже існує.
auths.login_source_of_type_exist=Джерело автентифікації такого типу вже наявне.
config.server_config=Конфігурація сервера
config.app_name=Назва сайту
config.app_ver=Версія Gitea
config.app_url=Базова URL-адреса Gitea
config.custom_conf=Шлях до файлу конфігурації
config.custom_file_root_path=Шлях до файлу користувача
config.domain=Домен SSH сервера
config.offline_mode=Локальний режим
config.disable_router_log=Вимкнути логування роутеру
config.run_user=Запуск від імені Користувача
config.run_mode=Режим виконання
config.git_version=Версія Git
config.repo_root_path=Кореневий шлях репозиторія
config.lfs_root_path=Кореневої шлях LFS
config.static_file_root_path=Повний шлях до статичного файлу
config.log_file_root_path=Шлях до лог файлу
config.script_type=Тип скрипта
config.reverse_auth_user=Ім'я користувача для авторизації на reverse proxy
config.ssh_config=Конфігурація SSH
config.ssh_enabled=Увімкнено
config.ssh_start_builtin_server=Використовувати вбудований сервер
config.ssh_domain=Домен сервера
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт що прослуховується
config.ssh_root_path=Шлях до кореню
config.ssh_key_test_path=Шлях до тестового ключа
config.ssh_keygen_path=Шлях до генератора ключів ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Мінімальний розмір ключа перевірки
config.ssh_minimum_key_sizes=Мінімальні розміри ключів
config.lfs_config=Конфігурація LFS
config.lfs_enabled=Увімкнено
config.lfs_content_path=Шлях до контенту LFS
config.lfs_http_auth_expiry=Застаріла LFS HTTP аунтифікація
config.db_config=Конфігурація бази даних
config.db_type=Тип
config.db_host=Хост
config.db_name=Ім'я
config.db_user=Ім'я кристувача
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Шлях
config.service_config=Конфігурація сервісу
config.register_email_confirm=Потрібно підтвердити електронну пошту для реєстрації
config.disable_register=Вимкнути самостійну реєстрацію
config.allow_only_external_registration=Дозволити реєстрацію тільки через сторонні сервіси
config.enable_openid_signup=Увімкнути самостійну реєстрацію за допомогою OpenID
config.enable_openid_signin=Увімкнути реєстрацію за допомогою OpenID
config.show_registration_button=Показувати кнопку "Реєстрація"
config.require_sign_in_view=Вимагати авторизації для перегляду сторінок
config.mail_notify=Увімкнути сповіщення електронною поштою
config.disable_key_size_check=Вимкнути перевірку мінімального розміру ключа
config.enable_captcha=Увімкнути CAPTCHA
config.active_code_lives=Час актуальності кода підтвердження
config.reset_password_code_lives=Відновлення часу закінчення терміну дії коду облікового запису
config.default_keep_email_private=Приховати адресу електронної пошти за замовчуванням
config.default_allow_create_organization=Дозволити створення організацій за замовчуванням
config.enable_timetracking=Увімкнути відстеження часу
config.default_enable_timetracking=Увімкнути відстеження часу за замовчуванням
config.default_allow_only_contributors_to_track_time=Враховувати тільки учасників розробки в підрахунку часу
config.no_reply_address=Прихований домен електронної пошти
config.default_visibility_organization=Видимість за замовчуванням для нових організацій
config.default_enable_dependencies=Увімкнути залежності проблем за замовчуванням
config.webhook_config=Конфігурація web-хуків
config.queue_length=Довжина черги
config.deliver_timeout=Затримка доставки
config.skip_tls_verify=Пропустити перевірку TLS
config.mailer_config=Конфігурація SMTP-сервера
config.mailer_enabled=Увімкнено
config.mailer_disable_helo=Вимкнути HELO
config.mailer_name=Ім'я
config.mailer_host=Хост
config.mailer_user=Користувач
config.mailer_use_sendmail=Використовувати Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Шлях до Sendmail
config.mailer_sendmail_args=Додаткові аргументи до Sendmail
config.send_test_mail=Відправити тестового листа
config.test_mail_failed=Не вдалося відправити тестовий лист на «%s»: %v
config.test_mail_sent=Тестового листа було відправлено до '%s'.
config.oauth_config=Конфігурація OAuth
config.oauth_enabled=Увімкнено
config.cache_config=Конфігурація кешу
config.cache_adapter=Адаптер кешу
config.cache_interval=Інтервал кешування
config.cache_conn=Підключення до кешу
config.cache_item_ttl=Час зберігання даних кешу
config.session_config=Конфігурація сесії
config.session_provider=Провайдер сесії
config.provider_config=Конфігурація постачальника
config.cookie_name=Ім'я файлу cookie
config.enable_set_cookie=Увімкнути встановлення cookie
config.gc_interval_time=Інтервал запуску збирача сміття (GC)
config.session_life_time=Час життя сесії
config.https_only=Тільки HTTPS
config.cookie_life_time=Час життя cookie-файлу
config.picture_config=Налаштування фотографії або аватари
config.picture_service=Сервіс зображень
config.disable_gravatar=Вимкнути Gravatar
config.enable_federated_avatar=Увімкнути зовнішні аватари
config.git_config=Конфігурація git
config.git_disable_diff_highlight=Вимкнути підсвітку синтаксису diff
config.git_max_diff_lines=Максимум рядків на diff (на один файл)
config.git_max_diff_line_characters=Максимум символів на diff (на одну строку)
config.git_max_diff_files=Максимум diff-файлів (для показу)
config.git_gc_args=Аргументи збирача сміття (GC)
config.git_migrate_timeout=Тайм-аут міграції
config.git_mirror_timeout=Тайм-аут оновлення дзеркала
config.git_clone_timeout=Тайм-аут операції клонування
config.git_pull_timeout=Тайм-аут операції Pull
config.git_gc_timeout=Тайм-аут операції збирача сміття (GC)
config.log_config=Конфігурація журналу
config.log_mode=Режим журналювання
config.macaron_log_mode=Macaron-режим запису журналу
config.own_named_logger=Іменований журнал
config.routes_to_default_logger=Перенаправити в стандартний журнал
config.go_log=Використовувати Go-журнал (перенаправлення на стандартний)
config.router_log_mode=Маршрутизований запис журналу
config.disabled_logger=Вимкнено
config.access_log_mode=Режим доступу до журналу
config.access_log_template=Шаблон
config.xorm_log_mode=XORM-режим запису журналу
config.xorm_log_sql=Журнал SQL
monitor.cron=Завдання cron
monitor.name=Ім'я
monitor.schedule=Розклад
monitor.next=Наступного разу
monitor.previous=Попереднього разу
monitor.execute_times=Кількість виконань
monitor.process=Запущені процеси
monitor.desc=Опис
monitor.start=Час початку
monitor.execute_time=Час виконання
monitor.process.cancel=Зупинити процес
monitor.process.cancel_desc=Зупинка процесу може призвести до втрати даних
monitor.process.cancel_notices=Зупинити: <strong>%s</strong>?
notices.system_notice_list=Сповіщення системи
notices.view_detail_header=Переглянути деталі повідомлення
notices.actions=Дії
notices.select_all=Вибрати все
notices.deselect_all=Скасувати виділення
notices.inverse_selection=Інвертувати виділене
notices.delete_selected=Видалити обране
notices.delete_all=Видалити усі cповіщення
notices.type=Тип
notices.type_1=Репозиторій
notices.desc=Опис
notices.op=Оп.
notices.delete_success=Сповіщення системи були видалені.
[action]
create_repo=створив(ла) репозиторій <a href="%s">%s</a>
rename_repo=репозиторій перейменовано з <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=виконав(ла) push в <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a>
create_issue=`відкрив(ла) проблему <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`закрито проблему <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`повторно відкрив(ла) проблему <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`створив(ла) запити на злиття <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`закрив(ла) запит на злиття <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`повторно відкрито запит на злиття <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`прокоментував(ла) проблему <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_pull=`прокоментував запит на злиття <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`злив(ла) запит на злиття <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=перенесено репозиторій <code>%s</code> у <a href="%s">%s</a>
push_tag=створено тег <a href="%s/src/tag/%s">%[2]s</a> в <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_tag=видалено мітку %[2]s з <a href="%[1]s">%[3]s</a>
delete_branch=видалено гілку %[2]s з <a href="%[1]s">%[3]s</a>
compare_commits=Порівняти %d комітів
compare_commits_general=Порівняти коміти
mirror_sync_push=синхронізовано коміти <a href="%[1]s/src/%[2]s">%[3]s</a> в <a href="%[1]s">%[4]s</a> із дзеркала
mirror_sync_create=синхронізовано нове посилання <a href="%s/src/%s">%[2]s</a> на <a href="%[1]s">%[3]s</a> із дзеркала
mirror_sync_delete=синхронізовано й видалено посилання <code>%[2]s</code> на <a href="%[1]s">%[3]s</a> із дзеркала
approve_pull_request=`схвалив <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reject_pull_request=`запропонував зміни до <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
[tool]
ago=%s тому
from_now=%s з цього моменту
now=зараз
future=в майбутньому
1s=1 секунда
1m=1 хвилина
1h=1 година
1d=1 день
1w=1 тиждень
1mon=1 місяць
1y=1 рік
seconds=%d секунди
minutes=%d хвилини
hours=%d години
days=%d дні
weeks=%d тижднів
months=%d місяці
years=%d роки
raw_seconds=секунди
raw_minutes=хвилини
[dropzone]
default_message=Перетягніть файли або натисніть тут, щоб завантажити.
invalid_input_type=Ви не можете завантажувати файли цього типу.
file_too_big=Розмір файлу ({{filesize}} MB), що більше ніж максимальний розмір: ({{maxFilesize}} MB).
remove_file=Видалити файл
[notification]
notifications=Сповіщення
unread=Непрочитані
read=Прочитані
no_unread=Немає непрочитаних сповіщень.
no_read=Немає прочитаних сповіщень.
pin=Прикріпити сповіщення
mark_as_read=Позначити як прочитане
mark_as_unread=Позначити як непрочитане
mark_all_as_read=Позначити всі як прочитані
[gpg]
default_key=Підписано типовим ключем
error.extract_sign=Не вдалося витягти підпис
error.generate_hash=Не вдалося згенерувати хеш коміту
error.no_committer_account=Аккаунт користувача з таким Email не знайдено
error.no_gpg_keys_found=Не вдалося знайти GPG ключ що відповідає даному підпису
error.not_signed_commit=Непідписаний коміт
error.failed_retrieval_gpg_keys=Не вдалося отримати відповідний GPG ключ користувача
error.probable_bad_signature=УВАГА! Хоча ключ з таким ID і є в базі, коміт не може бути ним перевірено! Цей коміт ПІДОЗРІЛИЙ.
error.probable_bad_default_signature=УВАГА! Хоча типовий ключ має цей ID, коміт не може бути ним перевірено! Цей коміт ПІДОЗРІЛИЙ.
[units]
error.no_unit_allowed_repo=У вас немає доступу до жодного розділу цього репозитория.
error.unit_not_allowed=У вас немає доступу до жодного розділу цього репозитория.