You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/options/locale/locale_bg-BG.ini

1285 lines
69 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

home=Начало
dashboard=Табло
explore=Каталог
help=Помощ
sign_in=Вход
sign_in_with=Влизане с
sign_out=Изход
sign_up=Регистриране
link_account=Свържи профил
register=Регистрация
website=Уебсайт
version=Версия
powered_by=С подкрепата на %s
page=Страница
template=Шаблон
language=Език
notifications=Известия
create_new=Създай…
user_profile_and_more=Профил и настройки…
signed_in_as=Вписан като
enable_javascript=Този сайт работи по-добре с JavaScript.
username=Потребител
email=Имейл адрес
password=Парола
re_type=Повторно въвеждане на парола
captcha=CAPTCHA
twofa=Двуфакторно удостоверяване
twofa_scratch=Двуфакторен скреч код
passcode=Секретен код
u2f_insert_key=Въведете защитен ключ
u2f_sign_in=Натиснете бутона на вашия ключ за сигурност. Ако вашият ключ няма бутон, го изключете и включете отново.
u2f_press_button=Моля, натиснете бутона на вашия ключ…
u2f_use_twofa=Използвате двуфакторен код от телефона си
u2f_error=Вашият ключ за сигурност не може да бъде разпознат.
u2f_unsupported_browser=Вашият браузър не поддържа U2F ключове за сигурност.
u2f_error_1=Възникна грешка. Моля опитайте отново.
u2f_error_2=Моля, уверете се че използвате правилен, шифрован (https://) URL.
u2f_error_3=Сървърът не може да обработи заявката ви.
u2f_error_4=Ключът за сигурност не е одобрен за тази заявка. Моля, уверете се, че ключът не е вече регистриран.
u2f_error_5=Изтекло е вречето за разпознаване на ключа. Презаредете страницата и опитайте отново.
u2f_reload=Презареди
repository=Хранилище
organization=Организация
mirror=Огледало
new_repo=Ново хранилище
new_migrate=Нова миграция
new_mirror=Ново огледало
new_fork=Нов форк на хранилище
new_org=Нова организация
manage_org=Управление на организации
admin_panel=Администриране на сайта
account_settings=Настройки на профила
settings=Настройки
your_profile=Профил
your_starred=Отбелязани
your_settings=Настройки
all=Всичко
sources=Източници
mirrors=Огледала
collaborative=Съвместни
forks=Разклонения
activities=Активности
pull_requests=Заявки за сливане
issues=Задачи
milestones=Етапи
cancel=Отказ
add=Добави
add_all=Добави всички
remove=Премахни
remove_all=Премахни всички
write=Пиши
preview=Преглед
loading=Зареждане…
error404=Страницата, която се опитвате да достъпите, <strong>не съществува</strong> или <strong>не сте оторизирани</strong> да я достъпите.
[error]
[startpage]
app_desc=Практичен собствен Git сървър
install=Лесен за инсталиране
platform=Платформено-независим
platform_desc=Gitea може да работи на всички системи, за които може да се компилира с <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a>: Windows, macOS, Linux, ARM и т.н. Изберете системата, която харесвате!
lightweight=Използва малко ресурси
lightweight_desc=Gitea има ниски минимални хардуерни изисквания и може да работи дори на евтино Raspberry Pi. Запазете производителността на вашия компютър!
license=С отворен код
license_desc=Изтеглете кода от <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Станете един от нас като <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">помогнете</a> да направим проекта още по-добър. Не се колебайте да се присъедините към проекта!
[install]
install=Инсталация
title=Първоначална конфигурация
docker_helper=Ако стартирате Gitea вътре Докер, моля прочетете <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">документация</a> преди да променяте никакви настройки.
requite_db_desc=Gitea изисква MySQL, PostgreSQL, MSSQL или SQLite3.
db_title=Настройки на базата данни
db_type=Тип на база данни
host=Сървър
user=Потребителско име
password=Парола
db_name=Име на база данни
db_helper=Забележка за MySQL: използвайте механизъм за съхранение InnoDB и, ако използвате "utf8mb4", версията на InnoDB трябва да е по-голяма от 5.6 .
db_schema=Схема
ssl_mode=SSL
charset=Кодиране на знаците
path=Път
sqlite_helper=Пътят на файла за SQLite3 база данни.<br>Въведете абсолютен път, ако стартирате Gitea като сервис.
err_empty_db_path=Пътят за SQLite3 базата данни не може да е празен.
no_admin_and_disable_registration=Не може да забраните саморегистрацията без да създадете администраторски акаунт.
err_empty_admin_password=Паролата на администратора не може да е празна.
err_empty_admin_email=E-mail адресът на администратора не може да е празен.
err_admin_name_is_reserved=Невалидно потребителско име за администраторския акаунт, името е запазено
err_admin_name_pattern_not_allowed=Администраторското потребителско име е невалидно. Потребителското име съвпада с запазен шаблон
err_admin_name_is_invalid=Невалидно потребителско име за администраторския акаунт
general_title=Основни настройки
app_name=Заглавие на сайта
app_name_helper=Можете да въведете името на вашата компания тук.
repo_path=Основен път към хранилищата
repo_path_helper=Отдалечените Git хранилища ще бъде записани в тази директория.
lfs_path=Git LFS основна директория
lfs_path_helper=Файловете, проследявани от Git LFS ще бъдат съхранявани в тази директория. Оставете празно, за да го изключите.
run_user=Изпълни като потребителско име
run_user_helper=Въведете името на акаунта, под който ще се стартира Gitea. Този акаунт трябва да има достъп до директорията с хранилищата.
domain=Домейн на SSH сървъра
ssh_port=SSH сървър порт
ssh_port_helper=Номер на порт, на който слуша SSH сървъра. Оставете празно, за да забраните.
http_port=Gitea HTTP Listen Порт
http_port_helper=Номер на порта на Gitea уеб сървър ще слуша.
app_url=Gitea базов URL
app_url_helper=Базов адрес за HTTP(S) линковете за клониране и уведомяване чрез E-mail.
log_root_path=Път към журналите
log_root_path_helper=Директория, в която да се съхраняват лог файловете.
optional_title=Опционални настройки
email_title=Имейл настройки
smtp_host=SMTP сървър
smtp_from=Изпрати имейл като
smtp_from_helper=E-mail адрес, който да се използва от Gitea. Въведете само E-mail адреса или име и E-mail във формат "Name <email@example.com>".
mailer_user=SMTP потребител
mailer_password=SMTP парола
register_confirm=Изисквай потвърждение чрез E-mail при регистрация
mail_notify=Включи уведомления по пощата
server_service_title=Настройки за сървъра и външни услуги
offline_mode=Включване на локален режим
disable_gravatar=Изключи Gravatar
federated_avatar_lookup_popup=Позволява използване на външни аватари от услуги съвместими с libravatar.
disable_registration=Изключи саморегистрацията
disable_registration_popup=Изключи потребителската саморегистрация. Само администраторите могат да създават профили.
allow_only_external_registration_popup=Позволи регистрация само през външни услуги
openid_signin=Включване на OpenID вход
openid_signin_popup=Включване на потребителски вход чрез OpenID.
openid_signup=Включване на OpenID саморегистрация
openid_signup_popup=Включване на OpenID-базирана потребителска саморегистрация.
enable_captcha_popup=Изисква валидиране с captcha при саморегистрация на потребители.
require_sign_in_view=Изисквай вписване за разглеждане на страници
require_sign_in_view_popup=Ограничаване на достъпа до страницата до вписани потребители. Посетителите ще видят само страниците за вписване и регистрация.
admin_setting_desc=Създаването на администраторски профил не е задължително. Първият регистриран потребител автоматично ще стане администратор.
admin_title=Настройки на профил на администратора
admin_name=Потребителско име на администратора
admin_password=Парола
confirm_password=Потвърждение на паролата
admin_email=Имейл адрес
install_btn_confirm=Инсталирай Gitea
test_git_failed=Неуспешно тестването на "git" команда: %v
sqlite3_not_available=Тази версия на Gitea не поддържа SQLite3, моля изтеглете официалната двоична версия от %s, а не gobuild версията.
invalid_db_setting=Настройките за база данни са невалидни: %v
invalid_repo_path=Основният път към хранилищата е невалиден: %v
run_user_not_match=Потребителско име 'изпълни като' не съвпада с текущото потребителско име: %s -> %s
save_config_failed=Неуспешно запазване на конфигурацията: %v
invalid_admin_setting=Настройките за профил на администратора са невалидни: %v
install_success=Добре дошли! Благодарим ви че избрахте Gitea. Забавлявайте се и на добър час!
invalid_log_root_path=Пътят към журналите е невалиден: %v
default_keep_email_private=Скриване на имейл адреси по подразбиране
default_keep_email_private_popup=Скриване на имейл адресите на нови потребители по подразбиране.
default_allow_create_organization=Позволяване на създаването на организации по подразбиране
default_allow_create_organization_popup=Позволяване на нови потребители да създават организации по подразбиране.
no_reply_address=Скрит имейл домейн
no_reply_address_helper=Домейн за потребители със скрит имейл адрес. Например, потребителското име 'joe' ще бъде логнато в Git като 'joe@noreply.example.org' ако скритият имейл домейн е 'noreply.example.org'.
[home]
uname_holder=Потребителско име или имейл адрес
password_holder=Парола
switch_dashboard_context=Превключи контекст на таблото
my_repos=Хранилища
show_more_repos=Покажи още хранилища…
collaborative_repos=Съвместни хранилища
my_orgs=Моите организации
my_mirrors=Моите огледала
view_home=Преглед на %s
search_repos=Намери хранилище…
issues.in_your_repos=Във Вашите хранилища
[explore]
repos=Хранилища
users=Потребители
organizations=Организации
search=Търсене
code=Код
repo_no_results=Не са открити съвпадащи хранилища.
user_no_results=Не са открити съвпадащи потребители.
org_no_results=Не бяха намерени съответстващи организации.
code_search_results=Резултати от търсене за '%s'
code_last_indexed_at=Последно индексиран %s
[auth]
create_new_account=Регистриране на акаунт
register_helper_msg=Вече имате профил? Впишете се сега!
social_register_helper_msg=Вече имате акаунт? Свържето го сега!
disable_register_prompt=Регистрациите са заключени. Моля обърнете се към администратора на сайта.
disable_register_mail=Потвърждението на регистрация през имейл е изключено.
forgot_password_title=Забравена парола
forgot_password=Забравена парола?
sign_up_now=Нуждаете се от профил? Регистрирайте се сега.
sign_up_successful=Профилът е създаден успешно.
must_change_password=Променете своята парола
active_your_account=Активиране на профил
account_activated=Профилът беше активиран
prohibit_login=Вписването е забранено
has_unconfirmed_mail=Здравейте %s, имате непотвърден адрес на ел. поща (<b>%s</b>). Ако не сте получили писмо за потвърждение или имате нужда да се изпрати ново писмо, моля щракнете бутона по-долу.
resend_mail=Щракнете тук, за да се изпрати ново писмо за потвърждение
email_not_associate=Имейл адресът не е свързан към профил.
send_reset_mail=Изпрати имейл за възстановяване на профил
reset_password=Възстановяване на акаунт
invalid_code=Кодът за потвърждение е невалиден или изтекъл.
reset_password_helper=Възстановяване на профил
reset_password_wrong_user=Вие сте вписани като %s, а линкът за възстановяване е за %s
password_too_short=Дължината на паролата не може да бъде по-малко от %d символа.
verify=Потвърждаване
scratch_code=Код за възстановяване
use_scratch_code=Използвай код за възстановяване
twofa_scratch_token_incorrect=Вашият код за възстановяване е невалиден.
login_userpass=Вход
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Регистрация на нов профил
oauth_signup_submit=Завършване на профил
oauth_signin_tab=Свържи към съществуващ акаунт
oauth_signin_submit=Свържи профил
openid_connect_submit=Свързване
openid_connect_title=Свързване към съществуващ профил
openid_register_title=Създай нов акаунт
openid_signin_desc=Въведете вашето OpenID URI. Например: https://anne.me, bob.openid.org.cn или gnusocial.net/carry.
disable_forgot_password_mail=Възстановяването на профили е изключено. Моля обърнете се към администратора на сайта.
authorize_application=Оторизиране на приложение
authorize_redirect_notice=Ще бъдете пренасочени към %s ако оторизирате това приложение.
authorize_application_created_by=Това приложение е създадено от %s.
authorize_title=Оторизирайте "%s" достъп до вашия акаунт?
authorization_failed=Оторизацията беше неуспешна
sspi_auth_failed=SSPI удостоверяването беше неуспешно
[mail]
activate_account=Моля активирайте Вашия профил
activate_email=Провери адрес на ел. поща
reset_password=Възстановете акаунта си
register_success=Успешна регистрация
register_notify=Добре дошли в Gitea
[modal]
yes=Да
no=Не
modify=Запази
[form]
UserName=Потребителско име
RepoName=Име на хранилището
Email=Адрес на ел. поща
Password=Парола
Retype=Въведете паролата отново
SSHTitle=Име на SSH ключ
HttpsUrl=HTTPS URL адрес
PayloadUrl=URL адрес на изпращане
TeamName=Име на екипа
AuthName=Име на удостоверението
AdminEmail=Ел. поща на администратора
NewBranchName=Име на нов клон
CommitSummary=Резюме на ревизия
CommitMessage=Текст на ревизия
CommitChoice=Избор на ревизия
TreeName=Път до файл
Content=Съдържание
SSPISeparatorReplacement=Разделител
SSPIDefaultLanguage=Език по подразбиране
require_error=` не може да бъде празен.`
size_error=` трябва да е с размер %s.`
min_size_error=` трябва да съдържа поне %s знака.`
max_size_error=` трябва да съдържа най-много %s знака.`
email_error=` не е валиден адрес на ел. поща.`
url_error=` не е валиден URL адрес.`
include_error=` трябва да съдържа текст '%s'.`
glob_pattern_error=` glob шаблонът е невалиден: %s`
unknown_error=Неизвестна грешка:
captcha_incorrect=Въведеният код е неправилен.
password_not_match=Паролите не съвпадат.
lang_select_error=Изберете език от списъка.
username_been_taken=Потребителското име вече е заето.
repo_name_been_taken=Името на хранилището вече е заето.
org_name_been_taken=Името на организацията вече е заето.
team_name_been_taken=Името на екипа вече е заето.
team_no_units_error=Позволете достъп до поне една секция на хранилището.
email_been_used=Този имейл адрес вече се използва.
openid_been_used=Този OpenID адрес '%s' вече се използва.
username_password_incorrect=Невалиден потребител или парола.
password_complexity=Паролата не отговаря на изискванията за сложност:
password_lowercase_one=Поне една малка буква
password_uppercase_one=Поне една главна буква
password_digit_one=Поне една цифра
password_special_one=Поне един специален символ (пунктуация, скоби, кавички и т.н.)
enterred_invalid_repo_name=Въведеното име на хранилище е неправилно.
enterred_invalid_owner_name=Името на новия собственик не е валидно.
enterred_invalid_password=Въведената парола е неправилна.
user_not_exist=Потребителят не съществува.
team_not_exist=Този отбор не съществува.
cannot_add_org_to_team=Организация не може да бъде добавена като член на екип.
invalid_ssh_key=Неуспешно потвърждаване на SSH ключ: %s
invalid_gpg_key=Неуспешно потвърждаване на GPG ключ: %s
unable_verify_ssh_key=Неуспешно потвърждаване на SSH ключ; проверете дали не сте допуснали грешка.
auth_failed=Неуспешно удостоверяване: %v
still_own_repo=Вашият профил притежава едно или повече хранилища; изтрийте ги или ги прехвърлете първо.
still_has_org=Вашият профил е член на една или повече организации; напуснете ги първо.
target_branch_not_exist=Целевият клон не съществува.
[user]
change_avatar=Промени своя аватар…
join_on=Регистриран
repositories=Хранилища
activity=Публична дейност
followers=Последователи
starred=Харесани хранилища
following=Следване
follow=Следване
unfollow=Не следвай
heatmap.loading=Зареждане на топлинна карта…
user_bio=Биография
form.name_reserved=Потребителското име '%s' е запазено.
form.name_pattern_not_allowed=Шаблонът '%s' не е позволен в потребителско име.
[settings]
profile=Профил
account=Профил
password=Парола
security=Сигурност
avatar=Аватар
ssh_gpg_keys=SSH / GPG ключове
social=Социални профили
applications=Приложения
orgs=Управление на организации
repos=Хранилища
delete=Изтрий профил
twofa=Двуфакторно удостоверяване
account_link=Свързани акаунти
organization=Организации
uid=UID
u2f=Ключове за сигурност
public_profile=Публичен профил
profile_desc=Вашият имейл адрес ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
full_name=Пълно име
website=Уебсайт
location=Локация
update_theme=Обнови Тема
update_profile=Запази профила
update_profile_success=Вашият профил беше обновен.
change_username=Вашето потребителско име беше променено.
change_username_prompt=Забележка: промяната на потребителско име променя и URL адреса на вашия акаунт.
continue=Продължи
cancel=Отказ
language=Език
ui=Тема
federated_avatar_lookup=Външно търсене на аватари
enable_custom_avatar=Разреши потребителски аватар
choose_new_avatar=Избор на нов аватар
update_avatar=Промени Аватар
delete_current_avatar=Изтрий аватар
uploaded_avatar_not_a_image=Каченият файл не е изображение.
uploaded_avatar_is_too_big=Каченият файл превишава максималния размер.
update_avatar_success=Вашият аватар беше променен.
change_password=Промени парола
old_password=Текуща парола
new_password=Нова парола
retype_new_password=Повторете новата парола
password_incorrect=Текуща парола е неправилна.
change_password_success=Вашата парола беше променена. Влизайте с вашата нова парола оттук нататък.
emails=Адреси на ел. поща
manage_emails=Управление на Имейл Адреси
manage_themes=Изберете тема по подразбиране
manage_openid=Управление на OpenID адреси
email_desc=Вашият основен адрес на ел. поща ще се използва за изпращане на уведомления и други операции.
primary=Основен
activated=Активирано
primary_email=Направи основен
delete_email=Премахване
email_deletion=Премахни имейл адрес
email_deletion_success=Имейл адресът беше премахнат.
theme_update_success=Вашата тема беше променена.
theme_update_error=Избраната тема не съществува.
openid_deletion=Премахни OpenID адрес
openid_deletion_success=OpenID адресът беше премахнат.
add_new_email=Добавяне на нов имейл адрес
add_new_openid=Добавяне на ново OpenID URI
add_email=Добавяне на имейл адрес
keep_email_private=Скриване на имейл адреса
manage_ssh_keys=Управление на SSH ключове
add_key=Добави ключ
add_new_key=Добавяне на SSH ключ
add_new_gpg_key=Добавяне на GPG ключ
gpg_key_id_used=Публичен GPG ключ със същото ID вече съществува.
subkeys=Подключове
key_id=ID на ключа
key_name=Име на ключа
key_content=Съдържание
add_key_success=SSH ключът '%s' беше добавен.
add_gpg_key_success=GPG ключът '%s' беше добавен.
delete_key=Премахни
ssh_key_deletion=Премахни SSH ключ
gpg_key_deletion=Премахни GPG ключ
ssh_key_deletion_success=SSH ключът беше премахнат.
gpg_key_deletion_success=GPG ключът беше премахнат.
add_on=Добавен на
valid_until=Валиден до
last_used=Последно използван на
no_activity=Няма скорошна дейност
key_state_desc=Този ключ е използван през последните 7 дни
show_openid=Показване в профила
hide_openid=Скриване от профила
ssh_disabled=SSH Изключен
manage_social=Управление на свързани профили в социалните мрежи
generate_new_token=Генериране на нов API ключ
token_name=Име на API ключ
generate_token=Генериране на API ключ
delete_token=Изтрий
edit_oauth2_application=Редактирай OAuth2 Приложение
remove_oauth2_application=Премахни OAuth2 Приложение
create_oauth2_application_button=Създаване на Приложение
oauth2_application_name=Име на приложението
oauth2_redirect_uri=URI за пренасочване
save_application=Запазване
oauth2_client_id=Клиентско ID
oauth2_client_secret=Клиентска тайна
oauth2_regenerate_secret_hint=Загубили сте тайната си?
oauth2_application_edit=Редактиране
twofa_disable_note=Можете да изключите двустъпкова автентикация по-късно.
or_enter_secret=Или въведете този ключ: %s
then_enter_passcode=И въведете кодът, показан в приложението:
passcode_invalid=Този код е невалиден. Опитайте отново.
u2f_register_key=Добавяне на ключ за сигурност
u2f_nickname=Псевдоним
delete_account=Изтриване на собствения профил
confirm_delete_account=Потвърди изтриването
delete_account_title=Изтриване на потребителски акаунт
email_notifications.disable=Изключване на известията по имейл
[repo]
owner=Притежател
repo_name=Име на хранилището
repo_size=Размер на хранилището
template=Шаблон
template_select=Избиране на шаблон.
visibility=Видимост
fork_repo=Разклони хранилището
fork_from=Разклонение от
use_template=Използвай този шаблон
generate_repo=Генерирай хранилище
generate_from=Генерирай от
repo_desc=Описание
repo_lang=Програмен език
repo_gitignore_helper=Изберете .gitignore файлове.
license=Лиценз
create_repo=Създай хранилище
default_branch=Клон по подразбиране
mirror_prune=Окастряне
mirror_last_synced=Последно синхронизиране
watchers=Наблюдаващи
stargazers=Харесващи
forks=Разклонения
pick_reaction=Подберете реакцията си
language_other=Друго
template.git_hooks=Git куки
template.avatar=Аватар
migrate_items_wiki=Уики
migrate_items_labels=Етикети
migrate_items_issues=Проблеми
migrate_items_pullrequests=Заявки за сливане
migrate_items_releases=Версии
migrate_repo=Мигрирай хранилище
migrate.clone_address=Мигрирай / клонирай от URL
migrate.clone_address_desc=HTTP(S) или Git URL за клониране на съществуващо хранилище
migrate.clone_local_path=или път към локален сървър
migrate.permission_denied=Недостатъчни права за импорт на локални хранилища.
migrate.failed=Грешка при миграция: %v
migrated_from_fake=Мигриран от %[1]с
migrate.migrating=Мигриране от <b>%s</b>...
migrate.migrating_failed=Мигрирането от <b>%s</b> беше неуспешно.
mirror_from=огледало от
forked_from=разклонено от
fork_from_self=Не можете да разклоните хранилище което си е Ваше.
fork_guest_user=Влезте, за да разклоните това хранилище.
copy_link=Копирай
copy_link_success=Линкът беше копиран
copy_link_error=Натиснете ⌘-C или Ctrl-C, за да копирате
copied=Успешно копиране
unwatch=Не наблюдавам
watch=Наблюдаван
unstar=Не харесвам
star=Харесван
fork=Разклонения
download_archive=Свали хранилище
no_desc=Няма описание
quick_guide=Бърз справочник
clone_this_repo=Клонирай хранилището
create_new_repo_command=Създаване на ново хранилище чрез командния ред
empty_message=Това хранилище все още не съдържа нищо.
code=Код
branch=Клон
tree=ИН на ревизия
filter_branch_and_tag=Филтър по маркер или клон
branches=Клонове
tags=Маркери
issues=Задачи
pulls=Заявки за сливане
labels=Етикети
milestones=Етапи
commits=Ревизии
releases=Версии
file_raw=Директен файл
file_history=История
file_view_raw=Виж директен файл
file_permalink=Постоянна връзка
file_too_large=Този файл е твърде голям за да се визуализира.
video_not_supported_in_browser=Вашият браузър не поддържа HTML5 видео тагове.
audio_not_supported_in_browser=Вашият браузър не поддържа HTML5 аудио тагове.
symbolic_link=Символен линк
editor.new_file=Нов файл
editor.upload_file=Качване на файл
editor.edit_file=Редактиране на файл
editor.preview_changes=Преглед на промени
editor.edit_this_file=Редактиране на файл
editor.this_file_locked=Файлът е заключен
editor.delete_this_file=Изтриване на файл
editor.name_your_file=Име на файла ви…
editor.or=или
editor.cancel_lower=Отказ
editor.commit_changes=Промени в ревизия
editor.add=Добави '%s'
editor.update=Модифицирай '%s'
editor.delete=Изтрий '%s'
editor.commit_message_desc=Добавяне на незадължително разширено описание…
editor.commit_directly_to_this_branch=Запази ревизия директно в клон <strong class="branch-name">%s</strong>.
editor.create_new_branch=Създай <strong>нов клон</strong> от тази ревизия и изпрати заявки за сливане.
editor.create_new_branch_np=Създаване на <strong>нов клон</strong> за тази ревизия.
editor.propose_file_change=Предложи промяна във файла
editor.new_branch_name_desc=Име на новия клон…
editor.cancel=Отказ
editor.filename_cannot_be_empty=Името на файла не може да бъде празно.
editor.filename_is_invalid=Името на файла е невалидно: '%s'.
editor.branch_does_not_exist=Клон '%s' не съществува в това хранилище.
editor.branch_already_exists=Клон '%s' вече съществува в това хранилище.
editor.file_is_a_symlink='%s' е символен линк. Символните линкове не могат да бъдат редактирани в уеб редактора
editor.file_editing_no_longer_exists=Редактираният файл '%s' вече не съществува в това хранилище.
editor.file_deleting_no_longer_exists=Изтриваният файл '%s' вече не съществува в това хранилище.
editor.file_already_exists=Файл с име '%s' вече съществува в това хранилище.
editor.no_changes_to_show=Няма промени.
editor.add_subdir=Добавяне на директория…
editor.unable_to_upload_files=Невъзможно качване на файлове в '%s' заради грешка: %v
editor.upload_file_is_locked=Файлът '%s' е заключен от %s.
editor.upload_files_to_dir=Качи файлове в '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Не могат да бъдат направени ревизии към защитен клон '%s'.
editor.require_signed_commit=Клонът изисква подписана ревизия
commits.desc=Разгледай историята на промените на изходния код.
commits.commits=Ревизии
commits.no_commits=Няма общи ревизии. '%s' и '%s' имат напълно различни истории.
commits.search=Търсене в ревизии…
commits.find=Търсене
commits.search_all=Всички клонове
commits.author=Автор
commits.message=Съобщение
commits.date=Дата
commits.older=По-стари
commits.newer=По-нови
commits.signed_by=Подписан от
commits.gpg_key_id=GPG ключ ID
ext_issues=Външни задачи
ext_issues.desc=Свързване на външна система за следене на задачи.
issues.desc=Организиране на доклади за бъгове, задачи и етапи.
issues.new=Нова задача
issues.new.title_empty=Заглавието не може да бъде празно
issues.new.labels=Етикети
issues.new.no_label=Няма етикет
issues.new.clear_labels=Изчисти етикети
issues.new.milestone=Етап
issues.new.no_milestone=Няма етап
issues.new.clear_milestone=Изчисти етап
issues.new.open_milestone=Отворени етапи
issues.new.closed_milestone=Затворени етапи
issues.new.assignees=Изпълнители
issues.new.clear_assignees=Изчисти изпълнители
issues.new.no_assignees=Няма изпълнители
issues.no_ref=Няма зададен клон/таг
issues.create=Създай задача
issues.new_label=Нов етикет
issues.new_label_placeholder=Име на етикета
issues.new_label_desc_placeholder=Описание
issues.create_label=Създай етикет
issues.label_templates.title=Зареждане на предварително зададен набор от етикети
issues.label_templates.info=Не съществуват етикети все още. Създайте етикет с 'Нов етикет' или използвайте предварително дефиниран набор етикети:
issues.label_templates.helper=Изберете набор етикети
issues.label_templates.use=Използвай набор етикети
issues.label_templates.fail_to_load_file=Неуспешно зареждане на шаблон с етикети '%s': %v
issues.deleted_milestone=`(изтрито)`
issues.open_tab=%d отворени
issues.close_tab=%d затворени
issues.filter_label=Етикет
issues.filter_milestone=Етап
issues.filter_assignee=Изпълнител
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Всички задачи
issues.filter_type.assigned_to_you=Възложени на Вас
issues.filter_type.created_by_you=Създадени от Вас
issues.filter_type.mentioning_you=Споменават лично
issues.filter_sort=Подредба
issues.filter_sort.latest=Най-нови
issues.filter_sort.oldest=Най-стари
issues.filter_sort.recentupdate=Последно променени
issues.filter_sort.leastupdate=Отдавна променени
issues.filter_sort.mostcomment=Най-много коментирани
issues.filter_sort.leastcomment=Най-малко коментирани
issues.action_open=Отваряне
issues.action_close=Затваряне
issues.action_label=Етикет
issues.action_milestone=Етап
issues.action_milestone_no_select=Няма етап
issues.opened_by=отворен %[1]s от <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.previous=Предишна
issues.next=Следваща
issues.open_title=Отворени
issues.closed_title=Затворени
issues.num_comments=%d коментара
issues.commented_at=`коментира <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Желаете ли да изтриете този коментар?
issues.context.copy_link=Копиране на връзката
issues.context.edit=Редактиране
issues.context.delete=Изтриване
issues.no_content=Все още няма съдържание.
issues.close_issue=Затвори
issues.reopen_issue=Отвори повторно
issues.create_comment=Коментирай
issues.commit_ref_at=`посочи тази задача от ревизия <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Участник
issues.collaborator=Сътрудник
issues.owner=Притежател
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Впишете се</a> за да се присъедините към разговора.
issues.edit=Редакция
issues.cancel=Отказ
issues.save=Запис
issues.label_title=Име на етикета
issues.label_color=Цвят на етикет
issues.label_count=%d етикети
issues.label_open_issues=%d отворени задачи
issues.label_edit=Редакция
issues.label_delete=Изтрий
issues.label_deletion=Изтриване на етикет
issues.label_deletion_desc=Изтриването на етикет го премахва от всички задачи. Продължи?
issues.label_deletion_success=Етикетът беше изтрит.
issues.label.filter_sort.alphabetically=По азбучен ред
issues.label.filter_sort.by_size=Най-малката големина
issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Най-голямата големина
issues.num_participants=%d участника
issues.attachment.open_tab=`Щракнете за да прегледате "%s" в нов раздел`
issues.attachment.download=`Щракнете за да изтеглите "%s"`
issues.subscribe=Абониране
issues.unsubscribe=Отписване
issues.lock=Заключване на доскусията
issues.unlock=Отключване на дискусията
issues.lock_duplicate=Задача не може да бъде заключена два пъти.
issues.unlock_comment=отключи този разговор %s
issues.lock_confirm=Заключване
issues.unlock_confirm=Отключване
issues.lock.notice_1=-Други потребители не могат да добавят нови коментари по този въпрос.
issues.lock.reason=Причина за заключване
issues.tracker=Тракер на време
issues.tracker_auto_close=Таймерът ще бъде спрян автоматично, когато билетът бъде затворен
issues.add_time_short=Добави време
issues.add_time_cancel=Отказ
issues.add_time_history=`добави прекарано време %s`
issues.del_time_history=`изтрий прекарано време %s`
issues.add_time_hours=Часа
issues.add_time_minutes=Минути
issues.add_time_sum_to_small=Няма въведено време.
issues.due_date_form=гггг-мм-дд
issues.due_date_form_add=Добави краен срок
issues.due_date_form_edit=Редакция
issues.due_date_form_remove=Премахни
issues.due_date_overdue=Просрочен
issues.due_date_invalid=Крайният срок е невалиден или извън обхват. Моля използвайте форматът 'гггг-мм-дд'.
issues.dependency.title=Зависимости
issues.dependency.add=Добавяне на зависимост…
issues.dependency.cancel=Отказ
issues.dependency.remove=Премахване
issues.dependency.remove_info=Премахване на тази зависимост
issues.dependency.blocks_short=Блокове
issues.dependency.remove_header=Премахване на зависимост
issues.review.pending=Чака
issues.review.show_outdated=Покажи остарели
issues.review.hide_outdated=Скрий остарели
issues.assignee.error=Не всички изпълнители бяха добавени поради неочаквана грешка.
pulls.new=Нова заявка за сливане
pulls.compare_base=слей в
pulls.filter_branch=Филтър по клон
pulls.no_results=Няма резултати.
pulls.nothing_to_compare=Тези клонове са еднакви. Няма нужда за създаване на заявка за сливане.
pulls.has_pull_request=`Заявка за сливане между тези клонове вече съществува: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Създай заявка за сливане
pulls.title_desc=заяви обединяване на %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=обедини %[1]d ревизии от <code>%[2]s</code> във <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.change_target_branch_at=`промени целевия клон от <b>%s</b> в <b>%s</b> %s`
pulls.tab_conversation=Разговор
pulls.tab_commits=Ревизии
pulls.tab_files=Променени файлове
pulls.reopen_to_merge=Моля повторно отворете тази заявка за сливане, за да се извърши обединяване.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Тази завка за сливане не може да бъде отворена повторно, защото клонът е бил изтрит.
pulls.merged=Обединени
pulls.merged_as=Тази заявка за сливане е била обединена като <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.is_closed=Тази заявка за сливане е затворена.
pulls.has_merged=Тази заявка за сливане е обединена.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Започнете заглавието с <strong>%s</strong></a>, за да предотвратите случайно обединяване на заявката за сливане.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Тази завка за сливане е отбелязане като работа в прогрес. Премахнете <strong>%s</strong> представката от заглавието, когато е готова
pulls.can_auto_merge_desc=Може да се извърши обединяване на тази заявка за сливане.
pulls.num_conflicting_files_1=%d конфликтен файл
pulls.num_conflicting_files_n=%d конфликтни файлове
pulls.no_merge_desc=Тази заявка за сливане не може да бъде обединена, защото всички опции за обединяване на хранилището са изключени.
pulls.no_merge_helper=Включете опции за сливане в настройките на хранилището или обединете заявката за сливане ръчно.
pulls.no_merge_wip=Тази заявка за сливане не може да бъде обединена, защото е отбелязана като работа в прогрес.
pulls.merge_pull_request=Обедини заявка за сливане
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
pulls.status_checks_success=Всички проверявания бяха успешни
pulls.update_branch=Осъвременяване на клона
milestones.new=Нов етап
milestones.open_tab=%d отворени
milestones.close_tab=%d затворени
milestones.closed=Затворен %s
milestones.no_due_date=Няма краен срок
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.create=Създай етап
milestones.title=Заглавие
milestones.desc=Описание
milestones.due_date=Краен срок (опционален)
milestones.clear=Изчисти
milestones.create_success=Етапът '%s' беше създаден.
milestones.edit=Редактирай етап
milestones.edit_subheader=Етапите организират задачи и проследяват прогрес.
milestones.cancel=Отказ
milestones.modify=Промени етап
milestones.edit_success=Етапът '%s' беше променен.
milestones.deletion=Изтрий етап
milestones.deletion_desc=Изтриването на етап го премахва от всички свързани задачи. Продължаване?
milestones.deletion_success=Този етап е изтрит.
milestones.filter_sort.most_issues=Най-много задачи
milestones.filter_sort.least_issues=Най-малко задачи
signing.will_sign=Тази ревизия ще бъде подписана с ключ '%s'
signing.wont_sign.error=Възникна проблем при проверяване дали ревизията може да бъде подписана
signing.wont_sign.nokey=Няма наличен ключ за подписване на тази ревизия
signing.wont_sign.never=Ревизиите никога не се подписват
signing.wont_sign.always=Ревизиите винаги се подписват
ext_wiki=Външно Уики
ext_wiki.desc=Връзка към външното уики.
wiki=Уики
wiki.welcome=Добре дошли в Уикито.
wiki.welcome_desc=Уикито ви позволява да пишете и споделяте документация със сътрудници.
wiki.desc=Пишете и споделяте документация със сътрудници.
wiki.create_first_page=Създайте първата страница
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтър страница
wiki.new_page=Страница
wiki.save_page=Запис на страница
wiki.last_commit_info=%s редактира тази страница %s
wiki.edit_page_button=Редакция
wiki.new_page_button=Нова страница
wiki.delete_page_button=Изтрий страница
wiki.page_already_exists=Страница със същото име вече съществува.
wiki.pages=Страници
wiki.last_updated=Последна модификация на %s
activity.period.filter_label=Период:
activity.period.daily=1 ден
activity.period.halfweekly=3 дни
activity.period.weekly=1 седмица
activity.period.monthly=1 месец
activity.title.user_1=%d потребител
activity.title.user_n=%d потребителя
activity.merged_prs_label=Слети
activity.closed_issue_label=Затворено
activity.new_issue_label=Отворено
activity.unresolved_conv_label=Отваряне
activity.published_release_label=Публикувано
activity.git_stats_author_1=%d автор
activity.git_stats_author_n=%d автори
activity.git_stats_file_1=%d файл
activity.git_stats_file_n=%d файла
activity.git_stats_and_deletions=и
search=Търсене
settings=Настройки
settings.collaboration.write=За писане
settings.collaboration.read=За четене
settings.collaboration.undefined=Недефинирано
settings.hooks=Уеб-куки
settings.githooks=Git куки
settings.basic_settings=Основни настройки
settings.mirror_settings=Настройки на огледало
settings.sync_mirror=Синхронизиране сега
settings.site=Уебсайт
settings.update_settings=Запази настройките
settings.advanced_settings=Разширени настройки
settings.external_wiki_url=URL адрес на външно уики
settings.tracker_url_format=Формат на URL адрес на външна система за проследяване на задачи
settings.tracker_issue_style.numeric=Цифров
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Символен
settings.danger_zone=Опасна зона
settings.new_owner_has_same_repo=Новият притежател вече има хранилище със същото име. Изберете друго име.
settings.transfer=Прехвърли притежание
settings.transfer_owner=Нов притежател
settings.delete=Изтрий това хранилище
settings.delete_notices_1=- Тази операция <strong>НЕ МОЖЕ</strong> да бъде отменена в последствие.
settings.add_collaborator=Добавяне на сътрудник
settings.delete_collaborator=Премахване
settings.search_user_placeholder=Търсене на потребител…
settings.add_webhook=Добави уеб-кука
settings.webhook.test_delivery=Тестово изпращане
settings.webhook.request=Заявка
settings.webhook.response=Отговор
settings.webhook.headers=Заглавки
settings.webhook.payload=Съдържание
settings.webhook.body=Тяло
settings.githook_edit_desc=Ако куката е неактивна, ще бъде представено примерно съдържание. Ако оставите съдържанието празно, то тази кука ще бъде изключена.
settings.githook_name=Име на куката
settings.githook_content=Съдържание на куката
settings.update_githook=Запази куката
settings.secret=Тайна
settings.slack_username=Потребителско име
settings.slack_icon_url=URL адрес на икона
settings.discord_username=Потребителско име
settings.discord_icon_url=URL адрес на икона
settings.slack_color=Цвят
settings.event_send_everything=Всички събития
settings.event_create=Създаване
settings.event_delete=Изтриване
settings.event_push=Предаване
settings.event_pull_request=Заявка за сливане
settings.update_webhook=Запази уеб-куката
settings.recent_deliveries=Последни изпращания
settings.hook_type=Тип на куката
settings.slack_token=API ключ
settings.slack_domain=Домейн
settings.slack_channel=Канал
settings.deploy_keys=Ключове за внедряване
settings.add_deploy_key=Добави ключ за внедряване
settings.title=Заглавие
settings.deploy_key_content=Съдържание
settings.branches=Клонове
settings.protected_branch=Защита на клона
settings.add_protected_branch=Включване на защита
settings.delete_protected_branch=Изключване на защита
settings.choose_branch=Изберете клон…
settings.edit_protected_branch=Редактиране
settings.chat_id=№ на чат
settings.lfs_invalid_locking_path=Невалиден път: %s
diff.browse_source=Преглед на файлове
diff.parent=родител
diff.commit=ревизия
diff.git-notes=Бележки
diff.show_diff_stats=Показване на статистика
diff.show_split_view=Разделен изглед
diff.show_unified_view=Обединен изглед
diff.stats_desc=променени са <strong>%d файла</strong>, в които са <strong>добавени %d</strong> реда и са <strong>изтрити %d</strong> реда
diff.bin=Двоични данни
diff.view_file=Целия файл
diff.file_before=Преди
diff.file_after=След
diff.file_image_width=Ширина
diff.file_image_height=Височина
diff.file_byte_size=Големина
diff.file_suppressed=Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
diff.too_many_files=Някои файлове не бяха показани, защото твърде много файлове са промени
diff.comment.placeholder=Оставяне на коментар
diff.comment.add_review_comment=Добавяне на коментар
diff.comment.reply=Отговор
diff.review.comment=Коментар
diff.review.approve=Одобряване
release.releases=Версии
release.new_release=Нова версия
release.draft=Чернови
release.prerelease=Предварителни
release.stable=Стабилни
release.edit=редактиране
release.source_code=Изходен код
release.tag_name=Име на маркера
release.target=Цел
release.title=Заглавие
release.content=Съдържание
release.cancel=Отказ
release.publish=Публикувай версия
release.save_draft=Запис на чернова
release.downloads=Изтегляния
branch.search=Търсене на клонове
branch.delete_head=Изтриване
branch.delete_html=Изтриване на клон
branch.create_from=от '%s'
branch.deleted_by=Изтрито от %s
branch.included=Включено
topic.done=Готово
[org]
org_name_holder=Име на организацията
org_full_name_holder=Пълно име на организацията
create_org=Създай организация
repo_updated=Последна модификация
people=Участници
teams=Екипи
lower_members=участници
lower_repositories=хранилища
create_new_team=Нов отбор
create_team=Създаване на отбор
org_desc=Описание
team_name=Име на екипа
team_desc=Описание
team_permission_desc=Позволение
settings=Настройки
settings.options=Организация
settings.full_name=Пълно име
settings.website=Уебсайт
settings.location=Локация
settings.permission=Позволения
settings.visibility=Видимост
settings.update_settings=Запази настройките
settings.delete=Изтрий организацията
settings.delete_account=Изтриване на тази организация
settings.confirm_delete_account=Потвърди изтриването
members.membership_visibility=Видимост:
members.public=Видимо
members.private=Скрито
members.member_role=Роля:
members.owner=Притежател
members.member=Участник
members.remove=Премахни
members.leave=Напусни
members.invite_desc=Добави нов участник в %s:
members.invite_now=Покани
teams.join=Присъедини се
teams.leave=Напусни
teams.read_access=Достъп за четене
teams.write_access=Достъп за запис
teams.no_desc=Този екип няма описание
teams.settings=Настройки
teams.members=Участници в екипа
teams.update_settings=Запази настройките
teams.add_team_member=Добави участник в екипа
teams.repositories=Хранилища на екипа
teams.add_nonexistent_repo=Хранилището, което се опитвате да добавите не съществува. Моля първо го създайте!
[admin]
dashboard=Табло
organizations=Организации
repositories=Хранилища
emails=Потребителски имейли
config=Конфигурация
notices=Системни известия
monitor=Наблюдение
first_page=Първа
last_page=Последна
total=Общо: %d
dashboard.operation_name=Име на операцията
dashboard.operation_switch=Превключи
dashboard.operation_run=Изпълни
dashboard.server_uptime=Операционно време
dashboard.current_goroutine=Текущи Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Текущо използвана памет
dashboard.total_memory_allocated=Общо заделена памет
dashboard.memory_obtained=Получена памет
dashboard.pointer_lookup_times=Брой обхождания на указатели
dashboard.current_heap_usage=Текущо използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_obtained=Получена осн. памет
dashboard.heap_memory_idle=Празна осн. памет
dashboard.heap_memory_in_use=Използвана осн. памет
dashboard.heap_memory_released=Освободена осн. памет
dashboard.heap_objects=Обекти в осн. памет
dashboard.bootstrap_stack_usage=Използван стек за bootstrap
dashboard.stack_memory_obtained=Заделена памет в стека
dashboard.mspan_structures_usage=Използвани MSpan обекти
dashboard.mspan_structures_obtained=Получени MSpan обекти
dashboard.mcache_structures_usage=Използвани MCache обекти
dashboard.mcache_structures_obtained=Получени MCache обекти
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Получени Profiling Bucket Hash Table
dashboard.gc_metadata_obtained=Получени GC метаданни
dashboard.other_system_allocation_obtained=Получена друга системна памет
dashboard.next_gc_recycle=Следващо рециклиране на GC
dashboard.last_gc_time=Време от последен GC
dashboard.total_gc_time=Общо време за GC
dashboard.total_gc_pause=Общо пауза за GC
dashboard.last_gc_pause=Последна пауза за GC
dashboard.gc_times=Брой GC
users.name=Потребителско име
users.full_name=Пълно име
users.activated=Активиран
users.admin=Администратор
users.restricted=С ограничение
users.repos=Хранилища
users.created=Създаване
users.edit=Редакция
users.auth_source=Начин на удостоверяване
users.local=Локално
emails.filter_sort.email=Ел. поща
emails.filter_sort.name=Потребителско име
orgs.org_manage_panel=Управление на организацията
orgs.name=Име
orgs.teams=Екипи
orgs.members=Участници
orgs.new_orga=Нова организация
repos.owner=Притежател
repos.name=Име
repos.private=Частно
repos.watches=Наблюдавания
repos.stars=Харесвания
repos.issues=Задачи
repos.size=Големина
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Активно
auths.updated=Последна модификация
auths.auth_type=Тип на удостоверяване
auths.auth_name=Име на удостоверяване
auths.security_protocol=Протокол за защита
auths.domain=Домейн
auths.host=Сървър
auths.port=Порт
auths.bind_dn=Име (DN) за свръзка
auths.bind_password=Парола за свръзка
auths.user_base=Базов OU за търсене
auths.user_dn=Име (DN) на потребител
auths.search_page_size=Големина на страницата
auths.filter=Филтър за потребител
auths.admin_filter=Филтър за администратор
auths.smtp_auth=SMTP удостоверяване
auths.smtphost=SMTP сървър
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Разрешени домейни
auths.enable_tls=Включи TLS криптиране
auths.skip_tls_verify=Пропусни проверка на TLS сертификат
auths.pam_service_name=Име на PAM услуга
auths.oauth2_profileURL=URL адрес на профила
auths.oauth2_emailURL=Имейл адрес
auths.enable_auto_register=Включи автоматична регистрация
auths.tips=Съвети
config.server_config=Сървърни настройки
config.disable_router_log=Изключи журнал на маршрутизатора
config.run_mode=Режим на изпълнение
config.git_version=Версия на Git
config.repo_root_path=Основен път към хранилища
config.static_file_root_path=Път към статични файлове
config.script_type=Тип на скрипта
config.reverse_auth_user=Потребителско име при обратно удостоверяване
config.ssh_config=SSH конфигурация
config.ssh_enabled=Активен
config.ssh_domain=Домейн на сървъра
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт за слушане
config.ssh_root_path=Основен път
config.ssh_key_test_path=Път до ключове
config.ssh_keygen_path=Път до генератор ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Проверка за минимален размер на ключове
config.ssh_minimum_key_sizes=Минимален размер на ключове
config.lfs_config=Конфигуриране на LFS
config.lfs_enabled=Включено
config.db_config=Настройки на базата данни
config.db_type=Тип
config.db_host=Сървър
config.db_name=Име
config.db_user=Потребителско име
config.db_schema=Схема
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Път
config.service_config=Настройка на услугата
config.show_registration_button=Покажи бутон за регистрация
config.disable_key_size_check=Изключи проверка минимален размер на ключ
config.active_code_lives=Кодове за активиране
config.webhook_config=Конфигурация на уеб-куки
config.queue_length=Дължина на опашка
config.deliver_timeout=Време за отказ при изпращане
config.mailer_enabled=Активен
config.mailer_disable_helo=Изключи HELO
config.mailer_name=Име
config.mailer_host=Сървър
config.mailer_user=Потребител
config.oauth_config=OAuth конфигурация
config.oauth_enabled=Активна
config.cache_config=Конфигурация на кеша
config.cache_adapter=Кеш адаптер
config.cache_interval=Кеш интервал
config.cache_conn=Кеш на връзката
config.session_config=Конфигурация на сесии
config.session_provider=Доставчик на сесии
config.provider_config=Конфигурация на доставчик
config.cookie_name=Име на бисквитката
config.gc_interval_time=GC през интервал
config.session_life_time=Период на валидност на сесиите
config.https_only=HTTPS само
config.cookie_life_time=Период на валидност на бисквитките
config.picture_service=Услуги за снимки
config.disable_gravatar=Изключи Gravatar
config.enable_federated_avatar=Включи външни аватари
config.git_config=Конфигурация на git
config.git_disable_diff_highlight=Забрани оцветяване на синтаксис при преглед на разлики
config.git_max_diff_lines=Максимален брой различни редове (за файл)
config.git_max_diff_line_characters=Максимален брой различни символи (на ред)
config.git_max_diff_files=Максимален брой променени файлове (при показване)
config.git_gc_args=Аргументи на GC
config.git_migrate_timeout=Време за отказ при миграция
config.git_mirror_timeout=Време за отказ при синхр. на огледало
config.git_clone_timeout=Време за отказ при клониране
config.git_pull_timeout=Време за отказ при сливане
config.git_gc_timeout=Време за отказ при GC
config.log_config=Конфигурация на журнал
config.log_mode=Режим на журнал
config.disabled_logger=Изключено
monitor.cron=Cron задачи
monitor.name=Име
monitor.schedule=График
monitor.next=Следващ път
monitor.previous=Предишен път
monitor.process=Изпълнявани процеси
monitor.desc=Описание
monitor.start=Начален час
monitor.execute_time=Време за изпълнение
monitor.queue.name=Име
notices.system_notice_list=Системни известия
notices.actions=Действия
notices.select_all=Избери всички
notices.deselect_all=Без избрани
notices.inverse_selection=Обърни избора
notices.delete_selected=Изтрий избраните
notices.delete_all=Изтрий всички съобщения
notices.type=Тип
notices.type_1=Хранилище
notices.desc=Описание
notices.op=Oп.
[action]
create_repo=създаде хранилище <a href="%s"> %s</a>
rename_repo=преименува хранилище от <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`отвори задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
close_issue=`затвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`повторно отвори <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`създаде заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`затвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`повторно отвори заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментира задача <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s"</a>`
merge_pull_request=`обедини заявка за сливане <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=прехвърли хранилище <code>%s</code> към <a href="%s">%s</a>
[tool]
ago=преди %s
from_now=след %s
now=сега
future=в бъдеще
1s=1 секунда
1m=1 минута
1h=1 час
1d=1 ден
1w=1 седмица
1mon=1 месец
1y=1 година
seconds=%d секунди
minutes=%d минути
hours=%d часа
days=%d дни
weeks=%d седмици
months=%d месеца
years=%d години
raw_seconds=секунди
raw_minutes=минути
[dropzone]
remove_file=Премахни файл
[notification]
notifications=Известия
unread=Непрочетенo
read=За четене
mark_as_read=Бележа като прочетено
mark_as_unread=Бележа като непрочетено
mark_all_as_read=Бележа всичко като прочетено
[gpg]
[units]