You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
gitea-fork-majority-judgment/options/locale/locale_sr-SP.ini

732 lines
28 KiB

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

home=Почетна
dashboard=Контролни панел
explore=Преглед
help=Помоћ
sign_in=Пријавите Се
sign_out=Одјава
register=Регистрација
website=Веб-страница
version=Верзија
page=Страница
template=Шаблон
language=Језик
signed_in_as=Пријављени сте као
username=Корисничко име
password=Лозинка
repository=Спремиште
organization=Организација
mirror=Огледало
new_repo=Ново спремиште
new_migrate=Нова миграција
new_mirror=Ново огледало
new_org=Нова организација
manage_org=Управљање организацијама
account_settings=Подешавања налога
settings=Подешавања
activities=Активности
pull_requests=Захтеви за спајање
issues=Дискусије
cancel=Откажи
[error]
[startpage]
[install]
install=Инсталација
db_title=Подешавања базе
db_type=Тип базе података
host=Хост
password=Лозинка
db_name=Име базе података
path=Пут
repo_path=Пут до корена спремишта
log_root_path=Пут до журнала
optional_title=Напредна подешавања
smtp_host=SMTP сервер
federated_avatar_lookup_popup=Омогућите federated avatars lookup да би сте користили федеративни сервис помоћу libravatar.
enable_captcha_popup=Тражи Captcha приликом регистрације корисника.
admin_password=Лозинка
confirm_password=Потврдите лозинку
install_btn_confirm=Успостави Gitea
test_git_failed=Команда 'git' није успела: %v
[home]
password_holder=Лозинка
switch_dashboard_context=Пребаците контекст контролној панели
collaborative_repos=Заједничка спремишта
my_orgs=Моје организације
my_mirrors=Моја огледала
view_home=Прикажи %s
issues.in_your_repos=У вашим спремиштима
[explore]
repos=Спремишта
users=Корисници
search=Претрага
[auth]
register_helper_msg=Већ имате налог? Пријавите се!
active_your_account=Активирајте ваш налог
has_unconfirmed_mail=Здраво, %s! Имате непотврђену адресу е-поште (<b>%s</b>). Ако вам није стигло писмо са потврдом или морате да пошаљете нову поруку, притисните на пратеће дугме.
resend_mail=Кликните овде да поново пошаљете писмо
[mail]
activate_account=Молимо вас активирајте ваш налог
activate_email=Потврдите вашу адресу е-поште
[modal]
yes=Да
no=Не
[form]
UserName=Корисничко име
RepoName=Име спремишта
Email=Адреса ел. поште
Password=Лозинка
SSHTitle=Име SSH кључа
HttpsUrl=HTTPS URL адреса
PayloadUrl=URL адреса за слање
TeamName=Име тима
AuthName=Ауторизацијско име
AdminEmail=Адреса е-поште администратора
NewBranchName=Име нове гране
CommitSummary=Опис за ревизију
CommitMessage=Ревизни текст
CommitChoice=Избор ревизије
TreeName=Пут до датотеке
Content=Садржај
require_error=` не може бити празно.`
size_error=` мора бити величине %s.`
min_size_error=` мора да садржи најмање %s карактера.`
max_size_error=` мора да садржи највише %s карактера.`
email_error=` није важећа адреса е-поште.`
url_error=` није исправна URL адреса.`
include_error=` мора да садржи текст '%s'.`
unknown_error=Непозната грешка:
auth_failed=Грешка идентитета: %v
target_branch_not_exist=Ова грана не постоји.
[user]
join_on=Регистриран
repositories=Спремишта
activity=Активности
followers=Пратиоци
following=Пратим
follow=Прати
unfollow=Престани да пратиш
[settings]
profile=Профил
password=Лозинка
avatar=Аватар
social=Налози на друштвеним мрежама
delete=Уклоните налог
public_profile=Јавни профил
full_name=Име и презиме
website=Веб страница
location=Локација
update_profile=Ажурирај профил
continue=Настави
cancel=Откажи
federated_avatar_lookup=Federated Avatar претрага
enable_custom_avatar=Укључи ваш аватар
choose_new_avatar=Изаберите нови аватар
delete_current_avatar=Обришите тренутни аватар
old_password=Тренутна лозинка
new_password=Нова лозинка
emails=Адреса ел. поште
email_desc=Ваша главна адреса ће се користити за обавештења и других операција.
primary=Главно
manage_ssh_keys=Управљање SSH кључева
add_key=Додај кључ
add_new_key=Додај SSH кључ
key_name=Име кључа
key_content=Садржај
add_on=Додато
last_used=Задње корршћено
no_activity=Нема недавних активности
manage_social=Управљање прикључених друштвеним мрежама
generate_new_token=Генериши нови токен
token_name=Име токена
generate_token=Генериши токен
delete_token=Уклони
delete_account=Уклоните ваш налог
confirm_delete_account=Потврдите брисање
[repo]
owner=Власник
repo_name=Име спремишта
visibility=Видљивост
fork_repo=Креирај огранак спремишта
fork_from=Огранак од
repo_desc=Опис
repo_lang=Језик
license=Лиценца
create_repo=Ново спремиште
default_branch=Главна грана
mirror_prune=Очисти
watchers=Посматрачи
stargazers=Пратиоци
forks=Огранци
migrate_repo=Мигрирајте спремиште
migrate.permission_denied=Немате права на увезете локално спремиште.
migrate.failed=Миграција није успела: %v
mirror_from=огледало од
forked_from=изданак од
copy_link=Копирај
copied=Успешно ископирано
unwatch=Престани пратити
watch=Прати
unstar=Улкони звезду
star=Волим
fork=Креирај огранак
no_desc=Нема описа
quick_guide=Кратак водич
clone_this_repo=Клонирај спремиште
code=Код
branch=Грана
tree=Дрво
filter_branch_and_tag=Профилтрирај по грани или ознаци
branches=Гране
tags=Ознаке
issues=Дискусије
pulls=Захтеви за спајање
labels=Лабеле
milestones=Фазе
commits=Комити
releases=Издања
file_raw=Датотека
file_history=Историја
file_view_raw=Прегледај саму датотеку
file_permalink=Пермалинк
editor.preview_changes=Преглед промена
editor.or=или
editor.commit_changes=Изврши комит промена
editor.add=Додај '%s'
editor.update=Ажурирај '%s'
editor.delete=Уклони '%s'
editor.commit_directly_to_this_branch=Изврши комит директно на <strong class="branch-name">%s</strong> грану.
editor.create_new_branch=Креирај <strong>нову грану</strong> за овај комит и поднеси захтев за спајање.
editor.cancel=Откажи
editor.branch_already_exists=Грана '%s' већ постоји за ово спремиште.
editor.no_changes_to_show=Нема никаквих промена.
editor.unable_to_upload_files=Учитање датотеке '%s' није успело са грешкном: %v
editor.upload_files_to_dir=Пошаљи датотеке на '%s'
commits.commits=Комити
commits.author=Аутор
commits.message=Порука
commits.date=Датум
commits.older=Старије
commits.newer=Новије
issues.new=Нови задатак
issues.new.labels=Лавеле
issues.new.no_label=Нема лабеле
issues.new.clear_labels=Уклони лабеле
issues.new.milestone=Фаза
issues.new.no_milestone=Нема фазе
issues.new.clear_milestone=Уклони фазу
issues.new.open_milestone=Отворене фазе
issues.new.closed_milestone=Затворене фазе
issues.create=Додај задатак
issues.new_label=Нова лабела
issues.create_label=Креирај лабелу
issues.label_templates.title=Преузмите унапред дефинисани скуп лабела
issues.label_templates.helper=Изаберите скуп лабела
issues.label_templates.fail_to_load_file=Није могуће преузети датотеку '%s': %v
issues.open_tab=%d отворено
issues.close_tab=%d затворено
issues.filter_label=Лабела
issues.filter_milestone=Фаза
issues.filter_assignee=Одговорни
issues.filter_type=Тип
issues.filter_type.all_issues=Сви задаци
issues.filter_type.assigned_to_you=Заказано вама
issues.filter_type.created_by_you=креирано од вас
issues.filter_type.mentioning_you=Помењује вас
issues.filter_sort=Сортирај
issues.filter_sort.latest=Најновије
issues.filter_sort.oldest=Најстарије
issues.filter_sort.recentupdate=Недавно ажурирано
issues.filter_sort.leastupdate=Давно ажуриано
issues.filter_sort.mostcomment=Највише коментара
issues.filter_sort.leastcomment=Најмање коментара
issues.opened_by=отворено %[1]s од <a href="%[2]s">%[3]s</a>
issues.previous=Претходна
issues.next=Следеће
issues.open_title=Отворено
issues.closed_title=Затворено
issues.num_comments=%d коментара
issues.commented_at=`коментирира <a href="#%s">%s</a>`
issues.delete_comment_confirm=Да ли желите да избришете овај коментар?
issues.no_content=Још нема садржаја.
issues.close_issue=Затвори
issues.reopen_issue=Поново отвори
issues.create_comment=Коментирај
issues.commit_ref_at=`поменуо овај задатак у комит <a id="%[1]s" href="#%[1]s">%[2]s</a>`
issues.poster=Аутор
issues.collaborator=Коаутор
issues.owner=Власник
issues.sign_in_require_desc=<a href="%s">Пријавите се</a> да се прикључе у овом разговору.
issues.edit=Уреди
issues.cancel=Откажи
issues.save=Сачувај
issues.label_title=Име лабеле
issues.label_color=Боја лабеле
issues.label_count=%d лабела
issues.label_open_issues=%d отворених задатака
issues.label_edit=Уреди
issues.label_delete=Уклони
issues.num_participants=%d учесника
issues.attachment.open_tab=`Кликните "%s" да видите у новом прозору`
issues.attachment.download=`Кликните да преузмете "%s"`
pulls.new=Нови захтев за спајање
pulls.filter_branch=Филтер по грани
pulls.no_results=Нема резултата.
pulls.create=Поднеси захтев за спајање
pulls.merged_title_desc=споји(ла) %[1]d комит(е) из <code>%[2]s</code> у <code>%[3]s</code> %[4]s
pulls.tab_conversation=Дискусија
pulls.tab_commits=Комити
pulls.merged=Спојено
pulls.can_auto_merge_desc=Овај захтев за спајање може бити обављен аутоматски.
pulls.merge_pull_request=Обави спајање
; </summary><code>%[2]s<br>%[3]s</code></details>
milestones.new=Нова фаза
milestones.open_tab=%d отворено
milestones.close_tab=%d затворено
milestones.closed=Затворено %s
milestones.no_due_date=Рок није наведен
milestones.open=Отвори
milestones.close=Затвори
milestones.create=Креирај фазу
milestones.title=Наслов
milestones.desc=Опис
milestones.due_date=Датум завршетка (опционо)
milestones.clear=Уклони
milestones.edit=Ажурирај фазу
milestones.cancel=Откажи
wiki=Вики
wiki.page=Страница
wiki.filter_page=Филтер странице
wiki.save_page=Сачувај страницу
wiki.last_commit_info=%s урећивао ову страницу %s
wiki.edit_page_button=Уреди
wiki.new_page_button=Нова страница
wiki.delete_page_button=Уклони страницу
wiki.page_already_exists=Страница са овим именом већ постоји.
wiki.pages=Странице
wiki.last_updated=Последње ажурирано %s
settings=Подешавања
settings.collaboration.write=За писање
settings.collaboration.read=Читање
settings.collaboration.undefined=Није дефинисано
settings.githooks=Git хуки
settings.basic_settings=Основна подешавања
settings.mirror_settings=Подешавања огледала
settings.update_settings=Примени промене
settings.advanced_settings=Напредна подешавања
settings.external_wiki_url=URL адреса спољног Вики
settings.tracker_url_format=Спољни формат везе система за праћење грешака
settings.tracker_issue_style.numeric=Нумерично
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Алфанумерично
settings.danger_zone=Опасна зона
settings.new_owner_has_same_repo=Нови власник већ има спремиште по истим називом. Молимо вас изаберите друго име.
settings.transfer=Пренеси власништво
settings.transfer_owner=Нови власник
settings.delete=Уклони ово спремиште
settings.delete_notices_1=- Ова операција <strong>НЕЋЕ МОЧИ</strong> бити укинута.
settings.add_webhook=Додај Webhook
settings.webhook.test_delivery=Провери испоруку
settings.webhook.request=Захтев
settings.webhook.response=Одговор
settings.webhook.headers=Наслови
settings.webhook.body=Тело
settings.githook_edit_desc=о Webhook није активан, примерни садржај ће бити представљен. Ако оставите празно, Webhook ће бити онемогућен.
settings.githook_name=Име Hook-а
settings.githook_content=Садржај Hook-а
settings.update_githook=Ажурирај Hook
settings.secret=Тајна
settings.slack_username=Корисничко име
settings.slack_icon_url=URL адреса иконице
settings.slack_color=Боја
settings.event_create=Креирај
settings.event_pull_request=Захтев за спајање
settings.update_webhook=Ажурирај Webhook
settings.recent_deliveries=Недавне испоруке
settings.hook_type=Тип Hook-а
settings.slack_token=Токен
settings.slack_domain=Домен
settings.slack_channel=Канал
settings.deploy_keys=Кључеви за распоређивање
settings.add_deploy_key=Додај кључ за распоређивање
settings.title=Наслов
settings.deploy_key_content=Садржај
diff.browse_source=Преглед изворни кода
diff.parent=родитељ
diff.commit=комит
diff.show_split_view=Подељен поглед
diff.show_unified_view=Један поглед
diff.stats_desc=<strong> %d измењених фајлова</strong> са <strong>%d додато</strong> и <strong>%d уклоњено</strong>
diff.view_file=Прегледај датотеку
diff.file_suppressed=Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
diff.too_many_files=Неке датотеке нису приказане због велике количине промена
release.releases=Издања
release.new_release=Ново издање
release.draft=Нацрт
release.prerelease=Пред-верзија
release.stable=Стабилно
release.edit=уреди
release.source_code=Изворни код
release.tag_name=Име ознаке
release.target=Циљ
release.title=Наслов
release.content=Садржај
release.cancel=Откажи
release.publish=Објави издање
release.save_draft=Сачувај нацрт
release.downloads=Преузимања
[org]
org_name_holder=Име организације
org_full_name_holder=Пун назив организације
create_org=Створи Организацију
repo_updated=Ажурирано
people=Особе
teams=Тимови
lower_members=чланови
lower_repositories=спремишта
org_desc=Опис
team_name=Име тима
team_desc=Опис
settings=Подешавања
settings.full_name=Пуно име
settings.website=Саит
settings.location=Локација
settings.update_settings=Ажурирај подешавања
settings.delete=Уклони организацију
settings.delete_account=Уклони ову организацију
settings.confirm_delete_account=Потврди брисање
members.membership_visibility=Видљивост:
members.member_role=Улога учесника:
members.owner=Власник
members.member=Члан
members.remove=Уклони
members.leave=Изађи
members.invite_desc=Додја новог члана %s:
members.invite_now=Позовите сада
teams.join=Придружи се
teams.leave=Изаћи
teams.read_access=Приступ за читање
teams.write_access=Приступ за писање
teams.no_desc=Овај тим нема описа
teams.settings=Подешавања
teams.members=Чланови тима
teams.update_settings=Примени промене
teams.add_team_member=Додај члан тиму
teams.repositories=Тимска спремишта
teams.add_nonexistent_repo=Овакво спремиште не постоји, молим вас прво да га направите.
[admin]
dashboard=Контролни панел
organizations=Организације
repositories=Спремишта
config=Подешавања
notices=Системска обавештења
monitor=Праћење
first_page=Први
last_page=Последњи
total=Укупно: %d
dashboard.operation_name=Име операције
dashboard.operation_switch=Пребаци
dashboard.operation_run=Покрени
dashboard.server_uptime=Време непрекидног рада сервера
dashboard.current_goroutine=Тренутнe Goroutine
dashboard.current_memory_usage=Тренутна употреба меморије
dashboard.total_memory_allocated=Укупно меморије алоцирано
dashboard.memory_obtained=Коришћена меморија
dashboard.pointer_lookup_times=Захтева показивача
dashboard.current_heap_usage=Тренутна употреба динамичке меморије
dashboard.heap_memory_obtained=Слободно динамичке меморије
dashboard.heap_memory_idle=Неактиво динамичке меморије
dashboard.heap_memory_in_use=Динамичка меморија у употреби
dashboard.heap_memory_released=Ослобођено динамичке меморије
dashboard.heap_objects=Објекти динамичке меморије
dashboard.bootstrap_stack_usage=Коришћење стек меморије
dashboard.stack_memory_obtained=Слободно стек меморије
dashboard.mspan_structures_usage=Употреба структуре MSpan
dashboard.mspan_structures_obtained=Добијено структуре MSpan
dashboard.mcache_structures_usage=Употреба структурa MCache
dashboard.mcache_structures_obtained=Добијено структурa MCache
dashboard.profiling_bucket_hash_table_obtained=Хеш-таблеа постигнуто за Profiling Bucket
dashboard.gc_metadata_obtained=Добијених метаподатака cакупљању смећа
dashboard.other_system_allocation_obtained=Добијено друга системска меморија
dashboard.next_gc_recycle=Следећа рециклажа cакупљању смећа
dashboard.last_gc_time=Времена од прошлог cакупљању смећа
dashboard.total_gc_time=Укупно време cакупљању смећа
dashboard.total_gc_pause=Укупно време cакупљању смећа
dashboard.last_gc_pause=Задња пауза у cакупљању смећа
dashboard.gc_times=Времена cакупљању смећа
users.activated=Активиран
users.admin=Администратор
users.repos=Спремишта
users.created=Креирано
users.edit=Уреди
users.auth_source=Извор аутентикације
users.local=Локално
orgs.name=Име
orgs.teams=Тимови
orgs.members=Чланови
repos.owner=Власник
repos.name=Име
repos.private=Приватно
repos.stars=Фаворити
repos.issues=Задаци
auths.name=Име
auths.type=Тип
auths.enabled=Омогућено
auths.updated=Ажурирано
auths.auth_type=Врста провере аутентичности
auths.auth_name=Име провере аутентичности
auths.security_protocol=Протокол безбедности
auths.domain=Домен
auths.host=Хост
auths.port=Порт
auths.bind_password=Bind лозинкa
auths.user_base=База претраживање корисника
auths.user_dn=DN корисника
auths.filter=Филтер корисника
auths.admin_filter=Филтер администратора
auths.smtp_auth=Тип SMTP аутентикације
auths.smtphost=SMTP хост
auths.smtpport=SMTP порт
auths.allowed_domains=Дозвољени домени
auths.enable_tls=Омогући TLS шифровање
auths.skip_tls_verify=Прескочи TLS проверу
auths.pam_service_name=Назив PAM сервиса
auths.enable_auto_register=Омогући аутоматску регистрацију
auths.tips=Савети
config.server_config=Конфигурација сервера
config.disable_router_log=Онемогући журнал рутера
config.run_mode=Режим извршавања
config.repo_root_path=Пут до корена спремишта
config.static_file_root_path=Пут до статичке датотеке
config.script_type=Врста скрипта
config.reverse_auth_user=Корисничко име при обрнуту аутентикацију
config.ssh_config=SSH конфигурација
config.ssh_enabled=Омогућено
config.ssh_port=Порт
config.ssh_listen_port=Порт за слушање
config.ssh_root_path=Основни пут
config.ssh_key_test_path=Пут до кључу
config.ssh_keygen_path=Пут до генератор кључева ('ssh-keygen')
config.ssh_minimum_key_size_check=Минимална величина провера кључа
config.ssh_minimum_key_sizes=Минимална величина кључева
config.db_config=Конфигурација базе података
config.db_type=Тип
config.db_host=Хост
config.db_name=Име
config.db_path=Пут
config.service_config=Подешавања сервиса
config.show_registration_button=Прикажи дугме за регистрацију
config.disable_key_size_check=Онемогући проверу на минималној величини кључа
config.active_code_lives=Дужина живота активних кодова
config.webhook_config=Подешавања Webhook
config.queue_length=Дужина реда
config.deliver_timeout=Време до отказивање слања
config.mailer_enabled=Омогућено
config.mailer_disable_helo=Онемогући HELO
config.mailer_name=Име
config.mailer_host=Хост
config.mailer_user=Корисник
config.oauth_config=Подешавања OAuth
config.oauth_enabled=Укључено
config.cache_config=Подешавања кеша
config.cache_adapter=Кеш адаптер
config.cache_interval=Кеш интервал
config.cache_conn=Кеш на вези
config.session_config=Подешавања сесије
config.session_provider=Добављач сесија
config.provider_config=Конфигурација на добављачу
config.cookie_name=Име датотеке cookie
config.gc_interval_time=Интервал cакупљања смећа
config.session_life_time=Дужина живота сесјие
config.https_only=Само HTTPS
config.cookie_life_time=Дужина живота датотеке cookie
config.picture_service=Услуга за слике
config.disable_gravatar=Онемогући Gravatar
config.enable_federated_avatar=Омогући Federated Avatars
config.git_config=Git конфигурација
config.git_disable_diff_highlight=Онемогући бојење синтаксе када гледате разлике
config.git_max_diff_lines=Максималан број различитих редова (у датотеци)
config.git_max_diff_line_characters=Максималан број различитих карактера (у реду)
config.git_max_diff_files=Максималан број измењених датотека (приказаних)
config.git_gc_args=Аргументи на cакупљање смећа
config.git_migrate_timeout=Време до отказања миграције
config.git_mirror_timeout=Време до отазање синхронизацији огледала
config.git_clone_timeout=Време до отказивања клонирањем
config.git_pull_timeout=Време до отказивања pull операцији
config.git_gc_timeout=Време до отказивања cакупљање смећа
config.log_config=Kонфигурација журнала
config.log_mode=Режим журналовања
monitor.cron=Cron задаци
monitor.name=Име
monitor.schedule=Распоред
monitor.next=Следећи пут
monitor.previous=Претходни пут
monitor.process=Покренути процеси
monitor.desc=Опис
monitor.start=Почетно време
monitor.execute_time=Време извршивања
notices.system_notice_list=Системска обавештавања
notices.actions=Акције
notices.select_all=Изабери све
notices.deselect_all=Уклоните избор свих
notices.inverse_selection=Обрна селекција
notices.delete_selected=Избриши изабране
notices.delete_all=Уклони сва обавештења
notices.type=Тип
notices.type_1=Спремиште
notices.desc=Опис
notices.op=Oп.
[action]
create_repo=креира спремиште <a href="%s">%s</a>
rename_repo=преимензје спремиште од <code>%[1]s</code> на <a href="%[2]s">%[3]s</a>
create_issue=`отвара задатак <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
close_issue=`затвара задатак <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_issue=`поново отвара задатак <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
create_pull_request=`шаље захтев за спајање <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
close_pull_request=`затвара захтев за спајање <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
reopen_pull_request=`поново отвара захтев за спајање <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
comment_issue=`коментарише на задатаку <a href="%s/issues/%s">%s#%[2]s</a>`
merge_pull_request=`прихваћује захтев за спајање <a href="%s/pulls/%s">%s#%[2]s</a>`
transfer_repo=преноси спремиште <code>%s</code> на <a href="%s">%s</a>
[tool]
ago=пре %s
from_now=од сада %s
now=сада
1s=1 секунд
1m=1 минут
1h=1 час
1d=1 дан
1w=1 недеља
1mon=1 месец
1y=1 година
seconds=%d секунди
minutes=%d минута
hours=%d часа
days=%d дана
weeks=%d недеља
months=%d месеци
years=%d година
raw_seconds=секунди
raw_minutes=минута
[dropzone]
remove_file=Уклони датотеку
[notification]
[gpg]
[units]