A fork of Gitea (see branch `mj`) adding Majority Judgment Polls 𐄷 over Issues and Merge Requests. https://git.mieuxvoter.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2605 lines
149 KiB

6 years ago
6 years ago
 1. home=Domů
 2. dashboard=Přehled
 3. explore=Procházet
 4. help=Nápověda
 5. sign_in=Přihlásit se
 6. sign_in_with=Přihlásit se pomocí
 7. sign_out=Odhlásit se
 8. sign_up=Registrovat se
 9. link_account=Propojit účet
 10. register=Registrovat se
 11. website=Webové stránky
 12. version=Verze
 13. powered_by=Běží na %s
 14. page=Strana
 15. template=Šablona
 16. language=Jazyk
 17. notifications=Oznámení
 18. active_stopwatch=Aktivní sledování času
 19. create_new=Vytvořit…
 20. user_profile_and_more=Profily a nastavení…
 21. signed_in_as=Přihlášen jako
 22. enable_javascript=S JavaScriptem funguje tato webová stránka lépe.
 23. toc=Obsah
 24. licenses=Licence
 25. return_to_gitea=Vrátit se do Gitea
 26. username=Uživatelské jméno
 27. email=E-mailová adresa
 28. password=Heslo
 29. access_token=Přístupový token
 30. re_type=Zadejte znovu heslo
 31. captcha=CAPTCHA
 32. twofa=Dvoufaktorové ověřování
 33. twofa_scratch=Dvoufaktorový pomocný kód
 34. passcode=Přístupový kód
 35. u2f_insert_key=Vložte bezpečnostní klíč
 36. u2f_sign_in=Stiskněte tlačítko na svém zabezpečovacím klíči. Pokud zabezpečovací klíč nemá žádné tlačítko, vložte jej znovu.
 37. u2f_press_button=Stiskněte prosím tlačítko na zabezpečovacím klíči…
 38. u2f_use_twofa=Použít dvoufaktorový kód z vašeho telefonu
 39. u2f_error=Nepodařilo se přečíst váš zabezpečovací klíč.
 40. u2f_unsupported_browser=Váš prohlížeč nepodporuje U2F zabezpečovací klíče.
 41. u2f_error_1=Došlo k neznámé chybě. Opakujte akci.
 42. u2f_error_2=Přesvědčte se, zda používáte správné šifrované (https://) URL.
 43. u2f_error_3=Server nemohl zpracovat váš požadavek.
 44. u2f_error_4=Zabezpečovací klíč není pro tento požadavek povolen. Prosím ujistěte se, zda klíč není již registrován.
 45. u2f_error_5=Požadavek vypršel dříve, než se podařilo přečíst váš klíč. Znovu načtěte tuto stránku a akci opakujte.
 46. u2f_reload=Znovu načíst
 47. repository=Repozitář
 48. organization=Organizace
 49. mirror=Zrcadlo
 50. new_repo=Nový repozitář
 51. new_migrate=Nová migrace
 52. new_mirror=Nové zrcadlo
 53. new_fork=Nové rozštěpení repozitáře
 54. new_org=Nová organizace
 55. new_project=Nový projekt
 56. new_project_board=Nová projektová nástěnka
 57. manage_org=Spravovat organizace
 58. admin_panel=Administrace
 59. account_settings=Nastavení účtu
 60. settings=Nastavení
 61. your_profile=Profil
 62. your_starred=Oblíbené
 63. your_settings=Nastavení
 64. all=Vše
 65. sources=Zdrojové kódy
 66. mirrors=Zrcadla
 67. collaborative=Spolupráce
 68. forks=Rozštěpení
 69. activities=Aktivity
 70. pull_requests=Požadavky na natažení
 71. issues=Úkoly
 72. milestones=Milníky
 73. ok=OK
 74. cancel=Zrušit
 75. save=Uložit
 76. add=Přidat
 77. add_all=Přidat vše
 78. remove=Odstranit
 79. remove_all=Odstranit vše
 80. write=Zapsat
 81. preview=Náhled
 82. loading=Načítá se…
 83. step1=Krok 1:
 84. step2=Krok 2:
 85. error404=Stránka, kterou se snažíte zobrazit, buď <strong>neexistuje</strong>, nebo <strong>nemáte oprávnění</strong> ji zobrazit.
 86. [error]
 87. occurred=Nastala chyba
 88. report_message=Pokud jste si jisti, že se jedná o chybu Gitea, prosím vyhledejte problém na <a href="https://github.com/go-gitea/gitea/issues">GitHub</a> a v případě potřeby otevřete nový problém.
 89. [startpage]
 90. app_desc=Snadno přístupný vlastní Git
 91. install=Jednoduchá na instalaci
 92. install_desc=Jednoduše <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-binary/">spusťte binárku</a> pro vaši platformu, nasaďte ji pomocí <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea/tree/master/docker">Docker</a>, nebo ji získejte z<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/install-from-package/">balíčku</a>.
 93. platform=Multiplatformní
 94. platform_desc=Gitea běží všude, kde <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://golang.org/">Go</a> může kompilovat: Windows, macOS, Linux, ARM, atd. Vyberte si ten, který milujete!
 95. lightweight=Lehká
 96. lightweight_desc=Gitea má minimální požadavky a může běžet na Raspberry Pi. Šetřete energii vašeho stroje!
 97. license=Open Source
 98. license_desc=Vše je na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://code.gitea.io/gitea">code.gitea.io/gitea</a>! Připojte se tím, že <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/go-gitea/gitea">přispějete</a> a uděláte tento projekt ještě lepší. Nestyďte se být přispěvatel!
 99. [install]
 100. install=Instalace
 101. title=Výchozí konfigurace
 102. docker_helper=Pokud spouštíte Gitea v Dockeru, přečtěte si <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="%s">dokumentaci</a>, než budete měnit jakákoliv nastavení.
 103. requite_db_desc=Gitea vyžaduje MySQL, PostgreSQL, MSSQL nebo SQLite3.
 104. db_title=Nastavení databáze
 105. db_type=Typ databáze
 106. host=Hostitel
 107. user=Uživatelské jméno
 108. password=Heslo
 109. db_name=Název databáze
 110. db_helper=Poznámka k uživatelům MySQL: používejte prosím formát uložení dat InnoDB a pokud používáte „utf8mb4“, vaše verze InnoDB musí být větší než 5.6.
 111. db_schema=Schéma
 112. db_schema_helper=Ponechte prázdné pro výchozí nastavení databáze („public“).
 113. ssl_mode=SSL
 114. charset=Znaková sada
 115. path=Cesta
 116. sqlite_helper=Cesta k souboru SQLite3 databáze.<br>Pokud spouštíte Gitea jako službu, zadejte absolutní cestu.
 117. err_empty_db_path=Cesta k SQLite3 databázi nemůže být prázdná.
 118. no_admin_and_disable_registration=Nemůžete vypnout registraci účtů bez vytvoření účtu správce.
 119. err_empty_admin_password=Heslo administrátora nemůže být prázdné.
 120. err_empty_admin_email=Email administrátora nemůže být prázdný.
 121. err_admin_name_is_reserved=Uživatelské jméno administrátora není platné, uživatelské jméno je rezervované
 122. err_admin_name_pattern_not_allowed=Uživatelské jméno administrátora je neplatné, uživatelské jméno odpovídá vyhrazenému vzoru
 123. err_admin_name_is_invalid=Uživatelské jméno administrátora není platné
 124. general_title=Obecná nastavení
 125. app_name=Název stránky
 126. app_name_helper=Zde můžete zadat název vaší společnosti.
 127. repo_path=Kořenový adresář repozitářů
 128. repo_path_helper=Všechny vzdálené repozitáře Gitu budou uloženy do tohoto adresáře.
 129. lfs_path=Kořenový adresář Git LFS
 130. lfs_path_helper=V tomto adresáři budou uloženy soubory, které jsou sledovány Git LFS. Pokud ponecháte prázdné, LFS zakážete.
 131. run_user=Spustit jako uživatel
 132. run_user_helper=Zadejte uživatelské jméno, pod kterým Gitea běží v operačním systému. Pozor: tento uživatel musí mít přístup ke kořenovému adresáři repozitářů.
 133. domain=Doména SSH serveru
 134. domain_helper=Doména nebo adresa hostitele pro URL použité pro SSH klonování.
 135. ssh_port=Port SSH serveru
 136. ssh_port_helper=Číslo portu, na kterém SSH server naslouchá. Když ponecháte prázdné, SSH server zakážete.
 137. http_port=Port, na kterém Gitea naslouchá HTTP protokolu
 138. http_port_helper=Číslo portu, na kterém bude naslouchat webový server Gitea.
 139. app_url=Základní URL Gitea
 140. app_url_helper=Základní adresa pro HTTP(S) URL adresy pro klonování a e-mailová oznámení.
 141. log_root_path=Adresář logů
 142. log_root_path_helper=Soubory protokolu budou zapsány do tohoto adresáře.
 143. optional_title=Dodatečná nastavení
 144. email_title=Nastavení e-mailu
 145. smtp_host=Server SMTP
 146. smtp_from=Odeslat e-mail jako
 147. smtp_from_helper=E-mailová adresa, kterou bude Gitea používat. Zadejte běžnou e-mailovou adresu, nebo použijte formát "Jméno"<email@example.com>.
 148. mailer_user=Uživatelské jméno SMTP
 149. mailer_password=Heslo pro SMTP
 150. register_confirm=Pro registraci vyžadovat potvrzení e-mailu
 151. mail_notify=Povolit e-mailová oznámení
 152. server_service_title=Nastavení serveru a dalších služeb
 153. offline_mode=Povolit místní režim
 154. offline_mode_popup=Zakázat sítě pro doručování obsahu a poskytovat veškerý obsah lokálně.
 155. disable_gravatar=Zakázat Gravatar
 156. disable_gravatar_popup=Zakážete Gravatar a jiné cizí zdroje avatarů. Pokud uživatel nenahraje avatar, bude použit výchozí.
 157. federated_avatar_lookup=Povolit avatary z veřejných zdrojů
 158. federated_avatar_lookup_popup=Povolte vyhledání avatarů z veřejných zdrojů pro využití služeb založených na libravatar.
 159. disable_registration=Vypnout možnost uživatelské registrace
 160. disable_registration_popup=Vypnout možnost registrace. Pouze správci budou moci vytvářet účty.
 161. allow_only_external_registration_popup=Povolit registraci pouze prostřednictvím externích služeb
 162. openid_signin=Povolit přihlášení pomocí OpenID
 163. openid_signin_popup=Umožňuje uživateli přihlásit se pomocí OpenID.
 164. openid_signup=Povolit automatickou registraci pomocí OpenID
 165. openid_signup_popup=Umožňuje uživateli automaticky se registrovat pomocí OpenID.
 166. enable_captcha=Povolit CAPTCHA při registraci
 167. enable_captcha_popup=Vyžadovat správně zadaný text CAPTCHA při registraci.
 168. require_sign_in_view=Vyžadovat přihlášení k zobrazení stránek
 169. require_sign_in_view_popup=Povolí přístup ke stránkám jen přihlášeným uživatelům. Návštěvníci uvidí jen přihlašovací a registrační stránky.
 170. admin_setting_desc=Vytvoření účtu správce je nepovinné. První registrovaný uživatel se automaticky stane správcem.
 171. admin_title=Nastavení účtu správce
 172. admin_name=Uživatelské jméno správce
 173. admin_password=Heslo
 174. confirm_password=Potvrdit heslo
 175. admin_email=E-mailová adresa
 176. install_btn_confirm=Nainstalovat Gitea
 177. test_git_failed=Chyba při testu příkazu 'git': %v
 178. sqlite3_not_available=Tato verze Gitea nepodporuje SQLite3. Stáhněte si oficiální binární verzi od %s (nikoli verzi „gobuild“).
 179. invalid_db_setting=Nastavení databáze je neplatné: %v
 180. invalid_repo_path=Kořenový adresář repozitářů není správný: %v
 181. run_user_not_match="Run as" uživatelské jméno není aktuální uživatelské jméno: %s -> %s
 182. save_config_failed=Uložení konfigurace se nezdařilo: %v
 183. invalid_admin_setting=Nastavení účtu správce není správné: %v
 184. install_success=Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali Gitea. Štastné používání!
 185. invalid_log_root_path=Kořenový adresář logů není správný: %v
 186. default_keep_email_private=Jako počáteční nastavení skrýt e-mailové adresy
 187. default_keep_email_private_popup=Nastaví e-mailové adresy novým uživatelským účtům jako skryté.
 188. default_allow_create_organization=Dovolí novým uživatelům zakládat organizace
 189. default_allow_create_organization_popup=Povolit novým uživatelským účtům vytvářet organizace.
 190. default_enable_timetracking=Povolit sledování času ve výchozím nastavení
 191. default_enable_timetracking_popup=Povolí sledování času pro nové repozitáře.
 192. no_reply_address=Skrytá e-mailová doména
 193. no_reply_address_helper=Název domény pro uživatele se skrytou e-mailovou adresou. Příklad: Pokud je název skryté e-mailové domény nastaven na „noreply.example.org“, uživatelské jméno „joe“ bude zaznamenáno v Gitu jako „joe@noreply.example.org“.
 194. password_algorithm=Hash algoritmus hesla
 195. [home]
 196. uname_holder=Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa
 197. password_holder=Heslo
 198. switch_dashboard_context=Přepnout kontext přehledu
 199. my_repos=Repozitáře
 200. show_more_repos=Zobrazit více repozitářů…
 201. collaborative_repos=Společné repozitáře
 202. my_orgs=Mé organizace
 203. my_mirrors=Má zrcadla
 204. view_home=Zobrazit %s
 205. search_repos=Nalézt repozitář…
 206. filter=Ostatní filtry
 207. filter_by_team_repositories=Filtrovat podle repozitářů týmu
 208. show_archived=Archivováno
 209. show_both_archived_unarchived=Zobrazeny jak archivované tak nearchivované
 210. show_only_archived=Zobrazeny pouze archivované
 211. show_only_unarchived=Zobrazeny pouze nearchivované
 212. show_private=Soukromé
 213. show_both_private_public=Zobrazeny jak veřejné tak soukromé
 214. show_only_private=Zobrazeny pouze soukromé
 215. show_only_public=Zobrazeny pouze veřejné
 216. issues.in_your_repos=Ve vašich repozitářích
 217. [explore]
 218. repos=Repozitáře
 219. users=Uživatelé
 220. organizations=Organizace
 221. search=Vyhledat
 222. code=Zdrojový kód
 223. search.fuzzy=Fuzzy
 224. search.match=Shoda
 225. repo_no_results=Nebyly nalezeny žádné odpovídající repozitáře.
 226. user_no_results=Nebyly nalezeni žádní odpovídající uživatelé.
 227. org_no_results=Nebyly nalezeny žádné odpovídající organizace.
 228. code_no_results=Nebyl nalezen žádný zdrojový kód odpovídající hledanému výrazu.
 229. code_search_results=Výsledky hledání pro „%s“
 230. code_last_indexed_at=Naposledy indexováno %s
 231. [auth]
 232. create_new_account=Registrovat účet
 233. register_helper_msg=Již máte účet? Přihlaste se!
 234. social_register_helper_msg=Již máte účet? Připojte ho!
 235. disable_register_prompt=Registrace jsou vypnuty. Prosíme, kontaktujte správce systému.
 236. disable_register_mail=E-mailové potvrzení o registraci je zakázané.
 237. remember_me=Pamatovat si toto zařízení
 238. forgot_password_title=Zapomenuté heslo
 239. forgot_password=Zapomenuté heslo?
 240. sign_up_now=Potřebujete účet? Zaregistrujte se.
 241. sign_up_successful=Účet byl úspěšně vytvořen.
 242. confirmation_mail_sent_prompt=Na adresu <b>%s</b> byl zaslán nový potvrzovací e-mail. Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu během následujících %s, abyste dokončili proces registrace.
 243. must_change_password=Aktualizujte své heslo
 244. allow_password_change=Vyžádat od uživatele změnu hesla (doporučeno)
 245. reset_password_mail_sent_prompt=Na adresu <b>%s</b> byl zaslán potvrzovací e-mail. Zkontrolujte prosím vaši doručenou poštu během následujících %s, abyste dokončili proces obnovení účtu.
 246. active_your_account=Aktivujte si váš účet
 247. account_activated=Účet byl aktivován
 248. prohibit_login=Přihlášení zakázáno
 249. prohibit_login_desc=Vašemu účtu je zakázáno se přihlásit, kontaktujte prosím správce serveru.
 250. resent_limit_prompt=Omlouváme se, ale před chvílí jste požádal o zaslání aktivačního e-mailu. Počkejte prosím 3 minuty a pak to zkuste znovu.
 251. has_unconfirmed_mail=Zdravím, %s, máte nepotvrzenou e-mailovou adresu (<b>%s</b>). Pokud jste nedostali e-mail pro potvrzení nebo potřebujete zaslat nový, klikněte prosím na tlačítku níže.
 252. resend_mail=Klikněte zde pro odeslání aktivačního e-mailu
 253. email_not_associate=Tato e-mailová adresa není spojena s žádným účtem.
 254. send_reset_mail=Zaslat e-mail pro obnovení účtu
 255. reset_password=Obnovení účtu
 256. invalid_code=Tento potvrzující kód je neplatný nebo mu vypršela platnost.
 257. reset_password_helper=Obnovit účet
 258. reset_password_wrong_user=Jste přihlášen(a) jako %s, ale odkaz pro obnovení účtu je pro %s
 259. password_too_short=Délka hesla musí být minimálně %d znaků.
 260. non_local_account=Externě ověřovaní uživatelé nemohou aktualizovat své heslo prostřednictvím webového rozhraní Gitea.
 261. verify=Ověřit
 262. scratch_code=Pomocný kód
 263. use_scratch_code=Použijte pomocný kód
 264. twofa_scratch_used=Použili jste váš pomocný kód. Byli jste přesměrování na stránku s nastavením dvoufaktorového ověřování, takže můžete odstranit registraci vašeho zařízení nebo vygenerovat nový pomocný kód.
 265. twofa_passcode_incorrect=Vaše heslo je neplatné. Pokud jste ztratili vaše zařízení, použijte pomocný kód k přihlášení.
 266. twofa_scratch_token_incorrect=Váš pomocný kód není správný.
 267. login_userpass=Přihlásit se
 268. login_openid=OpenID
 269. oauth_signup_tab=Zaregistrovat nový účet
 270. oauth_signup_title=Dokončit nový účet
 271. oauth_signup_submit=Dokončit účet
 272. oauth_signin_tab=Propojit s existujícím účtem
 273. oauth_signin_title=Přihlaste se pro ověření propojeného účtu
 274. oauth_signin_submit=Propojit účet
 275. openid_connect_submit=Připojit
 276. openid_connect_title=Připojení k existujícímu účtu
 277. openid_connect_desc=Zvolené OpenID URI není známé. Přidružte nový účet zde.
 278. openid_register_title=Vytvořit nový účet
 279. openid_register_desc=Zvolené OpenID URI není známé. Přidružte nový účet zde.
 280. openid_signin_desc=Zadejte své OpenID URI. Například: https://anne.me, bob.openid.org.cn nebo gnusocial.net/carry.
 281. disable_forgot_password_mail=Obnovení účtu je zakázané. Prosíme, kontaktujte správce systému.
 282. email_domain_blacklisted=Nemůžete se registrovat s vaší e-mailovou adresou.
 283. authorize_application=Autorizovat aplikaci
 284. authorize_redirect_notice=Budete přesměrováni na %s, pokud autorizujete tuto aplikaci.
 285. authorize_application_created_by=Tuto aplikaci vytvořil %s.
 286. authorize_application_description=Pokud povolíte přístup, bude moci přistupovat a zapisovat do všech vašich informací o účtu včetně soukromých repozitářů a organizací.
 287. authorize_title=Autorizovat „%s“ pro přístup k vašemu účtu?
 288. authorization_failed=Autorizace selhala
 289. authorization_failed_desc=Autorizace selhala, protože jsme detekovali neplatný požadavek. Kontaktujte prosím správce aplikace, kterou jste se pokoušeli autorizovat.
 290. sspi_auth_failed=SSPI autentizace selhala
 291. password_pwned=Heslo, které jste zvolili, je na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://haveibeenpwned.com/Passwords">seznamu odcizených hesel</a>, která byla dříve odhalena při narušení veřejných dat. Zkuste to prosím znovu s jiným heslem.
 292. password_pwned_err=Nelze dokončit požadavek na HaveIBeenPwned
 293. [mail]
 294. activate_account=Prosíme, aktivujte si váš účet
 295. activate_email=Ověřte vaši e-mailovou adresu
 296. reset_password=Obnovit váš účet
 297. register_success=Registrace byla úspěšná
 298. register_notify=Vítejte v Gitea
 299. [modal]
 300. yes=Ano
 301. no=Ne
 302. modify=Aktualizovat
 303. [form]
 304. UserName=Uživatelské jméno
 305. RepoName=Název repozitáře
 306. Email=E-mailová adresa
 307. Password=Heslo
 308. Retype=Zadejte znovu heslo
 309. SSHTitle=Název klíče SSH
 310. HttpsUrl=HTTPS URL
 311. PayloadUrl=URL nákladu
 312. TeamName=Název týmu
 313. AuthName=Název ověření
 314. AdminEmail=E-mailová adresa správce
 315. NewBranchName=Název nové větve
 316. CommitSummary=Shrnutí revize
 317. CommitMessage=Zpráva revize
 318. CommitChoice=Výběr revize
 319. TreeName=Cesta k souboru
 320. Content=Obsah
 321. SSPISeparatorReplacement=Oddělovač
 322. SSPIDefaultLanguage=Výchozí jazyk
 323. require_error=` nemůže být prázdný.`
 324. alpha_dash_error=` by měl obsahovat pouze alfanumerické znaky, pomlčku („-“) a podtržítka („_“). `
 325. alpha_dash_dot_error=` by měl obsahovat pouze alfanumerické znaky, pomlčku („-“), podtržítka („_“) nebo tečku („.“). `
 326. git_ref_name_error=` musí být správný název odkazu Git.`
 327. size_error=` musí být minimálně velikosti %s.`
 328. min_size_error=` musí obsahovat nejméně %s znaků.`
 329. max_size_error=` musí obsahovat maximálně %s znaků.`
 330. email_error=` není správná e-mailová adresa.`
 331. url_error=` není správná URL.`
 332. include_error=` musí obsahovat řetězec „%s“.`
 333. glob_pattern_error=`zástupný vzor je neplatný: %s.`
 334. unknown_error=Neznámá chyba:
 335. captcha_incorrect=CAPTCHA kód není správný.
 336. password_not_match=Zadaná hesla nesouhlasí.
 337. lang_select_error=Vyberte jazyk ze seznamu.
 338. username_been_taken=Uživatelské jméno je již obsazeno.
 339. username_change_not_local_user=Uživatelé, kteří jsou ověřováni jinak než lokálně, si nemohou změnit uživatelské jméno.
 340. repo_name_been_taken=Název repozitáře je již použit.
 341. repository_files_already_exist=Soubory pro tento repozitář již existují. Obraťte se na správce systému.
 342. repository_files_already_exist.adopt=Soubory pro tento repozitář již existují a mohou být pouze přijaty.
 343. repository_files_already_exist.delete=Soubory pro tento repozitář již existují. Musíte je odstranit.
 344. repository_files_already_exist.adopt_or_delete=Soubory pro tento repozitář již existují. Přijměte je, nebo je odstraňte.
 345. visit_rate_limit=Dosaženo limitu rychlosti dotazů při vzdáleném přístupu.
 346. 2fa_auth_required=Vzdálený přístup vyžaduje dvoufaktorové ověřování.
 347. org_name_been_taken=Název organizace je již použit.
 348. team_name_been_taken=Název týmu je již použit.
 349. team_no_units_error=Povolit přístup alespoň do jedné sekce repozitáře.
 350. email_been_used=Tato e-mailová adresa je již používána.
 351. email_invalid=Emailová adresa je neplatná.
 352. openid_been_used=OpenID addresa „%s“ je již použita.
 353. username_password_incorrect=Uživatelské jméno nebo heslo není správné.
 354. password_complexity=Heslo nesplňuje požadavky na složitost:
 355. password_lowercase_one=Alespoň jedno malé písmeno
 356. password_uppercase_one=Alespoň jedno velké písmeno
 357. password_digit_one=Alespoň jedna číslice
 358. password_special_one=Alespoň jeden speciální znak (interpunkce, závorky, uvozovky, atd.)
 359. enterred_invalid_repo_name=Zadaný název repozitáře není správný.
 360. enterred_invalid_org_name=Zadaný název organizace není správný.
 361. enterred_invalid_owner_name=Nové jméno vlastníka není správné.
 362. enterred_invalid_password=Zadané heslo není správné.
 363. user_not_exist=Tento uživatel neexistuje.
 364. team_not_exist=Tento tým neexistuje.
 365. last_org_owner=Nemůžete odstranit posledního uživatele z týmu „vlastníci“. Musí existovat alespoň jeden vlastník pro organizaci.
 366. cannot_add_org_to_team=Organizace nemůže být přidána jako člen týmu.
 367. invalid_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč: %s
 368. invalid_gpg_key=Nelze ověřit váš GPG klíč: %s
 369. invalid_ssh_principal=Neplatný SSH Principal certifikát: %s
 370. unable_verify_ssh_key=Nelze ověřit váš SSH klíč; znovu zkontrolujte chyby.
 371. auth_failed=Ověření selhalo: %v
 372. still_own_repo=Váš účet vlastní jeden nebo více repozitářů; smažte je nebo převeďte.
 373. still_has_org=Váš účet je člen jedné nebo více organizací; nejdříve je opusťte.
 374. org_still_own_repo=Organizace stále vlastní jeden nebo více repozitářů; smažte je nebo převeďte.
 375. target_branch_not_exist=Cílová větev neexistuje.
 376. [user]
 377. change_avatar=Změnit váš avatar…
 378. join_on=Připojil se dne
 379. repositories=Repozitáře
 380. activity=Veřejná aktivita
 381. followers=Sledující
 382. starred=Oblíbené repozitáře
 383. projects=Projekty
 384. following=Sledovaní
 385. follow=Sledovat
 386. unfollow=Přestat sledovat
 387. heatmap.loading=Načítání teplotní mapy…
 388. user_bio=Životopis
 389. disabled_public_activity=Tento uživatel zakázal veřejnou viditelnost aktivity.
 390. form.name_reserved=Uživatelské jméno „%s“ je rezervováno.
 391. form.name_pattern_not_allowed=Vzor „%s“ není povolen v uživatelském jméně.
 392. form.name_chars_not_allowed=Uživatelské jméno ‚%s‘ obsahuje neplatné znaky.
 393. [settings]
 394. profile=Profil
 395. account=Účet
 396. password=Heslo
 397. security=Zabezpečení
 398. avatar=Avatar
 399. ssh_gpg_keys=SSH / GPG klíče
 400. social=Účty sociálních sítí
 401. applications=Aplikace
 402. orgs=Spravovat organizace
 403. repos=Repozitáře
 404. delete=Smazat účet
 405. twofa=Dvoufaktorové ověřování
 406. account_link=Propojené účty
 407. organization=Organizace
 408. uid=UID
 409. u2f=Bezpečnostní klíče
 410. public_profile=Veřejný profil
 411. biography_placeholder=Řekněte nám něco o sobě
 412. profile_desc=Vaše e-mailová adresa bude použita pro oznámení a další operace.
 413. password_username_disabled=Externí uživatelé nemohou měnit svoje uživatelské jméno. Kontaktujte prosím svého administrátora pro více detailů.
 414. full_name=Celé jméno
 415. website=Web
 416. location=Místo
 417. update_theme=Aktualizovat motiv vzhledu
 418. update_profile=Aktualizovat profil
 419. update_language_not_found=Jazyk „%s“ není k dispozici.
 420. update_profile_success=Váš profil byl aktualizován.
 421. change_username=Vaše uživatelské jméno bylo změněno.
 422. change_username_prompt=Poznámka: změna uživatelského jména změní také URL účtu.
 423. change_username_redirect_prompt=Staré uživatelské jméno bude přesměrovávat, dokud nebude znovu obsazeno.
 424. continue=Pokračovat
 425. cancel=Zrušit
 426. language=Jazyk
 427. ui=Motiv vzhledu
 428. privacy=Soukromí
 429. keep_activity_private=Skrýt aktivitu z profilové stránky
 430. keep_activity_private_popup=Učinit aktivitu viditelnou pouze pro vás a administrátory
 431. lookup_avatar_by_mail=Vyhledat avatar pomocí e-mailové adresy
 432. federated_avatar_lookup=Vyhledání avatarů ve veřejných zdrojích
 433. enable_custom_avatar=Použít vlastní avatar
 434. choose_new_avatar=Vybrat nový avatar
 435. update_avatar=Aktualizovat avatar
 436. delete_current_avatar=Smazat aktuální avatar
 437. uploaded_avatar_not_a_image=Nahraný soubor není obrázek.
 438. uploaded_avatar_is_too_big=Nahraný soubor překročil maximální velikost.
 439. update_avatar_success=Vaše avatar byl aktualizován.
 440. change_password=Aktualizovat heslo
 441. old_password=Stávající heslo
 442. new_password=Nové heslo
 443. retype_new_password=Zadat znovu nové heslo
 444. password_incorrect=Zadané heslo není správné.
 445. change_password_success=Vaše heslo bylo aktualizováno. Od teď se přihlašujte novým heslem.
 446. password_change_disabled=Externě ověřovaní uživatelé nemohou aktualizovat své heslo prostřednictvím webového rozhraní Gitea.
 447. emails=E-mailová adresa
 448. manage_emails=Správa e-mailových adres
 449. manage_themes=Vyberte výchozí motiv vzhledu
 450. manage_openid=Správa OpenID adres
 451. email_desc=Vaše hlavní e-mailová adresa bude použita pro oznámení a další operace.
 452. theme_desc=Toto bude váš výchozí motiv vzhledu napříč stránkou.
 453. primary=Hlavní
 454. activated=Aktivován
 455. requires_activation=Vyžaduje aktivaci
 456. primary_email=Nastavit jako hlavní
 457. activate_email=Odeslat aktivaci
 458. activations_pending=Čekající aktivace
 459. delete_email=Smazat
 460. email_deletion=Odstranit e-mailovou adresu
 461. email_deletion_desc=E-mailová adresa a přidružené informace budou z vašeho účtu odstraněny. Revize Gitu s touto e-mailovou adresou zůstanou nezměněny. Pokračovat?
 462. email_deletion_success=E-mailová adresa byla odstraněna.
 463. theme_update_success=Váš motiv vzhledu byl aktualizován.
 464. theme_update_error=Vybraný motiv vzhledu neexistuje.
 465. openid_deletion=Odstranit OpenID adresu
 466. openid_deletion_desc=Pokud odstraníte OpenID adresu, nebudete ji moci použít k přihlašování. Pokračovat?
 467. openid_deletion_success=OpenID adresa byla odstraněna.
 468. add_new_email=Přidat novou e-mailovou adresu
 469. add_new_openid=Přidat novou OpenID URI
 470. add_email=Přidat e-mailovou adresu
 471. add_openid=Přidat OpenID URI
 472. add_email_confirmation_sent=Potvrzovací e-mail byl odeslán na „%s“. Prosím zkontrolujte příchozí poštu během následujících %s pro potvrzení vaší e-mailové adresy.
 473. add_email_success=Nová e-mailová adresa byla přidána.
 474. email_preference_set_success=Nastavení e-mailu bylo úspěšně nastaveno.
 475. add_openid_success=Nová OpenID adresa byla přidána.
 476. keep_email_private=Schovat e-mailovou adresu
 477. keep_email_private_popup=Vaše e-mailová adresa bude skryta před ostatními uživateli.
 478. openid_desc=OpenID vám umožní delegovat ověřování na externího poskytovatele.
 479. manage_ssh_keys=Správa klíčů SSH
 480. manage_ssh_principals=Spravovat SSH Principal certifikáty
 481. manage_gpg_keys=Správa GPG klíčů
 482. add_key=Přidat klíč
 483. ssh_desc=Tyto veřejné SSH klíče jsou propojeny s vaším účtem. Odpovídající soukromé klíče umožní plný přístup k vašim repozitářům.
 484. principal_desc=Tyto SSH Principal certifikáty jsou přidruženy k vašemu účtu a umožňují plný přístup do vašich repozitářů.
 485. gpg_desc=Tyto veřejné GPG klíče jsou propojeny s vaším účtem. Uchovejte vaše soukromé klíče, protože umožňují ověření revizí.
 486. ssh_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu na to <a href="%s">vytvoření vlastních klíčů SSH</a> nebo vyřešte <a href="%s">běžné problémy</a>, se kterými se můžete potkat při použití SSH.
 487. gpg_helper=<strong>Potřebujete pomoct?</strong> Podívejte se do příručky GitHubu <a href="%s">o GPG</a>.
 488. add_new_key=Přidat klíč SSH
 489. add_new_gpg_key=Přidat GPG klíč
 490. key_content_ssh_placeholder=Začíná s „ssh-ed25519“, „ssh-rsa“, „ecdsa-sha2-nistp256“, „ecdsa-sha2-nistp384“, „ecdsa-sha2-nistp521“, „sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com“, nebo „sk-ssh-ed25519@openssh.com“
 491. key_content_gpg_placeholder=Začíná s „-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----“
 492. add_new_principal=Přidat SSH Principal certifikát
 493. ssh_key_been_used=Tento SSH klíč byl na server již přidán.
 494. ssh_key_name_used=SSH klíč se stejným jménem již u vašeho účtu existuje.
 495. ssh_principal_been_used=Tento SSH Principal certifikát již byl přidán na server.
 496. gpg_key_id_used=Veřejný GPG klíč se stejným ID již existuje.
 497. gpg_no_key_email_found=Tento GPG klíč není použitelný s žádnou e-mailovou adresou propojenou s vaším účtem.
 498. subkeys=Podklíče
 499. key_id=ID klíče
 500. key_name=Název klíče
 501. key_content=Obsah
 502. principal_content=Obsah
 503. add_key_success=SSH klíč „%s“ byl přidán.
 504. add_gpg_key_success=GPG klíč „%s“ byl přidán.
 505. add_principal_success=Byl přidán SSH Principal certifikát „%s“.
 506. delete_key=Odstranit
 507. ssh_key_deletion=Odstraňte SSH klíč
 508. gpg_key_deletion=Odstraňte GPG klíč
 509. ssh_principal_deletion=Odstranit SSH Principal certifikát
 510. ssh_key_deletion_desc=Odstranění SSH klíče zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
 511. gpg_key_deletion_desc=Odstranění GPG klíče zneplatníte ověření revizí, které jsou jím podepsány. Pokračovat?
 512. ssh_principal_deletion_desc=Odstranění SSH Principal certifikátu zruší jeho přístup k vašemu účtu. Pokračovat?
 513. ssh_key_deletion_success=SSH klíč byl odstraněn.
 514. gpg_key_deletion_success=GPG klíč byl odstraněn.
 515. ssh_principal_deletion_success=SSH Principal certifikát byl odstraněn.
 516. add_on=Přidáno dne
 517. valid_until=Platné do
 518. valid_forever=Platné navždy
 519. last_used=Naposledy použito dne
 520. no_activity=Žádná aktuální aktivita
 521. can_read_info=Čtení
 522. can_write_info=Zápis
 523. key_state_desc=Tento klíč byl použit během posledních 7 dní
 524. token_state_desc=Tato poukázka byla použita během posledních 7 dní
 525. principal_state_desc=Tento SSH Principal certifikát byl použit během posledních 7 dní
 526. show_openid=Zobrazit na profilu
 527. hide_openid=Odstranit z profilu
 528. ssh_disabled=SSH zakázáno
 529. ssh_externally_managed=Tento SSH klíč je spravován externě pro tohoto uživatele
 530. manage_social=Správa propojených účtů sociálních sítí
 531. social_desc=Tyto účty sociálních síti jsou propojeny s vaším Gitea účtem. Ujistěte se, že je všechny znáte, protože mohou být použity k přihlášení do vašeho Gitea účtu.
 532. unbind=Odpojit
 533. unbind_success=Účet sociální sítě byl odpojen od vašeho Gitea účtu.
 534. manage_access_token=Spravovat přístupové poukázky
 535. generate_new_token=Vygenerovat novou poukázku
 536. tokens_desc=Tyto poukázky umožňují přístup k vašemu účtu pomocí Gitea API.
 537. new_token_desc=Aplikace používající poukázku mají plný přístup k vašemu účtu.
 538. token_name=Název poukázky
 539. generate_token=Vygenerovat poukázku
 540. generate_token_success=Váše nová poukázka byla vytvořena. Zkopírujte ji nyní protože se již znovu nezobrazí.
 541. generate_token_name_duplicate=<strong>%s</strong> byl již použit jako název aplikace. Použijte prosím nový.
 542. delete_token=Smazat
 543. access_token_deletion=Odstranit přístupovou poukázku
 544. access_token_deletion_desc=Smazání poukázky zruší přístup k vašemu účtu pro aplikace, které ji používají. Pokračovat?
 545. delete_token_success=Poukázka byla odstraněna. Aplikace, které ji používají již nemají přístup k vašemu účtu.
 546. manage_oauth2_applications=Spravovat OAuth2 aplikace
 547. edit_oauth2_application=Upravit OAuth2 aplikaci
 548. oauth2_applications_desc=OAuth2 aplikace umožní aplikacím třetích stran bezpečně ověřit uživatele v této instanci Gitea.
 549. remove_oauth2_application=Odstranit OAuth2 aplikaci
 550. remove_oauth2_application_desc=Odstraněním OAuth2 aplikace odeberete přístup všem podepsaným přístupovým poukázkám. Pokračovat?
 551. remove_oauth2_application_success=Aplikace byla odstraněna.
 552. create_oauth2_application=Vytvořit novou OAuth2 aplikaci
 553. create_oauth2_application_button=Vytvořit aplikaci
 554. create_oauth2_application_success=Úspěšně jste vytvořili novou OAuth2 aplikaci.
 555. update_oauth2_application_success=Úspěšně jste aktualizovali OAuth2 aplikaci.
 556. oauth2_application_name=Název aplikace
 557. oauth2_select_type=Jaký typ aplikace se hodí?
 558. oauth2_type_web=Webová (např. Node.JS, Tomcat, Go)
 559. oauth2_type_native=Nativní (např. Mobil, Desktop, Prohlížeč)
 560. oauth2_redirect_uri=URI přesměrování
 561. save_application=Uložit
 562. oauth2_client_id=ID klienta
 563. oauth2_client_secret=Tajný klíč klienta
 564. oauth2_regenerate_secret=Obnovit tajný klíč
 565. oauth2_regenerate_secret_hint=Ztratili jste svůj tajný klíč?
 566. oauth2_client_secret_hint=Tajný klíč nebude na této stránce viditelný při další návštěvě. Prosím, uložte si svůj tajný klíč.
 567. oauth2_application_edit=Upravit
 568. oauth2_application_create_description=OAuth2 aplikace poskytuje přístup aplikacím třetích stran k uživatelským účtům na této instanci.
 569. oauth2_application_remove_description=Odebráním OAuth2 aplikace zabrání přístupu ověřeným uživatelům na této instanci. Pokračovat?
 570. authorized_oauth2_applications=Autorizovat OAuth2 aplikaci
 571. authorized_oauth2_applications_description=Úspěšně jste povolili přístup k vašemu osobnímu účtu této aplikaci třetí strany. Zrušte prosím přístup aplikacím, které již nadále nepotřebujete.
 572. revoke_key=Zrušit
 573. revoke_oauth2_grant=Zrušit přístup
 574. revoke_oauth2_grant_description=Zrušením přístupu této aplikaci třetí strany ji zabráníte v přístupu k vašim datům. Jste si jisti?
 575. revoke_oauth2_grant_success=Úspěšně jste zrušili přístup.
 576. twofa_desc=Dvoufaktorový způsob ověřování zvýší zabezpečení vašeho účtu.
 577. twofa_is_enrolled=Váš účet aktuálně <strong>používá</strong> dvoufaktorové ověřování.
 578. twofa_not_enrolled=Váš účet aktuálně nepoužívá dvoufaktorové ověřování.
 579. twofa_disable=Zakázat dvoufaktorové ověřování
 580. twofa_scratch_token_regenerate=Obnovit pomocnou poukázku
 581. twofa_scratch_token_regenerated=Vaše pomocná poukázka je nyní %s. Uložte ji na bezpečném místě.
 582. twofa_enroll=Povolit dvoufaktorové ověřování
 583. twofa_disable_note=Dvoufaktorové ověřování můžete zakázat, když bude potřeba.
 584. twofa_disable_desc=Zakážete-li dvoufaktorové ověřování, bude váš účet méně zabezpečený. Pokračovat?
 585. regenerate_scratch_token_desc=Jestli jste někam založili vaši pomocnou poukázku nebo jste ji již použili k přihlášení, můžete ji resetovat zde.
 586. twofa_disabled=Dvoufaktorové ověřování bylo zakázáno.
 587. scan_this_image=Naskenujte tento obrázek s vaší ověřovací aplikací:
 588. or_enter_secret=Nebo zadejte tajný kód: %s
 589. then_enter_passcode=A zadejte přístupový kód zobrazený ve vaší aplikaci:
 590. passcode_invalid=Přístupový kód není platný. Zkuste to znovu.
 591. twofa_enrolled=Ve vašem účtu bylo povoleno dvoufaktorové ověřování. Uložte si pomocný token (%s) na bezpečném místě, protože bude zobrazen pouze jednou!
 592. twofa_failed_get_secret=Nepodařilo se získat tajemství.
 593. u2f_desc=Bezpečnostní klíče jsou hardwarová zařízení obsahující kryptografické klíče. Mohou být použity pro dvoufaktorové ověřování. Bezpečnostní klíče musí podporovat <a rel="noreferrer" href="https://fidoalliance.org/">FIDO U2F</a> standard.
 594. u2f_require_twofa=Váš účet musí mít povolené dvoufaktorové ověřování, aby bylo možné použít bezpečnostní klíč.
 595. u2f_register_key=Přidat bezpečnostní klíč
 596. u2f_nickname=Přezdívka
 597. u2f_press_button=Stiskněte tlačítko na vašem bezpečnostním klíči pro jeho registraci.
 598. u2f_delete_key=Odebrat bezpečnostní klíč
 599. u2f_delete_key_desc=Pokud odstraníte bezpečnostní klíč, již se s ním nebudete moci přihlásit. Pokračovat?
 600. manage_account_links=Správa propojených účtů
 601. manage_account_links_desc=Tyto externí účty jsou propojeny s vaším Gitea účtem.
 602. account_links_not_available=K vašemu Gitea účtu nejsou aktuálně připojené žádné externí účty.
 603. remove_account_link=Odstranit propojený účet
 604. remove_account_link_desc=Odstraněním propojeného účtu zrušíte jeho přístup k vašemu Gitea účtu. Pokračovat?
 605. remove_account_link_success=Propojený účet byl odstraněn.
 606. orgs_none=Nejste členem žádné organizace.
 607. repos_none=Nevlastníte žádné repozitáře
 608. delete_account=Smazat váš účet
 609. delete_prompt=Tato operace natrvalo odstraní váš uživatelský účet. <strong>NELZE</strong> ji vrátit zpět.
 610. delete_with_all_comments=Váš účet je mladší než %s. Aby se zabránilo fantomovým komentářům, všechny komentáře k úkolům/požadavkům na natažení budou smazány.
 611. confirm_delete_account=Potvrdit smazání
 612. delete_account_title=Smazat uživatelský účet
 613. delete_account_desc=Jste si jisti, že chcete trvale smazat tento účet?
 614. email_notifications.enable=Povolit e-mailová oznámení
 615. email_notifications.onmention=E-mail pouze při zmínce
 616. email_notifications.disable=Zakázat e-mailová oznámení
 617. email_notifications.submit=Nastavit předvolby e-mailu
 618. [repo]
 619. <