You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/options/locale/locale_nl-NL.ini

2472 lines
133 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

home=Beginscherm
dashboard=Overzicht
explore=Verkennen
help=Help
sign_in=Inloggen
sign_in_with=Inloggen met
sign_out=Uitloggen
sign_up=Registreren
link_account=Account Koppelen
register=Registreren
website=Website
version=Versie
powered_by=Powered by %s
page=Pagina
template=Sjabloon
language=Taal
notifications=Meldingen
create_new=Maken…
user_profile_and_more=Profiel en instellingen…
signed_in_as=Aangemeld als
enable_javascript=Deze website werkt beter met JavaScript.
toc=Inhoudsopgave
licenses=Licenties
return_to_gitea=Terug naar Gitea
username=Gebruikersnaam
email=E-mail adres
password=Wachtwoord
access_token=Toegangstoken
re_type=Typ uw wachtwoord opnieuw in
captcha=CAPTCHA
twofa=Twee factor authenticatie
twofa_scratch=Eenmalige twee factor authenticatie code
passcode=PIN
u2f_insert_key=Uw beveiligingssleutel invoegen
u2f_sign_in=Druk op de knop op uw beveiligingssleutel. Als u geen knop kunt vinden, voeg deze opnieuw in.
u2f_press_button=Druk op de knop op uw beveiligingssleutel…
u2f_use_twofa=Gebruik een twee-factor code van uw telefoon
u2f_error=Wij kunnen uw beveiligingssleutel niet lezen.
u2f_unsupported_browser=Uw browser ondersteunt geen U2F beveiligingssleutels.
u2f_error_1=Er is een onbekende fout opgetreden. Probeer het opnieuw.
u2f_error_2=Zorg ervoor dat u de juiste URL (https://) gebruikt.
u2f_error_3=De server kan uw aanvraag niet verwerken.
u2f_error_4=De beveiligingssleutel is niet toegestaan voor dit verzoek. Gelieve ervoor te zorgen dat de sleutel niet al is geregistreerd.
u2f_error_5=Timeout bereikt voordat uw sleutel kon worden gelezen. Gelieve deze pagina opnieuw laden en probeer opnieuw.
u2f_reload=Herladen
repository=Repository
organization=Organisatie
mirror=Kopie
new_repo=Nieuwe repository
new_migrate=Nieuwe migratie
new_mirror=Nieuwe kopie
new_fork=Nieuwe Repository Fork
new_org=Nieuwe organisatie
new_project=Nieuw project
new_project_board=Nieuw projectbord
manage_org=Beheer organisaties
admin_panel=Website Administratie
account_settings=Accountinstellingen
settings=Instellingen
your_profile=Profiel
your_starred=Favoriet
your_settings=Instellingen
all=Alles
sources=Bronnen
mirrors=Kopieën
collaborative=Samenwerkend
forks=Forks
activities=Activiteiten
pull_requests=Pull requests
issues=Kwesties
milestones=Mijlpalen
cancel=Annuleren
save=Opslaan
add=Toevoegen
add_all=Alles toevoegen
remove=Verwijder
remove_all=Alles verwijderen
write=Schrijf
preview=Voorbeeld
loading=Laden…
error404=De pagina die u probeert te bereiken <strong>bestaat niet</strong> of <strong>u bent niet gemachtigd</strong> om het te bekijken.
[error]
occurred=Er is een fout opgetreden
report_message=Als je zeker weet dat dit een Gitea bug is, zoek dan naar een issue op <a href="https://github.com/go-gitea/gitea/issues">GitHub</a> en open zo nodig een nieuw issue.
[startpage]
app_desc=Een eenvoudige, self-hosted Git service
install=Makkelijk te installeren
install_desc=Je hoeft alleen maar de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-binary/">binary</a> uit te voeren, gebruik het met <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea/tree/master/docker">Docker</a>, of download een <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-package/">installatiepakket</a>.
platform=Cross-platform
platform_desc=Gitea werkt op alles waar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a> op kan compileren: Windows, macOS, Linux, ARM, etc. Kies het platform dat bij je past!
lightweight=Lichtgewicht
lightweight_desc=Gitea heeft hele lage systeemeisen, je kunt Gitea al draaien op een goedkope Raspberry Pi.
license=Open Source
license_desc=Alles staat op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Help ons door mee te bouwen aan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">Gitea</a>, samen maken we dit project nog beter. Aarzel dus niet om een bijdrage te leveren!
[install]
install=Installatie
title=Initiële configuratie
docker_helper=Als je gitea draait in Docker, Lees eerst de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">documentatie</a> voordat je een instelling aanpast.
requite_db_desc=Gitea vereist MySQL, PostgreSQL, MSSQL of SQLite3.
db_title=Database-instellingen
db_type=Database-type
host=Server
user=Gebruikersnaam
password=Wachtwoord
db_name=Database naam
db_helper=Let op MySQL gebruikers: gebruik de InnoDB opslagmachine en als u "utf8mb4" gebruikt, moet uw InnoDB versie hoger zijn dan 5.6.
db_schema=Schema
db_schema_helper=Laat leeg voor de standaard database ("openbaar").
ssl_mode=SSL
charset=Karakterset
path=Pad
sqlite_helper=Bestandspad voor de SQLite3-database.<br>Vul een volledig pad in als je GItea als een service uitvoert.
err_empty_db_path=SQLite3 database pad mag niet leeg zijn.
no_admin_and_disable_registration=U kunt zelf-registratie van de gebruiker niet uitschakelen zonder het maken van een administrator-account.
err_empty_admin_password=Het administrator-wachtwoord mag niet leeg zijn.
err_empty_admin_email=De e-mail van de beheerder mag niet leeg zijn.
err_admin_name_is_reserved=Gebruikersnaam van beheerder is ongeldig, gebruikersnaam is gereserveerd
err_admin_name_pattern_not_allowed=Gebruikersnaam van beheerder is ongeldig, de gebruikersnaam is gereserveerd
err_admin_name_is_invalid=Gebruikersnaam van beheerder is ongeldig
general_title=Algemene Instellingen
app_name=Naam site
app_name_helper=U kan de naam van uw bedrijf hier invullen.
repo_path=Repositories basis map
repo_path_helper=Externe git repositories worden opgeslagen in deze map.
lfs_path=Git LFS root pad
lfs_path_helper=Bestanden bijgehouden door Git LFS zullenworden opgeslagen in deze map. Laat leeg om uit te schakelen.
run_user=Uitvoeren als gebruiker
run_user_helper=Geef de gebruikersnaam van het besturingssysteem waarop Gitea wordt uitgevoerd. Realiseer u dat deze gebruiker toegang tot het pad van de hoofdmap moet hebben.
domain=SSH server-domein
domain_helper=Domein of ip-adres voor SSH kloon URLs.
ssh_port=SSH server-poort
ssh_port_helper=Nummer van de poort die uw SSH-server gebruikt. Laat dit veld leeg om de SSH functie uit te schakelen.
http_port=Gitea HTTP-poort
http_port_helper=De poort waar de web server van Gitea naar gaat luisteren.
app_url=Gitea base URL
app_url_helper=Basisadres voor HTTP(S) kloon URL's en e-mailmeldingen.
log_root_path=Log-pad
log_root_path_helper=Logboekbestanden worden geschreven naar deze map.
optional_title=Optionele instellingen
email_title=E-mail instellingen
smtp_host=SMTP host
smtp_from=E-mails versturen als
smtp_from_helper=E-mailadres dat Gitea gaat gebruiken. Voer een gewoon e-mailadres in of gebruik de "Naam" <email@example.com> -indeling.
mailer_user=SMTP gebruikersnaam
mailer_password=SMTP wachtwoord
register_confirm=E-mailbevestiging vereist bij registreren
mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
server_service_title=Server en Third-Party Service-instellingen
offline_mode=Lokale modus inschakelen
offline_mode_popup=Schakel third-party content uit en gebruik alleen lokale middelen.
disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
disable_gravatar_popup=Gravatar en derden avatar bronnen uitschakelen. Een standaard avatar zal worden gebruikt, tenzij een gebruiker een lokale avatar uploadt.
federated_avatar_lookup=Federated Avatars toestaan
federated_avatar_lookup_popup=Enable federated avatars lookup to use federated open source service based on libravatar.
disable_registration=Schakel zelf registratie uit
disable_registration_popup=Schakel zelfregistratie uit, alleen admins kunnen accounts maken.
allow_only_external_registration_popup=Registratie alleen via externe diensten toestaan
openid_signin=OpenID-inloggen inschakelen
openid_signin_popup=Gebruikerslogin via OpenID inschakelen.
openid_signup=OpenID zelf-registratie inschakelen
openid_signup_popup=OpenID zelfregistratie inschakelen.
enable_captcha=Registratie CAPTCHA inschakelen
enable_captcha_popup=Vereis captcha validatie voor zelf-registratie van gebruiker.
require_sign_in_view=Vereis inloggen om pagina's te kunnen bekijken
require_sign_in_view_popup=Beperk de toegang tot de pagina tot ingelogde gebruikers. Bezoekers zullen alleen de 'login' en het registratiegedeelte van de pagina zien.
admin_setting_desc=Het creëren van een administrator-account is optioneel. De eerste geregistreerde gebruiker wordt automatisch de beheerder.
admin_title=Instellingen beheerdersaccount
admin_name=Admin gebruikersnaam
admin_password=Wachtwoord
confirm_password=Verifieer wachtwoord
admin_email=E-mail adres
install_btn_confirm=Installeer Gitea
test_git_failed=Git test niet gelukt: 'git' commando %v
sqlite3_not_available=Deze Gitea-versie biedt geen ondersteuning voor SQLite3. Download de officiële build van %s (niet de versie van de 'gobuild').
invalid_db_setting=De database instelling zijn niet correct: %v
invalid_repo_path=Het pad van de hoofdmap van de repository is ongeldig: %v
run_user_not_match=De 'uitvoeren als' gebruikersnaam is niet de huidige gebruikersnaam: %s -> %s
save_config_failed=Kan de configuratie niet opslaan: %v
invalid_admin_setting=Instelling van de administrator-account is ongeldig: %v
install_success=Welkom! Bedankt dat u voor Gitea heeft gekozen. Veel plezier en succes ermee!
invalid_log_root_path=Ongeldig log-pad: %v
default_keep_email_private=Verberg standaard alle e-mailadressen
default_keep_email_private_popup=Verberg standaard de email-adressen van nieuwe gebruikers.
default_allow_create_organization=Standaard toestaan om organisaties aan te maken
default_allow_create_organization_popup=Standaard toestaan dat nieuwe gebruikers organisaties kunnen aanmaken.
default_enable_timetracking=Tijdregistratie standaard inschakelen
default_enable_timetracking_popup=Tijdsregistratie voor nieuwe repositories standaard inschakelen.
no_reply_address=Verborgen e-maildomein
no_reply_address_helper=Domeinnaam voor gebruikers met een verborgen e-mailadres. Bijvoorbeeld zal de gebruikersnaam 'joe' in Git worden geregistreerd als 'joe@noreply.example.org' als het verborgen email domein is ingesteld op 'noreply.example.org'.
[home]
uname_holder=Gebruikersnaam of e-mailadres
password_holder=Wachtwoord
switch_dashboard_context=Wissel voorpaginacontext
my_repos=Repositories
show_more_repos=Toon meer repositories…
collaborative_repos=Gedeelde repositories
my_orgs=Mijn organisaties
my_mirrors=Mijn kopieën
view_home=Bekijk %s
search_repos=Zoek een repository…
filter=Andere filters
show_archived=Gearchiveerd
show_both_archived_unarchived=Toont zowel gearchiveerd als niet-gearchiveerd
show_only_archived=Toon alleen gearchiveerd
show_only_unarchived=Toon alleen niet gearchiveerd
show_private=Privé
show_both_private_public=Toon zowel openbaar als privé
show_only_private=Toon alleen privé
show_only_public=Toon alleen opbenbaar
issues.in_your_repos=In uw repositories
[explore]
repos=Repositories
users=Gebruikers
organizations=Organisaties
search=Zoeken
code=Code
repo_no_results=Er zijn geen overeenkomende repositories gevonden.
user_no_results=Er zijn geen overeenkomende gebruikers gevonden.
org_no_results=Er zijn geen overeenkomende organisaties gevonden.
code_no_results=Geen broncode gevonden in overeenstemming met uw zoekterm.
code_search_results=Zoekresultaten voor %s
code_last_indexed_at=Laatst geïndexeerd %s
[auth]
create_new_account=Account registreren
register_helper_msg=Heeft u al een account? Klik hier om in te loggen
social_register_helper_msg=Heeft u al een account? Koppel deze nu!
disable_register_prompt=Registratie is uitgeschakeld. Neem alstublieft contact op met de pagina beheerder.
disable_register_mail=E-mailbevestiging voor registratie is uitgeschakeld.
forgot_password_title=Wachtwoord vergeten
forgot_password=Wachtwoord vergeten?
sign_up_now=Een account nodig? Meld u nu aan.
sign_up_successful=Account is succesvol aangemaakt.
confirmation_mail_sent_prompt=Een nieuwe bevestigingsmail is gestuurd naar <b>%s</b>. De mail moet binnen %s worden bevestigd om je registratie te voltooien.
must_change_password=Uw wachtwoord wijzigen
allow_password_change=Verplicht de gebruiker om zijn/haar wachtwoord te wijzigen (aanbevolen)
reset_password_mail_sent_prompt=Een bevestigingsmail is verstuurd naar <b>%s</b>. Controleer uw inbox in de volgende %s om het herstel van uw account te voltooien.
active_your_account=Activeer uw account
account_activated=Account is geactiveerd
prohibit_login=Inloggen niet toegestaan
prohibit_login_desc=Je mag met dit account niet inloggen, neem contact op met de beheerder van de site.
resent_limit_prompt=Sorry, je hebt te snel na elkaar een aanvraag gedaan voor een activatiemail. Wacht drie minuten voor je volgende aanvraag.
has_unconfirmed_mail=Beste %s, u heeft een onbevestigd e-mailadres (<b>%s</b>). Als u nog geen bevestiging heeft ontvangen, of u een nieuwe aanvraag wilt doen, klik dan op de onderstaande knop.
resend_mail=Klik hier om uw activatie mail nog een keer te verzenden
email_not_associate=Dit emailadres is niet gekoppeld aan een account.
send_reset_mail=Stuur account herstel e-mail
reset_password=Account herstel
invalid_code=Uw bevestigingscode is ongeldig of is verlopen.
reset_password_helper=Account herstellen
reset_password_wrong_user=U bent ingelogd als %s, maar de account herstel link is voor %s
password_too_short=De lengte van uw wachtwoord moet tenminste %d karakters zijn.
non_local_account=Non-lokale gebruikers mogen hun wachtwoord niet wijzigen via de webinterface.
verify=Verifiëren
scratch_code=Eenmalige code
use_scratch_code=Gebruik een eenmalige code
twofa_scratch_used=Je hebt je eenmalige code gebruikt. Je wordt omgeleid naar de tweeledige-authenticatie instellingen pagina zodat je de inschrijving van het apparaat kan verwijderen of een nieuwe eenmalige code kan genereren.
twofa_passcode_incorrect=Uw wachtwoord is onjuist. Als je je geregistreerde apparaat kwijt bent gebruik dan je eenmalige code om in te loggen.
twofa_scratch_token_incorrect=Je eenmalige code is onjuist.
login_userpass=Inloggen
login_openid=OpenID
oauth_signup_tab=Registreer nieuw account
oauth_signup_submit=Account voltooien
oauth_signin_tab=Bestaand account koppelen
oauth_signin_title=Inloggen om het gekoppelde account te machtigen
oauth_signin_submit=Account koppelen
openid_connect_submit=Verbinden
openid_connect_title=Verbind met een bestaand account
openid_connect_desc=De gekozen OpenID-URI is onbekend. Koppel het aan een nieuw account hier.
openid_register_title=Nieuw account aanmaken
openid_register_desc=De gekozen OpenID-URI is onbekend. Koppel het aan een nieuw account hier.
openid_signin_desc=Geef uw OpenID-URI. Bijvoorbeeld: https://anne.me, bob.openid.org.cn of gnusocial.net/carry.
disable_forgot_password_mail=Accountherstel is uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder van uw site.
email_domain_blacklisted=Je kan je niet registreren met dit e-mailadres.
authorize_application=Autoriseer applicatie
authorize_redirect_notice=U wordt doorgestuurd naar %s als u deze toepassing toestaat.
authorize_application_created_by=Deze applicatie is gemaakt door %s.
authorize_application_description=Als u toegang verleent, zal de applicatie toegang hebben tot en kunnen schrijven naar al uw accountgegevens, met inbegrip van privérepo's en -organisaties.
authorize_title=Autoriseer "%s" voor toegang tot uw account?
authorization_failed=Autorisatie mislukt
authorization_failed_desc=De autorisatie is mislukt omdat we een ongeldige aanvraag gedetecteerd hebben. Neem contact op met de beheerder van de app die u geprobeerd heeft te autoriseren.
sspi_auth_failed=SSPI-authenticatie mislukt
password_pwned=Het gekozen wachtwoord staat op een <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://haveibeenpwned.com/Passwords">lijst van gestolen wachtwoorden</a> die eerder zijn blootgesteld aan openbare gegevenslekken. Probeer het opnieuw met een ander wachtwoord.
password_pwned_err=Kan het verzoek om HaveIBeenPwned niet voltooien
[mail]
activate_account=Activeer uw account
activate_email=Verifieer uw e-mailadres
reset_password=Account herstellen
register_success=Registratie succesvol
register_notify=Welkom bij Gitea
[modal]
yes=Ja
no=Nee
modify=Update
[form]
UserName=Gebruikersnaam
RepoName=Naam van repository
Email=e-mailadres
Password=Wachtwoord
Retype=Typ uw wachtwoord opnieuw in
SSHTitle=SSH sleutel naam
HttpsUrl=HTTPS-URL
PayloadUrl=Payload url
TeamName=Team naam
AuthName=Autorisatienaam
AdminEmail=E-mail beheerder
NewBranchName=Nieuwe branch naam
CommitSummary=Commit samenvatting
CommitMessage=Commit bericht
CommitChoice=Commit keuze
TreeName=Bestandspad
Content=Inhoud
SSPISeparatorReplacement=Scheidingsteken
SSPIDefaultLanguage=Standaardtaal
require_error=kan niet leeg zijn.
alpha_dash_error=` moet bevatten alleen alfanumerieke, dash ('-') en onderstrepingstekens ('_').`
alpha_dash_dot_error=` moet bevatten alleen alfanumerieke, dash ('-'), onderstrepingsteken ('_') en de dot ('. ') karakters.`
git_ref_name_error=` moet een correct geformatteerde git referentie naam zijn.`
size_error=moet groter zijn dan %s
min_size_error=moet minimaal %s karakters bevatten.
max_size_error=mag maximaal %s karakters bevatten.
email_error=is niet een valide e-mail adres.
url_error=is niet een valide URL.
include_error=` moet substring '%s' bevatten.`
glob_pattern_error=` globpatroon is ongeldig: %s.`
unknown_error=Onbekende fout:
captcha_incorrect=De CAPTCHA-code is onjuist.
password_not_match=De wachtwoorden komen niet overeen.
lang_select_error=Selecteer een taal uit de lijst.
username_been_taken=Deze naam is al in gebruik.
repo_name_been_taken=De repository-naam wordt al gebruikt.
repository_files_already_exist=Er bestaan al bestanden voor deze repository. Neem contact op met de systeembeheerder.
repository_files_already_exist.adopt=Bestanden bestaan al voor deze repository en kunnen alleen worden geadopteerd.
repository_files_already_exist.delete=Er bestaan al bestanden voor deze repository. U moet deze verwijderen.
repository_files_already_exist.adopt_or_delete=Er bestaan al bestanden voor deze repository. Adopteer of verwijder deze.
visit_rate_limit=Bezoeklimiet op afstand gerichter.
2fa_auth_required=Extern bezoek vereist twee-factor authenticatie.
org_name_been_taken=Naam van de organisatie wordt al gebruikt.
team_name_been_taken=De teamnaam is al in gebruik.
team_no_units_error=Toegang verlenen tot ten minste één repository sectie.
email_been_used=Het emailadres is al in gebruik.
openid_been_used=OpenID adres '%s' reeds gebruikt.
username_password_incorrect=Gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist.
password_complexity=Wachtwoord voldoet niet aan complexiteit eisen:
password_lowercase_one=Minstens één kleine letter
password_uppercase_one=Minstens één hoofdletter
password_digit_one=Minstens één cijfer
password_special_one=Minstens één speciaal teken (interpunctie, haakjes, aanhalingstekens, etc.)
enterred_invalid_repo_name=De repository-naam die u hebt ingevoerd is niet correct.
enterred_invalid_owner_name=De nieuwe eigenaarnaam is niet geldig.
enterred_invalid_password=Het ingevoerde wachtwoord is onjuist.
user_not_exist=De gebruiker bestaat niet.
team_not_exist=Dit team bestaat niet.
last_org_owner=Je kunt de laatste eigenaar van een organisatie niet verwijderen. Er moet er minimaal één eigenaar in een organisatie zitten.
cannot_add_org_to_team=Een organisatie kan niet worden toegevoegd als een teamlid.
invalid_ssh_key=Kan de SSH-sleutel niet verifiëren: %s
invalid_gpg_key=Kan de GPG-sleutel niet verifiëren: %s
invalid_ssh_principal=Ongeldige verantwoordelijke: %s
unable_verify_ssh_key=Kan de SSH-sleutel niet verifiëren; controleer hem op fouten.
auth_failed=Verificatie mislukt: %v
still_own_repo=Je account is nog eigenaar van één of meerdere repositories. Deze moeten eerst verwijderd of overgedragen worden.
still_has_org=Je account is lid van één of meerdere organisaties. Verlaat deze eerst.
org_still_own_repo=Deze organisatie bezit minstens één repositories. Verwijder deze of draag deze eerst over.
target_branch_not_exist=Doel branch bestaat niet
[user]
change_avatar=Wijzig je profielfoto…
join_on=Aangemeld op
repositories=repositories
activity=Openbare activiteit
followers=Volgers
starred=Repositories met ster
projects=Projecten
following=Volgt
follow=Volg
unfollow=Niet meer volgen
heatmap.loading=Heatmap wordt geladen…
user_bio=Biografie
disabled_public_activity=Deze gebruiker heeft de publieke zichtbaarheid van de activiteit uitgeschakeld.
form.name_reserved=De gebruikersnaam '%s' is gereserveerd.
form.name_pattern_not_allowed=Het patroon '%s' is niet toegestaan in een gebruikersnaam.
form.name_chars_not_allowed=Gebruikersnaam '%s' bevat ongeldige tekens.
[settings]
profile=Profiel
account=Account
password=Wachtwoord
security=Beveiliging
avatar=Profielfoto
ssh_gpg_keys=SSH / GPG sleutels
social=Sociale netwerk-accounts
applications=Applicaties
orgs=Beheer organisaties
repos=Repositories
delete=Verwijder account
twofa=Twee factor authenticatie
account_link=Gekoppelde Accounts
organization=Organisaties
uid=uid
u2f=Beveiligingssleutels
public_profile=Openbaar profiel
biography_placeholder=Vertel ons iets over jezelf
profile_desc=Je e-mailadres zal gebruikt worden voor notificaties en andere handelingen.
password_username_disabled=Niet-lokale gebruikers kunnen hun gebruikersnaam niet veranderen. Neem contact op met de sitebeheerder voor meer details.
full_name=Volledige naam
website=Website
location=Locatie
update_theme=Thema bijwerken
update_profile=Profiel bijwerken
update_language_not_found=De taal '%s' is niet beschikbaar.
update_profile_success=Je profiel is bijgewerkt.
change_username=Je gebruikersnaam is gewijzigd.
change_username_prompt=Let op: Als je je gebruikersnaam aanpast, verandert je account-URL ook.
continue=Doorgaan
cancel=Annuleren
language=Taal
ui=Thema
privacy=Privacy
keep_activity_private=De activiteit van de profielpagina verbergen
keep_activity_private_popup=Maakt de activiteit alleen zichtbaar voor jou en de admins
lookup_avatar_by_mail=Profielfoto van e-mailadres gebruiken
federated_avatar_lookup=Gefedereerde Avatars inschakelen
enable_custom_avatar=Aangepaste avatar inschakelen
choose_new_avatar=Kies een nieuwe avatar
update_avatar=Update Avatar
delete_current_avatar=Verwijder huidige avatar
uploaded_avatar_not_a_image=Het geüploade bestand is geen afbeelding.
uploaded_avatar_is_too_big=Het geüploade bestand heeft de maximale grootte overschreden.
update_avatar_success=Je avatar is bijgewerkt.
change_password=Wachtwoord bijwerken
old_password=Huidige wachtwoord
new_password=Nieuw wachtwoord
retype_new_password=Herhaal Nieuw Wachtwoord
password_incorrect=Het wachtwoord is niet correct.
change_password_success=Je wachtwoord is bijgewerkt. Log vanaf nu in met je nieuwe wachtwoord.
password_change_disabled=Niet-lokale gebruikers kunnen hun wachtwoord niet in de webinterface van Gitea wijzigen.
emails=E-mailadressen
manage_emails=E-mailadressen beheren
manage_themes=Selecteer standaardthema
manage_openid=Beheer OpenID-adressen
email_desc=Uw primaire e-mailadres zal worden gebruikt voor meldingen en andere administratieve taken.
theme_desc=Dit zal het standaardthema worden op de gehele site.
primary=Primair
activated=Geactiveerd
requires_activation=Vereist activering
primary_email=Maak primair
activate_email=Stuur activatie
activations_pending=Activaties in behandeling
delete_email=Verwijder
email_deletion=Verwijder e-mailadres
email_deletion_desc=Het e-mailadres en verwante informatie worden verwijderd uit je account. Git commits van dit e-mailadres blijven ongewijzigd. Wil je doorgaan?
email_deletion_success=Het e-mailadres is verwijderd.
theme_update_success=Je thema is bijgewerkt.
theme_update_error=Het geselecteerde thema bestaat niet.
openid_deletion=OpenID adres verwijderen
openid_deletion_desc=Als u dit OpenID-adres verwijdert, kunt u dit niet meer gebruiken om in te loggen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?
openid_deletion_success=Het OpenID adres is verwijderd.
add_new_email=Nieuw e-mailadres toevoegen
add_new_openid=Voeg nieuwe OpenID-URI toe
add_email=E-mailadres toevoegen
add_openid=Voeg OpenID URL toe
add_email_confirmation_sent=Een bevestigingse-mail is naar '%s' gestuurd. Houd je inbox de komende %s in de gaten om je e-mailadres te bevestigen.
add_email_success=Het nieuwe e-mailadres is toegevoegd.
email_preference_set_success=E-mail voorkeur is met succes ingesteld.
add_openid_success=Het nieuwe OpenID-adres is toegevoegd.
keep_email_private=Verberg e-mailadres
keep_email_private_popup=Je e-mailadres wordt verborgen voor andere gebruikers.
openid_desc=Met OpenID kan je authenticatie uitbesteden aan een externe provider.
manage_ssh_keys=Beheer SSH sleutels
manage_ssh_principals=Beheer SSH-certificaat verantwoordelijke
manage_gpg_keys=Beheer GPG sleutels
add_key=Sleutel toevoegen
ssh_desc=Deze publieke SSH sleutels worden geassocieerd met uw account. De bijbehorende private sleutels geven volledige toegang toe tot je repositories.
principal_desc=Deze SSH-certificaatverantwoordelijken zijn gekoppeld aan uw account en geven volledige toegang tot uw repositories.
gpg_desc=Deze publieke GPG-sleutels zijn verbonden met je account. Houd je privé-sleutels veilig, omdat hiermee commits kunnen worden ondertekend.
ssh_helper=<strong>Weet u niet hoe?</strong> Lees dan onze handleiding voor het <a href="%s"> genereren van SSH sleutels</a> of voor <a href="%s"> algemene SSH</a> problemen.
gpg_helper=<strong>Hulp nodig?</strong> Neem een kijkje op de GitHub handleiding <a href="%s">over GPG</a>.
add_new_key=SSH sleutel toevoegen
add_new_gpg_key=GPG sleutel toevoegen
key_content_gpg_placeholder=Begint met '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----'
add_new_principal=Verantwoordelijke toevoegen
ssh_key_been_used=Deze SSH-sleutel is al toegevoegd aan de server.
ssh_key_name_used=Er bestaat al een SSH sleutel met dezelfde naam in uw account.
ssh_principal_been_used=Deze verantwoordelijke is al toegevoegd aan de server.
gpg_key_id_used=Een publieke GPG-sleutel met dit ID bestaat al.
gpg_no_key_email_found=Deze GPG-sleutel kan met geen van de e-mailadressen van dit account gebruikt worden.
subkeys=Subkeys
key_id=Key-ID
key_name=Sleutel naam
key_content=Inhoud
principal_content=Inhoud
add_key_success=De SSH-sleutel '%s' is toegevoegd.
add_gpg_key_success=De GPG-sleutel '%s' is toegevoegd.
add_principal_success=De SSH-certificaat verantwoordelijke '%s' is toegevoegd.
delete_key=Verwijder
ssh_key_deletion=Verwijder SSH-sleutel
gpg_key_deletion=Verwijder GPG-sleutel
ssh_principal_deletion=Verwijder de SSH-certificaat verantwoordelijke
ssh_key_deletion_desc=Als je een SSH-sleutel verwijdert, heb er geen toegang meer mee. Doorgaan?
gpg_key_deletion_desc=Als je een GPG-sleutel verwijdert, kunnen hiermee ondertekende commits niet meer geverifieerd worden. Doorgaan?
ssh_principal_deletion_desc=Als je een SSH-certificaat verandtwoordelijke verwijdert, heeft deze geen toegang meer tot je account. Doorgaan?
ssh_key_deletion_success=De SSH-sleutel is verwijderd.
gpg_key_deletion_success=De GPG-sleutel is verwijderd.
ssh_principal_deletion_success=De verantwoordelijke is verwijderd.
add_on=Toegevoegd op
valid_until=Geldig tot en met
valid_forever=Voor altijd geldig
last_used=Laatst gebruikt op
no_activity=Geen recente activiteiten
can_read_info=Lezen
can_write_info=Schrijven
key_state_desc=Deze sleutel werd gebruikt in de laatste 7 dagen
token_state_desc=Dit token werd gebruikt in de laatste 7 dagen
principal_state_desc=Deze verantwoordelijke werd gebruikt in de laatste 7 dagen
show_openid=Tonen op profiel
hide_openid=Verbergen van profiel
ssh_disabled=SSH uitgeschakeld
ssh_externally_managed=Deze SSH sleutel wordt extern beheerd voor deze gebruiker
manage_social=Beheer gekoppelde sociale accounts
social_desc=Deze sociale accounts zijn verbonden aan je Gitea-account. Zorg er voor dat je ze allemaal herkent, omdat ermee ingelogd kan worden op je Gitea-account.
unbind=Ontkoppelen
unbind_success=Dit sociale account is verwijderd van je Gitea-account.
manage_access_token=Beheer toegangstokens
generate_new_token=Nieuw Token genereren
tokens_desc=Deze tokens geven toegang tot je account via de API van Gitea.
new_token_desc=Applicaties die dit token gebruiken hebben volledige toegang tot je account.
token_name=Symbolische naam
generate_token=Token genereren
generate_token_success=Je nieuwe token is gegenereerd. Kopieer hem nu, want hij kan niet opnieuw worden weergegeven.
generate_token_name_duplicate=<strong>%s</strong> is al gebruikt als een applicatienaam. Gebruik een nieuwe.
delete_token=Verwijderen
access_token_deletion=Verwijder toegangstoken
access_token_deletion_desc=Als je een token verwijdert, heeft de applicatie die hem gebruikt geen toegang meer tot je account. Doorgaan?
delete_token_success=De token is verwijderd. Applicaties die hem gebruiken, verliezen toegang tot je account.
manage_oauth2_applications=Beheer OAuth2-applicaties
edit_oauth2_application=Bewerk OAuth2-applicatie
oauth2_applications_desc=Met de OAuth2 applicaties kan je derde partij toepassing veilig authenticeren voor gebruikers in deze Gitea.
remove_oauth2_application=Verwijder OAuth2 applicatie
remove_oauth2_application_desc=Het verwijderen van een OAuth2 app zal de toegang tot alle ondertekende toegangstokens intrekken. Doorgaan?
remove_oauth2_application_success=De applicatie is verwijderd.
create_oauth2_application=Maak een nieuwe OAuth2-applicatie
create_oauth2_application_button=Maak applicatie
create_oauth2_application_success=Je hebt met succes een nieuwe OAuth2-applicatie aangemaakt.
update_oauth2_application_success=Je hebt de OAuth2-applicatie succesvol bijgewerkt.
oauth2_application_name=Applicatie naam
oauth2_select_type=Welk type toepassing past?
oauth2_type_web=Web (bijv. Node.JS, Tomcat, Go)
oauth2_type_native=Native (bijv. Mobiel, Desktop, Browser)
oauth2_redirect_uri=Omleidings URL
save_application=Opslaan
oauth2_client_id=Client-ID
oauth2_client_secret=Client-secret
oauth2_regenerate_secret=Secret opnieuw genereren
oauth2_regenerate_secret_hint=Uw secret verloren?
oauth2_client_secret_hint=Het geheim zal niet zichtbaar zijn als je deze pagina opnieuw bezoekt. Sla je geheim op.
oauth2_application_edit=Wijzig
oauth2_application_create_description=OAuth2 applicaties geven je derde partij applicatie toegang tot gebruikersaccounts op deze instantie.
oauth2_application_remove_description=Als je een OAuth2 applicatie verwijdert, krijg je geen toegang tot geautoriseerde gebruikersaccounts voor deze instantie. Doorgaan?
authorized_oauth2_applications=Geautoriseerde OAuth2 applicaties
authorized_oauth2_applications_description=U hebt toegang tot uw persoonlijke Gitea-account verleend aan deze applicaties van derden. Gelieve toegang voor applicaties die niet meer nodig zijn te weigeren.
revoke_key=Intrekken
revoke_oauth2_grant=Toegang intrekken
revoke_oauth2_grant_description=Het intrekken van toegang voor deze derde partij applicatie zal deze applicatie geen toegang tot uw gegevens geven. Weet u het zeker?
revoke_oauth2_grant_success=Toegang met succes ingetrokken.
twofa_desc=Tweefactorauthenticatie verbetert de beveiliging van je account.
twofa_is_enrolled=Je account is momenteel <strong>ingeschreven</strong> voor two-factor authenticatie.
twofa_not_enrolled=Je account is momenteel niet ingeschreven voor two-factor authenticatie.
twofa_disable=Schakel tweetrapsauthenticatie uit
twofa_scratch_token_regenerate=Genereer een nieuwe herstelcode
twofa_scratch_token_regenerated=Je herstelcode is nu %s. Bewaar hem op een veilige plek.
twofa_enroll=Two-factor authenticatie inschakelen
twofa_disable_note=Je kan tweefactorauthenticatie indien nodig uitschakelen.
twofa_disable_desc=Het uitschakelen van tweefactorauthenticatie maakt je account minder veilig. Doorgaan?
regenerate_scratch_token_desc=Als je je herstelcode bent verloren, of als je deze al hebt gebruikt om in te loggen, kun je deze hier opnieuw instellen.
twofa_disabled=Two-factor authenticatie is uitgeschakeld.
scan_this_image=Scan deze afbeelding met je authenticatie applicatie:
or_enter_secret=Of voer deze geheime code in: %s
then_enter_passcode=En vul de toegangscode, die in de applicatie weergegeven wordt, in:
passcode_invalid=De code is niet correct. Probeer het nogmaals.
twofa_enrolled=Tweefactorsauthenticatie is geactiveerd voor dit account. Bewaar je token (%s) op een veilige plek, omdat hij maar één keer wordt weergegeven!
u2f_desc=Beveiligingssleutels zijn apparaten die cryptografische sleutels bevatten. De kunnen voor tweefactorsauthenticatie gebruikt worden. De beveiligingssleutel moet de <a rel="noreferrer" href="https://fidoalliance.org/">FIDO U2F</a>-standaard ondersteunen.
u2f_require_twofa=Je moet tweefactorsauthenticatie voor je account inschakelen om beveiligingssleutels te kunnen gebruiken.
u2f_register_key=Voeg beveiligingssleutel toe
u2f_nickname=Gebruikersnaam
u2f_press_button=Druk op de knop op je beveiligingssleutel om hem te registreren.
u2f_delete_key=Verwijder beveiligingssleutel
u2f_delete_key_desc=Als je een beveiligingssleutel verwijdert, kan je er niet meer mee inloggen. Doorgaan?
manage_account_links=Gekoppelde accounts beheren
manage_account_links_desc=Deze externe accounts zijn gekoppeld aan je Gitea-account.
account_links_not_available=Er zijn momenteel geen externe accounts aan je Gitea-account gelinkt.
remove_account_link=Gekoppeld account verwijderen
remove_account_link_desc=Als je een gekoppeld account verwijdert, verliest dit account toegang tot je Gitea-account. Doorgaan?
remove_account_link_success=Het gekoppelde account is verwijderd.
orgs_none=U bent geen lid van een organisatie.
repos_none=U bezit geen repositories
delete_account=Verwijder uw account
delete_prompt=Als je doorgaat, wordt je gebruikersaccount permanent verwijderd. Dit <strong>KAN NIET</strong> ongedaan gemaakt worden.
confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
delete_account_title=Verwijder gebruikers account
delete_account_desc=Weet je zeker dat je dit gebruikersaccount permanent wil verwijderen?
email_notifications.enable=E-mailnotificaties inschakelen
email_notifications.onmention=Alleen e-mail op vermelding
email_notifications.disable=E-mailnotificaties uitschakelen
email_notifications.submit=E-mailvoorkeur instellen
[repo]
owner=Eigenaar
repo_name=Naam van repository
repo_name_helper=Goede repository-namen zijn kort, makkelijk te onthouden en uniek.
repo_size=Repositorygrootte
template=Sjabloon
template_select=Selecteer een sjabloon.
template_helper=Maak template van repository
template_description=Sjabloon repositories laten gebruikers nieuwe repositories genereren met dezelfde directory structuur, bestanden en optionele instellingen.
visibility=Zichtbaarheid
visibility_description=Alleen de eigenaar of de organisatielid kan het zien als ze rechten hebben.
visibility_helper=Maak repository privé
visibility_helper_forced=De sitebeheerder verplicht alle repositories om privé te zijn.
visibility_fork_helper=(Verandering van deze waarde zal van invloed zijn op alle forks)
clone_helper=Heb je hulp nodig om te clonen? Bekijk dan de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">handleiding</a>.
fork_repo=Repository forken
fork_from=Afsplitsing van
fork_visibility_helper=De zichtbaarheid van een geforkte repository kan niet worden veranderd.
use_template=Gebruik dit sjabloon
generate_repo=Repository genereren
generate_from=Genereer van
repo_desc=Omschrijving
repo_lang=Taal
repo_gitignore_helper=Selecteer .gitignore templates.
issue_labels=Issuelabels
issue_labels_helper=Selecteer een issuelabelset.
license=Licentie
license_helper=Selecteer een licentie bestand.
readme=README
readme_helper=Selecteer een README-bestandssjabloon.
auto_init=Initialiseer repository (voegt .gitignore, License en README toe)
create_repo=Nieuwe repository
default_branch=Standaard branch
mirror_prune=Opschonen
mirror_prune_desc=Verwijder verouderde remote-tracking-referenties
mirror_interval=Kopie-interval (geldige tijdseenheden zijn 'h', 'm' en 's'). 0 om automatische synchronisatie uit te schakelen.
mirror_interval_invalid=Kloon-interval is niet geldig.
mirror_address=Klonen van URL
mirror_address_desc=Voeg alle vereiste inloggegevens toe in de kloon autorisatiesectie.
mirror_address_url_invalid=De opgegeven url is ongeldig. U dient alle componenten van de url correct te escapen.
mirror_address_protocol_invalid=De opgegeven url is ongeldig. Alleen http(s):// of git:// locaties kunnen worden gemirrord.
mirror_last_synced=Laatst gesynchroniseerd
watchers=Volgers
stargazers=Stargazers
forks=Forks
pick_reaction=Kies je reactie
reactions_more=en %d meer
unit_disabled=De sitebeheerder heeft deze repositorie sectie uitgeschakeld.
language_other=Andere
adopt_search=Voer gebruikersnaam in om te zoeken naar niet-geadopteerde repositories... (laat leeg om alles te vinden)
adopt_preexisting_label=Bestanden adopteren
adopt_preexisting=Bestaamde bestanden adopteren
adopt_preexisting_content=Maak een repository van %s
adopt_preexisting_success=Bestanden geadopteerd en repository gemaakt van %s
delete_preexisting_label=Verwijderen
delete_preexisting=Verwijder reeds bestaande bestanden
delete_preexisting_content=Verwijder bestanden in %s
delete_preexisting_success=Niet-geadopteerde bestanden verwijderd in %s
desc.private=Privé
desc.public=Openbaar
desc.private_template=Privé sjabloon
desc.public_template=Sjabloon
desc.internal=Interne
desc.internal_template=Intern sjabloon
desc.archived=Gearchiveerd
template.items=Sjabloon items
template.git_content=Git inhoud (standaard Branch)
template.git_hooks=Git Hooks
template.git_hooks_tooltip=U kunt Git hooks momenteel niet aanpassen of verwijderen als ze worden toegevoegd. Selecteer deze optie alleen als u het sjabloonrepository vertrouwt.
template.webhooks=Webhooks
template.topics=Onderwerpen
template.avatar=Profielfoto
template.issue_labels=Issue Labels
template.one_item=Moet ten minste één sjabloon selecteren
template.invalid=Moet een sjabloon repository selecteren
archive.title=Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
archive.issue.nocomment=Deze repo is gearchiveerd. U kunt niet reageren op problemen.
archive.pull.nocomment=Deze repo is gearchiveerd. U kunt niet reageren op pull requests.
form.name_reserved=Repositorienaam '%s' is gereserveerd.
form.name_pattern_not_allowed=Het patroon '%s' is niet toegestaan in de naam van een repository.
need_auth=Authenticatie benodigd om te klonen
migrate_options=Migratie opties
migrate_service=Migratie Service
migrate_options_mirror_helper=Deze repository zal een <span class="text blue">kopie</span> zijn
migrate_options_mirror_disabled=Uw sitebeheerder heeft nieuwe mirrors uitgeschakeld.
migrate_items=Migratie Items
migrate_items_wiki=Wiki
migrate_items_milestones=Mijlpalen
migrate_items_labels=Labels
migrate_items_issues=Issues
migrate_items_pullrequests=Pull requests
migrate_items_merge_requests=Samenvoegen verzoeken
migrate_items_releases=Releases
migrate_repo=Migreer repository
migrate.clone_address=Migreer / kloon van URL
migrate.clone_address_desc=De HTTP(s)- of 'git clone'-URL van een bestaande repository
migrate.clone_local_path=of een lokaal pad
migrate.permission_denied=U bent niet gemachtigd om deze lokale repositories te importeren.
migrate.invalid_local_path=Het lokale pad is ongeldig, bestaat niet of is geen map.
migrate.failed=Migratie is mislukt: %v
migrate.lfs_mirror_unsupported=Het kopiëren van LFS-objecten wordt niet ondersteund - gebruik in plaats daarvan 'git lfs fetch --all' en 'git lfs push --all'.
migrate.migrate_items_options=Toegangstoken is vereist om extra items te migreren
migrated_from=Gemigreerd van <a href="%[1]s">%[2]s</a>
migrated_from_fake=Gemigreerd van %[1]s
migrate.migrate=Migreer van %s
migrate.migrating=Migreren van <b>%s</b>...
migrate.migrating_failed=Migreren van <b>%s</b> is mislukt.
migrate.github.description=Gegevens migreren van Github.com of Github Enterprise.
migrate.git.description=Migreren of Mirroring git gegevens van Git services
migrate.gitlab.description=Gegevens migreren van GitLab.com of Self-Hosted gitlab server.
mirror_from=kopie van
forked_from=geforked van
generated_from=gegenereerd van
fork_from_self=U kunt geen repository forken die u al heeft.
fork_guest_user=Log in om deze repository te vorken.
watch_guest_user=Log in om deze repository te bekijken.
star_guest_user=Log in om een ster aan deze repository toe te kennen.
copy_link=Kopieer
copy_link_success=De link is gekopieerd
copy_link_error=Druk op ⌘-C of Ctrl-C om te kopiëren
copied=Gekopieerd
unwatch=Negeren
watch=Volgen
unstar=Ontster
star=Ster
fork=Vork
download_archive=Download repository
no_desc=Geen omschrijving
quick_guide=Snelstart gids
clone_this_repo=Kloon deze repository
create_new_repo_command=Maak een nieuwe repository aan vanaf de console
push_exist_repo=Push een bestaande repositorie vanaf de console
empty_message=Deze repository bevat geen inhoud.
code=Code
code.desc=Toegang tot broncode, bestanden, commits en branches.
branch=Branch
tree=Tree
clear_ref=`Huidige referentie wissen`
filter_branch_and_tag=Filter op branch of tag
branches=Branches
tags=Labels
issues=Kwesties
pulls=Pull-aanvragen
project_board=Projecten
labels=Labels
org_labels_desc=Organisatielabel dat gebruikt kan worden met <strong>alle repositories</strong> onder deze organisatie
org_labels_desc_manage=beheren
milestones=Mijlpalen
commits=Commits
commit=Commit
releases=Publicaties
tag=Label
file_raw=Ruw
file_history=Geschiedenis
file_view_raw=Weergave ruw bestand
file_permalink=Permalink
file_too_large=Dit bestand is te groot om te tonen.
video_not_supported_in_browser=Je browser ondersteunt de HTML5 'video'-tag niet.
audio_not_supported_in_browser=Je browser ondersteunt de HTML5 'audio'-tag niet.
stored_lfs=Opgeslagen met Git LFS
symbolic_link=Symbolic link
commit_graph=Commit grafiek
commit_graph.monochrome=Monochroom
commit_graph.color=Kleur
blame=Blame
normal_view=Normale weergave
line=regel
lines=regels
editor.new_file=Nieuw bestand
editor.upload_file=Upload bestand
editor.edit_file=Bewerk bestand
editor.preview_changes=Voorbeeld tonen
editor.cannot_edit_lfs_files=LFS-bestanden kunnen niet worden bewerkt in de webinterface.
editor.cannot_edit_non_text_files=Binaire bestanden kunnen niet worden bewerkt in de webinterface.
editor.edit_this_file=Bewerk bestand
editor.this_file_locked=Bestand is vergrendeld
editor.must_be_on_a_branch=U moet in een branch zijn om aanpassingen te maken of voor te stellen.
editor.fork_before_edit=Je moet deze repository forken om veranderingen te maken of voor te stellen.
editor.delete_this_file=Verwijder bestand
editor.must_have_write_access=U moet schrijftoegang hebben om aanpassingen te maken of voor te stellen in dit bestand.
editor.file_delete_success=Bestand '%s' is verwijderd.
editor.name_your_file=Bestandsnaam…
editor.filename_help=Voeg een map toe door zijn naam te typen, gevolgd door een slash ('/'). Verwijder een map door op backspace te drukken aan het begin van het tekstveld.
editor.or=of
editor.cancel_lower=Annuleer
editor.commit_signed_changes=Commit Ondertekende Wijzigingen
editor.commit_changes=Wijzigingen doorvoeren
editor.add_tmpl='<filename>' toevoegen
editor.add='%s' toevoegen
editor.update='%s' updaten
editor.delete='%s' verwijderen
editor.commit_message_desc=Voeg een optionele uitgebreide omschrijving toe…
editor.commit_directly_to_this_branch=Commit direct naar de branch '<strong class="branch-name">%s</strong>'.
editor.create_new_branch=Maak een <strong>nieuwe branch</strong> voor deze commit en start van een pull-aanvraag.
editor.create_new_branch_np=Maak een <strong>nieuwe branch</strong> voor deze commit.
editor.propose_file_change=Stel bestandswijziging voor
editor.new_branch_name_desc=Nieuwe branch naam…
editor.cancel=Annuleer
editor.filename_cannot_be_empty=Bestandsnaam mag niet leeg zijn.
editor.filename_is_invalid=De bestandsnaam is ongeldig: '%s'.
editor.branch_does_not_exist=Branch '%s' bestaat niet in deze repository.
editor.branch_already_exists=Branch '%s' bestaat al in deze repository.
editor.directory_is_a_file=Mapnaam '%s' wordt in deze repository al als bestandsnaam gebruikt.
editor.file_is_a_symlink='%s' is een symbolische link. Symbolische links kunnen niet worden bewerkt in de webbewerker
editor.filename_is_a_directory=Bestandsnaam '%s' wordt in deze repository al als mapnaam gebruikt.
editor.file_editing_no_longer_exists=Het bestand dat wordt bewerkt, '%s', bestaat niet meer in deze repository.
editor.file_deleting_no_longer_exists=Het bestand dat wordt verwijderd, '%s', bestaat niet meer in deze repository.
editor.file_changed_while_editing=De bestandsinhoud is veranderd sinds je bent begonnen met bewerken. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">Klik hier</a> om ze te zien, of <strong>commit de veranderingen opnieuw</strong> om ze te overschrijven.
editor.file_already_exists=Een bestand met de naam '%s' bestaat al in deze repository.
editor.commit_empty_file_header=Commit een leeg bestand
editor.commit_empty_file_text=Het bestand dat u wilt committen is leeg. Doorgaan?
editor.no_changes_to_show=Er zijn geen wijzigingen om weer te geven.
editor.fail_to_update_file=Bijwerken/aanmaken van bestand '%s ' mislukt.
editor.fail_to_update_file_summary=Foutmelding:
editor.push_rejected_no_message=De wijziging is afgewezen door de server zonder bericht. Controleer githooks.
editor.push_rejected=De wijziging is afgewezen door de server. Controleer githooks.
editor.push_rejected_summary=Volledig afwijzingsbericht:
editor.add_subdir=Een map toevoegen…
editor.unable_to_upload_files=Uploaden van bestand '%s' is mislukt: %v
editor.upload_file_is_locked=Bestand '%s' is vergrendeld door %s.
editor.upload_files_to_dir=Bestanden uploaden naar '%s'
editor.cannot_commit_to_protected_branch=Kan niet committen naar de beveiligde branch '%s'.
editor.no_commit_to_branch=Kan niet rechtstreeks naar branch committen omdat:
editor.user_no_push_to_branch=Gebruiker kan niet pushen naar branch
editor.require_signed_commit=Branch vereist een ondertekende commit
commits.desc=Bekijk de broncode-wijzigingsgeschiedenis.
commits.commits=Commits
commits.no_commits=Geen overeenkomstige commits. '%s' en '%s' hebben totaal verschillende histories.
commits.search=Zoek commits…
commits.search.tooltip=U kunt trefwoorden prefixen met "auteur:", "committer:", "na:" of "voor:", bv. "revert auteur:Alice voor:2019-0401".
commits.find=Zoek
commits.search_all=Alle branches
commits.author=Auteur
commits.message=Bericht
commits.date=Datum
commits.older=Ouder
commits.newer=Nieuwer
commits.signed_by=Getekend door
commits.signed_by_untrusted_user=Ondertekend door niet-vertrouwde gebruiker
commits.signed_by_untrusted_user_unmatched=Ondertekend door niet-vertrouwde gebruiker die niet overeenkomt met de committer
commits.gpg_key_id=GPG sleutel-ID
ext_issues=Ext. issues
ext_issues.desc=Koppelen aan een externe kwestie-tracker.
projects=Projecten
projects.create=Project aanmaken
projects.title=Titel
projects.new=Nieuw project
projects.new_subheader=Coördineer, track en update uw werk op één plek, dus projecten blijven transparant en op schema.
projects.create_success=Het project '%s' is aangemaakt.
projects.deletion=Project verwijderen
projects.deletion_desc=Als een project wordt verwijdert, wordt deze van alle gerelateerde kwesties verwijderd. Doorgaan?
projects.deletion_success=Het project is verwijderd.
projects.edit=Projecten bewerken
projects.edit_subheader=Projecten organiseren kwesties en houden voortgang bij.
projects.modify=Project bijwerken
projects.edit_success=Project '%s' is bijgewerkt.
projects.type.none=Geen
projects.type.basic_kanban=Basis Kanban
projects.type.bug_triage=Bug Triage
projects.template.desc=Project sjabloon
projects.template.desc_helper=Selecteer een projecttemplate om aan de slag te gaan
projects.type.uncategorized=Ongecategoriseerd
projects.board.edit=Bord bewerken
projects.board.edit_title=Nieuwe boardnaam
projects.board.new_title=Nieuwe boardnaam
projects.board.new_submit=Versturen
projects.board.new=Nieuw bord
projects.board.delete=Verwijder bord
projects.board.deletion_desc=Als een projectbord wordt verwijdert, worden alle gerelateerde kwesties naar 'Ongecategoriseerd' verplaatst. Doorgaan?
projects.open=Open
projects.close=Sluiten
issues.desc=Organiseer bugrapporten, taken en mijlpalen.
issues.filter_assignees=Filter verantwoordelijke
issues.filter_milestones=Filter mijlpaal
issues.filter_projects=Project filteren
issues.filter_labels=Label filteren
issues.filter_reviewers=Beoordeler filteren
issues.new=Nieuw probleem
issues.new.title_empty=Titel kan niet leeg zijn
issues.new.labels=Labels
issues.new.add_labels_title=Labels toepassen
issues.new.no_label=Geen label
issues.new.clear_labels=Verwijder labels
issues.new.projects=Projecten
issues.new.add_project_title=Project instellen
issues.new.clear_projects=Projecten wissen
issues.new.no_projects=Geen project
issues.new.open_projects=Open projecten
issues.new.closed_projects=Gesloten Projecten
issues.new.no_items=Geen items
issues.new.milestone=Mijlpaal
issues.new.add_milestone_title=Stel mijlpaal in
issues.new.no_milestone=Geen mijlpaal
issues.new.clear_milestone=Verwijder mijlpaal
issues.new.open_milestone=Open mijlpalen
issues.new.closed_milestone=Gesloten mijlpalen
issues.new.assignees=Toegewezen aan
issues.new.add_assignees_title=Gebruikers toewijzen
issues.new.clear_assignees=Verwijder toegewezen aan
issues.new.no_assignees=Niet toegewezen
issues.new.no_reviewers=Geen beoordelaars
issues.new.add_reviewer_title=Beoordeling aanvragen
issues.choose.get_started=Ga aan de slag
issues.choose.blank=Standaard
issues.choose.blank_about=Maak een issue aan via een standaard sjabloon.
issues.no_ref=Geen Branch/Tag gespecificeerd
issues.create=Maak probleem
issues.new_label=Nieuw Label
issues.new_label_placeholder=Labelnaam
issues.new_label_desc_placeholder=Beschrijving
issues.create_label=Maak label
issues.label_templates.title=Laad een vooraf gedefinieerde set labels
issues.label_templates.info=Er bestaan nog geen labels. Maak een nieuw label met 'Nieuw Label' of gebruik de standaardlabels:
issues.label_templates.helper=Selecteer een labelset
issues.label_templates.use=Label Set gebruiken
issues.label_templates.fail_to_load_file=Kan het labelsjabloonbestand '%s' niet openen: %v
issues.add_milestone_at=`heeft dit %[2]s aan de mijlpaal <b>%[1]s</b> toegevoegd`
issues.add_project_at=`heeft dit toegevoegd aan het <b>%s</b> project %s`
issues.change_milestone_at='mijlpaal bewerkt van <b>%s</b> <b>%s</b> %s'
issues.change_project_at=`heeft het project gewijzigd van <b>%s</b> naar <b>%s</b> %s`
issues.remove_milestone_at=' %s is verwijderd uit de <b>%s</b> mijlpaal'
issues.remove_project_at=`verwijderd uit het <b>%s</b> project %s`
issues.deleted_milestone=` (verwijderd)`
issues.deleted_project=` (verwijderd)`
issues.self_assign_at=`heeft dit %s aan zichzelf toegewezen`
issues.add_assignee_at=`was toegekend door <b>%s</b> %s`
issues.remove_assignee_at=`is niet toegewezen door <b>%s</b> %s`
issues.remove_self_assignment=`heeft %s zijn/haar toewijzing verwijderd`
issues.change_title_at='titel aangepast van <b><strike>%s</strike></b> naar <b>%s</b> %s'
issues.delete_branch_at=`heeft %[2]s de branch <b>%[1]s</b> verwijderd.`
issues.open_tab=%d Open
issues.close_tab=%d gesloten
issues.filter_label=Label
issues.filter_label_exclude=`Gebruik <code>alt</code> + <code>klik/voer</code> in om labels uit te sluiten
issues.filter_label_no_select=Alle labels
issues.filter_milestone=Mijlpaal
issues.filter_milestone_no_select=Alle mijlpalen
issues.filter_assignee=Aangewezene
issues.filter_assginee_no_select=Alle toegewezen personen
issues.filter_type=Type
issues.filter_type.all_issues=Alle kwesties
issues.filter_type.assigned_to_you=Aan jou toegewezen
issues.filter_type.created_by_you=Aangemaakt door jou
issues.filter_type.mentioning_you=Vermelden jou
issues.filter_sort=Sorteer
issues.filter_sort.latest=Nieuwste
issues.filter_sort.oldest=Oudste
issues.filter_sort.recentupdate=Recent bijgewerkt
issues.filter_sort.leastupdate=Minst recent bijgewerkt
issues.filter_sort.mostcomment=Meest besproken
issues.filter_sort.leastcomment=Minst besproken
issues.filter_sort.nearduedate=Dichtstbijzijnde deadline
issues.filter_sort.farduedate=Verste deadline
issues.filter_sort.moststars=Meeste sterren
issues.filter_sort.feweststars=Minste sterren
issues.filter_sort.mostforks=Meeste forks
issues.filter_sort.fewestforks=Minste forks
issues.action_open=Open
issues.action_close=Sluit
issues.action_label=Label
issues.action_milestone=Mijlpaal
issues.action_milestone_no_select=Geen mijlpaal
issues.action_assignee=Toegewezene
issues.action_assignee_no_select=Geen verantwoordelijke
issues.opened_by=%[1]s werd geopend door <a href="/%[2]s">%[3]s</a>
issues.closed_by=door <a href="%[2]s">%[3]s</a> gesloten %[1]s
issues.closed_by_fake=met %[2]gesloten %[1]s
issues.previous=Vorige
issues.next=Volgende
issues.open_title=Open
issues.closed_title=Gesloten
issues.num_comments=%d opmerkingen
issues.commented_at=`reageerde <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Weet u zeker dat u deze reactie wilt verwijderen?
issues.context.copy_link=Link kopiëren
issues.context.quote_reply=Citeer antwoord
issues.context.edit=Bewerken
issues.context.delete=Verwijder
issues.no_content=Er is nog geen inhoud.
issues.close_issue=Sluit
issues.pull_merged_at=`heeft commit <a href="%[1]s">%[2]s</a> samengevoegd in <b>%[3]s</b> %[4]s`
issues.close_comment_issue=Reageer en sluit
issues.reopen_issue=Heropen
issues.reopen_comment_issue=Heropen en geef commentaar
issues.create_comment=Reageer
issues.closed_at=`heeft dit probleem gesloten <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.reopened_at=`heropende dit probleem <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.commit_ref_at=`verwees naar dit probleem vanuit commit <a id="%[1]s" href="#%[1]s"> %[2]s'</a>`
issues.ref_issue_from=`<a href="%[3]s">refereerde aan dit issue %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_pull_from=`<a href="%[3]s">refereerde aan deze pull request %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_closing_from=`<a href="%[3]s">verwees naar een pull request %[4]s dat het issue zal sluiten</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopening_from=`<a href="%[3]s">verwees naar een pull request %[4]s dat dit issue heropent</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a> `
issues.ref_closed_from=`<a href="%[3]s">sloot dit issue %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_reopened_from=`<a href="%[3]s">heropende dit issue %[4]s</a> <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.ref_from=`van %[1]s`
issues.poster=Poster
issues.collaborator=Medewerker
issues.owner=Eigenaar
issues.re_request_review=Opnieuw aanvragen review
issues.is_stale=Er zijn wijzigingen aangebracht in deze PR sinds deze beoordeling
issues.remove_request_review=Verwijder beoordelingsverzoek
issues.remove_request_review_block=Kan beoordelingsverzoek niet verwijderen
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Log in</a> om deel te nemen aan deze discussie.
issues.edit=Bewerken
issues.cancel=Annuleren
issues.save=Opslaan
issues.label_title=Labelnaam
issues.label_description=Label omschrijving
issues.label_color=Labelkleur
issues.label_count=%d labels
issues.label_open_issues=%d geopende problemen
issues.label_edit=Bewerken
issues.label_delete=Verwijder
issues.label_modify=Label bewerken
issues.label_deletion=Verwijder label
issues.label_deletion_desc=Als je een label verwijdert, wordt hij van alle issues verwijderd. Doorgaan?
issues.label_deletion_success=Het label is verwijderd.
issues.label.filter_sort.alphabetically=Alfabetisch
issues.label.filter_sort.reverse_alphabetically=Omgekeerd alfabetisch
issues.label.filter_sort.by_size=Kleinste grootte
issues.label.filter_sort.reverse_by_size=Grootste grootte
issues.num_participants=%d deelnemers
issues.attachment.open_tab=`Klik om "%s" in een nieuw tabblad te bekijken`
issues.attachment.download=`Klik om "%s" te downloaden`
issues.subscribe=Abonneren
issues.unsubscribe=Uitschrijven
issues.lock=Gesprek vergrendelen
issues.unlock=Gesprek ontgrendelen
issues.lock.unknown_reason=Kan een probleem niet vergrendelen met een onbekende reden.
issues.lock_duplicate=Een issue kan niet twee keer vergrendeld worden.
issues.unlock_error=Kan een niet vergrendeld issue niet ontgrendelen.
issues.lock_with_reason=vergrendeld als <strong>%s</strong> en beperkt gesprek tot medewerkers %s
issues.lock_no_reason=vergrendelde en beperkte conversatie voor medewerkers %s
issues.unlock_comment=ontgrendelde deze conversatie %s
issues.lock_confirm=Vergrendel
issues.unlock_confirm=Ontgrendelen
issues.lock.notice_1=- Andere gebruikers kunnen geen nieuwe reacties toevoegen aan dit probleem.
issues.lock.notice_2=- U en andere medewerkers die toegang hebben tot deze repository kunnen nog steeds reacties achterlaten die anderen kunnen zien.
issues.lock.notice_3=- U kunt dit probleem in de toekomst altijd weer ontgrendelen.
issues.unlock.notice_1=- Iedereen zou nog eens commentaar op dit probleem kunnen geven.
issues.unlock.notice_2=- U kunt dit probleem in de toekomst altijd opnieuw sluiten.
issues.lock.reason=Reden voor vergrendeling
issues.lock.title=Vergrendel gesprek over dit probleem.
issues.unlock.title=Ontgrendel gesprek over dit probleem.
issues.comment_on_locked=Je kunt geen commentaar geven op een vergrendeld probleem.
issues.tracker=Tijdregistratie
issues.start_tracking=Start tijdregistratie
issues.start_tracking_history=`%s is begonnen`
issues.tracker_auto_close=Timer wordt automatisch gestopt wanneer dit probleem wordt gesloten
issues.stop_tracking_history=`gestopt met werken aan %s`
issues.cancel_tracking_history=`tijd bijhouden geannuleerd: %s`
issues.add_time=Tijd handmatig toevoegen
issues.add_time_short=Timer toevoegen
issues.add_time_cancel=Annuleren
issues.add_time_history=`heeft besteedde tijd toegevoegd: %s`
issues.del_time_history=`heeft besteedde tijd verwijderd: %s`
issues.add_time_hours=Uren
issues.add_time_minutes=Minuten
issues.add_time_sum_to_small=Geen tijd opgegeven.
issues.time_spent_total=Totaal besteedde tijd
issues.time_spent_from_all_authors=`Totaal besteedde tijd: %s`
issues.due_date=Vervaldatum
issues.invalid_due_date_format=Het formaat van de deadline is moet 'jjjj-mm-dd' zijn.
issues.error_modifying_due_date=Deadline aanpassen mislukt.
issues.error_removing_due_date=Deadline verwijderen mislukt.
issues.push_commit_1=toegevoegd %d commit %s
issues.push_commits_n=toegevoegd %d commits %s
issues.force_push_codes=`geforceerd-pushed %[1]s van <a href="%[3]s">%[2]s</a> naar <a href="%[5]s">%[4]s</a> %[6]s`
issues.due_date_form=jjjj-mm-dd
issues.due_date_form_add=Vervaldatum toevoegen
issues.due_date_form_edit=Bewerk
issues.due_date_form_remove=Verwijder
issues.due_date_not_writer=Je hebt schrijftoegang in deze repository nodig om de deadline van een kwestie aan te passen.
issues.due_date_not_set=Geen vervaldatum ingesteld.
issues.due_date_added=heeft %[2]s de deadline %[1]s toegevoegd
issues.due_date_modified=heeft %[3]s de deadline aangepast van %[1]s naar %[2]s
issues.due_date_remove=heeft %[2]s de deadline %[1]s verwijderd
issues.due_date_overdue=Over tijd
issues.due_date_invalid=De deadline is ongeldig of buiten bereik. Gebruik het formaat 'jjjj-mm-dd'.
issues.dependency.title=Afhankelijkheden
issues.dependency.issue_no_dependencies=Deze kwestie heeft momenteel geen afhankelijkheden.
issues.dependency.pr_no_dependencies=Deze pull-aanvraag heeft momenteel geen afhankelijkheden.
issues.dependency.add=Voeg afhankelijkheid toe…
issues.dependency.cancel=Annuleer
issues.dependency.remove=Verwijder
issues.dependency.remove_info=Verwijder afhankelijkheid
issues.dependency.added_dependency=`voegde een nieuwe afhankelijkheid %s toe `
issues.dependency.removed_dependency=`verwijderde een afhankelijkheid %s`
issues.dependency.issue_closing_blockedby=Het sluiten van deze pull-aanvraag is geblokkeerd door de volgende kwesties
issues.dependency.pr_closing_blockedby=Het sluiten van deze kwestie is geblokkeerd door de volgende kwesties
issues.dependency.issue_close_blocks=Deze kwestie blokkeert het sluiten van de volgende kwesties
issues.dependency.pr_close_blocks=Deze pull-aanvraag blokkeert het sluiten van de volgende kwesties
issues.dependency.issue_close_blocked=Je moet alle kwesties die deze kwestie blokkeren sluiten voordat je deze kan sluiten.
issues.dependency.pr_close_blocked=Je moet alle kwesties die deze pull-aanvraag blokkeren sluiten voordat je deze kan sluiten.
issues.dependency.blocks_short=Blokkeert
issues.dependency.blocked_by_short=Afhankelijk van
issues.dependency.remove_header=Verwijder afhankelijkheid
issues.dependency.issue_remove_text=Hiermee wordt de afhankelijkheid van deze kwestie verwijderd. Doorgaan?
issues.dependency.pr_remove_text=Hiermee wordt de afhankelijkheid van deze pull-aanvraag verwijderd. Doorgaan?
issues.dependency.setting=Schakel afhankelijkheden voor kwesties en pull-aanvragen in
issues.dependency.add_error_same_issue=Je kan een kwestie niet afhankelijk maken van zichzelf.
issues.dependency.add_error_dep_issue_not_exist=De afhankelijke kwestie bestaat niet.
issues.dependency.add_error_dep_not_exist=Afhankelijkheid bestaat niet.
issues.dependency.add_error_dep_exists=Afhankelijkheid bestaat al.
issues.dependency.add_error_cannot_create_circular=Je kan geen afhankelijkheid maken waarbij twee kwesties elkaar blokkeren.
issues.dependency.add_error_dep_not_same_repo=Beide kwesties moeten in dezelfde repository zijn.
issues.review.self.approval=Je kan je eigen pull-aanvraag niet goedkeuren.
issues.review.self.rejection=Je kan geen wijzigingen aanvragen op je eigen pull-aanvraag.
issues.review.approve=heeft deze veranderingen %s goedgekeurd
issues.review.comment=beoordeeld %s
issues.review.left_comment=heeft een reactie achtergelaten
issues.review.content.empty=Je moet een reactie achterlaten die de gewenste verandering(en) beschrijft.
issues.review.reject=aangevraagde wijzigingen %s
issues.review.wait=is gevraagd voor review %s
issues.review.add_review_request=heeft een review aangevraagd van %s %s
issues.review.remove_review_request=beoordelingsaanvraag voor %s %s verwijderd
issues.review.remove_review_request_self=beoordeling geweigerd %s
issues.review.pending=In behandeling
issues.review.review=Review
issues.review.reviewers=Reviewers
issues.review.outdated=Verouderd
issues.review.show_outdated=Toon verouderd
issues.review.hide_outdated=Verouderde verbergen
issues.review.show_resolved=Toon afgehandeld
issues.review.hide_resolved=Verbergen afgehandeld
issues.review.resolve_conversation=Gesprek oplossen
issues.review.un_resolve_conversation=Gesprek niet oplossen
issues.review.resolved_by=markeerde dit gesprek als opgelost
issues.assignee.error=Niet alle aangewezen personen zijn toegevoegd vanwege een onverwachte fout.
pulls.desc=Schakel pull-aanvragen en code-beoordelingen in.
pulls.new=Nieuwe Pull aanvraag
pulls.compare_changes=Nieuwe pull-aanvraag
pulls.compare_changes_desc=Selecteer de samen te voegen doel- en bron-branch.
pulls.compare_base=samenvoegen met
pulls.compare_compare=trekken van
pulls.filter_branch=Filter branch
pulls.no_results=Geen resultaten gevonden.
pulls.nothing_to_compare=Deze branches zijn gelijk. Er is geen pull-aanvraag nodig.
pulls.has_pull_request=`Een pull-aanvraag tussen deze branches bestaat al: <a href="%[1]s/pulls/%[3]d">%[2]s#%[3]d</a>`
pulls.create=Pull verzoek aanmaken
pulls.title_desc=wil %[1]d commits van <code>%[2]s</code> samenvoegen met <code id="branch_target">%[3]s</code>
pulls.merged_title_desc=heeft %[1]d commits samengevoegd van <code>%[2]s</code> naar <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.change_target_branch_at='doelbranch aangepast van <b>%s</b> naar <b>%s</b> %s'
pulls.tab_conversation=Discussie
pulls.tab_commits=Commits
pulls.tab_files=Bestanden gewijzigd
pulls.reopen_to_merge=Heropen dit pull request aub om een een merge actie uit te voeren.
pulls.cant_reopen_deleted_branch=Deze pull-aanvraag kan niet opnieuw worden geopend omdat de branch is verwijderd.
pulls.merged=Samengevoegd
pulls.merged_as=De pull request is samengevoegd als <a rel="nofollow" class="ui sha" href="%[1]s"><code>%[2]s</code></a>.
pulls.is_closed=Deze pull-aanvraag is gesloten.
pulls.has_merged=Deze pull-aanvraag is al samengevoegd.
pulls.title_wip_desc=`<a href="#">Start de titel met <strong>%s</strong></a> om te voorkomen dat deze pull-aanvraag per ongeluk wordt samengevoegd.`
pulls.cannot_merge_work_in_progress=Deze pull-aanvraag is als "work in progress" gemarkeerd. Verwijder de <strong>%s</strong>-prefix van de titel zodra hij klaar is
pulls.data_broken=Deze pull-aanvraag is ongeldig wegens missende fork-informatie.
pulls.files_conflicted=Dit pull request heeft wijzigingen die strijdig zijn met de doel branch.
pulls.is_checking=Controle op samenvoegingsconflicten is nog bezig. Probeer later nog een keer.
pulls.required_status_check_failed=Sommige vereiste controles waren niet succesvol.
pulls.required_status_check_missing=Er ontbreken enkele vereiste controles.
pulls.required_status_check_administrator=Als een beheerder kunt u deze pull-aanvraag nog samenvoegen.
pulls.blocked_by_approvals=Deze pull-aanvraag heeft nog niet genoeg goedkeuringen. %d van de %d goedkeuringen zijn gegeven.
pulls.blocked_by_rejection=Deze pull-aanvraag heeft wijzigingen aangevraagd door een officiële beoordelaar.
pulls.blocked_by_outdated_branch=Deze pull-aanvraag is geblokkeerd omdat het verouderd is.
pulls.blocked_by_changed_protected_files_1=Deze pull-aanvraag is geblokkeerd omdat het een beschermd bestand veranderd:
pulls.blocked_by_changed_protected_files_n=Deze pull-aanvraag is geblokkeerd omdat het beschermde bestanden veranderd:
pulls.can_auto_merge_desc=Dit pull-request kan automatisch samengevoegd worden.
pulls.cannot_auto_merge_desc=Deze pull-aanvraag kan niet automatisch worden samengevoegd wegens conflicten.
pulls.cannot_auto_merge_helper=Voeg handmatig samen om de conflicten op te lossen.
pulls.num_conflicting_files_1=%d conflicterend bestand
pulls.num_conflicting_files_n=%d conflicterende bestanden
pulls.approve_count_1=%d goedkeuring
pulls.approve_count_n=%d goedkeuringen
pulls.reject_count_1=%d wijzigingsverzoek
pulls.reject_count_n=%d wijzigingsverzoeken
pulls.waiting_count_1=%d wachtende beoordeling
pulls.waiting_count_n=%d wachtende beoordelingen
pulls.no_merge_desc=Deze pull-aanvraag kan niet worden samengevoegd, omdat alle samenvoegingsopties zijn uitgeschakeld.
pulls.no_merge_helper=Schakel samenvoegingsopties in in de repositoryinstellingen of voeg de pull-aanvraag handmatig samen.
pulls.no_merge_wip=Deze pull-aanvraag kan niet worden samengevoegd omdat hij als "work in progress" is gemarkeerd.
pulls.no_merge_not_ready=Deze pull-aanvraag is niet klaar om samen te voegen, controleer de status en status controles.
pulls.no_merge_access=Je bent niet gemachtigd om deze pull-aanvraag samen te voegen.
pulls.merge_pull_request=Samenvoegen van pull verzoek
pulls.rebase_merge_pull_request=Rebase en Merge
pulls.rebase_merge_commit_pull_request=Rebase en voeg samen (--no-ff)
pulls.squash_merge_pull_request=Squash en Merge
pulls.require_signed_wont_sign=De branch heeft ondertekende commits nodig, maar deze merge zal niet worden ondertekend
pulls.invalid_merge_option=Je kan de samenvoegingsoptie niet gebruiken voor deze pull-aanvraag.
pulls.merge_conflict=Samenvoegen mislukt: Er was een conflict tijdens het samenvoegen. Hint: Probeer een andere strategie
pulls.merge_conflict_summary=Foutmelding
pulls.rebase_conflict=Samenvoegen mislukt: Er was een conflict tijdens het rebasen van commit: %[1]s. Hint: Probeer een andere strategie
pulls.rebase_conflict_summary=Foutmelding
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
pulls.unrelated_histories=Samenvoegen mislukt: de HEAD en base delen geen gemeenschappelijke geschiedenis. Tip: Probeer een andere strategie
pulls.merge_out_of_date=Samenvoegen mislukt: Tijdens het samenvoegen is de basis bijgewerkt. Tip: Probeer het opnieuw.
pulls.push_rejected=Samenvoegen mislukt: De push is geweigerd. Controleer de githooks voor deze repository.
pulls.push_rejected_summary=Volledig afwijzingsbericht
pulls.push_rejected_no_message=Samenvoegen mislukt: De push is afgewezen maar er was geen extern bericht.<br>Controleer de githooks voor deze repository
pulls.open_unmerged_pull_exists=`Je kan deze pull-aanvraag niet opnieuw openen omdat er een andere (#%d) met identieke eigenschappen open staat.`
pulls.status_checking=Sommige controles zijn in behandeling
pulls.status_checks_success=Alle checks waren succesvol
pulls.status_checks_warning=Sommige controles hebben waarschuwingen gerapporteerd
pulls.status_checks_failure=Sommige controles zijn mislukt
pulls.status_checks_error=Sommige controles hebben foutmeldingen gerapporteerd
pulls.status_checks_requested=Vereist
pulls.status_checks_details=Details
pulls.update_branch=Update branch
pulls.update_branch_success=Branch update is geslaagd
pulls.update_not_allowed=Je hebt geen toestemming om branch bij te werken
pulls.outdated_with_base_branch=Deze branch is verouderd met de basis branch
pulls.closed_at=`heeft deze pull request gesloten <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
pulls.reopened_at=`heropende deze pull request <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
milestones.new=Nieuwe mijlpaal
milestones.open_tab=%d geopend
milestones.close_tab=%d gesloten
milestones.closed=%s werd gesloten
milestones.update_ago=%s dagen geleden bijgewerkt
milestones.no_due_date=Geen vervaldatum
milestones.open=Open
milestones.close=Sluit
milestones.new_subheader=Gebruik mijlpalen om kwesties te organiseren en om voortgang bij te houden.
milestones.completeness=%d%% Voltooid
milestones.create=Mijlpaal maken
milestones.title=Titel
milestones.desc=Beschrijving
milestones.due_date=Vervaldatum (optioneel)
milestones.clear=Leegmaken
milestones.invalid_due_date_format=Het formaat van de deadline is moet 'jjjj-mm-dd' zijn.
milestones.create_success=De mijlpaal '%s' is aangemaakt.
milestones.edit=Bewerk mijlpaal
milestones.edit_subheader=Gebruik mijlpalen om kwesties te organiseren en om voortgang bij te houden.
milestones.cancel=Annuleer
milestones.modify=Mijlpaal bijwerken
milestones.edit_success=Mijlpaal '%s' is bijgewerkt.
milestones.deletion=Mijlpaal verwijderen
milestones.deletion_desc=Als je een mijlpaal verwijdert, wordt hij van alle gerelateerde kwesties verwijderd. Doorgaan?
milestones.deletion_success=De mijlpaal is verwijderd.
milestones.filter_sort.closest_due_date=Dichtstbijzijnde deadline
milestones.filter_sort.furthest_due_date=Verste deadline
milestones.filter_sort.least_complete=Minst compleet
milestones.filter_sort.most_complete=Meest compleet
milestones.filter_sort.most_issues=Meeste problemen
milestones.filter_sort.least_issues=Minste problemen
signing.will_sign=Deze commit zal worden ondertekend met sleutel '%s'
signing.wont_sign.error=Er is een fout opgetreden tijdens het controleren of de commit ondertekend kan worden
signing.wont_sign.nokey=Er is geen sleutel beschikbaar om deze commit te ondertekenen
signing.wont_sign.never=Commits zijn nooit ondertekend
signing.wont_sign.always=Commits zijn altijd ondertekend
signing.wont_sign.pubkey=De commit wordt niet ondertekend omdat je geen openbare sleutel hebt gekoppeld aan je account
signing.wont_sign.twofa=U moet tweestapsverificatie ingeschakeld hebben om commits ondertekend te hebben
signing.wont_sign.parentsigned=De commit wordt niet ondertekend omdat de bovenliggende commit niet ondertekend is
signing.wont_sign.basesigned=De samenvoeging wordt niet ondertekend omdat de basis commit niet ondertekend is
signing.wont_sign.headsigned=De samenvoeging wordt niet ondertekend omdat de hoofd-commit niet ondertekend is
signing.wont_sign.commitssigned=De samenvoeging wordt niet ondertekend omdat alle bijbehorende commits niet ondertekend zijn
signing.wont_sign.approved=De samenvoeging wordt niet ondertekend omdat de PR niet is goedgekeurd
signing.wont_sign.not_signed_in=U bent niet ingelogd
ext_wiki=Ext. wiki
ext_wiki.desc=Koppelen aan een externe wiki.
wiki=Wiki
wiki.welcome=Welkom op de wiki.
wiki.welcome_desc=Op de wiki kan je documentatie schrijven en met medewerkers delen.
wiki.desc=Schrijf en deel documentatie met medewerkers.
wiki.create_first_page=Maak de eerste pagina
wiki.page=Pagina
wiki.filter_page=Filter pagina
wiki.new_page=Pagina
wiki.default_commit_message=Schrijf een notitie over deze aanpassing (optioneel).
wiki.save_page=Pagina opslaan
wiki.last_commit_info=%s heeft deze pagina aangepast %s
wiki.edit_page_button=Bewerken
wiki.new_page_button=Nieuwe pagina
wiki.file_revision=Pagina revisie
wiki.wiki_page_revisions=Herzieningen wiki pagina
wiki.back_to_wiki=Terug naar wiki-pagina
wiki.delete_page_button=Verwijder pagina
wiki.delete_page_notice_1=Het verwijderen van wiki-pagina '%s' kan niet ongedaan gemaakt worden. Doorgaan?
wiki.page_already_exists=Er bestaat al een wiki-pagina met deze naam.
wiki.reserved_page=De wiki-paginanaam '%s' is gereserveerd.
wiki.pages=Paginas
wiki.last_updated=Laatst bijgewerkt: %s
activity=Activiteit
activity.period.filter_label=Periode:
activity.period.daily=1 dag
activity.period.halfweekly=3 dagen
activity.period.weekly=1 week
activity.period.monthly=1 maand
activity.period.quarterly=3 maanden
activity.period.semiyearly=6 maanden
activity.period.yearly=1 jaar
activity.overview=Overzicht
activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> actieve pull-aanvragen
activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Actieve Pull Requests
activity.merged_prs_count_1=Samengevoegde pull-aanvraag
activity.merged_prs_count_n=Samengevoegde pull-aanvragen
activity.opened_prs_count_1=Voorgestelde Pull-aanvraag
activity.opened_prs_count_n=Voorgestelde pull-aanvragen
activity.title.user_1=%d gebruiker
activity.title.user_n=%d gebruikers
activity.title.prs_1=%d Pull aanvraag
activity.title.prs_n=%d Pull aanvragen
activity.title.prs_merged_by=%s samengevoegd door %s
activity.title.prs_opened_by=%s voorgesteld door %s
activity.merged_prs_label=Samengevoegd
activity.opened_prs_label=Voorgesteld
activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> actieve kwestie
activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Actieve onderwerpen
activity.closed_issues_count_1=Gesloten problemen
activity.closed_issues_count_n=Gesloten problemen
activity.title.issues_1=%d Probleem
activity.title.issues_n=%d Problemen
activity.title.issues_created_by=%s gemaakt door %s
activity.closed_issue_label=Gesloten
activity.new_issues_count_1=Nieuw probleem
activity.new_issues_count_n=Nieuwe problemen
activity.new_issue_label=Geopend
activity.title.unresolved_conv_1=%d open conversatie
activity.title.unresolved_conv_n=%d open conversaties
activity.unresolved_conv_desc=Deze recentelijk veranderde kwesties en pull-aanvragen zijn nog open.
activity.unresolved_conv_label=Open
activity.title.releases_1=%d Release
activity.title.releases_n=%d Releases
activity.title.releases_published_by=%s gepubliceerd door %s
activity.published_release_label=Gepubliceerd
activity.no_git_activity=Er is in deze periode geen sprake geweest van een commit activiteit.
activity.git_stats_exclude_merges=Exclusief merges,
activity.git_stats_author_1=%d auteur
activity.git_stats_author_n=%d auteurs
activity.git_stats_pushed_1=heeft gepusht
activity.git_stats_pushed_n=heeft gepusht
activity.git_stats_commit_1=%d commit
activity.git_stats_commit_n=%d commits
activity.git_stats_push_to_branch=aan %s en
activity.git_stats_push_to_all_branches=naar alle branches.
activity.git_stats_on_default_branch=Op %s,
activity.git_stats_file_1=%d bestand
activity.git_stats_file_n=%d bestanden
activity.git_stats_files_changed_1=is veranderd
activity.git_stats_files_changed_n=zijn veranderd
activity.git_stats_additions=en er zijn
activity.git_stats_addition_1=%d toevoeging
activity.git_stats_addition_n=%d toevoegingen
activity.git_stats_and_deletions=en
activity.git_stats_deletion_1=%d verwijdering
activity.git_stats_deletion_n=%d verwijderingen
search=Zoek
search.search_repo=Zoek repository
search.results=Zoek resultaat voor "%s" in <a href="%s">%s</a>
settings=Instellingen
settings.desc=In de instellingen kan je de instellingen van de repository aanpassen
settings.options=Repository
settings.collaboration=Medewerkers
settings.collaboration.admin=Beheerder
settings.collaboration.write=Schrijf
settings.collaboration.read=Lees
settings.collaboration.owner=Eigenaar
settings.collaboration.undefined=Ongedefinieerd
settings.hooks=Webhooks
settings.githooks=Git-hooks
settings.basic_settings=Basis instellingen
settings.mirror_settings=Kopie Settings
settings.sync_mirror=Synchroniseer
settings.mirror_sync_in_progress=Mirror-synchronisatie is momenteel bezig - kom later terug.
settings.email_notifications.enable=E-mailnotificaties inschakelen
settings.email_notifications.onmention=Alleen e-mail op vermelding
settings.email_notifications.disable=E-mailnotificaties uitschakelen
settings.email_notifications.submit=E-mailvoorkeur instellen
settings.site=Website
settings.update_settings=Instellingen bewerken
settings.advanced_settings=Geavanceerde opties
settings.wiki_desc=Repository-wiki inschakelen
settings.use_internal_wiki=Ingebouwde wiki gebruiken
settings.use_external_wiki=Externe wiki gebruiken
settings.external_wiki_url=Externe wiki-URL
settings.external_wiki_url_error=De URL van de externe wiki is geen geldige URL.
settings.external_wiki_url_desc=Bezoekers worden naar de externe wiki doorverwezen als ze op het wiki-tabblad klikken.
settings.issues_desc=Kwestie-tracker van repository inschakelen
settings.use_internal_issue_tracker=Gebruik ingebouwde Issue Tracker
settings.use_external_issue_tracker=Gebruik externe Issue Tracker
settings.external_tracker_url=URL van externe kwestie-tracker
settings.external_tracker_url_error=De URL van de externe wiki is geen geldige URL.
settings.external_tracker_url_desc=Bezoekers worden naar de externe kwestie-tracker doorverwezen als ze op het kwestie-tabblad klikken.
settings.tracker_url_format=URL-formaat externe issuetracker
settings.tracker_url_format_error=Het URL-formaat van de externe wiki is geen geldige URL.
settings.tracker_issue_style=Nummerformaat van de externe kwestie-tracker
settings.tracker_issue_style.numeric=Nummeriek
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanummeriek
settings.tracker_url_format_desc=Gebruik de aanduidingen <code>{user}</code>, <code>{repo}</code> en <code>{index}</code> voor de gebruikersnaam, repositorynaam en kwestie-index.
settings.enable_timetracker=Tijdregistratie inschakelen
settings.allow_only_contributors_to_track_time=Sta alleen bijdragers toe tijdregistratie te gebruiken
settings.pulls_desc=Repository-pull-aanvragen inschakelen
settings.pulls.ignore_whitespace=Witruimte negeren voor conflicten
settings.pulls.allow_merge_commits=Samenvoegen van commits inschakelen
settings.pulls.allow_rebase_merge=Rebasen om samen te voegen inschakelen
settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=Samenvoegen met expliciete samenvoegingscommits (--no-ff) inschakelen
settings.pulls.allow_squash_commits="Squash"-en om samen te voegen inschakelen
settings.projects_desc=Repository-projecten inschakelen
settings.admin_settings=Beheerdersinstellingen
settings.admin_enable_health_check=Repositoryintegriteitschecks ingeschakelen (git fsck)
settings.admin_enable_close_issues_via_commit_in_any_branch=Sluit een issue via een commit gemaakt in een niet-standaard branch
settings.danger_zone=Gevaren zone
settings.new_owner_has_same_repo=De nieuwe eigenaar heeft al een repository met deze naam
settings.convert=Converteren naar gewone repository
settings.convert_desc=U kunt deze kopie converteren naar een gewone repository. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
settings.convert_notices_1=Deze operatie zet de kopie repository om in een gewone repository en dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
settings.convert_confirm=Converteer Repository
settings.convert_succeed=De mirror is omgezet in een gewone repository.
settings.convert_fork=Converteren naar gewone repository
settings.convert_fork_desc=U kunt deze fork converteren naar een gewone repository. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
settings.convert_fork_notices_1=Deze operatie zet de fork om in een gewone repository en dit kan niet ongedaan gemaakt worden.
settings.convert_fork_confirm=Converteer Repository
settings.convert_fork_succeed=De fork is omgezet in een gewone repository.
settings.transfer=Eigendom overdragen
settings.transfer_desc=Draag deze repo over aan een andere gebruiker of een organisatie waar u beheerders rechten heeft.
settings.transfer_form_title=Voer de repository naam in als bevestiging:
settings.transfer_notices_1=- U verliest de toegang tot de repository als u deze overdraagt aan een individuele gebruiker.
settings.transfer_notices_2=- U behoudt toegang tot de repository als u deze overdraag aan een organisatie waar u (mede)eigenaar van bent.
settings.transfer_owner=Nieuwe eigenaar
settings.transfer_succeed=De repository is overgedragen.
settings.signing_settings=Ondertekening verificatie Instellingen
settings.trust_model=Handtekening vertrouwensmodel
settings.trust_model.default=Standaard vertrouwensmodel
settings.trust_model.default.desc=Gebruik het standaard repository vertrouwensmodel voor deze installatie.
settings.trust_model.collaborator=Medewerker
settings.trust_model.collaborator.long=Medewerker: Vertrouw handtekeningen door medewerkers
settings.trust_model.collaborator.desc=Geldige handtekeningen door medewerkers van deze repository worden gemarkeerd als "vertrouwd" - (ongeacht of ze overeenkomen met de committer of niet). Anders worden geldige handtekeningen gemarkeerd als "niet vertrouwd" als de handtekening overeenkomt met de committer en "niet overeenkomend" als dat niet het geval is.
settings.trust_model.committer=Committer
settings.trust_model.committer.long=Committer: Vertrouw handtekeningen die overeenkomen met committers (Dit komt overeen met GitHub en zal Gitea ondertekende commits dwingen om Gitea als de committer te hebben)
settings.trust_model.committer.desc=Geldige handtekeningen worden alleen gemarkeerd als "vertrouwd" als ze overeenkomen met de committer, anders worden ze gemarkeerd als "niet overeenkomend". Dit zal Gitea dwingen om de committer te zijn aan ondertekende commits met de eigenlijke committer gemarkeerd als Co-Authored-By: en Co-Committed-By: trailer in de commit. De standaard Gitea-sleutel moet overeenkomen met een gebruiker in de database.
settings.trust_model.collaboratorcommitter=Medewerker+Committer
settings.trust_model.collaboratorcommitter.long=Medewerker+Committer: Vertrouw handtekeningen door medewerkers die overeenkomen met de committer
settings.wiki_delete=Wiki-gegevens verwijderen
settings.wiki_delete_desc=Het verwijderen van wiki-gegevens is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
settings.wiki_delete_notices_1=- Dit zal de repository wiki voor %s permanent verwijderen en uitschakelen.
settings.confirm_wiki_delete=Wiki-gegevens verwijderen
settings.wiki_deletion_success=De repository wiki gegevens zijn verwijderd.
settings.delete=Verwijder deze repository
settings.delete_desc=Het verwijderen van een repository is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
settings.delete_notices_1=- Deze bewerking kan <strong>NIET</strong> ongedaan gemaakt worden.
settings.delete_notices_2=- Deze bewerking zal permanent de <strong>%s</strong> repository verwijderen, inclusief code, issues, opmerkingen, wikigegevens en instellingen voor medewerkers.
settings.delete_notices_fork_1=- Forks van deze repository zullen onafhankelijk worden na verwijdering.
settings.deletion_success=De repository is verwijderd.
settings.update_settings_success=De repository-instellingen zijn bijgewerkt.
settings.confirm_delete=Verwijder repository
settings.add_collaborator=Medewerker toevoegen
settings.add_collaborator_success=De medewerker is toegevoegd.
settings.add_collaborator_inactive_user=Kan geen inactieve gebruiker toevoegen als medewerker.
settings.add_collaborator_duplicate=De collaborator is al toegevoegd aan deze repository.
settings.delete_collaborator=Verwijder
settings.collaborator_deletion=Verwijder medewerker
settings.collaborator_deletion_desc=Het verwijderen van een collaborator zal hun toegang tot deze repository intrekken. Doorgaan?
settings.remove_collaborator_success=De medewerker is verwijderd.
settings.search_user_placeholder=Zoek gebruiker…
settings.org_not_allowed_to_be_collaborator=Organisaties kunnen niet worden toegevoegd als een medewerker.
settings.change_team_access_not_allowed=Het veranderen van team toegang voor de repository is beperkt tot de organisatie eigenaar
settings.team_not_in_organization=Het team zit niet in dezelfde organisatie als de repository
settings.teams=Teams
settings.add_team=Team toevoegen
settings.add_team_duplicate=Team heeft al de repository
settings.add_team_success=Het team heeft nu toegang tot de repository.
settings.search_team=Zoek team…
settings.change_team_permission_tip=Teammachtiging is ingesteld op de team-instellingspagina en kan niet per repository worden gewijzigd
settings.delete_team_tip=Dit team heeft toegang tot alle repositories en kan niet verwijderd worden
settings.remove_team_success=De toegang van het team tot de repository is verwijderd.
settings.add_webhook=Webhook toevoegen
settings.add_webhook.invalid_channel_name=Webhook channel naam mag niet leeg zijn en mag niet alleen een # teken bevatten.
settings.hooks_desc=Webhooks maken automatisch een HTTP POST verzoek naar een server wanneer bepaalde Gitea-gebeurtenissen geactiveerd worden. Lees meer in de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">webhooks gids</a>.
settings.webhook_deletion=Verwijder webhook
settings.webhook_deletion_desc=Verwijderen van een webhook verwijdert de instellingen en de geschiedenis van afleveringen. Doorgaan?
settings.webhook_deletion_success=Webhook is verwijderd.
settings.webhook.test_delivery=Test-bezorging
settings.webhook.test_delivery_desc=Test deze webhook met een nep-gebeurtenis.
settings.webhook.test_delivery_success=Een nep gebeurtenis is toegevoegd aan de wachtrij. Het kan enkele seconden duren voordat het in de geschiedenis van afleveringen wordt weergegeven.
settings.webhook.request=Verzoek
settings.webhook.response=Antwoord
settings.webhook.headers=Headers
settings.webhook.payload=Inhoud
settings.webhook.body=Inhoud
settings.githooks_desc=Git hooks worden aangedreven door Git zelf. U kunt hieronder hook bestanden bewerken om aangepaste acties op te zetten.
settings.githook_edit_desc=Als haak niet actief is, zal monster inhoud worden gepresenteerd. Verlof inhoud leeg zal deze haak uitschakelen.
settings.githook_name=Haak naam
settings.githook_content=Haak inhoud
settings.update_githook=Haak bijwerken
settings.add_webhook_desc=Gitea stuurt <code>POST</code> verzoeken met een bepaald inhoudstype naar de doel-URL. Lees meer in de <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">webhooks gids</a>.
settings.payload_url=Doel URL
settings.http_method=HTTP-methode
settings.content_type=POST inhoudstype
settings.secret=Geheim
settings.slack_username=Gebruikersnaam
settings.slack_icon_url=Icoon URL
settings.discord_username=Gebruikersnaam
settings.discord_icon_url=Icoon URL
settings.slack_color=Kleur
settings.event_desc=Trigger op:
settings.event_push_only=Push Events
settings.event_send_everything=Alle gebeurtenissen
settings.event_choose=Aangepaste gebeurtenissen…
settings.event_header_repository=Repository gebeurtenissen
settings.event_create=Creëer
settings.event_create_desc=Branch, of tag aangemaakt.
settings.event_delete=Verwijder
settings.event_delete_desc=Branch of tag verwijderd.
settings.event_fork=Fork
settings.event_fork_desc=Repository geforked.
settings.event_release=Release
settings.event_release_desc=Release gepubliceerd, bijgewerkt of verwijderd in een repository.
settings.event_push=Push
settings.event_push_desc=Git push naar een repository.
settings.event_repository=Repository
settings.event_repository_desc=Repository gemaakt of verwijderd.
settings.event_header_issue=Issue gebeurtenissen
settings.event_issues=Kwesties
settings.event_issues_desc=Issue geopend, gesloten, heropend of bewerkt.
settings.event_issue_assign=Probleem toegekend
settings.event_issue_assign_desc=Issue toegewezen of niet-toegewezen.
settings.event_issue_label=Issue gelabeld
settings.event_issue_label_desc=Issue-labels bijgewerkt of verwijderd.
settings.event_issue_milestone=Issue gemilestoned
settings.event_issue_milestone_desc=Issue gemilestoned of gedemilestoned.
settings.event_issue_comment=Issue commentaar
settings.event_issue_comment_desc=Issue reactie aangemaakt, bewerkt of verwijderd.
settings.event_header_pull_request=Pull Request Events
settings.event_pull_request=Pull request
settings.event_pull_request_desc=Pull request geopend, gesloten, heropend of bewerkt.
settings.event_pull_request_assign=Pull request toegewezen
settings.event_pull_request_assign_desc=Pull request toegewezen of niet-toegewezen.
settings.event_pull_request_label=Pull-aanvraag gelabeld
settings.event_pull_request_label_desc=Pull request labels bijgewerkt of gewist.
settings.event_pull_request_milestone=Pull Request gemilestoned
settings.event_pull_request_milestone_desc=Pull Reguest gemilestoned of gedemilestoned.
settings.event_pull_request_comment=Pull request opmerking
settings.event_pull_request_comment_desc=Pull request commentaar gemaakt, bewerkt of verwijderd.
settings.event_pull_request_review=Pull request gereviewed
settings.event_pull_request_review_desc=Pull request goedgekeurd, afgewezen of review commentaar.
settings.event_pull_request_sync=Pull request gesynchroniseerd
settings.event_pull_request_sync_desc=Pull request gesynchroniseerd.
settings.branch_filter=Branch filter
settings.branch_filter_desc=Branch whitelist voor push, branch creatie en branch verwijdering events, gespecificeerd als glob patroon. Indien leeg of <code>*</code> worden events voor alle branches gerapporteerd. Zie <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> documentatie voor syntaxis. Voorbeelden: <code>master</code>, <code>{master,release*}</code>.
settings.active=Actief
settings.active_helper=Informatie over geactiveerde gebeurtenissen wordt naar deze webhook URL gestuurd.
settings.add_hook_success=De webhook is toegevoegd.
settings.update_webhook=Bewerk webhook
settings.update_hook_success=Webhook is bijgewerkt.
settings.delete_webhook=Verwijder webhook
settings.recent_deliveries=Recente bezorgingen
settings.hook_type=Type hook
settings.add_slack_hook_desc=Integreer <a href="%s">Slack</a> in uw repository.
settings.slack_token=Slack token
settings.slack_domain=Slack domein
settings.slack_channel=Slack kanaal
settings.add_discord_hook_desc=Integreer <a href="%s">Discord</a> in uw repository.
settings.add_dingtalk_hook_desc=Integreer <a href="%s">Dingtalk</a> in uw repository.
settings.add_telegram_hook_desc=Integreer <a href="%s">Telegram</a> in uw repository.
settings.add_matrix_hook_desc=Integreer <a href="%s">Matrix</a> in uw repository.
settings.add_msteams_hook_desc=Integreer <a href="%s">Microsoft Teams</a> in uw repository.
settings.add_feishu_hook_desc=Integreer <a href="%s">Feishu</a> in uw repository.
settings.deploy_keys=Installeer sleutels
settings.add_deploy_key=Toevoegen deploy sleutel
settings.deploy_key_desc=Deploy keys hebben alleen-lezen pull-toegang tot de repository.
settings.is_writable=Schrijf toegang inschakelen
settings.is_writable_info=Sta deze deploy toets toe om te <strong>pushen</strong> naar de repository.
settings.no_deploy_keys=Er zijn nog geen deploy sleutels.
settings.title=Titel
settings.deploy_key_content=Inhoud
settings.key_been_used=Een deploy key met identieke inhoud is al in gebruik.
settings.key_name_used=Een deploy sleutel met dezelfde naam bestaat al.
settings.add_key_success=De deploy sleutel '%s' is toegevoegd.
settings.deploy_key_deletion=Verwijder deploy sleutel
settings.deploy_key_deletion_desc=Het verwijderen van een deploy sleutel zal de toegang tot deze repository intrekken. Doorgaan?
settings.deploy_key_deletion_success=De deploy-sleutel is verwijderd.
settings.branches=Branches
settings.protected_branch=Branch bescherming
settings.protected_branch_can_push=Push toestaan?
settings.protected_branch_can_push_yes=U mag pushen
settings.protected_branch_can_push_no=U mag niet pushen
settings.branch_protection=Branch Bescherming voor branch '<b>%s</b>'
settings.protect_this_branch=Branch bescherming inschakelen
settings.protect_this_branch_desc=Voorkomt verwijdering en beperkt Git pushing en samenvoegen tot de branch.
settings.protect_disable_push=Push uitschakelen
settings.protect_disable_push_desc=Geen pushes zijn toegestaan in deze branch.
settings.protect_enable_push=Push inschakelen
settings.protect_enable_push_desc=Iedereen met schrijftoegang heeft toegang om te pushen naar deze branch (maar niet force push).
settings.protect_whitelist_committers=Whitelist Beperkte Push
settings.protect_whitelist_committers_desc=Alleen gewhiteliste gebruikers of teams mogen pushen naar deze branch (maar geen force push).
settings.protect_whitelist_deploy_keys=Whitelist deploy sleutels met schrijftoegang om te pushen.
settings.protect_whitelist_users=Toegestane gebruikers voor push:
settings.protect_whitelist_search_users=Zoek gebruiker…
settings.protect_whitelist_teams=Toegestane teams voor push:
settings.protect_whitelist_search_teams=Zoek teams…
settings.protect_merge_whitelist_committers=Samenvoegen whitelist inschakelen
settings.protect_merge_whitelist_committers_desc=Sta alleen gebruikers of teams van de whitelist toe om pull requests samen te voegen met deze branch.
settings.protect_merge_whitelist_users=Toegestane gebruikers voor samenvoegen:
settings.protect_merge_whitelist_teams=Toegestane teams voor samenvoegen:
settings.protect_check_status_contexts=Status controle inschakelen
settings.protect_check_status_contexts_list=Status controles gevonden in de afgelopen week voor deze repository
settings.protect_required_approvals=Vereiste goedkeuringen:
settings.protect_required_approvals_desc=Sta alleen toe om pull request samen te voegen met voldoende positieve beoordelingen.
settings.protect_approvals_whitelist_enabled=Beperk goedkeuringen tot gebruikers of teams op de whitelist
settings.protect_approvals_whitelist_enabled_desc=Alleen beoordelingen van gebruikers of teams op de whitelist zullen voor het vereiste aantal goedkeuringen tellen. Zonder een goedkeurings whitelist, tellen beoordelingen van iedereen met schrijfrechten mee voor het vereiste aantal goedkeuringen.
settings.protect_approvals_whitelist_users=Toegestane reviewers:
settings.protect_approvals_whitelist_teams=Toegestane teams voor beoordelingen:
settings.dismiss_stale_approvals=Verouderde goedkeuringen afwijzen
settings.dismiss_stale_approvals_desc=Wanneer nieuwe commits die de inhoud van het pull-verzoek veranderen, naar de branch worden gepusht, worden oude goedkeuringen verwijderd.
settings.require_signed_commits=Ondertekende Commits vereisen
settings.require_signed_commits_desc=Weiger pushes naar deze branch als deze niet ondertekend of niet verifieerbaar is.
settings.protect_protected_file_patterns=Beschermde bestandspatronen (gescheiden door een puntkomma '\;'):
settings.protect_protected_file_patterns_desc=Beschermde bestanden die niet direct gewijzigd mogen worden, zelfs als de gebruiker het recht heeft om bestanden in deze branch toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Meerdere patronen kunnen worden gescheiden met een puntkomma ('\;'). Zie <a href="https://godoc.org/github.com/gobwas/glob#Compile">github.com/gobwas/glob</a> documentatie voor patroon syntaxis. Voorbeelden: <code>.drone.yml</code>, <code>/docs/**/*.txt</code>.
settings.add_protected_branch=Bescherming aanzetten
settings.delete_protected_branch=Bescherming uitzetten
settings.update_protect_branch_success=Branch bescherming voor branch '%s' is bijgewerkt.
settings.remove_protected_branch_success=Branch bescherming voor branch '%s' is uitgeschakeld.
settings.protected_branch_deletion=Branch bescherming uitschakelen
settings.protected_branch_deletion_desc=Branch bescherming uitschakelen zorgt ervoor dat gebruikers met schrijfrechten naar de branch kunnen pushen. Doorgaan?
settings.block_rejected_reviews=Samenvoegen van afgewezen beoordelingen blokkeren
settings.block_rejected_reviews_desc=Samenvoegen zal niet mogelijk zijn wanneer er wijzigingen worden aangevraagd door officiële beoordelaars, zelfs niet als er genoeg goedkeuringen zijn.
settings.block_outdated_branch=Samenvoegen blokkeren als pull request verouderd is
settings.block_outdated_branch_desc=Samenvoegen is niet mogelijk als de hoofd branch achter loop op de basis branch.
settings.default_branch_desc=Selecteer een standaard repository branch voor pull requests en code commits:
settings.choose_branch=Kies een branch…
settings.no_protected_branch=Er zijn geen beschermde branches.
settings.edit_protected_branch=Bewerken
settings.protected_branch_required_approvals_min=Vereiste goedkeuringen kunnen niet negatief zijn.
settings.bot_token=Bot Token
settings.chat_id=Chat-ID
settings.matrix.homeserver_url=Homeserver URL
settings.matrix.room_id=Kamer ID
settings.matrix.access_token=Toegangstoken
settings.matrix.message_type=Bericht type
settings.archive.button=Repo archiveren
settings.archive.header=Deze Repo archiveren
settings.archive.text=Het archiveren van de repository maakt deze volledig alleen-lezen. Het is verborgen op het dashboard, er kan niet naar worden gecommit, en er kunnen geen kwesties of pull-aanvragen worden aangemaakt.
settings.archive.success=De repo is succesvol gearchiveerd.
settings.archive.error=Er is een fout opgetreden tijdens het archiveren van de repo. Zie het logboek voor meer informatie.
settings.archive.error_ismirror=U kunt geen gespiegelde repo archiveren.
settings.archive.branchsettings_unavailable=Branch instellingen zijn niet beschikbaar als de repo is gearchiveerd.
settings.unarchive.button=Repo De-Archiveren
settings.unarchive.header=Deze Repo de-archiveren
settings.unarchive.text=De-Archiveren van de repo herstelt zijn vermogen om commits en pushes te ontvangen, evenals nieuwe problemen en pull-requests.
settings.unarchive.success=De repo is met succes gede-archiveerd.
settings.unarchive.error=Er is een fout opgetreden tijdens het de-archiveren van de repo. Zie het logboek voor meer informatie.
settings.update_avatar_success=De repository avatar is bijgewerkt.
settings.lfs=LFS
settings.lfs_filelist=LFS bestanden opgeslagen in deze repository
settings.lfs_no_lfs_files=Geen LFS bestanden opgeslagen in deze repository
settings.lfs_findcommits=Vind commits
settings.lfs_lfs_file_no_commits=Geen Commits gevonden voor dit LFS-bestand
settings.lfs_noattribute=Dit pad heeft niet het vergrendelbare attribuut in de standaard branch
settings.lfs_delete=LFS-bestand met OID %s verwijderen
settings.lfs_delete_warning=Het verwijderen van een LFS bestand kan leiden tot 'object bestaat niet' fouten bij het uitchecken. Weet u het zeker?
settings.lfs_findpointerfiles=Zoek pointer bestanden
settings.lfs_locks=Vergrendeld
settings.lfs_invalid_locking_path=Ongeldig pad: %s
settings.lfs_invalid_lock_directory=Kan map %s niet vergrendelen
settings.lfs_lock_already_exists=Vergrendeling bestaat al: %s
settings.lfs_lock=Vergrendel
settings.lfs_lock_path=Bestandspad om te vergrendelen...
settings.lfs_locks_no_locks=Geen Locks
settings.lfs_lock_file_no_exist=Vergrendeld bestand bestaat niet in de standaard branch
settings.lfs_force_unlock=Forceer ontgrendelen
settings.lfs_pointers.found=%d blob-pointer(s) gevonden - %d gekoppeld, %d niet-gekoppeld (%d ontbreekt in de winkel)
settings.lfs_pointers.sha=Blob SHA
settings.lfs_pointers.oid=OID
settings.lfs_pointers.inRepo=In Repo
settings.lfs_pointers.exists=Bestaat in opslag
settings.lfs_pointers.accessible=Toegankelijk voor gebruiker
settings.lfs_pointers.associateAccessible=Koppel toegankelijke %d OIDs
diff.browse_source=Bladeren bron
diff.parent=bovenliggende
diff.commit=commit
diff.git-notes=Notities
diff.data_not_available=Diff gegevens niet beschikbaar
diff.options_button=Diff opties
diff.show_diff_stats=Statistieken weergeven
diff.download_patch=Download Patch-bestand
diff.download_diff=Download Diff-bestand
diff.show_split_view=Zij-aan-zij weergave
diff.show_unified_view=Gecombineerde weergave
diff.whitespace_button=Witregel
diff.whitespace_show_everything=Toon alle wijzigingen
diff.whitespace_ignore_all_whitespace=Witruimte negeren bij het vergelijken van regels
diff.whitespace_ignore_amount_changes=Negeer veranderingen in de hoeveelheid witruimte
diff.whitespace_ignore_at_eol=Negeren van wijzigingen in witruimte op EOL
diff.stats_desc=<strong>%d gewijzigde bestanden</strong> met <strong>toevoegingen van %d</strong> en <strong>%d verwijderingen</strong>
diff.bin=BIN
diff.view_file=Bestand weergeven
diff.file_before=Voor
diff.file_after=Na
diff.file_image_width=Breedte
diff.file_image_height=Hoogte
diff.file_byte_size=Grootte
diff.file_suppressed=Diff onderdrukt omdat het te groot bestand
diff.too_many_files=Sommige bestanden worden niet getoond omdat te veel bestanden zijn gewijzigd in deze diff
diff.comment.placeholder=Opmerking toevoegen
diff.comment.markdown_info=Styling met markdown wordt ondersteund.
diff.comment.add_single_comment=Één reactie toevoegen
diff.comment.add_review_comment=Voeg commentaar toe
diff.comment.start_review=Review starten
diff.comment.reply=Reageer
diff.review=Review
diff.review.header=Review versturen
diff.review.placeholder=Commentaar controleren
diff.review.comment=Opmerking
diff.review.approve=Goedkeuren
diff.review.reject=Wijzigingen aanvragen
diff.committed_by=gecommit door
diff.protected=Beveiligd
releases.desc=Volg de projectversies en downloads.
release.releases=Publicaties
release.new_release=Nieuwe release
release.draft=Concept
release.prerelease=Voorlopige versie
release.stable=Stabiel
release.edit=bewerken
release.ahead.commits=<strong>%d</strong> commits
release.ahead.target=aan %s sinds deze release
release.source_code=Broncode
release.tag_name=Tagnaam
release.target=Doel
release.tag_helper=Kies een bestaande tag, of creëer een nieuwe tag bij publiceren.
release.title=Titel
release.content=Inhoud
release.prerelease_desc=Markeren als voorlopige versie
release.prerelease_helper=Markeer deze release als ongeschikt voor productiedoeleinden.
release.cancel=Annuleren
release.publish=Release publiceren
release.save_draft=Concept opslaan
release.edit_release=Update release
release.delete_release=Verwijder release
release.deletion=Verwijder release
release.deletion_success=De release is verwijderd.
release.tag_name_already_exist=Een versie met deze naam bestaat al.
release.tag_name_invalid=Labelnaam is niet geldig.
release.downloads=Downloads
release.download_count=Downloads: %s
branch.name=Branch naam
branch.search=Zoek branches
branch.already_exists=Een branch genaamd '%s' bestaat al.
branch.delete_head=Verwijder
branch.delete=Verwijder branch '%s'
branch.delete_html=Verwijder branch
branch.delete_desc=Het verwijderen van een branch is permanent. Het <strong>KAN NIET</strong> ongedaan gemaakt worden. Wil je toch doorgaan?
branch.deletion_success=Branch '%s' is verwijderd.
branch.deletion_failed=Verwijderen branch '%s' is mislukt.
branch.delete_branch_has_new_commits=Branch '%s' kan niet worden verwijderd omdat er sinds het samenvoegen nieuwe commits zijn toegevoegd.
branch.create_branch=Maak branch <strong>%s</strong>
branch.create_from=van '%s'
branch.create_success=Branch '%s' is aangemaakt.
branch.branch_already_exists=Branch '%s' bestaat al in deze repository.
branch.branch_name_conflict=Branch naam '%s' conflicteert met de reeds bestaande branch '%s'.
branch.tag_collision=Branch '%s' kan niet worden aangemaakt als een label als dezelfde naam al bestaat in de repository.
branch.deleted_by=Verwijderd door %s
branch.restore_success=Branch '%s' is hersteld.
branch.restore_failed=Herstellen van branch '%s' is mislukt.
branch.protected_deletion_failed=Branch '%s' is beschermd en kan niet verwijderd worden.
branch.default_deletion_failed=Branch '%s' is de standaard branch en kan niet verwijderd worden.
branch.restore=Herstel branch '%s'
branch.download=Download Branch '%s'
branch.included_desc=Deze branch maakt deel uit van de standaard branch
branch.included=Inbegrepen
topic.manage_topics=Beheer topics
topic.done=Klaar
topic.count_prompt=Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren
topic.format_prompt=Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
[org]
org_name_holder=Organisatienaam
org_full_name_holder=Volledige naam organisatie
org_name_helper=Organisatienamen horen kort en memorabel zijn.
create_org=Nieuwe organisatie aanmaken
repo_updated=Geupdate
people=Mensen
teams=Teams
lower_members=leden
lower_repositories=repositories
create_new_team=Nieuw team
create_team=Maak team
org_desc=Omschrijving
team_name=Teamnaam
team_desc=Omschrijving
team_name_helper=Teamnamen horen kort en memorabel zijn.
team_desc_helper=Beschrijf het doel of de rol van het team.
team_access_desc=Repository toegang
team_permission_desc=Machtiging
team_unit_desc=Toegang tot repository secties toestaan
team_unit_disabled=(Uitgeschakeld)
form.name_reserved=Organisatienaam '%s' is gereserveerd.
form.name_pattern_not_allowed=Het patroon '%s' is niet toegestaan in een organisatienaam.
form.create_org_not_allowed=U mag geen organisaties maken.
settings=Instellingen
settings.options=Organisatie
settings.full_name=Volledige naam
settings.website=Website
settings.location=Locatie
settings.permission=Machtigingen
settings.repoadminchangeteam=De repository admin kan toegang voor teams geven en verwijderen
settings.visibility=Zichtbaarheid
settings.visibility.public=Publiek
settings.visibility.limited=Beperkt (alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers)
settings.visibility.limited_shortname=Beperkt
settings.visibility.private=Privé (alleen zichtbaar voor organisatieleden)
settings.visibility.private_shortname=Privé
settings.update_settings=Instellingen bijwerken
settings.update_setting_success=Organisatie instellingen zijn succesvol bijgewerkt.
settings.change_orgname_prompt=Opmerking: het wijzigen van de organisatienaam verandert ook de URL van de organisatie.
settings.update_avatar_success=De avatar van de organisatie is aangepast.
settings.delete=Verwijder organisatie
settings.delete_account=Verwijder deze organisatie
settings.delete_prompt=Deze organisatie zal permanent worden verwijderd. U kunt dit <strong>NIET</strong> ongedaan maken!
settings.confirm_delete_account=Bevestig verwijdering
settings.delete_org_title=Verwijder organisatie
settings.delete_org_desc=Deze organisatie zal permanent verwijderd worden. Doorgaan?
settings.hooks_desc=Een webhook toevoegen die door <strong>alle repositories</strong> in deze organisatie getriggerd kan worden.
settings.labels_desc=Voeg labels toe die kunnen worden gebruikt bij problemen voor <strong>alle repositories</strong> in deze organisatie.
members.membership_visibility=Zichtbaarheid lidmaatschap:
members.public=Zichtbaar
members.public_helper=verborgen maken
members.private=Verborgen
members.private_helper=maak zichtbaar
members.member_role=Rol van lid:
members.owner=Eigenaar
members.member=Lid
members.remove=Verwijderen
members.leave=Verlaat
members.invite_desc=Voeg nieuw lid toe aan %s:
members.invite_now=Nu uitnodigen
teams.join=Lid worden
teams.leave=Vertlaat
teams.can_create_org_repo=Maak repositories
teams.can_create_org_repo_helper=Leden kunnen nieuwe repositories aanmaken in de organisatie. De maker krijgt beheerder toegang tot de nieuwe repository.
teams.read_access=Leestoegang
teams.read_access_helper=Leden kunnen teamrepositories bekijken en klonen.
teams.write_access=Schrijf toegang
teams.write_access_helper=Leden kunnen lezen en pushen naar teamrepositories.
teams.admin_access=Beheerder toegang
teams.admin_access_helper=Leden kunnen van en naar repositories pullen, pushen, en er medewerkers aan toevoegen.
teams.no_desc=Dit team heeft geen omschrijving
teams.settings=Instellingen
teams.owners_permission_desc=Eigenaren hebben volledige toegang tot <strong>alle repositories</strong> en hebben <strong>beheerder rechten</strong> over de organisatie.
teams.members=Team leden
teams.update_settings=Instellingen bijwerken
teams.delete_team=Verwijder team
teams.add_team_member=Nieuwe team lid aanmaken
teams.delete_team_title=Verwijder team
teams.delete_team_desc=Het verwijderen van een team heeft de toegang tot de repository van de leden. Doorgaan?
teams.delete_team_success=Het team is verwijderd.
teams.read_permission_desc=Dit team heeft <strong>Lees</strong> rechten: leden kunnen repositories lezen en klonen.
teams.write_permission_desc=Dit team heeft <strong>Schrijf</strong> rechten: leden kunnen repositories lezen en push aanvragen verwerken.
teams.admin_permission_desc=Dit team heeft <strong>beheersrechten</strong>: leden kunnen van en naar teamrepositories pullen, pushen, en er medewerkers aan toevoegen.
teams.create_repo_permission_desc=Daarnaast verleent dit team <strong>Maak repository</strong> permissie: leden kunnen nieuwe repositories maken in de organisatie.
teams.repositories=Teamrepositories
teams.search_repo_placeholder=Repository zoeken…
teams.remove_all_repos_title=Verwijder alle team repositories
teams.remove_all_repos_desc=Dit zal alle repositories uit het team verwijderen.
teams.add_all_repos_title=Voeg alle repositories toe
teams.add_all_repos_desc=Dit zal alle repositories van de organisatie aan het team toevoegen.
teams.add_nonexistent_repo=De opslagplaats die u probeert toe te voegen bestaat niet: maak deze eerst aan.
teams.add_duplicate_users=Gebruiker is al een teamlid.
teams.repos.none=Er konden geen repositories worden benaderd door dit team.
teams.members.none=Geen leden in dit team.
teams.specific_repositories=Specifieke repositories
teams.specific_repositories_helper=Leden zullen alleen toegang hebben tot repositories die expliciet aan het team zijn toegevoegd. Door dit te selecteren, <strong>worden niet</strong> repositories die al zijn toegevoegd met <i>Alle repositories</i>.
teams.all_repositories=Alle repositories
teams.all_repositories_helper=Team heeft toegang tot alle repositories. Door dit te selecteren worden <strong>alle bestaande</strong> repositories aan het team toegevoegd.
teams.all_repositories_read_permission_desc=Dit team heeft <strong>Lees</strong> toegang tot <strong>alle repositories</strong>: leden kunnen repositories bekijken en klonen.
[admin]
dashboard=Overzicht
users=Gebruikersacount
organizations=Organisaties
repositories=Repositories
authentication=Authenticatie bronnen
emails=Gebruikeremails
config=Configuratie
notices=Systeem aankondigingen
monitor=Bijhouden
first_page=Eerste
last_page=Laatste
total=Totaal: %d
dashboard.statistic=Overzicht
dashboard.operations=Onderhoudswerkzaamheden
dashboard.system_status=Systeemtatus
dashboard.statistic_info=De Gitea database heeft <b>%d</b> gebruikers, <b>%d</b> organisaties, <b>%d</b> openbare sleutels, <b>%d</b> repositories, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> sterren, <b>%d</b> acties, <b>%d</b> participanten, <b>%d</b> issues, <b>%d</b> reacties, <b>%d</b> sociale accounten, <b>%d</b> volgers, <b>%d</b> kopieën, <b>%d</b> publicaties, <b>%d</b> authenticatiebronnen, <b>%d</b> webhooks, <b>%d</b> mijlpalen, <b>%d</b> labels, <b>%d</b> hook taken, <b>%d</b> teams, <b>%d</b> bijgewerkte taken, <b>%d</b> bijlagen.
dashboard.operation_name=Bewerking naam
dashboard.operation_switch=Omschakelen
dashboard.operation_run=Uitvoeren
dashboard.clean_unbind_oauth=Niet-verbonden OAuth verbindingen opschonen
dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle ongebonden OAuth verbindingen zijn verwijderd.
dashboard.task.started=Taak gestart: %[1]s
dashboard.task.process=Taak: %[1]s
dashboard.task.cancelled=Taak: %[1]s geannuleerd: %[3]s
dashboard.task.error=Fout in taak: %[1]s: %[3]s
dashboard.task.finished=Taak: %[1]s gestart door %[2]s is voltooid
dashboard.task.unknown=Onbekende taak: %[1]s
dashboard.cron.started=Gestarte cron: %[1]s
dashboard.cron.process=Cron: %[1]s
dashboard.cron.cancelled=Cron: %s geannuleerd: %[3]s
dashboard.cron.error=Fout in cron: %s: %[3]s
dashboard.cron.finished=Cron: %[1]s is klaar
dashboard.delete_inactive_accounts=Verwijder alle niet geactiveerde accounts
dashboard.delete_inactive_accounts.started=Verwijder alle niet geactiveerde accounts taak gestart.
dashboard.delete_repo_archives.started=Verwijder alle repositoryarchieven taak gestart.
dashboard.delete_missing_repos=Verwijder alle repositories waarvan hun Git bestanden missen
dashboard.delete_missing_repos.started=Verwijder alle repositories die hun Git bestanden missen taak gestart.
dashboard.delete_generated_repository_avatars=Verwijder gegenereerde repository avatars
dashboard.update_mirrors=Mirrors bijwerken
dashboard.repo_health_check=Controleer alle repositories
dashboard.check_repo_stats=Bekijk alle repository statistieken
dashboard.archive_cleanup=Verwijder oude repositories archieven
dashboard.deleted_branches_cleanup=Verwijderde branches opschonen
dashboard.update_migration_poster_id=Werk migratie-poster IDs bij
dashboard.git_gc_repos=Voer garbage collectie uit voor alle repositories
dashboard.resync_all_sshkeys=Werk de '.ssh/authorized_keys' bestand bij met Gitea SSH sleutels.
dashboard.resync_all_sshkeys.desc=(Niet nodig voor de ingebouwde SSH server.)
dashboard.resync_all_sshprincipals=Update het '.ssh/authorized_principals' bestand met Gitea SSH verantwoordelijken.
dashboard.resync_all_sshprincipals.desc=(Niet nodig voor de ingebouwde SSH server.)
dashboard.resync_all_hooks=Opnieuw synchroniseren van pre-ontvangst, bewerk en post-ontvangst hooks voor alle repositories.
dashboard.reinit_missing_repos=Herinitialiseer alle ontbrekende Git repositories waarvoor records bestaan
dashboard.sync_external_users=Externe gebruikersgegevens synchroniseren
dashboard.server_uptime=Uptime server
dashboard.current_goroutine=Huidige Goroutines
dashboard.current_memory_usage=Huidig geheugen gebruik
dashboard.total_memory_allocated=Totaal toegewezen geheugen
dashboard.memory_obtained=Geheugen gebruikt
dashboard.pointer_lookup_times=Aanwijzer Lookup keer
dashboard.memory_allocate_times=Geheugentoewijzingen
dashboard.memory_free_times=Geheugen vrjigemaakt
dashboard.current_heap_usage=Huidige Heap gebruik
dashboard.heap_memory_obtained=Heap geheugen verkregen
dashboard.heap_memory_idle=Heap geheugen inactief
dashboard.heap_memory_in_use=Heap geheugen In gebruik
dashboard.heap_memory_released=Heap geheugen vrijgegeven
dashboard.heap_objects=Heap-objecten
dashboard.bootstrap_stack_usage=Bootstrap Stack gebruik
dashboard.stack_memory_obtained=Stapel geheugen verkregen
dashboard.mspan_structures_usage=MSpan structuren gebruik
dashboard.mspan_structures_obtained=MSpan structuren verkregen
dashboard.mcache_structures_usage=MCache structuren gebruik
dashboard.mcache_structures_obtained=MCache structuren verkregen
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Profilering emmer hashtabel verkregen
dashboard.gc_metadata_obtained=GC Metadada verkregen
dashboard.other_system_allocation_obtained=Andere systeem toewijzing verkregen
dashboard.next_gc_recycle=Volgende GC recycle
dashboard.last_gc_time=Sinds vorige GC verwerkingstijd
dashboard.total_gc_time=Totaal GC verwerkingstijd
dashboard.total_gc_pause=Totaal GC verwerkingstijd
dashboard.last_gc_pause=Laatste GC verwerkingstijd
dashboard.gc_times=GC verwerkingen
users.user_manage_panel=Gebruikersaccount beheer
users.new_account=Nieuw account aanmaken
users.name=Gebruikersnaam
users.full_name=Volledige naam
users.activated=Geactiveerd
users.admin=Beheerder
users.restricted=Beperkt
users.2fa=2FA
users.repos=Repos
users.created=Aangemaakt
users.last_login=Laatste keer ingelogd
users.never_login=Nooit ingelogd
users.send_register_notify=Stuur gebruikersregistratie notificatie
users.new_success=Het gebruikersaccount '%s' is aangemaakt.
users.edit=Bewerken
users.auth_source=Authenticatiebron
users.local=Lokaal
users.auth_login_name=Authenticatie-loginnaam
users.password_helper=Laat het wachtwoord leeg om het ongewijzigd te houden.
users.update_profile_success=Het gebruikersaccount is bijgewerkt.
users.edit_account=Wijzig gebruikers account
users.max_repo_creation=Maximale aantal repositories
users.max_repo_creation_desc=(Zet op -1 om de globale limiet te gebruiken)
users.is_activated=Gebruikersaccount is geactiveerd
users.prohibit_login=Inloggen uitschakelen
users.is_admin=Is beheerder
users.is_restricted=Is beperkt
users.allow_git_hook=Mag Git hooks maken
users.allow_git_hook_tooltip=Git haken worden uitgevoerd als de OS-gebruiker die Gitea uitvoert en zal hetzelfde niveau van host toegang hebben. Als gevolg daarvan hebben gebruikers met dit speciale Git Hook privilege toegang tot alle Gitea repositories en de door Gitea gebruikte database. Zij zijn dus ook in staat om Gitea beheerdersprivileges te verkrijgen.
users.allow_import_local=Mag lokale repositories importeren
users.allow_create_organization=Mag organisaties aanmaken
users.update_profile=Update gebruikers account
users.delete_account=Verwijder gebruikers account
users.still_own_repo=Deze gebruiker is nog steeds eigenaar van één of meerdere repositories. Verwijder of draag eerst deze repositories over.
users.still_has_org=Deze gebruiker is lid van een organisatie. Verwijder de gebruiker eerst uit alle organisaties.
users.deletion_success=De gebruiker is verwijderd.
emails.email_manage_panel=Gebruikers e-mail beheer
emails.primary=Primair
emails.activated=Geactiveerd
emails.filter_sort.email=E-mail
emails.filter_sort.email_reverse=E-mail (omgekeerd)
emails.filter_sort.name=Gebruikersnaam
emails.filter_sort.name_reverse=Gebruikersnaam (omgekeerd)
emails.updated=E-mail bijgewerkt
emails.not_updated=Bijwerken van het gevraagde e-mailadres is mislukt: %v
emails.duplicate_active=Dit e-mailadres is al actief voor een andere gebruiker.
emails.change_email_header=Update E-mail Eigenschappen
emails.change_email_text=Weet je zeker dat je dit e-mailadres wilt bijwerken?
orgs.org_manage_panel=Organisaties beheren
orgs.name=Naam
orgs.teams=Teams
orgs.members=Leden
orgs.new_orga=Nieuwe organisatie
repos.repo_manage_panel=Repositories beheren
repos.unadopted=Niet-geadopteerde repositories
repos.unadopted.no_more=Geen niet-geadopteerde repositories meer gevonden
repos.owner=Eigenaar
repos.name=Naam
repos.private=Prive
repos.watches=Volgers
repos.stars=Sterren
repos.forks=Forks
repos.issues=Kwesties
repos.size=Grootte
systemhooks=Systeem webhooks
systemhooks.add_webhook=Systeem Webhook toevoegen
systemhooks.update_webhook=Systeem-webhook bijwerken
auths.new=Authenticatiebron toevoegen
auths.name=Naam
auths.type=Type
auths.enabled=Ingeschakeld
auths.syncenabled=Gebruiker synchronisatie inschakelen
auths.updated=Bijgewerkt
auths.auth_type=Authenticatietype
auths.auth_name=Authenticatienaam
auths.security_protocol=Beveiligingsprotocol
auths.domain=Domein
auths.host=Host
auths.port=Poort
auths.bind_dn=Binden DN
auths.bind_password=Bind wachtwoord
auths.bind_password_helper=Waarschuwing: Dit wachtwoord wordt opgeslagen in platte tekst. Indien mogelijk gebruik dan een alleen-lezen account.
auths.user_base=User Search Base
auths.user_dn=User DN
auths.attribute_username=Gebruikersnaam attribuut
auths.attribute_username_placeholder=Laat leeg om de gebruikersnaam in Gitea te gebruiken.
auths.attribute_name=Voornaam attribuut
auths.attribute_surname=Achternaam attribuut
auths.attribute_mail=E-mail attribuut
auths.attribute_ssh_public_key=Publieke SSH sleutel attribuut
auths.attributes_in_bind=Verkrijg attributes van de Bind DN context
auths.allow_deactivate_all=Laat een leeg zoekresultaat toe om alle gebruikers te deactiveren
auths.use_paged_search=Gebruik Paged Search
auths.search_page_size=Paginagrootte
auths.filter=Gebruikersfilter
auths.admin_filter=Beheerdersfilter
auths.restricted_filter=Beperkt filter
auths.restricted_filter_helper=Laat leeg om geen gebruikers als beperkt in te stellen. Gebruik een asterisk ('*') om alle gebruikers die niet overeenkomen met Admin Filter als beperkt in te stellen.
auths.verify_group_membership=Verifieer het groepslidmaatschap in LDAP
auths.group_search_base=Groep zoekbasis DN
auths.valid_groups_filter=Geldige groepen filter
auths.group_attribute_list_users=Groep Attribuut met lijst van gebruikers
auths.user_attribute_in_group=Gebruikerskenmerken vermeld in groep
auths.smtp_auth=SMTP-authenticatietype
auths.smtphost=SMTP host
auths.smtpport=SMTP poort
auths.allowed_domains=Toegelaten domeinen
auths.allowed_domains_helper=Laat leeg om alle domeinen toe te staan. Meerdere domeinen scheiden met een komma (',').
auths.enable_tls=Activeer TLS-encryptie
auths.skip_tls_verify=TLS-verificatie overslaan
auths.pam_service_name=PAM servicenaam
auths.oauth2_provider=OAuth2 Provider
auths.oauth2_clientID=Client-ID (sleutel)
auths.oauth2_clientSecret=Client-secret
auths.openIdConnectAutoDiscoveryURL=OpenID Connect Auto Discovery URL
auths.oauth2_use_custom_url=Aangepaste URL's gebruiken in plaats van standaard URL's
auths.oauth2_tokenURL=Token URL
auths.oauth2_authURL=Autorisatie URL
auths.oauth2_profileURL=Profiel URL
auths.oauth2_emailURL=E-mail URL
auths.enable_auto_register=Activeer automatische registratie
auths.sspi_auto_create_users=Automatisch gebruikers maken
auths.sspi_auto_create_users_helper=Toestaan dat de SSPI authenticatiemethode automatisch nieuwe accounts aanmaakt voor gebruikers die voor de eerste keer inloggen
auths.sspi_auto_activate_users=Gebruikers automatisch activeren
auths.sspi_auto_activate_users_helper=SSPI authenticatie methode toestaan om automatisch nieuwe gebruikers te activeren
auths.sspi_strip_domain_names=Verwijder domeinnamen uit gebruikersnamen
auths.sspi_separator_replacement=Scheidingsteken voor gebruik in plaats van \, / en @
auths.sspi_separator_replacement_helper=Het karakter dat moet worden gebruikt om de scheidingstekens van namen op downniveau logon te vervangen (bijv. de \ in "DOMAIN\user") en gebruikersverantwoordelijken (bijv. de @ in "user@example.org").
auths.sspi_default_language=Standaard gebruikerstaal
auths.sspi_default_language_helper=Standaardtaal voor gebruikers wordt automatisch gemaakt met SSPI authenticatiemethode. Laat leeg als u de taal automatisch wilt detecteren.
auths.tips=Tips
auths.tips.oauth2.general=OAuth2 authenticatie
auths.tip.oauth2_provider=OAuth2 Provider
auths.tip.nextcloud=Registreer een nieuwe OAuth consument op je installatie met behulp van het volgende menu "Instellingen -> Security -> OAuth 2.0 client"
auths.tip.dropbox=Maak een nieuwe applicatie aan op https://www.dropbox.com/developers/apps
auths.tip.facebook=Registreer een nieuwe applicatie op https://developers.facebook.com/apps en voeg het product "Facebook Login" toe
auths.tip.github=Registreer een nieuwe OAuth toepassing op https://github.com/settings/applications/new
auths.tip.gitlab=Registreer een nieuwe applicatie op https://gitlab.com/profile/applicaties
auths.tip.google_plus=Verkrijg OAuth2 client referenties van de Google API console op https://console.developers.google.com/
auths.tip.openid_connect=Gebruik de OpenID Connect Discovery URL (<server>/.well-known/openid-configuration) om de eindpunten op te geven
auths.tip.yandex=Maak een nieuwe applicatie aan op https://oauth.yandex.com/client/new. Selecteer de volgende machtigingen van de "Yandex". assport API" sectie: "Toegang tot e-mailadres", "Toegang tot avatar" en "Toegang tot gebruikersnaam, voornaam en achternaam, geslacht"
auths.edit=Authenticatiebron bewerken
auths.activated=Deze authenticatiebron is geactiveerd
auths.new_success=De authenticatie-bron '%s' is toegevoegd.
auths.update_success=De authenticatie-bron is bijgewerkt.
auths.update=Update authenticatiebron
auths.delete=Authenticatiebron verwijderen
auths.delete_auth_title=Authenticatiebron verwijderen
auths.still_in_used=De authenticatiebron is nog in gebruik. Converteer of verwijder eerst een gebruiker met deze authenticatiebron.
auths.deletion_success=De authenticatie-bron is verwijderd.
config.server_config=Serverconfiguratie
config.app_name=Naam site
config.app_ver=Gitea versie
config.app_url=Gitea basis URL
config.custom_conf=Configuratiebestandspad
config.custom_file_root_path=Hoofdmap voor aangepaste bestanden
config.domain=SSH server-domein
config.offline_mode=Lokale modus
config.disable_router_log=Router-log uitschakelen
config.run_user=Uitvoeren als gebruiker
config.run_mode=Uitvoer modus
config.git_version=Git versie
config.repo_root_path=Repository basis pad
config.lfs_root_path=LFS rootpad
config.static_file_root_path=Statische bestanden basis pad
config.log_file_root_path=Log-pad
config.script_type=Script type
config.reverse_auth_user=Omgekeerde verificatie gebruiker
config.ssh_config=SSH-configuratie
config.ssh_enabled=Ingeschakeld
config.ssh_start_builtin_server=Gebruik de ingebouwde server
config.ssh_domain=Server-domein
config.ssh_port=Poort
config.ssh_listen_port=Luister op poort
config.ssh_root_path=Root-pad
config.ssh_key_test_path=Pad voor key-tests
config.ssh_keygen_path=Pad van keygen ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Controleer minimale key-lengte
config.ssh_minimum_key_sizes=Minimale key-lengtes
config.lfs_config=LFS Configuratie
config.lfs_enabled=Ingeschakeld
config.lfs_content_path=LFS inhoudspad
config.lfs_http_auth_expiry=LFS HTTP Auth Vervaltijd
config.db_config=Databaseconfiguratie
config.db_type=Type
config.db_host=Host
config.db_name=Naam
config.db_user=Gebruikersnaam
config.db_schema=Schema
config.db_ssl_mode=SSL
config.db_path=Pad
config.service_config=Serviceconfiguratie
config.register_email_confirm=E-mailbevestiging vereist bij registreren
config.disable_register=Schakel zelf registratie uit
config.allow_only_external_registration=Registratie alleen via externe diensten toestaan
config.enable_openid_signup=OpenID zelf-registratie inschakelen
config.enable_openid_signin=OpenID-inloggen inschakelen
config.show_registration_button=Registeren knop weergeven
config.require_sign_in_view=Vereis inloggen om pagina's te kunnen bekijken
config.mail_notify=Activeer e-mailnotificaties
config.disable_key_size_check=Controle op key-lengte uitschakelen
config.enable_captcha=CAPTCHA inschakelen
config.active_code_lives=Actieve Code leven
config.reset_password_code_lives=Herstel accountcode vervaltijd
config.default_keep_email_private=Verberg standaard alle e-mailadressen
config.default_allow_create_organization=Standaard toestaan om organisaties aan te maken
config.enable_timetracking=Tijdregistratie inschakelen
config.default_enable_timetracking=Tijdregistratie standaard inschakelen
config.default_allow_only_contributors_to_track_time=Sta alleen bijdragers toe tijdregistratie te gebruiken
config.no_reply_address=Verborgen e-maildomein
config.default_visibility_organization=Standaard zichtbaarheid voor nieuwe organisaties
config.default_enable_dependencies=Issue afhankelijkheden standaard inschakelen
config.webhook_config=Webhook configuratie
config.queue_length=Lengte van wachtrij
config.deliver_timeout=Bezorging verlooptijd
config.skip_tls_verify=TLS-verificatie overslaan
config.mailer_config=SMTP Mailerconfiguatie
config.mailer_enabled=Ingeschakeld
config.mailer_disable_helo=Schakel HELO uit
config.mailer_name=Naam
config.mailer_host=Host
config.mailer_user=Gebruiker
config.mailer_use_sendmail=Gebruik Sendmail
config.mailer_sendmail_path=Sendmail pad
config.mailer_sendmail_args=Extra argumenten voor Sendmail
config.mailer_sendmail_timeout=Sendmail time-out
config.test_email_placeholder=E-mail (bijv. test@example.com)
config.send_test_mail=Test e-mail verzenden
config.test_mail_failed=Verzenden van een testmail naar '%s' is mislukt: %v
config.test_mail_sent=Test-email is verstuurd naar '%s'.
config.oauth_config=OAuth-configuratie
config.oauth_enabled=Ingeschakeld
config.cache_config=Cache-configuratie
config.cache_adapter=Cache-adapter
config.cache_interval=Cache-interval
config.cache_conn=Cache-connectie
config.cache_item_ttl=Cache-item TTL
config.session_config=Sessieconfiguratie
config.session_provider=Sessieprovider
config.provider_config=Provider config
config.cookie_name=Cookie naam
config.gc_interval_time=GC interval time
config.session_life_time=Sessie duur
config.https_only=Alleen HTTPS
config.cookie_life_time=Cookie duur leeftijd
config.picture_config=Foto en avatar configuratie
config.picture_service=Foto service
config.disable_gravatar=Gravatar uitschakelen
config.enable_federated_avatar=Federated avatars toestaan
config.git_config=Git configuratie
config.git_disable_diff_highlight=Uitschakelen Diff Syntaxis-Highlight
config.git_max_diff_lines=Maximum Diff Lijnen (voor een enkel bestand)
config.git_max_diff_files=Max Diff bestanden (om weer te geven)
config.git_gc_args=GC Parameters
config.git_migrate_timeout=Migratie time-out
config.git_mirror_timeout=Kopie Update Timeout
config.git_clone_timeout=Kloon operatie timeout
config.git_pull_timeout=Pull operatie timeout
config.git_gc_timeout=GC operatie timeout
config.log_config=Logconfiguratie
config.log_mode=Log-modus
config.own_named_logger=Benoemde Logger
config.routes_to_default_logger=Routes naar standaard Logger
config.go_log=Gebruikt Go Log (doorgestuurd naar standaard)
config.router_log_mode=Router Log-modus
config.disabled_logger=Uitgeschakeld
config.access_log_mode=Toegangslog-modus
config.access_log_template=Sjabloon
config.xorm_log_mode=XORM Log-modus
config.xorm_log_sql=Log SQL
monitor.cron=Cron-taken
monitor.name=Naam
monitor.schedule=Planning
monitor.next=Volgende
monitor.previous=Vorige
monitor.execute_times=Executies
monitor.process=Draaiende processen
monitor.desc=Omschrijving
monitor.start=Starttijd
monitor.execute_time=Uitvoertijd
monitor.process.cancel=Annuleer proces
monitor.process.cancel_desc=Annuleren van een proces kan gegevensverlies veroorzaken
monitor.process.cancel_notices=Annuleer: <strong>%s</strong>?
monitor.queues=Wachtrijen
monitor.queue=Wachtrij: %s
monitor.queue.name=Naam
monitor.queue.type=Type
monitor.queue.exemplar=Type voorbeeld
monitor.queue.numberworkers=Aantal workers
monitor.queue.maxnumberworkers=Maximum aantal workers
monitor.queue.review=Configuratie herzien
monitor.queue.review_add=Beoordeel/Voeg workers toe
monitor.queue.configuration=Initiële configuratie
monitor.queue.nopool.title=Geen Worker-pool
monitor.queue.pool.timeout=Time-out
monitor.queue.pool.addworkers.title=Voeg workers toe
monitor.queue.pool.addworkers.submit=Voeg workers toe
monitor.queue.pool.addworkers.numberworkers.placeholder=Aantal workers
monitor.queue.pool.addworkers.timeout.placeholder=Zet op 0 voor geen time-out
monitor.queue.pool.addworkers.mustnumbergreaterzero=Het aantal toe te voegen workers moet groter zijn dan nul
monitor.queue.pool.addworkers.musttimeoutduration=Time-out moet een golang duur zijn, bijv. 5 m of 0
monitor.queue.pool.flush.title=Wachtrij leegmaken
monitor.queue.pool.flush.desc=Flush voegt een arbeider toe die zal afbreken zodra de wachtrij leeg is, of wanneer de wachtrij verlopen is.
monitor.queue.pool.flush.submit=Flush Worker toevoegen
monitor.queue.pool.flush.added=Flush Worker toegevoegd voor %[1]s
monitor.queue.settings.title=Pool instellingen
monitor.queue.settings.timeout=Boost time-out
monitor.queue.settings.timeout.placeholder=Momenteel %[1]v
monitor.queue.settings.timeout.error=Time-out moet een golang duur zijn, bijv. 5 m of 0
monitor.queue.settings.numberworkers=Vergroot aantal Workers
monitor.queue.settings.numberworkers.placeholder=Momenteel %[1]d
monitor.queue.settings.numberworkers.error=Het aantal toe te voegen workers moet groter of gelijk zijn aan nul
monitor.queue.settings.maxnumberworkers=Maximum aantal workers
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.placeholder=Momenteel %[1]d
monitor.queue.settings.maxnumberworkers.error=Maximaal aantal workers moet een nummer zijn
monitor.queue.settings.submit=Instellingen bijwerken
monitor.queue.settings.changed=Instellingen bijgewerkt
monitor.queue.settings.blocktimeout=Huidige Blok Time-out
monitor.queue.settings.blocktimeout.value=%[1]v
monitor.queue.pool.none=Deze wachtrij heeft geen pool
monitor.queue.pool.added=Worker groep toegevoegd
monitor.queue.pool.max_changed=Maximum aantal workers veranderd
monitor.queue.pool.workers.title=Actieve Worker Groepen
monitor.queue.pool.workers.none=Geen worker groepen.
monitor.queue.pool.cancel=Sluiten Worker Groep af
monitor.queue.pool.cancelling=Worker roep wordt afgesloten
monitor.queue.pool.cancel_notices=Deze groep van %s workers afsluiten?
notices.system_notice_list=Systeem aankondigingen
notices.view_detail_header=Bekijk notificatie details
notices.actions=Acties
notices.select_all=Alles selecteren
notices.deselect_all=Alles deselecteren
notices.inverse_selection=Selectie omkeren
notices.delete_selected=Selectie verwijderen
notices.delete_all=Verwijder alle berichten
notices.type=Type
notices.type_1=Opslagplaats
notices.type_2=Taak
notices.desc=Beschrijving
notices.op=Op.
notices.delete_success=De systeemmeldingen zijn verwijderd.
[action]
create_repo=repository aangemaakt in <a href="%s">%s</a>
rename_repo=hernoemde repository van <code>%[1]s</code> naar <a href="%[2]s">%[3]s</a>
commit_repo=heeft naar <a href="%[1]s/src/branch/%[2]s">%[3]s</a> in <a href="%[1]s">%[4]s</a> gepusht
create_issue=`opende issue in <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`sloot kwestie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`heropende kwestie <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`maakte pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`sloot pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`heropende pull request <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`reactie op issue <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_pull=`gaf reactie op pull request <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`voegde pull request samen <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=repository verplaatst naar <code>%s</code> naar <a href="%s">%s</a>
push_tag=heeft tag <a href="%s/src/tag/%s">%[2]s</a> naar <a href="%[1]s">%[3]s</a> gepusht
delete_tag=heeft label %[2]s van <a href="%[1]s">%[3]s</a> verwijderd
delete_branch=heeft branch %[2]s in <a href="%[1]s">%[3]s</a> verwijderd
compare_branch=Vergelijk
compare_commits=Vergelijk %d commits
compare_commits_general=Vergelijk commits
approve_pull_request=`keurde <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a> goed`
publish_release=`heeft <a href="%s/releases/tag/%s"> "%[4]s" </a> op <a href="%[1]s">%[3]s</a> vrijgegeven`
[tool]
ago=%s geleden
from_now=%s vanaf nu
now=nu
future=toekomst
1s=1 seconde
1m=1 minuut
1h=1 uur
1d=1 dag
1w=1 week
1mon=1 maand
1y=1 jaar
seconds=%d seconden
minutes=%d minuten
hours=%d uur
days=%d dagen
weeks=%d weken
months=%d maanden
years=%d jaren
raw_seconds=seconden
raw_minutes=minuten
[dropzone]
default_message=Sleep bestanden hier heen of klik om te uploaden.
invalid_input_type=U kunt geen bestanden van dit type uploaden.
file_too_big=Bestandsgrootte ({{filesize}} MB) overschrijdt de maximale grootte ({{maxFilesize}} MB).
remove_file=Verwijder bestand
[notification]
notifications=Notificaties
unread=Ongelezen
read=Gelezen
no_unread=Geen ongelezen meldingen.
no_read=Geen gelezen meldingen.
pin=Pin melding
mark_as_read=Markeer als gelezen
mark_as_unread=Markeer als ongelezen
mark_all_as_read=Markeer alles als gelezen
[gpg]
default_key=Ondertekend met standaard sleutel
error.extract_sign=Handtekening uitpakken mislukt
error.generate_hash=Genereren van commit hash mislukt
error.no_committer_account=Geen account gekoppeld aan het e-mailadres van de committer
error.no_gpg_keys_found=Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database
error.not_signed_commit=Geen ondertekende commit
error.probable_bad_default_signature=WAARSCHUWING! Hoewel de standaard sleutel dit ID heeft, is deze commit niet geverifieerd! Deze commit is VERDACHT.
[units]
error.no_unit_allowed_repo=U heeft geen toegang tot een enkele sectie van deze repository.
error.unit_not_allowed=U heeft geen toegang tot deze sectie van de repository.